سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصه و مزایده های کشور 95.5.10 (قسمت چهارم)

 

 1. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 قطعه پنجم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 قطعه پنجم
 2. مزایده مقداری مواداولیه کائوچو کلروپرن بای پرین و پلی اورتان در گریدهای مختلف / مزایده مقداری مواداولیه کائوچو کلروپرن بای پرین و پلی اورتان در گریدهای مختلف
 3. مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ... / آگهی مناقصه عمومی به صورت دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ...
 4. ارزیابی کیفی عملیات احداث فونداسیون قطعه اول خط فوق توزیع سراوان - سیرکان- نوبت دوم / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی عملیات احداث فونداسیون قطعه اول خط فوق توزیع سراوان - سیرکان- نوبت دوم
 5. مناقصه پروژه زیرسازی و اجرای بیس- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی و اجرای بیس
 6. مناقصه پروژه جدول گذاری، احداث کانیو پیاده روسازی... نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه جدول گذاری، احداث کانیو پیاده روسازی... نوبت دوم
 7. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان مسکونی مرحله اول
 8. مزایده ششدانگ سه قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه زمین زراعی نوبت اول
 9. مزایده150 راس گوسفند و ... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده 150 راس گوسفند و ...
 10. مزایده فروش زمین محل شرکت تعاونی نوبت اول / مزایده,مزایده فروش زمین محل شرکت تعاونی نوبت اول
 11. مزایده ششدانگ یکباب منزل اموال غیرمنقول مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل اموال غیرمنقول مرحله اول
 12. مزایده منزل مسکونی در اجرای ماده سی و چهار / مزایده,مزایده منزل مسکونی در اجرای ماده سی و چهار
 13. مزایده املاک شامل باغ و شالیزار نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک شامل باغ و شالیزار نوبت دوم
 14. مناقصه خرید لوله داکتیل 600 و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله داکتیل 600 و ...نوبت دوم
 15. مزایده ملک با عرصه صد و سی متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه صد و سی متر
 16. مزایده فروش خودروهای سبک اصلاحیه نوبت دوم / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودروهای سبک اصلاحیه نوبت دوم
 17. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 79 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 79
 18. مزایده پلاک ثبتی بخش یازده حوزه ثبتی مساحت 29052متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یازده حوزه ثبتی مساحت 29052متر
 19. مزایده ششدانگ از عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش دو بوشهر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ از عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش دو بوشهر نوبت اول
 20. مزایده منزل مسکونی با اجاره نامه اوقافی نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی با اجاره نامه اوقافی نوبت دوم
 21. مزایده یک دستگاه پراید سواری جی ال ایکس مدل 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه پراید سواری جی ال ایکس مدل 88 نوبت اول
 22. مزایده پلاک ثبتی بخش 4 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 تبریز نوبت دوم
 23. مزایده سیستم CIP اتوماتیک از جنس استیل .... / مزایده , مزایده سیستم CIP اتوماتیک از جنس استیل ...
 24. مزایده یک واحد اپارتمان نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان نوبت اول
 25. مزایده پلاک ثبتی در خصوص پرونده کلاسه 920271 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی در خصوص پرونده کلاسه 920271 نوبت اول
 26. مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو
 27. مزایده واگذاری و فروش تمامی ششدانگ یک قطعه زمین / مزایده,مزایده واگذاری و فروش تمامی ششدانگ یک قطعه زمین
 28. فراخوان مناقصه خریداری انواع کابل آلومینیوم مسی و خودنگهدار نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خریداری انواع کابل آلومینیوم مسی و خودنگهدار نوبت دوم
 29. مناقصه تامین آب آشامیدنی مجتمع گندر گلواری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تامین آب آشامیدنی مجتمع گندر گلواری
 30. مناقصه عملیات اجرای 12000 متر شبکه گذاری پلی اتیلن در سایزهای مختلف... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای 12000 متر شبکه گذاری پلی اتیلن در سایزهای مختلف...
 31. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 144/10متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 144/10متر
 32. مزایده پلاک 202 اصلی مزرعه جوی کچل بخش ثبتی سمیرم / مزایده,مزایده پلاک 202 اصلی مزرعه جوی کچل بخش ثبتی سمیرم
 33. مزایده سه دانگ مشاع پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع پلاک ثبتی نوبت اول
 34. مزایده ششدانگ زمین مساحت 175.10متر با هفتاد متر اعیان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 175.10متر با هفتاد متر اعیان
 35. مزایده نسبت به فروش یک دستگاه تاکسی ( پژو ROA1700CC) / آگهی مزایده , مزایده نسبت به فروش یک دستگاه تاکسی ( پژو ROA1700CC)
 36. مزایده فروش کارخانه تولید آجر ماشینی در روستای حسین اباد ناظم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش کارخانه تولید آجر ماشینی در روستای حسین اباد ناظم نوبت دوم
 37. مناقصه عمومی اجرای پروژه بهره برداری (کالیبراسیون ، شارژ ، پلمپ و رفع عیب.... / مناقصه, مناقصه اجرای پروژه بهره برداری (کالیبراسیون ، شارژ ، پلمپ و رفع عیب....
 38. مناقصه واگذاری خدمات نگهداری و فنی ابنیه و موتورخانه / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات نگهداری و فنی ابنیه و موتورخانه
 39. مناقصه ارایه خدمات راهبری سیستم یکپارچه سازی شهرداری مشهد / مناقصه عمومی, مناقصه ارایه خدمات راهبری سیستم یکپارچه سازی شهرداری مشهد
 40. مزایده یک عدد دستگاه تولید تسمه / مزایده,مزایده یک عدد دستگاه تولید تسمه
 41. مزایده ششدانگ یکباب محل طرح پلاک ثبتی 724 فرعی از 147 و 148 .... / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب محل طرح پلاک ثبتی 724 فرعی از 147 و 148 ....
 42. فراخوان TURBOLOG DSP COMPACT/M4 ANTI SURGE VALVE CONTROLLER / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان TURBOLOG DSP COMPACT/M4 ANTI SURGE VALVE CONTROLLER
 43. مزایده ششدانگ پلاک 4 فرعی از 18 اصلی بخش یک قشلاقی نوشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4 فرعی از 18 اصلی بخش یک قشلاقی نوشهر
 44. مزایده ششدانگ زمین قریه رودبارک / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قریه رودبارک
 45. مناقصه ساخت انشعابات کارگاهی و متمرکز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت انشعابات کارگاهی و متمرکز
 46. مزایده پلاک ثبتی بخش سه مساحت کل 99متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه مساحت کل 99متر نوبت اول
 47. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم سمت جنوب / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم سمت جنوب
 48. مناقصه 2946 متر لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی یکسر کوپلردار با واشر به قطر 800 میلیمتر / مناقصه , مناقصه 2946 متر لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی یکسر کوپلردار با واشر به قطر 800 میلیمتر نوبت اول
 49. مزایده8 دستگاه اتومبیل مازاد -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده 8 دستگاه اتومبیل مازاد -نوبت دوم
 50. مزایده سوفاله آلومینیوم- آهن آلات سبک و سنگین- سوفاله آهنی..... / مزایده, مزایده سوفاله آلومینیوم- آهن آلات سبک و سنگین- سوفاله آهنی.....
 51. مناقصه عملیات اجرایی الویت دوم خط انتقال و شبکه های توزیع پشته گیش و.... / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی الویت دوم خط انتقال و شبکه های توزیع پشته گیش و....
 52. مناقصه رفت و روب , جمع آوری و حمل زباله سطح شهر قائمشهر تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه رفت و روب , جمع آوری و حمل زباله سطح شهر قائمشهر تجدید
 53. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 8 اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 8 اهواز
 54. فراخوان احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر / فراخوان , فراخوان احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر
 55. مزایده 60 سیر مشاع از دو دانگ و 37 سیر و نه مثقال عرصه و اعیان / مزایده,مزایده 60 سیر مشاع از دو دانگ و 37 سیر و نه مثقال عرصه و اعیان
 56. مزایده ششدانگ زمین بخش نه امل نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش نه امل نوبت اول
 57. مزایده اقلام بلامصرف و ضایعاتی / مزایده , مزایده اقلام بلامصرف و ضایعاتی
 58. فراخوان ارزیابی پیمانکاران راه اندازی داروخانه / فراخوان ارزیابی پیمانکاران راه اندازی داروخانه
 59. مناقصه خدمات بیمه گروهی مازاد درمان بیمه تکمیلی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات بیمه گروهی مازاد درمان بیمه تکمیلی
 60. مزایده سپراتور آلفالاول.... / آگهی مزایده ، مزایده سپراتور آلفالاول....

مناقصه و مزایده های کشور 95.5.10 (قسمت اول)

 1. مزایده سهام / آگهی مزایده , مزایده سهام
 2. مناقصه احداث ساختمان اداری- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اداری نوبت دوم
 3. مزایده ملک با عرصه 990/55متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه 990/55متر
 4. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و یک دستگاه کمباین / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و یک دستگاه کمباین
 5. مزایده زمین به صورت باغ مرکبات / مزایده,مزایده زمین به صورت باغ مرکبات
 6. مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 1892-گ-3و8800116 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 1892-گ-3و8800116
 7. مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 120متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 120متر
 8. مزایده ششدانگ عمارت بخش شش ثبت اراک / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش شش ثبت اراک
 9. مزایده فروش مالکیت و سرقفلی واحدهای تجاری / مزایده,مزایده فروش مالکیت و سرقفلی واحدهای تجاری
 10. اصلاحیه مزایده عمومی فروش وسایل اسقاطی ومازاد بر نیاز بیمارستان امام رضا-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده عمومی ،مزایده فروش وسایل اسقاطی ومازاد بر نیاز بیمارستان امام رضا- اصلاحیه
 11. آگهی مزایده اجاره ساندویچی نوبت دوم / آگهی مزایده،آگهی مزایده اجاره ساندویچی نوبت دوم
 12. فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث بازار میوه تره بار در شهرک - مرحله سوم نوبت ششم / فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث بازار میوه تره بار در شهرک - مرحله سوم نوبت ششم
 13. مناقصه نگهبانی و گشت کنترل حریم خطوط لوله / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه نگهبانی و گشت کنترل حریم خطوط لوله
 14. مزایده فروش ملک کارخانه / مزایده,مزایده فروش ملک کارخانه
 15. مناقصه احداث سوله 95.5.10 / آگهی مناقصه, مناقصه احداث سوله 95.5.10
 16. آگهی ارزیابی کیفی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ حجم مرده مخزن / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ حجم مرده مخزن
 17. مزایده واگذاری انجام قطع ، جمع آوری و حمل درختان خشک و خطر زای سطح شهر... / مزایده , مزایده واگذاری انجام قطع ، جمع آوری و حمل درختان خشک و خطر زای سطح شهر..
 18. مزایده مازاد پنجم ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده مازاد پنجم ششدانگ یکباب خانه
 19. مزایده بهره برداری از یکباب سالن بدمیتون.... / مزایده, مزایده بهره برداری از یکباب سالن بدمیتون.....
 20. مناقصه طراحی و اجرای طرح ساماندهی هیدرولیکی ... / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه طراحی و اجرای طرح ساماندهی هیدرولیکی ...
 21. فراخوان ارزیابی کیفی POWER TRANSFORMER...- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان ارزیابی کیفی POWER TRANSFORMER...- نوبت دوم
 22. فراخوان نشت بند سقف شناور مخازن ذخیره نفت خام / فراخوان نشت بند سقف شناور مخازن ذخیره نفت خام
 23. ...مناقصه واگذاری انجام امور خدمات کارگری جهت بازسازی و نوسازی شبکه / مناقصه عمومی,...مناقصه واگذاری انجام امور خدمات کارگری جهت بازسازی و نوسازی شبکه
 24. مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم- نوبت دوم / مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم- نوبت دوم
 25. مناقصه اجرای عملیات راهبری , بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب کرج / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات راهبری , بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب کرج
 26. مزایده فروش املاک تجاری مسکونی صنعتی و ماشین آلات کارگاهی / مزایده,مزایده فروش املاک تجاری مسکونی صنعتی و ماشین آلات کارگاهی
 27. تعداد چهار مکان از اماکن ورزشی در سطح استان ... نوبت سوم / تعداد چهار مکان از اماکن ورزشی در سطح استان ... نوبت سوم
 28. مزایده تعداد 5 دستگاه انواع اتومبیل مازاد بر نیاز ... / مزایده , مزایده تعداد 5 دستگاه انواع اتومبیل مازاد بر نیاز ... نوبت اول
 29. مناقصه رنگ آمیزی ، سند بلاست و سوییپ بلاست سطوح خارجی مخازن ، آیلند بارگیری ... / مناقصه , مناقصه رنگ آمیزی ، سند بلاست و سوییپ بلاست سطوح خارجی مخازن ، آیلند بارگیری ...
 30. مناقصه طبخ غذای کارکنان و خدمات رستوران نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه طبخ غذای کارکنان و خدمات رستوران نوبت دوم
 31. مناقصه رنگ و پوشش تجهیزات نیروگاه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه رنگ و پوشش تجهیزات نیروگاه نوبت دوم
 32. مناقصه خرید 20000 متر انواع لوله پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 20000 متر انواع لوله پلی اتیلن نوبت دوم
 33. مزایده فروش ضایعات (شامل اقلام فلزی، پلاستیکی و قطعات فنی) 95.5.10 / مزایده,مزایده فروش ضایعات (شامل اقلام فلزی، پلاستیکی و قطعات فنی) 95.5.10
 34. مناقصه مقدار 85.000 کیلوگرم هیدروکسید پتاسیم KOH / مناقصه مقدار 85.000 کیلوگرم هیدروکسید پتاسیم KOH
 35. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا -مرحله دوم
 36. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان در خصوص پرونده 1171/94 ش ج / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان در خصوص پرونده 1171/94 ش ج
 37. مزایده یک دستگاه خودرو L90 / مزایده یک دستگاه خودرو L90
 38. مزایده ششدانگ اعیانی مغازه 45/35متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی مغازه 45/35متر
 39. مزایده سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 174/19371 ..... / مزایده ,مزایده سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 174/19371 .....
 40. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر منزل مسکونی
 41. مزایده ملک مشاع بخش 5 ثبتی اصفهان / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 5 ثبتی اصفهان
 42. مناقصه عملیات احداث بلوار فجر شهرداری منطقه یک نجف آباد چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات احداث بلوار فجر شهرداری منطقه یک نجف آباد چاپ دوم
 43. مزایده ششدانگ پلاک 301/5527 بخش شانزده ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 301/5527 بخش شانزده ثبت اصفهان
 44. مزایده منزل مسکونی با عرصه پس از عقب نشینی 240متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه پس از عقب نشینی 240متر
 45. مزایده فروش تجهیزات و لوازم فنی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و ... / مزایده , مزایده فروش تجهیزات و لوازم فنی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و ...
 46. مزایده مقدار 1500 متر مربع دیوار بتنی خاک مسطح / مزایده , مزایده مقدار 1500 متر مربع دیوار بتنی خاک مسطح
 47. تجدید فراخوان احداث پروژه های عمرانی شامل یکصد واحد مسکونی ویلایی.... تجدید - نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار , فراخوان احداث پروژه های عمرانی شامل یکصد واحد مسکونی ویلایی... - نوبت دوم
 48. مناقصه اجرای محوطه سازی سایت مسکن مهر شهر جدید مجلسی -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه جرای محوطه سازی سایت مسکن مهر شهر جدید مجلسی- نوبت دوم
 49. مزایده یکباب مغازه و یک زیرزمین / مزایده,مزایده یکباب مغازه و یک زیرزمین
 50. مناقصه خرید با نظارت بر ساخت سه دست از پره های متحرک ردیف اول توربین گازی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید با نظارت بر ساخت سه دست از پره های متحرک ردیف اول توربین گازی...
 51. مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری کاوه ، صفه - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری کاوه ، صفه - نوبت دوم
 52. مزایده فروش زمین مساحت 191.02متر شماره یک نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 191.02متر شماره یک نوبت دوم
 53. مناقصه اصلاح شبکه برق و تامین روشنایی مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اصلاح شبکه برق و تامین روشنایی مرحله اول نوبت دوم
 54. مزایده فروش زمین مسکونی و تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی و تجاری نوبت دوم
 55. مزایده اجاره فضای مجموعه پارک بادی پارک فیروزه ..... تجدید چاپ دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره فضای مجموعه پارک بادی پارک فیروزه ..... تجدید چاپ دوم
 56. مزایده فروش تعداد 750 عدد بشکه خالی مستعمل / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 750 عدد بشکه خالی مستعمل
 57. مناقصه تامین پیمانکار ایاب و ذهاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین پیمانکار ایاب و ذهاب نوبت دوم
 58. تجدید مناقصه نسبت به خرید , نصب , آموزش و پشتیبانی سامانه جامع مدیریت اسناد و آرشیو دیجیتال / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نسبت به خرید , نصب , آموزش و پشتیبانی سامانه جامع مدیریت اسناد و آرشیو دیجیتال
 59. مزایده واگذاری 4 قطعه زمین تجاری و هشت واحد تجاری نیمه ساز نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری 4 قطعه زمین تجاری و هشت واحد تجاری نیمه ساز نوبت دوم
 60. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه نه با 1/44متر سطح بالکن / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه نه با 1/44متر سطح بالکن

اطلاعات مناقصه و مزایده 95.5.7 (بخش دوم)

 

 1. مناقصه نماسازی پروژه 51 واحدی در شهرستان ساوجبلاغ / مناقصه عمومی,مناقصه نماسازی پروژه 51 واحدی در شهرستان ساوجبلاغ
 2. مناقصه پروژه لکه گیری و اجرای نوارهای حفاری در سطح شهر تجدید مرحله دوم نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه لکه گیری و اجرای نوارهای حفاری در سطح شهر تجدید مرحله دوم نوبت دوم
 3. مزایده واحدهای درآمدزائی خود را (کیوسکهای موجود شهرداری به تعداد 4 عدد کیوسک)- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واحدهای درآمدزائی خود را (کیوسکهای موجود شهرداری به تعداد 4 عدد کیوسک)- نوبت دوم
 4. مزایده مال غیرمنقول زمین دو قطعه بخش دو ناحیه بیست و یک نوبت دوم / مزایده,مزایده مال غیرمنقول زمین دو قطعه بخش دو ناحیه بیست و یک نوبت دوم
 5. مزایده فروش 31 قطعه از املاک کاربری مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش 31 قطعه از املاک کاربری مسکونی تجاری
 6. آگهی شرکت در مزایده عمومی فروش ضایعات و دور ریز معدن یاران - مرحله دوم / آگهی شرکت در مزایده عمومی فروش ضایعات و دور ریز معدن یاران
 7. ارزیابی کیفی عملیات احداث فونداسیون قطعه اول خط فوق توزیع سراوان - سیرکان / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی عملیات احداث فونداسیون قطعه اول خط فوق توزیع سراوان - سیرکان
 8. مزایده واگذاری یک ساله غرفه نشاط و ... / آگهی مزایده و مناقصه, مزایده واگذاری یک ساله غرفه نشاط و ...
 9. مناقصه بازسازی و نوسازی سقف هتل توچال و ... / آگهی مزایده و مناقصه, مناقصه بازسازی و نوسازی سقف هتل توچال و ...
 10. مزایده فروش قطعات اداری تجاری صنعتی ورزشی مسکونی / مزایده,مزایده فروش قطعات اداری تجاری صنعتی ورزشی مسکونی
 11. مزایده فروش حدود 55 هکتار ذرت علوفه ای / آگهی مزایده, مزایده فروش حدود 55 هکتار ذرت علوفه ای
 12. مزایده واگذاری به صورت اجاره یک قطعه زمین و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت اجاره یک قطعه زمین و ...
 13. فراخوان تعداد 240 دستگاه پروژکتور 2000 W ( جهت استادیوم فولاد ) -نوبت دوم / آگهی فراخوان ,فراخوان تعداد 240 دستگاه پروژکتور 2000 W ( جهت استادیوم فولاد ) - نوبت دوم
 14. مزایده فروش گریدر 6H-722 نوبت اول / آگهی مزایده ، مزایده فروش گریدر 6H-722 نوبت اول
 15. تجدید مزایده واگذاری و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شهر آمل / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده واگذاری و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شهر آمل
 16. مزایده فروش زمین ، ماشین آلات و تاسیسات ، لوازم و تجهیزات اداری-نوبت پنجم / آگهی مزایده ، مزایده فروش زمین ، ماشین آلات و تاسیسات ، لوازم و تجهیزات اداری- نوبت پنجم
 17. مزایده یکدستگاه سوزوکی ویتارا سفید / مزایده یکدستگاه سوزوکی ویتارا سفید
 18. مناقصه MONO- ETHYLENE GLYCL ....- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه MONO- ETHYLENE GLYCL ....- نوبت دوم
 19. مناقصه زیرسازی و آسفالت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی و آسفالت- نوبت دوم
 20. مناقصه 5000PSI DEAD WEIGHT TESTER 2 PIST نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه 5000PSI DEAD WEIGHT TESTER 2 PIST نوبت دوم
 21. آگهی مناقصه عمومی نسبت به تکمیل ساختمان بانک شهر در محوطه شهرداری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی نسبت به تکمیل ساختمان بانک شهر در محوطه شهرداری- نوبت دوم
 22. آگهی مناقصه عمومی نسبت به تکمیل سوله ورزشی امیریه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی نسبت به تکمیل سوله ورزشی امیریه - نوبت دوم
 23. مناقصه تکمیل، طراحی و احداث مجموعه رفاهی باغ عالیخانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل، طراحی و احداث مجموعه رفاهی باغ عالیخانی
 24. مزایده امتیاز وصول عوارض ترمینال برون شهری / مزایده , مزایده امتیاز وصول عوارض ترمینال برون شهری نوبت اول
 25. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر محله پیام نور / مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر محله پیام نور نوبت اول
 26. مناقصه خرید آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه , مناقصه خرید آسفالت معابر سطح شهر مرحله اول
 27. مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان بنزینی مدل 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان بنزینی مدل 88
 28. تجدید مناقصه ادامه احداث مقبره شهدای گمنام- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه ادامه احداث مقبره شهدای گمنام- نوبت دوم
 29. فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی خود اعم از تنظیفات رانندگی ، نگهبانی و ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی خود اعم از تنظیفات رانندگی ، نگهبانی و ...نوبت دوم
 30. مزایده باغ و ویلا / مزایده,مزایده باغ و ویلا
 31. مناقصه جدول گذاری و زیرسازی آسفالت / آگهی مناقصه, مناقصه جدول گذاری و زیرسازی آسفالت
 32. مناقصه جدول گذاری / آگهی مناقصه, مناقصه جدول گذاری
 33. مزایده ششدانگ مغازه بخش 01 ناحیه نود و نه / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش 01 ناحیه نود و نه
 34. مناقصه خرید آسفالت و حمل به پایکار برای لکه گیری و روکش .... -نوبت دوم / فراخوان ارزیابی و مناقصه, مناقصه خرید آسفالت و حمل به پایکار برای لکه گیری و روکش ... نوبت دوم
 35. مزایده یک قطعه زمین چسبیده به پلاک 113 فرعی از 1254 اصلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین چسبیده به پلاک 113 فرعی از 1254 اصلی
 36. مزایده یک قطعه زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی نوبت اول
 37. مناقصه انجام امور اعزام و بدرقه زندانیان 95.5.7 / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور اعزام و بدرقه زندانیان نوبت اول 95.5.7
 38. فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی، شناسایی مشاور کارآمد جهت واگذاری عملیات نظارت ... نوبت دوم / فراخوان عمومی شناسایی ارزیابی کیفی مشاور , فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی، شناسایی مشاور کارآمد جهت واگذاری عملیات نظارت ... نوبت دوم
 39. مزایده یک دستگاه آسیاب ذرت 2- یک دستگاه میکسر ... / مزایده , مزایده یک دستگاه آسیاب ذرت 2- یک دستگاه میکسر ...
 40. فراخوان عملیات توزیع و قرائت دیماندی استان نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار,فراخوان عملیات توزیع و قرائت دیماندی استان نوبت دوم
 41. مناقصه تهیه مصالح ، ساخت ونصب ، 2500 فقره انشعاب پلی اتیلن در سطح شهرستان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح ، ساخت ونصب ، 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن در سطح شهرستان نوبت دوم
 42. مزایده خط تولید لوله پلی اتیلن / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خط تولید لوله پلی اتیلن
 43. مناقصه بهسازی و نوسازی شبکه برق ایستگاه راه آهن نوبت دوم / آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و نوسازی شبکه برق ایستگاه راه آهن نوبت دوم
 44. مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی راههای استان تهران... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی راههای استان تهران... نوبت دوم
 45. مناقصه خرید دستگاه مکانیزه مخزن شوی ، جدول شوی.... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید دستگاه مکانیزه مخزن شوی ، جدول شوی.... تجدید نوبت دوم
 46. مناقصه ایاب و ذهاب و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ایاب و ذهاب و ...
 47. فراخوان انجام خدمات نگهبانی از اماکن و تأسیسات نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان انجام خدمات نگهبانی از اماکن و تأسیسات نوبت دوم
 48. فراخوان بهسازی و آسفالت راههای روستایی و ... / آگهی فراخوان نخست,فراخوان بهسازی و آسفالت راههای روستایی و ...
 49. تجدید مناقصه خرید 10000 متر لوله پلی اتیلن تک جداره نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 10000 متر لوله پلی اتیلن تک جداره نوبت دوم
 50. مزایده یک دستگاه خودروی پژو / مزایده یک دستگاه خودروی پژو
 51. مناقصه خرید 2500 متر لوله پلی اتیلن 400 م .م تک جداره pe100-pn6 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 2500 متر لوله پلی اتیلن 400 م .م تک جداره pe100-pn6 نوبت دوم
 52. مزایده نوع سواری سیستم و تیپ : پورشه پانامر 1-4 مدل 2010 / مزایده , مزایده نوع سواری سیستم و تیپ : پورشه پانامر 1-4 مدل 2010 نوبت اول
 53. مزایده فروش محصول سردرختی پسته باغات برم ، حسن آباد.... / مزایده , مزایده فروش محصول سردرختی پسته باغات برم ، حسن آباد...
 54. فراخوان ارزیابی کیفی کابل کشی فیبر نوری اضطراری 26.... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی کابل کشی فیبر نوری اضطراری 26.... نوبت دوم
 55. فراخوان واگذاری غرف و اماکن تجاری (غرف خرده فروشی) تبلیغاتی ، پارکینگ و یک قطعه زمین.. / آگهی فراخوان عمومی شناسایی , فراخوان واگذاری غرف و اماکن تجاری (غرف خرده فروشی) تبلیغاتی ، پارکینگ و یک قطعه زمین..
 56. مناقصه تکمیل روسازی خطوط ایستگاه مبارکه نوبت دوم / آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل روسازی خطوط ایستگاه مبارکه نوبت دوم
 57. مزایده ششدانگ مغازه طبقه همکف / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه طبقه همکف
 58. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم کلاسه 9103863 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم کلاسه 9103863 اسناد رهنی
 59. مزایده بهره برداری از آژانس 133 / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از آژانس 133
 60. آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار جهت مناقصه خدمات نگهبانی- نوبت دوم / آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار جهت مناقصه خدمات نگهبانی- نوبت دوم

اخبار مناقصه و مزایده های سراسری 95.4.13 (بخش دهم)

 

 1. فراخوان اجاره غرفه های فروشگاهی واقع در پارک / آگهی فراخوان , فراخوان اجاره غرفه های فروشگاهی واقع در پارک
 2. مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی و حراست و نگهبانی از اراضی دولتی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی و حراست و نگهبانی از اراضی دولتی
 3. مزایده ششدانگ یک قطعه انجیرستان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه انجیرستان نوبت اول
 4. مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی مساحت صد و هشتاد و سه متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی مساحت صد و هشتاد و سه متر نوبت دوم
 5. مزایده فروش دو قطعه ملک مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه ملک مسکونی نوبت دوم
 6. مزایده مقداری از آهن آلات / آگهی مزایده , مزایده مقداری از آهن آلات
 7. مزایده یک قطعه باغ پسته نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ پسته نوبت دوم
 8. فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت / آگهی فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت
 9. اصلاحیه مناقصه آزاد اجرای تجهیزات ایمنی و تابلوهای ترافیکی معابر شهری -اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه آزاد اجرای تجهیزات ایمنی و تابلوهای ترافیکی معابر شهری سطح منطقه-اصلاحیه
 10. مناقصه آسفالت معابر سطح شهر-نوبت دوم -95.04.09 / آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت معابر سطح شهر-نوبت دوم 95.04.09
 11. مزایده فروش واحدهای تجاری / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری
 12. مناقصه واگذاری امور مربوط به فضای سبز و خدمات شهری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور مربوط به فضای سبز و خدمات شهری - نوبت دوم
 13. مزایده فروش زمین های طرح کشاورزان باغموری / مزایده,مزایده فروش زمین های طرح کشاورزان باغموری
 14. مزایده فروش واحدهای مسکونی در مجتمع پاسارگاد نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی در مجتمع پاسارگاد نوبت دوم
 15. مزایده فروش زمین های طرح هفت هکتاری / مزایده,مزایده فروش زمین های طرح هفت هکتاری
 16. مزایده عمومی یک باب سوله به مساحت 2500 مترمربع / مزایده عمومی , مزایده عمومی یک باب سوله به مساحت 2500 مترمربع
 17. مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای شبکه روشنایی خیابانهای اراضی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای شبکه روشنایی خیابانهای اراضی - نوبت دوم
 18. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی ..... تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی ....تجدید
 19. استعلام لوله فولادی / استعلام,استعلام لوله فولادی
 20. استعلام الکترود / استعلام,استعلام الکترود
 21. استعلام مواد شوینده / استعلام مواد شوینده
 22. استعلام فیلتر روغن لکوموتیو / استعلام , استعلام فیلتر روغن لکوموتیو
 23. استعلام قطعات لکوموتیو / استعلام,استعلام قطعات لکوموتیو
 24. استعلام سرشیلنگی / استعلام, استعلام سرشیلنگی
 25. استعلام تیغه قیچی کیوتین-95.04.13 / استعلام, استعلام تیغه قیچی کیوتین-95.04.13
 26. استعلام 20 عدد آلارم ضد انفجاری / استعلام,استعلام 20 عدد آلارم ضد انفجاری
 27. استعلام خرید سردکن های کمپرسور / استعلام, استعلام خرید سردکن های کمپرسور
 28. استعلام لاستیک لیفتراک-95.04.13 / استعلام, استعلام لاستیک لیفتراک- 95.04.13
 29. استعلام تایر و تیوپ 95.04.13 / استعلام, استعلام تایر و تیوپ 95.04.13
 30. استعلام ناودانی فولادی / استعلام, استعلام ناودانی فولادی
 31. استعلام خرید 23 ردیف لوله و اتصالات / استعلام,استعلام خرید 23 ردیف لوله و اتصالات
 32. استعلام خرید 1 ردیف کابل وکانکتور / استعلام,استعلام خرید 1 ردیف کابل وکانکتور
 33. استعلام اسپری / استعلام,استعلام اسپری
 34. استعلام سی پی یو / استعلام,استعلام سی پی یو
 35. استعلام CRYSTAL CELL ASS / استعلام , استعلام CRYSTAL CELL ASS
 36. LINDE XV VALVE استعلام / استعلام , LINDE XV VALVE استعلام
 37. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 098/1 نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 098/1 نوبت دوم
 38. استعلام ساخت گیربکس / استعلام,استعلام ساخت گیربکس
 39. مناقصه عمومی واگذاری عملیات مربوط به توسعه واحداث واصلاح شبکه / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی واگذاری عملیات مربوط به توسعه واحداث واصلاح شبکه
 40. مناقصه عمومی خرید دستگاه سکسیونر هوایی گازی SF6 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید دستگاه سکسیونر هوایی گازی SF6
 41. مناقصه خدمات عمومی (تامین نیروی انسانی) / مناقصه, مناقصه خدمات عمومی (تامین نیروی انسانی)
 42. آگهی مناقصه خرید باتری FIAMM / آگهی مناقصه خرید باتری FIAMM
 43. مناقصه عمومی خرید SCANNER / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید SCANNER
 44. مناقصه عمومی دمونتاژ کانال دود موجود با ساخت و مونتاژ و نصب کانال دود جدید روی استراکچر چهار واحد بخار نیروگاه / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی دمونتاژ کانال دود موجود با ساخت و مونتاژ و نصب کانال دود جدید روی استراکچر چهار واحد بخار نیروگاه
 45. تجدید مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن تاسیسات و ادارات مرکزی / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن تاسیسات و ادارات مرکزی
 46. فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انجام خدمات ژئوفیزیکی و زمین شناسی / فراخوان شناسایی پیمانکار ارزیابی کیفی, فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انجام خدمات ژئوفیزیکی و زمین شناسی
 47. فراخوان مناقصه عمومی PARTS FOR MASONEILAN PRESSURE CONTROLLER و... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی PARTS FOR MASONEILAN PRESSURE CONTROLLER و...
 48. فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و بهینه سازی پنجره های موجود با پنجره های دو جداره / فراخوان , فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و بهینه سازی پنجره های موجود با پنجره های دو جداره
 49. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 045 جنوب قلعه نار پسماند / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 045 جنوب قلعه نار پسماند
 50. فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انجام خدمات نمودارگیری و چاه پیمایی ... -95.4.13 / فراخوان شناسایی پیمانکاران (ارزیابی کیفی) , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انجام خدمات نمودارگیری و چاه پیمایی ...-95.4.13
 51. مزایده 3 دستگاه پراید / مزایده , مزایده 3 دستگاه پراید
 52. مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل زانتیا / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل زانتیا
 53. مزایده فضای مازاد در محوطه بیمارستان / مزایده , مزایده فضای مازاد در محوطه بیمارستان
 54. مناقصه مرمت ، بازسازی و احداث فونداسیون و کانال کابل های پستهای انتقال نیرو - تجدید / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه مرمت ، بازسازی و احداث فونداسیون و کانال کابل های پستهای انتقال نیرو - تجدید
 55. مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار پست 132 کیلوولت دانیال / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار پست 132 کیلوولت دانیال
 56. مزایده تعداد حدود 10000 بشکه فلزی خالی 2220 لیتری مستعمل و.... / مزایده , مزایده تعداد حدود 10000 بشکه فلزی خالی 2220 لیتری مستعمل و....
 57. آگهی مزایـده واگذاری بهره‌برداری از یکباب کانکس تاکسی سرویس / آگهی مزایـده،آگهی مزایـده واگذاری بهره‌برداری از یکباب کانکس تاکسی سرویس
 58. مزایده بهره برداری از یکباب بوفه مینی گلف / استعلام ,استعلام بهره برداری از یکباب بوفه مینی گلف
 59. مزایده بهره‌برداری از یکباب کانکس تاکسی سرویس / مزایده , مزایده بهره‌برداری از یکباب کانکس تاکسی سرویس
 60. مزایده بهره‌برداری از امتیاز انجام تبلیغات محیطی / مزایده , مزایده بهره‌برداری از امتیاز انجام تبلیغات محیطی

بخش هشتم آگهی مناقصات و مزایده 95.4.12

 

 1. مزایده مازاد پلاک ثبت شده بخش 4 به صورت منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده مازاد پلاک ثبت شده بخش 4 به صورت منزل مسکونی نوبت دوم
 2. مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش یزد نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش یزد نوبت اول
 3. مزایده سواری پراید مدل 1388 دوگانه سوز / آگهی مزایده,مزایده سواری پراید مدل 1388 دوگانه سوز
 4. مناقصه تامین نیروی انسانی باشگاه و درمانگاه فرهنگیان نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی باشگاه و درمانگاه فرهنگیان نوبت دوم
 5. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 غربی یک مجتمع 13 واحدی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 غربی یک مجتمع 13 واحدی
 6. مناقصه ماشینکاری قسمت آلومینیومی بدنه باکس ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ماشینکاری قسمت آلومینیومی بدنه باکس ...
 7. مزایده ششدانگ هفت دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ هفت دستگاه آپارتمان
 8. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه پنجم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه پنجم
 9. مناقصه عملیات احداث سالن ورزشی بانوان پارک ملت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث سالن ورزشی بانوان پارک ملت
 10. فراخوان مناقصه تخریب ساختمان موجود و اجرای کامل پروژه ساختمان اداری آموزشی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تخریب ساختمان موجود و اجرای کامل پروژه ساختمان اداری آموزشی
 11. تجدید مزایده اجاره سالن ورزشی شهرداری ( به جز زمین چمن ) تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی ,تجدی مزایده اجاره سالن ورزشی شهرداری ( به جز زمین چمن ) تجدید نوبت اول
 12. مزایده تعداد فروش 4 دستگاه از خودروهای مازاد بر نیاز / مزایده M مزایده فروش تعداد 4 دستگاه از خودروهای مازاد بر نیاز
 13. مناقصه خرید و نصب چیلر تراکمی به همراه برج خنک کننده مربوطه / مناقصه , مناقصه خرید و نصب چیلر تراکمی به همراه برج خنک کننده مربوطه نوبت اول
 14. مناقصه احداث سوله / آگهی مناقصه, مناقصه احداث سوله
 15. مناقصه خرید کابل فاصله دار... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابل فاصله دار...
 16. مزایده واگذاری آلاچیق ها در سطح شهر / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری آلاچیق ها در سطح شهر
 17. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه واحد غربی 112.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه واحد غربی 112.43متر
 18. مزایده ششدانگ زمین بخش سه تهران / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش سه تهران
 19. مزایده ششدانگ زمین دارای مساحت 387.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دارای مساحت 387.50متر
 20. مزایده یک دستگاه بچینگ ... / مزایده یک دستگاه بچینگ ...
 21. ثبت نام پنجمین دوره طرح تربیت حافظان قرآن کریم 95.4.12 / ثبت نام پنجمین دوره طرح تربیت حافظان قرآن کریم 95.4.12
 22. مزایده ششدانگ اپارتمان شرق طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شرق طبقه دوم
 23. مزایده یک دستگاه پمپ باد 5.5 اسب بخار .... / مزایده, مزایده یک دستگاه پمپ باد 5.5 اسب بخار ....
 24. مزایده پلاک ثبتی 165 فرعی از 209 اصلی بخش دوازده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 165 فرعی از 209 اصلی بخش دوازده
 25. مناقصه خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه ذخیره ساز san storage - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه ذخیره ساز san storage - نوبت دوم
 26. مناقصه عملیات نقل و انتقال کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نقل و انتقال کارکنان
 27. آگهی مناقصه عمومی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر ...- نوبت دوم
 28. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن ...
 29. مناقصه تجهیز و راه اندازی پارک سرپوشیده بازی کودکان- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تجهیز و راه اندازی پارک سرپوشیده بازی کودکان- نوبت دوم
 30. مزایده فروش تعدادی از املاک (زمین) تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک (زمین) تجدید نوبت دوم
 31. مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ، کنترل کیفی و آب بدون درآمد نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ، کنترل کیفی و آب بدون درآمد نوبت دوم
 32. مزایده اجاره غار رستوران پارک نیایش- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غار رستوران پارک نیایش- نوبت دوم
 33. مناقصه خرید لوازم و وسایل بازی کودکان دارای تاییدیه استاندارد نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید لوازم و وسایل بازی کودکان دارای تاییدیه استاندارد نوبت دوم
 34. مناقصه خرید 500 شاخت لوله بتنی 1600 میلیمتر استاندارد - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 500 شاخت لوله بتنی 1600 میلیمتر استاندارد - نوبت دوم
 35. مزایده فروش زمین های مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده فروش زمین های مازاد بر نیاز
 36. مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت / آگهی مناقصه ,مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت
 37. مناقصه ورق / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ورق
 38. مناقصه تکمیل پارک حاشیه ای محور کرج / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل پارک حاشیه ای محور کرج
 39. مزایده اجاره 2 عدد کانکس واقع در شهرک فرهنگیان- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 2 عدد کانکس واقع در شهرک فرهنگیان- نوبت دوم
 40. مزایده ساماندهی بازارهای هفتگی شهر - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده ساماندهی بازارهای هفتگی شهر - نوبت دوم
 41. مناقصه لایه روبی و لجن برداری کانال ها ...-مرحله دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه لایه روبی و لجن برداری کانال ها ...- مرحله دوم
 42. مزایده اغذیه فروشی ترمینال مسافربری / آگهی مزایده, مزایده اغذیه فروشی ترمینال مسافربری
 43. مناقصه جمع آوری و حمل زباله های خدمات شهری-مرحله دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه جمع آوری و حمل زباله های خدمات شهری- مرحله دوم
 44. مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان پرونده 9100056 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان پرونده 9100056 اموال غیرمنقول
 45. مزایده ششدانگ 4 قطعه زمین در اثر تجمیع به صورت یک قطعه / مزایده,مزایده ششدانگ 4 قطعه زمین در اثر تجمیع به صورت یک قطعه
 46. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه به مساحت صد و دو متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه به مساحت صد و دو متر نوبت دوم
 47. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پرشیا-95.04.12 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پرشیا-95.04.12
 48. مناقصه خریداری تجهیزات آزمایشگاه عمران (بتن) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری تجهیزات آزمایشگاه عمران (بتن)
 49. مزایده اجاره مراکز انتشارات دانشکده / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مراکز انتشارات دانشکده
 50. مناقصه احداث مدرسه ابتدایی 8 کلاسه عصمت شهر جم - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه احداث مدرسه ابتدایی 8 کلاسه عصمت شهر جم - نوبت دوم
 51. مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر شامل اعیان با اسکلت فلزی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر شامل اعیان با اسکلت فلزی
 52. مناقصه عملیات احداث پارک جنگلی در بلوار قطب راوندی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث پارک جنگلی در بلوار قطب راوندی - نوبت دوم
 53. مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 16 روستای شهرستان میانه- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 16 روستای شهرستان میانه- نوبت دوم
 54. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک قطعه باغ بخش ده خوی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک قطعه باغ بخش ده خوی
 55. مناقصه اجرای عملیات احداث سردرب ورودی تصفیه خانه آب شماره 2 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات احداث سردرب ورودی تصفیه خانه آب شماره 2 نوبت اول
 56. فراخوان ارزیابی کیفی گسکت... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران عمومی دو مرحله ای , فراخوان ارزیابی کیفی گسکت... نوبت دوم
 57. مناقصه آبرسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی- نوبت دوم
 58. مناقصه عملیات نگهداری و تعمیر تاسیسات الکتریکی و مکانیکی سطح شهر / مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری و تعمیر تاسیسات الکتریکی و مکانیکی سطح شهر
 59. مزایده واگذاری به اجاره حق استفاده از منافع فضای زمین فوتبال مجموعه جماران / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره حق استفاده از منافع فضای زمین فوتبال مجموعه جماران
 60. مناقصه اجرای عملیات راهبری آتش نشانی ، تامین ایمنی و اطفای حریق / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات راهبری آتش نشانی ، تامین ایمنی و اطفای حریق نوبت اول