سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 99.11.18

مناقصه و مزایده

 1. آگهی مزایده انواع کاسه نمد و غیره ... / آگهی مزایده انواع کاسه نمد و غیره ...
 2. آگهی مزایده ششدانگ یکبایخانه مترمربع پلاک ثبتی 1779/8285 بخش 4 / آگهی مزایده ششدانگ یکبایخانه مترمربع پلاک ثبتی 1779/8285 بخش 4
 3. مزایده، فروش اموال در حکم مصرفی خارج از رده / فروش اموال در حکم مصرفی خارج از رده
 4. مزایده، اموال اسقاطی غیر مصرفی / اموال اسقاطی غیر مصرفی
 5. مزایده, مزایده موتور سیکلت-991030849 / مزایده موتور سیکلت-991030849
 6. مزایده, فروش اموال اسقاطی و اهن آلات بیمارستان سینا شبکه بهداشت درمان شهرستان زرند( تجدید9 / فروش اموال اسقاطی و اهن آلات بیمارستان سینا شبکه بهداشت درمان شهرستان زرند( تجدید9
 7. مزایده, واگذاری 7 قطعه زمین در شهرک صنعتی شکوهیه / واگذاری 7 قطعه زمین در شهرک صنعتی شکوهیه
 8. مزایده واگذاری پارکینگ ... 99.11.16 / آگهی مزایده، مزایده واگذاری پارکینگ ... 99.11.16
 9. مزایده, اجاره ساختمان اداری / اجاره ساختمان اداری
 10. مزایده, فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیوم اسقاط و مازاد بر نیاز / فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیوم اسقاط و مازاد بر نیاز
 11. مزایده فروش ماشین آلات شهرداری - نوبت دوم / مزایده فروش ماشین آلات شهرداری - نوبت دوم
 12. مزایده بوفه (کانکس) بیمارستان / مزایده, مزایده بوفه (کانکس) بیمارستان
 13. مزایده، فروش آهن آلات ( چدنی) - رادیات الومینیومی - سیم مسی و پنل علام حریق اسقاط / فروش آهن آلات ( چدنی) - رادیات الومینیومی - سیم مسی و پنل علام حریق اسقاط
 14. مزایده, فروش ملک موسوم به تاسیسات دامژروری شاوور شهرستان شوش(مزایده 17/99) / فروش ملک موسوم به تاسیسات دامژروری شاوور شهرستان شوش(مزایده 17/99)
 15. مزایده, واگذاری مراکز پناه 1 و 2 معاونت درمان دانشگاه / واگذاری مراکز پناه 1 و 2 معاونت درمان دانشگاه
 16. مزایده, فروش ملک موسوم به ساختمان ترویج بیدروبه درروستای الوارگرمسیری واقع درشهر(تجدیدمزایده 6/99) / فروش ملک موسوم به ساختمان ترویج بیدروبه درروستای الوارگرمسیری واقع درشهر(تجدیدمزایده 6/99)
 17. استعلام اجاره اتاق کپی واقع در ورودی شعبه / استعلام اجاره اتاق کپی واقع در ورودی شعبه
 18. استعلام اجاره اتاق کپی واقع در ورودی شعبه / استعلام اجاره اتاق کپی واقع در ورودی شعبه
 19. مزایده فروش املاک مازاد نوبت دوم / مزایده، مزایده فروش املاک مازاد نوبت دوم
 20. مزایده فروش سهام .... - مرحله دوم / مزایده، مزایده فروش سهام ....- مرحله دوم
 21. مزایده، تجدید فروش اقلام ضایعاتی لوازم ماشین آلات سابق و قدیمی / تجدید فروش اقلام ضایعاتی لوازم ماشین آلات سابق و قدیمی
 22. آگهی مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 8 اصلی بخش 3 خرم آباد به مساحت 9138/4 متر مربع / آگهی مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 8 اصلی بخش 3 خرم آباد به مساحت 9138/4 متر مربع
 23. مزایده فروش یک فروند شناور نوبت دوم / مزایده، مزایده فروش یک فروند شناور نوبت دوم
 24. مزایده فروش ششدانگ عرصه 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مزایده، مزایده فروش ششدانگ عرصه 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم مرحله دوم
 25. مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده اقلام ضایعاتی
 26. مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده اقلام ضایعاتی
 27. مزایده شرکت سایپا پرس / مزایده شرکت سایپا پرس
 28. مزایده پنج فروند شناور در حال ساخت - نوبت دوم / مزایده, مزایده پنج فروند شناور در حال ساخت- نوبت دوم
 29. مزایده فروش محصولات پودر درجه یک HD5000S و ... - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش محصولات پودر درجه یک HD5000S و ... - نوبت دوم
 30. مزایده فروش کاغذ باطله، کولر و قطعات مربوطه و آبسردکن و یخچال ...- نوبت دوم / تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش کاغذ باطله ، کولر و قطعات مربوطه و آبسردکن و یخچال ... - نوبت دوم
 31. مزایده فروش محصولات مخازن، کانتینر، کانکس، بشکه های خالی - نوبت دوم / مزایده ، مزایده فروش محصولات مخازن، کانتینر، کانکس، بشکه های خالی - نوبت دوم
 32. مزایده فروش محصولات فلکسی مکس های ضایعاتی - نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده فروش محصولات فلکسی مکس های ضایعاتی - نوبت دوم
 33. مزایده فروش محصولات عایق های پلی یورتان لوله ای در سایزهای مختلف - نوبت دوم / مزایده عمومی، مزایده فروش محصولات عایق های پلی یورتان لوله ای در سایزهای مختلف - نوبت دوم
 34. مزایده فروش 5500 اصله تراورس چوبی تجدید / مزایده فروش 5500 اصله تراورس چوبی تجدید
 35. مزایده عمومی فروش لوازم اسقاطی ... نوبت دوم / فراخوان عمومی, مزایده عمومی فروش لوازم اسقاطی ... نوبت دوم
 36. مزایده فروش مخازن CNG / مزایده ، مزایده فروش مخازن CNG
 37. مزایده فروش خدمات فروش عینک طبی و سنجش بینایی / مزایده فروش خدمات فروش عینک طبی و سنجش بینایی
 38. مزایده اجاره فضای ارائه خدمات کپی / مزایده اجاره فضای ارائه خدمات کپی
 39. مزایده انواع رادیاتور و پره آلومینیومی ضایعاتی / مزایده, مزایده انواع رادیاتور و پره آلومینیومی ضایعاتی
 40. مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده اقلام ضایعاتی
 41. مزایده واگذاری چهار قطعه زمین- مرحله دوم نوبت اول / مزایده واگذاری چهار قطعه زمین - مرحله دوم نوبت اول
 42. مزایده آهن آلات ضایعاتی / مزایده, مزایده آهن آلات ضایعاتی
 43. مزایده فروش یک واحد آپارتمان 48 مترمربع نوبت اول / مزایده،مزایده فروش یک واحد آپارتمان 48 مترمربع نوبت اول
 44. مزایده فروش املاک کاربری خانه و مغازه مرحله دو / مزایده،مزایده فروش املاک کاربری خانه و مغازه مرحله دو
 45. مزایده فروش ملک مازاد نوبت دوم / مزایده،مزایده فروش ملک مازاد نوبت دوم
 46. مزایده فروش یک فروند شناور - نوبت دوم / مزایده فروش یک فروند شناور - نوبت دوم
 47. استعلام واگذاری اردوگاه شهید مطهری باغستان به بخش خصوصی بصورت مشارکتی / استعلام واگذاری اردوگاه شهید مطهری باغستان به بخش خصوصی بصورت مشارکتی
 48. مزایده تعداد هیجده دستگاه موتور سیکلت انژکتوری... / مزایده، مزایده تعداد هیجده دستگاه موتور سیکلت انژکتوری...
 49. مزایده تعداد 35 دستگاه انواع خودرو سبک و موتورسیکلت / مزایده, مزایده تعداد 35 دستگاه انواع خودرو سبک و موتورسیکلت
 50. مزایده، فروش غلات جو و گندم / فروش غلات جو و گندم
 51. مزایده فروش کنتور برنجی اسقاطی - نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش کنتور برنجی اسقاطی ...
 52. فراخوان مزایده طرح پارکومتر - نوبت دوم / فراخوان مزایده ، فراخوان مزایده طرح پارکومتر - نوبت دوم
 53. مزایده تعدادی از املاک تجاری و اداری / مزایده تعدادی از املاک تجاری و اداری
 54. مزایده فروش یک دستگاه ترانسفورماتور - نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه ترانسفورماتور - نوبت دوم
 55. مزایده برخی از کالاهای کم گردش بلااستفاده و ضایعاتی.... / مزایده برخی از کالاهای کم گردش بلااستفاده و ضایعاتی....
 56. مزایده املاک و مستغلات / مزایده املاک و مستغلات
 57. مزایده فروش خودرو / مزایده فروش خودرو
 58. مزایده فروش یک دستگاه خوروی لندکروز مدل 2006 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خوروی لندکروز مدل 2006
 59. آگهی حراج واگذاری مدرسه بلااستفاده / آگهی حراج، آگهی حراج مدرسه بلااستفاده آگهی حراج واگذاری مدرسه بلااستفاده
 60. آگهی حراج اجاره عرصه و اعیان چهار باب کلاس مدرسه / آگهی حراج، آگهی حراج اجاره عرصه و اعیان چهار باب کلاس مدرسه
 61. مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت 1720 مترمربع- چاپ دوم / مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت 1720 مترمربع- چاپ دوم
 62. مزایده، تخم مرغ / تخم مرغ
 63. مزایده اجاره و بهره برداری موقت یک قطعه زمین با کاربری حمل و نقل - نوبت دوم / مزایده ، مزایده اجاره و بهره برداری موقت یک قطعه زمین با کاربری حمل و نقل - نوبت دوم
 64. مزایده یکدستگاه ماشین سنگین تجدید / مزایده یکدستگاه ماشین سنگین تجدید
 65. مزایده فروش معدن سنگ مرمریت نفیس / مزایده, مزایده فروش معدن سنگ مرمریت نفیس
 66. مزایده واگذاری خدمات داروخانه سرپایی - مرحله سوم / مزایده، مزایده واگذاری خدمات داروخانه سرپایی - مرحله سوم
 67. مزایده فروش تعدادی اقلام راکد صندلی / مزایده , مزایده فروش تعدادی اقلام راکد صندلی
 68. خلاصه آگهی مزایده واگذاری چهار قطعه زمین (محل تعلیف احشام) / خلاصه آگهی مزایده ، خلاصه آگهی مزایده واگذاری چهار قطعه زمین (محل تعلیف احشام)
 69. مزایده غرفه های ترشیجات و آجیل و خشکبار مستقر / مزایده، مزایده غرفه های ترشیجات و آجیل و خشکبار مستقر
 70. مزایده فروش 5 قطعه از زمین های مسکونی و تجاری / مزایده،مزایده فروش 5 قطعه از زمین های مسکونی و تجاری
 71. تجدید مزایده فروش 20.000 کیلوگرم آهن آلات اسقاط / تجدید مزایده ، تجدید مزایده فروش 20.000 کیلوگرم آهن آلات اسقاط
 72. مزایده جهت فروش اقلام مازاد و بدون مصرف / مزایده جهت فروش اقلام مازاد و بدون مصرف
 73. مزایده فروش پسته خشک نوبت دوم / مزایده فروش پسته خشک نوبت دوم