سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصه و مزایده های کشور 95.5.10 (قسمت هفتم)

 

 1. فراخوانBALL VALVE 10 CLASS 1500 / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان BALL VALVE 10 CLASS 1500
 2. مناقصه پروژه احداث بلوار ملاصدرا / مناقصه پروژه احداث بلوار ملاصدرا
 3. مناقصه خرید خدمات امنیتی، حفاظتی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید خدمات امنیتی، حفاظتی
 4. مزایده فروش یک واحد مسکونی تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی تجاری نوبت دوم
 5. مناقصه تهیه ، ساخت و اجرای سوله و سقف تعمیرگاه سازمان خدمات موتوری مرحله دوم چاپ اول / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه ، ساخت و اجرای سوله و سقف تعمیرگاه سازمان خدمات موتوری مرحله دوم چاپ اول
 6. حراج فروش لوازم و تجهیزات مخابراتی ، باطری اسقاط و تجهیزات ساختمانی و تاسیساتی اسقاطی / آگهی حراج , حراج فروش لوازم و تجهیزات مخابراتی ، باطری اسقاط و تجهیزات ساختمانی و تاسیساتی اسقاطی
 7. مزایده یکدستگاه ایسوزو 6 تن / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه ایسوزو 6 تن
 8. مزایده فروش تعداد 12 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد 12 قطعه زمین مسکونی
 9. مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی تفکیکی کامبخش نوبت دوم 95.5.10 / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی تفکیکی کامبخش نوبت دوم 95.5.10
 10. مزایده تعداد محدودی از واحدهای آپارتمانی نوبت دوم / مزایده,مزایده تعداد محدودی از واحدهای آپارتمانی نوبت دوم
 11. مناقصه تجدید فراخوان تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر جدید هشتگرد تجدید / تجدید آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار,تجدید فراخوان تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر جدید هشتگرد تجدید
 12. مناقصه عملیات اجرایی احداث پارک محله ای همت ...چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی احداث پارک محله ای همت ...چاپ دوم
 13. تجدید فراخوان تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر جدید هشتگرد تجدید / تجدید آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار,تجدید فراخوان تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر جدید هشتگرد تجدید
 14. مزایده ساماندهی خطوط مینی بوس رانی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده ساماندهی خطوط مینی بوس رانی نوبت دوم
 15. مناقصه انتخاب پیمانکار سنگ کاری و پی ریزی مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار سنگ کاری و پی ریزی مرحله دوم
 16. مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت پیکان مدل 1382 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت پیکان مدل 1382
 17. مزایده فروش یکدستگاه خودرو دوو اسپرو / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو دوو اسپرو
 18. مزایده ششدانگ منزل مسکونی با عرصه 181/70متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی با عرصه 181/70متر نوبت سوم
 19. مزایده ششدانگ یکباب خانه یک طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه یک طبقه
 20. مناقصه خرید 60.000 کیلوگرم اسید سیتریک صنعتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 60.000 کیلوگرم اسید سیتریک صنعتی
 21. مناقصه عملیات بهره برداری و نگهدای تصفیه خانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات بهره برداری و نگهدای تصفیه خانه نوبت دوم
 22. مناقصه گیرنده RTK GNSS ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه گیرنده RTK GNSS ...نوبت دوم
 23. مناقصه میزان 12000 تن سنگ آهک / مناقصه میزان 12000 تن سنگ آهک
 24. استعلام قیمت اموال اسقاط بیمارستان بعثت / استعلام قیمت اموال اسقاط بیمارستان بعثت
 25. فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی
 26. مناقصه تهیه و توزیع غذای دانشجویی اساتید و کارکنان / مناقصه , مناقصه تهیه و توزیع غذای دانشجویی اساتید و کارکنان
 27. مزایده ماشین اسپارک اروژن بشیرانه با متعلقات مربوطه همراه با تابلو برق / مزایده,مزایده ماشین اسپارک اروژن بشیرانه با متعلقات مربوطه همراه با تابلو برق
 28. مزایده کپسول اطفاء حریق ... / مزایده , مزایده کپسول اطفاء حریق ... نوبت اول
 29. مزایده مواد پلی اتیلن سنگین بادی گرید BL3 240 کیسه 25 کیلوگرمی / مزایده , مزایده مواد پلی اتیلن سنگین بادی گرید BL3 240 کیسه 25 کیلوگرمی نوبت اول
 30. مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری مسکونی تجاری شماره 95.1 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری مسکونی تجاری شماره 95.1
 31. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی به صورت قولنامه ای نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی به صورت قولنامه ای نوبت دوم
 32. مزایده یک واحد اپارتمان به مساحت 85متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان به مساحت 85متر نوبت اول
 33. مزایده فروش دام های حذفی / اگهی مزایده,مزایده فروش دام های حذفی
 34. مناقصه پیمان تعمیر و نگهدای از تاسیسات برقی / آگهی مناقصه ,مناقصه پیمان تعمیر و نگهدای از تاسیسات برقی
 35. مزایده واگذاری سه باب مغازه تجاری مرحله دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری سه باب مغازه تجاری مرحله دوم
 36. مزایده واگذاری منزل مسکونی با مساحت 162متر / مزایده,مزایده واگذاری منزل مسکونی با مساحت 162متر
 37. مزایده فروش املاک با شرایط و تسهیلات جدید / مزایده,مزایده فروش املاک با شرایط و تسهیلات جدید
 38. مزایده واگذاری محل جمعه بازار با مساحت 6180 متر مربع .... / مزایده , مزایده واگذاری محل جمعه بازار با مساحت 6180 متر مربع ....
 39. مزایده پارکبان / مزایده , مزایده پارکبان
 40. مناقصه تعداد 14 دستگاه خاور شخصی جهت جمع آوری زباله از سطح شهر / مناقصه , مناقصه تعداد 14 دستگاه خاور شخصی جهت جمع آوری زباله از سطح شهر
 41. مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین تجاری
 42. فراخوان ارائه خدمات راهبری، نگهداشت، مدیریت بروزرسانی و تعمیر سیستمهای کامپیوتری و ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان ارائه خدمات راهبری، نگهداشت، مدیریت بروزرسانی و تعمیر سیستمهای کامپیوتری و ... - نوبت دوم
 43. مناقصه خرید، طبخ و توزیع غذای دانشجویان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، طبخ و توزیع غذای دانشجویان - نوبت دوم
 44. فراخوان مناقصه عمومی پروژه راهبری و انجام عملیات مانور و آرایش قطارها جهت بارگیری / فراخوان مناقصه عمومی ،فراخوان مناقصه عمومی پروژه راهبری و انجام عملیات مانور و آرایش قطارها جهت بارگیری ...
 45. مزایده واگذاری اماکن ورزشی / فراخوان عمومی مزایده,مزایده واگذاری اماکن ورزشی
 46. مزایده تجدیدی حسینیه موسی بن جعفر ع ...... / مزایده , مزایده تجدیدی حسینیه موسی بن جعفر ع ......
 47. مزایده فروش املاک کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی
 48. مزایده ششدانگ پلاک شماره 4257/925 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 4257/925 نوبت اول
 49. مناقصه بهره برداری و نگهداز از تاسیسات آب و فاضلاب شهر آرادان نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بهره برداری و نگهداز از تاسیسات آب و فاضلاب شهر آرادان نوبت دوم
 50. مناقصه عملیات بارگیری؛ حمل و تخلیه مقدار 4500 تن انواع نهاده های زراعی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات بارگیری؛ حمل و تخلیه مقدار 4500 تن انواع نهاده های زراعی
 51. تجدید مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 4000 تن انواع نهاده های زراعی / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 4000 تن انواع نهاده های زراعی
 52. مزایده تعدادی از فضاهای آموزشی خود را به صورت مستقل و یا ضمیمه برای فعالیت های پیش دبستانی / مزایده تعدادی از فضاهای آموزشی خود را به صورت مستقل و یا ضمیمه برای فعالیت های پیش دبستانی
 53. مزایده فروش کارخانه / مزایده,مزایده فروش کارخانه
 54. آگهی فراخوان پیمانکار تعمیر و نگهداری تاسیسات / آگهی فراخوان پیمانکار ،آگهی فراخوان پیمانکار تعمیر و نگهداری تاسیسات
 55. مناقصه اجرای عمیات ساخت و نصب ، جابجایی و جمع آوری علمکهای فولادی و پلی اتیلن... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عمیات ساخت و نصب ، جابجایی و جمع آوری علمکهای فولادی و پلی اتیلن...
 56. مناقصه خدمات وصول مطالبات نواحی بهارستان .... تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات وصول مطالبات نواحی بهارستان .... تجدید نوبت دوم
 57. مزایده فروش تعداد 12 قطعه زمین ملکی / مزایده,مزایده فروش تعداد 12 قطعه زمین ملکی
 58. مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث کارخانه زباله سوز و کارخانه تفکیک و پالایش زباله-95.05.05 / آگهی جذب سرمایه گذار,مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث کارخانه زباله سوز و کارخانه تفکیک و پالایش زباله-95.05.05
 59. مزایده ملک بخش یک کلاسه 940578 اجرایی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش یک کلاسه 940578 اجرایی نوبت اول
 60. مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند آبی رنگ ایکس 7 مدل 82 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند آبی رنگ ایکس 7 مدل 82 نوبت اول

مناقصه و مزایده های کشور 95.5.10 (قسمت چهارم)

 

 1. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 قطعه پنجم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 قطعه پنجم
 2. مزایده مقداری مواداولیه کائوچو کلروپرن بای پرین و پلی اورتان در گریدهای مختلف / مزایده مقداری مواداولیه کائوچو کلروپرن بای پرین و پلی اورتان در گریدهای مختلف
 3. مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ... / آگهی مناقصه عمومی به صورت دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ...
 4. ارزیابی کیفی عملیات احداث فونداسیون قطعه اول خط فوق توزیع سراوان - سیرکان- نوبت دوم / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی عملیات احداث فونداسیون قطعه اول خط فوق توزیع سراوان - سیرکان- نوبت دوم
 5. مناقصه پروژه زیرسازی و اجرای بیس- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی و اجرای بیس
 6. مناقصه پروژه جدول گذاری، احداث کانیو پیاده روسازی... نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه جدول گذاری، احداث کانیو پیاده روسازی... نوبت دوم
 7. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان مسکونی مرحله اول
 8. مزایده ششدانگ سه قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه زمین زراعی نوبت اول
 9. مزایده150 راس گوسفند و ... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده 150 راس گوسفند و ...
 10. مزایده فروش زمین محل شرکت تعاونی نوبت اول / مزایده,مزایده فروش زمین محل شرکت تعاونی نوبت اول
 11. مزایده ششدانگ یکباب منزل اموال غیرمنقول مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل اموال غیرمنقول مرحله اول
 12. مزایده منزل مسکونی در اجرای ماده سی و چهار / مزایده,مزایده منزل مسکونی در اجرای ماده سی و چهار
 13. مزایده املاک شامل باغ و شالیزار نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک شامل باغ و شالیزار نوبت دوم
 14. مناقصه خرید لوله داکتیل 600 و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله داکتیل 600 و ...نوبت دوم
 15. مزایده ملک با عرصه صد و سی متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه صد و سی متر
 16. مزایده فروش خودروهای سبک اصلاحیه نوبت دوم / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودروهای سبک اصلاحیه نوبت دوم
 17. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 79 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 79
 18. مزایده پلاک ثبتی بخش یازده حوزه ثبتی مساحت 29052متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یازده حوزه ثبتی مساحت 29052متر
 19. مزایده ششدانگ از عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش دو بوشهر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ از عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش دو بوشهر نوبت اول
 20. مزایده منزل مسکونی با اجاره نامه اوقافی نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی با اجاره نامه اوقافی نوبت دوم
 21. مزایده یک دستگاه پراید سواری جی ال ایکس مدل 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه پراید سواری جی ال ایکس مدل 88 نوبت اول
 22. مزایده پلاک ثبتی بخش 4 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 تبریز نوبت دوم
 23. مزایده سیستم CIP اتوماتیک از جنس استیل .... / مزایده , مزایده سیستم CIP اتوماتیک از جنس استیل ...
 24. مزایده یک واحد اپارتمان نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان نوبت اول
 25. مزایده پلاک ثبتی در خصوص پرونده کلاسه 920271 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی در خصوص پرونده کلاسه 920271 نوبت اول
 26. مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو
 27. مزایده واگذاری و فروش تمامی ششدانگ یک قطعه زمین / مزایده,مزایده واگذاری و فروش تمامی ششدانگ یک قطعه زمین
 28. فراخوان مناقصه خریداری انواع کابل آلومینیوم مسی و خودنگهدار نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خریداری انواع کابل آلومینیوم مسی و خودنگهدار نوبت دوم
 29. مناقصه تامین آب آشامیدنی مجتمع گندر گلواری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تامین آب آشامیدنی مجتمع گندر گلواری
 30. مناقصه عملیات اجرای 12000 متر شبکه گذاری پلی اتیلن در سایزهای مختلف... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای 12000 متر شبکه گذاری پلی اتیلن در سایزهای مختلف...
 31. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 144/10متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 144/10متر
 32. مزایده پلاک 202 اصلی مزرعه جوی کچل بخش ثبتی سمیرم / مزایده,مزایده پلاک 202 اصلی مزرعه جوی کچل بخش ثبتی سمیرم
 33. مزایده سه دانگ مشاع پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع پلاک ثبتی نوبت اول
 34. مزایده ششدانگ زمین مساحت 175.10متر با هفتاد متر اعیان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 175.10متر با هفتاد متر اعیان
 35. مزایده نسبت به فروش یک دستگاه تاکسی ( پژو ROA1700CC) / آگهی مزایده , مزایده نسبت به فروش یک دستگاه تاکسی ( پژو ROA1700CC)
 36. مزایده فروش کارخانه تولید آجر ماشینی در روستای حسین اباد ناظم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش کارخانه تولید آجر ماشینی در روستای حسین اباد ناظم نوبت دوم
 37. مناقصه عمومی اجرای پروژه بهره برداری (کالیبراسیون ، شارژ ، پلمپ و رفع عیب.... / مناقصه, مناقصه اجرای پروژه بهره برداری (کالیبراسیون ، شارژ ، پلمپ و رفع عیب....
 38. مناقصه واگذاری خدمات نگهداری و فنی ابنیه و موتورخانه / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات نگهداری و فنی ابنیه و موتورخانه
 39. مناقصه ارایه خدمات راهبری سیستم یکپارچه سازی شهرداری مشهد / مناقصه عمومی, مناقصه ارایه خدمات راهبری سیستم یکپارچه سازی شهرداری مشهد
 40. مزایده یک عدد دستگاه تولید تسمه / مزایده,مزایده یک عدد دستگاه تولید تسمه
 41. مزایده ششدانگ یکباب محل طرح پلاک ثبتی 724 فرعی از 147 و 148 .... / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب محل طرح پلاک ثبتی 724 فرعی از 147 و 148 ....
 42. فراخوان TURBOLOG DSP COMPACT/M4 ANTI SURGE VALVE CONTROLLER / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان TURBOLOG DSP COMPACT/M4 ANTI SURGE VALVE CONTROLLER
 43. مزایده ششدانگ پلاک 4 فرعی از 18 اصلی بخش یک قشلاقی نوشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4 فرعی از 18 اصلی بخش یک قشلاقی نوشهر
 44. مزایده ششدانگ زمین قریه رودبارک / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قریه رودبارک
 45. مناقصه ساخت انشعابات کارگاهی و متمرکز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت انشعابات کارگاهی و متمرکز
 46. مزایده پلاک ثبتی بخش سه مساحت کل 99متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه مساحت کل 99متر نوبت اول
 47. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم سمت جنوب / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم سمت جنوب
 48. مناقصه 2946 متر لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی یکسر کوپلردار با واشر به قطر 800 میلیمتر / مناقصه , مناقصه 2946 متر لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی یکسر کوپلردار با واشر به قطر 800 میلیمتر نوبت اول
 49. مزایده8 دستگاه اتومبیل مازاد -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده 8 دستگاه اتومبیل مازاد -نوبت دوم
 50. مزایده سوفاله آلومینیوم- آهن آلات سبک و سنگین- سوفاله آهنی..... / مزایده, مزایده سوفاله آلومینیوم- آهن آلات سبک و سنگین- سوفاله آهنی.....
 51. مناقصه عملیات اجرایی الویت دوم خط انتقال و شبکه های توزیع پشته گیش و.... / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی الویت دوم خط انتقال و شبکه های توزیع پشته گیش و....
 52. مناقصه رفت و روب , جمع آوری و حمل زباله سطح شهر قائمشهر تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه رفت و روب , جمع آوری و حمل زباله سطح شهر قائمشهر تجدید
 53. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 8 اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 8 اهواز
 54. فراخوان احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر / فراخوان , فراخوان احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر
 55. مزایده 60 سیر مشاع از دو دانگ و 37 سیر و نه مثقال عرصه و اعیان / مزایده,مزایده 60 سیر مشاع از دو دانگ و 37 سیر و نه مثقال عرصه و اعیان
 56. مزایده ششدانگ زمین بخش نه امل نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش نه امل نوبت اول
 57. مزایده اقلام بلامصرف و ضایعاتی / مزایده , مزایده اقلام بلامصرف و ضایعاتی
 58. فراخوان ارزیابی پیمانکاران راه اندازی داروخانه / فراخوان ارزیابی پیمانکاران راه اندازی داروخانه
 59. مناقصه خدمات بیمه گروهی مازاد درمان بیمه تکمیلی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات بیمه گروهی مازاد درمان بیمه تکمیلی
 60. مزایده سپراتور آلفالاول.... / آگهی مزایده ، مزایده سپراتور آلفالاول....

بخش دهم اخبار مناقصه و مزایده های 95.4.7

 

 1. مناقصه خرید تسمه کنسول، کنسول فلزی و میله ارت / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مناقصه خرید تسمه کنسول، کنسول فلزی و میله ارت
 2. مزایده فروش ساختمان مسکونی مازاد بر نیاز / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مزایده فروش ساختمان مسکونی مازاد بر نیاز
 3. تجدید فراخوان انجام خدمات حمل و نقل سبک - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,فراخوان انجام خدمات حمل و نقل سبک شرکت - نوبت دوم
 4. آگهی فراخوان عمومی شناسی و ارزیابی پیمانکاران عملیات اجرای جاده سرویس و خط لوله انتقال آب فولادی -نوبت دوم / فراخوان عمومی ,آگهی فراخوان عمومی شناسی و ارزیابی پیمانکاران عملیات اجرای جاده سرویس و خط لوله انتقال آب فولادی ... - نوبت دوم
 5. مزایده ششدانگ زمین بخش 4 مساحت هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 4 مساحت هشتاد متر
 6. مزایده یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی
 7. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه شیراز / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه شیراز
 8. مزایده ششدانگ اپارتمان توام با بالکن 114.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان توام با بالکن 114.68متر
 9. مزایده اپارتمان به کلاسه 9404011122000123 / مزایده,مزایده اپارتمان به کلاسه 9404011122000123
 10. مزایده فروش خودرو سمند / مزایده,مزایده فروش خودرو سمند
 11. مزایده ششدانگ اپارتمان با حق استفاده از تراس فلزی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با حق استفاده از تراس فلزی
 12. مزایده میزان 3.7 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 3.7 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی
 13. مزایده شصت و پنج درصد از 35 درصد سرقفلی یکباب مغازه / مزایده,مزایده شصت و پنج درصد از 35 درصد سرقفلی یکباب مغازه
 14. مزایده فروش زمین متراژ 943متر کاربری کشاورزی / مزایده,مزایده فروش زمین متراژ 943متر کاربری کشاورزی
 15. مزایده تعداد چهار دستگاه اسپیلت مدل گری / مزایده تعداد چهار دستگاه اسپیلت مدل گری
 16. مناقصه عملیات خرید , نصب و راه اندازی سیستم گرمایش و استخراج قیر ... / مناقصه عملیات خرید , نصب و راه اندازی سیستم گرمایش و استخراج قیر ...
 17. مزایده یک باب واحد تجاری از مجموعه تجاری حکیم ... / مزایده یک باب واحد تجاری از مجموعه تجاری حکیم ...
 18. مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفافات رفع حوادث تجهیزاتی ... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفافات رفع حوادث تجهیزاتی ...
 19. واگذاری به اجاره واحد تجاری / واگذاری به اجاره واحد تجاری
 20. مزایده فروش دو قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین نوبت دوم
 21. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت صد و هشتاد متر
 22. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 قزوین نوبت اول
 23. مناقصه سرمایه گذار جهت تامین درآمد پایدار نسبت به احداث استخر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه سرمایه گذار جهت تامین درآمد پایدار نسبت به احداث استخر نوبت دوم
 24. مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری بهداشتی درمانی تجدید / خلاصه اگهی مزایده تجدیدی , مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری بهداشتی درمانی تجدید
 25. مناقصه خرید ، طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، طبخ و توزیع غذای کارکنان
 26. مزایده واگذاری کیوسک به صورت اجاره / مزایده عمومی , مزایده واگذاری کیوسک به صورت اجاره
 27. مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG / مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG
 28. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز قسمت B / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز قسمت B
 29. مناقصه کرایه 16 دستگاه خودرو جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه کرایه 16 دستگاه خودرو جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 30. مزایده واگذاری جایگاه CNG به بخش خصوصی- نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری جایگاه CNG به بخش خصوصی- نوبت دوم
 31. استعلام بهاء خرید و اجرای عملیات لوله گذاری / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید و اجرای عملیات لوله گذاری
 32. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ نوبت اول
 33. مناقصه انجام امور خدمات فنی (تعمیرات واحدهای نیروگاهی) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات فنی (تعمیرات واحدهای نیروگاهی)
 34. مناقصه عمومی عملیات کانیواگذاری ، خاکبرداری ، بیس ریزی و آسفالت معابر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات کانیواگذاری ، خاکبرداری ، بیس ریزی و آسفالت معابر
 35. مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی
 36. استعلام قیمت واگذاری داروخانه درمانگاه واحد بیمارستان قائم - 95.4.8 / مزایده, استعلام قیمت واگذاری داروخانه درمانگاه واحد بیمارستان قائم - 95.4.8
 37. مزایده عمومی واگذاری زمین به صورت اجاره جهت احداث پارک بادی / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری زمین به صورت اجاره جهت احداث پارک بادی
 38. مزایده مرکز تلفن 350 شماره ای مارک دیجیترون / اگهی مزایده ,مزایده مرکز تلفن 350 شماره ای مارک دیجیترون
 39. مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان شهدای نی ریز- نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان شهدای نی ریز- نوبت سوم
 40. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه نخلستان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه نخلستان
 41. مزایده سنگ آهن کلوخه / اگهی مزایده , مزایده سنگ آهن کلوخه
 42. مزایده مقدار 6500 کیلوگرم سیم لاکی ضایعاتی / مزایده مقدار 6500 کیلوگرم سیم لاکی ضایعاتی
 43. مناقصه عمومی اجرای موزائیک فرش پیاده رو- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای موزائیک فرش پیاده رو- نوبت دوم
 44. مناقصه عمومی اجرای سنگ کاری سطح شهر- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای سنگ کاری سطح شهر- نوبت دوم
 45. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 42/87 متر مربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 42/87 متر مربع نوبت دوم
 46. مناقصه اجرای پیاده روسازی به صورت بتن درجا- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پیاده روسازی به صورت بتن درجا- نوبت دوم
 47. مناقصه اجرای جدول و رفوژ وسط بلوار ورودی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای جدول و رفوژ وسط بلوار ورودی نوبت دوم
 48. مناقصه اجرای کانیوا سطح شهر جهرم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کانیوا سطح شهر جهرم نوبت دوم
 49. مناقصه آسفالت خیابان شریعتی ، خیابان شهید باهنر و ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت خیابان شریعتی ، خیابان شهید باهنر و ... نوبت دوم
 50. آگهی مناقصه آسفالت اساسی و روکش معابر کم عرض - 95.4.8 / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه آسفالت اساسی و روکش معابر کم عرض -95.4.8
 51. فراخوان مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا برای کارکنان - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا برای کارکنان - نوبت دوم
 52. فراخوان مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه گازی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه گازی - نوبت دوم
 53. فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی - نوبت دوم
 54. فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه گازی نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه گازی - نوبت دوم
 55. فراخوان عمومی استعلام قیمت خدمات ارتز و پروتز با واگذاری دفتر پذیرش و فروش / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی استعلام قیمت خدمات ارتز و پروتز با واگذاری دفتر پذیرش و فروش
 56. مناقصه واگذاری حفاظت پیرامونی و نگهبانی فروشگاه های تحت پوشش 95.4.8 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حفاظت پیرامونی و نگهبانی فروشگاه های تحت پوشش 95.4.8
 57. مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی نوبت اول
 58. مناقصه انجام امور خدمات عمومی دفتر مرکزی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات عمومی دفتر مرکزی
 59. مزایده فروش تاورکرین / آگهی مزایده , مزایده فروش تاورکرین
 60. مزایده فروش کارخانه تولید درب و پنجره UPVC و شیشه دو جداره / آگهی مزایده فروش, مزایده فروش کارخانه تولید درب و پنجره UPVC و شیشه دو جداره