سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.20 در سایت

 1. مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان تیپ I600 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان تیپ I600
 2. فراخوان طبخ و توزیع غذا / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای , فراخوان طبخ و توزیع غذا
 3. استعلام خرید قطعات داخی سرور / استعلام بها , استعلام خرید قطعات داخی سرور
 4. استعلام تهیه و حمل و نصب یکدستگاه کولر اسپیلت (فقط سرمایشی) ... / استعلام بها , استعلام تهیه و حمل و نصب یکدستگاه کولر اسپیلت (فقط سرمایشی) ...
 5. مناقصه انجام امورات تنظیف شهری (رفت و روب و جمع آوری زباله) در سطح شهر قاین / مناقصه , مناقصه انجام امورات تنظیف شهری (رفت و روب و جمع آوری زباله) در سطح شهر قاین
 6. مناقصه خرید، حمل و تحویل مواد لفاف پیچی گرم لوله ها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید، حمل و تحویل مواد لفاف پیچی گرم لوله ها
 7. فراخوان خرید 6 عدد رگولاتور / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان خرید 6 عدد رگولاتور
 8. اصلاحیه مزایده یک دستگاه وانت پیکان / اصلاحیه مزایده,مزایده یک دستگاه وانت پیکان
 9. تجدید مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع پلی اتیلن / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع پلی اتیلن
 10. مناقصه انجام خدمات بندری / آگهی شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات بندری
 11. تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری کابل های زیر دریایی شبکه جامع فیبر نوری / تجدید آگهی شرکت در مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر و نگهداری کابل های زیر دریایی شبکه جامع فیبر نوری
 12. مناقصه تعویض ورق کف مخزن / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تعویض ورق کف مخزن
 13. مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 7385مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 7385مترمربع
 14. مناقصه انجام خدمات اداره گاز شهرستان بندرترکمن / مناقصه انجام خدمات اداره گاز شهرستان بندرترکمن
 15. مناقصه انجام خدمات اداره گاز شهرستان مراوه تپه / مناقصه انجام خدمات اداره گاز شهرستان مراوه تپه
 16. مزایده ملک یک قطعه زمین کاربری کشاورزی 619.38متر / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین کاربری کشاورزی 619.38متر
 17. مناقصه خرید ابزار آلات / مناقصه خرید ابزار آلات
 18. استعلام خرید TRANSMITAL REDUCTION / آگهی استعلام بها , استعلام خرید TRANSMITAL REDUCTION
 19. استعلام خرید اتصالات / استعلام , استعلام خرید اتصالات
 20. مناقصه خرید IMO ROTARY PUMP / مناقصه, مناقصه خرید IMO ROTARY PUMP
 21. استعلام خرید شیرآلات 95.10.20 / آگهی استعلام بها , استعلام خرید شیرآلات 95.10.20
 22. مزایده یکباب مغازه مساحت 36.80متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 36.80متر
 23. مناقصه خرید لوله INCH 16 / مناقصه خرید لوله INCH 16
 24. مزایده پلاک 1972 فرعی از 69 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 1972 فرعی از 69 اصلی
 25. مزایده ملک بخش 14 شهرستان مشگین شهر / مزایده,مزایده ملک بخش 14 شهرستان مشگین شهر
 26. مزایده ملک مساحت 45.984 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 45.984 متر نوبت اول
 27. مزایده فروش 4 کارتن لنت / آگهی مزایده , مزایده فروش 4 کارتن لنت
 28. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 355متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 355متر
 29. مزایده ملک مساحت نود متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت نود متر نوبت اول
 30. مزایده 27425 سهم مشاعی از 965957 سهم عرصه و اعیان پلاک 15 فرعی / مزایده,مزایده 27425 سهم مشاعی از 965957 سهم عرصه و اعیان پلاک 15 فرعی
 31. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 8 گیلان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 8 گیلان
 32. مزایده سه عدد دستگاه زیر ترازو ، دو دستگاه یخچال ویترینی.... / مزایده,مزایده سه عدد دستگاه زیر ترازو ، دو دستگاه یخچال ویترینی....
 33. مزایده یک قطعه ملک مشاع 1615.20متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مشاع 1615.20متر
 34. مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 209.23متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 209.23متر نوبت اول
 35. مزایده تعدادی کارتن ریل ساچمه ای / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعدادی کارتن ریل ساچمه ای
 36. مزایده املاک شامل منزل مسکونی و زمین مرحله اول / مزایده,مزایده املاک شامل منزل مسکونی و زمین مرحله اول
 37. مزایده یک دستگاه خودرو تیبا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو تیبا
 38. مزایده فروش خانه های سازمانی / مزایده,مزایده فروش خانه های سازمانی
 39. مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 87 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 87
 40. مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه عرصه 18 متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه عرصه 18 متر
 41. مزایده تعداد 120 عدد شلوار شنگل زنانه و ... / مزایده تعداد 120 عدد شلوار شنگل زنانه و ...
 42. مزایده منزل مسکونی با عرصه صد و سه متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه صد و سه متر
 43. مزایده منزل مسکونی با عرصه 362.20متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 362.20متر
 44. مزایده پلاک ثبتی 492 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 492 فرعی از یک اصلی
 45. مزایده پلاک 55.64 بخش سه نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 55.64 بخش سه نهاوند نوبت اول
 46. مزایده فروش ماشین پخت تبریز سهند تنور گردون .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش ماشین پخت تبریز سهند تنور گردون ....
 47. مزایده ملک با اعیان 135 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با اعیان 135 متر نوبت اول
 48. مزایده ملک بخش چهار تبریز کلاسه 950366 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش چهار تبریز کلاسه 950366 نوبت اول
 49. مزایده ملک با عرصه 210 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 210 متر نوبت اول
 50. مزایده ملک بخش هفت تبریز تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش هفت تبریز تجاری نوبت دوم
 51. مزایده ملک به مساحت صد و پنجاه متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت صد و پنجاه متر نوبت اول
 52. مزایده فروش تلویزیون 29 اینچ الی جی ... / مزایده, مزایده فروش تلویزیون 29 اینچ الی جی ...
 53. مزایده ملک 1 سهم از نه سهم از 350 سهم اراضی / مزایده,مزایده ملک 1 سهم از نه سهم از 350 سهم اراضی
 54. مزایده 400 متر کاشی و سرامیک / مزایده,مزایده 400 متر کاشی و سرامیک
 55. مزایده ملک به موجب پرونده کلاسه 930625 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به موجب پرونده کلاسه 930625 نوبت اول
 56. مزایده خودروی سواری پراید / مزایده,مزایده خودروی سواری پراید
 57. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پی کی / آگهی مزایده اموال غیرمنقول,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پی کی
 58. مزایده منزل مسکونی با 280 متر عرصه / مزایده,مزایده منزل مسکونی با 280 متر عرصه
 59. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 168.80متر طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 168.80متر طبقه دوم
 60. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 137.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 137.68متر
 61. مزایده 1 سهم مشاع از 11 سهم سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده 1 سهم مشاع از 11 سهم سرقفلی مغازه
 62. مزایده فروش کامیون بنز مدل 77 / مزایده , مزایده فروش کامیون بنز مدل 77
 63. مناقصه سیستم دوربین مداربسته / مناقصه سیستم دوربین مداربسته
 64. مناقصه خدمات تنظیفات اداری و صنعتی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات تنظیفات اداری و صنعتی
 65. فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 17 روستای شهرستان میانه / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 17 روستای شهرستان میانه
 66. مناقصه نگهداری شبکه فیبر نوری (FTTX) / مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه نگهداری شبکه فیبر نوری (FTTX)
 67. مناقصه عملیات اجرای پایپینگ موتورخانه- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات اجرای پایپینگ موتورخانه- نوبت دوم
 68. مناقصه خرید 33 مترمکعب CHLORIDE GUARD CATALYST / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 33 مترمکعب CHLORIDE GUARD CATALYST
 69. مناقصه خرید ذخیره ساز و تجهیزات جانبی EMC و 3PAR / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید ذخیره ساز و تجهیزات جانبی EMC و 3PAR
 70. مناقصه جهت ارایه خدمات تهیه غذای رستوران های مرکزی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه جهت ارایه خدمات تهیه غذای رستوران های مرکزی نوبت دوم
 71. مناقصه خرید 5 میلیون برگ کاغذ استریپ پرینتر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 5 میلیون برگ کاغذ استریپ پرینتر
 72. فراخوان پیگیری و وصول مطالبات منطقه دو شهر بوشهر .. تجدید / تجدید آگهی فراخوان عمومی , فراخوان پیگیری و وصول مطالبات منطقه دو شهر بوشهر .. تجدید
 73. آگهی مناقصه عمومی اجرای دیوارکشی و محوطه سازی ایستگاه گاز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی اجرای دیوارکشی و محوطه سازی ایستگاه گاز- نوبت دوم
 74. مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز (شامل یک دستگاه دیزل ژنراتور KAV 700)... / مزایده , مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز (شامل یک دستگاه دیزل ژنراتور KAV 700)...
 75. مزایده فروش 4 دستگاه اتومبیل نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش 4 دستگاه اتومبیل نوبت دوم
 76. مناقصه احداث مجتمع های خدماتی، رفاهی / مناقصه , مناقصه احداث مجتمع های خدماتی، رفاهی
 77. مزایده فروش انواع اقلام ضایعاتی و مازاد خویش شامل انواع پاکت آب میوه / مزایده, مزایده فروش انواع اقلام ضایعاتی و مازاد خویش شامل انواع پاکت آب میوه
 78. مزایده خودروی سواری پژو glx / مزایده خودروی سواری پژو glx
 79. مناقصه بارگیری و تخلیه ضایعات و نخاله های بتنی / مناقصه بارگیری و تخلیه ضایعات و نخاله های بتنی
 80. مزایده فروش بخاری صنعتی بزرگ ، کولر آبی ، صندلی آهنی ، تخت چوبی ، تابلو برق.... مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش بخاری صنعتی بزرگ ، کولر آبی ، صندلی آهنی ، تخت چوبی ، تابلو برق.... مرحله دوم
 81. مناقصه خرید انواع میلگرد / مناقصه خرید انواع میلگرد
 82. مزایده 360 دستگاه pay box / مزایده 360 دستگاه pay box
 83. مزایده شیر پروانه ای چدنی 95.10.20 / مزایده ، مزایده شیر پروانه ای چدنی 95.10.20
 84. مزایده لوله فولادی قطر 3 دوشاخه .... / مزایده ، مزایده لوله فولادی قطر 3 دوشاخه ....
 85. مزایده گیاهان مازاد / مزایده ، مزایده گیاهان مازاد
 86. مزایده اپارتمان به مساحت 211.98متر سه طبقه تک واحدی / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 211.98متر سه طبقه تک واحدی
 87. مزایده فولاد ، آلومینیوم و غیره / مزایده فولاد ، آلومینیوم و غیره
 88. مزایده مقدار 200 تن ضایعات پلاستیک و 20 تن انواع آهن آلات / مزایده مقدار 200 تن ضایعات پلاستیک و 20 تن انواع آهن آلات
 89. پروژه اصلاح شبکه هوایی و روشنایی بلوار فرودگاه / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه اصلاح شبکه هوایی و روشنایی بلوار فرودگاه
 90. مزایده ضایعات ( مشمع و چوب ) / مزایده ضایعات ( مشمع و چوب )
 91. مناقصه ساخت پالت چوبی / مناقصه ساخت پالت چوبی
 92. مناقصه واگذاری امور تبلیغاتی ، بازاریابی و فروش / مناقصه واگذاری امور تبلیغاتی ، بازاریابی و فروش
 93. مزایده یک دستگاه پژو 405 / مزایده , مزایده یک دستگاه پژو 405
 94. مزایده یک ساختمان 10 واحدی 95.10.20 / مزایده,مزایده یک ساختمان 10 واحدی 95.10.20
 95. مزایده یک ساختمان 4 واحدی 95.10.20 / مزایده,مزایده یک ساختمان 4 واحدی 95.10.20
 96. مزایده یک قطعه زمین متراژ 1332متر کاربری مسکونی تجاری 95.10.20 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین متراژ 1332متر کاربری مسکونی تجاری 95.10.20
 97. مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و چهل و یک متر 95.10.20 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و چهل متر95.10.20
 98. مزایده یک قطعه زمین متراژ 422متر95.10.20 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین متراژ 422متر 95.10.20
 99. مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک 3 تن با مارک نیسان دوگانه سوز نوبت دوم / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک 3 تن با مارک نیسان دوگانه سوز نوبت دوم
 100. مزایده یک ساختمان پنج واحدی 95.10.20 / مزایده,مزایده یک ساختمان پنج واحدی 95.10.20