سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 99.10.18

 

مناقصات

 1. آگهی مزایده بیست و یک سهم ششدانگ عرصه باستثناء اراضی ملی / آگهی مزایده بیست و یک سهم ششدانگ عرصه باستثناء اراضی ملی
 2. اصلاحیه مزایده فروش ششدانگ یکباب خانه و زمین / اصلاحیه مزایده فروش ششدانگ یکباب خانه و زمین
 3. مزایده فروش یک خط تلفن همراه / مزایده،مزایده فروش یک خط تلفن همراه
 4. مزایده فروش زمین پلاک ثبتی 3760.4041 مساحت 1547 مترمربع نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده فروش زمین پلاک ثبتی 3760.4041 مساحت 1547 مترمربع نوبت دوم
 5. مزایده فروش زمین پلاک ثبتی 3760.4039 مساحت 1547 مترمربع نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده فروش زمین پلاک ثبتی 3760.4039 مساحت 1547 مترمربع نوبت دوم
 6. مزایده فروش زمین پلاک ثبتی 3760.4043 مساحت 1547 مترمربع نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده فروش زمین پلاک ثبتی 3760.4043 مساحت 1547 مترمربع نوبت دوم
 7. مزایده فروش زمین پلاک ثبتی 3760.4033 مساحت 893.94 مترمربع نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده فروش زمین پلاک ثبتی 3760.4033 مساحت 893.94 مترمربع نوبت دوم
 8. مزایده فروش زمین پلاک ثبتی 3760.4037 مساحت 1547 مترمربع نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده فروش زمین پلاک ثبتی 3760.4037 مساحت 1547 مترمربع نوبت دوم
 9. مزایده فروش زمین پلاک ثبتی 3760.4035 مساحت 1547 مترمربع نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده فروش زمین پلاک ثبتی 3760.4035 مساحت 1547 مترمربع نوبت دوم
 10. مزایده فروش ملک از پلاک ثبتی 12 فرعی از 5191 اصلی / مزایده،مزایده فروش ملک از پلاک ثبتی 12 فرعی از 5191 اصلی
 11. مزایده فروش یک خط تلفن همراه / مزایده،مزایده فروش یک خط تلفن همراه
 12. آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت (725/25) (هفتصدو بیست و پنج و بیست و پنج صدم ) مترمربع / آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت (725/25) (هفتصدو بیست و پنج و بیست و پنج صدم ) مترمربع
 13. مزایده فروش یک دستگاه خم کن ورق با نیمپلیت ATA باطول اسمی 2 متر و... / مزایده،مزایده فروش یک دستگاه خم کن ورق با نیمپلیت ATA باطول اسمی 2 متر و...
 14. مزایده فروش 1- یکدستگاه یخچال فریزر دو قلو نقره یی رنگ مارک گراندو و... / مزایده،مزایده فروش 1- یکدستگاه یخچال فریزر دو قلو نقره یی رنگ مارک گراندو و...
 15. مزایده فروش ملک مشاع غیر قابل افراز به شماره پلاک ثبتی 360 / مزایده،مزایده فروش ملک مشاع غیر قابل افراز به شماره پلاک ثبتی 360
 16. مزایده فروش یک دستگاه پرس و یک دستگاه جوش / مزایده،مزایده فروش یک دستگاه پرس و یک دستگاه جوش
 17. مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان ملک با شماره پلاک 1257 فرعی از 87 اصلی مفروز و مجزی از 379 / مزایده،مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان ملک با شماره پلاک 1257 فرعی از 87 اصلی مفروز و مجزی از 379
 18. مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبتی17869فرعی از 1783اصلی / مزایده،مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبتی17869فرعی از 1783اصلی
 19. مزایده فروش یک باب منزل مسکونی / مزایده،مزایده فروش یک باب منزل مسکونی
 20. مزایده LONG ENGINE PEDSTALL و.... / مزایده LONG ENGINE PEDSTALL و....
 21. مزایده فروش قطعه زمین / مزایده فروش قطعه زمین
 22. مزایده فروش یک دستگاه اسکنر و... / مزایده فروش یک دستگاه اسکنر و...
 23. مزایده, فروش 15 باب املاک مازاد دانشگاه / فروش 15 باب املاک مازاد دانشگاه
 24. استعلام واگذاری مکان بوفه بیمارستان به متراژ 35 متر مربع / استعلام واگذاری مکان بوفه بیمارستان به متراژ 35 متر مربع
 25. مزایده فروش 2 دستگاه کامیون ایویکو / مزایده فروش 2 دستگاه کامیون ایویکو
 26. حراج حضوری فروش 35 تن آهن آلات ، 12 تن لاستیک فرسوده- نوبت دوم / حراج حضوری, حراج حضوری فروش 35 تن آهن آلات ، 12 تن لاستیک فرسوده- نوبت دوم
 27. تجدید مزایده اجاره انبار نفت - نوبت دوم / تجدید مزایده اجاره انبار نفت - نوبت دوم
 28. مزایده فروش اراضی مشجر پسته از اراضی محمدآباد ساقی و نیم حبه از 144حبه از چاه موتور کشاورزی / مزایده،مزایده فروش اراضی مشجر پسته از اراضی محمدآباد ساقی و نیم حبه از 144حبه از چاه موتور کشاورزی
 29. مزایده فروش 1-یخچال ویترین ایستاده به ابعاد 70*150*220 بامارک جهان لوکس مستعمل وموتور کمپر و... / مزایده،مزایده فروش 1-یخچال ویترین ایستاده به ابعاد 70*150*220 بامارک جهان لوکس مستعمل وموتور کمپر و...
 30. مزایده فروش ملک دارای پلاک ثبتی 19 فرعی مجزی شده از 113 اصلی به مساحت تقریبی 937 متر مربع / مزایده،مزایده فروش ملک دارای پلاک ثبتی 19 فرعی مجزی شده از 113 اصلی به مساحت تقریبی 937 متر مربع
 31. مزایده فروش یک خودرو پراید GTX مدل 1385 / مزایده،مزایده فروش یک خودرو پراید GTX مدل 1385
 32. مزایده فروش درصد از برند نام تاروت وده درصد از برند قهقهه وده درصد از برند بنام قدمت و... / مزایده،مزایده فروش ملک
 33. مزایده فروش یکدستگاه پرینتر از متعلقات کامپیوتر / مزایده،مزایده فروش یکدستگاه پرینتر از متعلقات کامپیوتر
 34. مزایده فروش مقدار 710 کیلو گرم گوشت قرمز ران و سر دست گوساله / مزایده،مزایده فروش مقدار 710 کیلو گرم گوشت قرمز ران و سر دست گوساله
 35. مزایده فروش ملک / مزایده فروش ملک
 36. مزایده فروش خودروی سواری RD / مزایده فروش خودروی سواری RD
 37. مزایده فروش ملک / مزایده فروش ملک
 38. مزایده فروش آپارتمان / مزایده فروش آپارتمان
 39. فراخوان مزایده بهره برداری ، حفظ و نگهداری از جایگاه تک منظوره... / فراخوان مزایده ، فراخوان مزایده بهره برداری ، حفظ و نگهداری از جایگاه تک منظوره...
 40. استعلام اجاره چهار عدد سوئیت چهارنفره / استعلام اجاره چهار عدد سوئیت چهارنفره
 41. مزایده فروش کارتنهای ضایعاتی) / مزایده فروش کارتنهای ضایعاتی
 42. مزایده فروش انواع موتور سیکلت های بنزینی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش انواع موتور سیکلت های بنزینی- نوبت دوم
 43. مزایده تعداد 6 دستگاه خاوربنز / مزایده عمومی , مزایده تعداد 6 دستگاه خاوربنز
 44. مزایده فروش پلاک ثبتی 6288 فرعی از 70 اصلی / مزایده،مزایده فروش پلاک ثبتی 6288 فرعی از 70 اصلی
 45. مزایده فروش ملک دارای پلاک فرعی صفر از 2347 اصلی / مزایده،مزایده فروش ملک دارای پلاک فرعی صفر از 2347 اصلی
 46. مزایده فروش مغازه به متراژ 21/92 متر مربع / مزایده،مزایده فروش مغازه به متراژ 21/92 متر مربع
 47. مزایده فروش ششدانگ یکواحد آپارتمان / مزایده،مزایده فروش ششدانگ یکواحد آپارتمان
 48. مزایده فروش خودروی سواری پراید جی تی ایکس / مزایده،مزایده فروش خودروی سواری پراید جی تی ایکس
 49. مزایده فروش پلاک ثبتی 3155/2511 / مزایده،مزایده فروش پلاک ثبتی 3155/2511
 50. مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیان یکباب خانه بمساحت 112.41 متر مربع تحت پلاک ثبتی 17/21/827 - نوبت دوم / مزایده،مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیان یکباب خانه بمساحت 112.41 متر مربع تحت پلاک ثبتی 17/21/827 - نوبت دوم
 51. مزایده فروش ملک دارای پلاک ثبتی به شماره 200 فرعی از 44 اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی / مزایده،مزایده فروش ملک دارای پلاک ثبتی به شماره 200 فرعی از 44 اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی
 52. مزایده فروش یک خط تلفن همراه / مزایده،مزایده فروش یک خط تلفن همراه
 53. مزایده فروش ملک / مزایده،مزایده فروش ملک
 54. مزایده فروش شش دانگ شش واحد آپارتمان تجاری / مزایده،مزایده فروش شش دانگ شش واحد آپارتمان تجاری