سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش پنجم آگهی مناقصات و مزایده 95.4.12

 

 1. مزایده عمومی کتبی واگذاری اجاره مغازه های مجتمع شهروند 2 و مغازه ها و مرحله دوم نوبت دوم / مزایده, مزایده عمومی کتبی واگذاری اجاره مغازه های مجتمع شهروند 2 و مغازه ها و ... مرحله دوم نوبت دوم
 2. مناقصه فاز دوم دیوارکشی پارک نوبت دوم / مناقصه , مناقصه فاز دوم دیوارکشی پارک نوبت دوم
 3. مزایده بهره برداری از یک واحد تجاری ، خدماتی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از یک واحد تجاری ، خدماتی- نوبت دوم
 4. مزایده ملک مسکونی با قولنامه عادی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی با قولنامه عادی نوبت اول
 5. فراخوان ثبت نام یازدهمین جشنواره انتخاب کار آفرینان برتر / فراخوان ثبت نام یازدهمین جشنواره انتخاب کار آفرینان برتر
 6. تجدید مزایده فروش یک دستگاه پیش گرم کن گاز و ... / تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش یک دستگاه پیش گرم کن گاز و ...
 7. فراخوان مناقصه نگهداری و ایجاد فضای سبز , نظافت و پاکسازی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه نگهداری و ایجاد فضای سبز , نظافت و پاکسازی
 8. مزایده ششدانگ اپارتمان واحد مسکونی قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان واحد مسکونی قطعه یک تفکیکی
 9. مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 25 روستای شهرستان میانه- نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 25 روستای شهرستان میانه- نوبت دوم
 10. فراخوان خرید کنتور آب- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان خرید کنتور آب نوبت اول - نوبت دوم
 11. مناقصه عملیات اجرائی خط پمپاژ از موتورخانه تا مخزن 500 و تجهیز چاه و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرائی خط پمپاژ از موتورخانه تا مخزن 500 و تجهیز چاه و ...
 12. مناقصه فاز اول آبرسانی به روستای گلدره- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه فاز اول آبرسانی به روستای گلدره نوبت دوم
 13. آگهی مناقصه عمومی پیمان ایاب و ذهاب درون شهری-نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی پیمان ایاب و ذهاب درون شهری- نوبت دوم
 14. مزایده تمامی ششدانگ زمین 375مترمربع / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ زمین 375مترمربع
 15. مناقصه Cement additives / مناقصه,مناقصه Cement additives
 16. مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور ...نوبت دوم
 17. فراخوان واگذاری خدمات مرکز تکثیر و صحافی / فراخوان , فراخوان واگذاری خدمات مرکز تکثیر و صحافی
 18. مزایده فروش مقدار 11 هزار تن سنگ دانه بندی / مزایده, مزایده فروش مقدار 11 هزار تن سنگ دانه بندی
 19. مزایده املاک به صورت نقد و اقساطی نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک به صورت نقد و اقساطی نوبت دوم
 20. مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی نوبت دوم
 21. مزایده فروش ضایعات فلزی و غیرفلزی نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات فلزی و غیرفلزی نوبت دوم
 22. آگهی مزایده عمومی فروش آهن آلات و کاتالیست های مازاد / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش آهن آلات و کاتالیست های مازاد
 23. تجدید مناقصه خرید یک دستگاه ترانس قدرت 230/63 کیلوولت تجدید 95.4.12 / تجدی دآگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه ترانس قدرت 230/63 کیلوولت تجدید نوبت اول 95.4.12
 24. فراخوان عمومی ترموکوپل کوره- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ,فراخوان ترموکوپل کوره- نوبت دوم
 25. مناقصه انجام عملیات خاکی ، زیراساس ، اساس و آسفالت جاده اختصاصی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام عملیات خاکی ، زیراساس ، اساس و آسفالت جاده اختصاصی
 26. مناقصه اجرای سیستم روشنایی اضطراری ONLINE جهت سالنهای رنگ و پیشرنگ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سیستم روشنایی اضطراری ONLINE جهت سالنهای رنگ و پیشرنگ
 27. مناقصه عملیات حفاری - کابلکشی - مفصلبندی مرکز مخابرات سیزده آبان / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفاری - کابلکشی - مفصلبندی مرکز مخابرات سیزده آبان
 28. آگهی مزایده فروش تعداد 24 دستگاه خودروی مازاد / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش تعداد 24 دستگاه خودروی مازاد
 29. مزایده واگذاری ساختمان نیمه کاره هتل 4 ستاره ارس / مزایده,مزایده واگذاری ساختمان نیمه کاره هتل 4 ستاره ارس
 30. مناقصه پارچه ضد حریق 3000 متر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پارچه ضد حریق 3000 متر
 31. آگهی فروش اشیاء دست دوم / آگهی ، آگهی فروش اشیاء دست دوم
 32. آگهی شناسایی پیمانکار خدمات بازرسی جوش / آگهی شناسایی پیمانکار ،آگهی شناسایی پیمانکار خدمات بازرسی جوش
 33. فراخوان مناقصه کولر هوایی خنک کننده روغن نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه کولر هوایی خنک کننده روغن نوبت دوم
 34. مناقصه انجام امور خدماتی ، نظافتی و پشتیبانی نظیر : خدمات نظافت ، پذیرایی و نامه رسانی داخلی ، نگهداری فضای سبزو ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی ، نظافتی و پشتیبانی نظیر : خدمات نظافت ، پذیرایی و نامه رسانی داخلی ، نگهداری فضای سبزو ...
 35. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه دوم
 36. مناقصه برون سپاری قسمتی از خدمات آزمایشگاه ، اتاق عمل ، داروخانه تجدید / مناقصه , مناقصه برون سپاری قسمتی از خدمات آزمایشگاه ، اتاق عمل ، داروخانه تجدید
 37. تجدید مناقصه مرمت و بازسازی جاده دسترسی به سد رئیسعلی دلواری تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه, مناقصه مرمت و بازسازی جاده دسترسی به سد رئیسعلی دلواری تجدید نوبت دوم
 38. فراخوان مناقصه تعمیر ، نگهداری و بهره برداری 6 دستگاه توزین دینامیک / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیر ، نگهداری و بهره برداری 6 دستگاه توزین دینامیک
 39. مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب علمک های فولادی و شبکه گذاری ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب علمک های فولادی و شبکه گذاری ... نوبت دوم
 40. مزایده ساختمان مسکونی با عرصه 440متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با عرصه 440متر نوبت اول
 41. مزایده ملک به صورت ساختمان مسکونی در دو طبقه / مزایده,مزایده ملک به صورت ساختمان مسکونی در دو طبقه
 42. مناقصه تامین اقلام و مصالح مورد نیاز و تعویض ورق ها و تعمیر سقف های شیب دار در سطح شرکت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین اقلام و مصالح مورد نیاز و تعویض ورق ها و تعمیر سقف های شیب دار در سطح شرکت
 43. مزایده پلاک ثبتی 1754 و 17 فرعی از 1753 اصلی بخش 4 شهمیرزاد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1754 و 17 فرعی از 1753 اصلی بخش 4 شهمیرزاد
 44. مزایده تمامت یکباب منزل مسکونی / مزایده,مزایده تمامت یکباب منزل مسکونی
 45. مزایده فروش ملک با عرصه و اعیان / مزایده,مزایده فروش ملک با عرصه و اعیان
 46. مزایده فروش یکدستگاه راسول حفاری معدن / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه راسول حفاری معدن
 47. فراخوان مناقصه پروژه افزایش ظرفیت و توسعه سیستم پیجینگ صنعتی فاز 3..... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه افزایش ظرفیت و توسعه سیستم پیجینگ صنعتی فاز 3.....
 48. مزایده اجاره بوفه پارک تمدن تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره بوفه پارک تمدن تجدید
 49. فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت پروانه بهره برداری از ارتباطات ثابت fcp تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت پروانه بهره برداری از ارتباطات ثابت fcp تجدید نوبت دوم
 50. مزایده ملک با عرصه 900/86متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 900/86متر نوبت اول
 51. مزایده اجازه بهره برداری از تابلو تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده جاده ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده اجازه بهره برداری از تابلو تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده جاده ... تجدید نوبت دوم
 52. آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکار بهره برداری از شبکه های جمع آوری و تصفیه خانه های فاضلاب / آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکار ،آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکار بهره برداری از شبکه های جمع آوری و تصفیه خانه های فاضلاب
 53. مزایده فروش 6 دانگ یکباب انبار به انضمام منبع آب زیرزمینی و... / مزایده,مزایده فروش 6 دانگ یکباب انبار به انضمام منبع آب زیرزمینی و...
 54. مناقصه احداث جوی ، جدول و کانالهای سطح منطقه یک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث جوی ، جدول و کانالهای سطح منطقه یک
 55. مناقصه اجرای پروژه احداث و توسعه پارک دروی 5 / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه احداث و توسعه پارک دروی 5
 56. مزایده بهره برداری از مسیر کالسکه رانی بوستان کوهسنگی 95/4/12 / آگهی مزایده , بهره برداری از مسیر کالسکه رانی بوستان کوهسنگی 95/4/12
 57. مناقصه تعداد 400/000 تخته کیسه P.P / آگهی مناقصه , مناقصه تعداد 400/000 تخته کیسه P.P
 58. مزایده فروش تعداد 21 قطعه زمین با اسناد مالکیت نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 21 قطعه زمین با اسناد مالکیت نوبت دوم
 59. مناقصه احداث جوی ، جدول و کانال های سطح ناحیه یک منطقه یک 95.4.12 / مناقصه , مناقصه احداث جوی ، جدول و کانال های سطح ناحیه یک منطقه یک 95.4.12
 60. مناقصه اجرای پروژه اجرای پارک باغو 95.4.12 / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه اجرای پارک باغو 95.4.12

مرحله هشتم اخبار و اسناد مزایدات و مناقصه ها 95.4.6

 

 1. مزایده چاپگر یک دستگاه و ... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده چاپگر یک دستگاه و ...
 2. اصلاحیه مزایده فروش انواع ام دی اف، نئوپان و ...-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش انواع ام دی اف، نئوپان و ...-اصلاحیه
 3. مزایده پلاک ثبتی 960.4.63 اصلی بخش یک مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 960.4.63 اصلی بخش یک مرحله اول
 4. مناقصه واگذاری امور سلف سرویس به طور کامل ، شامل (تهیه ، طبخ و توزیع غذا)و تالار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور سلف سرویس به طور کامل ، شامل (تهیه ، طبخ و توزیع غذا)و تالار
 5. مزایده پلاک ثبتی شماره دو فرعی از 578 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره دو فرعی از 578 اصلی نوبت اول
 6. مزایده فروش 1280 مترمربع سرامیک به ابعاد 60×60 / آگهی مزایده , مزایده فروش 1280 مترمربع سرامیک به ابعاد 60×60
 7. مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات موتوری 95.4.6 / مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات موتوری 95.4.6
 8. مناقصه اجرای خط انتقال فولادی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای خط انتقال فولادی نوبت دوم
 9. مزایده یک دستگاه سواری ال 90 مدل 1391 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه سواری ال 90 مدل 1391
 10. مزایده املاک مازاد کاربری مسکونی و کارخانه تولید ماکارونی 95.4.6 / مزایده,مزایده املاک مازاد کاربری مسکونی و کارخانه تولید ماکارونی 95.4.6
 11. مزایده واگذاری 4 باب مغازه - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 4 باب مغازه - نوبت دوم
 12. مناقصه عمومی انجام عملیات کابلکشی خاکی ، مسی و فیبر نوری به همراه مفصلبندی و ترمیم مسیرهای حفاری / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام عملیات کابلکشی خاکی ، مسی و فیبر نوری به همراه مفصلبندی و ترمیم مسیرهای حفاری
 13. مزایده واگذاری 4 دهنه مغازه مجتمع تجاری آفریقا / مزایده , مزایده واگذاری 4 دهنه مغازه مجتمع تجاری آفریقا
 14. مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی
 15. مزایده ششدانگ یکدستگاه اتومبیل سواری سیستم بی ام و 520 آی مدل 2005 / مزایده , مزایده ششدانگ یکدستگاه اتومبیل سواری سیستم بی ام و 520 آی مدل 2005
 16. مزایده نسبت به فروش یک دستگاه تراکتور فرانت لودر و تریلر / مزایده نسبت به فروش یک دستگاه تراکتور فرانت لودر و تریلر
 17. مزایده واگذاری آزمایشگاه و دندانپزشکی / مزایده, مزایده واگذاری آزمایشگاه و دندانپزشکی
 18. اصلاحیه مناقصه عمومی اجرای شبکه توزیع آب داخلی -اصلاحیه / اصلاحیه عمومی , مناقصه عمومی اجرای شبکه توزیع آب داخلی -اصلاحیه
 19. فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات ....نوبت دوم / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات ....نوبت دوم
 20. اصلاحیه مناقصه پایدارسازی ترانشه های مشرف به میدان حافظ کرج به صورت تأمین مصالح و ساخت PC-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه پایدارسازی ترانشه های مشرف به میدان حافظ کرج به صورت تأمین مصالح و ساخت -اصلاحیه
 21. مزایده یک دانگ و نیم مشاع یک ساختمان در طبقه اول نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ و نیم مشاع یک ساختمان در طبقه اول نوبت اول
 22. مناقصه واگذاری کار تامین راننده خودرو سبک و سنگین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری کار تامین راننده خودرو سبک و سنگین
 23. مزایده املاک بانک مهر اقتصاد شماره 95/2 / مزایده,مزایده املاک بانک مهر اقتصاد شماره 95/2
 24. مزایده ملک ویلایی مساحت 124متر / مزایده,مزایده ملک ویلایی مساحت 124متر
 25. مزایده واگذاری فروش قسمتی از املاک / مزایده,مزایده واگذاری فروش قسمتی از املاک
 26. مزایده فروش ده قطعه زمین با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین با کاربری مسکونی
 27. مزایده فروش دو قطعه ملک مسکونی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه ملک مسکونی
 28. مزایده کارخانه آجرپزی / مزایده,مزایده کارخانه آجرپزی
 29. مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی خود / مناقصه, مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی خود
 30. ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مرمت آسفالت خیابانهای ایستگاه راه آهن کرمان / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه, ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مرمت آسفالت خیابانهای ایستگاه راه آهن کرمان
 31. تجدید مناقصه خرید ، حمل و تحویل تعداد 9 دستگاه تابلو تله متری / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید ، حمل و تحویل تعداد 9 دستگاه تابلو تله متری
 32. مزایده واگذاری یک دستگاه اپارتمان در قالب قرارداد اجاره مدت یک سال / مزایده,مزایده واگذاری یک دستگاه اپارتمان در قالب قرارداد اجاره مدت یک سال
 33. مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس-95.04.06 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس-95.04.06
 34. مناقصه عمومی تامین 95 نفر نیروی انسانی (اداری - خدماتی)- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین 95 نفر نیروی انسانی (اداری - خدماتی)- نوبت دوم
 35. مناقصه انجام امور تنظیفات , تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات برودتی و ...تجدید شده / اگهی مناقصه عمومی(تجدید شده) , انجام امور تنظیفات , تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات برودتی و ...تجدید
 36. فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و خدماتی / فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و خدماتی
 37. مزایده یک دستگاه خودرو لندرور تیپ پاژن / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو لندرور تیپ پاژن
 38. مناقصه واگذاری بخشهای نوار قلب ، نوار مغز ، تست ورزش ، خونگیری آزمایشگاه...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری بخشهای نوار قلب ، نوار مغز ، تست ورزش ، خونگیری آزمایشگاه...نوبت دوم
 39. مناقصه تهیه و اجرای عملیات محوطه سازی ساختمان مسجد / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه و اجرای عملیات محوطه سازی ساختمان مسجد
 40. تجدید مناقصه تهیه و اجرای عملیات محوطه سازی ساختمان اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه و اجرای عملیات محوطه سازی ساختمان اداری نوبت دوم
 41. فراخوان مناقصه عملیات نظارت کارگاهی شهرکها و نواحی صنعتی استان اصلاحیه / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات نظارت کارگاهی شهرکها و نواحی صنعتی استان اصلاحیه
 42. مناقصه واگذاری دفن زباله شهری در سایت زباله- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری دفن زباله شهری در سایت زباله- نوبت دوم
 43. مناقصه خرید درز انبساط الاستومتری و مدولار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید درز انبساط الاستومتری و مدولار
 44. مناقصه عملیات بارگیری و حمل آسفالت و مصالح / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری و حمل آسفالت و مصالح
 45. مزایده واگذاری اجاره واحدهای تجاری و یکباب ساختمان / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره واحدهای تجاری و یکباب ساختمان
 46. مناقصه خرید 40 دستگاه سرور بانک با مارک و مدل HP DL160G9 - 95.04.06 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 40 دستگاه سرور بانک با مارک و مدل HP DL160G9 - 95.04.06
 47. مناقصه تکمیل ساختمان جدیدالاحداث شهرداری فیروزآباد / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان جدیدالاحداث شهرداری فیروزآباد
 48. مزایده فروش خودرو و موتورسیکلت / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو و موتورسیکلت
 49. ارزیابی کیفی اجاره شش دستگاه خودروی سواری نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست,ارزیابی کیفی اجاره شش دستگاه خودروی سواری نوبت دوم
 50. مزایده ششدانگ از یک پلاک به شماره 2139/539 بخش چهار / مزایده,مزایده ششدانگ از یک پلاک به شماره 2139/539 بخش چهار
 51. مناقصه قرارداد دستمزد و مصالح موردنیاز جهت بهسازی ساختمان نیروگاه و تغییر کاربری به ساختمان اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد دستمزد و مصالح موردنیاز جهت بهسازی ساختمان نیروگاه و تغییر کاربری به ساختمان اداری نوبت دوم
 52. فراخوان عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی و اصلی / آگهی فراخوان عمومی پیمانکاران,فراخوان عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی و اصلی
 53. مزایده ششدانگ ملک بخش بیست و پنج فارس / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش بیست و پنج فارس
 54. دو دستگاه مخزن آب از فولاد ضد زنگ / دو دستگاه مخزن آب از فولاد ضد زنگ
 55. مزایده منزل مسکونی متراژ 476.05مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی متراژ 476.05مترمربع نوبت اول
 56. مناقصه اجرای عملیات تعمیرات تاسیسات موتورخانه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات تعمیرات تاسیسات موتورخانه - نوبت دوم
 57. مزایده اجاره زمین به منظور ایجاد پارک بادی نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده اجاره زمین به منظور ایجاد پارک بادی نوبت دوم
 58. تجدید مناقصه احداث میدان ورودی شهر تجدید / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه احداث میدان ورودی شهر چاپ اول
 59. مناقصه مناقصه خرید انواع کابلشو مسی ، بیمتال و فیوزکاردی / مناقصه , مناقصه مناقصه خرید انواع کابلشو مسی ، بیمتال و فیوزکاردی
 60. مزایده فروش زمین مسکونی 257.20متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی 257.20متر نوبت دوم
 61. تجدید واگذاری اجاره یکساله دو جایگاه CNG- / تجدید مزایده , واگذاری اجاره یکساله دو جایگاه CNG
 62. فراخوان مناقصه خدمات تامین و راهبری وانت و سواری ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات تامین و راهبری وانت و سواری ...
 63. مناقصه عملیات احداث بلوار شهداء / مناقصه , مناقصه عملیات احداث بلوار شهداء
 64. مناقصه خرید , بارگیری و حمل و تحویل 55 کیلومتر لوله پلی اتیلن آبرسانی ...نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه خرید , بارگیری و حمل و تحویل 55 کیلومتر لوله پلی اتیلن آبرسانی ...نوبت دوم
 65. مزایده فروش ساختمان کارگاهی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ساختمان کارگاهی نوبت دوم