سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آگهی های مناقصه و مزایده 95.5.14 (بخش چهارم)

 

 1. فراخوان ارزیابی کیفی خرید قطعات فلزی داخل مبدل های حرارتی / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید قطعات فلزی داخل مبدل های حرارتی
 2. فراخوان مناقصه تهیه گواهینامه فنی کارخانه آسفالت جهت شرکت در مناقصه های اداره کل / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه گواهینامه فنی کارخانه آسفالت جهت شرکت در مناقصه های اداره کل
 3. مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی نوبت دوم
 4. مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری نوبت دوم
 5. مناقصه انجام عملیات اجرای فاز دوم احداث سرای محله -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرای فاز دوم احداث سرای محله - نوبت دوم
 6. مناقصه ارائه خدمات انتظامی برای گشتهای ویژه حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات انتظامی برای گشتهای ویژه حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی - نوبت دوم
 7. مزایده اجاره غرفه های بازارچه سربداران -نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده اجاره غرفه های بازارچه سربداران -نوبت دوم
 8. اصلاحیه مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی راههای استان تهران... اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی راههای استان تهران... اصلاحیه
 9. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1035متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1035متر
 10. مزایده زمین مساحت حدود 166متر کلاسه 930433 بایگانی نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت حدود 166متر کلاسه 930433 بایگانی نوبت دوم
 11. فراخوان مناقصه اصلاح خطوط انتقال و شبکه توزیع روستاهای بخش نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اصلاح خطوط انتقال و شبکه توزیع روستاهای بخش نوبت دوم
 12. مناقصه عملیات تکمیل مجتمع تجاری / مناقصه , مناقصه عملیات تکمیل مجتمع تجاری نوبت اول
 13. مناقصه عملیات جاروب کشی و تنظیف خیابان ها سطح منطقه دو نوبت دوم / مناقصه عمومی, عملیات جاروب کشی و تنظیف خیابان ها سطح منطقه دو نوبت دوم
 14. تجدید مناقصه خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی بر سرویس و نگهداری و تعمیرات اساسی تأسیسات برق، آب، گاز و ... تجدید 95.5.14 / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی بر سرویس و نگهداری و تعمیرات اساسی تأسیسات برق، آب، گاز و ... تجدید 95.5.14
 15. مناقصه کلیه امورات مربوط به خدمات عمومی ساختمان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه, مناقصه کلیه امورات مربوط به خدمات عمومی ساختمان نوبت دوم
 16. مزایده ششدانگ ساختمان 165/50متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان 165/50متر نوبت اول
 17. فراخوان مناقصه قطعات برق هیدرولیکی L.B.V / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه قطعات برق هیدرولیکی L.B.V
 18. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 112.71متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 112.71متر
 19. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت....-نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت.... -نوبت چهارم
 20. مزایده ساختمان مسکونی کلاسه 950046 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی کلاسه 950046 اموال غیرمنقول
 21. فراخوان خرید ، بیمه ، حمل ، نصب ، آزمایش ، راه اندازی ، آموزش ، بهره برداری و نگهداری 518 دستگاه کنتور حجمی... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید ، بیمه ، حمل ، نصب ، آزمایش ، راه اندازی ، آموزش ، بهره برداری و نگهداری 518 دستگاه کنتور حجمی... نوبت دوم
 22. مسابقه طراحی پوستر95.5.14 / مسابقه طراحی پوستر95.5.14
 23. مزایده ششدانگ 4 قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ 4 قطعه پلاک ثبتی
 24. یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی / یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی
 25. فراخوان ارزیابی P/F DERRICK نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی P/F DERRICK نوبت دوم
 26. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه سه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه سه
 27. مزایده اقلام مستعمل و اسقاط از قبیل انواع ورق، پلیت و ... 95.5.14 / مزایده اقلام مستعمل و اسقاط از قبیل انواع ورق، پلیت و ... 95.5.14
 28. مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی به مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی به مساحت سیصد متر
 29. مزایده واگذاری حق بهره برداری یک قطعه نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی,مزایده واگذاری حق بهره برداری یک قطعه نوبت دوم
 30. مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک گازسوز ، یکدستگاه لیفتراک گازوئیلی... / مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک گازسوز ، یکدستگاه لیفتراک گازوئیلی...
 31. مزایده فروش وسیله نقلیه کیاسراتو / آگهی مزایده , مزایده فروش وسیله نقلیه کیاسراتو
 32. مزایده یک قطعه زمین قریه جماران / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قریه جماران
 33. مزایده ملک به مساحت 522متر بخش 11 تهران / مزایده,مزایده ملک به مساحت 522متر بخش 11 تهران
 34. مزایده یک دستگاه اپارتمان به کلاسه 940062 / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان به کلاسه 940062
 35. مناقصه خرید 600 دستگاه لپ تاپ و 2226 دستگاه رایانه / مناقصه , مناقصه خرید 600 دستگاه لپ تاپ و 2226 دستگاه رایانه
 36. مزایده ششدانگ پلاک 24 فرعی از 1880 اصلی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 24 فرعی از 1880 اصلی بخش یک
 37. مزایده یک قطعه زمین به متراژ 500مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به متراژ 500مترمربع نوبت اول
 38. مزایده باغ منزل به مساحت 1976/5متر نوبت اول / مزایده,مزایده باغ منزل به مساحت 1976/5متر نوبت اول
 39. مزایده یکدستگاه خودرو وانت مزدا تک کابین 2000 تجدید / تجدید مزایده عمومی , مزایده یکدستگاه خودرو وانت مزدا تک کابین 2000 تجدید
 40. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک های ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک های ثبتی نوبت اول
 41. مزایده یک مجموعه دستگاه بسته بندی توزیع دار کیک و کلوچه و ... / آگهی مزایده, مزایده یک مجموعه دستگاه بسته بندی توزیع دار کیک و کلوچه و ...
 42. مناقصه خدمات نقلیه 95.5.14 / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خدمات نقلیه 95.5.14
 43. تجدید مزایده اجاره 14 واحد تجاری / مزایده , مزایده اجاره 14 واحد تجاری
 44. مناقصه اجاره یکدستگاه لودر، کامیون و بولدوزر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره یکدستگاه لودر، کامیون و بولدوزر- نوبت دوم
 45. مناقصه خدمات تهیه بلیت هواپیما و قطار / مناقصه خدمات تهیه بلیت هواپیما و قطار
 46. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم
 47. مزایده فروش ضایعات فلزات رنگین / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات فلزات رنگین
 48. مزایده بهره برداری از کارخانجات تولید آسفالت و محصولات بتنی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از کارخانجات تولید آسفالت و محصولات بتنی- نوبت دوم
 49. مزایده یک قطعه زمین بایر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر نوبت دوم
 50. مزایده لودر چرخ لاستیکی- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده لودر چرخ لاستیکی- نوبت دوم
 51. مزایده ششدانگ زمین کشاورزی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی نوبت دوم
 52. مزایده یازده قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده یازده قطعه زمین نوبت اول
 53. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول
 54. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم مساحت 90.29متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم مساحت 90.29متر
 55. مزایده 12 شعیر از 96 شعیر پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده 12 شعیر از 96 شعیر پلاک ثبتی نوبت اول
 56. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ باغ میوه نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ باغ میوه نوبت اول
 57. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی و عمارت نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی و عمارت نوبت اول
 58. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت مفید 80.35متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت مفید 80.35متر نوبت اول
 59. مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش هفت / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش هفت
 60. مزایده فروش ژنراتور 155 کاترپیلار و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش ژنراتور 155 کاترپیلار و ...