سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

بخش دوم اخبار مناقصه و مزایده کشور 95.4.9

 

 1. مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان نوبت دوم
 2. مناقصه عمومی ساماندهی گلزار شهدا نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ساماندهی گلزار شهدا نوبت دوم
 3. مناقصه عمومی پروژه زیرسازی و آسفالت روستا / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه زیرسازی و آسفالت روستا
 4. مناقصه جدولگذاری کانیو ایستاده و خوابیده معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری کانیو ایستاده و خوابیده معابر روستا
 5. مناقصه آسفالت و زیرسازی خیابان های حسین آباد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت و زیرسازی خیابان های حسین آباد
 6. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا
 7. مناقصه پروژه پیاده روسازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه پیاده روسازی
 8. مناقصه پروژه اجرای جوی آب با مالون / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه اجرای جوی آب با مالون
 9. مناقصه پروژه جدولگذاری و پیاده روسازی / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری و پیاده روسازی
 10. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر
 11. مزایده فروش املاک مازاد در شهرستان های کهگیلویه و بویراحمد / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد در شهرستان های کهگیلویه و بویراحمد
 12. اصلاحیه مناقصه اجرای شبکه فاضلاب - اصلاحیه / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای شبکه فاضلاب -اصلاحیه
 13. مزایده دکه های واقع در پارک کیو / آگهی مزایده,مزایده دکه های واقع در پارک کیو
 14. مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری
 15. مزایده واگذاری غرف در فروشگاههای اتکا / مزایده , مزایده واگذاری غرف در فروشگاههای اتکا
 16. مناقصه اجرای تامین برق شهرک صنایع سبک نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای تامین برق شهرک صنایع سبک نوبت دوم
 17. مزایده فروش سه