سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات ثبت شده تاریخ 96.2.19 در سایت پارس نماد

 1. مزایده فروش 2 دستگاه L90 / مزایده,مزایده فروش 2 دستگاه L90
 2. تجدید مناقصه باطری 2 ولت 2000 آمپر ساعت 8 سری / تجدید آگهی مناقصه ، مناقصه باطری 2 ولت 2000 آمپر ساعت 8 سری
 3. مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت هفتاد متر
 4. مزایده اجاره یک باب مغازه / مزایده اجاره یک باب مغازه
 5. مزایده اقلام و وسایل کارگاهی / مزایده اقلام و وسایل کارگاهی
 6. فراخوان عایق های حرارتی واحدهای گازی V94.2 / فراخوان ، فراخوان عایق های حرارتی واحدهای گازی V94.2
 7. فراخوان انجام خدمات چاپ ، نشر و توزیع ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان انجام خدمات چاپ ، نشر و توزیع ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز -نوبت دوم
 8. مناقصه قطعه برنجی SN50 / آگهی مناقصه ,مناقصه قطعه برنجی SN50
 9. مناقصه تهیه مصالح و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب از دو حلقه چاه قطاربنه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب از دو حلقه چاه قطاربنه
 10. مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری مرکز داده / مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری مرکز داده
 11. مناقصه کائولن و... / مناقصه کائولن و...
 12. مناقصه عمومی حمل و نقل محصولات دخانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی حمل و نقل محصولات دخانی
 13. مزایده فروش محصولات نامنطبق شرکت پتروشیمی امیرکبیر - نوبت دوم / مزایده فروش محصولات نامنطبق شرکت پتروشیمی امیرکبیر - نوبت دوم
 14. مناقصه عمومی خرید سینی کابل و زانو سینی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید سینی کابل و زانو سینی و ...
 15. مزایده بهره برداری از سالن شماره یازده.... / مزایده ، مزایده بهره برداری از سالن شماره یازده....
 16. مناقصه عمومی تامین خودروی استیجاری نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه تامین خودروی استیجاری نوبت دوم
 17. فراخوان شراکت در امر سرمایه گذاری و ساخت / آگهی فراخوان , فراخوان شراکت در امر سرمایه گذاری و ساخت
 18. فراخوان ارزیابی تامین تجهیزات / آگهی فراخوان ارزیابی، فراخوان ارزیابی تامین تجهیزات
 19. آگهی مناقصه اجرای شبکه فاضلاب باقیمانده شهرک الهیه زنجان / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه اجرای شبکه فاضلاب باقیمانده شهرک الهیه زنجان
 20. مزایده فروش یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 1567/133 / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 1567/133
 21. مناقصه سازه ساختمان اقامتگاهی راهور ناجا نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه سازه ساختمان اقامتگاهی راهور ناجا نوبت دوم
 22. فراخوان خدمات کارگاهی جهت تعمیر اساسی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان خدمات کارگاهی جهت تعمیر اساسی
 23. مناقصه واگذاری اجرای 48 باب پروژه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اجرای 48 باب پروژه
 24. مناقصه توسعه شهری فاز 10 شمال ساری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه توسعه شهری فاز 10 شمال ساری
 25. مناقصه خط کشی سرد راه های حوزه استحفاظی شرق و مرکز گیلان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خط کشی سرد راه های حوزه استحفاظی شرق و مرکز گیلان نوبت دوم
 26. مناقصه زیرسازی، آسفالت و روکش آسفالت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه زیرسازی، آسفالت و روکش آسفالت- نوبت دوم
 27. مناقصه نسبت به تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری در سطح شهر / مناقصه نسبت به تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری در سطح شهر
 28. مناقصه اجرای خرید، نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات در معابر شهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای خرید، نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات در معابر شهر - نوبت دوم
 29. فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه یک صنعتی فاز 2 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه یک صنعتی فاز 2
 30. مناقصه نسبت به اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر هشتگرد / مناقصه نسبت به اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر هشتگرد
 31. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 17400متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 17400متر
 32. مزایده ششدانگ ملک مشاع کلاسه 960287 / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاع کلاسه 960287
 33. فراخوان مناقصه , فراخوان احداث مدرسه 6 کلاسه / فراخوان مناقصه , فراخوان احداث مدرسه 6 کلاسه
 34. مزایده دست پخت نان - نوبت دوم / مزایده دست پخت نان - نوبت دوم
 35. مزایده یک دستگاه خردکن / اگهی مزایده ,یک دستگاه خردکن
 36. مزایده یک واحد آپارتمان در طبقه اول به مساحت اعیانی 99/64 مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان در طبقه اول به مساحت اعیانی 99/64 مترمربع
 37. مناقصه تکمیل زیرسازی و اجرای عملیات روسازی ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل زیرسازی و اجرای عملیات روسازی ...- نوبت دوم
 38. مزایده فروش بچینگ و دستگاه پرس / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش بچینگ و دستگاه پرس
 39. مناقصه آماده سازی ، طبخ و توزیع غذا / مناقصه , مناقصه آماده سازی ، طبخ و توزیع غذا
 40. مزایده واگذاری تعداد 6 باب آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 6 باب آپارتمان مسکونی
 41. مزایده فروش کل سهم تجدید تمدید / تمدید آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش کل سهم تجدید تمدید
 42. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 49/4422 نوبت اول پرونده 921333 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 49/4422 نوبت اول پرونده 921333
 43. مزایده ملک مشاع 63/93 شعیر کلاسه 950611 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع 63/93 شعیر کلاسه 950611 نوبت اول
 44. مناقصه گازرسانی به حفرات خالی ، و توسعه شبکه های موجود - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه گازرسانی به حفرات خالی ، و توسعه شبکه های موجود - نوبت دوم
 45. مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان کلاسه 940335.14 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان کلاسه 940335.14
 46. اصلاحیه مزایده فروش سواری تویوتا هایس / اصلاحیه مزایده فروش سواری تویوتا هایس
 47. مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده , مزایده یک خط تلفن همراه
 48. مزایده مقداری لوازم منزل / مزایده, ر مقداری لوازم منزل
 49. مزایده ملکی با مساحت 4073 مترمربع / مزایده,مزایده ملکی با مساحت 4073 مترمربع
 50. مزایده فروش یک تخته فرش 12 متری... / آگهی مزایده، مزایده فروش یک تخته فرش 12 متری...
 51. مناقصه تکمیل دارالقرآن امام علی (ع) .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل دارالقرآن امام علی (ع) ....
 52. مزایده ملک واقع در روستای حمید به مساحت 201/26 مترمربع / مزایده,مزایده ملک واقع در روستای حمید به مساحت 201/26 مترمربع
 53. فراخوان عرضه زمین با کاربری آموزشی نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان عرضه زمین با کاربری آموزشی نوبت دوم
 54. فراخوان مرمت و بهسازی ساختمان ها, زیرساختهای تاسیسات برقی ... / آگهی فراخوان پیمانکاران,فراخوان مرمت و بهسازی ساختمان ها, زیرساختهای تاسیسات برقی ...
 55. مزایده واگذاری 400 متر مربع از فضای بازی پارک / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 400 متر مربع از فضای بازی پارک
 56. مزایده ششدانگ یک باب خانه کلاسه 951046 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه کلاسه 951046 نوبت اول
 57. مزایده انواع دستگاه چاپ پلاستیک ... / مزایده انواع دستگاه چاپ پلاستیک ...
 58. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 13/479 اصلی بخش 13 .... / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 13/479 اصلی بخش 13 ....
 59. مناقصه امور مربوط به امور نقلیه ستاد بهزیستی استان و ادارات بهزیستی شهرستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور مربوط به امور نقلیه ستاد بهزیستی استان و ادارات بهزیستی شهرستان
 60. مزایده مسکونی شامل زیرزمین به مساحت 62/60 مترمربع شماره 9401190 / مزایده,مزایده مسکونی شامل زیرزمین به مساحت 62/60 مترمربع شماره 9401190
 61. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 119.5متر / مزایده,ممزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 119.5متر
 62. مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای عملیات و تفاقات شهری برق / مناقصه , مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای عملیات و تفاقات شهری برق
 63. آگهی مناقصه و مزایده عمومی ساخت یک باب نمازخانه و واگذاری زمین چمن فوتبال / آگهی مناقصه و مزایده عمومی ساخت یک باب نمازخانه و واگذاری زمین چمن فوتبال
 64. مزایده اپارتمان به مساحت هشتاد مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت هشتاد مترمربع
 65. فراخوان عملیات احداث کانال اصلی / آگهی فراخوان ,فراخوان عملیات احداث کانال اصلی
 66. تجدید ارزیابی جهت انجام خدمات تعمیر و نگهداری و سرویس خودروهای آتش نشانی - نوبت دوم / تجدید مناقصه , ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت انجام خدمات تعمیر و نگهداری و سرویس خودروهای آتش نشانی - نوبت دوم
 67. مناقصه بسترسازی rough grading جاده ها و کریدورهای فاز دو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بسترسازی rough grading جاده ها و کریدورهای فاز دو نوبت دوم
 68. فراخوان مناقصه احداث آشیانه ماشین آلات و انبار شن و نمک و قسمت اداری وراهدارخانه نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان احداث آشیانه ماشین آلات و انبار شن و نمک و قسمت اداری وراهدارخانه نوبت دوم
 69. مناقصه نگهداری، بهینه سازی و رفع خرابی و pm سایت های BTS / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهداری، بهینه سازی و رفع خرابی و pm سایت های BTS
 70. مناقصه اجرای فاز 2 تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای فاز 2 تاسیسات برقی و مکانیکی
 71. مزایده فروش تستر / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تستر
 72. مناقصه خرید کنتورهای گازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید کنتورهای گازی نوبت دوم
 73. فراخوان انجام خدمات پیاده سازی سیستم GIS / آگهی فراخوان شناسایی مشاور,فراخوان انجام خدمات پیاده سازی سیستم GIS
 74. فراخوان انجام خدمات مهندسی بازنگری سیستم قدرت تصفیه خانه / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات مهندسی بازنگری سیستم قدرت تصفیه خانه
 75. مناقصه عملیات حفاری 2 حلقه چاه آب شرب / مناقصه عملیات حفاری 2 حلقه چاه آب شرب
 76. مزایده 2 دستگاه خودروی پژو پارس / مزایده عمومی، مزایده 2 دستگاه خودروی پژو پارس
 77. مناقصه خرید انواع لامپ بخار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع لامپ بخار
 78. فراخوان مناقصه پروزه خدمات حمل و نقل جاری - نوبت دوم / فراخوان عمومی فراخوان مناقصه پروزه خدمات حمل و نقل جاری - نوبت دوم
 79. مزایده فروش انواع ضایعات فلزی و.... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش انواع ضایعات فلزی و....
 80. فراخوان مناقصه بهسازی دکل 102 متری - نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه بهسازی دکل 102 متری - نوبت دوم
 81. مناقصه اصلاح و بهسازی و ایمن سازی - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه اصلاح و بهسازی و ایمن سازی
 82. مناقصه خرید تعداد 28530 نسخه لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 28530 نسخه لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی
 83. مزایده فروش ماشین آلات خط تولید / مزایده,مزایده فروش ماشین آلات خط تولید
 84. فراخوان خرید 30 قلم دتکتور و لوازم یدکی ..نوبت دوم / فراخوان خرید 30 قلم دتکتور و لوازم یدکی ..نوبت دوم
 85. مناقصه پیمانکاری، استخراج، حمل، بارگیری و تخلیه مواد معدنی... / مناقصه، مناقصه پیمانکاری، استخراج، حمل، بارگیری و تخلیه مواد معدنی...
 86. مناقصه خرید 3800 مترمربع پارچه سفید پنبه ای / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید 3800 مترمربع پارچه سفید پنبه ای
 87. مناقصه خرید 3000 کیلوگرم ورق سربی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید 3000 کیلوگرم ورق سربی
 88. مناقصه احداث حوضچه شیرآلات شبکه فرعی آبیاری پایاب..... / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه احداث حوضچه شیرآلات شبکه فرعی آبیاری پایاب...
 89. مناقصه عمومی خرید، نصب، و راه اندازی تجهیزات راهبردی و امنیت شبکه نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه عمومی خرید، نصب، و راه اندازی تجهیزات راهبردی و امنیت شبکه نوبت دوم
 90. مناقصه تامین تجهیزات و ادوات / آگهی مناقصه , مناقصه تامین تجهیزات و ادوات
 91. مناقصه خرید 4500 متر کابل خودنگهدار 50 + 16 + 50 * 3 / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه مناقصه خرید 4500 متر کابل خودنگهدار 50 + 16 + 50 * 3
 92. فراخوان مناقصه تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار و اجرای عملیات گازرسانی / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار و اجرای عملیات گازرسانی
 93. مناقصه دوخت 100.000 دست کیسه پارچه ای / آگهی مناقصه ,مناقصه دوخت 100.000 دست کیسه پارچه ای
 94. مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه قسمت اول - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه قسمت اول - نوبت دوم
 95. آگهی فراخوان ماشین ساز یا تامین کننده خط تولید لوله پلی اتیلن / آگهی فراخون، فراخوان ماشین ساز یا تامین کننده خط تولید لوله پلی اتیلن
 96. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 80 و 60 متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 80 و 60 متر
 97. مناقصه خرید ، بارگیری و حمل الکترو پمپ شناور و الکترو پمپ.... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ، بارگیری و حمل الکترو پمپ شناور و الکترو پمپ... -نوبت دوم
 98. مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشتاد متر
 99. آگهی مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب قسمتی از خیابان زینبیه غربی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب قسمتی از خیابان زینبیه غربی - نوبت دوم
 100. تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی کلیه ساختمان ها / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی کلیه ساختمان ها