سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اخبار مناقصه و مزایده 95.5.17 (بخش هشتم)

 

 1. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه
 2. مزایده یک دستگاه سواری ریو سایپا / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری ریو سایپا
 3. مزایده ملک به مساحت 2337/112متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 2337/112متر
 4. مناقصه ارایه خدمات راهبری سیستم یکپارچه سازی شهرداری مشهد 95.5.17 / مناقصه عمومی, مناقصه ارایه خدمات راهبری سیستم یکپارچه سازی شهرداری مشهد 95.5.17
 5. مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 2629/3147 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 2629/3147 نوبت اول
 6. مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق شهر شیبان و حومه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق شهر شیبان و حومه نوبت دوم
 7. آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات عمومی ، فنی ، اداری شهرداری / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات عمومی ، فنی ، اداری شهرداری
 8. آگهی فرخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تامین سرویس اینترنت / آگهی فرخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تامین سرویس اینترنت
 9. فراخوان مناقصه تعمیرات و بازسازی شبکه و انشعابات کلان شهر اهواز ، شهرها و روستاهای تابعه نوبت دوم / آگهی فراخون مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیرات و بازسازی شبکه و انشعابات کلان شهر اهواز ، شهرها و روستاهای تابعه
 10. مزایده واگذاری اجاره دو قطعه زمین در بوستان نماز -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی کتبی ,مزایده واگذاری اجاره دو قطعه زمین در بوستان نماز - نوبت دوم
 11. مزایده کلیه خدمات امور بهشت قاسم شامل حمل میت ، حفر قبر و ... مرحله دوم 95.5.17 / آگهی مزایده کتبی , مزایده کلیه خدمات امور بهشت قاسم شامل حمل میت ، حفر قبر . .... مرحله دوم 95.5.17
 12. مناقصه به کارگیری تعداد 65 نفر نیروی انسانی ماهر مرحله دوم / آگهی مناقصه, مناقصه به کارگیری تعداد 65 نفر نیروی انسانی ماهر مرحله دوم
 13. مزایده فروش اثاثه اداری و غیره مازاد بر نیاز / آگهی مزایده , مزایده فروش اثاثه اداری و غیره مازاد بر نیاز
 14. مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق .. نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق .. نوبت دوم
 15. مناقصه عملیات لایروبی بخشی از رهکش های شبکه آبیاری.. نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات لایروبی بخشی از رهکش های شبکه آبیاری.. نوبت دوم
 16. مناقصه عملیات ایمن سازی حوزه کرخه جنوبی (نصب گاردریل) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ایمن سازی حوزه کرخه جنوبی (نصب گاردریل)
 17. مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق شهر شیبان و حومه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق شهر شیبان و حومه
 18. مناقصه اجرای عملیات مربوط به سوله فلزی ساختمان پمپاژ / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مربوط به سوله فلزی ساختمان پمپاژ
 19. مزایده فروش 36 قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 36 قطعه زمین نوبت دوم
 20. مزایده بهره برداری از پارکینگ عمومی / آگهی مزایده کتبی,مزایده بهره برداری از پارکینگ عمومی
 21. مزایده فروش سرقفلی 14 باب مغازه / مزایده,مزایده فروش سرقفلی 14 باب مغازه
 22. مناقصه خدمات رفت و روب، جمع آوری و حمل و دفن زباله- مرحله دوم 95.5.17 / آگهی مناقصه کتبی, مناقصه خدمات رفت و روب، جمع آوری و حمل و دفن زباله- مرحله دوم 95.5.17
 23. مزایده تعداد یکباب مغازه واقع در بازارچه مرزی بلوار صنم بلاغی / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد یکباب مغازه واقع در بازارچه مرزی بلوار صنم بلاغی
 24. مزایده واگذاری به اجاره مغازه تعویض روغنی ترمینال / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره مغازه تعویض روغنی ترمینال
 25. مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده 126.3 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده 126.3 اصلی
 26. مزایده پلاک ثبتی 5 سهم مشاع از ده سهم مشاع از ششدانگ 203.4متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5 سهم مشاع از ده سهم مشاع از ششدانگ 203.4متر
 27. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول
 28. تجدید مناقصه اجرای عملیات اصلاح هندسی میدان نهم دی - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه اجرای عملیات اصلاح هندسی میدان نهم دی - نوبت دوم
 29. مزایده فروش تعدادی خودرو سواری / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی خودرو سواری
 30. مزایده آگهی های بخش خصوصی صفحات اصلی روزنامه 95.5.17 / مزایده,مزایده آگهی های بخش خصوصی صفحات اصلی روزنامه 95.5.17
 31. مناقصه انجام امور نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستانها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستانها نوبت دوم
 32. مناقصه تهیه مصالح و اجرای اولویت دوم اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای اولویت دوم اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب
 33. مزایده فروش تجهیزات و لوازم فنی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و ... چاپ دوم / مزایده , مزایده فروش تجهیزات و لوازم فنی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و ... چاپ دوم
 34. مزایده فروش 18 قطعه زمین کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش 18 قطعه زمین کاربری تجاری
 35. مناقصه اجرای خاک و سیمان جناح سمت راست سد سراب اعجه- نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای خاک و سیمان جناح سمت راست سد سراب اعجه- نوبت دوم
 36. تجدید مزایده پیش فروش واحدهای تجاری خدماتی از مجموعه پارکینگ طبقاتی چاپ اول نوبت سوم / تجدید مزایده, تجدید مزایده پیش فروش واحدهای تجاری خدماتی از مجموعه پارکینگ طبقاتی تجدید چاپ اول نوبت دوم
 37. مزایده فروش 18 دستگاه ماشین بافندگی و ... / مزایده,مزایده فروش 18 دستگاه ماشین بافندگی و ....
 38. مزایده ملک مسکونی با پروانه ساختمانی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی با پروانه ساختمانی نوبت اول
 39. مزایده حق بهره برداری از جایگاه CNG پردیس نوبت اول چا دوم / مزایده , مزایده حق بهره برداری از جایگاه CNG پردیس نوبت اول چاپ دوم
 40. مزایده فروش جرثقیل 20 تن و ... / مزایده, مزایده فروش جرثقیل 20 تن و ...
 41. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 17 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 17 ثبت اصفهان
 42. مزایده ششدانگ خانه با عرصه 312مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ خانه با عرصه 312مترمربع
 43. مزایده حضوری یک دستگاه خودروی گراند ویتارا .....- نوبت سوم / مزایده حضوری یک دستگاه خودروی گراند ویتارا .....- نوبت سوم
 44. مزایده زمین ابی و دیم و یکدستگاه تراکتور و... / مزایده,مزایده زمین ابی و دیم و یکدستگاه تراکتور و...
 45. آگهی مناقصه عمومی واگذاری ناوگان حمل لاشه دام ذبح شده / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی واگذاری ناوگان حمل لاشه دام ذبح شده
 46. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش قلعه نو علیا / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش قلعه نو علیا
 47. مزایده فروش املاک در شهر کرمانشاه / مزایده,مزایده فروش املاک در شهر کرمانشاه
 48. مزایده فروش منبع آب ... / مزایده فروش منبع آب ...
 49. مزایده اجاره پارکینگ ماشین های اسقاطی مرحله سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ ماشین های اسقاطی مرحله سوم
 50. مزایده زمین های تجاری مسکونی تراکم کم صنوف مزاحم / مزایده,مزایده زمین های تجاری مسکونی تراکم کم صنوف مزاحم
 51. فراخوان تهیه لوله، بارگیری ، حمل و اجرای حدود 16 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب زون C... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان تهیه لوله، بارگیری ، حمل و اجرای حدود 16 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب زون C.... نوبت دوم
 52. مزایده فروش ملک مازاد بخش یازده تهران / مزایده,مزایده فروش ملک مازاد بخش یازده تهران
 53. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش سه حومه کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش سه حومه کرمانشاه
 54. مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده , مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز - نوبت دوم
 55. مزایده زانتیا نقره ای، مدل 87 / مزایده, مزایده زانتیا نقره ای، مدل 87
 56. مزایده یکدستگاه خودروی سواری رونیز / مزایده عمومی,مزایده یکدستگاه خودروی سواری رونیز
 57. فراخوان عملیات برون سپاری ، تامین و تولید ، بهره برداری ... / فراخوان عملیات برون سپاری ، تامین و تولید ، بهره برداری و ..
 58. استعلام عمومی بکارگیری نیروی خدماتی / استعلام عمومی , استعلام عمومی بکارگیری نیروی خدماتی
 59. استعلام خرید انواع لامپ / استعلام خرید انواع لامپ
 60. دعوت به مناقصه خرید تضمینی آب شرب در طرح احداث تأسیسات نمک زدایی / دعوت به مناقصه , دعوت به مناقصه خرید تضمینی آب شرب در طرح احداث تأسیسات نمک زدایی

لیست مناقصات و مزایده 95.5.16 (بخش یازدهم)

لیست مناقصات و مزایده 95.5.16 شامل مناقصات کشوری و مزایده سراسری عبارت است از:
 1. مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی / مزایده,مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی
 2. مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده , مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز
 3. فراخوان استعلام درصد مشارکت واحد شنوایی سنجی / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام , فراخوان استعلام درصد مشارکت واحد شنوایی سنجی
 4. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D
 5. مزایده فروش 12 واحد آپارتمان دو خوابه به صورت یک بلوک مستقل / مزایده,مزایده فروش 12 واحد آپارتمان دو خوابه به صورت یک بلوک مستقل
 6. مزایده فروش تجهیزات رایانه ای و اموال مازاد و اسقاط / مزایده , مزایده فروش تجهیزات رایانه ای و اموال مازاد و اسقاط
 7. اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده E - نوبت دوم / اصلاحیه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده E - نوبت دوم
 8. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها نوبت دوم
 9. مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر سطح شهر
 10. مزایده یکدستگاه ماشین سبدسازی تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده یکدستگاه ماشین سبدسازی تجدید
 11. مزایده اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی نوبت دوم
 12. مزایده میزان 51 درصد از یک دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده میزان 51 درصد از یک دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی مغازه
 13. مناقصه اجرای عملیات بهسازی و کفپوش گذاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بهسازی و کفپوش گذاری نوبت دوم
 14. مناقصه پیمانکاری حجمی تولید تیوپ موتوری و فلاپ / آگهی مناقصه,مناقصه پیمانکاری حجمی تولید تیوپ موتوری و فلاپ
 15. مزایده ملک مسکونی دو طبقه بخش هشت اهواز / مزایده,مزایده ملک مسکونی دو طبقه بخش هشت اهواز
 16. تجدید مزایده تهیه ، تامین تجهیزات و اجرای - تکمیل - بازسازی - پرداخت اجاره و انتقال جهت استخر قدس اهواز... -نوبت دوم / فراخوان مشارکت در ساخت (مزایده) , مزایده تهیه ، تامین تجهیزات و اجرای - تکمیل - بازسازی - پرداخت اجاره و انتقال جهت استخر قدس اهواز... تجدید
 17. مناقصه طراحی و نظارت ساخت یکدستگاه آسانسور / مناقصه , مناقصه طراحی و نظارت ساخت یکدستگاه آسانسور
 18. مزایده ملک بخش دو اهواز به کلاسه 940149 اجرایی ثبت / مزایده,مزایده ملک بخش دو اهواز به کلاسه 940149 اجرایی ثبت
 19. مناقصه , مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی دو مرحله ای بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق
 20. مناقصه پروژه تکمیل ساختمان آتش نشانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه تکمیل ساختمان آتش نشانی- نوبت دوم
 21. مزایده تعداد 11 دستگاه ماشین آلات و تجهیزات اسقاطی / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 11 دستگاه ماشین آلات و تجهیزات اسقاطی
 22. مناقصه تعمیرات پایگاه سلامت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات پایگاه سلامت- نوبت دوم
 23. مزایده فروش اقلام ابزارآلات و ماشین آلات مستعمل و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام ابزارآلات و ماشین آلات مستعمل و ...
 24. فراخوان تکمیل منابع پیمانکاری خود در بخش سندبلاست و رنگ آمیزی / فراخوان شناسایی پیمانکار,فراخوان تکمیل منابع پیمانکاری خود در بخش سندبلاست و رنگ آمیزی
 25. مناقصه تامین 5 نفر نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین 5 نفر نیروی انسانی
 26. مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق .. / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق ...
 27. فراخوان جذب سرمایه گذار برای مشارکت با شهرداری ماسال / آگهی فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار برای مشارکت با شهرداری ماسال
 28. مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین بخش 14 گیلان / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین بخش 14 گیلان
 29. فراخوان اجرای نصب 2000 فقره انشعابات فاضلاب .... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای نصب 2000 فقره انشعابات فاضلاب ... نوبت دوم
 30. مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان مساحت هفتاد و هشت متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان مساحت هفتاد و هشت متر
 31. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین بخش بیست و نه گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین بخش بیست و نه گیلان
 32. مزایده اراضی شالیزار و ماشین الات / مزایده,مزایده اراضی شالیزار و ماشین الات
 33. مزایده 4 دانگ از 6 دانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده 4 دانگ از 6 دانگ یکباب خانه
 34. مناقصه تهیه مواد ، طبخ و سرویس غذای کارکنان خویش / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه مواد ، طبخ و سرویس غذای کارکنان خویش
 35. مزایده اتومبیل یک دستگاه اتومبیل سواری سمند / مزایده اتومبیل , مزایده اتومبیل یک دستگاه اتومبیل سواری سمند
 36. مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت دوم
 37. مزایده ملک قولنامه ای به صورت تجاری مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای به صورت تجاری مسکونی نوبت اول
 38. مزایده اجاره رقبات / مزایده , مزایده اجاره رقبات
 39. اصلاحیه مزایده فروش یکدستگاه مینی لودر مدل 1387-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده فروش , مزایده فروش یکدستگاه مینی لودر مدل 1387 -اصلاحیه
 40. مناقصه نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب تحت پوشش / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب تحت پوشش
 41. مزایده یک دستگاه خودروی سمند سواری / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سمند سواری
 42. مزایده فروش قطعات مشاعی / مزایده,مزایده فروش قطعات مشاعی
 43. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی بخش 38 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی بخش 38
 44. مزایده فروش اقلام نو ، مستعمل و اسقاط از قبیل قطعات یدکی خودرویی و ماشین آلات و ... 95.5.16 / مزایده , مزایده فروش اقلام نو ، مستعمل و اسقاط از قبیل قطعات یدکی خودرویی و ماشین آلات و ... 95.5.16
 45. آگهی مزایده بهره برداری از استخر / مزایده,آگهی مزایده بهره برداری از استخر
 46. مناقصه عملیات نصب و راه اندازی GPONهای شماره 178- 179-180-191- 192-193 و 194 در محدوده مرکز مخابرات پردیس / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات نصب و راه اندازی GPONهای شماره 178- 179-180-191- 192-193 و 194 در محدوده مرکز مخابرات پردیس
 47. مناقصه عملیات تهیه قلمه و کشت نیشکر / مناقصه, مناقصه عملیات تهیه قلمه و کشت نیشکر
 48. مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی و ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه درود / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی و ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه درود
 49. مناقصه اجرای فضای سبز و آبرسانی قطره ای و ساخت استخر و تاسیسات / مناقصه , مناقصه اجرای فضای سبز و آبرسانی قطره ای و ساخت استخر و تاسیسات
 50. مناقصه اجرای طرح گردشگری ، کشاورزی / مناقصه , مناقصه اجرای طرح گردشگری ، کشاورزی
 51. مزایده واگذاری واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آبزی پروری نوبت دوم / مزایده واگذاری واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آبزی پروری نوبت دوم
 52. آگهی فراخوان خرید آدرس اینترنتی عمومی IPV4 / آگهی فراخوان،آگهی فراخوان خرید آدرس اینترنتی عمومی IPV4
 53. تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل وهوایی وانواع تلفنهای وADSL های مراکز تلفن شهری شهرستان خوی / تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل وهوایی وانواع تلفنهای وADSL های مراکز تلفن شهری شهرستان خوی
 54. شناسایی پیمانکار جهت تامین یک دستگاه بویلر از نوع WATER TUBE نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکار, شناسایی پیمانکار جهت تامین یک دستگاه بویلر از نوع WATER TUBE نوبت دوم
 55. اجرای عملیات بامناقصه بازیافت سرد آسفالت / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات بازیافت سرد آسفالت
 56. مزایده نصب و راه اندازی و بهره برداری تجهیزات بازی و غرفه / مزایده, مزایده نصب و راه اندازی و بهره برداری تجهیزات بازی و غرفه
 57. استعلام 25 دستگاه واحد مراقبت هوا کامل / استعلام 25 دستگاه واحد مراقبت هوا کامل
 58. استعلام دو دستگاه الکتروپمپ کفکش / استعلام دو دستگاه الکتروپمپ کفکش
 59. استعلام دستگاه وایرکات / استعلام دستگاه وایرکات

لیست مناقصات و مزایده 95.5.16 (بخش دهم)

 

 1. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش5 اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش5 اصفهان
 2. مناقصه اجرای خاک و سیمان جناح سمت راست سد سراب اعجه / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای خاک و سیمان جناح سمت راست سد سراب اعجه
 3. مزایده فروش دستگاههای شرینک پک و پرینتر برادر و پرینتر کانن... / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش دستگاههای شرینک پک و پرینتر برادر و پرینتر کانن...
 4. مزایده ششدانگ دو باب اپارتمان های تحت پلاک بخش یک خوانسار / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب اپارتمان های تحت پلاک بخش یک خوانسار
 5. مزایده 919 سهم مشاع از 2369 سهم مشاع از 15400 سهم مشاع / مزایده,مزایده 919 سهم مشاع از 2369 سهم مشاع از 15400 سهم مشاع
 6. مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوزو با اطاق بار کمپرسی / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوزو با اطاق بار کمپرسی
 7. مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان طبقه دوم سمت غرب / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان طبقه دوم سمت غرب
 8. مزایده ششدانگ از عرصه و اعیان اپارتمان قطعه چهار / مزایده,مزایده ششدانگ از عرصه و اعیان اپارتمان قطعه چهار
 9. مزایده واگذاری 2 باب مغازه واقع در طبقات اول و همکف در مجتمع تجاری بهشت بانه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 2 باب مغازه واقع در طبقات اول و همکف در مجتمع تجاری بهشت بانه
 10. مزایده واگذاری 2 باب مغازه واقع در طبقات اول و همکف در مجتمع تجاری بهشت بانه نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 2 باب مغازه واقع در طبقات اول و همکف در مجتمع تجاری بهشت بانه نوبت دوم
 11. مزایده واگذاری 11 باب مغازه واقع در پاساژ- مرحله دوم / مزایده , مزایده واگذاری 11 باب مغازه واقع در پاساژ - مرحله دوم
 12. فراخوان مجتمع تجاری ، خدماتی / فراخوان , فراخوان مجتمع تجاری ، خدماتی
 13. مزایده کفشک پیکانی (بدون لنت ) 2- تابلو برق اصلی به هرماه بانک خازنی / مزایده , مزایده کفشک پیکانی (بدون لنت ) 2- تابلو برق اصلی به هرماه بانک خازنی نوبت اول
 14. آگهی مزایده اموال منقول سواری سیستم دوو تیپ سی یلو CIELO به رنگ بژ / آگهی مزایده اموال منقول سواری سیستم دوو تیپ سی یلو CIELO به رنگ بژ
 15. مزایده فروش فرز انیور، سیستم غبارگیر و ... / آگهی مزایده,مزایده فروش فرز انیور، سیستم غبارگیر و ...
 16. مزایده فروش چیلر تراکمی و ... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فروش چیلر تراکمی و ...
 17. سمینار آموزشی مدیریت استراتژیک و اثربخشی آن / سمینار آموزشی مدیریت استراتژیک و اثربخشی آن
 18. مزایده فروش 5 واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 5 واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم
 19. مزایده واگذاری آگهی های بخش خصوصی صفحات اصلی روزنامه / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری آگهی های بخش خصوصی صفحات اصلی روزنامه
 20. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو
 21. مزایده فروش مقدار 40.000 تن مخلوط رودخانه ای / آگهی مزایده,مزایده فروش مقدار 40.000 تن مخلوط رودخانه ای
 22. فراخوان جذب سرمایه گذار واگذاری حمل متوفی نوبت دوم / فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار واگذاری حمل متوفی نوبت دوم
 23. مزایده پراید جی تی ایکس / مزایده اموال منقول,مزایده پراید جی تی ایکس
 24. مزایده اپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 169/18413 نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 169/18413 نوبت اول
 25. مزایده ساختمان مسکونی در سه طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی در سه طبقه نوبت دوم
 26. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین زراعی
 27. مزایده ششدانگ یکباب گاوداری بخش 5 همدان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاوداری بخش 5 همدان
 28. آگهی مزایده عمومی فروش یکسری اقلام مازاد و اسقاط / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش یکسری اقلام مازاد و اسقاط
 29. مزایده تعداد 30 عدد استند تبلیغاتی نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده تعداد 30 عدد استند تبلیغاتی نوبت دوم
 30. تجدید مناقصه رنگ آمیزی خطوط متصل و مداوم و ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه رنگ آمیزی خطوط متصل و مداوم و ...
 31. مناقصه کنتور سه فاز دیجیتال 5 آمپر اتصال غیر مستقیم ولتاژ ثانویه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه کنتور سه فاز دیجیتال 5 آمپر اتصال غیر مستقیم ولتاژ ثانویه نوبت دوم
 32. مزایده فروش 5 قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین تجدید
 33. مناقصه احداث ساختمان خانه محله بابل / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان خانه محله بابل
 34. مزایده واگذاری و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شهر آمل تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده واگذاری و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شهر آمل تجدید نوبت دوم
 35. مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین دیمی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین دیمی
 36. آگهی مزایده فروش تعدادی دستگاه مستعمل لاندری / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش تعدادی دستگاه مستعمل لاندری
 37. مزایده یک دستگاه کامیون میکسر بنز / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون میکسر بنز
 38. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکاپ مازاد نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکاپ مازاد نوبت دوم
 39. اصلاحیه مزایده املاک کاربری مسکونی صنعتی -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده املاک کاربری مسکونی صنعتی -اصلاحیه
 40. مزایده ششدانگ پلاک با قدمت چهار سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک با قدمت چهار سال
 41. مزایده ششدانگ پلاک 1347/1570 مساحت 93.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1347/1570 مساحت 93.81متر
 42. فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب نواحی صنعتی راونج .. نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب نواحی صنعتی راونج .. نوبت دوم
 43. مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر بخش 3 شیراز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر بخش 3 شیراز
 44. مزایده ششدانگ یک دستگاه کاشانه / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه کاشانه
 45. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 4 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 4
 46. مزایده ملک نوبت اول / مزایده,مزایده ملک نوبت اول
 47. مزایده ملک به شماره پلاک 9979/875 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 9979/875 نوبت اول
 48. مزایده کیوسک تجاری زند / آگهی مزایده , مزایده کیوسک تجاری زند
 49. مناقصه اجرای 8700 متر توسعه شبکه گازرسانی پلی اتیلن و..... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 8700 متر توسعه شبکه گازرسانی پلی اتیلن و.....
 50. مناقصه ساخت و نصب مخزن ffps 4 واحد آب مربوط به پروژه پتروشیمی دماوند نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ساخت و نصب مخزن ffps 4 واحد آب مربوط به پروژه پتروشیمی دماوند نوبت دوم
 51. مناقصه اجرای عملیات پایپینگ خط بخار جنوبی ZONE3 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات پایپینگ خط بخار جنوبی ZONE3 نوبت دوم
 52. مناقصه اجرای عملیات پایپینگ خطوط UG جاده M2 مرجان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پایپینگ خطوط UG جاده M2 مرجان نوبت دوم
 53. مزایده فروش 16 قطعه از املاک / مزایده,مزایده فروش 16 قطعه از املاک
 54. مزایده فروش محصولات مرکبات و خرمای باغ / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش محصولات مرکبات و خرمای باغ
 55. مزایده اجاره 20 دستگاه کانکس / مزایده اجاره 20 دستگاه کانکس
 56. مزایده تاور کرین 12 تن به طول 52 متر وبوم 40 متر..... نوبت دوم / مزایده تاور کرین 12 تن به طول 52 متر وبوم 40 متر..... نوبت دوم
 57. آگهی مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی / آگهی مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی
 58. مناقصه واگذاری بخش های عمران، موتوری و اداری- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری بخش های عمران، موتوری و اداری نوبت دوم
 59. اصلاحیه مناقصه عملیات تهیه مصالح ، حمل و ساخت و نصب تابلوهای راهنمای جهت نمای فلشی...-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح ، حمل و ساخت و نصب تابلوهای راهنمای جهت نمای فلشی... اصلاحیه
 60. مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی / مزایده,مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی

لیست مناقصات و مزایده 95.5.16 (بخش چهارم)

 

 1. مزایده ملک مسکونی با پارکینگ بخش یازده ثبت تهران / مزایده,مزایده ملک مسکونی با پارکینگ بخش یازده ثبت تهران
 2. آگهی مناقصه عمومی خرید پنج قلم مواد سرویس / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی خرید پنج قلم مواد سرویس
 3. مزایده فروش اموال غیرمنقول سه قطعه اراضی محدوده استخر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش اموال غیرمنقول سه قطعه اراضی محدوده استخر نوبت دوم
 4. مزایده دو عدد کنتور توربینی و ... / آگهی مزایده اموال,مزایده دو عدد کنتور توربینی و ...
 5. مزایده ششدانگ اپارتمان شماره 350 طبقه ششم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شماره 350 طبقه ششم
 6. مزایده ششدانگ زمین مزورعی قطعه سی و پنج / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزورعی قطعه سی و پنج
 7. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قریه میگون رودبار قصران / مزایده,ممزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قریه میگون رودبار قصران
 8. مزایده پلاک ثبتی کلاسه ی 9401727 ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی کلاسه ی 9401727 ششدانگ اپارتمان
 9. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری رنو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری رنو
 10. تجدید مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر ... / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر ..
 11. مناقصه راه اندازی دفتر تسهیل گری مربوط به امور باغات نوبت دوم / مناقصه,مناقصه راه اندازی دفتر تسهیل گری مربوط به امور باغات نوبت دوم
 12. مناقصه اصلاح و بازسازی سقف بازار ... / مناقصه , مناقصه اصلاح و بازسازی سقف بازار ...
 13. مزایده فروش 100% سهام شرکت های اس سی تی بانکرز و ....تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده فروش 100% سهام شرکت های اس سی تی بانکرز و ....تجدید نوبت دوم
 14. مزایده فروش تعدادی محدودی از اموال و لوازم اداری و کارگاهی اسقاط و ... / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش تعدادی محدودی از اموال و لوازم اداری و کارگاهی اسقاط و ...
 15. فراخوان مناقصه خرید 236 دستگاه انواع تابلو فشار متوسط .... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 236 دستگاه انواع تابلو فشار متوسط ....
 16. مناقصه حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر و ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , ممناقصه حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر و ...- نوبت دوم
 17. مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری- مرحله دوم 95.5.16 / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری- مرحله دوم 95.5.16
 18. مزایده لوازم مازاد نو ، مستعمل و اسقاطی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده لوازم مازاد نو ، مستعمل و اسقاطی نوبت دوم
 19. سومین کنفرانس صنعت پخش ایران / سومین کنفرانس صنعت پخش ایران
 20. مناقصه خرید انواع مفتول فولادی پیلینگ شده / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید انواع مفتول فولادی پیلینگ شده
 21. مزایده تاورکرین پتن مدل 1983 / مزایده تاورکرین پتن مدل 1983
 22. مناقصه خرید انواع مواد شیمیایی / مناقصه , مناقصه خرید انواع مواد شیمیایی
 23. مزایده فروش 250.000 متریک تن کنسانتره سنگ اهن - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 250.000 متریک تن کنسانتره سنگ اهن -نوبت دوم
 24. فراخوان عمومی نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدهای مجتمع پتروشیمی - نوبت دوم / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدهای مجتمع پتروشیمی - نوبت دوم
 25. فراخوان مناقصه تهیه 250 ثوب جلیقه ضد گلوله ..... -نوبت دوم / فراخوان مناقصه یک مرحله ای, فراخوان مناقصه تهیه 250 ثوب جلیقه ضد گلوله ..... - نوبت دوم
 26. فراخوان انجام عملیات زهکشی و هدایت آبهای زیرسطحی به قنات / فراخوان شناسایی پیمانکار ، فراخوان انجام عملیات زهکشی و هدایت آبهای زیرسطحی به قنات
 27. مزایده فروش 100 درصد سهام خود معادل 1.000.000 سهم در شرکت مهندسین مشاور بنیاد سازه / آگهی مزایده , مزایده فروش 100 درصد سهام خود معادل 1.000.000 سهم در شرکت مهندسین مشاور بنیاد سازه
 28. فراخوان کارهای اجرایی برق و ابزار دقیق واحد مهندسی / فراخوان عمومی کارهای اجرایی برق و ابزار دقیق واحد مهندسی
 29. مناقصه خرید 9 قلم قطعات یدکی بازوهای بارگیری نفت خام - تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید 9 قلم قطعات یدکی بازوهای بارگیری نفت خام - تجدید - نوبت دوم
 30. مناقصه خرید شصت دستگاه الکتروموتور ... / مناقصه ,مناقصه خرید شصت دستگاه الکتروموتور ...نوبت اول
 31. آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح احداث کارخانه تغلیظ نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح احداث کارخانه تغلیظ نوبت دوم
 32. مزایده مقدار 4.437 سهم از صد سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده مقدار 4.437 سهم از صد سهم پلاک ثبتی
 33. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و باغات خویش را به صورت حجمی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و باغات خویش را به صورت حجمی
 34. مزایده زیراکس و بوفه دانشجویی / مزایده , مزایده زیراکس و بوفه دانشجویی
 35. مناقصه تهیه و طبخ غذای پرسنل و دانشجویان / آگهی مناقصه,مناقصه تهیه و طبخ غذای پرسنل و دانشجویان
 36. مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات تولیدی مازاد و تملیکی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات تولیدی مازاد و تملیکی
 37. مناقصه کابل فیبر نوری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کابل فیبر نوری
 38. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک دستگاه تابلو نمایشگر الکترونیکی - مرحله اول نوبت اول / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک دستگاه تابلو نمایشگر الکترونیکی - مرحله اول نوبت اول
 39. مناقصه خرید ، حمل ، تراش و پخش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه 12 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، حمل ، تراش و پخش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه 12
 40. فراخوان احداث ایستگاه پمپاژ سلفی علیا و اجرای خطوط لوله درجه 1 و 2 شبکه آبیاری -نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان احداث ایستگاه پمپاژ سلفی علیا و اجرای خطوط لوله درجه 1 و 2 شبکه آبیاری - نوبت دوم
 41. مزایده فروش تعدادی از قطعات سهم شهرداری / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات سهم شهرداری
 42. مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری نوبت دوم
 43. مزایده تعدادی از املاک تجاری و ورزشی نوبت دوم / مزایده , مزایده تعدادی از املاک تجاری و ورزشی نوبت دوم
 44. تجدید ارزیابی کیفی خدمات عمومی، نگهبانی و دفتری -نوبت دوم / تجدید آگهی ارزیابی کیفی , تجدید ارزیابی کیفی خدمات عمومی، نگهبانی و دفتری - نوبت دوم
 45. مزایده فروش مقدار 4000 کیلوگرم میله گرد.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مقدار 4000 کیلوگرم میله گرد.....
 46. مناقصه تکمیل آیلند بلوار کمربندی 76 متری امام رضا ع / مناقصه تکمیل آیلند بلوار کمربندی 76 متری امام رضا ع
 47. مناقصه عمومی سرویسهای درون شهری و برون شهری / مناقصه عمومی سرویسهای درون شهری و برون شهری
 48. فراخوان اپوکسی کف سالن تولیدی ایران خودرو خراسان / فراخوان اپوکسی کف سالن تولیدی ایران خودرو خراسان
 49. مزایده بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام شهرداری قوچان / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام شهرداری قوچان
 50. آگهی مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذای آماده / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذای آماده
 51. آگهی مناقصه واگذاری خدمات سرویس های رفت و آمد پرسنل / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه واگذاری خدمات سرویس های رفت و آمد پرسنل
 52. مناقصه واگذاری خدمات شهر و فضای سبز تجدید / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهر و فضای سبز تجدید
 53. فراخوان واگذاری امور کارگاه های مکانیکی و سرویسکاری ماشین آلات / فراخوان،فراخوان واگذاری امور کارگاه های مکانیکی و سرویسکاری ماشین آلات
 54. آگهی مزایده کالا ها و اموال مازاد و اسقاط تجدید / آگهی مزایده ، آگهی مزایده کالا ها و اموال مازاد و اسقاط تجدید
 55. مزایده ششدانگ عرصه قطعه شماره سه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه قطعه شماره سه نوبت دوم
 56. فراخوان مزایده فروش 200.000 تن سنگ آهن / فراخوان مزایده عمومی,مزایده فروش 200.000 تن سنگ آهن
 57. مزایده فروش باطری ضایعات سربی و آهنی .... / مزایده ، مزایده فروش باطری ضایعات سربی و آهنی ....
 58. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه فنی تعدادی از معابر روستا / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه فنی تعدادی از معابر روستا
 59. اصلاحیه مناقصه احداث مجتمع پلیس راهور شهر جدید گلبهار-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی ، مناقصه احداث مجتمع پلیس راهور شهر جدید گلبهار-اصلاحیه
 60. فراخوان مناقصه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اطلاعات مناقصه و مزایده 95.5.13 (بخش هفتم)

 

 1. مزایده ششدانگ خانه مسکونی اجرایی 95.3 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی اجرایی 95.3 نوبت دوم
 2. مزایده تعداد دو قطعه زمین زراعی نوبت دوم / مزایده,مزایده تعداد دو قطعه زمین زراعی نوبت دوم
 3. مزایده ششدانگ حیاط مسکونی و 2 قطعه باغ مشجر و سه قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ حیاط مسکونی و 2 قطعه باغ مشجر و سه قطعه زمین
 4. مناقصه عملیات اجرایی پروژه 2 ساخت آرامگاه یک و دو طبقه / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی پروژه 2 ساخت آرامگاه یک و دو طبقه
 5. مزایده فروش تعداد هفت قطعه از املاک کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد هفت قطعه از املاک کاربری مسکونی نوبت دوم
 6. مزایده واگذاری محل فتوکپی در اداره کل گمرک جلفا نوبت اول / مزایده واگذاری محل فتوکپی در اداره کل گمرک جلفا نوبت اول
 7. مناقصه عملیات احداث ساختمان کلانتری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث ساختمان کلانتری
 8. مناقصه مجتمع سلامت هادیشهر نوبت سوم / آگهی مناقصه , مناقصه مجتمع سلامت هادیشهر نوبت سوم
 9. مزایده دو دانگ و صد هزارم دانگ از ششدانگ منزل مسکونی قولنامه ای / مزایده,مزایده دو دانگ و صد هزارم دانگ از ششدانگ منزل مسکونی قولنامه ای
 10. مزایده فروش قطعات تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش قطعات تلفن همراه
 11. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی پرونده اجرایی 940284 ج سه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی پرونده اجرایی 940284 ج سه نوبت اول
 12. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین خالی با سند عادی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین خالی با سند عادی نوبت اول
 13. مزایده واگذاری برخی از فضاهای در اختیار خود را در شهرهای تبریز و خسروشاه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری برخی از فضاهای در اختیار خود را در شهرهای تبریز و خسروشاه
 14. مزایده اقلام مستعمل و مازاد بر مصرف / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام مستعمل و مازاد بر مصرف
 15. مزایده ضایعات نسوز با استاندارد 310 آمریکایی / آگهی مزایده , مزایده ضایعات نسوز با استاندارد 310 آمریکایی
 16. مزایده واگذاری به اجاره مغازه و اماکن / خلاصه آگهی مزایده,مزایده واگذاری به اجاره مغازه و اماکن
 17. مناقصه خرید 40 دستگاه لاین تراپ و 40 عدد لاین مچینگ یونیت LMU - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 40 دستگاه لاین تراپ و 40 عدد لاین مچینگ یونیت LMU - نوبت دوم
 18. مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات (فولادی و پلی اتیلن) / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات (فولادی و پلی اتیلن)
 19. مزایده واگذاری به اجاره کافه سنتی / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره کافه سنتی
 20. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 352 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 352 تفکیکی نوبت اول
 21. مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی مغازه / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی مغازه
 22. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 117.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 117.75متر
 23. مزایده انواع مقوای پشت طوسی / مزایده انواع مقوای پشت طوسی
 24. مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 940044 ج اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 940044 ج اموال غیرمنقول
 25. مزایده ملک حدود 35 سال ساخت نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک حدود 35 سال ساخت نوبت دوم
 26. مزایده ششدانگ اعیانی احداثی در زمین موقوفه / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی احداثی در زمین موقوفه
 27. فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و ...- نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و ...- نوبت دوم
 28. مزایده خودرو سواری پژو 206 خاکستری / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو 206 خاکستری
 29. فراخوان مناقصه احداث سه ابنیه ایستگاه تقلیل فشار گاز / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه احداث سه ابنیه ایستگاه تقلیل فشار گاز
 30. مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز / مزایده اقلام مازاد,مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز
 31. مناقصه خرید غذای بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس... / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید غذای بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس...
 32. مزایده فروش یک دستگاه خودروی مینی بوس ایویکو / مزایده حضوری,مزایده فروش یک دستگاه خودروی مینی بوس ایویکو
 33. مزایده ملک با عرصه 250متر پرونده 60/92 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 250متر پرونده 60/92 نوبت دوم
 34. مزایده پلاک ثبتی بخش یک بیرجند نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک بیرجند نوبت دوم
 35. مزایده ششدانگ یکباب منزل شامل پلاک ثبتی 331 فرعی از 4157 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل شامل پلاک ثبتی 331 فرعی از 4157 اصلی
 36. مزایده یکباب منزل مسکونی بخش 12 قطعه سه / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی بخش 12 قطعه سه
 37. مزایده پلاکهای ثبتی اموال منقول شماره 93/1762 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی اموال منقول شماره 93/1762 نوبت اول
 38. مزایده املاک مازاد و تملیکی در استان بوشهر / مزایده,مزایده املاک مازاد و تملیکی در استان بوشهر
 39. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 خورموج / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 خورموج
 40. مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 سفید رنگ / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 سفید رنگ
 41. مزایده واگذاری وسائل اسقاطی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری وسائل اسقاطی -نوبت دوم
 42. تجدید فراخوان خرید 60 دستگاه سکسیونر 1600 آمپر 63 کیلو ولت، 7 دستگاه سکسیونر 230 کیلو ولت تجدید 95.5.13 / تجدید فراخوان , فراخوان خرید 60 دستگاه سکسیونر 1600 آمپر 63 کیلو ولت، 7 دستگاه سکسیونر 230 کیلو ولت تجدید نوبت اول 95.5.13
 43. فراخوان مناقصه خرید غذای دانشجویان به صورت پرسی / آگهی مناقصه, فراخوان مناقصه خرید غذای دانشجویان به صورت پرسی
 44. مزایده یک دستگاه کولرگازی مدل ال جی 186TQ / مزایده , مزایده یک دستگاه کولرگازی مدل ال جی 186TQ
 45. مزایده ملک به مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت دویست متر
 46. مزایده واگذاری دو دستگاه نیسان و یک دستگاه مزدا -نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری دو دستگاه نیسان و یک دستگاه مزدا -نوبت دوم
 47. اصلاحیه مزایده واگذاری مغازه های بازارچه و ... / اصلاحیه آگهی مزایده , اصلاحیه مزایده واگذاری مغازه های بازارچه و ...
 48. اصلاحیه مناقصه پیاده روسازی خیابان نوبت اول / اصلاحیه مناقصه, اصلاحیه مناقصه پیاده روسازی خیابان نوبت اول
 49. مناقصه عملیات احداث خیابان برای دسترسی به 16 واحد کارگاهی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث خیابان برای دسترسی به 16 واحد کارگاهی نوبت دوم
 50. اطلاعیه مزایده واگذاری اماکن ورزشی- اطلاعیه / اطلاعیه ,مزایده واگذاری اماکن ورزشی- اطلاعیه
 51. تجدید مناقصه خرید قطعات توربین بخار نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید قطعات توربین بخار نوبت دوم
 52. تجدید فراخوان 6 کیلومتر خط تغذیه پایداری شهرستان ملاثانی تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی,مناقصه 6 کیلومتر خط تغذیه پایداری شهرستان ملاثانی تجدید نوبت دوم
 53. مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان
 54. مزایده دو واحد تجاری کلاسه 9409987610200213 نوبت اول / مزایده,مزایده دو واحد تجاری کلاسه 9409987610200213 نوبت اول
 55. مزایده ششدانگ یکباب منزل ویلایی عرصه 275متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل ویلایی عرصه 275متر نوبت اول
 56. مزایده ششدانگ یکباب مغازه با قدمت 15 سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه با قدمت 15 سال
 57. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک دستگاه اپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک دستگاه اپارتمان
 58. مزایده یک دستگاه لیفتراک با مارک آریا مدل AD30 / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک با مارک آریا مدل AD30
 59. مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک دوو / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک دوو
 60. مزایده ملک مسکونی عرصه 202.09متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 202.09متر