سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصات و مزایدات در تاریخ 98.5.9 در سایت

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 98.05.09

 1. مزایده, واگذاری نگهداری? بهر برداری از تابلو های تبلیغاتی وفق دستورالعمل تعداد4 دستگاه / واگذاری نگهداری? بهر برداری از تابلو های تبلیغاتی وفق دستورالعمل تعداد4 دستگاه
 2. مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه بیمارستان / مزایده، مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه بیمارستان
 3. مزایده انجام عملیات تفکیک پسماند خشک- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده انجام عملیات تفکیک پسماند خشک - نوبت دوم
 4. مزایده فروش سهام / مزایده، مزایده فروش سهام
 5. مزایده, اجاره سه ساله کافه رستوران جنب درب دربند سعدآباد / اجاره سه ساله کافه رستوران جنب درب دربند سعدآباد
 6. مزایده عرصه و اعیان و ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات... / مزایده, مزایده عرصه و اعیان و ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات...
 7. تجدید مزایده اجاره یکباب سوله کارگاهی / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره یکباب سوله کارگاهی
 8. مزایده ششدانگ 5 قطعه زمین مزروعی نوبت اول / مزایده مزایده ششدانگ 5 قطعه زمین مزروعی نوبت اول
 9. مزایده فروش خودرو پژو 405 مدل 86 دوگانه سوز / مزایده، مزایده فروش خودرو پژو 405 مدل 86 دوگانه سوز
 10. مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند / مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند
 11. مزایده فروش روغن کارکرده و ... / مزایده عمومی , مزایده فروش روغن کارکرده و ...
 12. مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی- نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی- نوبت دوم
 13. اصلاحیه مزایده شدانگ پلاک ثبتی 1226 فرعی از 276 / اصلاحیه مزایده , مزایده شدانگ پلاک ثبتی 1226 فرعی از 276
 14. مزایده قطعه زمین 7910.97 مترمربع / آگهی مزایده مزایده قطعه زمین 7910.97 مترمربع
 15. مزایده فروش خودرو نیسان وانت / مزایده، مزایده فروش خودرو نیسان وانت
 16. مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبت شده شماره 13212 فرعی 13411 / مزایده، مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبت شده شماره 13212 فرعی 13411
 17. مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان / آگهی مزایده مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان
 18. مزایده فروش الکترو موتور پمپ خطی 15 kw مدل ZTIC و... / مزایده، مزایده فروش الکترو موتور پمپ خطی 15 kw مدل ZTIC و...
 19. مزایده فروش مقدار 1000متر مربع نوار کاشی و...(مرحله دوم ) / مزایده، مزایده فروش مقدار 1000متر مربع نوار کاشی و...(مرحله دوم )
 20. مزایده ملک 630 مترمربع نوبت دوم / آگهی مزایده مزایده ملک 630 مترمربع نوبت دوم
 21. مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیانی ملک پلاک شماره 49/442 (نوبت دوم) / مزایده، مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیانی ملک پلاک شماره 49/442 (نوبت دوم)
 22. مزایده ششدانگ ملک مشاع 304.7 مترمربع نوبت اول / آگهی مزایده مزایده ششدانگ ملک مشاع 304.7 مترمربع نوبت اول
 23. مزایده ?روغن بهران توربین 46 کارکرده و... / مزایده, مزایده ?روغن بهران توربین 46 کارکرده و...
 24. مزایده فروش یک دستگاه دریل پرس ان ای کی و... / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه دریل پرس ان ای کی و...
 25. مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 5516 فرعی از 2044 اصلی / مزایده، مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 5516 فرعی از 2044 اصلی
 26. مزایده فروش امتیاز خط تلفنی تلفن همراه / مزایده، مزایده فروش امتیاز خط تلفنی تلفن همراه
 27. مزایده یکباب منزل مسکونی 118.93 مترمربع / آگهی مزایده مزایده یکباب منزل مسکونی 118.93 مترمربع