سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصه نگهداری فضای سبز (بخش چهارم)

 

 1. مناقصه نسبت به خرید دستگاه خط کشی تحت فشار قابل نصب بر روی کامیونت 6 تن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نسبت به خرید دستگاه خط کشی تحت فشار قابل نصب بر روی کامیونت 6 تن نوبت دوم
 2. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2905.16 بخش سه مهدیشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2905.16 بخش سه مهدیشهر
 3. مزایده ششدانگ یکباب خانه و... / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و...
 4. مناقصه اجاره کمپرسی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجاره کمپرسی نوبت دوم
 5. مناقصه پروژه خدمات گازبانی / مناقصه , مناقصه پروژه خدمات گازبانی
 6. آگهی فراخوان عمومی مشارکت و ساخت هتل 5 ستاره و مجتمع تجاری - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی مشارکت و ساخت هتل 5 ستاره و مجتمع تجاری - نوبت دوم
 7. مزایده فروش دو قطعه زمین از زمین های شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین از زمین های شهرداری نوبت دوم
 8. مزایده دو قطعه زمین به شماره 1693/4ج/94 نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین به شماره 1693/4ج/94 نوبت اول
 9. مزایده ملک مسکونی مخروبه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی مخروبه نوبت اول
 10. مزایده اراضی مزروعی و باغ / مزایده,مزایده اراضی مزروعی و باغ
 11. مزایده فروش یک دستگاه ماشین راهسازی ( بیل مکانیکی ) / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه ماشین راهسازی ( بیل مکانیکی )
 12. مزایده ششدانگ یکباب خانه 321.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 321.70متر
 13. مزایده واگذاری 2 باب واحد تجاری و 4 باب زیرزمین پروژه تجاری - اداری نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری 2 باب واحد تجاری و 4 باب زیرزمین پروژه تجاری - اداری نوبت دوم
 14. فراخوان مناقصه خرید ، استقرار ، نصب و راه اندازی سامانه ذخیره سازی و پشتیبان گیری استاندارد San Storage نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید ، استقرار ، نصب و راه اندازی سامانه ذخیره سازی و پشتیبان گیری استاندارد San Storage نوبت دوم
 15. فراخوان مناقصه PARTS FOR MASONEILAN PRESSURE CONTROLLER و... / اگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه PARTS FOR MASONEILAN PRESSURE CONTROLLER و...
 16. مزایده فروش تاسیسات و ماشین آلات خط تولید گچ و دستگاهها و تأسیسات برق رسانی و تاسیسات گازرسانی / مزایده, مزایده فروش تاسیسات و ماشین آلات خط تولید گچ و دستگاهها و تأسیسات برق رسانی و تاسیسات گازرسانی
 17. مناقصه تعمیرات اساسی واحد 1 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی واحد 1 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی...
 18. مناقصه انجام عملیات خاکی ، زیراساس ، اساس و آسفالت جاده اختصاصی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام عملیات خاکی ، زیراساس ، اساس و آسفالت جاده اختصاصی نوبت دوم
 19. مشارکت در ساخت پروژه تجاری اداری پارکینگ / دعوت به مشارکت در ساخت , مشارکت در ساخت پروژه تجاری اداری پارکینگ
 20. مناقصه سرویس ، تعمیر و نگهداری سخت افزار ، سیستم عامل و ایستگاه های کاری - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه سرویس ، تعمیر و نگهداری سخت افزار ، سیستم عامل و ایستگاه های کاری - نوبت دوم
 21. مزایده اجاره اماکن ورزشی نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی نوبت دوم
 22. فراخوان تعداد 300 عدد فیلتر / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تعداد 300 عدد فیلتر
 23. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی نوبت دوم
 24. مناقصه کلیه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ، خدمات شهری و امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه کلیه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ، خدمات شهری و امور خدماتی
 25. مناقصه خرید یکدستگاه سیستم پیوسته آبگیری سلولز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه سیستم پیوسته آبگیری سلولز
 26. مناقصه تعداد 15000 عدد کوله پارچه ای نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تعداد 15000 عدد کوله پارچه ای نوبت دوم
 27. مناقصه اجاره بیست و پنج دستگاه خودرو سواری جهت انجام امور سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجاره بیست و پنج دستگاه خودرو سواری جهت انجام امور سرویس ایاب و ذهاب..
 28. مزایده فروش املاک کاربری تجاری اداری تفریحی ورزشی و هتل / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری اداری تفریحی ورزشی و هتل
 29. مناقصه خرید ورق آلیاژی AISI 630 / مناقصه , مناقصه خرید ورق آلیاژی AISI 630
 30. مناقصه اجرای عملیات تامین برق تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر قوچ.. / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات تامین برق تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر قوچ...
 31. مناقصه خرید مصالح سنگی کوهی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مصالح سنگی کوهی نوبت دوم
 32. مناقصه واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذا.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذا....
 33. مزایده واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی
 34. مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت پتروشیمی جم -نوبت دوم / مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت پتروشیمی جم - نوبت دوم
 35. مناقصه پیاده رو سازی بلوار کارگر ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیاده رو سازی بلوار کارگر ...- نوبت دوم
 36. مناقصه انتخاب پیمانکار تامین خودرو با راننده / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انتخاب پیمانکار تامین خودرو با راننده
 37. مزایده اپارتمان و یکباب منزل اموال غیرمنقول کلاسه 890624 نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان و یکباب منزل اموال غیرمنقول کلاسه 890624 نوبت اول
 38. مزایده فروش تعدادی از مستحدثات / مزایده,مزایده فروش تعدادی از مستحدثات
 39. مزایده فروش زمین های مازاد بر نیاز نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین های مازاد بر نیاز نوبت دوم
 40. مزایده فروش خودروی سواری پراید / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش خودروی سواری پراید
 41. مزایده ششدانگ زمینی به مساحت تقریبی 162.62متر نوبت چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ زمینی به مساحت تقریبی 162.62متر نوبت چهارم
 42. مزایده یک قطعه زمین مساحت 200متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 200متر مرحله دوم
 43. مزایده 4000متر زمین اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده 4000متر زمین اموال غیرمنقول نوبت اول
 44. مزایده یک قطعه زمین زراعی فاقد سند و یک واحد نانوایی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی فاقد سند و یک واحد نانوایی
 45. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه کلاسه 9000015 غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه کلاسه 9000015 غیرمنقول
 46. مزایده یک قطعه زمین مساحت حدودی 6000مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت حدودی 6000مترمربع نوبت اول
 47. مزایده یک قطعه زمین مساحت اعلامی 1000متر فاقد سندرسمی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت اعلامی 1000متر فاقد سندرسمی نوبت اول
 48. مزایده انتخاب سرمایه گذار ساختمان تجاری ، اداری ، فرهنگی - شهرداری بندر امام خمینی - مرحله دوم نوبت اول / مزایده عمومی , مزایده انتخاب سرمایه گذار ساختمان تجاری ، اداری ، فرهنگی - شهرداری بندر امام خمینی (روش مشارکتی) - مرحله دوم نوبت اول
 49. مناقصه خرید پایه چراغ های فلزی به همراه تجهیزات مربوطه جهت روشنایی بلوارها مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید پایه چراغ های فلزی به همراه تجهیزات مربوطه جهت روشنایی بلوارها مرحله دوم
 50. مزایده یک واحد اپارتمان به متراژ تقریبی 72.66متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان به متراژ تقریبی 72.66متر
 51. آگهی مناقصه بارگیری و حمل شن از معدن قره قشون - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه بارگیری و حمل شن از معدن قره قشون - مرحله دوم نوبت دوم
 52. مناقصه اجرای فاز یک احداث و اصلاح جداول سطح شهر... - نوبت دوم / آگهی شرکت در مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فاز یک احداث و اصلاح جداول سطح شهر... - نوبت دوم
 53. مزایده سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی
 54. مزایده ششدانگ پلاک باقی مانده بخش دو غرب بابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک باقی مانده بخش دو غرب بابل
 55. تجدید آگهی ارائه خدمات پاسخگویی اطلاعات تلفن 118 و... / آگهی تجدید مناقصه , تجدید آگهی ارائه خدمات پاسخگویی اطلاعات تلفن 118 و...
 56. آگهی تجدید فراخوان سرمایه گذاری / آگهی تجدید فراخوان ،آگهی تجدید فراخوان سرمایه گذاری
 57. مزایده ششدانگ زمین بخش ده تهران کلاسه 940234-35/ج / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش ده تهران کلاسه 940234-35/ج
 58. مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی حوزه ثبتی دماوند / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی حوزه ثبتی دماوند
 59. مزایده ششدانگ اپارتمان قسمت شرق طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قسمت شرق طبقه اول
 60. فراخوان عملیات اجرایی احداث موتورخانه مرکزی فرودگاه / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان عملیات اجرایی احداث موتورخانه مرکزی فرودگاه