سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش دهم)

 

 1. مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم
 2. آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار حمل و نقل / آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار حمل و نقل
 3. آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار رستوران / آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار رستوران
 4. مناقصه خرید چراغ جهت نورپردازی در سطح منطقه هفت- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید چراغ جهت نورپردازی در سطح منطقه هفت- تجدید
 5. مزایده انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده,مزایده انتشارات دانشجویی
 6. مزایده ملک بخش یک حوزه ثبتی گرگان نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش یک حوزه ثبتی گرگان نوبت دوم
 7. مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات سازه تابلیه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات سازه تابلیه
 8. مزایده واگذاری به اجاره محلهای غرفه کافی شاپ و ... / آگهی مزایده حراج, مزایده واگذاری به اجاره محلهای غرفه کافی شاپ و ...
 9. مزایده اجاره محصول زیتون سبز / آگهی مزایده , مزایده اجاره محصول زیتون سبز
 10. مناقصه جابجایی ستونهای واقع در خیابان امام حسین / مناقصه , مناقصه جابجایی ستونهای واقع در خیابان امام حسین
 11. مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشکده پیراپزشکی / آگهی مناقصه,مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشکده پیراپزشکی
 12. مزایده هشتاد سهم دیم مشاع 7975 سهم ششدانگ مرحله اول / مزایده,مزایده هشتاد سهم دیم مشاع 7975 سهم ششدانگ مرحله اول
 13. مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم
 14. مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس نوبت دوم
 15. مناقصه انتخاب پیمانکار پارکهای ترافیک ایرانی و مروارید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار پارکهای ترافیک ایرانی و مروارید نوبت دوم
 16. مزایده منزل مسکونی مساحت 294متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 294متر
 17. مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز نوبت اول
 18. مزایده ششدانگ پلاک 2980/80 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2980/80
 19. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید قابل شماره گذاری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید قابل شماره گذاری نوبت دوم
 20. مزایده پلاک دارای 275مترمربع / مزایده,مزایده پلاک دارای 275مترمربع
 21. مزایده مقدار 1879.73متر مربع زمین تجاری / مزایده,مزایده مقدار 1879.73متر مربع زمین تجاری
 22. مزایده یک دستگاه خودرو 405 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو 405
 23. مزایده پیش فروش واحد 52 از بلوک f مجتمع مسکونی انارستان تجدید / مزایده,مزایده پیش فروش واحد 52 از بلوک f مجتمع مسکونی انارستان تجدید
 24. مناقصه تکمیل مدرسه گیتی نژاد / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه گیتی نژاد
 25. آگهی تجدید مناقصه پروژه تهیه و نصب سیستم LG-TG مخازن 12 و 13 انبار نفت یاسوج / آگهی تجدید مناقصه عمومی پروژه تهیه و نصب سیستم LG-TG مخازن 12 و 13 انبار نفت یاسوج
 26. ارزیابی کیفی خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره مکانیک.... / مناقصه , ارزیابی کیفی خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره مکانیک....
 27. اصلاحیه مزایده فروش خودرو های مازاد-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده فروش خودروهای مازاد-اصلاحیه
 28. مناقصه اجرای عملیات مربوط به سوله فلزی ساختمان پمپاژ نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مربوط به سوله فلزی ساختمان پمپاژ نوبت دوم
 29. مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل 89 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل 89
 30. مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون کمپرسی مدل 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون کمپرسی مدل 88
 31. مناقصه احداث دیوار بلوکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیوار بلوکی
 32. مناقصه تامین نیروی انسانی / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه تامین نیروی انسانی
 33. مناقصه مراقبت و حراست فیزیکی از سد و سازه کنترل چاه نیمه چهارم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مراقبت و حراست فیزیکی از سد و سازه کنترل چاه نیمه چهارم نوبت دوم
 34. اصلاحیه مزایده واگذاری امتیاز سرقفلی واحد تجاری-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده واگذاری امتیاز سرقفلی واحد تجاری-اصلاحیه
 35. مزایده فروشگاه مواد غذایی بیمارستان شفاء / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروشگاه مواد غذایی بیمارستان شفاء
 36. مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری تجاری ناحیه صنعتی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری تجاری ناحیه صنعتی
 37. فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع های فرهنگی و هنری نوبت دوم / فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع های فرهنگی و هنری نوبت دوم
 38. مناقصه اجرای فاز دوم احداث فضای سبز ورودی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فاز دوم احداث فضای سبز ورودی
 39. مناقصه انجام امورات خدمات شهری ... - مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امورات خدمات شهری .. - مرحله سوم نوبت دوم
 40. مزایده فروش واحد تجاری مساحت 20.63متر / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری مساحت 20.63متر
 41. مزایده196 قلم اموال اسقاط / آگهی مزایده عمومی ,مزایده 196 قلم اموال اسقاط
 42. مزایده فروش شش قطعه زمین با پلاکهای ثبتی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین با پلاکهای ثبتی نوبت سوم
 43. مناقصه عملیات ایمن سازی حوزه کرخه جنوبی (نصب گاردریل) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ایمن سازی حوزه کرخه جنوبی (نصب گاردریل) - نوبت دوم
 44. فراخوان امور خدمات استخر دانشگاه بصورت حجمی / آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای , فراخوان امور خدمات استخر دانشگاه بصورت حجمی
 45. مناقصه روکش آسفالت خیابان های کوی حصیرآباد و عامری ..... / مناقصه عمومی , مناقصه روکش آسفالت خیابان های کوی حصیرآباد و عامری .....
 46. مزایده یک دستگاه فرز انگشتی ... / مزایده یک دستگاه فرز انگشتی ...
 47. مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی نوبت دوم
 48. مزایده وسایط نقلیه / مزایده, مزایده وسایط نقلیه
 49. مزایده قطعه زمین زراعی دیم نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین زراعی دیم نوبت اول
 50. مزایده ششدانگ 5 قطعه تجمیعی / مزایده,مزایده ششدانگ 5 قطعه تجمیعی
 51. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اموال غیرمنقول
 52. مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان بدون حقوق ارتفاقی / مزایده,مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان بدون حقوق ارتفاقی
 53. مزایده اسناد رهنی اپارتمان / مزایده,مزایده اسناد رهنی اپارتمان
 54. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 112.46مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 112.46مترمربع
 55. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400088 اسناد رهنی غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400088 اسناد رهنی غیرمنقول
 56. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7883 به کلاسه 9400082 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7883 به کلاسه 9400082
 57. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7845 به کلاسه 9400134 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7845 به کلاسه 9400134
 58. مزایده اپارتمان سند شماره 17022 / مزایده,مزایده اپارتمان سند شماره 17022
 59. مزایده ششدانگ اپارتمان 64.44متر کلاسه 9400127 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 64.44متر کلاسه 9400127 اسناد رهنی
 60. مزایده آهن آلات ضایعاتی موجود در مجتمع تولیدی مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده آهن آلات ضایعاتی موجود در مجتمع تولیدی مرحله اول نوبت دوم

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش نهم)

 

 1. مزایده ملک زمین معرفی شده 1000متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک زمین معرفی شده 1000متر نوبت اول
 2. مزایده نقلیه لودر کماتسو w90 / مزایده,مزایده نقلیه لودر کماتسو w90
 3. مناقصه بهسازی و آسفالت راه های روستایی کوهدشت و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه بهسازی و آسفالت راه های روستایی کوهدشت و ...
 4. مزایده فروش منزل مسکونی مساحت 533.5متر با بر 12 متر / مزایده,مزایده فروش منزل مسکونی مساحت 533.5متر با بر 12 متر
 5. مزایده 553 سهم مشاع از 970 سهم ششدانگ یکباب خانه و مغازه / مزایده,مزایده 553 سهم مشاع از 970 سهم ششدانگ یکباب خانه و مغازه
 6. مزایده و حراج حضوری فروش تعدادی از خودروهای سنگین و نیمه سنگین و سبک مازاد بر نیاز / مزایده و حراج حضوری, مزایده و حراج حضوری فروش تعدادی از خودروهای سنگین و نیمه سنگین و سبک مازاد بر نیاز
 7. مزایده پلاک ثبتی دارای شش قطعه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دارای شش قطعه
 8. مزایده اجاره 7 باب واحد مسکونی / مزایده , مزایده اجاره 7 باب واحد مسکونی
 9. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2.5 هکتار نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2.5 هکتار نوبت دوم
 10. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت دوم
 11. فراخوان مناقصه 1250 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده تکی و جمعی روستاهای غرب ... نوبت اول / آگهی فراخون مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه 1250 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده تکی و جمعی روستاهای غرب ... نوبت اول
 12. مزایده فروش اموال و اقلام سرمایه ای مازاد / مزایده فروش اموال و اقلام سرمایه ای مازاد
 13. آگهی مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب
 14. شناسایی پیمانکار برون سپاری بخش فیزیوتراپی بیمارستان مرکزی نفت و داروخانه های مراکز سلامت خانواده / شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار برون سپاری بخش فیزیوتراپی بیمارستان مرکزی نفت و داروخانه های مراکز سلامت خانواده نوبت اول
 15. مناقصه آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر بروات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر بروات
 16. مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی واقع در پیشانی پل عابر پیاده در مجاورت دانشگاه - نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی واقع در پیشانی پل عابر پیاده در مجاورت دانشگاه - نوبت دوم
 17. تمدید مزایده فروش تعدادی از آپارتمانها- تمدید / تمدید مزایده,مزایده فروش تعدادی از آپارتمانها-تمدید
 18. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید
 19. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب و شبکه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب و شبکه فاضلاب
 20. مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی و سلف سرویس / مناقصه ,مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی و سلف سرویس
 21. فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع های فرهنگی و هنری / فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع های فرهنگی و هنری
 22. فراخوان مناقصه قرائت و توزیع قبوض آبفا هندیجان / فراخوان ,فراخوان مناقصه قرائت و توزیع قبوض آبفا هندیجان
 23. مناقصه عملیات بارگیری , حمل و تخلیه مقدار 10.000 تن نهاده های کشاورزی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بارگیری , حمل و تخلیه مقدار 10.000 تن نهاده های کشاورزی ... نوبت دوم
 24. مناقصه ساخت جعبه چوبی تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه ساخت جعبه چوبی تجدید
 25. مزایده فروش اقلام و اثاثیه های اسقاطی مازاد / مزایده فروش اقلام و اثاثیه های اسقاطی مازاد
 26. مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی و حراستی و ... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی و حراستی و ...
 27. مزایده واگذاری یک ملک جنب پمپ گاز CNG نوبت دوم مرحله دوم 95/5/19 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک ملک جنب پمپ گاز CNG نوبت دوم مرحله دوم 95/5/19
 28. مزایده فروش واحدهای تجاری تجدید نوبت اول / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری تجدید نوبت اول
 29. تجدید مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور تجدید نوبت اول
 30. فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر دهق به روش بیع متقابل / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر دهق به روش بیع متقابل
 31. فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر دهق به روش بیع متقابل / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر دهق به روش بیع متقابل
 32. مزایده فروش تعداد 5 دستگاه مینی بوس آرین تیپ C616 / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 5 دستگاه مینی بوس آرین تیپ C616
 33. مزایده فروش دو پلاک زمین کارگاهی هرکدام 83.72متر / مزایده,مزایده فروش دو پلاک زمین کارگاهی هرکدام 83.72متر
 34. مزایده یک قطعه زمین عرصه 300متر فاقد اعیان نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 300متر فاقد اعیان نوبت دوم
 35. مناقصه خرید جعبه چوبی تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خرید جعبه چوبی تجدید
 36. مزایده سه دانگ از ششدانگ حق کسب و پیشه مغازه / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ حق کسب و پیشه مغازه
 37. مزایده ملک مشاع منزل مسکونی 72 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ملک مشاع منزل مسکونی 72 سهم پلاک ثبتی
 38. مزایده منزل مسکونی در سه طبقه با سه واحد مسکونی / مزایده,مزایده منزل مسکونی در سه طبقه با سه واحد مسکونی
 39. تجدید مناقصه انجام پروژه های عمرانی جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه انجام پروژه های عمرانی جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم
 40. مزایده تعداد 36 عدد کیف حاوی دستگاه پرس لوله / مزایده , مزایده تعداد 36 عدد کیف حاوی دستگاه پرس لوله
 41. مزایده یک دستگاه خودروی پراید / مزایده یک دستگاه خودروی پراید
 42. مزایده جایگاه گاز CNG / مزایده جایگاه گاز CNG
 43. مزایده تعدادی از اماکن ورزشی / مزایده , مزایده تعدادی از اماکن ورزشی نوبت اول
 44. مناقصه سرویس و نگهداری شبکه های برقی و مخابراتی دانشگاه / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس و نگهداری شبکه های برقی و مخابراتی دانشگاه
 45. مناقصه سرویس و نگهداری کلیه ساختمانهای ابنیه و محوطه های داخلی و خارجی دانشگاه / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس و نگهداری کلیه ساختمانهای ابنیه و محوطه های داخلی و خارجی دانشگاه
 46. اصلاحیه مناقصه ساماندهی معابر اصلی - اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی معابر اصلی -اصلاحیه
 47. مناقصه احداث شبکه روستایی معابر نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث شبکه روستایی معابر نوبت دوم
 48. مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری محور قصرالدشت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری محور قصرالدشت نوبت دوم
 49. مزایده ششدانگ یک اعیانی ششدانگ یکبابخانه کلاسه 9204011122000317 / مزایده,مزایده ششدانگ یک اعیانی ششدانگ یکبابخانه کلاسه 9204011122000317
 50. مزایده یک قطعه زمین قدمت 35 سال / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قدمت 35 سال
 51. مناقصه اجرای 7960 متر توسعه شبکه گازرسانی پلی اتیلن و فلزی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 7960 متر توسعه شبکه گازرسانی پلی اتیلن و فلزی...
 52. مزایده موازی یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده موازی یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی
 53. مزایده یکباب مغازه به مساحت 69/83 کلاسه 940528 / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 69/83 کلاسه 940528
 54. مزایده یکباب منزل مسکونی مشاع / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مشاع
 55. تجدید مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرح حریم رودخانه اندرگلی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرح حریم رودخانه اندرگلی تجدید نوبت دوم
 56. مزایده ششدانگ یکباب گاوداری / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاوداری
 57. مناقصه حمل فرآورده های نفتی مورد نیاز خود -95.5.19 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل فرآورده های نفتی مورد نیاز خود -95.5.19
 58. مناقصه انجام امور بهره برداری از دپارتمان بارگیرخانه (بارگیری سیمان) کارخانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور بهره برداری از دپارتمان بارگیرخانه (بارگیری سیمان) کارخانه
 59. مزایده فروش قطعات تجاری / مزایده,مزایده فروش قطعات تجاری
 60. مزایده فروش اقساطی قطعه مسکونی / مزایده,مزایده فروش اقساطی قطعه مسکونی

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش هشتم)

 

 1. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان سند رهنی 17109 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان سند رهنی 17109
 2. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400106 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400106
 3. مزایده ششدانگ اپارتمان 76.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 76.4متر
 4. مزایده یکباب اپارتمان سند شماره 17150 مورخه 91.9.25 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان سند شماره 17150 مورخه 91.9.25
 5. مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان / مزایده,مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان
 6. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اسناد رهنی
 7. مزایده اسناد رهنی 6 دانگ اپارتمان / مزایده,مزایده اسناد رهنی 6 دانگ اپارتمان
 8. مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی ششدانگ یکباب اپارتمان / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی ششدانگ یکباب اپارتمان
 9. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400097 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400097
 10. مزایده فروش املاک در تهران کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش املاک در تهران کاربری مسکونی
 11. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 64/44مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 64/44مترمربع
 12. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7911 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7911
 13. مزایده اجاره تعدادی از واحدهای مسکونی و تجاری موقوفات / اطلاعیه مزایده , مزایده اجاره تعدادی از واحدهای مسکونی و تجاری موقوفات
 14. همایش تخصصی سیستم های ویژه جذب انرژی / همایش تخصصی سیستم های ویژه جذب انرژی
 15. مزایده ششدانگ زمین به کلاسه 8904007151000024 / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به کلاسه 8904007151000024
 16. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین قطعه یک اسفراین / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین قطعه یک اسفراین
 17. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری ال نود / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری ال نود
 18. مزایده یک واحد مسکن مهر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مسکن مهر نوبت دوم
 19. فراخوان طرح های برتر مصلی های سراسر کشور / فراخوان طرح های برتر مصلی های سراسر کشور
 20. مزایده ششدانگ پلاک 2726/753 بخش دو اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2726/753 بخش دو اهواز
 21. فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای به بخش خصوصی / فراخوان , فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای به بخش خصوصی
 22. مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری فرهنگی مذهبی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری فرهنگی مذهبی
 23. تجدید مزایده فروش لوازم اسقاطی کارگاه سنگ شکن - 95.5.18 / آگهی تجدید مزایده حضوری (حراج) , مزایده فروش لوازم اسقاطی کارگاه سنگ شکن - 95.5.18
 24. مزایده فروش مخازن آب فلزی هوایی منطقه جرقویه / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش مخازن آب فلزی هوایی منطقه جرقویه
 25. مزایده قطعه زمینی به متراژ 3000 متر مربع واقع در جنب بهشت مطهر بابت احداث گلخانه و نهالستان / مزایده قطعه زمینی به متراژ 3000 متر مربع واقع در جنب بهشت مطهر بابت احداث گلخانه و نهالستان
 26. فروش 65 دستگاه انواع ماشین آلات تجهیزات بندری و موتورسیکلت مستعمل و مازاد بر نیاز در پنج گروه / مزایده , مزایده فروش 65 دستگاه انواع ماشین آلات تجهیزات بندری و موتورسیکلت مستعمل و مازاد بر نیاز در پنج گروه
 27. مزایده عمومی اجاره محل میدان کشت و دام محمدآباد نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل میدان کشت و دام محمدآباد نوبت دوم
 28. مزایده اجاره واحدهای تجاری طبقه همکف ساختمان و ... نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره واحدهای تجاری طبقه همکف ساختمان و ... نوبت دوم
 29. مزایده خانه قدیمی کلنگی و قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده خانه قدیمی کلنگی و قطعه زمین زراعی
 30. مزایده یکباب اپارتمان مساحت صد و سی و نه متر / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان مساحت صد و سی و نه متر
 31. مناقصه عملیات شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب .... / مناقصه,مناقصه عملیات شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب ....
 32. مزایده املاک شامل باغ و زمین و ساختمان / مزایده,مزایده املاک شامل باغ و زمین و ساختمان
 33. فروش مقداری آجر جالیز در 2 رنگ قرمز و رنگ بتن به شکل کلی یا جزئی / آگهی مزایده,فروش مقداری آجر جالیز در 2 رنگ قرمز و رنگ بتن به شکل کلی یا جزئی
 34. مزایده واگذاری بوفه بیمارستان بعثت تجدید / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری بوفه بیمارستان بعثت تجدید
 35. مناقصه عمومی احداث دیوار پیاده روسازی پیرامون منازل مسکونی / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث دیوار پیاده روسازی پیرامون منازل مسکونی
 36. مناقصه قرارداد خرید و نصب و راه اندازی سیستم تحریک استاتیک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه قرارداد خرید و نصب و راه اندازی سیستم تحریک استاتیک
 37. مزایده پیش فروش یک واحد تجاری و دو واحد آپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده پیش فروش یک واحد تجاری و دو واحد آپارتمان نوبت دوم
 38. مناقصه نگهداری و پشتیبانی تجهیزات مرکز مدیریت راهها و دوربین های نظارت تصویری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و پشتیبانی تجهیزات مرکز مدیریت راهها ...
 39. مزایده ملک ساختمان یک طبقه پشت قواره قدمت 11سال / مزایده,مزایده ملک ساختمان یک طبقه پشت قواره قدمت 11سال
 40. آگهی مزایده واگذاری جایگاه سوخت / آگهی مزایده واگذاری جایگاه سوخت
 41. مناقصه تامین p/f hydrill / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تامین p/f hydrill
 42. مزایده اپارتمان مسکونی با مساحت مفید 75متر نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی با مساحت مفید 75متر نوبت اول
 43. مزایده ششدانگ یکباب خانه و باغچه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و باغچه
 44. مزایده ساختمان مسکونی با مصالح اجر و اهن / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با مصالح اجر و اهن
 45. فراخوان خرید چهار عدد ON/OFF VALVE; HARTMANN نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان خرید چهار عدد ON/OFF VALVE; HARTMANN نوبت دوم
 46. مناقصه لوله پلی اتیلن سایز 630 م م / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لوله پلی اتیلن سایز 630 م م
 47. مناقصه تعمیرات و سرویسکاری قسمت مکانیکی برقی مشعل... - تجدید نوبت اول / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات و سرویسکاری قسمت مکانیکی برقی مشعل... - تجدید نوبت اول
 48. مزایده ملک با عرصه 325متر اجرایی 93/321 / مزایده,مزایده ملک با عرصه 325متر اجرایی 93/321
 49. مزایده ششدانگ زمین دویست و ده متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دویست و ده متر نوبت دوم
 50. مزایده منزل مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت اول
 51. مزایده ششدانگ یک باب ساختمان کلاسه 9500011 / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب ساختمان کلاسه 9500011
 52. مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم
 53. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن (PE80) در سایزهای مختلف نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن (PE80) در سایزهای مختلف نوبت دوم
 54. آگهی مناقصه عمومی تهیه سبد کالا اهدا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی تهیه سبد کالا اهدا نوبت دوم
 55. اصلاحیه مزایده فروش و واگذاری دو واحد مسکونی و سی قطعه زمین -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش و واگذاری دو واحد مسکونی و سی قطعه زمین -اصلاحیه
 56. مزایده فروش ماشین آلات خط تولید سوزن پمپ انژکتور 95.5.19 / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات خط تولید سوزن پمپ انژکتور نوبت اول 95.5.19
 57. تجدید مزایده واگذاری جایگاه سوخت CNG / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری جایگاه سوخت CNG
 58. مزایده یک واحد ساختمان واقع در روستای کاکرون کلاسه 930029 / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان واقع در روستای کاکرون کلاسه 930029
 59. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1000 متر مربع کلاسه 940149 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1000 متر مربع کلاسه 940149
 60. مزایده فروش دستگاه مش بافت تری دی پنل فلزی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش دستگاه مش بافت تری دی پنل فلزی نوبت دوم

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش چهارم)

 

 1. تجدید مناقصه خرید و نصب چیلر تراکمی به همراه برج خنک کننده مربوطه تجدید نوبت سوم / تجدید مناقصه , مناقصه خرید و نصب چیلر تراکمی به همراه برج خنک کننده مربوطه تجدید نوبت سوم
 2. مناقصه ملزومات آشپزخانه / مناقصه , مناقصه ملزومات آشپزخانه نوبت اول
 3. مزایده اجاره استخر سرپوشیده کوثر / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره استخر سرپوشیده کوثر
 4. مناقصه عملیات جدولگذاری میدان دانشگاه به سمت خیابان محمد رسول الله تجدید مرحله دوم نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جدولگذاری میدان دانشگاه به سمت خیابان محمد رسول الله تجدید مرحله دوم نوبت دوم
 5. فراخوان خرید 96 عدد نورافکن ضد افنجار به همراه لامپ- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ,فراخوان خرید 96 عدد نورافکن ضد افنجار به همراه لامپ- نوبت دوم
 6. مناقصه خرید تجهیزات سیستم انتقال PTN تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه خرید تجهیزات سیستم انتقال PTN تجدید نوبت دوم
 7. مزایده خط کامل تولید و تزریق پلی یورتان / مزایده,مزایده خط کامل تولید و تزریق پلی یورتان
 8. مزایده واگذاری اجاره عرصه و گلخانه سه قلو / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره عرصه و گلخانه سه قلو
 9. مناقصه عملیات اجرایی میدان حضرت معصومه (س) - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی میدان حضرت معصومه (س) -تجدید نوبت دوم
 10. مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری و اداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری و اداری نوبت دوم
 11. مناقصه اجرای پوشش سقف و مصلی شهر قدس تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پوشش سقف و مصلی شهر قدس تجدید
 12. مناقصه خرید انواع کابل ژله فیلد خاکی و هوائی / آگهی مناقصه یک مرحله ای, مناقصه خرید انواع کابل ژله فیلد خاکی و هوائی
 13. مزایده ششدانگ اعیان یک دربند مغازه تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یک دربند مغازه تجاری
 14. مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری نوبت دوم
 15. مزایده واگذاری مجوز نصب یک عدد دکه به مساحت 24 متر مربع نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده مجوز واگذاری نصب یک عدد دکه به مساحت 24 متر مربع نوبت دوم
 16. مناقصه نگهداری و پشتیبانی دوربین های نظارت تصویری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه نگهداری و پشتیبانی دوربین های نظارت تصویری
 17. مناقصه پروژه اجرای ساختمانهای پدافند غیر عامل و سامانه 122 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اجرای ساختمانهای پدافند غیر عامل و سامانه 122 نوبت دوم
 18. مزایده یک قطعه زمین مزروعی مبذر 110 سهم مشاع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مبذر 110 سهم مشاع
 19. مزایده فروش یک دستگاه خودروی پراید هاچبک مدل 80 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی پراید هاچبک مدل 80
 20. مزایده ملک با قدمت بیست سال بدون نماسازی حدود 170متر تجدید / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیست سال بدون نماسازی حدود 170متر تجدید
 21. مزایده فروش 4 قطعه تجاری خدماتی و دو قطعه جای زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه تجاری خدماتی و دو قطعه جای زمین مسکونی نوبت دوم
 22. مزایده واگذار حق بهره برداری از سرقفلی یک باب سوله / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذار حق بهره برداری از سرقفلی یک باب سوله
 23. مناقصه خدمات تنظیفات ،سرایداری، امور آبدارخانه ها و ... / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه خدمات تنظیفات ،سرایداری، امور آبدارخانه ها
 24. تجدید مناقصه تعداد 1200 طاقه نایلون یا استرچ و تعداد 200 طاقه توری مخصوص بسته بندی ... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعداد 1200 طاقه نایلون یا استرچ و تعداد 200 طاقه توری مخصوص بسته بندی ... تجدید نوبت دوم
 25. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 11 ثبت امل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 11 ثبت امل
 26. مناقصه واگذاری حجمی خدمات پشتیبانی و امور نظافت به مساحت 7000 متر مربع نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری حجمی خدمات پشتیبانی و امور نظافت به مساحت 7000 متر مربع نوبت دوم
 27. مناقصه عملیات اجرای جابجایی تاسیسات در مناطق یک و سه - مرحله دوم نوبت اول / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای جابجایی تاسیسات در مناطق یک و سه - مرحله دوم نوبت اول
 28. تجدید مناقصه اجرای خط انتقال و تجهیز چاه های ...95.05.19 / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای خط انتقال و تجهیز چاه های ...95.05.19
 29. مناقصه انتخاب پیمانکار اجرایی C جهت انجام پروژه عملیات نگهداری و تعمیرات گوی شناور- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه انتخاب پیمانکار اجرایی C جهت انجام پروژه عملیات نگهداری و تعمیرات گوی شناور- نوبت دوم
 30. مناقصه تهیه و توزیع غذای کارکنان تأسیسات تقویت فشار ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه و توزیع غذای کارکنان تأسیسات تقویت فشار ...
 31. مناقصه خرید نهاده های دامی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید نهاده های دامی
 32. مزایده فروش دو دستگاه باسکول 95/5/19 / آگهی مزایده کتبی , مزایده فروش دو دستگاه باسکول 95/5/19
 33. مناقصه امور مربوط به سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی / آگهی مناقصه , مناقصه امور مربوط به سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی
 34. مناقصه دنده بزرگ Lowspeed ... نوبت سوم / آگهی مناقصه , مناقصه دنده بزرگ Lowspeed ... نوبت سوم
 35. مناقصه امور مربوط به تایپ و تکثیر / آگهی مناقصه , مناقصه امور مربوط به تایپ و تکثیر
 36. مناقصه عملیات نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل و هوایی و خطوط DECT و ... نوبت دوم / خلاصه آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل و هوایی و خطوط DECT و ... نوبت دوم
 37. مزایده خودرو / مزایده,مزایده خودرو
 38. مزایده عمومی پروژه های نیمه تمام اداره کل اموزش و پرورش- نوبت دوم / مزایده , مزایده عمومی پروژه های نیمه تمام اداره کل اموزش و پرورش- نوبت دوم
 39. مناقصه احداث تعداد نه سازه پل عابر پیاده مکانیزه و تجهیز دو پل عابر پیاده / آگهی مناقصه , مناقصه احداث تعداد نه سازه پل عابر پیاده مکانیزه و تجهیز دو پل عابر پیاده
 40. مزایده ساختمان مسکونی عرصه 204.64متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 204.64متر نوبت دوم
 41. مزایده ششدانگ زمین فاقد سند مالکیت نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین فاقد سند مالکیت نوبت اول
 42. مزایده یک ممیز سی و سه صدم سهم مشاع از 160 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک ممیز سی و سه صدم سهم مشاع از 160 سهم پلاک ثبتی
 43. مزایده پلاک زمین طبق سند 224متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک زمین طبق سند 224متر نوبت اول
 44. مزایده پلاک ثبتی بخش 16 یزد نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 16 یزد نوبت اول
 45. مزایده 4 قطعه ملک کلاسه 940366 ح ماده 138 مرحله سوم / مزایده,مزایده 4 قطعه ملک کلاسه 940366 ح ماده 138 مرحله سوم
 46. مزایده ملک بخش یک ثبت گرگان پرونده اجرایی 2/94/0263 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش یک ثبت گرگان پرونده اجرایی 2/94/0263 نوبت اول
 47. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی روستای دیدار نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی روستای دیدار نوبت دوم
 48. تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرای نورپردازی میدان شیخ مرتضی انصاری تجدید - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرای نورپردازی میدان شیخ مرتضی انصاری تجدید - نوبت دوم
 49. مزایده ملک مشاع شامل پلاک ثبتی قطعه 230 تفکیکی / مزایده,مزایده ملک مشاع شامل پلاک ثبتی قطعه 230 تفکیکی
 50. مزایده فرش ماشینی و ... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فرش ماشینی و ...
 51. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبت شده بخش 8 / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبت شده بخش 8
 52. مزایده پلاک ثبت شده بخش هشت یزد به صورت زمین باغی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده بخش هشت یزد به صورت زمین باغی نوبت دوم
 53. مزایده تمامت ششدانگ عمارت مسکونی بخش 11خرم اباد / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ عمارت مسکونی بخش 11خرم اباد
 54. مزایده ششدانگ یکباب غرفه به شماره هفتاد نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب غرفه به شماره هفتاد نوبت اول
 55. مزایده زمین مساحت 885متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 885متر نوبت دوم
 56. مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 2000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 2000متر نوبت اول
 57. مناقصه خرید کابل مسی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کابل مسی - نوبت دوم
 58. مزایده یک قطعه زمین مساحت هفتاد و پنج متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت هفتاد و پنج متر نوبت اول
 59. مزایده ششدانگ زمین بخش 7 گیلان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 7 گیلان نوبت اول
 60. مزایده ملک مشاعی بخش هشت شامل ویلایی قدیمی ساز / مزایده,مزایده ملک مشاعی بخش هشت شامل ویلایی قدیمی ساز

مناقصه و مزایده ایران 95.5.18 (بخش اول)

مناقصه و مزایده ایران 95.5.18 در سایت مزایده آنلاین و مناقصه های پارس نماد داده ها به شرح زیر است:


 1. مزایده فروش یک دستگاه بلدوزر D8 سری 77VK کاترپیلار / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه بلدوزر D8 سری 77VK کاترپیلار
 2. مناقصه تعداد 55 نفر جهت انجام امور اداری، خدماتی، کارگری و.... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعداد 55 نفر جهت انجام امور اداری، خدماتی، کارگری و.... تجدید نوبت دوم
 3. فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه های برق و روشنایی محوطه کارگاهی ناحیه صنعتی دهک - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه های برق و روشنایی محوطه کارگاهی ناحیه صنعتی دهک - نوبت دوم
 4. مزایده اجاره مکان پارکینگ بازار / آگهی مزایده,مزایده اجاره مکان پارکینگ بازار
 5. مزایده اجرای طرح پارکبان و ارائه خدمات کنترل پارک حاشیه ای / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجرای طرح پارکبان و ارائه خدمات کنترل پارک حاشیه ای
 6. استعلام اجرای طرح نصب تابلوهای دیزل و تعویض بار مرکز شهید دستغیب / استعلام, استعلام اجرای طرح نصب تابلوهای دیزل و تعویض بار مرکز شهید دستغیب
 7. دومین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی معماری95.5.18 / دومین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی معماری95.5.18
 8. فراخوان مناقصه عملیات روسازی و آسفالت و جدول گذاری- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات روسازی و آسفالت و جدول گذاری- نوبت دوم
 9. سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی / سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی
 10. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب- تجدید / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب
 11. مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شمال / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شمال
 12. مناقصه احداث بوستان- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث بوستان نوبت دوم
 13. مزایده بهره برداری از جمعه بازار- نوبت دوم / مزایده ,مزایده بهره برداری از جمعه بازار نوبت دوم
 14. مناقصه انجام عملیات پیشروی ، آماده سازی و استخراج ماده معدنی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات پیشروی ، آماده سازی و استخراج ماده معدنی
 15. مناقصه انجام نظافت صنعتی سالن های مونتاژ و ماشین کاری موتورسازی 3 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام نظافت صنعتی سالن های مونتاژ و ماشین کاری موتورسازی 3
 16. تجدید فراخوان راهبری ، تعمیر و نگهداری سیستم برق 400 هرتز فرودگاه ... -نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان راهبری ، تعمیر و نگهداری سیستم برق 400 هرتز فرودگاه ... -نوبت دوم
 17. مناقصه انجام نظافت صنعتی سالن های نیرو محرکه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام نظافت صنعتی سالن های نیرو محرکه
 18. اصلاحیه مناقصه احداث ساختمان دفتر دهیاری روستا-اصلاحیه / مناقصه احداث ساختمان دفتر دهیاری روستا
 19. فراخوان خرید 2 دستگاه الکتروپمپ 60 هزار گالنی -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 2 دستگاه الکتروپمپ 60 هزار گالنی -نوبت دوم
 20. مناقصه خرید 2000 دستگاه تابلو برق AC فضای باز به همراه پایه / مناقصه , مناقصه خرید 2000 دستگاه تابلو برق AC فضای باز به همراه پایه
 21. مزایده لودر..... / مزایده , مزایده لودر.....
 22. مناقصه انجام عملیات محوطه سازی پارک بانوان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات محوطه سازی پارک بانوان -نوبت دوم
 23. اصلاحیه اجاره املاک در شهر فسا-اصلاحیه / اصلاحیه اجاره,اجاره املاک در شهر فسا -اصلاحیه
 24. فراخوان خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی / آگهی فراخوان,فراخوان خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی
 25. مناقصه واگذاری امور خدماتی 96-95 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور خدماتی 96-95
 26. مزایده یک قطعه زمین مساحت 300مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 300مترمربع
 27. مزایده 182 سیر و هشت نخود مشاع از 240 سیر ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده 182 سیر و هشت نخود مشاع از 240 سیر ششدانگ اپارتمان
 28. فراخوان مقاله همایش ملی اقتصاد مقاومتی 95.5.18 / فراخوان مقاله همایش ملی اقتصاد مقاومتی 95.5.18
 29. مناقصه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف روستاهای شهرستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف روستاهای شهرستان
 30. مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی
 31. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مسکونی جمعا400متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مسکونی جمعا400متر
 32. مزایده پمپ آب موتور ..... / مزایده, مزایده پمپ آب موتور .....
 33. مزایده ملک مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی نوبت اول
 34. مزایده ملک مسکونی مساحت 79/260متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 79/260متر نوبت اول
 35. مزایده یک قطعه ملک مسکونی با عرصه 215متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مسکونی با عرصه 215متر
 36. مزایده املاک غیر قابل افراز نوبت اول / مزایده,مزایده املاک غیر قابل افراز نوبت اول
 37. مزایده فروش 17 قلم ادوات و ماشین آلات کشاورزی / آگهی مزایده, مزایده فروش 17 قلم ادوات و ماشین آلات کشاورزی
 38. مزایده اموال و اثاثیه اداری مستعمل ..... / مزایده, مزایده اموال و اثاثیه اداری مستعمل .....
 39. مزایده 320 سهم مشاع از 6800 سهم ششدانگ پلاک / مزایده,مزایده 320 سهم مشاع از 6800 سهم ششدانگ پلاک
 40. مزایده دو تخته فرش ماشینی - نوبت دوم / مزایده,مزایده دو تخته فرش ماشینی - نوبت دوم
 41. مزایده سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بخش دو تویسرکان / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بخش دو تویسرکان
 42. مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت دو هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت دو هکتار
 43. مزایده منزل مسکونی بخش 4 بردسکن نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 4 بردسکن نوبت اول
 44. مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان
 45. مزایده ملک ساختمان به صورت قولنامه ای / مزایده,مزایده ملک ساختمان به صورت قولنامه ای
 46. مزایده یک واحد منزل مسکونی با قدمت بیش از 35 سال / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی با قدمت بیش از 35 سال
 47. مزایده یک واحد منزل مسکونی یک طبقه با 160متر زیربنا / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی یک طبقه با 160متر زیربنا
 48. مزایده ملک بخش 4 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 4 تبریز نوبت دوم
 49. مزایده یک قطعه زمین مسکونی فاقد سند رسمی قولنامه ای / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی فاقد سند رسمی قولنامه ای
 50. مزایده یک قطعه زمین با عرصه صد متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با عرصه صد متر نوبت اول
 51. مزایده ششدانگ زمین بخش شش علی اباد کتول نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش شش علی اباد کتول نوبت دوم
 52. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ناحیه دو رشت / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ناحیه دو رشت
 53. مزایده یک دستگاه سواری ام وی ام 110 / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری ام وی ام 110
 54. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی ..... تجدید - نوبت چهارم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی ....تجدید -نوبت چهارم
 55. فراخوان واگذاری غرف بازار مرکزی گل و گیاه - نوبت دوم / مزایده , فراخوان واگذاری غرف بازار مرکزی گل و گیاه - نوبت دوم
 56. مزایده ملک مسکونی با عرصه 17604متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی با عرصه 17604متر نوبت اول
 57. مناقصه بارگیری و تخلیه مواد ومحصولات 95.5.18 / مناقصه, مناقصه بارگیری و تخلیه مواد ومحصولات 95.5.18
 58. مناقصه ساخت شبکه آرماتوربندی سگمنت پروژه خط 3 قطار شهری مشهد 95.5.18 / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ساخت شبکه آرماتوربندی سگمنت پروژه خط 3 قطار شهری مشهد 95.5.18
 59. مزایده محصول خربزه جالیزهای / مزایده , مزایده محصول خربزه جالیزهای
 60. مزایده محصول سردرختی باغات / مزایده , مزایده محصول سردرختی باغات