سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش هفتم)

 

 1. مناقصه پروژه احداث اورژانس شهری جم / مناقصه , مناقصه پروژه احداث اورژانس شهری جم
 2. فراخوان تعمیرات و نگهداری انتقال نیرو / فراخوان تعمیرات و نگهداری انتقال نیرو
 3. فراخوان مناقصه ترمیم و مقاوم سازی حوضچه خنثی جمع آوری و سرریز پمپ های اسید....- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ترمیم و مقاوم سازی حوضچه خنثی جمع آوری و سرریز پمپ های اسید....- نوبت دوم
 4. تجدید مناقصه عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه در سطح شهر نوبت دوم 95.5.19 / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه در سطح شهر نوبت دوم 95.5.19
 5. تجدید مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن - مرحله سوم سوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن - مرحله سوم نوبت اول
 6. مزایده ششدانگ بنای احداثی مساحت تقریبی 176متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ بنای احداثی مساحت تقریبی 176متر نوبت اول
 7. مزایده 16.4 سیر مشاع از سه دانگ مشاع حق السهم نوبت اول / مزایده,مزایده 16.4 سیر مشاع از سه دانگ مشاع حق السهم نوبت اول
 8. مناقصه انجام لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر
 9. مناقصه طراحی، تهیه کالا و احداث خط لوله زیرزمینی به صورت EPC / مناقصه طراحی، تهیه کالا و احداث خط لوله زیرزمینی به صورت EPC
 10. فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 630kva ....- نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 630kva...- نوبت دوم
 11. مزایده فروش سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پراید
 12. مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان کلاسه 9400061 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان کلاسه 9400061
 13. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400070 غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400070 غیرمنقول
 14. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7835 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7835
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اسناد رهنی
 16. مزایده ششدانگ اپارتمان سند رهنی 17151 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سند رهنی 17151
 17. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 114/99متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 114/99متر
 18. مزایده ششدانگ اپارتمان اسناد رسمی 18 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اسناد رسمی 18
 19. مناقصه تهیه و خرید ، حمل و پخش آسفالت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و خرید ، حمل و پخش آسفالت- نوبت دوم
 20. مزایده ششدانگ زمین بایر کاربری کشاورزی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر کاربری کشاورزی
 21. مزایده بهره برداری از پارکینگ های حاشیه ای سطح شهر- 95.05.18 / مزایده , مزایده بهره برداری از پارکینگ های حاشیه ای سطح شهر- 95.05.18
 22. مزایده فروش سه دستگاه دیگ بخار / مزایده,مزایده فروش سه دستگاه دیگ بخار
 23. مزایده فروش دو قطعه زمین به شماره 11 و 12 کاربری ویلایی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین به شماره 11 و 12 کاربری ویلایی نوبت دوم
 24. مزایده اجاره تالار مهندسین بلوار / آگهی مزایده , مزایده اجاره تالار مهندسین بلوار
 25. همایش ترجمه ماندگار / همایش ترجمه ماندگار
 26. مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای روزانه نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذا نوبت دوم
 27. مزایده بهره برداری از دو باب مغازه مجتمع خدماتی رفاهی چاپ اول / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از دو باب مغازه مجتمع خدماتی رفاهی چاپ اول
 28. مزایده واگذاری 20 پلاک از زمین های مجموعه کارگاهی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری 20 پلاک از زمین های مجموعه کارگاهی نوبت دوم
 29. مزایده فروش یک واحد ملک اداری دفتر کار / مزایده,مزایده فروش یک واحد ملک اداری دفتر کار
 30. مزایده فروش ساختمان شهرداری ابوزیدآباد نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ساختمان شهرداری ابوزیدآباد نوبت دوم
 31. مزایده 103.5 متر مشاع از زمین کشاورزی / مزایده,مزایده 103.5 متر مشاع از زمین کشاورزی
 32. مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیر / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیر
 33. مزایده 0.549 حبه مشاع از یک حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 0.549 حبه مشاع از یک حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی
 34. مزایده یکباب آپارتمان از یک مجموعه تجاری کلاسه 940273 / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان از یک مجموعه تجاری کلاسه 940273
 35. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی نوبت دوم
 36. مزایده 320 سهم مشاع از 6800 سهم پلاک نوبت دوم / مزایده,مزایده 320 سهم مشاع از 6800 سهم پلاک نوبت دوم
 37. مزایده اجاره یک باب آشپزخانه با تجهیزات / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب آشپزخانه با تجهیزات
 38. تجدید مزایده میلگردهای مازاد برنیاز / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده میلگردهای مازاد برنیاز
 39. همایش بزرگداشت امامزادگان باقریه / همایش بزرگداشت امامزادگان باقریه
 40. مزایده پلاک ثبتی شماره 950099 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 950099
 41. مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 300 متر مربع کلاسه 940296 / مزایده,مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 300 متر مربع کلاسه 940296
 42. مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی کلاسه 940358 / مزایده,مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی کلاسه 940358
 43. مزایده خودرو سواری پژو سواری روا .... / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو سواری روا ....
 44. مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان یه مساحت 115/10 متر مربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان یه مساحت 115/10 متر مربع
 45. مزایده املاک مازاد و تملیکی در استان بوشهر نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک مازاد و تملیکی در استان بوشهر نوبت دوم
 46. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7916 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7916
 47. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400103 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400103 اسناد رهنی
 48. مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شمال نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شمال نوبت دوم
 49. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 100/19متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 100/19متر
 50. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7846 کلاسه 9400114 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7846 کلاسه 9400114
 51. مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان کلاسه 9400098 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان کلاسه 9400098
 52. مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7882 کلاسه 9400109 / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7882 کلاسه 9400109
 53. مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7885 کلاسه 9400113 / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7885 کلاسه 9400113
 54. مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7891 کلاسه 9400104 / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7891 کلاسه 9400104
 55. مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7895 کلاسه 9400101 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7895 کلاسه 9400101
 56. مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7838 کلاسه 9400108 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7838 کلاسه 9400108
 57. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول
 58. ششدانگ یکباب اپارتمان دفتر اسناد رسمی شماره هجده / مزایده,ششدانگ یکباب اپارتمان دفتر اسناد رسمی شماره هجده
 59. مناقصه ترانسفور روغنی 100 کیلوولت آمپر سه فاز 20 کیلو ولت کم تلفات AB نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ترانسفور روغنی 100 کیلوولت آمپر سه فاز 20 کیلو ولت کم تلفات AB نوبت دوم
 60. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7866 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7866

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش دوم)

 

 1. مزایده ملک و یک دستگاه سواری هیوندای جنسیس 2013 / مزایده,مزایده ملک و یک دستگاه سواری هیوندای جنسیس 2013
 2. مزایده شماره 940148 ششدانگ یک واحد مرغداری نوبت سوم / مزایده,مزایده شماره 940148 ششدانگ یک واحد مرغداری نوبت سوم
 3. مزایده یکباب خانه با مساحت عرصه 442/76 متر مربع کلاسه 950136 / مزایده,مزایده یکباب خانه با مساحت عرصه 442/76 متر مربع کلاسه 950136
 4. مزایده فروش 15 قطعه زمین از قطعات تفکیکی شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 15 قطعه زمین از قطعات تفکیکی شهرداری نوبت دوم
 5. مناقصه خرید خدمات مراقبتهای اولیه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات مراقبتهای اولیه
 6. مناقصه انجام عملیات متفرقه عمرانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات متفرقه عمرانی نوبت دوم
 7. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش سه در زمینی به مساحت 80/40متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش سه در زمینی به مساحت 80/40متر
 8. مزایده ملک بخش سه اردبیل شماره پرونده 436/93 / مزایده,مزایده ملک بخش سه اردبیل شماره پرونده 436/93
 9. مناقصه بهسازی محوطه شهربانو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی محوطه شهربانو
 10. مناقصه لایروبی و لجن برداری کانالها، جداول و جاروب کشی و تنظیف معابر و خیابانهای شهر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لایروبی و لجن برداری کانالها، جداول و جاروب کشی و تنظیف معابر و خیابانهای شهر
 11. مزایده فروش و اجاره تعدادی مغازه و سوئیت از بازار بزرگ میلاد .... / آگهی مزایده , مزایده فروش و اجاره تعدادی مغازه و سوئیت از بازار بزرگ میلاد ....
 12. مناقصه نسبت به پروژه احداث دوربرگردان در بلوار اصلی نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه نسبت به پروژه احداث دوربرگردان در بلوار اصلی نوبت دوم
 13. مزایده جتمع خدماتی رفاهی انارستان ... نوبت دوم / مزایده جتمع خدماتی رفاهی انارستان ... نوبت دوم
 14. مزایده واگذاری مقداری از فضای خالی و بلا استفاده ترمینال / مزایده, مزایده واگذاری مقداری از فضای خالی و بلا استفاده ترمینال
 15. مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا 95.5.19 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا نوبت اول 95.5.19
 16. مناقصه احداث پست 63 / مناقصه , مناقصهاحداث پست 63 نوبت اول
 17. مناقصه خدمات فضای سبز - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات فضای سبز - نوبت دوم
 18. فراخوان هشتمین نمایشگاه فصلی گل و گیاه و جشنوراه گل های پائیزی - 95.05.19 / فراخوان هشتمین نمایشگاه فصلی گل و گیاه و جشنوراه گل های پائیزی
 19. مناقصه خرید رکوردرهای بدون کاغذ / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید رکوردرهای بدون کاغذ
 20. مزایده طرح پسماند با تفکیک زباله از مبداء / مزایده طرح پسماند با تفکیک زباله از مبداء
 21. مناقصه خرید 711 متر لوله چدن داکتیل / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, مناقصه خرید 711 متر لوله چدن داکتیل
 22. مناقصه خرید شیرآلات و اتصالات چدن داکتیل و فولادی / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, مناقصه اجرا و نصب تجهیزات مکانیکال و احداث حوضچه شیرآلات مخزن 5000 متر مکعبی موجود شهر قیامدشت...
 23. مناقصه طراحی ، ساخت و تحویل یک دستگاه تست بنج - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی ، ساخت و تحویل یک دستگاه تست بنج - نوبت دوم
 24. مناقصه عملیات تست نفوذ pen test- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات تست نفوذ pen test- نوبت دوم
 25. مناقصه خرید 35 عدد رینگ اسلیو- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 35 عدد رینگ اسلیو- نوبت دوم
 26. مناقصه خرید 100 عدد قالب هزار پوندی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید 100 عدد قالب هزار پوندی
 27. مناقصه واگذاری انجام امورات تخلیه و بارگیری محصولات / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری انجام امورات تخلیه و بارگیری محصولات
 28. مزایده فروش تعدادی خودرو سواری مزدا 3 ، بسترن و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی خودرو سواری مزدا 3 ، بسترن و ...
 29. فراخوان شناسایی تولید کنندگان داخلی مواد شیمیایی / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان شناسایی تولید کنندگان داخلی مواد شیمیایی
 30. مناقصه چاپ و ساخت 200.000 عدد قوطی 3 لیتری / مناقصه چاپ و ساخت 200.000 عدد قوطی 3 لیتری
 31. فراخوان مناقصه طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم اعلان حریق اتوماتیک.... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم اعلان حریق اتوماتیک..... نوبت دوم
 32. تجدید مناقصه ترمیم و لکه گیری معابر ...- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه ترمیم و لکه گیری معابر ...- نوبت دوم
 33. مناقصه خرید کاتالیست و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کاتالیست و ... نوبت دوم
 34. فراخوان مناقصه خرید شصت دستگاه الکتروموتور ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه خرید شصت دستگاه الکتروموتور ...نوبت دوم
 35. مناقصه خرید تجهیزات شبکه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تجهیزات شبکه
 36. مناقصه خرید تجهیزات پسیو برقی و مخابراتی / آگهی مناقصات عمومی,مناقصه خرید تجهیزات پسیو برقی و مخابراتی
 37. مناقصه انجام امور خدمات عمومی ، فنی و اداری در مجتمع ذغالسنگ گلندرود / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات عمومی ، فنی و اداری در مجتمع ذغالسنگ گلندرود
 38. ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار فاز دوم پروژه کاهش سطح ایستایی / آگهی ارزیابی کیفی ,انتخاب پیمانکار فاز دوم پروژه کاهش سطح ایستایی
 39. مزایده9 قلم از ماشین آلات و ابزار و لوازم / آگهی مزایده عمومی, مزایده 9 قلم از ماشین آلات و ابزار و لوازم
 40. تجدید مناقصه خرید انواع تابلو توزیع ، تابلو اندازه گیری ، جعبه انشعاب و تابلو روشنایی -تجدید / تجدید مناقصه , مناقصه خرید انواع تابلو توزیع ، تابلو اندازه گیری ، جعبه انشعاب و تابلو روشنایی -تجدید
 41. مزایده ملک فاقد سند ثبتی کلاسه 900152 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک فاقد سند ثبتی کلاسه 900152 نوبت اول
 42. فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مهندس مشاور آماربرداری ترافیکی و مطالعات ساماندهی خطوط اتوبوسرانی و تاکسیرانی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مهندس مشاور آماربرداری ترافیکی و مطالعات ساماندهی خطوط اتوبوسرانی و تاکسیرانی نوبت دوم
 43. مزایده چهار باب مغازه تجاری / مزایده ,مزایده چهار باب مغازه تجاری
 44. مزایده فروش تعدادی از قطعات اراضی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات اراضی
 45. مزایده واگذاری محل دفن اموات به صورت خصوصی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری محل دفن اموات به صورت خصوصی تجدید نوبت دوم
 46. مناقصه احداث قبور آماده در آرامستان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه احداث قبور آماده در آرامستان نوبت دوم
 47. مناقصه کانیو وسط کوچه ها شماره دو نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه کانیو وسط کوچه ها شماره دو نوبت دوم
 48. مناقصه اجاره ماشین آلات مورد نیاز.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره ماشین آلات مورد نیاز....
 49. مناقصه تکمیل ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع فرهنگی سینمایی تجدید نوبت سوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع فرهنگی سینمایی تجدید نوبت سوم
 50. مناقصه تعداد 310 دستگاه دوربین مدار بسته در انواع مختلف و کابل و.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 310 دستگاه دوربین مدار بسته در انواع مختلف و کابل و.... نوبت دوم
 51. حراج حضوری فروش ضایعات بازیافتی انبارهای شهرداری / آگهی حراج حضوری , حراج حضوری فروش ضایعات بازیافتی انبارهای شهرداری
 52. فراخوان پیمانکار طراحی ، تهیه مصالح ، ساخت و نصب پله های شیب تند / آگهی فراخوان , فراخوان پیمانکار طراحی ، تهیه مصالح ، ساخت و نصب پله های شیب تند
 53. مزایده فروش تعدادی واحد مسکونی 90 الی 110 متری / مزایده,مزایده فروش تعدادی واحد مسکونی 90 الی 110 متری
 54. مزایده فروش ساختمان مسکونی مساحت 238متر / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکونی مساحت 238متر
 55. مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری مازاد / مزایده , مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری مازاد
 56. آگهی مناقصه خرید 747 دستگاه کپسول آتش نشانی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید 747 دستگاه کپسول آتش نشانی
 57. مناقصه واگذاری امور تهیه ؛ طبخ و توزیع غذای کارکنان و دانشجویان دانشکده سلامت ، ایمنی و محیط زیست تجدید.. / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور تهیه ؛ طبخ و توزیع غذای کارکنان و دانشجویان دانشکده سلامت ، ایمنی و محیط زیست تجدید..
 58. دعوت به همکاری جهت آبکاری فسفات روی قطعات محصولات خود / دعوت به همکاری جهت آبکاری فسفات روی قطعات محصولات خود
 59. مزایده فروش لیفتراک 2016 / مزایده فروش لیفتراک 2016
 60. مناقصه خرید و نصب یک دستگاه ذخیره سازی اطلاعات مدل EMC VNX5200 / مناقصه , مناقصه خرید و نصب یک دستگاه ذخیره سازی اطلاعات مدل EMC VNX5200

لیست مناقصه ها و مزایده ها 95.5.11 (بخش دهم)

 

 1. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مرکباتی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مرکباتی
 2. مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری تجدید نوبت چهارم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری تجدید نوبت چهارم
 3. مزایده یک دستگاه خط کامل پنجه زن و پوست کن و همزن ... - 95.05.10 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خط کامل پنجه زن و پوست کن و همزن ... - 95.05.10
 4. مزایده تعداد دو واحد مسکونی و یک واحد تجاری / مزایده,مزایده تعداد دو واحد مسکونی و یک واحد تجاری
 5. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان هتل بین المللی لاله بیستون / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان هتل بین المللی لاله بیستون
 6. تجدید مزایده فروش دستگاه خودرو پژو جی ال ایکس تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده,مزایده فروش دستگاه خودرو پژو جی ال ایکس تجدید نوبت دوم
 7. مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری قصرشیرین / مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری قصرشیرین
 8. مزایده یک دستگاه تریلی fh به رنگ سفید مدل 1382 / مزایده,مزایده یک دستگاه تریلی fh به رنگ سفید مدل 1382
 9. مناقصه امور خدماتی و دبیرخانه و پذیرایی نوبت دوم / مناقصه و مناقصه امور خدماتی و دبیرخانه و پذیرایی نوبت دوم
 10. مناقصه قسمتی از خدمات عمومی واحدهای درمانی و اداری / مناقصه , مناقصه قسمتی از خدمات عمومی واحدهای درمانی و اداری
 11. آگهی مناقصه واگذاری اقلام غذایی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری اقلام غذایی
 12. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان
 13. مناقصه خرید یک دستگاه پمپ فشار گذاری / مناقصه خرید یک دستگاه پمپ فشار گذاری
 14. مناقصه ارائه خدمات خوابگاهی / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات خوابگاهی
 15. مناقصه حفظ و نگهداری و بازپیرایی فضای سبز شهر گلپایگان نوبت دوم 95.5.11 / مناقصه حفظ و نگهداری و بازپیرایی فضای سبز شهر گلپایگان نوبت دوم 95.5.11
 16. آگهی مناقصه خرید آسفالت- نوبت دوم 95.5.11 / آگهی مناقصه,آگهی مناقصه خرید آسفالت- نوبت دوم 95.5.11
 17. مزایده نقلیه کامیون کشنده بنز ال ، وسیله نقلیه پیکان وانت مدل 1390 / مزایده,مزایده نقلیه کامیون کشنده بنز ال ، وسیله نقلیه پیکان وانت مدل 1390
 18. مزایده بهره برداری از پارکینگ های حاشیه ای سطح شهر / مزایده , مزایده بهره برداری از پارکینگ های حاشیه ای سطح شهر
 19. مزایده فروش 40 قطعه از املاک / مزایده,مزایده فروش 40 قطعه از املاک
 20. مزایده فروش یک قطعه زمین 178/75مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین 178/75مترمربع نوبت دوم
 21. مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی نیمه ساز نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی نیمه ساز نوبت دوم
 22. مزایده حق بهره برداری از جایگاه CNG پردیس / مزایده , مزایده حق بهره برداری از جایگاه CNG پردیس
 23. مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان 95.5.10 / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان 95.5.10
 24. تجدید مناقصه اجرای عملیات اصلاح هندسی میدان نهم دی / تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه اجرای عملیات اصلاح هندسی میدان نهم دی
 25. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو glxi405 رنگ مشکی متالیک..... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو glxi405 رنگ مشکی متالیک.....
 26. مزایده عمومی حق بهره برداری از مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک- نوبت دوم - چاپ دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی حق بهره برداری از مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک- نوبت دوم - چاپ دوم
 27. مزایده فروش ساختمان شهرداری ابوزیدآباد / مزایده,مزایده فروش ساختمان شهرداری ابوزیدآباد
 28. مزایده واگذاری 20 پلاک از زمین های مجموعه کارگاهی / مزایده,مزایده واگذاری 20 پلاک از زمین های مجموعه کارگاهی
 29. مزایده فروش دو قطعه زمین به شماره 11 و 12 کاربری ویلایی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین به شماره 11 و 12 کاربری ویلایی
 30. فراخوان احداث مجتمع خدماتی بین راهی و رفاهی امام رضا (ع) ... / فراخوان پیمانکار جهت مناقصه , فراخوان احداث مجتمع خدماتی بین راهی و رفاهی امام رضا (ع) ...
 31. مناقصه تکمیل کارهای ساختمانی ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوردار / مناقصه تکمیل کارهای ساختمانی ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوردار
 32. مزایده واگذاری مزایده یک واحد دفتر کار شرکت- نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری مزایده یک واحد دفتر کار شرکت- نوبت دوم
 33. مزایده حضوری فروش الوار مرحله چهارم نوبت دوم / مزایده حضوری , مزایده حضوری فروش الوار مرحله چهارم نوبت دوم
 34. تجدید مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت - نوبت دوم
 35. مزایده 22.93 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 22.93 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی
 36. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 124مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 124مترمربع
 37. ارزیابی کیفی تامین نود و سه دستگاه خودروی استیجاری / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران ,ارزیابی کیفی تامین نود و سه دستگاه خودروی استیجاری
 38. مناقصه طراحی ، ساخت سازه ، خرید ، نصب و راه اندازی جرثقیل های سقفی مربوط به امور تغلیظ مجتمع مس / مناقصه , مناقصه طراحی ، ساخت سازه ، خرید ، نصب و راه اندازی جرثقیل های سقفی مربوط به امور تغلیظ مجتمع مس
 39. مزایده میزان 16 حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 16 حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی
 40. مزایده منزل مسکونی دارای اسکلت بتنی نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی دارای اسکلت بتنی نوبت اول
 41. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان
 42. مزایده منزل مسکونی بخش ده نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش ده نوبت اول
 43. فراخوان تامین خدمات جهت پمپاژ و انتقال آب غیر شرب مورد نیاز 5 دستگاه حفاری خشکی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران به روش نیمه فشرده, فراخوان تامین خدمات جهت پمپاژ و انتقال آب غیر شرب مورد نیاز 5 دستگاه حفاری خشکی نوبت دوم
 44. مناقصه واگذاری عملیات احداث پارک بانوان / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات احداث پارک بانوان
 45. مناقصه انجام امور امداد شامل رفع قطعی انشعاب گاز مشترکین، رفع نشتی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور امداد شامل رفع قطعی انشعاب گاز مشترکین، رفع نشتی و ...
 46. مزایده تعداد 2 دستگاه ترانس برق / مزایده تعداد 2 دستگاه ترانس برق
 47. مزایده 2 دستگاه پژو 405 مدل 85 .... / مزایده 2 دستگاه پژو 405 مدل 85 ....
 48. مناقصه اجرای تاسیسات روشنایی بلوار ساحل شرقی قشم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای تاسیسات روشنایی بلوار ساحل شرقی قشم
 49. مناقصه پوشش عایق ضد مواد شیمیایی مخزن np نیروگاه سهند / مناقصه پوشش عایق ضد مواد شیمیایی مخزن np نیروگاه سهند
 50. مناقصه ساخت بسکتهای سرد یا نگسترم / مناقصه , مناقصه ساخت بسکتهای سرد یا نگسترم
 51. مناقصه سند بلاست و رنگ آمیزی مخازن 3-6-7-8 انبار نفت خوی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه سند بلاست و رنگ آمیزی مخازن 3-6-7-8 انبار نفت خوی
 52. مزایده واگذاری موقت امتیاز حق بهره برداری تعدادی بازار مایحتاج و میوه و تره بار و کیوسک / مزایده واگذاری موقت امتیاز حق بهره برداری تعدادی بازار مایحتاج و میوه و تره بار و کیوسک
 53. مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشت متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشت متر
 54. مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس خیابان 16 متری قبل از ضلع شرقی / مناقصه ، مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس خیابان 16 متری قبل از ضلع شرقی
 55. مناقصه واگذاری امور مربوط به نقلیه موتوری سبک(تامین خودرو / مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به نقلیه موتوری سبک(تامین خودرو
 56. مزایده پلاک ثبتی بخش شش تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش شش تهران
 57. مزایده فروش خودرو / آگهی زایده , مزایده فروش خودرو
 58. ارزیابی کیفی عملیات بازرسی، سرویس و تعمیر و نگهداری کلیه خطوط / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای,ارزیابی کیفی عملیات بازرسی، سرویس و تعمیر و نگهداری کلیه خطوط
 59. مزایده واگذاری سرقفلی فروشگاه / مزایده,مزایده واگذاری سرقفلی فروشگاه
 60. چهاردهمین اجلاس هیات عمومی عادی سالانه نظام مهندسی معدن ایران / چهاردهمین اجلاس هیات عمومی عادی سالانه نظام مهندسی معدن ایران

لیست مناقصه ها و مزایده ها 95.5.11 (بخش پنجم)

 

 1. مزایده املاک و مستغلات بانک قرض الحسنه مهر ایران / مزایده,مزایده املاک و مستغلات بانک قرض الحسنه مهر ایران
 2. آگهی مزایده فروش تعدادی از دسته سیم های خودرو پرایدی و پژویی / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش تعدادی از دسته سیم های خودرو پرایدی و پژویی
 3. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید
 4. مناقصه انجام خدمات پست امداد شهری، تعمیرات و نگهداری، امور مشترکین، دفتری، تنظیفات و ..... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای ) , مناقصه انجام خدمات پست امداد شهری، تعمیرات و نگهداری، امور مشترکین، دفتری، تنظیفات و ..... تجدید نوبت دوم
 5. مزایده سه دانگ از ششدانگ طبقه سوم از ساختمان سه طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ طبقه سوم از ساختمان سه طبقه نوبت اول
 6. مناقصه تخریب و اجرای میدان رازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تخریب و اجرای میدان رازی
 7. مناقصه عمومی خدمات نگهبانی اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه پنجم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات نگهبانی اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه پنجم
 8. مزایده بهره‌برداری از یکباب استخر سرپوشیده در مجموعه امام رضا(ع)- اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مزایده, مزایده بهره‌برداری از یکباب استخر سرپوشیده در مجموعه امام رضا(ع)- اصلاحیه
 9. مزایده فروش ماشینهای تزریق پلاستیک وارداتی اروپایی -95.05.11 / مزایده, مزایده فروش ماشینهای تزریق پلاستیک وارداتی اروپایی - 95.05.11
 10. مزایده فروش ماشین آلات تزریق پلاستیک اروپایی- 95.05.11 / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات تزریق پلاستیک اروپایی-95.05.11
 11. آگهی مناقصه آغاز عملیات مرحله دوم خاکبرداری مجتمع تجاری فرهنگی ورزشی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه آغاز عملیات مرحله دوم خاکبرداری مجتمع تجاری فرهنگی ورزشی
 12. آگهی مزایده فروش لوازم یدکی مازاد / آگهی مزایده ، آگهی مزایده فروش لوازم یدکی مازاد
 13. مزایده واگذاری یک دستگاه اپارتمان نوبت دوم / مزایده واگذاری یک دستگاه اپارتمان نوبت دوم
 14. مزایده منزل مسکونی کلاسه 930316 نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی کلاسه 930316 نوبت دوم
 15. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید
 16. مزایده 10 طاقه پارچه های پرده ای / مزایده, مزایده 10 طاقه پارچه های پرده ای
 17. مزایده خودرو سواری شخصی پراید صبا / آگهی مزایده و فروش اموال منقول, مزایده خودرو سواری شخصی پراید صبا
 18. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش شش کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش شش کرمانشاه
 19. مزایده خودرو سواری پراید -95.05.11 / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید -95.05.11
 20. مزایده چهار دانگ از ششدانگ منزل مسکونی طبقه همکف / مزایده,مزایده چهار دانگ از ششدانگ منزل مسکونی طبقه همکف
 21. آگهی مناقصه خرید ماشین آلات / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید ماشین آلات
 22. مزایده پلاک ثبتی ده فرعی از هجده اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ده فرعی از هجده اصلی نوبت اول
 23. مزایده یک واحد اپارتمان بخش یک تویسرکان / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان بخش یک تویسرکان
 24. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 115/59متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 115/59متر
 25. مزایده 280 مترمربع شیشه مشجر 4 میل معمولی 110 جام.... / مزایده, مزایده 280 مترمربع شیشه مشجر 4 میل معمولی 110 جام....
 26. مزایده سواری پژو مدل 1381 / آگهی مزایده, مزایده سواری پژو مدل 1381
 27. مزایده فروش تعداد یکهزار و هفتصد و چهار کیسه 45 کیلویی عدس / آگهی مزایده,مزایده فروش تعداد یکهزار و هفتصد و چهار کیسه 45 کیلویی عدس
 28. مزایده دامپر 2/5 تن تک دیفرانسیل - نوبت دوم / مزایده,مزایده دامپر 2/5 تن تک دیفرانسیل - نوبت دوم
 29. فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکار اجرای پروژه بلوک 5 طرح ارگ امیریه سبزوار تجدید / فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکار ،فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکار اجرای پروژه بلوک 5 طرح ارگ امیریه سبزوار تجدید
 30. مزایده اجرای عملیات جمع آوری و بازیافت ضایعات خشک نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجرای عملیات جمع آوری و بازیافت ضایعات خشک نوبت دوم
 31. مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین شامل عملیات اجرایی و نگهداری فرآیند... تجدید / آگهی تجدید مناقصات عمومی , مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین شامل عملیات اجرایی و نگهداری فرآیند... تجدید
 32. مزایده فروش ساختمان مسکونی مازاد بر نیاز واقع در شهرستان خرم آباد تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش ساختمان مسکونی مازاد بر نیاز واقع در شهرستان خرم آباد تجدید
 33. فراخوان مناقصه تامین نیروی انسانی جهت عملیات فنی چاهها و دکلهای تعمیراتی مدیریت... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین نیروی انسانی جهت عملیات فنی چاهها و دکلهای تعمیراتی مدیریت...
 34. مزایده ساختمان مسکونی سه طبقه / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی سه طبقه
 35. مناقصه آبرسانی 1 مورد - تعمیر و نگهداری 1 مورد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی 1 مورد - تعمیر و نگهداری 1 مورد
 36. مناقصه تهیه و اجرای خط کشی رنگ سرد ترافیکی راههای اصلی و فرعی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و اجرای خط کشی رنگ سرد ترافیکی راههای اصلی و فرعی
 37. مزایده یک قطعه زمین شالیزار مساحت 200متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزار مساحت 200متر مرحله دوم
 38. مزایده بیلبوردهای تبلیغاتی در حاشیه کمربندی و نیز پلهای هوایی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بیلبوردهای تبلیغاتی در حاشیه کمربندی و نیز پلهای هوایی نوبت دوم
 39. مناقصه بیلبوردهای تبلیغاتی در حاشیه کمربندی و نیز پلهای هوایی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بیلبوردهای تبلیغاتی در حاشیه کمربندی و نیز پلهای هوایی نوبت دوم
 40. مناقصه جمع آوری سگهای ولگرد سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه جمع آوری سگهای ولگرد سطح شهر نوبت دوم
 41. مناقصه خرید دستکش کشباف با کف نیتریلی نمره 9 / مناقصه خرید دستکش کشباف با کف نیتریلی نمره 9
 42. استعلام دتکتور اعلام حریق ( دودی و حرارتی )... / استعلام دتکتور اعلام حریق ( دودی و حرارتی )...
 43. مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال نفت / مناقصه , مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال نفت
 44. فراخوان واگذاری غرف بازار مرکزی گل و گیاه / مزایده , فراخوان واگذاری غرف بازار مرکزی گل و گیاه
 45. استعلام خرید گونه های گیاهی و اجرای فضای سبز / استعلام بهاء , استعلام خرید گونه های گیاهی و اجرای فضای سبز
 46. استعلامelectronic positioner / استعلام,استعلام electronic positioner
 47. استعلام پیچ و مهره تمام رزوه کربن استیل 600 عدد ، پیچ و مهره گالوانیزه تمام رزوه 25000 عدد... / استعلام , استعلام پیچ و مهره تمام رزوه کربن استیل 600 عدد ، پیچ و مهره گالوانیزه تمام رزوه 25000 عدد...
 48. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر انباری بخش 22 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر انباری بخش 22 گیلان
 49. مناقصه خریداری مقدار 32000 تن سنگ آهن نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خریداری مقدار 32000 تن سنگ آهن نوبت دوم
 50. مناقصه ارائه خدمات آبدارخانه و نظافت ساختمانهای اداری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات آبدارخانه و نظافت ساختمانهای اداری و ...
 51. تجدید مناقصه واگذاری مدیریت امور انبار / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری مدیریت امور انبار
 52. فراخوانBALL VALVE 10 CLASS 1500 نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان BALL VALVE 10 CLASS 1500 نوبت دوم
 53. مزایده ششدانگ زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم
 54. استعلام تیغ ژیلت دور کو / استعلام , استعلام تیغ ژیلت دور کو
 55. استعلام تجهیزات برق / استعلام , استعلام تجهیزات برق
 56. استعلام تجهیزات نگزانس / استعلام , استعلام تجهیزات نگزانس
 57. استعلام کولر گازی سرد 24000 ..... / استعلام , استعلام کولر گازی سرد 24000 .....
 58. استعلام کولر گازی سرد 24000 ..... / استعلام , استعلام کولر گازی سرد 24000 .....
 59. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن

آگهی مناقصه و مزایده 95.4.10 (قسمت سوم)

 

 1. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 120.69 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 120.69 متر نوبت اول
 2. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان 231متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان 231متر
 3. مزایده ششدانگ زمین بخش یازده تهران / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش یازده تهران
 4. فراخوان تامین نیرو جهت ارائه خدمات فنی ، مهندسی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین نیرو جهت ارائه خدمات فنی ، مهندسی
 5. تجدید مناقصه خرید 120 تن هگزان -تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه خرید 120 تن هگزان -تجدید نوبت دوم
 6. مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی
 7. مناقصه بازسازی مقاطع جمع آوری آبهای سطحی محدوده صابر و نه دره - 95.04.10 / آگهی مناقصه, مناقصه بازسازی مقاطع جمع آوری آبهای سطحی محدوده صابر و نه دره 95.04.10
 8. مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و شبکه های ICT / آگهی مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و شبکه های ICT
 9. پروژه خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی 211 دستگاه مجموعه کامل سطح سنج الکترونیکی درون چاهی- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه,،فراخوان خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی 211 دستگاه مجموعه کامل سطح سنج الکترونیکی درون چاهی- نوبت دوم
 10. فراخوان مزایده گسکت و بولت - نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی ، فراخوان مزایده گسکت و بولت - نوبت دوم
 11. تجدیدمناقصه خرید 55555 متر مکعب تن ماسه شسته با دانه بندی / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید 55555 متر مکعب تن ماسه شسته با دانه بندی
 12. مناقصه ارزیابی کیفی عمومی پیمانکاران عمرانی از طریق فراخوان - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه ارزیابی کیفی عمومی پیمانکاران عمرانی از طریق فراخوان - نوبت دوم
 13. مزایده 1.87664 دانگ از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده 1.87664 دانگ از ششدانگ اپارتمان
 14. مناقصه احداث آلاچیق (آرامگاه خانوادگی) / مناقصه عمومی ,مناقصه احداث آلاچیق (آرامگاه خانوادگی)
 15. مزایده یکدستگاه تانکر / مزایده,مزایده یکدستگاه تانکر
 16. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری سمند ال ایکس مدل 89 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری سمند ال ایکس مدل 89
 17. مزایده یک دستگاه خودرو سمند / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سمند مرحله دوم
 18. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین به کلاسه 9200037 مال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین به کلاسه 9200037 مال غیرمنقول
 19. مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده هوو / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده هوو
 20. لغو مناقصه طراحی - خرید و نصب و راه اندازی سامانه کش سرور - لغو مناقصه / لغو مناقصه , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سامانه کش سرور - لغو مناقصه
 21. مزایده ششدانگ زمین خانه سرا مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خانه سرا مساحت دویست متر نوبت اول
 22. مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه
 23. مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی شرکت در مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG تجدید نوبت دوم
 24. مزایده قهوه خانه پارک راهیان نور / آگهی مزایده ,مزایده قهوه خانه پارک راهیان نور
 25. مناقصه عمومی تامین رانندگان صحرایی ، ملوان و موتوریست / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه تامین رانندگان صحرایی ، ملوان و موتوریست
 26. مزایده ساختمان مسکونی بخش 14 مراغه نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش 14 مراغه نوبت اول
 27. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه مسکونی نوبت اول
 28. مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکان
 29. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری هاچ بک لیفان X66 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری هاچ بک لیفان X66
 30. مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مسکونی واحد هفت / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مسکونی واحد هفت
 31. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک شامل زمین / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک شامل زمین
 32. مزایده اتومبیل سواری پراید نوبت اول / مزایده,مزایده اتومبیل سواری پراید نوبت اول
 33. آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای سه باب مغازه کلینیک امام رضا (ع) / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای سه باب مغازه کلینیک امام رضا (ع)
 34. فراخوان استعلام واگذاری مکان چاپ و تکثیر ساختمان / فراخوان استعلام ،فراخوان استعلام واگذاری مکان چاپ و تکثیر ساختمان
 35. اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور-اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور-اصلاحیه
 36. مناقصه لوازم مصرفی آزمایشگاهی / مناقصه لوازم مصرفی آزمایشگاهی
 37. مناقصه اجرای خط انتقال مجتمع گزستان و شیطور شهرستان بافق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال مجتمع گزستان و شیطور شهرستان بافق
 38. مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع پلی اتیلن
 39. استعلام قیمت کالیبراسیون و تعمیرات ابزار دقیق تصفیه خانه های فاضلاب سنندج و سقز / آگهی استعلام قیمت, استعلام قیمت کالیبراسیون و تعمیرات ابزار دقیق تصفیه خانه های فاضلاب سنندج و سقز
 40. استعلام کالیبراسیون و تعمیرات و نگهداری فلومترها / آگهی استعلام قیمت, استعلام کالیبراسیون و تعمیرات و نگهداری فلومترها
 41. مناقصه انجام عملیات مربوط به تهیه و چاپ صورت حساب برق ... / مناقصه , مناقصه انجام عملیات مربوط به تهیه و چاپ صورت حساب برق ...
 42. مزایده فروش ساختمان مسکونی مازاد بر نیاز نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ساختمان مسکونی مازاد بر نیاز نوبت دوم
 43. مزایده موتورسیکلت کویر / مزایده موتورسیکلت کویر
 44. استعلام کامپیوتر- چاپگر، اسکنر، مونیتور و دستگاه کپی / استعلام, استعلام کامپیوتر- چاپگر، اسکنر، مونیتور و دستگاه کپی
 45. استعلام جدول بتنی / استعلام , استعلام جدول بتنی
 46. استعلام میلگرد ساده فولادی گرم نورد ... / استعلام, استعلام میلگرد ساده فولادی گرم نورد ...
 47. استعلام دستگاه کیوسک بانکی / استعلام , استعلام دستگاه کیوسک بانکی
 48. استعلام موتور ویلمو ابیاری تحت فشار / استعلام , استعلام موتور ویلمو ابیاری تحت فشار
 49. مناقصه الکتروموتور / مناقصه , مناقصه الکتروموتور
 50. استعلام پمپ 2 اینچ کف کش سه فاز / استعلام, استعلام پمپ 2 اینچ کف کش سه فاز
 51. استعلام پمپ 2 اینچ سه فاز موتوژن جهت آبیاری / استعلام, استعلام پمپ 2 اینچ سه فاز موتوژن جهت آبیاری
 52. استعلام پروژکتور 18 وات با لامپ LED با قاب تمام فلزی / استعلام, استعلام پروژکتور 18 وات با لامپ LED با قاب تمام فلزی
 53. مزایده هفده سهم مشاع از دویست و ده سهم عرصه و اعیان زمین / مزایده,مزایده هفده سهم مشاع از دویست و ده سهم عرصه و اعیان زمین
 54. مناقصه نظارت بر عملکرد کنتور نویسان ... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نظارت بر عملکرد کنتور نویسان ... نوبت دوم
 55. استعلام پروژکتور 400 وات با لامپ مهتابی با قاب تمام فلزی / استعلام, استعلام پروژکتور 400 وات با لامپ مهتابی با قاب تمام فلزی
 56. استعلام یخچال 10 فوت پارس / استعلام, استعلام یخچال 10 فوت پارس
 57. استعلام یخچال فریزی کمبی آب ریزدار پارس / استعلام, استعلام یخچال فریزی کمبی آب ریزدار پارس
 58. استعلام یخچال فریزر 18 فوت پارس مدل ddrnf188 / استعلام , استعلام یخچال فریزر 18 فوت پارس مدل ddrnf188
 59. استعلام کولر آبی آبسال 8000 کم مصرف / استعلام , استعلام کولر آبی آبسال 8000 کم مصرف
 60. استعلام خودکار ICANCO آبی 4000 و قرمز 1000- سوراخ کن CARL100 به تعداد 100 عدد / استعلام , استعلام خودکار ICANCO آبی 4000 و قرمز 1000- سوراخ کن CARL100 به تعداد 100 عدد