سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش چهارم اخبار مناقصه و مزایده کشور 95.4.9

 

 1. مناقصه مشارکت در طرح و ساخت قطعات تجاری شهرک کوثر شاهرود / آگهی مناقصه , مناقصه مشارکت در طرح و ساخت قطعات تجاری شهرک کوثر شاهرود
 2. ارزیابی کیفی انجام امور خدمات ایستگاههای مسافری اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام امور خدمات ایستگاههای مسافری اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب
 3. مزایده ششدانگ زمین زراعتی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعتی مرحله اول
 4. دعوتنامه پروژه احداث فرهنگسرای امیر کبیر / دعوتنامه پروژه احداث فرهنگسرای امیر کبیر
 5. مناقصه استقرار سیستم مدیریت مشارکتی آب در شبکه آبیاری و زهکشی / آگهی مناقصه , مناقصه استقرار سیستم مدیریت مشارکتی آب در شبکه آبیاری و زهکشی
 6. مناقصه واگذاری خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی
 7. مناقصه اجرای عملیات شبکه آب، برق و گاز فاز یک / آگهی مناقصه انتخاب شریک, مناقصه اجرای عملیات شبکه آب، برق و گاز فاز یک
 8. مزایده فروش پلاک زمین و ... / آگهی مزایده,مزایده فروش پلاک زمین و ...
 9. مزایده فروش ضایعات فلزی و غیرفلزی / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات فلزی و غیرفلزی
 10. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا
 11. مناقصه پروژه خاک برداری، زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری روستا نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه خاک برداری، زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری روستا نوبت دوم
 12. مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم
 13. تجدید مناقصه خدمات نشت یابی از خطوط لوله انتقال گاز با دستگاه تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خدمات نشت یابی از خطوط لوله انتقال گاز با دستگاه تجدید نوبت دوم
 14. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم
 15. مناقصه احداث ساختمان دفتر دهیاری روستا نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه احداث ساختمان دفتر دهیاری روستا نوبت دوم
 16. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم
 17. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم
 18. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم
 19. مناقصه پروژه زیرسازی ، آسفالت و جدولگذاری روستا نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی ، آسفالت و جدولگذاری روستا نوبت دوم
 20. مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری پارک روستا نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری پارک روستا نوبت دوم
 21. مزایده پلاک ثبتی کاربری مسکونی جنوبی قدیمی ساز با نمای سیمانی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی کاربری مسکونی جنوبی قدیمی ساز با نمای سیمانی
 22. فراخوان P/F RENHE WELL LOgging equipment ... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان P/F RENHE WELL LOgging equipment ...
 23. مزایده مقدار شصت و پنج سهم و چهارده صدم سهم از مدار هفتاد و هشت سهم / مزایده,مزایده مقدار شصت و پنج سهم و چهارده صدم سهم از مدار هفتاد و هشت سهم
 24. مناقصه تامین خدمات حمل و بارگیری مواد گل ، لوله های جداری ولوازم حفاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خدمات حمل و بارگیری مواد گل ، لوله های جداری ولوازم حفاری
 25. ارزیابی کیفی ساخت و تحویل تعداد 100.000 عدد کفشک ترمز چدنی / آگهی ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی ساخت و تحویل تعداد 100.000 عدد کفشک ترمز چدنی
 26. مناقصه بهسازی فضای سبز دزفول نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی فضای سبز دزفول نوبت دوم
 27. مزایده عمومی فروش حدود 600 عدد بشکه خالی 208 لیتری / مزایده عمومی ،مزایده عمومی فروش حدود 600 عدد بشکه خالی 208 لیتری
 28. مناقصه حفاری یک حلقه چاه و تجهیز دوحلقه چاه آب آشامیدنی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی به صورت دو مرحله ای,مناقصه حفاری یک حلقه چاه و تجهیز دوحلقه چاه آب آشامیدنی ... نوبت دوم
 29. مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ، کنترل کیفی و آب بدون درآمد / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ، کنترل کیفی و آب بدون درآمد نوبت اول
 30. مزایده 50.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط / مزایده , مزایده 50.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط
 31. مناقصه روکش آسفالت (به صورت دستمزدی)-نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه روکش آسفالت (به صورت دستمزدی)-نوبت دوم
 32. مناقصه احداث رمپ و لوپ تونل غدیر ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث رمپ و لوپ تونل غدیر ... -نوبت دوم
 33. فراخوان انتخاب مشاور ارزیابی کیفی - نوبت دوم / فراخوان,فراخوان انتخاب مشاور ارزیابی کیفی -نوبت دوم
 34. مزایده ششدانگ ملک مسکونی در پرونده اجرایی کلاسه 950479 / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی در پرونده اجرایی کلاسه 950479
 35. مزایده ششدانگ پلاک 5/59/476 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 5/59/476 اصلی
 36. مزایده ششدانگ زمین یا ساختمان 126متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین یا ساختمان 126متر
 37. مزایده فروش قطعات تجاری صنعتی واحد مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعات تجاری صنعتی واحد مسکونی نوبت دوم
 38. مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی (ماشین آلات مازاد.... / آگهی مزایده,مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی (ماشین آلات مازاد ....
 39. مناقصه انجام امور انتظامی و حفاظت فیزیکی از اموال و تجهیزات و ماشین آلات -مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور انتظامی و حفاظت فیزیکی از اموال و تجهیزات و ماشین آلات - مرحله دوم نوبت دوم
 40. فراخوان خدمات ثبت سفارش ، حق العمل کاری ترخیص و حمل و نقل - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی عمومی ,فراخوان خدمات ثبت سفارش ، حق العمل کاری ترخیص و حمل و نقل - نوبت دوم
 41. مناقصه کیسه زنی سیمان / آگهی مناقصه, مناقصه کیسه زنی سیمان
 42. تجدید مناقصه اصلاح و بازسازی پیاده رو بلوار شهرداری و ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح و بازسازی پیاده رو بلوار شهرداری و ... نوبت دوم
 43. مناقصه ارائه خدمات بهره برداری و راهبری / آگهی مناقصه,مناقصه ارائه خدمات بهره برداری و راهبری
 44. مناقصه تعمیر و نگهداری ، راهبری، تعویض و جابجایی تجهیزات تهویه مطبوع / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تعمیر و نگهداری ، راهبری، تعویض و جابجایی تجهیزات تهویه مطبوع
 45. تجدید مزایده دفتر خدمات تسهیلات رفاهی امور متوفیان نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده دفتر خدمات تسهیلات رفاهی امور متوفیان نوبت دوم
 46. مزایده فروش دام / آگهی مزایده , مزایده فروش دام
 47. تجدید مناقصهU-TUBE / آگهی ارزیابی کیفی سازندگان / تولیدکنندگان,تجدید مناقصه U-TUBE
 48. مناقصه خرید انواع کلید فیوز گردان 160 و 250 آمپر / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع کلید فیوز گردان 160 و 250 آمپر
 49. مناقصه انجام عملیات ژئوفیزیک منیتومتری و گراویمتری در آنومالیهای سنگ آهن... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام عملیات ژئوفیزیک منیتومتری و گراویمتری در آنومالیهای سنگ آهن...
 50. مزایده بهره برداری از معدن فوق شامل تجهیز و استخراج و فروش... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری از معدن فوق شامل تجهیز و استخراج و فروش...
 51. مناقصه انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت (مسئولان و مجریان امر واگذاری) تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت (مسئولان و مجریان امر واگذاری) تجدید
 52. مناقصه خرید روغن هیدرولیک ATF.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید روغن هیدرولیک ATF....
 53. مناقصه نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای (توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع) ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای (توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع) ... نوبت دوم
 54. مناقصه انجام کلیه عملیات خاکبرداری ، گودبرداری و پایدار سازی گود / مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیات خاکبرداری ، گودبرداری و پایدار سازی گود
 55. مناقصه عملیات مربوط به احداث ساختمان بهره برداری آب و فاضلاب شهر جدید ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به احداث ساختمان بهره برداری آب و فاضلاب شهر جدید ... نوبت دوم
 56. تمدید مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی ( تنظیف ) و...-تمدید / تمدید ،مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی ( تنظیف ) و... تمدید
 57. مزایده ششدانگ پلاک مساحت 62.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 62.80متر
 58. مناقصه عملیات باقیمانده خطوط انتقال مجتمع شهید رجایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات باقیمانده خطوط انتقال مجتمع شهید رجایی
 59. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول ضلع غربی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول ضلع غربی
 60. تجدید فراخوان امور خدماتی / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان امور خدماتی