سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.5.26 در سایت پارس نماد

 1. مناقصه امور نگهداری تاسیسات آب شرب روستاهای شهرستان رشت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور نگهداری تاسیسات آب شرب روستاهای شهرستان رشت
 2. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی و ماشین الات / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی و ماشین الات
 3. مزایده ششدانگ یک واحد اپارتمان دارای اسکلت بتنی / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد اپارتمان دارای اسکلت بتنی
 4. مزایده اپارتمان مساحت 68/45متر طبقه دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 68/45متر طبقه دوم
 5. مزایده ملک ساختمان شامل زیرزمین و 4 طبقه / مزایده,مزایده ملک ساختمان شامل زیرزمین و 4 طبقه
 6. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول
 7. مزایده املاک شامل زمین اجراییه کلاسه 930188 نوبت دوم تجدید / مزایده,مزایده املاک شامل زمین اجراییه کلاسه 930188 نوبت دوم تجدید
 8. مزایده یک قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجدید
 9. مزایده یک قطعه زمین 660متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 660متر
 10. فراخوان طراحی دیوارنگاری شهری اراک / فراخوان طراحی دیوارنگاری شهری اراک
 11. فراخوان خدمات و نگهداری شرکهای صنعتی ، کمیجان ، آستانه ، خنداب - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خدمات و نگهداری شرکهای صنعتی ، کمیجان ، آستانه ، خنداب -نوبت دوم
 12. مزایده سراسری شماره 22 فروش فوق العاده املاک و و مستغلات / مزایده,مزایده سراسری شماره 22 فروش فوق العاده املاک و و مستغلات
 13. اصلاحیه مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدرسه شهدای حصار-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدرسه شهدای حصار -اصلاحیه
 14. فراخوان عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پروژه خط 132 کیلوولت - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پروژه خط 132 کیلوولت - نوبت دوم
 15. فراخوان ملی طراحی و ساخت سردیس سرداران شهید و مفاخر / فراخوان,فراخوان ملی طراحی و ساخت سردیس سرداران شهید و مفاخر
 16. فراخوان مناقصه خرید تجهیزات حفاظتی مرکز مایکروویوجاسک - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان/مناقصه , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات حفاظتی مرکز مایکروویوجاسک - نوبت دوم
 17. مزایده فروش 45 قطعه از زمین های شهرداری ورامین / مزایده,مزایده فروش 45 قطعه از زمین های شهرداری ورامین
 18. فراخوان خرید HOT TAPPING و ... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه خرید HOT TAPPING و ... نوبت دوم
 19. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ با بنای احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ با بنای احداثی
 20. مناقصه احداث ساختمانها، دیوارکشی و محوطه سازی / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث ساختمانها، دیوارکشی و محوطه سازی
 21. مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا
 22. مناقصه خرید اولتراپاستور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اولتراپاستور
 23. مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا
 24. مناقصه انجام امور خدمات خودرویی- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نجام امور خدمات خودرویی چاپ نوبت دوم
 25. مناقصه ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر منطقه دو- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر منطقه دو - نوبت دوم
 26. تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه- نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه تجدید- نوبت دوم
 27. مناقصه انجام خدمات امور تنظیفات اماکن اداری، نگهداری خوابگاه و ... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان, مناقصه انجام خدمات امور تنظیفات اماکن اداری، نگهداری خوابگاه و ...
 28. مزایده فروش اموال تملیکی مازاد بر نیاز بانک سپه / مزایده,مزایده فروش اموال تملیکی مازاد بر نیاز بانک سپه
 29. مناقصه خرید Fabric Expanssion joint جهت بازسازی داکت دود / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید Fabric Expanssion joint جهت بازسازی داکت دود
 30. مناقصه خرید 5 دستگاه مینی بوس - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 5 دستگاه مینی بوس - نوبت دوم
 31. مناقصه خرید یک دستگاه بولدوزر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه بولدوزر- نوبت دوم
 32. مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 15 تنی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, یک دستگاه جرثقیل 15 تنی- نوبت دوم
 33. انتخاب پیمانکار جهت نصب نایلون دولایه و نصب پرده ذخیره انرژی و .... / آگهی انتخاب پیمانکار , انتخاب پیمانکار جهت نصب نایلون دولایه و نصب پرده ذخیره انرژی و ....
 34. ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عملیات حفر دو حلقه چاه آب آشامیدنی و ... / فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عملیات حفر دو حلقه چاه آب آشامیدنی و ...
 35. مناقصه پروژه اجرای معماری داخلی سالن آمفی تئاتر / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه اجرای معماری داخلی سالن آمفی تئاتر
 36. مزایده فروش مانیتور ال سی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش مانیتور ال سی و ...
 37. مزایده ششدانگ زمین مساحت سی هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سی هزار متر
 38. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین قطعه نه تفکیکی
 39. فراخوان خدمات و نگهداری شرکهای صنعتی و ... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خدمات و نگهداری شرکهای صنعتی و ...
 40. مناقصه خرید MDEA FOR AMINE SWEETENING -95.05.24 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید MDEA FOR AMINE SWEETENING - 95.05.24 نوبت دوم
 41. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه بخش 4 حوزه ثبتی ساری / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه بخش 4 حوزه ثبتی ساری
 42. مزایده املاک و اراضی کاربری تجاری مسکونی عرصه 230متر / مزایده,مزایده املاک و اراضی کاربری تجاری مسکونی عرصه 230متر
 43. مناقصه نگهداری بخشی از فضای سبز -تجدید 95.5.26 / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه نگهداری بخشی از فضای سبز -تجدید 95.5.26
 44. تجدید مناقصه عملیات احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی نوبت دوم
 45. مزایده فروش برج حکم آباد / مزایده,مزایده فروش برج حکم آباد
 46. مزایده ششدانگ اپارتمان دوبلکس قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان دوبلکس قطعه 5 تفکیکی
 47. فراخوان عملیات اجرایی خط کشی راه های حوزه استحفاظی نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان عملیات اجرایی خط کشی راه های حوزه استحفاظی نوبت دوم
 48. فراخوان مناقصه اجرای عملیات خدمات مهندسی طراحی ، خرید مصالح مورد نیاز در ارتباط با نصب ، راه اندازی و نگهداری یک دستگاه GLCGAS&LIQUIDE نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای عملیات خدمات مهندسی طراحی ، خرید مصالح مورد نیاز در ارتباط با نصب ، راه اندازی و نگهداری یک دستگاه GLCGAS&LIQUIDE نوبت دوم
 49. اصلاحیه مزایده فروش اقساطی قطعه مسکونی -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش اقساطی قطعه مسکونی -اصلاحیه
 50. آگهی فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذاری در خرید و عملیات نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذاری در خرید و عملیات نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند
 51. مزایده دو باب منزل مسکونی ششدانگ / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی ششدانگ
 52. مزایده 76 سیر مشاع از 240 سیر سرقفلی مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده 76 سیر مشاع از 240 سیر سرقفلی مغازه نوبت دوم
 53. مناقصه برون سپاری عملیات برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف مشترکین مناطق -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه برون سپاری عملیات برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف مشترکین مناطق-نوبت دوم
 54. مزایده فروش 14 پالت موزائیک کف / آگهی مزایده , مزایده فروش 14 پالت موزائیک کف
 55. مزایده فروش سه دستگاه ماشین آلات سنگین / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش سه دستگاه ماشین آلات سنگین
 56. مزایده فروش دو قطعه پلاک ثبتی کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه پلاک ثبتی کاربری مسکونی
 57. مزایده یک واحد مسکونی با عرصه 240.83متر و اعیان صد و ده متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی با عرصه 240.83متر و اعیان صد و ده متر
 58. مناقصه عمومی برقراری نظم و امنیت بوستانها و پروژه های مربوطه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی برقراری نظم و امنیت بوستانها و پروژه های مربوطه
 59. مزایده واگذاری جایگاه CNG / آگهی مزایده حضوری, مزایده واگذاری جایگاه CNG
 60. مزایده واگذاری ماشین آلات / آگهی مزایده حضوری, مزایده واگذاری ماشین آلات
 61. مناقصه دستگاه آنالیز فلزات XRF - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه دستگاه آنالیز فلزات XRF -نوبت دوم
 62. مزایده واگذاری واحد تولیدی شن و ماسه (سنگ شکن) / آگهی مزایده حضوری, مزایده واحد تولیدی شن و ماسه (سنگ شکن)
 63. مزایده ملک مسکونی تجاری زراعی پرونده اجرایی 116/95 الف م / مزایده,مزایده ملک مسکونی تجاری زراعی پرونده اجرایی 116/95 الف م
 64. مزایده 5 دانگ و 82.4 صدم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 5 دانگ و 82.4 صدم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 65. مزایده فروش خودرو سواری هیوندا فول آپشن نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری هیوندا فول آپشن نوبت دوم
 66. مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو منطقه بوعلی و نارمک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو منطقه بوعلی و نارمک
 67. فراخوان عمومی واگذاری قدرالسهم و مشارکت در سرمایه گذاری جهت ساخت پروژه .... / فراخوان عمومی واگذاری قدرالسهم و مشارکت در سرمایه گذاری جهت ساخت پروژه ....
 68. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان اداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان اداری
 69. مناقصه خرید سه مورد پکیج سامانه بهبود کیفیت آب شرب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید سه مورد پکیج سامانه بهبود کیفیت آب شرب نوبت دوم
 70. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405
 71. مزایده واگذاری بصورت اجاره یک باب فروشگاه با لوازم موجود / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بصورت اجاره یک باب فروشگاه با لوازم موجود
 72. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی کاربری تجاری مسکونی / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی کاربری تجاری مسکونی
 73. مناقصه دستگاه ها و تجهیزات کارخانه جوجه کشی / آگهی مناقصه,مناقصه دستگاه ها و تجهیزات کارخانه جوجه کشی
 74. مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یک مدیریت برق گنبد-95.05.26 / مناقصه و مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یک مدیریت برق گنبد- 95.05.26
 75. آگهی فراخوان استفاده از خدمات بخش خصوصی تجدید - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی تجدید - نوبت دوم
 76. همایش علمی کاربردی اقتصاد مقاومتی / همایش علمی کاربردی اقتصاد مقاومتی
 77. مزایده فروش انواع ماشین آلات صنعتی مازاد و مستعمل / مزایده , مزایده فروش انواع ماشین آلات صنعتی مازاد و مستعمل
 78. مناقصه تامین عوامل حفاظت فیزیکی پارک تخصصی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین عوامل حفاظت فیزیکی پارک تخصصی
 79. فراخوان مشارکت واگذاری ساخت پروژه مسکونی / فراخوان مشارکت،فراخوان مشارکت واگذاری ساخت پروژه مسکونی
 80. مزایده اقلام ضایعاتی پالایشگاه / مزایده,مزایده اقلام ضایعاتی پالایشگاه
 81. فراخوان شناسایی انجام خدمات نقشه برداری با استفاده از لیزر نوبت دوم / فراخوان شناسایی ،فراخوان شناسایی انجام خدمات نقشه برداری با استفاده از لیزر نوبت دوم
 82. فراخوان شناسایی خرید دستگاه تست کشش میلگرد نوبت دوم / فراخوان شناسایی ،فراخوان شناسایی خرید دستگاه تست کشش میلگرد نوبت دوم
 83. مناقصه اجرای آسفالت محوطه مرکز کرمان / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت محوطه مرکز کرمان
 84. مناقصه سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات تله متری، PMU و ... -نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات تله متری، PMU و ... -نوبت دوم
 85. مناقصه قرارداد خرید و نصب و راه اندازی سیستم تحریک استاتیک - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه قرارداد خرید و نصب و راه اندازی سیستم تحریک استاتیک - نوبت دوم
 86. مزایده ملک در پرونده اجرا 950112 / مزایده,مزایده ملک در پرونده اجرا 950112
 87. مناقصه انجام کلیه فعالیتهای مربوط به توسعه ، تست و بهینه سازی لوازم انداره گیری انشعابات نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام کلیه فعالیتهای مربوط به توسعه ، تست و بهینه سازی لوازم انداره گیری انشعابات نوبت دوم
 88. مزایده ضایعات ذوبی و .... / مزایده , مزایده ضایعات ذوبی و ....
 89. مزایده انواع ورق تخم مرغ بزرگ و .... / مزایده , مزایده انواع ورق تخم مرغ بزرگ و ....
 90. مناقصه خرید 144 آیتم لوازم مصرفی ابزار دقیق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 144 آیتم لوازم مصرفی ابزار دقیق
 91. مناقصه خرید 166 آیتم لوازم مصرفی الکتریک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 166 آیتم لوازم مصرفی الکتریک
 92. مزایده فروش 100 درصد سهام خود معادل 1.000.000 سهم در شرکت مهندسین مشاور بنیاد سازه / آگهی مزایده , مزایده فروش 100 درصد سهام خود معادل 1.000.000 سهم در شرکت مهندسین مشاور بنیاد سازه
 93. شناسایی پیمانکار استخراج و فروش از کارگاه های معدنی / آگهی شناسایی پیمانکار, شناسایی پیمانکار استخراج و فروش از کارگاه های معدنی
 94. شناسایی پیمانکار استخراج و فروش از کارگاه های معدنی / آگهی شناسایی پیمانکار, شناسایی پیمانکار استخراج و فروش از کارگاه های معدنی
 95. مناقصه سرویس و نگهداری امور تاسیسات و برق ساختمان ..... / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس و نگهداری امور تاسیسات و برق ساختمان .....
 96. مناقصه تهیه و ساخت 1500 عدد پالت میوه و فرنگی ، پیاز و سیب زمینی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و ساخت 1500 عدد پالت میوه و فرنگی ، پیاز و سیب زمینی ....
 97. مناقصه خریداری 3 دستگاه چمبر دمایی (71+ تا 60-) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری 3 دستگاه چمبر دمایی (71+ تا 60-)
 98. مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از شبکه توزیع.. نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از شبکه توزیع.. نوبت دوم
 99. مناقصه خرید 200 دستگاه Modem مدل B315 LTE CPE,Huawei / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 200 دستگاه Modem مدل B315 LTE CPE,Huawei
 100. مزایده بهره برداری و حفظ و نگهداری از سالن ورزشی شهرداری مهاجران / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری و حفظ و نگهداری از سالن ورزشی شهرداری مهاجران