سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش دهم)

 

 1. مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم
 2. آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار حمل و نقل / آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار حمل و نقل
 3. آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار رستوران / آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار رستوران
 4. مناقصه خرید چراغ جهت نورپردازی در سطح منطقه هفت- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید چراغ جهت نورپردازی در سطح منطقه هفت- تجدید
 5. مزایده انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده,مزایده انتشارات دانشجویی
 6. مزایده ملک بخش یک حوزه ثبتی گرگان نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش یک حوزه ثبتی گرگان نوبت دوم
 7. مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات سازه تابلیه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات سازه تابلیه
 8. مزایده واگذاری به اجاره محلهای غرفه کافی شاپ و ... / آگهی مزایده حراج, مزایده واگذاری به اجاره محلهای غرفه کافی شاپ و ...
 9. مزایده اجاره محصول زیتون سبز / آگهی مزایده , مزایده اجاره محصول زیتون سبز
 10. مناقصه جابجایی ستونهای واقع در خیابان امام حسین / مناقصه , مناقصه جابجایی ستونهای واقع در خیابان امام حسین
 11. مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشکده پیراپزشکی / آگهی مناقصه,مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشکده پیراپزشکی
 12. مزایده هشتاد سهم دیم مشاع 7975 سهم ششدانگ مرحله اول / مزایده,مزایده هشتاد سهم دیم مشاع 7975 سهم ششدانگ مرحله اول
 13. مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم
 14. مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس نوبت دوم
 15. مناقصه انتخاب پیمانکار پارکهای ترافیک ایرانی و مروارید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار پارکهای ترافیک ایرانی و مروارید نوبت دوم
 16. مزایده منزل مسکونی مساحت 294متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 294متر
 17. مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز نوبت اول
 18. مزایده ششدانگ پلاک 2980/80 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2980/80
 19. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید قابل شماره گذاری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید قابل شماره گذاری نوبت دوم
 20. مزایده پلاک دارای 275مترمربع / مزایده,مزایده پلاک دارای 275مترمربع
 21. مزایده مقدار 1879.73متر مربع زمین تجاری / مزایده,مزایده مقدار 1879.73متر مربع زمین تجاری
 22. مزایده یک دستگاه خودرو 405 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو 405
 23. مزایده پیش فروش واحد 52 از بلوک f مجتمع مسکونی انارستان تجدید / مزایده,مزایده پیش فروش واحد 52 از بلوک f مجتمع مسکونی انارستان تجدید
 24. مناقصه تکمیل مدرسه گیتی نژاد / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه گیتی نژاد
 25. آگهی تجدید مناقصه پروژه تهیه و نصب سیستم LG-TG مخازن 12 و 13 انبار نفت یاسوج / آگهی تجدید مناقصه عمومی پروژه تهیه و نصب سیستم LG-TG مخازن 12 و 13 انبار نفت یاسوج
 26. ارزیابی کیفی خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره مکانیک.... / مناقصه , ارزیابی کیفی خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره مکانیک....
 27. اصلاحیه مزایده فروش خودرو های مازاد-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده فروش خودروهای مازاد-اصلاحیه
 28. مناقصه اجرای عملیات مربوط به سوله فلزی ساختمان پمپاژ نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مربوط به سوله فلزی ساختمان پمپاژ نوبت دوم
 29. مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل 89 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل 89
 30. مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون کمپرسی مدل 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون کمپرسی مدل 88
 31. مناقصه احداث دیوار بلوکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیوار بلوکی
 32. مناقصه تامین نیروی انسانی / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه تامین نیروی انسانی
 33. مناقصه مراقبت و حراست فیزیکی از سد و سازه کنترل چاه نیمه چهارم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مراقبت و حراست فیزیکی از سد و سازه کنترل چاه نیمه چهارم نوبت دوم
 34. اصلاحیه مزایده واگذاری امتیاز سرقفلی واحد تجاری-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده واگذاری امتیاز سرقفلی واحد تجاری-اصلاحیه
 35. مزایده فروشگاه مواد غذایی بیمارستان شفاء / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروشگاه مواد غذایی بیمارستان شفاء
 36. مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری تجاری ناحیه صنعتی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری تجاری ناحیه صنعتی
 37. فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع های فرهنگی و هنری نوبت دوم / فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع های فرهنگی و هنری نوبت دوم
 38. مناقصه اجرای فاز دوم احداث فضای سبز ورودی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فاز دوم احداث فضای سبز ورودی
 39. مناقصه انجام امورات خدمات شهری ... - مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امورات خدمات شهری .. - مرحله سوم نوبت دوم
 40. مزایده فروش واحد تجاری مساحت 20.63متر / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری مساحت 20.63متر
 41. مزایده196 قلم اموال اسقاط / آگهی مزایده عمومی ,مزایده 196 قلم اموال اسقاط
 42. مزایده فروش شش قطعه زمین با پلاکهای ثبتی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین با پلاکهای ثبتی نوبت سوم
 43. مناقصه عملیات ایمن سازی حوزه کرخه جنوبی (نصب گاردریل) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ایمن سازی حوزه کرخه جنوبی (نصب گاردریل) - نوبت دوم
 44. فراخوان امور خدمات استخر دانشگاه بصورت حجمی / آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای , فراخوان امور خدمات استخر دانشگاه بصورت حجمی
 45. مناقصه روکش آسفالت خیابان های کوی حصیرآباد و عامری ..... / مناقصه عمومی , مناقصه روکش آسفالت خیابان های کوی حصیرآباد و عامری .....
 46. مزایده یک دستگاه فرز انگشتی ... / مزایده یک دستگاه فرز انگشتی ...
 47. مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی نوبت دوم
 48. مزایده وسایط نقلیه / مزایده, مزایده وسایط نقلیه
 49. مزایده قطعه زمین زراعی دیم نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین زراعی دیم نوبت اول
 50. مزایده ششدانگ 5 قطعه تجمیعی / مزایده,مزایده ششدانگ 5 قطعه تجمیعی
 51. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اموال غیرمنقول
 52. مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان بدون حقوق ارتفاقی / مزایده,مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان بدون حقوق ارتفاقی
 53. مزایده اسناد رهنی اپارتمان / مزایده,مزایده اسناد رهنی اپارتمان
 54. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 112.46مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 112.46مترمربع
 55. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400088 اسناد رهنی غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400088 اسناد رهنی غیرمنقول
 56. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7883 به کلاسه 9400082 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7883 به کلاسه 9400082
 57. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7845 به کلاسه 9400134 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7845 به کلاسه 9400134
 58. مزایده اپارتمان سند شماره 17022 / مزایده,مزایده اپارتمان سند شماره 17022
 59. مزایده ششدانگ اپارتمان 64.44متر کلاسه 9400127 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 64.44متر کلاسه 9400127 اسناد رهنی
 60. مزایده آهن آلات ضایعاتی موجود در مجتمع تولیدی مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده آهن آلات ضایعاتی موجود در مجتمع تولیدی مرحله اول نوبت دوم

اخبار مناقصه و مزایده 95.5.17 (بخش ششم)

 

 1. مزایده یکباب عمارت اموال غیرمنقول بخش یک نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب عمارت اموال غیرمنقول بخش یک نوبت اول
 2. مزایده ملک میزان 13 و پنج هفتم شعیر از 96 شعیر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک میزان 13 و پنج هفتم شعیر از 96 شعیر نوبت اول
 3. مزایده یک واحد تجاری بخش یک حوزه ثبت گرگان مرحله دوم / مزایده,مزایده یک واحد تجاری بخش یک حوزه ثبت گرگان مرحله دوم
 4. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل وانت زامیاد / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل وانت زامیاد
 5. مزایده اماکن ورزشی - 95.5.17 / مزایده اماکن ورزشی - 95.5.17
 6. مناقصه خرید و تحویل مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای ناهار و شام دانشجویان.. تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای , مناقصه خرید و تحویل مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای ناهار و شام دانشجویان.. تجدید
 7. مزایده تعداد 11 دستگاه ماشین آلات راهسازی و تجهیزات اسقاطی / آگهی مزایده , مزایده تعداد 11 دستگاه ماشین آلات راهسازی و تجهیزات اسقاطی
 8. مناقصه تهیه ، ساخت و اجرای سوله و سقف تعمیرگاه سازمان خدمات موتوری مرحله دوم چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه ، ساخت و اجرای سوله و سقف تعمیرگاه سازمان خدمات موتوری مرحله دوم چاپ دوم
 9. اجاره محل و فروش لوازم اسقاطی و مستعمل شهرداری / آگهی مزایده,lاجاره محل و فروش لوازم اسقاطی و مستعمل شهرداری
 10. مناقصه پروژه احداث بلوار ملاصدرا نوبت دوم / مناقصه پروژه احداث بلوار ملاصدرا نوبت دوم
 11. مزایده واگذاری اجاره کارگاه کله پاک کنی کشتارگاه دام شهرداری نجف آباد / مزایده واگذاری اجاره کارگاه کله پاک کنی کشتارگاه دام شهرداری نجف آباد
 12. مزایده فروش شیشه خم اتومبیل جلوی پژو 206 پنج عدد - جلوی پژو 405 پنج عدد و عقب 405 پنج عدد / آگهی مزایده , مزایده فروش شیشه خم اتومبیل جلوی پژو 206 پنج عدد - جلوی پژو 405 پنج عدد و عقب 405 پنج عدد
 13. مزایده تمامت ششدانگ یکباب مغازه سی و یک متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ یکباب مغازه سی و یک متر
 14. مزایده منزل مسکونی ابعاد 22متر طول و عرض دوازده متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی ابعاد 22متر طول و عرض دوازده متر
 15. حراج فروش لوازم و تجهیزات مخابراتی ، باطری اسقاط و تجهیزات ساختمانی و .... نوبت دوم / آگهی حراج , حراج فروش لوازم و تجهیزات مخابراتی ، باطری اسقاط و تجهیزات ساختمانی و ... نوبت دوم
 16. مزایده فروش سه قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین
 17. مزایده واگذاری غرفه تایپ و تکثیر / اگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه تایپ و تکثیر
 18. مزایده واگذاری محل سه کانکس اغذیه فروشی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل سه کانکس اغذیه فروشی
 19. مزایده واگذاری تعداد 5 قطعه زمین کاربری مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 5 قطعه زمین کاربری مسکونی
 20. مزایده یک قطعه رزستان نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه رزستان نوبت دوم
 21. مزایده ملک دارای سند ششدانگ ملکی بخش شش مشهد / مزایده,مزایده ملک دارای سند ششدانگ ملکی بخش شش مشهد
 22. مزایده یک دستگاه پرس بریک / مزایده یک دستگاه پرس بریک
 23. فراخوان تجدید مزایده اجاره محل داروخانه شبانه روزی بیمارستان آیت اله طالقانی / فراخوان تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره محل داروخانه شبانه روزی بیمارستان آیت اله طالقانی
 24. مزایده مقدار دو سهم مشاع از 12 سهم بخش 14 گنبدکاووس / مزایده,مزایده مقدار دو سهم مشاع از 12 سهم بخش 14 گنبدکاووس
 25. مزایده یک دستگاه آبیاری بارانی- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه آبیاری بارانی- نوبت دوم
 26. مزایده فروش کارخانه تولید آجر ماشینی در روستای حسین اباد ناظم نوبت دوم-95.05.17 / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش کارخانه تولید آجر ماشینی در روستای حسین اباد ناظم نوبت دوم- 95.05.17
 27. اطلاعیه مقدار 52 هکتار از اراضی موقوفه علی آباد خرابه / اطلاعیه مقدار 52 هکتار از اراضی موقوفه علی آباد خرابه
 28. مناقصه حفاظت و نگهبانی از اماکن مخابراتی شهرستانهای تابعه / آگهی مناقصه ، مناقصه حفاظت و نگهبانی از اماکن مخابراتی شهرستانهای تابعه
 29. مزایده ششدانگ یکباب ملک و ماشین آلات / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ملک و ماشین آلات
 30. مزایده ششدانگ زمین مسکونی برابر پرونده 950178 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی برابر پرونده 950178 نوبت اول
 31. مزایده واگذاری اماکن ورزشی نوبت سوم / مزایده , مزایده واگذاری اماکن ورزشی نوبت سوم
 32. مناقصه مشارکت در احداث واحدهای تجاری / آگهی فراخوان, مناقصه مشارکت در احداث واحدهای تجاری
 33. مزایده دریل ستونی ... / مزایده دریل ستونی ...
 34. مزایده فروش خودرو های مازاد / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودروهای مازاد
 35. مزایده جام شیشه 4 میلیمتر / مزایده جام شیشه 4 میلیمتر
 36. مناقصه مدیریت امور انبار 95.5.17 / مناقصه , مناقصه مدیریت امور انبار نوبت اول 95.5.16
 37. مزایده موازی سه دانگ از ششدانگ ساختمان نوبت اول / مزایده,مزایده موازی سه دانگ از ششدانگ ساختمان نوبت اول
 38. مزایده مصالح دانه بندی شده خود / مزایده , مزایده مصالح دانه بندی شده خود
 39. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان مال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان مال غیرمنقول
 40. مزایده ششدانگ پلاک 180 و 20 و 22 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 180 و 20 و 22 فرعی
 41. مزایده ششدانگ خانه مساحت 294.20متر بخش نه کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 294.20متر بخش نه کرمان
 42. مناقصه امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل امام رضا (ع) -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل امام رضا (ع) -نوبت دوم
 43. مزایده واگذاری فروش یک واحد آپارتمان طبقه سوم مجتمع سعادت / مزایده,مزایده واگذاری فروش یک واحد آپارتمان طبقه سوم مجتمع سعادت
 44. اصلاحیه مناقصه خرید ، حمل ، تراش و پخش آسفالت بصورت مکانیزه -اصلاحیه / اصلاحیه, مناقصه خرید ، حمل ، تراش و پخش آسفالت بصورت مکانیزه -اصلاحیه
 45. مزایده فروش و اجاره املاک نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش و اجاره املاک نوبت دوم
 46. مزایده اجاره پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر و پاکینگ مکانیزه معلم / مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر و پاکینگ مکانیزه معلم
 47. مزایده اجاره واحدهای تجاری (مغازه های) شماره 206 .... / مزایده عمومی , مزایده اجاره واحدهای تجاری (مغازه های) شماره 206 ....
 48. مزایده واگذاری تعدادی محدودی از زمین های با کاربری تجاری- نوبت دوم / مزایده واگذاری تعدادی محدودی از زمین های با کاربری تجاری- نوبت دوم
 49. مزایده فروش هشت قطعه زمین مسکونی تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش هشت قطعه زمین مسکونی تجاری نوبت دوم
 50. مزایده ساختمان مسکونی در دو طبقه / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی در دو طبقه
 51. مزایده حضوری یک دستگاه خودروی گراند ویتارا .....- نوبت دوم / مزایده حضوری یک دستگاه خودروی گراند ویتارا .....- نوبت دوم
 52. مناقصه تعمیرات دانشکده های علوم، کشاورزی، ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات دانشکده های علوم، کشاورزی، ...
 53. مناقصه پروژه های آبرسانی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه پروژه های آبرسانی - تجدید
 54. فراخوان خرید 73 عدد قطعات ابزار دقیق کمپرسورهای گازی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید,مناقصه خرید 73 عدد قطعات ابزار دقیق کمپرسورهای گازی - نوبت دوم
 55. مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای 50متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای 50متر
 56. مزایده یک دستگاه کامیون ایسوزو / مزایده یک دستگاه کامیون ایسوزو
 57. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکان سفید / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکان سفید
 58. مناقصه لباس کار.... / مناقصه لباس کار....
 59. مزایده فروش 16 قطعه ملک مسکونی / مزایده,مزایده فروش 16 قطعه ملک مسکونی
 60. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 183متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 183متر نوبت دوم

لیست مناقصات و مزایده 95.5.16 (بخش نهم)

 

 1. مزایده محصول تعداد 1248 اصله انواع مرکبات / مزایده , مزایده محصول تعداد 1248 اصله انواع مرکبات
 2. مزایده فروش 31 قطعه از املاک کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 31 قطعه از املاک کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم
 3. مزایده بیل مکانیکی مدل PC220-7 / مزایده , مزایده بیل مکانیکی مدل PC220-7
 4. ارزیابی کیفی حمل سوخت ایستگاههای انشعاب و مسافری بندرعباس...- نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست , ارزیابی کیفی حمل سوخت ایستگاههای انشعاب و مسافری بندرعباس...- نوبت دوم
 5. فراخوان مناقصه قطعات برق هیدرولیکی L.B.V نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه قطعات برق هیدرولیکی L.B.V نوبت دوم
 6. مزایده یک دستگاه اره برش فولاد رنگ مدل 0250PAB / مزایده , مزایده یک دستگاه اره برش فولاد رنگ مدل 0250PAB
 7. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش دو اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش دو اهواز
 8. مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم
 9. مزایده تمامی ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفده / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفده
 10. مزایده 35 درصد سهم مشاع از دو سهم مشاع از نه سهم نیم طاق مشاع / مزایده,مزایده 35 درصد سهم مشاع از دو سهم مشاع از نه سهم نیم طاق مشاع
 11. مناقصه مدرسه 12 کلاسه کمیساریای عالی پناهندگان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه مدرسه 12 کلاسه کمیساریای عالی پناهندگان نوبت دوم
 12. مناقصه امور کاشت و نگهداری فضای سبز و.... / مناقصه ,مناقصه امور کاشت و نگهداری فضای سبز و....
 13. مزایده محل مهدکودک بیمارستان نوبت دوم / مزایده , مزایده محل مهدکودک بیمارستان نوبت دوم
 14. مزایده فروش تعداد 28 قطعه از واحدهای تجاری 95.5.16 / مزایده,مزایده فروش تعداد 28 قطعه از واحدهای تجاری 95.5.16
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه هشتم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه هشتم تفکیکی
 16. مزایده تعداد 18546 عدد سبد پلاستیکی قرمز رنگ / مزایده,مزایده تعداد 18546 عدد سبد پلاستیکی قرمز رنگ
 17. مزایده ملک اموال غیرمنقول کلاسه 950026 مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک اموال غیرمنقول کلاسه 950026 مرحله دوم
 18. مزایده ملک شامل پلاک ثبتی کلاسه 940008 مرحله اول / مزایده,مزایده ملک شامل پلاک ثبتی کلاسه 940008 مرحله اول
 19. دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی / دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی
 20. مزایده فروش خودرو / اگهی مزایده , مزایده فروش خودرو
 21. فراخوان مناقصه عملیات مرمت ، نگهداری از کانال انتقال ، ایستگاه پمپاژ بند انحرافی ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه عملیات مرمت ، نگهداری از کانال انتقال ، ایستگاه پمپاژ بند انحرافی ... نوبت دوم
 22. مزایده اموال منقول یک دستگاه سنگین تراش آلمانی / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه سنگین تراش آلمانی
 23. مزایده یکباب گلخانه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب گلخانه نوبت اول
 24. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید جی تی ایکس آی / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید جی تی ایکس آی
 25. مزایده فروش یک دستگاه چرخ زنجیری بوم خشک پرس آهن / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه چرخ زنجیری بوم خشک پرس آهن
 26. مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید نوبت دوم
 27. مزایده واگذاری منزل مسکونی شماره هفت / مزایده,مزایده واگذاری منزل مسکونی شماره هفت
 28. مزایده اموال منقول یک دستگاه اره فلکه / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه اره فلکه
 29. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی مساحت 310متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی مساحت 310متر نوبت اول
 30. مزایده یک دستگاه اپارتمان مساحت 77/80متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان مساحت 77/80متر نوبت اول
 31. مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ، تایپ و تکثیر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ، تایپ و تکثیر و ...
 32. مناقصه تامین 10 نفر نیروی انسانی جهت عملیات نمونه برداری از مواد اولیه ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 10 نفر نیروی انسانی جهت عملیات نمونه برداری از مواد اولیه ...
 33. مزایده واگذاری حق استفاده از سالن ورزشی ایستگاه ... نوبت دوم / آگهی دعوت به مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق استفاده از سالن ورزشی ایستگاه ... نوبت دوم
 34. مناقصه اجاره یکدستگاه لودر L90 (مدل ولوو - کوماتسو - هیوندای کره ای) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره یکدستگاه لودر L90 (مدل ولوو - کوماتسو - هیوندای کره ای)
 35. تجدید فراخوان مزایده اجاره محل داروخانه شبانه روزی بیمارستان / فراخوان تجدید مزایده , تجدید فراخوان مزایده اجاره محل داروخانه شبانه روزی بیمارستان
 36. مزایده یک قطعه زمین باغی مساحت کل 1718متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغی مساحت کل 1718متر نوبت اول
 37. مزایده 428/5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 428/5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 38. مزایده یک قطعه زمین مساحت چهارصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت چهارصد متر
 39. مزایده فروش لیفتراک 35 تنی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش لیفتراک 35 تنی و ...
 40. تجدید مزایده اجاره سالن ورزشی شهروند / آگهی مزایده, تجدید مزایده اجاره سالن ورزشی شهروند
 41. مناقصه اجاره یکدستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره یکدستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی
 42. فراخوان تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اردکان- تجدید / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه, فراخوان تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اردکان- تجدید
 43. مناقصه اجرای شبکه توزیع آب شهرک صنعتی الکترونیک / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه توزیع آب شهرک صنعتی الکترونیک
 44. مناقصه اجرای خط بای پس تصفیه خانه فاضلاب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط بای پس تصفیه خانه فاضلاب
 45. مزایده فروش تعداد 15 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد 15 قطعه زمین مسکونی
 46. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش دو
 47. مزایده فروش دو قطعه زمین از اراضی انسجام تجدید / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین از اراضی انسجام تجدید
 48. مناقصه ترمیم زیرسازی و اجرای آسفالت سرد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم زیرسازی و اجرای آسفالت سرد نوبت دوم
 49. مزایده فروش و واگذاری دو واحد مسکونی و سی قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش و واگذاری دو واحد مسکونی و سی قطعه زمین
 50. مناقصه پیاده روسازی خیابان امام... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پیاده روسازی خیابان امام... نوبت دوم
 51. مزایده مغازه های بازارچه فرهنگ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده مغازه های بازارچه فرهنگ... نوبت دوم
 52. مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین تجاری نوبت دوم
 53. مناقصه واحدهای موجود در معاونت فنی شامل موتوری، بازسازی، آهنگری، چرخ بندی، باطریسازی و الکترونیک، ... / آگهی مناقصه,مناقصه واحدهای موجود در معاونت فنی شامل موتوری، بازسازی، آهنگری، چرخ بندی، باطریسازی و الکترونیک، ...
 54. مناقصه اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی .... نوبت دوم / مناقصه اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی .... نوبت دوم
 55. مناقصه طراحی ، تهیه و نصب پنل خورشیدی نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه طراحی ، تهیه و نصب پنل خورشیدی نوبت دوم
 56. مناقصه انجام امور نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستانها / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستانها
 57. مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 7900001 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 7900001
 58. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 204/75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 204/75متر
 59. مزایده یک قطعه باغ مرکبات نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات نوبت اول
 60. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید

لیست مناقصات و مزایده 95.5.16 (بخش دوم)

 

 1. مزایده عمارت مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده عمارت مسکونی نوبت اول
 2. مزایده درختان موجود در سایت سکوی زباله شهرداری کردکوی / مزایده, مزایده درختان موجود در سایت سکوی زباله شهرداری کردکوی
 3. حراج حضوری موتورسیکلت (اوراقی و قابل و شماره گذاری ).... / حراج حضوری , حراج حضوری موتورسیکلت (اوراقی و قابل و شماره گذاری )....
 4. مزایده یک دستگاه خودروی سواری مزدا 2000 / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده یک دستگاه خودروی سواری مزدا 2000
 5. مزایده سرقفلی یکباب مغازه تجاری / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه تجاری
 6. مزایده 183.8 هزارم تمامت یکباب کارگاه / مزایده,مزایده 183.8 هزارم تمامت یکباب کارگاه
 7. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین طلق / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین طلق
 8. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز استان / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز استان
 9. مزایده واگذاری مرکز فیزیوتراپی- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مرکز فیزیوتراپی- نوبت دوم
 10. فراخوان مناقصه خریداری چادر برزنتی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خریداری چادر برزنتی - نوبت دوم
 11. مناقصه احداث پست 230/33 kva/s / مناقصه احداث پست 230/33 kva/s
 12. تجدید مناقصه تهیه ، حمل و نصب صندلی های تماشاچیان در گالری دوم استادیوم .... / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه تهیه ، حمل و نصب صندلی های تماشاچیان در گالری دوم استادیوم ...
 13. مناقصه کامپیوتر - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه کامپیوتر - نوبت دوم
 14. آگهی مناقصه خرید دستگاه بالانس / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید دستگاه بالانس
 15. آگهی مناقصه عمومی نگهداری ، پشتیبانی و ارسال آنلاین و آفلاین دیتای 18 دستگاه تردد / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی نگهداری ، پشتیبانی و ارسال آنلاین و آفلاین دیتای 18 دستگاه تردد
 16. مناقصه اجرای تاسیسات روشنایی بلوار ساحل شرقی قشم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای تاسیسات روشنایی بلوار ساحل شرقی قشم نوبت دوم
 17. مناقصه IRGANOX1010 .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه IRGANOX1010 .... نوبت دوم
 18. فراخوان مقدار 38.500 تن سیلیکات سدیم و ... / آگهی فراخوان , فراخوان مقدار 38.500 تن سیلیکات سدیم و انجام عملیات فورواردینگ ...
 19. فراخوان مناقصه احداث سه ابنیه ایستگاه تقلیل فشار گاز نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه احداث سه ابنیه ایستگاه تقلیل فشار گاز نوبت دوم
 20. مزایده فروش خودرو پژو پارس ELX / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش خودرو پژو پارس ELX
 21. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری مگان 2000 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری مگان 2000
 22. مزایده واگذاری دو باب آپارتمان مسکونی مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده واگذاری دو باب آپارتمان مسکونی مساحت صد و بیست متر
 23. مناقصه لیفتراک تلسکوپی / آگهی مناقصه , مناقصه لیفتراک تلسکوپی
 24. مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری
 25. مزایده کلیه اقلام مازاد برنیاز / مزایده کلیه اقلام مازاد برنیاز
 26. مناقصه عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق نوبت دوم
 27. مزایده بهره برداری از سالنهای ورزشی غرف تجاری و دستگاههای بازی / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از سالنهای ورزشی غرف تجاری و دستگاههای بازی
 28. مزایده 6 دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز / آگهی مزایده , مزایده 6 دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز
 29. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری مزدا تیپ 3 اتوماتیک / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری مزدا تیپ 3 اتوماتیک
 30. مزایده فروش مقداری ضایعات شامل آهن آلات قطعات پلاستیکی و فلزی و لاستیک / آگهی مزایده , مزایده فروش مقداری ضایعات شامل آهن آلات قطعات پلاستیکی و فلزی و لاستیک
 31. مزایده قطعات و لوازم یدکی اضافی خود را در یکی از پروژه های نیروگاه و یوتیلیتی پالایشگاه / آگهی مزایده , مزایده قطعات و لوازم یدکی اضافی خود را در یکی از پروژه های نیروگاه و یوتیلیتی پالایشگاه
 32. مزایده انواع اقلام مازاد برق و الکترونیک / آگهی مزایده عمومی , مزایده انواع اقلام مازاد برق و الکترونیک
 33. مزایده فروش دستگاه تفریحی بشقاب پرنده نوبت سوم / مزایده عمومی , مزایده فروش دستگاه تفریحی بشقاب پرنده نوبت سوم
 34. مزایده فروش یکدستگاه ژنراتور مستعمل نوبت سوم / مزایده عمومی,مزایده فروش یک دستگاه ژنراتور مستعمل نوبت سوم
 35. مزایده فروش اقلام ضایعاتی / آگهی فروش , مزایده فروش اقلام ضایعاتی
 36. مناقصه خرید تجهیزات مانیتورینگ انرژی / مناقصه خرید تجهیزات مانیتورینگ انرژی
 37. آگهی مزایده عمومی فروش 2 دستگاه خودرو مازاد / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش 2 دستگاه خودرو مازاد
 38. مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت پارس خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت پارس خودرو
 39. مزایده حق استفاده از منافع فضای رستوران سنتی مجموعه جماران / آگهی مزایده , مزایده حق استفاده از منافع فضای رستوران سنتی مجموعه جماران
 40. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 41. مزایده یکدستگاه وانت نیسان دوکابین تیپ DX2400 / مزایده , مزایده یکدستگاه وانت نیسان دوکابین تیپ DX2400
 42. مزایده یکدستگاه خودروی سواری مزدا 2000 دوکابین مدل 93 و کم کارکرد / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه خودروی سواری مزدا 2000 دوکابین مدل 93 و کم کارکرد
 43. مزایده اجاره یک مجموعه خدمات خودرویی شامل کارواش آریان و 18 باب مغازه / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک مجموعه خدمات خودرویی شامل کارواش آریان و 18 باب مغازه
 44. مناقصه واحد خدمات شامل نظافت محوطه ، نگهداری فضای سبز ، آبدارخانه و ... / آگهی مناقصه , مناقصه واحد خدمات شامل نظافت محوطه ، نگهداری فضای سبز ، آبدارخانه و ...
 45. مزایده اقلام مازاد خود شامل دیزل ژنراتور رکتی فایر بالابر - کانکس لوازم قالب بندی باکت ... / آگهی مزایده , مزایده اقلام مازاد خود شامل دیزل ژنراتور رکتی فایر بالابر - کانکس لوازم قالب بندی باکت ...
 46. خلاصه مزایده عرصه و اعیان یکباب سوله به مساحت 602/5 مترمربع - نوبت دوم / خلاصه مزایده عرصه و اعیان یکباب سوله به مساحت 602/5 مترمربع -نوبت دوم
 47. مزایده فروش کالاهای اسقاط موجود در انبارهای...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش کالاهای اسقاط موجود در انبارهای...نوبت دوم
 48. مزایده فروش یک واحد آپارتمان متراژ 126متر 4 سال ساخت / مزایده,مزایده فروش یک واحد آپارتمان متراژ 126متر 4 سال ساخت
 49. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ، بارگیری و حمل شبانه خاک و نخاله کارگاه / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ، بارگیری و حمل شبانه خاک و نخاله کارگاه
 50. ارزیابی کیفی حفاظت و نگهداری از تاسیسات نوبت دوم / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی حفاظت و نگهداری از تاسیسات فعالیت نوبت دوم
 51. مزایده مخازن تحت فشار، الکتروموتور و گیربکس های مختلف و ... / آگهی مزایده , مزایده مخازن تحت فشار، الکتروموتور و گیربکس های مختلف و ...
 52. فراخوان مزایده اقلام فلزی مستعمل و مازاد موجود در پالایشگاه- نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی ,مزایده اقلام فلزی مستعمل و مازاد موجود در پالایشگاه- نوبت دوم
 53. مناقصه اجرای عملیات تکمیل طبقه همکف سوله منطقه برق نیاوران نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات تکمیل طبقه همکف سوله منطقه برق نیاوران نوبت دوم
 54. مناقصه تهیه مصالح و اجرای سقف عرشه فولادی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای سقف عرشه فولادی
 55. فراخوان مزایده اقلام پلاستیکی مستعمل- نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی ,مزایده اقلام پلاستیکی مستعمل- نوبت دوم
 56. فراخوان مزایده مواد افزودنی (مربوط به ساخت روغن) موجود در پالایشگاه- نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی ,مزایده مواد افزودنی (مربوط به ساخت روغن) موجود در پالایشگاه- نوبت دوم
 57. مزایده فروش سه واحد آپارتمان مساحت 201/85-140/08-129/34متر / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان مساحت 201/85-140/08-129/34متر
 58. مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای روزانه پرسنل فاز 13 پارس جنوبی / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای روزانه پرسنل فاز 13 پارس جنوبی
 59. مناقصه توسعه انبار مرکز تبریز شامل کارهای ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه توسعه انبار مرکز تبریز شامل کارهای ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی تجدید
 60. مزایده فروش ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 1540متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 1540متر

آگهی های مناقصه و مزایده 95.5.14 (بخش هفتم)

آگهی های مناقصه و مزایده 95.5.14 پارس نماد داده ها به شرح زیر می باشد:

 1. آگهی مزایده کتبی خودرو / آگهی مزایده کتبی خودرو
 2. تجدید مزایده یک باب مغازه - نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده یک باب مغازه - نوبت دوم
 3. مزایده تعداد 2 دستگاه از ماشین آلات / مزایده تعداد 2 دستگاه از ماشین آلات
 4. مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی شهرداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی شهرداری نوبت دوم
 5. فراخوان احداث ایستگاه پمپاژ سلسی علیا و اجرای خطوط لوله درجه 1 و 2 شبکه آبیاری / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان احداث ایستگاه پمپاژ سلسی علیا و اجرای خطوط لوله درجه 1 و 2 شبکه آبیاری
 6. مناقصه سرمایه گذاری، احداث و راهبری واحدهای نیمه ساز / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه سرمایه گذاری، احداث و راهبری واحدهای نیمه ساز
 7. تجدید ارزیابی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز - نوبت دوم / تجدید مناقصه , ارزیابی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی- تجدید - نوبت دوم
 8. مناقصه انجام خدمات بیمه مسولیت مدنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات بیمه مسولیت مدنی
 9. مزایده چهاردستگاه از وسایط نقلیه / مزایده چهاردستگاه از وسایط نقلیه
 10. مناقصه پروژه اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب- نوبت دوم
 11. مناقصه خرید 21000 متر لوله پلی اتیلن 315 م.م فاضلابی دو جداره کاروگیت PE80 ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 21000 متر لوله پلی اتیلن 315 م.م فاضلابی دو جداره کاروگیت PE80 ...- نوبت دوم
 12. مناقصه پروژه اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه ملاشیه محدوده A2 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه ملاشیه محدوده A2
 13. مزایده یک قطعه زمین ابعاد 25 در 160متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ابعاد 25 در 160متر نوبت اول
 14. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مشتمل بر مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مشتمل بر مغازه
 15. مناقصه احداث ساختمان جهت کارکنان حمل و نقل پالایشگاه ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان جهت کارکنان حمل و نقل پالایشگاه ..- نوبت دوم
 16. مناقصه خرید تعداد 5000 دستگاه کنتور در اقطار مختلف - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 5000 دستگاه کنتور در اقطار مختلف- نوبت دوم
 17. مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز مشترکین عادی- نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز مشترکین عادی- نوبت دوم
 18. مزایده فروش 2000 عدد لانس دمش ازت ضایعاتی.... / مزایده مزایده فروش 2000 عدد لانس دمش ازت ضایعاتی....
 19. استعلام تعمیر و بازسازی بیرینگ / استعلام , استعلام تعمیر و بازسازی بیرینگ
 20. استعلام کمپرسور یخچال / استعلام, استعلام کمپرسور یخچال
 21. استعلام C70 فرو کروم کم کربن / استعلام, استعلام C70 فرو کروم کم کربن
 22. استعلام خرید 1000 کیلوگرم فروکس 707 / استعلام, استعلام خرید 1000 کیلوگرم فروکس 707
 23. استعلام خرید 1000 کیلوگرم فروتیتانیوم / استعلام, استعلام خرید 1000 کیلوگرم فروتیتانیوم
 24. استعلام خرید 2700 کیلوگرم 60-70 % فرومولیبدن / استعلام , استعلام خرید 2700 کیلوگرم 60-70 % فرومولیبدن
 25. استعلام فرو منگنز متوسط کربن با دانه بندی / استعلام , استعلام فرو منگنز متوسط کربن با دانه بندی
 26. مناقصه خرید پرسی غذا / مناقصه خرید پرسی غذا
 27. استعلام استاندارد فلزی و فولادی / استعلام , استعلام استاندارد فلزی و فولادی
 28. استعلام اقلام چاپی / استعلام , استعلام اقلام چاپی
 29. استعلام 2500 متر کابل کنترلی / استعلام, استعلام 2500 متر کابل کنترلی
 30. استعلام کلاهک و تورچ و ژیگلور و ... / استعلام, استعلام کلاهک و تورچ و ژیگلور و ...
 31. L2D2 Lamp : L6380 -01.05 با مشخصات Shimatzu .uv160 لامپ دوتریم مربوط به دستگاه اسپکتروفتومتر 1395.05.14 / L2D2 Lamp : L6380 -01.05 با مشخصات Shimatzu .uv160 لامپ دوتریم مربوط به دستگاه اسپکتروفتومتر- 95.05.14
 32. استعلام والو پنوماتیک / استعلام,استعلام والو پنوماتیک
 33. استعلام سیفتی والو فولادی فلنچی فولادسازی- 95.05.14 / استعلام سیفتی والو فولادی فلنچی فولادسازی 95.05.14
 34. استعلام قلاب اتوماتیک / استعلام, استعلام قلاب اتوماتیک
 35. مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز مرگنلر / مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز مرگنلر
 36. استعلام مقاومت اتصال زمین و ... / استعلام,استعلام مقاومت اتصال زمین و ...
 37. مناقصه امور مربوط به بهسازی و دکوراسیون نمازخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امور مربوط به بهسازی و دکوراسیون نمازخانه نوبت دوم
 38. مناقصه عمومی خرید 236 دستگاه انواع تابلو فشار متوسط ، تابلو توزیع ، تابلور کنتور / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 236 دستگاه انواع تابلو فشار متوسط ، تابلو توزیع ، تابلور کنتور
 39. مناقصه واگذاری امور ساختمانی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور ساختمانی نوبت دوم
 40. مناقصه خرید قطعات کمپرسورهای هوای اطلس کوپکو / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات کمپرسورهای هوای اطلس کوپکو
 41. فراخوان مناقصه تامین و بکارگیری فناوری حفاری شعاعی... / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه تامین و بکارگیری فناوری حفاری شعاعی...
 42. مناقصه خرید P/F dezurik / مناقصه , مناقصه خرید P/F dezurik
 43. تجدید مناقصه انجام تشریفات ترانزیت خارجی ، ترخیص و حمل کالاهای وارداتی - نوبت دوم / تجدید , فراخوان نجام تشریفات ترانزیت خارجی ، ترخیص و حمل کالاهای وارداتی ... نوبت دوم
 44. مناقصه خرید 528 دست کت و شلوار و 528 عدد پیراهن، ... / مناقصه, مناقصه خرید 528 دست کت و شلوار و 528 عدد پیراهن، ...
 45. مناقصه تعویض 6500 متر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار / مناقصه تعویض 6500 متر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار
 46. مزایده وسائط نقلیه موتوری ... / مزایده وسائط نقلیه موتوری ...
 47. مزایده فروش خودرو سبک و سنگین / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو سبک و سنگین
 48. ارزیابی کیفی پروژه خرید، نصب و راه اندازی 6 دستگاه پمپ sand management نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه پروژه خرید، نصب و راه اندازی 6 دستگاه پمپ sand management نوبت دوم