سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش دوم اخبار مناقصه و مزایده کشور 95.4.9

 

 1. مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان نوبت دوم
 2. مناقصه عمومی ساماندهی گلزار شهدا نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ساماندهی گلزار شهدا نوبت دوم
 3. مناقصه عمومی پروژه زیرسازی و آسفالت روستا / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه زیرسازی و آسفالت روستا
 4. مناقصه جدولگذاری کانیو ایستاده و خوابیده معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری کانیو ایستاده و خوابیده معابر روستا
 5. مناقصه آسفالت و زیرسازی خیابان های حسین آباد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت و زیرسازی خیابان های حسین آباد
 6. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا
 7. مناقصه پروژه پیاده روسازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه پیاده روسازی
 8. مناقصه پروژه اجرای جوی آب با مالون / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه اجرای جوی آب با مالون
 9. مناقصه پروژه جدولگذاری و پیاده روسازی / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری و پیاده روسازی
 10. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر
 11. مزایده فروش املاک مازاد در شهرستان های کهگیلویه و بویراحمد / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد در شهرستان های کهگیلویه و بویراحمد
 12. اصلاحیه مناقصه اجرای شبکه فاضلاب - اصلاحیه / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای شبکه فاضلاب -اصلاحیه
 13. مزایده دکه های واقع در پارک کیو / آگهی مزایده,مزایده دکه های واقع در پارک کیو
 14. مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری
 15. مزایده واگذاری غرف در فروشگاههای اتکا / مزایده , مزایده واگذاری غرف در فروشگاههای اتکا
 16. مناقصه اجرای تامین برق شهرک صنایع سبک نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای تامین برق شهرک صنایع سبک نوبت دوم
 17. مزایده فروش سه قطعه از املاک کاربری مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش سه قطعه از املاک کاربری مسکونی تجاری
 18. مزایده اجاره ساختمان با نوع کاربری آموزشی / مزایده عمومی , مزایده اجاره ساختمان با نوع کاربری آموزشی
 19. مزایده اجاره میدان میوه و تره بار / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره میدان میوه و تره بار
 20. مزایده بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات جایگاه CNG مرحله اول 95.4.2 / آگهی مزایده کتبی,مزایده بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات جایگاه CNG مرحله اول 95.4.2
 21. مزایده یک قطعه زمین مزروعی و چهار قطعه عرصه و اعیان باغ / خلاصه آگهی مزایده ، مزایده یک قطعه زمین مزروعی و چهار قطعه عرصه و اعیان باغ
 22. مزایده فروش زمین های خود با وضعیت موجود و سند تک برگ / مزایده,مزایده فروش زمین های خود با وضعیت موجود و سند تک برگ
 23. مزایده فروش مجتمع های مسکونی احداثی تجدید / مزایده,مزایده فروش مجتمع های مسکونی احداثی تجدید
 24. مزایده فروش یازده پلاک زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش یازده پلاک زمین مسکونی
 25. مزایده فروش شش دستگاه مینی بوس / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش شش دستگاه مینی بوس
 26. شناسایی پیمانکار انجام امور خدماتی طبخ و توزیع نوبت دوم / شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار انجام امور خدماتی طبخ و توزیع نوبت دوم
 27. مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی
 28. تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر اصلی شهر / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر اصلی شهر
 29. مزایده فروش پلاک زمین / مزایده , مزایده فروش پلاک زمین چاپ اول
 30. تجدید مناقصه امور نگهداری و توسعه فضای سبز و رفت و روب -تجدید نوبت اول - چاپ دوم / تجدید مناقصه , مناقصه امور نگهداری و توسعه فضای سبز و رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر -تجدید نوبت اول - چاپ دوم
 31. مزایده فروش تعداد 4 قطعه پلاک مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه پلاک مسکونی
 32. مناقصه عمومی انجام امور خدماتی ، اداری و بهره برداری ستاد مرکزی و ادارات مناطق پنجگانه ...- چاپ دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور خدماتی ، اداری و بهره برداری ستاد مرکزی و ادارات مناطق پنجگانه - چاپ دوم
 33. مناقصه خرید یراق آلات و سایر متعلقات نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید یراق آلات و سایر متعلقات نوبت دوئم
 34. فراخوان مناقصه خدمات تامین و راهبری وانت و سواری ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات تامین و راهبری وانت و سواری ...- نوبت دوم
 35. فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت اتمام پروژه ساختمان سالن اجتماعات گلزار شهدای فولادشهر نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت اتمام پروژه ساختمان سالن اجتماعات گلزار شهدای فولادشهر نوبت دوم
 36. مزایده واگذاری املاک و مستغلات / آگهی مزایده,مزایده واگذاری املاک و مستغلات
 37. مزایده 2.96 حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2.96 حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی
 38. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک ثبت گلپایگان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک ثبت گلپایگان
 39. مزایده ششدانگ ملک بخش 14 اصفهان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش 14 اصفهان نوبت اول
 40. مزایده فروش اوراق امحایی و تخمیر آن 95.4.9 / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اوراق امحایی و تخمیر آن 95.4.9
 41. مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی بخش شش کاشان نوبت اول / مزایده,مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی بخش شش کاشان نوبت اول
 42. مزایده تعداد 7 تخته فرش 12 متری و.... / مزایده , مزایده تعداد 7 تخته فرش 12 متری و....
 43. مزایده ششدانگ از یک واحد گاوداری / مزایده,مزایده ششدانگ از یک واحد گاوداری
 44. مزایده ساختمان مسکونی با قدمت سی سال / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با قدمت سی سال
 45. مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز شهرستان رزن / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز شهرستان رزن
 46. مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان طبقه اول / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان طبقه اول
 47. مزایده ملک نسقی به مساحت نود متر / مزایده,مزایده ملک نسقی به مساحت نود متر
 48. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 / آگهی مزایده عمومی,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405
 49. مزایده یک قطعه زمین بخش 4 رشت مساحت 77596متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 4 رشت مساحت 77596متر
 50. مزایده حضوری فروش 4 دستگاه از ماشین آلات / مزایده حضوری , مزایده حضوری فروش 4 دستگاه از ماشین آلات
 51. مزایده عمومی واگذاری جایگاه CNG / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری جایگاه CNG
 52. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه و ششدانگ زمین محصور / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه و ششدانگ زمین محصور
 53. مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری 1001متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری 1001متر مرحله اول
 54. مزایده فروش یک دستگاه بیل چرخ لاستیکی / اگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه بیل چرخ لاستیکی
 55. مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی
 56. مزایده اجاره کافه باران پلاژ توسکا سرا - نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره کافه باران پلاژ توسکا سرا - نوبت دوم
 57. مزایده و تجدید مزایده عمومی پژو 405 مدل 1382 دو دستگاه.... نوبت دوم / آگهی مزایده و تجدید مزایده عمومی , مزایده و تجدید مزایده عمومی پژو 405 مدل 1382 دو دستگاه.... نوبت دوم
 58. مزایده فروش هشت قطعه زمین دارای سند مالکیت / مزایده,مزایده فروش هشت قطعه زمین دارای سند مالکیت
 59. مزایده واگذاری دو قطعه زمین به شماره 32 و 33 نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری دو قطعه زمین به شماره 32 و 33 نوبت دوم
 60. مناقصه بازپیرایی فضای سبز ..... / آگهی مناقصه , مناقصه بازپیرایی فضای سبز .....