سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها

 

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 99.05.22

مناقصات

 

 

 1. مزایده واگذاری قطعه زمینی تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده ، مزایده واگذاری قطعه زمینی تجدید - نوبت دوم
 2. مزایده فروش مقدار تقریبی 5 تن (5000 کیلوگرم) آهن آلات و میلگرد ضایعاتی / آگهی مزایده ,مزایده فروش مقدار تقریبی 5 تن (5000 کیلوگرم) آهن آلات و میلگرد ضایعاتی
 3. مزایده فروش واحدهای تجاری مرحله دوم نوبت دوم / مزایده مزایده فروش واحدهای تجاری مرحله دوم نوبت دوم
 4. مزایده فروش تعداد 6 دستگاه خودروی کارکرده- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 6 دستگاه خودروی کارکرده- نوبت دوم
 5. مزایده اجاره یک باب مغازه - نوبت دوم / مزایده اجاره یک باب مغازه - نوبت دوم
 6. مزایده فروش مقداری از اموال ضایعاتی و مازاد / مزایده ، مزایده فروش مقداری از اموال ضایعاتی و مازاد
 7. مزایده اجاره محل یک باب ساختمان اداری - نوبت دوم / مزایده اجاره محل یک باب ساختمان اداری - نوبت دوم
 8. تجدید مزایده فروش ملک بیمارستان - نوبت دوم / تجدید مزایده فروش ملک بیمارستان
 9. مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز
 10. تجدید مزایده واگذاری مالکیت سرقفلی یک باب مغازه تجاری نوبت دوم / تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری مالکیت سرقفلی یک باب مغازه تجاری نوبت دوم
 11. مزایده, فراخوان واگذاری یک قطعه زمین با کاربری تفریحی وگردشگری جهت اقامتگاه بوم گردی در شهر بندر چارک / فراخوان واگذاری یک قطعه زمین با کاربری تفریحی وگردشگری جهت اقامتگاه بوم گردی در شهر بندر چارک
 12. مزایده فروش اجناس اسقاطی و مستعمل / مزایده , مزایده فروش اجناس اسقاطی و مستعمل
 13. مزایده عینک سازی درمانگاه / مزایده عینک سازی درمانگاه
 14. تجدید مزایده اجاره جایگاه CNG / تجدید مزایده ,تجدید مزایده اجاره جایگاه CNG
 15. مزایده فروش میوه سردرختی / مزایده، مزایده فروش میوه سردرختی
 16. تجدید مزایده امور مربوط به آموزش تفکیک از مبدا زباله - نوبت دوم / تجدید مزایده ، تجدید مزایده امور مربوط به آموزش تفکیک از مبدا زباله - نوبت دوم
 17. مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی / مزایده ،مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی
 18. مزایده، تعداد 105 رأس توخلی نر با قیمت پایه 400/000 ریال برای هر کیلوگرم و میانگین وزن 46 کیلوگرم برای هر رأس / تعداد 105 رأس توخلی نر با قیمت پایه 400/000 ریال برای هر کیلوگرم و میانگین وزن 46 کیلوگرم برای هر رأس
 19. مزایده، تعداد 95 رأس میش حذفی با قیمت پایه 300/000ریال برای هر کیلوگرم و میانگین وزن 68 کیلوگرم برای هر رأس / تعداد 95 رأس میش حذفی با قیمت پایه 300/000ریال برای هر کیلوگرم و میانگین وزن 68 کیلوگرم برای هر رأس
 20. مزایده فروش یک واحد مسکونی 47/52 مترمربع نوبت اول / مزایده مزایده فروش یک واحد مسکونی 47/52 مترمربع نوبت اول
 21. مزایده فروش چهار قطعه زمین / مزایده مزایده فروش چهار قطعه زمین
 22. مزایده فروش زمین 10.16 تجاری و مسکونی نوبت دوم / آگهی مزایده مزایده فروش زمین 10.16 تجاری و مسکونی نوبت دوم
 23. مزایده فروش دو دستگاه سمند / مزایده ،مزایده فروش دو دستگاه سمند
 24. مزایده یک واحد مسکونی 550 مترمربع مرحله دوم / آگهی مزایده،مزایده یک واحد مسکونی 550 مترمربع مرحله دوم
 25. مزایده اجاره مغازه نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره مغازه نوبت دوم
 26. حراج درپوش پلاستیکی 250 سی سی 1739500 عدد / حراج, حراج درپوش پلاستیکی 250 سی سی 1739500 عدد
 27. مزایده اجاره یک باب کلاس جهت مرکز پیش دبستانی / مزایده ،مزایده اجاره یک باب کلاس جهت مرکز پیش دبستانی
 28. مزایده اجاره یک باب کلاس جهت مرکز پیش دبستانی / مزایده ،مزایده اجاره یک باب کلاس جهت مرکز پیش دبستانی
 29. مزایده اجاره یکباب کلاس / مزایده اجاره یکباب کلاس
 30. مزایده حراج فروش اموال اسقاطی در حکم مصرفی خارج از رده / مزایده ،مزایده حراج فروش اموال اسقاطی در حکم مصرفی خارج از رده
 31. مزایده گل شاهپسند / مزایده ،مزایده گل شاهپسند
 32. مزایده مواد غذایی / مزایده مواد غذایی
 33. مزایده حراج سوزن منگنه / مزایده ، مزایده حراج سوزن منگنه
 34. مزایده اجاره یک باب کلاس جهت مرکز پیش دبستانی / مزایده ، مزایده اجاره یک باب کلاس جهت مرکز پیش دبستانی
 35. مزایده اجاره یکباب کلاس / مزایده اجاره یکباب کلاس
 36. مزایده مدارس و فضاهای مازاد / مزایده ، مزایده مدارس و فضاهای مازاد
 37. مزایده اجاره یک باب کلاس جهت مرکز پیش دبستانی / مزایده ، مزایده اجاره یک باب کلاس جهت مرکز پیش دبستانی
 38. مزایده اجاره یکباب کلاس / مزایده اجاره یکباب کلاس
 39. مزایده اجاره یک باب کلاس / مزایده ، مزایده اجاره یک باب کلاس
 40. مزایده اجاره نانوایی مرکز علوی / مزایده اجاره نانوایی مرکز علوی
 41. مزایده، مزایده عمومی فروش زعفران / مزایده عمومی فروش زعفران
 42. مزایده، مزایده عمومی فروش زعفران / مزایده عمومی فروش زعفران
 43. مزایده، مزایده عمومی فروش زعفران / مزایده عمومی فروش زعفران
 44. مزایده، فروش چوب و هیزم موجود در انبار اداره منابع طبیعی و لبخیزداری شهرستان شهرکرد / فروش چوب و هیزم موجود در انبار اداره منابع طبیعی و لبخیزداری شهرستان شهرکرد
 45. مزایده، فروش چوب و هیزم موجود در انبار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لردگان / فروش چوب و هیزم موجود در انبار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لردگان
 46. مزایده، فروش چوب و هیزم موجود در انبار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کیار بخش مشایخ / فروش چوب و هیزم موجود در انبار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کیار بخش مشایخ
 47. مزایده، فروش چوب(هیزم جنگلی)و ذغال جنگلی موجود در انبار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردل / فروش چوب(هیزم جنگلی)و ذغال جنگلی موجود در انبار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردل
 48. مزایده، فروش چوب(هیزم جنگلی)و ذغال جنگلی موجود در انبار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بروجن بخش گندمان / فروش چوب(هیزم جنگلی)و ذغال جنگلی موجود در انبار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بروجن بخش گندمان
 49. مزایده، فروش چوب(هیزم جنگلی)و ذغال جنگلی موجود در انبار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوهرنگ (بخش بازفت) / فروش چوب(هیزم جنگلی)و ذغال جنگلی موجود در انبار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوهرنگ (بخش بازفت)
 50. مزایده، وسایل اسقاطی وغیر قابل استفاده / وسایل اسقاطی وغیر قابل استفاده
 51. مزایده انواع کمد، فایل، میز، صندلی- آلومینیوم و استیل ضایعاتی / مزایده انواع کمد، فایل، میز، صندلی- آلومینیوم و استیل ضایعاتی
 52. مزایده ماشین آلات مازاد مالک / مزایده ماشین آلات مازاد مالک
 53. مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان - نوبت دوم مرحله دوم / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان - نوبت دوم مرحله دوم
 54. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سبک نوبت دوم / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه خودرو سبک نوبت دوم
 55. مزایده فروش 4 پلاک زمین با کاربری مسکونی و تجاری مرحله دوم / مزایده مزایده فروش 4 پلاک زمین با کاربری مسکونی و تجاری مرحله دوم
 56. مزایده فروش 3 دستگاه وانت دو کابین کاپرا / مزایده ،مزایده فروش 3 دستگاه وانت دو کابین کاپرا
 57. فروش دو قطعه زمین به مساحت 230 مترمربع نوبت دوم / مزایده , فروش دو قطعه زمین به مساحت 230 مترمربع نوبت دوم
 58. اجاره کارگاه شماره سه تولید شن و ماسه - نوبت دوم / مزایده، اجاره کارگاه شماره سه تولید شن و ماسه - نوبت دوم
 59. مزایده فروش اموال مستعمل مازاد / مزایده , مزایده فروش اموال مستعمل مازاد
 60. مزایده یکباب انباری و اداری / مزایده ، مزایده یکباب انباری و اداری
 61. مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس تملیکی / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس تملیکی
 62. مزایده فروشگاه مواد غذایی / مزایده فروشگاه مواد غذایی
 63. مزایده بوفه کانون فرهنگی و تربیتی / مزایده بوفه کانون فرهنگی و تربیتی
 64. مزایده تعداد 10 پمپ سانتری فیوژ ورتیکال / مزایده , مزایده تعداد 10 پمپ سانتری فیوژ ورتیکال
 65. تجدید فراخوان مزایده محلی را به منظور ارائه خدمات بینایی سنجی / تجدید مزایده , فراخوان مزایده محلی را به منظور ارائه خدمات بینایی سنجی
 66. مزایده اجاره عرصه پارکینگ ... تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره عرصه پارکینگ ... تجدید
 67. مزایده فروش عملیات تخریب، تسطیح و حمل ضایعات ساختمانی و فروش آهن آلات و... / مزایده ، مزایده فروش عملیات تخریب، تسطیح و حمل ضایعات ساختمانی و فروش آهن آلات و...
 68. مزایده فروش بک قطعه از اراضی مسکونی نوبت دوم / مزایده مزایده فروش بک قطعه از اراضی مسکونی نوبت دوم
 69. مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی مرحله سوم چاپ اول / آگهی مزایده،مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی مرحله سوم چاپ اول
 70. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب سرقفلی مغازه نوبت اول / آگهی مزایده،مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب سرقفلی مغازه نوبت اول
 71. مزایده ششدانگ قطعه دوم یک فرعی از 874 بخش 2 نوبت اول / مزایده ،مزایده ششدانگ قطعه دوم یک فرعی از 874 بخش 2 نوبت اول
 72. مزایده قطعات ماشین آلات و راهسازی ... / مزایده, مزایده قطعات ماشین آلات و راهسازی ...
 73. مزایده فروش املاک عرصه 1199.40 مترمربع / آگهی مزایده مزایده فروش املاک عرصه 1199.40 مترمربع
 74. مزایده فروش آپارتمان های 55 متری / آگهی مزایده مزایده فروش آپارتمان های 55 متری
 75. مزایده فروش تعدادی خودرو (سبک، سنگین) / مزایده ، مزایده فروش تعدادی خودرو (سبک، سنگین)
 76. مزایده پودر آغشته به لجن PTA - نوبت دوم / مزایده، مزایده پودر آغشته به لجن PTA- نوبت دوم
 77. مزایده فروش ضایعات دامی (اجزاء حرام) حاصل از کشتار روزانه / مزایده، مزایده فروش ضایعات دامی (اجزاء حرام) حاصل از کشتار روزانه
 78. مزایده فروش سردرختی پسته / مزایده،مزایده فروش سردرختی پسته
 79. تجدید مزایده تبلیغات محیطی / تجدید مزایده تبلیغات محیطی
 80. مزایده مدیریت و اجاره 5 دهنه از فروشگاه های محوطه پارک جنگلی / مزایده ، مزایده مدیریت و اجاره 5 دهنه از فروشگاه های محوطه پارک جنگلی
 81. مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی - نوبت دوم / مزایده، مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی
 82. مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی مرحله سوم چاپ دوم / آگهی مزایده،مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی مرحله سوم چاپ دوم
 83. مزایده اجاره یک قطعه زمین / مزایده اجاره یک قطعه زمین
 84. مزایده, فروش مرغ مادر گوشتی پایان دوره نژاد آرین بصورت زنده / فروش مرغ مادر گوشتی پایان دوره نژاد آرین بصورت زنده
 85. مزایده, فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 / فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405
 86. مزایده فروش پنجره شیشه ای بلند آلومینیوم.. / مزایده, مزایده فروش پنجره شیشه ای بلند آلومینیوم..
 87. مزایده اجاره عرصه جهت مسیر دوچرخه و... / مزایده اجاره عرصه جهت مسیر دوچرخه و...
 88. اصلاحیه مزایده فروش 4 قطعه زمین / اصلاحیه مزایده مزایده فروش 4 قطعه زمین
 89. حراج بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر / حراج,حراج بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر
 90. مزایده اجاره یک باب مغازه نوبت دوم / مزایده ، مزایده اجاره یک باب مغازه نوبت دوم
 91. مزایده اجاره یک قطعه زمین / مزایده ، مزایده اجاره یک قطعه زمین
 92. مزایده اجاره فضاهای تجاری ناحیه 2 / مزایده, مزایده اجاره فضاهای تجاری ناحیه 2
 93. مزایده فروش دو دستگاه خودرو - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو - نوبت دوم
 94. مزایده 2 باب مغازه های ترمینال نوبت دوم / مزایده ، مزایده 2 باب مغازه های ترمینال نوبت دوم
 95. مزایده واگذاری سرویس بهداشتی نوبت دوم / مزایده واگذاری سرویس بهداشتی نوبت دوم
 96. مزایده فروش ضایعات ساختمانی / مزایده فروش ضایعات ساختمانی
 97. تجدید مزایده حق بهره برداری (اجاره) مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی شرق / تجدید آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده حق بهره برداری (اجاره) مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی شرق
 98. مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری موقت از عرصه عمومی پارکینگ / آگهی مزایده, مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری موقت از عرصه عمومی پارکینگ
 99. مزایده واگذاری حق امتیاز ارائه خدمات حمل محصولات پروتئینی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری حق امتیاز ارائه خدمات حمل محصولات پروتئینی
 100. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای نهال کاری، مراقبت و آبیاری / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای نهال کاری، مراقبت و آبیاری