سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اخبار مناقصه و مزایده 95.5.17 (بخش هشتم)

 

 1. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه
 2. مزایده یک دستگاه سواری ریو سایپا / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری ریو سایپا
 3. مزایده ملک به مساحت 2337/112متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 2337/112متر
 4. مناقصه ارایه خدمات راهبری سیستم یکپارچه سازی شهرداری مشهد 95.5.17 / مناقصه عمومی, مناقصه ارایه خدمات راهبری سیستم یکپارچه سازی شهرداری مشهد 95.5.17
 5. مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 2629/3147 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 2629/3147 نوبت اول
 6. مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق شهر شیبان و حومه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق شهر شیبان و حومه نوبت دوم
 7. آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات عمومی ، فنی ، اداری شهرداری / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات عمومی ، فنی ، اداری شهرداری
 8. آگهی فرخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تامین سرویس اینترنت / آگهی فرخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تامین سرویس اینترنت
 9. فراخوان مناقصه تعمیرات و بازسازی شبکه و انشعابات کلان شهر اهواز ، شهرها و روستاهای تابعه نوبت دوم / آگهی فراخون مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیرات و بازسازی شبکه و انشعابات کلان شهر اهواز ، شهرها و روستاهای تابعه
 10. مزایده واگذاری اجاره دو قطعه زمین در بوستان نماز -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی کتبی ,مزایده واگذاری اجاره دو قطعه زمین در بوستان نماز - نوبت دوم
 11. مزایده کلیه خدمات امور بهشت قاسم شامل حمل میت ، حفر قبر و ... مرحله دوم 95.5.17 / آگهی مزایده کتبی , مزایده کلیه خدمات امور بهشت قاسم شامل حمل میت ، حفر قبر . .... مرحله دوم 95.5.17
 12. مناقصه به کارگیری تعداد 65 نفر نیروی انسانی ماهر مرحله دوم / آگهی مناقصه, مناقصه به کارگیری تعداد 65 نفر نیروی انسانی ماهر مرحله دوم
 13. مزایده فروش اثاثه اداری و غیره مازاد بر نیاز / آگهی مزایده , مزایده فروش اثاثه اداری و غیره مازاد بر نیاز
 14. مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق .. نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق .. نوبت دوم
 15. مناقصه عملیات لایروبی بخشی از رهکش های شبکه آبیاری.. نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات لایروبی بخشی از رهکش های شبکه آبیاری.. نوبت دوم
 16. مناقصه عملیات ایمن سازی حوزه کرخه جنوبی (نصب گاردریل) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ایمن سازی حوزه کرخه جنوبی (نصب گاردریل)
 17. مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق شهر شیبان و حومه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق شهر شیبان و حومه
 18. مناقصه اجرای عملیات مربوط به سوله فلزی ساختمان پمپاژ / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مربوط به سوله فلزی ساختمان پمپاژ
 19. مزایده فروش 36 قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 36 قطعه زمین نوبت دوم
 20. مزایده بهره برداری از پارکینگ عمومی / آگهی مزایده کتبی,مزایده بهره برداری از پارکینگ عمومی
 21. مزایده فروش سرقفلی 14 باب مغازه / مزایده,مزایده فروش سرقفلی 14 باب مغازه
 22. مناقصه خدمات رفت و روب، جمع آوری و حمل و دفن زباله- مرحله دوم 95.5.17 / آگهی مناقصه کتبی, مناقصه خدمات رفت و روب، جمع آوری و حمل و دفن زباله- مرحله دوم 95.5.17
 23. مزایده تعداد یکباب مغازه واقع در بازارچه مرزی بلوار صنم بلاغی / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد یکباب مغازه واقع در بازارچه مرزی بلوار صنم بلاغی
 24. مزایده واگذاری به اجاره مغازه تعویض روغنی ترمینال / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره مغازه تعویض روغنی ترمینال
 25. مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده 126.3 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده 126.3 اصلی
 26. مزایده پلاک ثبتی 5 سهم مشاع از ده سهم مشاع از ششدانگ 203.4متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5 سهم مشاع از ده سهم مشاع از ششدانگ 203.4متر
 27. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول
 28. تجدید مناقصه اجرای عملیات اصلاح هندسی میدان نهم دی - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه اجرای عملیات اصلاح هندسی میدان نهم دی - نوبت دوم
 29. مزایده فروش تعدادی خودرو سواری / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی خودرو سواری
 30. مزایده آگهی های بخش خصوصی صفحات اصلی روزنامه 95.5.17 / مزایده,مزایده آگهی های بخش خصوصی صفحات اصلی روزنامه 95.5.17
 31. مناقصه انجام امور نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستانها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستانها نوبت دوم
 32. مناقصه تهیه مصالح و اجرای اولویت دوم اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای اولویت دوم اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب
 33. مزایده فروش تجهیزات و لوازم فنی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و ... چاپ دوم / مزایده , مزایده فروش تجهیزات و لوازم فنی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و ... چاپ دوم
 34. مزایده فروش 18 قطعه زمین کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش 18 قطعه زمین کاربری تجاری
 35. مناقصه اجرای خاک و سیمان جناح سمت راست سد سراب اعجه- نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای خاک و سیمان جناح سمت راست سد سراب اعجه- نوبت دوم
 36. تجدید مزایده پیش فروش واحدهای تجاری خدماتی از مجموعه پارکینگ طبقاتی چاپ اول نوبت سوم / تجدید مزایده, تجدید مزایده پیش فروش واحدهای تجاری خدماتی از مجموعه پارکینگ طبقاتی تجدید چاپ اول نوبت دوم
 37. مزایده فروش 18 دستگاه ماشین بافندگی و ... / مزایده,مزایده فروش 18 دستگاه ماشین بافندگی و ....
 38. مزایده ملک مسکونی با پروانه ساختمانی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی با پروانه ساختمانی نوبت اول
 39. مزایده حق بهره برداری از جایگاه CNG پردیس نوبت اول چا دوم / مزایده , مزایده حق بهره برداری از جایگاه CNG پردیس نوبت اول چاپ دوم
 40. مزایده فروش جرثقیل 20 تن و ... / مزایده, مزایده فروش جرثقیل 20 تن و ...
 41. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 17 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 17 ثبت اصفهان
 42. مزایده ششدانگ خانه با عرصه 312مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ خانه با عرصه 312مترمربع
 43. مزایده حضوری یک دستگاه خودروی گراند ویتارا .....- نوبت سوم / مزایده حضوری یک دستگاه خودروی گراند ویتارا .....- نوبت سوم
 44. مزایده زمین ابی و دیم و یکدستگاه تراکتور و... / مزایده,مزایده زمین ابی و دیم و یکدستگاه تراکتور و...
 45. آگهی مناقصه عمومی واگذاری ناوگان حمل لاشه دام ذبح شده / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی واگذاری ناوگان حمل لاشه دام ذبح شده
 46. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش قلعه نو علیا / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش قلعه نو علیا
 47. مزایده فروش املاک در شهر کرمانشاه / مزایده,مزایده فروش املاک در شهر کرمانشاه
 48. مزایده فروش منبع آب ... / مزایده فروش منبع آب ...
 49. مزایده اجاره پارکینگ ماشین های اسقاطی مرحله سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ ماشین های اسقاطی مرحله سوم
 50. مزایده زمین های تجاری مسکونی تراکم کم صنوف مزاحم / مزایده,مزایده زمین های تجاری مسکونی تراکم کم صنوف مزاحم
 51. فراخوان تهیه لوله، بارگیری ، حمل و اجرای حدود 16 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب زون C... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان تهیه لوله، بارگیری ، حمل و اجرای حدود 16 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب زون C.... نوبت دوم
 52. مزایده فروش ملک مازاد بخش یازده تهران / مزایده,مزایده فروش ملک مازاد بخش یازده تهران
 53. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش سه حومه کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش سه حومه کرمانشاه
 54. مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده , مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز - نوبت دوم
 55. مزایده زانتیا نقره ای، مدل 87 / مزایده, مزایده زانتیا نقره ای، مدل 87
 56. مزایده یکدستگاه خودروی سواری رونیز / مزایده عمومی,مزایده یکدستگاه خودروی سواری رونیز
 57. فراخوان عملیات برون سپاری ، تامین و تولید ، بهره برداری ... / فراخوان عملیات برون سپاری ، تامین و تولید ، بهره برداری و ..
 58. استعلام عمومی بکارگیری نیروی خدماتی / استعلام عمومی , استعلام عمومی بکارگیری نیروی خدماتی
 59. استعلام خرید انواع لامپ / استعلام خرید انواع لامپ
 60. دعوت به مناقصه خرید تضمینی آب شرب در طرح احداث تأسیسات نمک زدایی / دعوت به مناقصه , دعوت به مناقصه خرید تضمینی آب شرب در طرح احداث تأسیسات نمک زدایی

اخبار مناقصه و مزایده 95.5.17 (بخش ششم)

 

 1. مزایده یکباب عمارت اموال غیرمنقول بخش یک نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب عمارت اموال غیرمنقول بخش یک نوبت اول
 2. مزایده ملک میزان 13 و پنج هفتم شعیر از 96 شعیر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک میزان 13 و پنج هفتم شعیر از 96 شعیر نوبت اول
 3. مزایده یک واحد تجاری بخش یک حوزه ثبت گرگان مرحله دوم / مزایده,مزایده یک واحد تجاری بخش یک حوزه ثبت گرگان مرحله دوم
 4. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل وانت زامیاد / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل وانت زامیاد
 5. مزایده اماکن ورزشی - 95.5.17 / مزایده اماکن ورزشی - 95.5.17
 6. مناقصه خرید و تحویل مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای ناهار و شام دانشجویان.. تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای , مناقصه خرید و تحویل مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای ناهار و شام دانشجویان.. تجدید
 7. مزایده تعداد 11 دستگاه ماشین آلات راهسازی و تجهیزات اسقاطی / آگهی مزایده , مزایده تعداد 11 دستگاه ماشین آلات راهسازی و تجهیزات اسقاطی
 8. مناقصه تهیه ، ساخت و اجرای سوله و سقف تعمیرگاه سازمان خدمات موتوری مرحله دوم چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه ، ساخت و اجرای سوله و سقف تعمیرگاه سازمان خدمات موتوری مرحله دوم چاپ دوم
 9. اجاره محل و فروش لوازم اسقاطی و مستعمل شهرداری / آگهی مزایده,lاجاره محل و فروش لوازم اسقاطی و مستعمل شهرداری
 10. مناقصه پروژه احداث بلوار ملاصدرا نوبت دوم / مناقصه پروژه احداث بلوار ملاصدرا نوبت دوم
 11. مزایده واگذاری اجاره کارگاه کله پاک کنی کشتارگاه دام شهرداری نجف آباد / مزایده واگذاری اجاره کارگاه کله پاک کنی کشتارگاه دام شهرداری نجف آباد
 12. مزایده فروش شیشه خم اتومبیل جلوی پژو 206 پنج عدد - جلوی پژو 405 پنج عدد و عقب 405 پنج عدد / آگهی مزایده , مزایده فروش شیشه خم اتومبیل جلوی پژو 206 پنج عدد - جلوی پژو 405 پنج عدد و عقب 405 پنج عدد
 13. مزایده تمامت ششدانگ یکباب مغازه سی و یک متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ یکباب مغازه سی و یک متر
 14. مزایده منزل مسکونی ابعاد 22متر طول و عرض دوازده متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی ابعاد 22متر طول و عرض دوازده متر
 15. حراج فروش لوازم و تجهیزات مخابراتی ، باطری اسقاط و تجهیزات ساختمانی و .... نوبت دوم / آگهی حراج , حراج فروش لوازم و تجهیزات مخابراتی ، باطری اسقاط و تجهیزات ساختمانی و ... نوبت دوم
 16. مزایده فروش سه قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین
 17. مزایده واگذاری غرفه تایپ و تکثیر / اگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه تایپ و تکثیر
 18. مزایده واگذاری محل سه کانکس اغذیه فروشی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل سه کانکس اغذیه فروشی
 19. مزایده واگذاری تعداد 5 قطعه زمین کاربری مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 5 قطعه زمین کاربری مسکونی
 20. مزایده یک قطعه رزستان نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه رزستان نوبت دوم
 21. مزایده ملک دارای سند ششدانگ ملکی بخش شش مشهد / مزایده,مزایده ملک دارای سند ششدانگ ملکی بخش شش مشهد
 22. مزایده یک دستگاه پرس بریک / مزایده یک دستگاه پرس بریک
 23. فراخوان تجدید مزایده اجاره محل داروخانه شبانه روزی بیمارستان آیت اله طالقانی / فراخوان تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره محل داروخانه شبانه روزی بیمارستان آیت اله طالقانی
 24. مزایده مقدار دو سهم مشاع از 12 سهم بخش 14 گنبدکاووس / مزایده,مزایده مقدار دو سهم مشاع از 12 سهم بخش 14 گنبدکاووس
 25. مزایده یک دستگاه آبیاری بارانی- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه آبیاری بارانی- نوبت دوم
 26. مزایده فروش کارخانه تولید آجر ماشینی در روستای حسین اباد ناظم نوبت دوم-95.05.17 / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش کارخانه تولید آجر ماشینی در روستای حسین اباد ناظم نوبت دوم- 95.05.17
 27. اطلاعیه مقدار 52 هکتار از اراضی موقوفه علی آباد خرابه / اطلاعیه مقدار 52 هکتار از اراضی موقوفه علی آباد خرابه
 28. مناقصه حفاظت و نگهبانی از اماکن مخابراتی شهرستانهای تابعه / آگهی مناقصه ، مناقصه حفاظت و نگهبانی از اماکن مخابراتی شهرستانهای تابعه
 29. مزایده ششدانگ یکباب ملک و ماشین آلات / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ملک و ماشین آلات
 30. مزایده ششدانگ زمین مسکونی برابر پرونده 950178 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی برابر پرونده 950178 نوبت اول
 31. مزایده واگذاری اماکن ورزشی نوبت سوم / مزایده , مزایده واگذاری اماکن ورزشی نوبت سوم
 32. مناقصه مشارکت در احداث واحدهای تجاری / آگهی فراخوان, مناقصه مشارکت در احداث واحدهای تجاری
 33. مزایده دریل ستونی ... / مزایده دریل ستونی ...
 34. مزایده فروش خودرو های مازاد / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودروهای مازاد
 35. مزایده جام شیشه 4 میلیمتر / مزایده جام شیشه 4 میلیمتر
 36. مناقصه مدیریت امور انبار 95.5.17 / مناقصه , مناقصه مدیریت امور انبار نوبت اول 95.5.16
 37. مزایده موازی سه دانگ از ششدانگ ساختمان نوبت اول / مزایده,مزایده موازی سه دانگ از ششدانگ ساختمان نوبت اول
 38. مزایده مصالح دانه بندی شده خود / مزایده , مزایده مصالح دانه بندی شده خود
 39. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان مال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان مال غیرمنقول
 40. مزایده ششدانگ پلاک 180 و 20 و 22 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 180 و 20 و 22 فرعی
 41. مزایده ششدانگ خانه مساحت 294.20متر بخش نه کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 294.20متر بخش نه کرمان
 42. مناقصه امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل امام رضا (ع) -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل امام رضا (ع) -نوبت دوم
 43. مزایده واگذاری فروش یک واحد آپارتمان طبقه سوم مجتمع سعادت / مزایده,مزایده واگذاری فروش یک واحد آپارتمان طبقه سوم مجتمع سعادت
 44. اصلاحیه مناقصه خرید ، حمل ، تراش و پخش آسفالت بصورت مکانیزه -اصلاحیه / اصلاحیه, مناقصه خرید ، حمل ، تراش و پخش آسفالت بصورت مکانیزه -اصلاحیه
 45. مزایده فروش و اجاره املاک نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش و اجاره املاک نوبت دوم
 46. مزایده اجاره پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر و پاکینگ مکانیزه معلم / مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر و پاکینگ مکانیزه معلم
 47. مزایده اجاره واحدهای تجاری (مغازه های) شماره 206 .... / مزایده عمومی , مزایده اجاره واحدهای تجاری (مغازه های) شماره 206 ....
 48. مزایده واگذاری تعدادی محدودی از زمین های با کاربری تجاری- نوبت دوم / مزایده واگذاری تعدادی محدودی از زمین های با کاربری تجاری- نوبت دوم
 49. مزایده فروش هشت قطعه زمین مسکونی تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش هشت قطعه زمین مسکونی تجاری نوبت دوم
 50. مزایده ساختمان مسکونی در دو طبقه / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی در دو طبقه
 51. مزایده حضوری یک دستگاه خودروی گراند ویتارا .....- نوبت دوم / مزایده حضوری یک دستگاه خودروی گراند ویتارا .....- نوبت دوم
 52. مناقصه تعمیرات دانشکده های علوم، کشاورزی، ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات دانشکده های علوم، کشاورزی، ...
 53. مناقصه پروژه های آبرسانی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه پروژه های آبرسانی - تجدید
 54. فراخوان خرید 73 عدد قطعات ابزار دقیق کمپرسورهای گازی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید,مناقصه خرید 73 عدد قطعات ابزار دقیق کمپرسورهای گازی - نوبت دوم
 55. مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای 50متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای 50متر
 56. مزایده یک دستگاه کامیون ایسوزو / مزایده یک دستگاه کامیون ایسوزو
 57. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکان سفید / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکان سفید
 58. مناقصه لباس کار.... / مناقصه لباس کار....
 59. مزایده فروش 16 قطعه ملک مسکونی / مزایده,مزایده فروش 16 قطعه ملک مسکونی
 60. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 183متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 183متر نوبت دوم

لیست مناقصات و مزایده 95.5.16 (بخش دهم)

 

 1. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش5 اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش5 اصفهان
 2. مناقصه اجرای خاک و سیمان جناح سمت راست سد سراب اعجه / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای خاک و سیمان جناح سمت راست سد سراب اعجه
 3. مزایده فروش دستگاههای شرینک پک و پرینتر برادر و پرینتر کانن... / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش دستگاههای شرینک پک و پرینتر برادر و پرینتر کانن...
 4. مزایده ششدانگ دو باب اپارتمان های تحت پلاک بخش یک خوانسار / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب اپارتمان های تحت پلاک بخش یک خوانسار
 5. مزایده 919 سهم مشاع از 2369 سهم مشاع از 15400 سهم مشاع / مزایده,مزایده 919 سهم مشاع از 2369 سهم مشاع از 15400 سهم مشاع
 6. مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوزو با اطاق بار کمپرسی / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوزو با اطاق بار کمپرسی
 7. مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان طبقه دوم سمت غرب / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان طبقه دوم سمت غرب
 8. مزایده ششدانگ از عرصه و اعیان اپارتمان قطعه چهار / مزایده,مزایده ششدانگ از عرصه و اعیان اپارتمان قطعه چهار
 9. مزایده واگذاری 2 باب مغازه واقع در طبقات اول و همکف در مجتمع تجاری بهشت بانه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 2 باب مغازه واقع در طبقات اول و همکف در مجتمع تجاری بهشت بانه
 10. مزایده واگذاری 2 باب مغازه واقع در طبقات اول و همکف در مجتمع تجاری بهشت بانه نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 2 باب مغازه واقع در طبقات اول و همکف در مجتمع تجاری بهشت بانه نوبت دوم
 11. مزایده واگذاری 11 باب مغازه واقع در پاساژ- مرحله دوم / مزایده , مزایده واگذاری 11 باب مغازه واقع در پاساژ - مرحله دوم
 12. فراخوان مجتمع تجاری ، خدماتی / فراخوان , فراخوان مجتمع تجاری ، خدماتی
 13. مزایده کفشک پیکانی (بدون لنت ) 2- تابلو برق اصلی به هرماه بانک خازنی / مزایده , مزایده کفشک پیکانی (بدون لنت ) 2- تابلو برق اصلی به هرماه بانک خازنی نوبت اول
 14. آگهی مزایده اموال منقول سواری سیستم دوو تیپ سی یلو CIELO به رنگ بژ / آگهی مزایده اموال منقول سواری سیستم دوو تیپ سی یلو CIELO به رنگ بژ
 15. مزایده فروش فرز انیور، سیستم غبارگیر و ... / آگهی مزایده,مزایده فروش فرز انیور، سیستم غبارگیر و ...
 16. مزایده فروش چیلر تراکمی و ... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فروش چیلر تراکمی و ...
 17. سمینار آموزشی مدیریت استراتژیک و اثربخشی آن / سمینار آموزشی مدیریت استراتژیک و اثربخشی آن
 18. مزایده فروش 5 واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 5 واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم
 19. مزایده واگذاری آگهی های بخش خصوصی صفحات اصلی روزنامه / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری آگهی های بخش خصوصی صفحات اصلی روزنامه
 20. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو
 21. مزایده فروش مقدار 40.000 تن مخلوط رودخانه ای / آگهی مزایده,مزایده فروش مقدار 40.000 تن مخلوط رودخانه ای
 22. فراخوان جذب سرمایه گذار واگذاری حمل متوفی نوبت دوم / فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار واگذاری حمل متوفی نوبت دوم
 23. مزایده پراید جی تی ایکس / مزایده اموال منقول,مزایده پراید جی تی ایکس
 24. مزایده اپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 169/18413 نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 169/18413 نوبت اول
 25. مزایده ساختمان مسکونی در سه طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی در سه طبقه نوبت دوم
 26. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین زراعی
 27. مزایده ششدانگ یکباب گاوداری بخش 5 همدان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاوداری بخش 5 همدان
 28. آگهی مزایده عمومی فروش یکسری اقلام مازاد و اسقاط / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش یکسری اقلام مازاد و اسقاط
 29. مزایده تعداد 30 عدد استند تبلیغاتی نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده تعداد 30 عدد استند تبلیغاتی نوبت دوم
 30. تجدید مناقصه رنگ آمیزی خطوط متصل و مداوم و ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه رنگ آمیزی خطوط متصل و مداوم و ...
 31. مناقصه کنتور سه فاز دیجیتال 5 آمپر اتصال غیر مستقیم ولتاژ ثانویه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه کنتور سه فاز دیجیتال 5 آمپر اتصال غیر مستقیم ولتاژ ثانویه نوبت دوم
 32. مزایده فروش 5 قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین تجدید
 33. مناقصه احداث ساختمان خانه محله بابل / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان خانه محله بابل
 34. مزایده واگذاری و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شهر آمل تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده واگذاری و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شهر آمل تجدید نوبت دوم
 35. مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین دیمی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین دیمی
 36. آگهی مزایده فروش تعدادی دستگاه مستعمل لاندری / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش تعدادی دستگاه مستعمل لاندری
 37. مزایده یک دستگاه کامیون میکسر بنز / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون میکسر بنز
 38. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکاپ مازاد نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکاپ مازاد نوبت دوم
 39. اصلاحیه مزایده املاک کاربری مسکونی صنعتی -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده املاک کاربری مسکونی صنعتی -اصلاحیه
 40. مزایده ششدانگ پلاک با قدمت چهار سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک با قدمت چهار سال
 41. مزایده ششدانگ پلاک 1347/1570 مساحت 93.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1347/1570 مساحت 93.81متر
 42. فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب نواحی صنعتی راونج .. نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب نواحی صنعتی راونج .. نوبت دوم
 43. مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر بخش 3 شیراز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر بخش 3 شیراز
 44. مزایده ششدانگ یک دستگاه کاشانه / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه کاشانه
 45. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 4 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 4
 46. مزایده ملک نوبت اول / مزایده,مزایده ملک نوبت اول
 47. مزایده ملک به شماره پلاک 9979/875 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 9979/875 نوبت اول
 48. مزایده کیوسک تجاری زند / آگهی مزایده , مزایده کیوسک تجاری زند
 49. مناقصه اجرای 8700 متر توسعه شبکه گازرسانی پلی اتیلن و..... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 8700 متر توسعه شبکه گازرسانی پلی اتیلن و.....
 50. مناقصه ساخت و نصب مخزن ffps 4 واحد آب مربوط به پروژه پتروشیمی دماوند نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ساخت و نصب مخزن ffps 4 واحد آب مربوط به پروژه پتروشیمی دماوند نوبت دوم
 51. مناقصه اجرای عملیات پایپینگ خط بخار جنوبی ZONE3 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات پایپینگ خط بخار جنوبی ZONE3 نوبت دوم
 52. مناقصه اجرای عملیات پایپینگ خطوط UG جاده M2 مرجان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پایپینگ خطوط UG جاده M2 مرجان نوبت دوم
 53. مزایده فروش 16 قطعه از املاک / مزایده,مزایده فروش 16 قطعه از املاک
 54. مزایده فروش محصولات مرکبات و خرمای باغ / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش محصولات مرکبات و خرمای باغ
 55. مزایده اجاره 20 دستگاه کانکس / مزایده اجاره 20 دستگاه کانکس
 56. مزایده تاور کرین 12 تن به طول 52 متر وبوم 40 متر..... نوبت دوم / مزایده تاور کرین 12 تن به طول 52 متر وبوم 40 متر..... نوبت دوم
 57. آگهی مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی / آگهی مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی
 58. مناقصه واگذاری بخش های عمران، موتوری و اداری- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری بخش های عمران، موتوری و اداری نوبت دوم
 59. اصلاحیه مناقصه عملیات تهیه مصالح ، حمل و ساخت و نصب تابلوهای راهنمای جهت نمای فلشی...-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح ، حمل و ساخت و نصب تابلوهای راهنمای جهت نمای فلشی... اصلاحیه
 60. مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی / مزایده,مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی

لیست مناقصات و مزایده 95.5.16 (بخش نهم)

 

 1. مزایده محصول تعداد 1248 اصله انواع مرکبات / مزایده , مزایده محصول تعداد 1248 اصله انواع مرکبات
 2. مزایده فروش 31 قطعه از املاک کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 31 قطعه از املاک کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم
 3. مزایده بیل مکانیکی مدل PC220-7 / مزایده , مزایده بیل مکانیکی مدل PC220-7
 4. ارزیابی کیفی حمل سوخت ایستگاههای انشعاب و مسافری بندرعباس...- نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست , ارزیابی کیفی حمل سوخت ایستگاههای انشعاب و مسافری بندرعباس...- نوبت دوم
 5. فراخوان مناقصه قطعات برق هیدرولیکی L.B.V نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه قطعات برق هیدرولیکی L.B.V نوبت دوم
 6. مزایده یک دستگاه اره برش فولاد رنگ مدل 0250PAB / مزایده , مزایده یک دستگاه اره برش فولاد رنگ مدل 0250PAB
 7. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش دو اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش دو اهواز
 8. مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم
 9. مزایده تمامی ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفده / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفده
 10. مزایده 35 درصد سهم مشاع از دو سهم مشاع از نه سهم نیم طاق مشاع / مزایده,مزایده 35 درصد سهم مشاع از دو سهم مشاع از نه سهم نیم طاق مشاع
 11. مناقصه مدرسه 12 کلاسه کمیساریای عالی پناهندگان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه مدرسه 12 کلاسه کمیساریای عالی پناهندگان نوبت دوم
 12. مناقصه امور کاشت و نگهداری فضای سبز و.... / مناقصه ,مناقصه امور کاشت و نگهداری فضای سبز و....
 13. مزایده محل مهدکودک بیمارستان نوبت دوم / مزایده , مزایده محل مهدکودک بیمارستان نوبت دوم
 14. مزایده فروش تعداد 28 قطعه از واحدهای تجاری 95.5.16 / مزایده,مزایده فروش تعداد 28 قطعه از واحدهای تجاری 95.5.16
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه هشتم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه هشتم تفکیکی
 16. مزایده تعداد 18546 عدد سبد پلاستیکی قرمز رنگ / مزایده,مزایده تعداد 18546 عدد سبد پلاستیکی قرمز رنگ
 17. مزایده ملک اموال غیرمنقول کلاسه 950026 مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک اموال غیرمنقول کلاسه 950026 مرحله دوم
 18. مزایده ملک شامل پلاک ثبتی کلاسه 940008 مرحله اول / مزایده,مزایده ملک شامل پلاک ثبتی کلاسه 940008 مرحله اول
 19. دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی / دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی
 20. مزایده فروش خودرو / اگهی مزایده , مزایده فروش خودرو
 21. فراخوان مناقصه عملیات مرمت ، نگهداری از کانال انتقال ، ایستگاه پمپاژ بند انحرافی ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه عملیات مرمت ، نگهداری از کانال انتقال ، ایستگاه پمپاژ بند انحرافی ... نوبت دوم
 22. مزایده اموال منقول یک دستگاه سنگین تراش آلمانی / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه سنگین تراش آلمانی
 23. مزایده یکباب گلخانه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب گلخانه نوبت اول
 24. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید جی تی ایکس آی / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید جی تی ایکس آی
 25. مزایده فروش یک دستگاه چرخ زنجیری بوم خشک پرس آهن / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه چرخ زنجیری بوم خشک پرس آهن
 26. مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید نوبت دوم
 27. مزایده واگذاری منزل مسکونی شماره هفت / مزایده,مزایده واگذاری منزل مسکونی شماره هفت
 28. مزایده اموال منقول یک دستگاه اره فلکه / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه اره فلکه
 29. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی مساحت 310متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی مساحت 310متر نوبت اول
 30. مزایده یک دستگاه اپارتمان مساحت 77/80متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان مساحت 77/80متر نوبت اول
 31. مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ، تایپ و تکثیر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ، تایپ و تکثیر و ...
 32. مناقصه تامین 10 نفر نیروی انسانی جهت عملیات نمونه برداری از مواد اولیه ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 10 نفر نیروی انسانی جهت عملیات نمونه برداری از مواد اولیه ...
 33. مزایده واگذاری حق استفاده از سالن ورزشی ایستگاه ... نوبت دوم / آگهی دعوت به مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق استفاده از سالن ورزشی ایستگاه ... نوبت دوم
 34. مناقصه اجاره یکدستگاه لودر L90 (مدل ولوو - کوماتسو - هیوندای کره ای) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره یکدستگاه لودر L90 (مدل ولوو - کوماتسو - هیوندای کره ای)
 35. تجدید فراخوان مزایده اجاره محل داروخانه شبانه روزی بیمارستان / فراخوان تجدید مزایده , تجدید فراخوان مزایده اجاره محل داروخانه شبانه روزی بیمارستان
 36. مزایده یک قطعه زمین باغی مساحت کل 1718متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغی مساحت کل 1718متر نوبت اول
 37. مزایده 428/5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 428/5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 38. مزایده یک قطعه زمین مساحت چهارصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت چهارصد متر
 39. مزایده فروش لیفتراک 35 تنی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش لیفتراک 35 تنی و ...
 40. تجدید مزایده اجاره سالن ورزشی شهروند / آگهی مزایده, تجدید مزایده اجاره سالن ورزشی شهروند
 41. مناقصه اجاره یکدستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره یکدستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی
 42. فراخوان تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اردکان- تجدید / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه, فراخوان تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اردکان- تجدید
 43. مناقصه اجرای شبکه توزیع آب شهرک صنعتی الکترونیک / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه توزیع آب شهرک صنعتی الکترونیک
 44. مناقصه اجرای خط بای پس تصفیه خانه فاضلاب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط بای پس تصفیه خانه فاضلاب
 45. مزایده فروش تعداد 15 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد 15 قطعه زمین مسکونی
 46. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش دو
 47. مزایده فروش دو قطعه زمین از اراضی انسجام تجدید / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین از اراضی انسجام تجدید
 48. مناقصه ترمیم زیرسازی و اجرای آسفالت سرد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم زیرسازی و اجرای آسفالت سرد نوبت دوم
 49. مزایده فروش و واگذاری دو واحد مسکونی و سی قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش و واگذاری دو واحد مسکونی و سی قطعه زمین
 50. مناقصه پیاده روسازی خیابان امام... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پیاده روسازی خیابان امام... نوبت دوم
 51. مزایده مغازه های بازارچه فرهنگ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده مغازه های بازارچه فرهنگ... نوبت دوم
 52. مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین تجاری نوبت دوم
 53. مناقصه واحدهای موجود در معاونت فنی شامل موتوری، بازسازی، آهنگری، چرخ بندی، باطریسازی و الکترونیک، ... / آگهی مناقصه,مناقصه واحدهای موجود در معاونت فنی شامل موتوری، بازسازی، آهنگری، چرخ بندی، باطریسازی و الکترونیک، ...
 54. مناقصه اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی .... نوبت دوم / مناقصه اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی .... نوبت دوم
 55. مناقصه طراحی ، تهیه و نصب پنل خورشیدی نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه طراحی ، تهیه و نصب پنل خورشیدی نوبت دوم
 56. مناقصه انجام امور نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستانها / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستانها
 57. مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 7900001 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 7900001
 58. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 204/75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 204/75متر
 59. مزایده یک قطعه باغ مرکبات نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات نوبت اول
 60. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید

لیست مناقصات و مزایده 95.5.16 (بخش هفتم)

 

 1. مزایده یک دستگاه پراید مدل 81 رنگ یشمی / مزایده, مزایده یک دستگاه پراید مدل 81 رنگ یشمی
 2. مزایده دو قطعه باغ انگوری نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه باغ انگوری نوبت اول
 3. مزایده واحد مسکونی بخش هشت یزد / مزایده,مزایده واحد مسکونی بخش هشت یزد
 4. مزایده همگی و تمامت عرصه و اعیان ششدانگ یکباب منزل / مزایده,مزایده همگی و تمامت عرصه و اعیان ششدانگ یکباب منزل
 5. مزایده ششدانگ پلاک با عرصه 108/90متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک با عرصه 108/90متر مرحله اول
 6. مزایده ورودیه میدان تره بار دروازه آستارا ( مقدس اردبیلی ) / آگهی مزایده , مزایده ورودیه میدان تره بار دروازه آستارا ( مقدس اردبیلی )
 7. تجدید فراخوان مناقصه احداث مخزن 250 مترمکعبی فلزی (هوایی) شهرک صنعتی محلات -نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه احداث مخزن 250 مترمکعبی فلزی (هوایی) شهرک صنعتی محلات تجدید - نوبت دوم
 8. مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی سفیدرود و .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی سفیدرود و ....
 9. مزایده دستگیره 2005K نگین دار ..... / مزایده, مزایده دستگیره 2005K نگین دار .....
 10. مناقصه ساخت انشعابات کارگاهی و متمرکز -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت انشعابات کارگاهی و متمرکز -نوبت دوم
 11. مزایده ششدانگ یکباب ساختمان قطعه ده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان قطعه ده تفکیکی
 12. مزایده ملک اپارتمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک اپارتمان مسکونی نوبت اول
 13. مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور جایگاه های شرکتی منطقه ارومیه ... - نوبت دوم / مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور جایگاه های شرکتی منطقه ارومیه ... -نوبت دوم
 14. مزایده ششدانگ دو واحد اپارتمان و یکباب ساختمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو واحد اپارتمان و یکباب ساختمان
 15. مزایده مقدار 20 من مشاع معادل 4000متر / مزایده,مزایده مقدار 20 من مشاع معادل 4000متر
 16. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 262/31مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 262/31مترمربع
 17. استعلام گیربکس ریکلیمر / استعلام, استعلام گیربکس ریکلیمر
 18. استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و شبکه رایانه بیمارستان / استعلام , استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و شبکه رایانه بیمارستان
 19. استعلام واگذاری خرید خدمات حمل و دفن پسماندهای عفونی / آگهی استعلام, استعلام واگذاری خرید خدمات حمل و دفن پسماندهای عفونی
 20. استعلام خرید قالب / استعلام بهاء خرید قالب
 21. استعلام اجرای عملیات سنگی رمپ امام رضا 14 و ضلغ شرقی بین دو پل در بوستان / استعلام , استعلام اجرای عملیات سنگی رمپ امام رضا 14 و ضلغ شرقی بین دو پل در بوستان
 22. استعلام محفظه سیلیکاژل تانک اسید / استعلام , استعلام محفظه سیلیکاژل تانک اسید
 23. فرم استعلام بها ساخت قطعات / فرم استعلام بها , استعلام بها ساخت قطعات
 24. فرم استعلام بها لوله فلاکسیبل فلزی سایز 10 اینچ / فرم استعلام بها , استعلام بها لوله فلاکسیبل فلزی سایز 10 اینچ
 25. فرم استعلام بها سیل لاستیکی مربوط به دیلیوج والو / فرم استعلام بها , استعلام بها سیل لاستیکی مربوط به دیلیوج والو
 26. استعلام MECHANICAL SEAL TYPE BURGMAN / استعلام,استعلام MECHANICAL SEAL TYPE BURGMAN
 27. استعلام استرینر استنلس استیل جهت چاهک / استعلام,استعلام استرینر استنلس استیل جهت چاهک
 28. مزایده مقداری اموال اسقاطی ... / مزایده مقداری اموال اسقاطی ...
 29. استعلام LOCATING RING / استعلام,استعلام LOCATING RING
 30. استعلام BACK UP RING / استعلام,استعلام BACK UP RING
 31. استعلام والو زانویی / استعلام,استعلام والو زانویی
 32. استعلام دریل برقی و دستگاه فرز و دستگاه برش / استعلام,استعلام دریل برقی و دستگاه فرز و دستگاه برش
 33. استعلام ورق آلومینیومی / استعلام,استعلام ورق آلومینیومی
 34. مزایده فروش زمین تجاری مجتمع بعثت نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش زمین تجاری مجتمع بعثت نوبت سوم
 35. مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 416/2006 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 416/2006
 36. مزایده واگذاری غرفه / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری غرفه
 37. مناقصه خرید کاتالیست / مناقصه , مناقصه خرید کاتالیست
 38. مناقصه ELECTROMOTOR DRIVEN PUMP / مناقصه , مناقصه ELECTROMOTOR DRIVEN PUMP
 39. استعلام ball valve cooper cameron / آگهی مناقصه, استعلام ball valve cooper cameron
 40. مناقصه آبرسانی مجتمع توه للطیف کرمانشاه / آگهی مناقصه, مناقصه آبرسانی مجتمع توه للطیف کرمانشاه
 41. تجدید مزایده فروش چوب - نوبت دوم / مزایده فروش چوب - نوبت دوم
 42. مناقصه آبرسانی مجتمع هفت آشیان / آگهی مناقصه,مناقصه آبرسانی مجتمع هفت آشیان
 43. فراخوان مزایده فروش یک دستگاه خوردوی پژو پارس / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده فروش یک دستگاه خوردوی پژو پارس
 44. فراخوان مزایده اجاره یک قطعه زمین / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده اجاره یک قطعه زمین
 45. استعلام دستگاه نوار قلب kenz سه کاناله / استعلام, استعلام دستگاه نوار قلب kenz سه کاناله
 46. استعلام تعویض و اقلام مصرفی کابل کشی شبکه رایانه ای کهنوج / استعلام, استعلام تعویض و اقلام مصرفی کابل کشی شبکه رایانه ای کهنوج
 47. استعلام تعویض و اقلام مصرفی کابل کشی شبکه رایانه ای / استعلام, استعلام تعویض و اقلام مصرفی کابل کشی شبکه رایانه ای
 48. استعلام لباس اعزام مددجو زندانیان جنس پارچه کج راه / استعلام , استعلام لباس اعزام مددجو زندانیان جنس پارچه کج راه
 49. مزایده ششدانگ یکباب پلاک 420/1270 اجرایی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک 420/1270 اجرایی
 50. استعلام باطری پاناسونیک 100 آمپر / استعلام , استعلام باطری پاناسونیک 100 آمپر
 51. استعلام دستگاه کلر زن / استعلام , استعلام دستگاه کلر زن
 52. استعلام سوییچ cisco 2960 XR 24TS I / استعلام , استعلام سوییچ cisco 2960 XR 24TS I
 53. استعلام microsoft SQL sever 2016 / استعلام , استعلام microsoft SQL sever 2016
 54. استعلام Fortigate 200d به همراه لیسانس دو ساله آنلاین / استعلام , استعلام Fortigate 200d به همراه لیسانس دو ساله آنلاین
 55. استعلام 5 دستگاه کولر گازی ال جی / استعلام , استعلام 5 دستگاه کولر گازی ال جی
 56. استعلام 137 لباس کار / استعلام , استعلام 137 لباس کار
 57. استعلام کاغذ بویین کاربن دار 22 سانت / استعلام , استعلام کاغذ بویین کاربن دار 22 سانت
 58. مناقصه عملیات اجرای خدمات شهری شامل رفت و روب، جمع آوری پسماند، لایروبی...95.5.16 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای خدمات شهری شامل رفت و روب، جمع آوری پسماند، لایروبی...95.5.16
 59. استعلام لاستیک 1000*20 گل درشت ایرانی جهت بیل مکانیکی با تیوب و نوار و رینگ و بچه رینگ کامل / استعلام,استعلام لاستیک 1000*20 گل درشت ایرانی جهت بیل مکانیکی با تیوب و نوار و رینگ و بچه رینگ کامل
 60. استعلام خرید قطعه دستگاه الایزاریدر / استعلام,استعلام خرید قطعه دستگاه الایزاریدر