سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.7.14 در سایت

 1. تجدید مناقصه اصلاح هندسی معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه اصلاح هندسی معابر سطح شهر نوبت دوم
 2. مناقصه خرید مقدار 500.000 پانصد هزار کیلوگرم روغن مایع سرخ کردنی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مقدار 500.000 پانصد هزار کیلوگرم روغن مایع سرخ کردنی
 3. مناقصه پروژه گازرسانی به محور صنعتی پلیس راه سربند / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه گازرسانی به محور صنعتی پلیس راه سربند... نوبت اول
 4. مناقصه پروژه احداث جاده دسترسی موقعیت چاه E101N خانگیران / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله , مناقصه پروژه احداث جاده دسترسی موقعیت چاه E101N خانگیران
 5. فراخوان مناقصه تامین خدمات پشتیبانی منطقه یک / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین خدمات پشتیبانی منطقه یک
 6. مناقصه عملیات تعویض پوشش خط لوله 16 اینچ نم زدایی - مشهد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات تعویض پوشش خط لوله 16 اینچ نم زدایی - مشهد
 7. فراخوان انتخاب ناظر طرح پژوهشی تدوین دانش فنی طراحی و ساخت دو نمونه پایلوتی مبدل PFHE و .... / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان انتخاب ناظر طرح پژوهشی تدوین دانش فنی طراحی و ساخت دو نمونه پایلوتی مبدل PFHE و ....
 8. مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاه دو منظوره شرکتی 3 بوشهر / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاه دو منظوره شرکتی 3 بوشهر
 9. مناقصه خرید , حمل , نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید , حمل , نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور ....
 10. فراخوان مناقصه تعمیرات عمومی جاده های دسترسی به چاههای غرب مارون در سال 95 / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیرات عمومی جاده های دسترسی به چاههای غرب مارون در سال 95
 11. مزایده ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی
 12. مزایده ششدانگ منزل مسکونی 364.57مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی 364.57مترمربع
 13. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 279.08متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 279.08متر
 14. مزایده یک قطعه زمین بخش 15 مهاباد / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 15 مهاباد
 15. تجدید مزایده فروش گرند ویتارا سوزوکی - تجدید / تجدید مزایده , مزایده فروش گرند ویتارا سوزوکی - تجدید
 16. مناقصه پروژه بهسازی و مرمت ابنیه ، زیرساختهای تاسیسات مکانیکی و برقی / مناقصه , پروژه بهسازی و مرمت ابنیه ، زیرساختهای تاسیسات مکانیکی و برقی
 17. مناقصه امور مربوط به حفاظت فیزیکی و خدمات انتظامی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور مربوط به حفاظت فیزیکی و خدمات انتظامی
 18. مزایده پلاک ثبتی بخش 14 تفت نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 14 تفت نوبت دوم
 19. مناقصه خرید مقدار 800.000 کیلوگرم برنج دانه بلند هندی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید مقدار 800.000 کیلوگرم برنج دانه بلند هندی تجدید نوبت دوم
 20. مزایده منزل مسکونی بخش 4 یزد نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 4 یزد نوبت دوم
 21. مزایده اپارتمان طبقه اول دارای دو اتاق خواب / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه اول دارای دو اتاق خواب
 22. مزایده ملک بخش شانزده یزد نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش شانزده یزد نوبت اول
 23. مزایده باقی مانده سه دانگ پلاک 59 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده باقی مانده سه دانگ پلاک 59 فرعی از یک اصلی
 24. مزایده اپارتمان بخش ده تبریز مال مشاعی / مزایده,مزایده اپارتمان بخش ده تبریز مال مشاعی
 25. مزایده ملک با مساحت 42.50متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با مساحت 42.50متر نوبت اول
 26. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان - نوبت دوم / مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان - نوبت دوم
 27. مزایده دستگاه برداشت ذرت ..... / مزایده,مزایده دستگاه برداشت ذرت .....
 28. مزایده 4 واحد اپارتمان در ساختمان شش طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده 4 واحد اپارتمان در ساختمان شش طبقه نوبت دوم
 29. مزایده ملک بخش یک بهبهان قدمت 25 سال / مزایده,مزایده ملک بخش یک بهبهان قدمت 25 سال
 30. مزایده ششدانگ از عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش دو بوشهر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ از عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش دو بوشهر نوبت اول
 31. مزایده جعبه 12 تایی بسته بندی شده رب گوجه ساده / مزایده, جعبه 12 تایی بسته بندی شده رب گوجه ساده
 32. مزایده اجاره املاک و ساختمان های مازاد / مزایده ,مزایده اجاره املاک و ساختمان های مازاد
 33. مزایده ششدانگ 7261 فرعی از 13 اصلی عرصه 295.8متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ 7261 فرعی از 13 اصلی عرصه 295.8متر مرحله دوم
 34. مزایده ملک مشاع منزل مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع منزل مسکونی نوبت اول
 35. مزایده ملک به مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت صد و بیست متر
 36. مزایده ملک مساحت 99.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 99.5متر نوبت اول
 37. مزایده ملک با عرصه 223مترمربع نوبت سوم / مزایدهمزایده ملک با عرصه 223مترمربع نوبت سوم
 38. مزایده مازاد سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبت شده بخش چهار / مزایده,مزایده مازاد سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبت شده بخش چهار
 39. مزایده پلاک ثبت شده بخش هشت یزد نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده بخش هشت یزد نوبت دوم
 40. مزایده 40 دستگاه شاسی گراب لودر / آگهی مزایده,مزایده 40 دستگاه شاسی گراب لودر
 41. مزایده ششدانگ پلاک به صورت مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به صورت مغازه نوبت دوم
 42. مناقصه تهیه ، حمل ، نصب ، راه اندازی ، کالیبراسیون ، خدمات تعمیر و نگهداری و پشتیبانی ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه ، حمل ، نصب ، راه اندازی ، کالیبراسیون ، خدمات تعمیر و نگهداری و پشتیبانی ...- نوبت دوم
 43. مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع گاز ناحیه صنعتی گلستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع گاز ناحیه صنعتی گلستان
 44. مناقصه انجام امور خدمات گازبانی شهرستان بهارستان نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات گازبانی شهرستان بهارستان نوبت دوم
 45. مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405
 46. مزایده فروش فرش / مزایده,مزایده فروش فرش
 47. مزایده ملک مسکونی مساحت 216متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 216متر مرحله اول
 48. مزایده سه دانگ یک ساختمان دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ یک ساختمان دو طبقه نوبت اول
 49. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت منزل مسکونی نوبت دوم
 50. مزایده یک قطعه زمین 614.11متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 614.11متر
 51. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206
 52. مزایده یک دستگاه فرز / مزایده,مزایده یک دستگاه فرز
 53. مزایده 5 دانگ و 76.9 صدم سهم مشاع از یکصد سهم یک دانگ مشاع از مغازه / مزایده,مزایده 5 دانگ و 76.9 صدم سهم مشاع از یکصد سهم یک دانگ مشاع از مغازه
 54. مزایده فروش سه دستگاه لپ تاپ ایسوز .... / مزایده,مزایده فروش سه دستگاه لپ تاپ ایسوز ....
 55. مزایده ششدانگ پلاک 16 فرعی از 73 اصلی بخش شش / مزایده,مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز
 56. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید 132 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید 132
 57. مزایده ملک به مساحت 420.65متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 420.65متر مرحله اول
 58. مزایده فروش یک دستگاه بسته بندی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه بسته بندی
 59. مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت 555متر / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت 555متر
 60. مزایده ساختمان دو طبقه با مصالح بنایی نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه با مصالح بنایی نوبت اول
 61. مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه نوبت سوم
 62. مزایده منزل مسکونی یک طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه نوبت دوم
 63. مناقصه بهسازی و شن ریزی و آسفالت راههای روستایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی و شن ریزی و آسفالت راههای روستایی نوبت دوم
 64. اصلاحیه مناقصه احداث ساختمان پست برق زمینی-اصلاحیه / اصلاحیه, مناقصه احداث ساختمان پست برق زمینی-اصلاحیه
 65. مزایده ملک فاقد سند رسمی کلاسه 930082 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک فاقد سند رسمی کلاسه 930082 نوبت دوم
 66. مناقصه خدمات نشت یابی از تاسیسات شرکت گاز / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه خدمات نشت یابی از تاسیسات شرکت گاز
 67. مزایده پلاک ثبتی به صورت منزل مسکونی با عرصه 196متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به صورت منزل مسکونی با عرصه 196متر نوبت دوم
 68. آگهی واگذاری به اجاره یک باب دکه / آگهی واگذاری به اجاره یک باب دکه
 69. مزایده ششدانگ ملک غیر رسمی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک غیر رسمی نوبت دوم
 70. مزایده مقدار دو سهم از ده سهم ششدانگ به استثنای ثمینه اعیانی پلاک نوبت دوم / مزایده,مزایده مقدار دو سهم از ده سهم ششدانگ به استثنای ثمینه اعیانی پلاک نوبت دوم
 71. مزایده ششدانگ سه قطعه ملک اپارتمان و مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه ملک اپارتمان و مغازه
 72. مزایده فروش یک تخته فرش دست بافت ، مقدار هشت گونی خامه فرش.... نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده فروش یک تخته فرش دست بافت ، مقدار هشت گونی خامه فرش... نوبت دوم
 73. مزایده اجاره حدود 90 هکتار اراضی کشاورزی / مزایده,مزایده اجاره حدود 90 هکتار اراضی کشاورزی
 74. حراج حضوری تعداد 65 دستگاه خودرو و 1000 دستگاه موتورسیکلت ( اوراقی و قابل شماره گذاری ) / حراج حضوری , حراج حضوری تعداد 65 دستگاه خودرو و 1000 دستگاه موتورسیکلت ( اوراقی و قابل شماره گذاری )
 75. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی پلاک ثبت شده / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی پلاک ثبت شده
 76. مزایده ملک با قدمت بیش از سی سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیش از سی سال نوبت اول
 77. مزایده ملک مشاع پرونده اجرایی 950584 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاع پرونده اجرایی 950584 نوبت دوم
 78. مزایده ششدانگ ملک با عرصه 342.70متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با عرصه 342.70متر نوبت اول
 79. مزایده واحد مسکونی با عرصه صد و هشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده واحد مسکونی با عرصه صد و هشتاد متر نوبت اول
 80. مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 به رنگ نقره ای نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 به رنگ نقره ای نوبت دوم
 81. مزایده فروش یک پلاک زمین ، یکدستگاه حفاری بنز روتاری ویرث و یکدستگاه کاتر / آگهی مزایده , مزایده فروش یک پلاک زمین ، یکدستگاه حفاری بنز روتاری ویرث و یکدستگاه کاتر
 82. مزایده ساختمان مسکونی 100.28متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی 100.28متر
 83. مناقصه کرایه دو دستگاه خودرو سواری پژو ، 2 دستگاه مزدا دو کابین ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کرایه دو دستگاه خودرو سواری پژو ، 2 دستگاه مزدا دو کابین ...
 84. آگهی مزایده واگذاری تعداد 9 قطعه زمین مزروعی / آگهی مزایده ،آگهی مزایده واگذاری تعداد 9 قطعه زمین مزروعی
 85. مزایده فروش اموال حاصل از تخریب ساختمان / مزایده , مزایده فروش اموال حاصل از تخریب ساختمان
 86. مناقصه احداث ساختمان اداره گاز چاف و چمخاله / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان اداره گاز چاف و چمخاله
 87. مناقصه احداث ساختمان اداره گاز لوندویل / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان اداره گاز لوندویل
 88. مناقصه احداث ساختمان اداره گاز شاندرمن / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان اداره گاز شاندرمن
 89. مناقصه احداث ساختمان اداره گاز گوراب زرمیخ / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان اداره گاز گوراب زرمیخ
 90. مزایده کامپیوتر ، مانیتور ، تلویزیون ، صندلی با روکش چرمی.... / مزایده,مزایده کامپیوتر ، مانیتور ، تلویزیون ، صندلی با روکش چرمی....
 91. مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ دنده ای زوم لاین / مزایده,مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ دنده ای زوم لاین
 92. مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری پراید 132 / مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری پراید 132
 93. مزایده یک قطعه زمین خانه و محوطه مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه و محوطه مرحله دوم
 94. مزایده ششدانگ قطعات سوم و 5 تفکیکی بخش 22 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ قطعات سوم و 5 تفکیکی بخش 22 گیلان
 95. مزایده فروش درب چوبی پیش ساخته ساختمان با روکش ملامینه / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش درب چوبی پیش ساخته ساختمان با روکش ملامینه
 96. مزایده ششدانگ مغازه با ارتفاع 3.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه با ارتفاع 3.5متر
 97. مزایده فروش یکدستگاه لودر 1120 و یکدستگاه لودر هپکو / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه لودر 1120 و یکدستگاه لودر هپکو
 98. مناقصه آسفالت خیابان شهید بهشتی / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت خیابان شهید بهشتی
 99. مزایده فروش املاک شامل 21 قطعه نوبت دوم 95.7.14 / مزایده,مزایده فروش املاک شامل 21 قطعه نوبت دوم 95.7.14
 100. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه