سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.12 (بخش دوم)

 

 1. تجدید ارزیابی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز / تجدید مناقصه , ارزیابی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی- تجدید
 2. مزایده واگذاری امورات مربوط به تفکیک زباله- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری امورات مربوط به تفکیک زباله- نوبت دوم
 3. مزایده اموال تملیکی (انواع ماشین آلات و تجهیزات صنعتی)- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اموال تملیکی (انواع ماشین آلات و تجهیزات صنعتی)- نوبت دوم
 4. مناقصه تاسیسات خوابگاههای دانشجویی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تاسیسات خوابگاههای دانشجویی - نوبت دوم
 5. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب مورد نیاز بیمارستان رازی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب مورد نیاز بیمارستان رازی- نوبت دوم
 6. مناقصه تهیه و نصب آسانسورها و پله برقی ساختمان ههای مدیریت شعب / مناقصه , مناقصه تهیه و نصب آسانسورها و پله برقی ساختمان ههای مدیریت شعب
 7. مزایده یک دستگاه خودروی پراید به رنگ سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پراید به رنگ سفید
 8. ارزیابی کیفی تامین نود و سه دستگاه خودروی استیجاری نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران ,ارزیابی کیفی تامین نود و سه دستگاه خودروی استیجاری نوبت دوم
 9. مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت سی و دو متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت سی و دو متر
 10. مزایده لوله پلی اتیلن / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده لوله پلی اتیلن
 11. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه
 12. مزایده ششدانگ عمارت مسکونی 266متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی 266متر
 13. مزایده 95 صدم دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 95 صدم دانگ مشاع از پلاک ثبتی
 14. مناقصه عملیات اجرای 23800 متر شبکه گذاری پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای 23800 متر شبکه گذاری پلی اتیلن
 15. مزایده تامین تجهیز و بهره برداری از ناوگان حمل و نقل مسافر / مزایده تامین تجهیز و بهره برداری از ناوگان حمل و نقل مسافر
 16. مناقصه خرید 14 دستگاه مالتی پلکسر لوپ تلکام / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 14 دستگاه مالتی پلکسر لوپ تلکام
 17. مزایده ششدانگ دو باب اپارتمان و خانه مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب اپارتمان و خانه مسکونی
 18. مناقصه فاز اول تعمیرات اساسی کارخانجات تعمیرات واگنهای مسافری / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه فاز اول تعمیرات اساسی کارخانجات تعمیرات واگنهای مسافری
 19. مناقصه تابلو عمومی توزیع برق بارانی 630 آمپر / مناقصه , مناقصه تابلو عمومی توزیع برق بارانی 630 آمپر نوبت اول
 20. مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی کاربری مسکونی
 21. تجدید مزایده اجاره پارکینگ های عمومی ماشین آلات سبک و سنگین شهر نوبت دوم / تجدید مزایده اجاره پارکینگ های عمومی ماشین آلات سبک و سنگین شهر نوبت دوم
 22. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 868متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 868متر نوبت دوم
 23. مزایده دستگاه گیوتین و ... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دستگاه گیوتین و ...
 24. مزایده ششدانگ ملک / مزایده,مزایده ششدانگ ملک
 25. آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح احداث کارخانه تغلیظ / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح احداث کارخانه تغلیظ
 26. مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر قطعه صد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر قطعه صد
 27. مزایده 708.3 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 708.3 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 28. مناقصه تامین 10 نفر نیروی اپراتور تاکسی بیسیم 133 / آگهی مناقصه , مناقصه تامین 10 نفر نیروی اپراتور تاکسی بیسیم 133
 29. مزایده ملک واقع در ابتدای روستای باغچه پلاک ثبتی 33 فرعی و.....تجدید / تجدید مزایده, مزایده ملک واقع در ابتدای روستای باغچه پلاک ثبتی 33 فرعی و.....تجدید
 30. مزایده فروش 33 ست بریکر روغنی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 33 ست بریکر روغنی
 31. مزایده فروش یک دستگاه بلوک زنی 6 شانه ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه بلوک زنی 6 شانه ...
 32. مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبت گلپایگان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبت گلپایگان
 33. تجدید مناقصه خرید یک دستگاه نردبان 55 متری آتش نشانی / تجدیدی آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید یک دستگاه نردبان 55 متری آتش نشانی
 34. تجدید مناقصه گازرسانی به شبکه پراکنده شهرستان اسلام آباد غرب / آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه گازرسانی به شبکه پراکنده شهرستان اسلام آباد غرب
 35. مناقصه اجرای پروژه آماده سازی سطح منطقه یک / آگهی مناقصه عمومی یک نوبتی , مناقصه اجرای پروژه آماده سازی سطح منطقه یک
 36. تجدید مناقصه بهره برداری ، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرکها و... / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای, تجدید مناقصه بهره برداری ، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرکها و...
 37. مزایده ملک زراعی شامل دو قطعه زمین کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک زراعی شامل دو قطعه زمین کشاورزی نوبت اول
 38. مزایده 323.52 سهم مشاع از 98700سهم نوبت دوم / مزایده,مزایده 323.52 سهم مشاع از 98700سهم نوبت دوم
 39. مناقصه احداث کارگاه تولید خاک به روش BOT / آگهی فراخوان, مناقصه احداث کارگاه تولید خاک به روش BOT
 40. مزایده بهره برداری از پارکینگ ایستگاه راه آهن تهران / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از پارکینگ ایستگاه راه آهن تهران
 41. مناقصه کلیه امورات مربوط به خدمات عمومی ساختمان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه, مناقصه کلیه امورات مربوط به خدمات عمومی ساختمان
 42. مناقصه عملیات اجرای 12000 متر شبکه گذاری پلی اتیلن در سایزهای مختلف... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای 12000 متر شبکه گذاری پلی اتیلن در سایزهای مختلف... نوبت دوم
 43. فراخوان خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله و متعلقات GRP / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله و متعلقات GRP
 44. مزایده یک قطعه زمین 764متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 764متر نوبت دوم
 45. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو خرم اباد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو خرم اباد
 46. مزایده احداث کافی شاپ، رستوران و تعدادی آلاچیق مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده احداث کافی شاپ، رستوران و تعدادی آلاچیق مرحله اول نوبت دوم
 47. تجدید مناقصه عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه در سطح شهر مرحله دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه در سطح شهر مرحله دوم
 48. مزایده واگذاری املاک و مستغلات / مزایده,مزایده واگذاری املاک و مستغلات
 49. تجدید مزایده اجاره بازارچه ولیعصر (عج) - تجدید -نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده اجاره بازارچه ولیعصر (عج) - تجدید - نوبت دوم
 50. مزایده فروش دو دستگاه باسکول / آگهی مزایده کتبی, مزایده فروش دو دستگاه باسکول
 51. مزایده پلاک ثبتی بخش 11 عرصه 280متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 11 عرصه 280متر
 52. مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی به صورت دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ... -نوبت دوم
 53. اصلاحیه مزایده تعدادی از ماشین آلات گریدر -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده , مزایده تعدادی از ماشین آلات گریدر -اصلاحیه
 54. مناقصه انجام کلیه امور تنظیفی و خدماتی واحدهای مختلف دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه / مناقصه , مناقصه انجام کلیه امور تنظیفی و خدماتی واحدهای مختلف دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه
 55. تجدید مزایده واگذاری امتیاز دفن اموات به صورت خصوصی / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری امتیاز دفن اموات به صورت خصوصی
 56. مناقصه احداث قبور آماده در آرامستان / آگهی مناقصه , مناقصه احداث قبور آماده در آرامستان
 57. مناقصه کانیو وسط کوچه ها شماره دو / آگهی مناقصه , مناقصه کانیو وسط کوچه ها شماره دو
 58. مزایده پلاک ثبتی بخش 5 دوگنبدان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 دوگنبدان
 59. مناقصه پروژه احداث پارک بانوان.. تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث پارک بانوان.. تجدید نوبت دوم
 60. مزایده ششدانگ پلاک بخش یک خرم اباد مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش یک خرم اباد مساحت صد و شصت متر

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.12 (بخش اول)

 1. مناقصه انجام وظایف نگهبانی، حفاظتی، مراقبتی و انتظامی / مناقصه ، مناقصه انجام وظایف نگهبانی، حفاظتی، مراقبتی و انتظامی
 2. تجدید مناقصه خرید 15.000 ریبون KO دستگاه کارت پرینتر Evolis Pebble 4 تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید 15.000 ریبون KO دستگاه کارت پرینتر Evolis Pebble 4 تجدید نوبت دوم
 3. مزایده عمومی نسبت به واگذاری مجتمع فرهنگی ورزشی جوانمرد / آگهی مزایده , مزایده عمومی نسبت به واگذاری مجتمع فرهنگی ورزشی جوانمرد
 4. مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی اپارتمانی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی اپارتمانی مرحله اول
 5. مزایده ششدانگ زمین با اعیانی حدود 280متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با اعیانی حدود 280متر
 6. مزایده ششدانگ اپارتمان شمال شرق طبقه اول بلوک یازده / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شمال شرق طبقه اول بلوک یازده
 7. مزایده ملک بخش یک سقز / مزایده,مزایده ملک بخش یک سقز
 8. مزایده واگذاری ششدانگ قطعات مسکونی نوبت سوم / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ قطعات مسکونی نوبت سوم
 9. تجدید مزایده فروش چوب / مزایده فروش چوب
 10. همایش علمی پژوهشی کشاورزی ، مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران / همایش علمی پژوهشی کشاورزی ، مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
 11. چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت / چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
 12. اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، حسابداری اقتصاد و علوم تربیتی / اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، حسابداری اقتصاد و علوم تربیتی
 13. همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی / همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی
 14. مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری ، احداث حوضچه تقلیل فشار و بهسازی چشمه روستای مریان -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری ، احداث حوضچه تقلیل فشار و بهسازی چشمه روستای مریان -نوبت دوم
 15. همایش ملی مهندسی برق مجلسی / همایش ملی مهندسی برق مجلسی
 16. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرستان برخوار / آگهی مناقصه ، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرستان برخوار
 17. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه همدان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه همدان
 18. مزایده تعداد 8 اتاق و یک سالن زیرزمینی / مزایده تعداد 8 اتاق و یک سالن زیرزمینی
 19. مزایده ملک مساحت زمین پس از عقب نشینی نود و شش متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت زمین پس از عقب نشینی نود و شش متر نوبت اول
 20. مزایده مقدار 3.2 سهم از هزار سهم مشاع از 5 سهم مشاع ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده مقدار 3.2 سهم از هزار سهم مشاع از 5 سهم مشاع ششدانگ ملکی
 21. مزایده یکدستگاه سواری نیسان پاترول / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه سواری نیسان پاترول
 22. مزایده ملک با مساحت 1251.50متر / مزایده,مزایده ملک با مساحت 1251.50متر
 23. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 906.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 906.80متر
 24. مزایده دو قطعه زمین مساحت 2000 و 700متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 2000 و 700متر
 25. همایش هنر مقاومت 95.5.12 / همایش هنر مقاومت 95.5.12
 26. شناسایی پیمانکاران واگذاری عملیات سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات 20 کیلوولت- نوبت دوم / شناسایی پیمانکاران ،شناسایی پیمانکاران واگذاری عملیات سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات 20 کیلوولت- نوبت دوم
 27. مناقصه تأمین مواد مصرفی و استانداردهای مرجع دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تأمین مواد مصرفی و استانداردهای مرجع دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی
 28. مزایده یک دستگاه خودروی سواری رنو / مزایده اموال منقول,مزایده خودرو ی سواری رنو
 29. مناقصه اجرای پروژه شبکه جمع آوری پراکنده فاضلاب و نصب انشعابات / آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای پروژه شبکه جمع آوری پراکنده فاضلاب و نصب انشعابات
 30. مناقصه واگذاری انجام خدمات درمانگاه و بهداری / آگهی فراخوان,مناقصه واگذاری انجام خدمات درمانگاه و بهداری
 31. مناقصه نصب دیزل ژنراتور و بهینه سازی سیستم های برق / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه نصب دیزل ژنراتور و بهینه سازی سیستم های برق
 32. مزایده خودرو / آگهی مزایده عمومی,مزایده دو دستگاه خودرو
 33. مناقصه انجام توانسنجی پروژه خرید و حمل مصالح آسفالتی / فراخوان توانسنجی پیمانکار,مناقصه انجام توانسنجی پروژه خرید و حمل مصالح آسفالتی
 34. مناقصه فاز دوم ساختمان های جنبی / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه فاز دوم ساختمان های جنبی
 35. اصلاحیه مزایده حدود 200 تن پسته -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده , مزایده حدود 200 تن پسته -اصلاحیه
 36. مناقصه تامین کفی سلولزی ماست- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین کفی سلولزی ماست- نوبت دوم
 37. مزایده خودرو پژو 405 رنگ نوک مدادی / مزایده,مزایده خودرو پژو 405 رنگ نوک مدادی
 38. مناقصه عمومی خدمات نگهبانی اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه پنجم - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات نگهبانی اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه پنجم - نوبت دوم
 39. مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان / مزایده,مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان
 40. مزایده زمین کاربری آموزشی / مزایده,مزایده زمین کاربری آموزشی
 41. مزایده اجاره سالن دو منظوره همایش و عروسی به مدت دو سال ... / مزایده , مزایده اجاره سالن دو منظوره همایش و عروسی به مدت دو سال ...
 42. مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت / مناقصه , مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت
 43. فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات فاضلاب و گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات فاضلاب و گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز نوبت اول
 44. فراخوان مناقصه عملیات نگهداری 95757 پورت شبکه کابل ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات نگهداری 95757 پورت شبکه کابل ... نوبت دوم
 45. مناقصه اجرای عملیات تامین برق تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات تامین برق تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر... تجدید
 46. اصلاحیه مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم-اصلاحیه
 47. تجدید مناقصه انجام پروژه های عمرانی / تجدید مناقصه انجام پروژه های عمرانی
 48. فراخوان ایجاد مجموعه شهربازی و مجتمع های تفریحی با امکانات مدرن و ویژگی های خاص / فراخوان ایجاد مجموعه شهربازی و مجتمع های تفریحی با امکانات مدرن و ویژگی های خاص
 49. مزایده ششدانگ یکباب کارگاه و ششدانگ سه باب مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب کارگاه و ششدانگ سه باب مغازه
 50. فراخوان گردآوری آثار در گرایش های ادبی - هنری / فراخوان گردآوری آثار در گرایش های ادبی - هنری
 51. مناقصه واگذاری انتظامات / مناقصه , مناقصه واگذاری انتظامات
 52. همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی 95.5.12 / همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی 95.5.12
 53. مزایده جتمع خدماتی رفاهی انارستان ... / مزایده جتمع خدماتی رفاهی انارستان ...
 54. مناقصه نسبت به پروژه احداث دوربرگردان در بلوار اصلی / مناقصه عمومی ، مناقصه نسبت به پروژه احداث دوربرگردان در بلوار اصلی
 55. مناقصه عملیات کندن , دپو, بارگیری , حمل , باراندازی و.... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات کندن , دپو, بارگیری , حمل , باراندازی و....
 56. مزایده واگذاری اجاره عرصه در پارک آبشار نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره عرصه در پارک آبشار نوبت دوم
 57. مناقصه خدمات فضای سبز مجتمع / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات فضای سبز مجتمع
 58. مناقصه خرید با نظارت بر ساخت سه دست از پره های متحرک - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید با نظارت بر ساخت سه دست از پره های متحرک - نوبت دوم
 59. مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی از اموال منقول و غیرمنقول 95.5.12 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی از اموال منقول و غیرمنقول 95.5.12
 60. مزایده فروش تعداد 750 عدد بشکه خالی مستعمل- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 750 عدد بشکه خالی مستعمل- نوبت دوم

لیست مناقصه ها و مزایده ها 95.5.11 (بخش دهم)

 

 1. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مرکباتی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مرکباتی
 2. مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری تجدید نوبت چهارم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری تجدید نوبت چهارم
 3. مزایده یک دستگاه خط کامل پنجه زن و پوست کن و همزن ... - 95.05.10 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خط کامل پنجه زن و پوست کن و همزن ... - 95.05.10
 4. مزایده تعداد دو واحد مسکونی و یک واحد تجاری / مزایده,مزایده تعداد دو واحد مسکونی و یک واحد تجاری
 5. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان هتل بین المللی لاله بیستون / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان هتل بین المللی لاله بیستون
 6. تجدید مزایده فروش دستگاه خودرو پژو جی ال ایکس تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده,مزایده فروش دستگاه خودرو پژو جی ال ایکس تجدید نوبت دوم
 7. مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری قصرشیرین / مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری قصرشیرین
 8. مزایده یک دستگاه تریلی fh به رنگ سفید مدل 1382 / مزایده,مزایده یک دستگاه تریلی fh به رنگ سفید مدل 1382
 9. مناقصه امور خدماتی و دبیرخانه و پذیرایی نوبت دوم / مناقصه و مناقصه امور خدماتی و دبیرخانه و پذیرایی نوبت دوم
 10. مناقصه قسمتی از خدمات عمومی واحدهای درمانی و اداری / مناقصه , مناقصه قسمتی از خدمات عمومی واحدهای درمانی و اداری
 11. آگهی مناقصه واگذاری اقلام غذایی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری اقلام غذایی
 12. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان
 13. مناقصه خرید یک دستگاه پمپ فشار گذاری / مناقصه خرید یک دستگاه پمپ فشار گذاری
 14. مناقصه ارائه خدمات خوابگاهی / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات خوابگاهی
 15. مناقصه حفظ و نگهداری و بازپیرایی فضای سبز شهر گلپایگان نوبت دوم 95.5.11 / مناقصه حفظ و نگهداری و بازپیرایی فضای سبز شهر گلپایگان نوبت دوم 95.5.11
 16. آگهی مناقصه خرید آسفالت- نوبت دوم 95.5.11 / آگهی مناقصه,آگهی مناقصه خرید آسفالت- نوبت دوم 95.5.11
 17. مزایده نقلیه کامیون کشنده بنز ال ، وسیله نقلیه پیکان وانت مدل 1390 / مزایده,مزایده نقلیه کامیون کشنده بنز ال ، وسیله نقلیه پیکان وانت مدل 1390
 18. مزایده بهره برداری از پارکینگ های حاشیه ای سطح شهر / مزایده , مزایده بهره برداری از پارکینگ های حاشیه ای سطح شهر
 19. مزایده فروش 40 قطعه از املاک / مزایده,مزایده فروش 40 قطعه از املاک
 20. مزایده فروش یک قطعه زمین 178/75مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین 178/75مترمربع نوبت دوم
 21. مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی نیمه ساز نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی نیمه ساز نوبت دوم
 22. مزایده حق بهره برداری از جایگاه CNG پردیس / مزایده , مزایده حق بهره برداری از جایگاه CNG پردیس
 23. مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان 95.5.10 / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان 95.5.10
 24. تجدید مناقصه اجرای عملیات اصلاح هندسی میدان نهم دی / تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه اجرای عملیات اصلاح هندسی میدان نهم دی
 25. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو glxi405 رنگ مشکی متالیک..... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو glxi405 رنگ مشکی متالیک.....
 26. مزایده عمومی حق بهره برداری از مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک- نوبت دوم - چاپ دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی حق بهره برداری از مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک- نوبت دوم - چاپ دوم
 27. مزایده فروش ساختمان شهرداری ابوزیدآباد / مزایده,مزایده فروش ساختمان شهرداری ابوزیدآباد
 28. مزایده واگذاری 20 پلاک از زمین های مجموعه کارگاهی / مزایده,مزایده واگذاری 20 پلاک از زمین های مجموعه کارگاهی
 29. مزایده فروش دو قطعه زمین به شماره 11 و 12 کاربری ویلایی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین به شماره 11 و 12 کاربری ویلایی
 30. فراخوان احداث مجتمع خدماتی بین راهی و رفاهی امام رضا (ع) ... / فراخوان پیمانکار جهت مناقصه , فراخوان احداث مجتمع خدماتی بین راهی و رفاهی امام رضا (ع) ...
 31. مناقصه تکمیل کارهای ساختمانی ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوردار / مناقصه تکمیل کارهای ساختمانی ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوردار
 32. مزایده واگذاری مزایده یک واحد دفتر کار شرکت- نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری مزایده یک واحد دفتر کار شرکت- نوبت دوم
 33. مزایده حضوری فروش الوار مرحله چهارم نوبت دوم / مزایده حضوری , مزایده حضوری فروش الوار مرحله چهارم نوبت دوم
 34. تجدید مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت - نوبت دوم
 35. مزایده 22.93 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 22.93 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی
 36. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 124مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 124مترمربع
 37. ارزیابی کیفی تامین نود و سه دستگاه خودروی استیجاری / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران ,ارزیابی کیفی تامین نود و سه دستگاه خودروی استیجاری
 38. مناقصه طراحی ، ساخت سازه ، خرید ، نصب و راه اندازی جرثقیل های سقفی مربوط به امور تغلیظ مجتمع مس / مناقصه , مناقصه طراحی ، ساخت سازه ، خرید ، نصب و راه اندازی جرثقیل های سقفی مربوط به امور تغلیظ مجتمع مس
 39. مزایده میزان 16 حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 16 حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی
 40. مزایده منزل مسکونی دارای اسکلت بتنی نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی دارای اسکلت بتنی نوبت اول
 41. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان
 42. مزایده منزل مسکونی بخش ده نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش ده نوبت اول
 43. فراخوان تامین خدمات جهت پمپاژ و انتقال آب غیر شرب مورد نیاز 5 دستگاه حفاری خشکی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران به روش نیمه فشرده, فراخوان تامین خدمات جهت پمپاژ و انتقال آب غیر شرب مورد نیاز 5 دستگاه حفاری خشکی نوبت دوم
 44. مناقصه واگذاری عملیات احداث پارک بانوان / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات احداث پارک بانوان
 45. مناقصه انجام امور امداد شامل رفع قطعی انشعاب گاز مشترکین، رفع نشتی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور امداد شامل رفع قطعی انشعاب گاز مشترکین، رفع نشتی و ...
 46. مزایده تعداد 2 دستگاه ترانس برق / مزایده تعداد 2 دستگاه ترانس برق
 47. مزایده 2 دستگاه پژو 405 مدل 85 .... / مزایده 2 دستگاه پژو 405 مدل 85 ....
 48. مناقصه اجرای تاسیسات روشنایی بلوار ساحل شرقی قشم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای تاسیسات روشنایی بلوار ساحل شرقی قشم
 49. مناقصه پوشش عایق ضد مواد شیمیایی مخزن np نیروگاه سهند / مناقصه پوشش عایق ضد مواد شیمیایی مخزن np نیروگاه سهند
 50. مناقصه ساخت بسکتهای سرد یا نگسترم / مناقصه , مناقصه ساخت بسکتهای سرد یا نگسترم
 51. مناقصه سند بلاست و رنگ آمیزی مخازن 3-6-7-8 انبار نفت خوی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه سند بلاست و رنگ آمیزی مخازن 3-6-7-8 انبار نفت خوی
 52. مزایده واگذاری موقت امتیاز حق بهره برداری تعدادی بازار مایحتاج و میوه و تره بار و کیوسک / مزایده واگذاری موقت امتیاز حق بهره برداری تعدادی بازار مایحتاج و میوه و تره بار و کیوسک
 53. مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشت متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشت متر
 54. مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس خیابان 16 متری قبل از ضلع شرقی / مناقصه ، مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس خیابان 16 متری قبل از ضلع شرقی
 55. مناقصه واگذاری امور مربوط به نقلیه موتوری سبک(تامین خودرو / مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به نقلیه موتوری سبک(تامین خودرو
 56. مزایده پلاک ثبتی بخش شش تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش شش تهران
 57. مزایده فروش خودرو / آگهی زایده , مزایده فروش خودرو
 58. ارزیابی کیفی عملیات بازرسی، سرویس و تعمیر و نگهداری کلیه خطوط / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای,ارزیابی کیفی عملیات بازرسی، سرویس و تعمیر و نگهداری کلیه خطوط
 59. مزایده واگذاری سرقفلی فروشگاه / مزایده,مزایده واگذاری سرقفلی فروشگاه
 60. چهاردهمین اجلاس هیات عمومی عادی سالانه نظام مهندسی معدن ایران / چهاردهمین اجلاس هیات عمومی عادی سالانه نظام مهندسی معدن ایران

لیست مناقصه ها و مزایده ها 95.5.11 (بخش نهم)

 

 1. مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن
 2. مناقصه خرید یکدستگاه لجن کش- نوبت دوم / مناقصه عمومی ,مناقصه خرید یکدستگاه لجن کش- نوبت دوم
 3. مناقصه خرید سطل زباله گالوانیزه نوبت دوم / مناقصه عمومی ،مناقصه خرید سطل زباله گالوانیزه نوبت دوم
 4. تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر خدمات عمرانی و اداری - نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر خدمات عمرانی و اداری - نوبت دوم
 5. مناقصه تعمیرات پایگاه سلامت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات پایگاه سلامت
 6. مناقصه پروژه احداث کالورت بتنی دفع آب های سطحی منطقه شمال شرقی شهر / مناقصه , مناقصه پروژه احداث کالورت بتنی دفع آب های سطحی منطقه شمال شرقی شهر
 7. فراخوان سوله پارک فردوس و... - مرحله سوم نوبت اول / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان سوله پارک فردوس و... - مرحله سوم نوبت اول
 8. مزایده سوله پارک فردوس به مساحت 3000 متر مربع - مرحله سوم نوبت اول / آگهی فراخوان عمومی, مزایده سوله پارک فردوس به مساحت 3000 متر مربع - مرحله سوم نوبت اول
 9. مزایده 18 دستگاه از ماشین الات مستعمل مرحله سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده 18 دستگاه از ماشین الات مستعمل مرحله سوم
 10. فراخوان مناقصه تعمیرات و بازسازی شبکه و انشعابات کلان شهر اهواز ، شهرها و روستاهای تابعه / آگهی فراخون مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیرات و بازسازی شبکه و انشعابات کلان شهر اهواز ، شهرها و روستاهای تابعه
 11. مناقصه بهسازی میدان بلوار امام رضا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی میدان بلوار امام رضا
 12. مناقصه رنگ و پوشش صنعتی تجهیزات - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه رنگ و پوشش صنعتی تجهیزات - تجدید
 13. فراخوان تعداد 93 دستگاه انواع اگزوز فن های دیواری ....نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان تعداد 93 دستگاه انواع اگزوز فن های دیواری ....نوبت دوم
 14. مناقصه عمومی عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 10 هزار تن انواع نهاده های زارعی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 10 هزار تن انواع نهاده های زارعی
 15. اصلاحیه فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع های فرهنگی و هنری- اصلاحیه / اصلاحیه , فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع های فرهنگی و هنری -اصلاحیه
 16. تجدید فراخوان 6 کیلومتر خط تغذیه پایداری شهرستان ملاثانی / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی,مناقصه 6 کیلومتر خط تغذیه پایداری شهرستان ملاثانی
 17. مناقصه خدمات آبدارخانه و تنظیفات اماکن اداری و عمومی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات آبدارخانه و تنظیفات اماکن اداری و عمومی نوبت دوم
 18. مناقصه ارائه خدمات خرید مواد اولیه ، طبخ و توزیع روزانه 3300 پرس غذا، ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات خرید مواد اولیه ، طبخ و توزیع روزانه 3300 پرس غذا، ... نوبت دوم
 19. فراخوان مناقصه عمومی خدمات تخلیه و لایروبی چاهکهای فاضلاب و جمع آوری حمل و تخلیه زباله های کارخانجات ، تاسیسات ، آشپزخانه ها و ستاد / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خدمات تخلیه و لایروبی چاهکهای فاضلاب و جمع آوری حمل و تخلیه زباله های کارخانجات ، تاسیسات ، آشپزخانه ها و ستاد
 20. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 242/5متر بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 242/5متر بخش سه
 21. مزایده یک دستگاه چیلر و اپراتور و کندانسور .... / مزایده,مزایده یک دستگاه چیلر و اپراتور و کندانسور ...
 22. مناقصه واگذاری مدیریت بخش خدمات عمومی و بهداشتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری مدیریت بخش خدمات عمومی و بهداشتی- نوبت دوم
 23. مناقصه اجرای عملیات جدول کشی معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات جدول کشی معابر سطح شهر
 24. مزایده نسبت به اجاره زمین جهت وسایل بازی پارک خرم / آگهی مزایده , مزایده نسبت به اجاره زمین جهت وسایل بازی پارک خرم
 25. مزایده فروش 5 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین
 26. مزایده اجاره 1000 مترمربع از زمین کارخانه آسفالت جهت تک لبه و دال بتنی- نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره 1000 مترمربع از زمین کارخانه آسفالت جهت تک لبه و دال بتنی- نوبت دوم
 27. مزایده مقداری اجناس مستعمل و مازاد / مزایده,مزایده مقداری اجناس مستعمل و مازاد
 28. تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F نوبت دوم
 29. مناقصه اجرای عملیات رفع اتفاقات در محدوده امور هفتگانه / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات رفع اتفاقات در محدوده امور هفتگانه
 30. مزایده فروش املاک در استان فارس / مزایده,مزایده فروش املاک در استان فارس
 31. مناقصه جذب سرمایه گذار جهت ساخت و ساز دز موقوفه / آگهی مناقصه , مناقصه جذب سرمایه گذار جهت ساخت و ساز دز موقوفه
 32. مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و واگذاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع تامین و واگذاری مدیریت و نظارت بر اجرای تعهدات 19 نفر نیروی انسانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و واگذاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع تامین و واگذاری مدیریت و نظارت بر اجرای تعهدات 19 نفر نیروی انسانی نوبت دوم
 33. مزایده فضاهای مجتمع فرهنگی- تربیتی ورزشی آیت ا... ربانی نوبت دوم / تجدید مزایده عمومی,مزایده فضاهای مجتمع فرهنگی- تربیتی ورزشی آیت ا... ربانی نوبت دوم
 34. مناقصه اجرای عملیات رفع اتفاقات و تعمیرات در محدوده مدیریت توزیع برق پاسارگاد / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات رفع اتفاقات و تعمیرات در محدوده مدیریت توزیع برق پاسارگاد
 35. مناقصه عمومی مطالعه و طراحی سیستم جمع آوری و هدایت آب های سطحی و سیلابهای شهری نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مطالعه و طراحی سیستم جمع آوری و هدایت آب های سطحی و سیلابهای شهری نوبت دوم
 36. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی بخش سه شیراز / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی بخش سه شیراز
 37. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت ساختمان مسکونی یک طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت ساختمان مسکونی یک طبقه
 38. مزایده منزل مسکونی پلاک ثبت شماره 43681241 نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک ثبت شماره 43681241 نوبت دوم
 39. تجدید مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز تجدی نوبت دوم
 40. مزایده ششدانگ پلاک های ثبتی 12/2892 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک های ثبتی 12/2892
 41. تجدید مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز ...تجدید نوبت سوم / تجدید دمناقصه , مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز ...-تجدید نوبت سوم
 42. دومین همایش شهر هوشمند زیرساخت و فرصت های سرمایه گذاری / دومین همایش شهر هوشمند زیرساخت و فرصت های سرمایه گذاری
 43. مناقصه واگذاری خدمات شهری ، فضای سبز و آتش نشانی مرحله دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهری ، فضای سبز و آتش نشانی مرحله دوم
 44. مزایده چهار دستگاه تابلو توزیع 630 با کلید اتوماتیک / مزایده , مزایده چهار دستگاه تابلو توزیع 630 با کلید اتوماتیک
 45. مزایده کلاسه 950046 ششدانگ منزل مسکونی روستای برافتاب نوبت اول / مزایده,مزایده کلاسه 950046 ششدانگ منزل مسکونی روستای برافتاب نوبت اول
 46. فراخوان نهمین جشنواره شاهنامه خوانی و نقالی مناطق زاگرس نشین / فراخوان نهمین جشنواره شاهنامه خوانی و نقالی مناطق زاگرس نشین
 47. مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه نوبت اول
 48. مزایده واگذاری واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آبزی پروری / مزایده واگذاری واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آبزی پروری
 49. مناقصه اجرای طرح لکه گیری معابر 35 و 45 متری و اجرای آسفالت خیابانها... -نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای طرح لکه گیری معابر 35 و 45 متری و اجرای آسفالت خیابانها... - نوبت دوم
 50. مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین دارای کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین دارای کاربری مسکونی
 51. مناقصه جدول گذاری و بتن پلاک (کف پوش بتنی) .. نوبت دوم 95/5/11 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدول گذاری و بتن پلاک (کف پوش بتنی) .. نوبت دوم 95/5/11
 52. مزایده فروش یکدستگاه مینی لودر مدل 1387 / آگهی مزایده فروش , مزایده فروش یکدستگاه مینی لودر مدل 1387
 53. مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206
 54. مزایده پارچه ریون گلدار .....- نوبت دوم / مزایده , مزایده پارچه ریون گلدار .....- نوبت دوم
 55. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش ارومیه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش ارومیه نوبت دوم
 56. مزایده اجاره جایگاه CNG مر حله دوم / آگهی مزایده عمومی کتبی,مزایده اجاره جایگاه CNG مر حله دوم
 57. مزایده استقرار یک دستگاه فتوکپی / آگهی مزایده عمومی,مزایده استقرار یک دستگاه فتوکپی
 58. مزایده یک دستگاه قندشکن ، یک دستگاه تهویه غبارگیر ..... / مزایده,مزایده یک دستگاه قندشکن ، یک دستگاه تهویه غبارگیر .....
 59. مزایده فروش 3 دستگاه از ماشین آلات مرحله دوم / آگهی مزایده حضوری حراج , مزایده فروش 3 دستگاه از ماشین آلات مرحله دوم
 60. مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان طبقه همکف / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان طبقه همکف
 61. مزایده فروش یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 1567/108 / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 1567/108

لیست مناقصه ها و مزایده ها 95.5.11 (بخش هفتم)

 

 1. استعلام لامپ کم مصرف / استعلام , استعلام لامپ کم مصرف
 2. استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس ESET NOD32 / استعلام , استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس ESET NOD32
 3. استعلام کنتور الکترو مغناطیس 5 اینچ 16 بار / استعلام, استعلام کنتور الکترو مغناطیس 5 اینچ 16 بار
 4. استعلام لوله 5 لایه PEX-AL-PEX / استعلام, استعلام لوله 5 لایه PEX-AL-PEX
 5. مزایده ششدانگ زمین مساحت هفتاد و پنج متر کلاسه 69382 کرج مکانیزه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت هفتاد و پنج متر کلاسه 69382 کرج مکانیزه
 6. مزایده ملک مشاع شامل منزل مسکونی و سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده ملک مشاع شامل منزل مسکونی و سرقفلی مغازه
 7. بزرگترین رویداد صنایع غذایی سال / بزرگترین رویداد صنایع غذایی سال
 8. مزایده ششدانگ عرصه قطعه شماره سه / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه قطعه شماره سه
 9. فراخوان مناقصه عمومی تهیه طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 32 / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عمومی تهیه طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 32
 10. چهارمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی / چهارمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی
 11. مزایده ثالث 372 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ثالث 372 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 12. مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه
 13. مناقصه خرید 60.000 کیلوگرم اسید سیتریک صنعتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 60.000 کیلوگرم اسید سیتریک صنعتی
 14. مزایده ملک و خودروی پیکان / مزایده,مزایده ملک و خودروی پیکان
 15. مزایده فروش یکدستگاه پژو 405 مدل 1379 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پژو 405 مدل 1379
 16. مزایده یکباب منزل بخش 12 نیشابور مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب منزل بخش 12 نیشابور مرحله اول
 17. مزایده 167.5 سهم مشاع از 9846.5 سهم زمین مزروعی / مزایده,مزایده 167.5 سهم مشاع از 9846.5 سهم زمین مزروعی
 18. مزایده یک دستگاه تابلو روان و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه تابلو روان و ...
 19. مزایده منزل مسکونی دو طبقه فوقاتی و تحتانی / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه فوقاتی و تحتانی
 20. مزایده فروش دستگاه اره پروفیل بر آب صابونی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش دستگاه اره پروفیل بر آب صابونی و ...
 21. مزایده یک دستگاه خودرو پی کی / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پی کی
 22. مناقصه تهیه پلان مسطحه 1/200 و 1/2000 و تهیه نقشه های خط سیر و کدگذاری -نوبت دوم / آگهی برگزاری فراخوان عمومی, مناقصه تهیه پلان مسطحه 1/200 و 1/2000 و تهیه نقشه های خط سیر و کدگذاری - نوبت دوم
 23. مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه دوم صد و ده متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه دوم صد و ده متر
 24. مزایده فروش آمبولانس پژو ... / مزایده عمومی , مزایده فروش آمبولانس پژو ...
 25. مزایده پلاک ثبتی مساحت صد وهشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت صد وهشتاد متر نوبت اول
 26. مزایده 6000 لولای کابینتی آرام بند / مزایده,مزایده 6000 لولای کابینتی آرام بند
 27. مزایده ملک به شماره 940569 اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره 940569 اموال غیرمنقول نوبت اول
 28. مناقصه اصلاح هندسی معابر سطح شهر تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح هندسی معابر سطح شهر تجدید- نوبت دوم
 29. مزایده فروش ماشین آلات / مزایده عمومی, مزایده فروش ماشین آلات
 30. مزایده منزل مسکونی یک طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه نوبت اول
 31. مزایده تعدادی از غرفه ها در صنوف مختلف / مزایده , مزایده تعدادی از غرفه ها در صنوف مختلف
 32. مزایده فروش تعداد نه قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش تعداد نه قطعه زمین
 33. مزایده یک دستگاه کامیون ولو / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون ولو
 34. مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی اماکن و تاسیسات- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه , مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی اماکن و تاسیسات - نوبت دوم
 35. مناقصه انجام امور خدمات سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور خدمات سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان
 36. مزایده ششدانگ پلاک بخش هفت زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش هفت زنجان نوبت اول
 37. مزایده اموال غیرمنقول ششدانگ عرصه و اعیان و ماشین آلات ... / مزایده اموال غیرمنقول , مزایده اموال غیرمنقول ششدانگ عرصه و اعیان و ماشین آلات ...
 38. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک زنجان
 39. مزایده بالابر سه فاز ..... / مزایده, مزایده بالابر سه فاز .....
 40. مزایده سه دانگ از منزل مسکونی موروثی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از منزل مسکونی موروثی نوبت اول
 41. مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان 253/85متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان 253/85متر
 42. مزایده فروش تعدادی املاک کاربری مسکونی تجاری کارگاهی / مزایده,مزایده فروش تعدادی املاک کاربری مسکونی تجاری کارگاهی
 43. مناقصه خرید خدمات امنیتی، حفاظتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه خرید خدمات امنیتی، حفاظتی- نوبت دوم
 44. مزایده جمع آوری و حمل و مواد زائد جامد قابل بازیافت....95.05.11 / آگهی مزایده , مزایده جمع آوری و حمل و مواد زائد جامد قابل بازیافت....95.05.11
 45. مزایده یکباب کارخانه دارای زمین به مساحت 4825متر / مزایده,مزایده یکباب کارخانه دارای زمین به مساحت 4825متر
 46. مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس اسقاطی شهری رنو / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس اسقاطی شهری رنو
 47. مزایده ارائه خدمات عمومی به شهروندان و مسافرین / مزایده ارائه خدمات عمومی به شهروندان و مسافرین
 48. تجدید مناقصه اجرای فاز سوم بلوار ورودی / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای فاز سوم بلوار ورودی
 49. مزایده نسبت به واگذاری محل نصب کانکس مرکز پارک آزادگان / مزایده نسبت به واگذاری محل نصب کانکس مرکز پارک آزادگان
 50. مناقصه نسبت به اجاره جایگاه cng گلدشت / آگهی مناقصه , مناقصه نسبت به اجاره جایگاه cng گلدشت
 51. مناقصه توسعه بخش جراحی بیمارستان فاطمیه / مناقصه , مناقصه توسعه بخش جراحی بیمارستان فاطمیه
 52. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید معمولی سفید رنگ / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید معمولی سفید رنگ
 53. مناقصه برداشت محصول پسته تر خود به مقدار 200 هکتار واقع در بوئین زهرا / آگهی مناقصه , مناقصه برداشت محصول پسته تر خود به مقدار 200 هکتار واقع در بوئین زهرا
 54. مزایده چیلر هوا خنک مارک ساران / مزایده,مزایده چیلر هوا خنک مارک ساران
 55. مناقصه تهیه و توزیع غذای نهار و شام کارکنان / مناقصه , مناقصه تهیه و توزیع غذای نهار و شام کارکنان
 56. مزایده اموال منقول موتورسیکلت هوندا ، قالبهای پرس بدنه ، بشکه فلزی 220 لیتری و ... / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول موتورسیکلت هوندا ، قالبهای پرس بدنه ، بشکه فلزی 220 لیتری و ...
 57. مزایده یک دستگاه نیسان اطاق فلزی / مزایده , مزایده یک دستگاه نیسان اطاق فلزی
 58. آگهی شناسایی تامین کنندگان حمل و نقل و باربری مستقر و فعال / آگهی شناسایی تامین کنندگان حمل و نقل و باربری مستقر و فعال
 59. مناقصه عملیات احداث خیابان برای دسترسی به 16 واحد کارگاهی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث خیابان برای دسترسی به 16 واحد کارگاهی
 60. مناقصه تامین قطعات یدیکی آنالیزرهای رطوبت سنج- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین قطعات یدیکی آنالیزرهای رطوبت سنج- نوبت دوم