سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش پنجم اخبار مناقصه و مزایده های 95.4.7

 

 1. مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی و تنظیفی باشگاه فرهنگیان تبریز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی و تنظیفی باشگاه فرهنگیان تبریز
 2. مزایده واگذاری پارکبان به بخش خصوصی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری پارکبان به بخش خصوصی نوبت دوم
 3. تجدید مزایده واگذاری مدیریت جمعه بازار به بخش خصوصی -نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده,تجدید مزایده واگذاری مدیریت جمعه بازار به بخش خصوصی - نوبت دوم
 4. مزایده ماشین آلات ، تجهیزات قطعات صنعتی ، تاسیسات و.... / آگهی مزایده ، مزایده ماشین آلات ، تجهیزات قطعات صنعتی ، تاسیسات و....
 5. مناقصه تکمیل پروژه پارک و جاده سلامت حصار زیرک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل پروژه پارک و جاده سلامت حصار زیرک
 6. فراخوان ساخت هفت دستگاه باندل / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه ساخت هفت دستگاه باندل
 7. مزایده دو سهم مشاع از 5 سهم دو دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 5 سهم دو دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان
 8. مزایده فروش اموال منقول بانک ملی / مزایده,مزایده فروش اموال منقول بانک ملی
 9. تجدید فراخوان پروژه بهسازی رینگ آب آتش نشانی کارخانه 600 کرنج- نوبت دوم / تجدید مناقصه دو مرحله ای,مناقصه پروژه بهسازی رینگ آب آتش نشانی کارخانه 600 کرنج- نوبت دوم
 10. ارزیابی کیفی ارائه خدمات فنی تخصصی و راهبری امور فرودگاهی و هوانوردی / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی ارائه خدمات فنی تخصصی و راهبری امور فرودگاهی و هوانوردی
 11. مزایده فروش قطعات تجاری صنعتی واحد مسکونی / مزایده,مزایده فروش قطعات تجاری صنعتی واحد مسکونی
 12. مناقصه حفاری یک حلقه چاه و تجهیز دوحلقه چاه آب آشامیدنی ... / آگهی مناقصه عمومی به صورت دو مرحله ای,مناقصه حفاری یک حلقه چاه و تجهیز دوحلقه چاه آب آشامیدنی ...
 13. مناقصه خدمات دفتری ، نامه رسانی ، آزمایشگاهی و پایلوتی تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه خدمات دفتری ، نامه رسانی ، آزمایشگاهی و پایلوتی تجدید- نوبت دوم
 14. مزایده مقدار ششدانگ اپارتمان سمت جنوب / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ اپارتمان سمت جنوب
 15. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک بهبهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک بهبهان
 16. مناقصه حفر چاه های جذبی در معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حفر چاه های جذبی در معابر نوبت دوم
 17. تجدید مناقصه انجام خدمات نشت یابی در سطح استان - تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نشت یابی در سطح استان -تجدید نوبت دوم
 18. آگهی مناقصه نسبت به تکمیل پروژه انبار 500 تنی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه نسبت به تکمیل پروژه انبار 500 تنی
 19. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک حومه کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک حومه کرمانشاه
 20. مزایده فروش انواع سنگ آنتیک ، موزاییک زمینه قرمز / مزایده,مزایده فروش انواع سنگ آنتیک ، موزاییک زمینه قرمز
 21. آگهی مناقصه بارگیری و حمل شن از معدن قره قشون / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه بارگیری و حمل شن از معدن قره قشون
 22. مزایده آزاد عمومی مینی سالن باشگاه ورزشی شهرداری سهند / مزایده آزاد عمومی مینی سالن باشگاه ورزشی شهرداری سهند
 23. آگهی مناقصه واگذاری عملیات اجرایی آسفالت جهت رویه و لکه گیری معابر شهر سهند / آگهی مناقصه آزاد عمومی , آگهی مناقصه واگذاری عملیات اجرایی آسفالت جهت رویه و لکه گیری معابر شهر سهند
 24. فراخوان به منظور تهیه , نصب و بهره برداری تعداد 750 دستگاه صندوق پستی ... / آگهی فراخوان دومرحله ای , فراخوان به منظور تهیه , نصب و بهره برداری تعداد 750 دستگاه صندوق پستی ...
 25. مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری خدمات شهری / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری خدمات شهری
 26. مزایده ششدانگ دو باب ساختمان مسکونی بخش یک دامغان / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب ساختمان مسکونی بخش یک دامغان
 27. مناقصه گوشت مرغ منجمد تولید داخل ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گوشت مرغ منجمد تولید داخل ...
 28. مناقصه واگذاری خدمات مدارک پزشکی و پرستاری مرکز دیابت به بخش خصوصی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات مدارک پزشکی و پرستاری مرکز دیابت به بخش خصوصی
 29. مناقصه خدمات مهندسی مشاور فنی قرارداد تامین مالی، ساخت، بهره برداری و انتقال پروژه خط انتقال آب ... / آگهی مناقصه,مناقصه خدمات مهندسی مشاور فنی قرارداد تامین مالی، ساخت، بهره برداری و انتقال پروژه خط انتقال آب ...
 30. مناقصه ارزیابی کیفی و اجرای پایش کیفی دشت و سد دامغان / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی و اجرای پایش کیفی دشت و سد دامغان
 31. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان مسجد فاطمه زهرا (س)- چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان مسجد فاطمه زهرا (س)- چاپ دوم
 32. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت کوی خسرج- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت کوی خسرج- چاپ دوم
 33. مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر / مناقصه,مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر
 34. استعلام سنسور / استعلام,استعلام سنسور
 35. استعلام سنسور رطوبت و دما / استعلام, استعلام سنسور رطوبت و دما
 36. مزایده فروش 48 باب مغازه کاربری عرضه ماهی و میگو نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 48 باب مغازه کاربری عرضه ماهی و میگو نوبت دوم
 37. استعلام اسکنر CODAK I2400 / استعلام , استعلام اسکنر CODAK I2400
 38. استعلام درگاه جامع شناسایی افراد مدل JND - PDP910- FP / استعلام , استعلام درگاه جامع شناسایی افراد مدل JND - PDP910- FP
 39. استعلام میلگرد 14 اصفهان A3 / استعلام , استعلام میلگرد 14 اصفهان A3
 40. استعلام سیمان داراب تیپ 2 / استعلام, سیمان داراب تیپ 2
 41. استعلام بلوک سقفی 1900 عدد ماسه 3 تن / استعلام,بلوک سقفی 1900 عدد ماسه 3 تن
 42. استعلام سیمان داراب تیپ 2 مقدار 480 کیسه سیمان سفید نی ریز / استعلام, سیمان داراب تیپ 2 مقدار 480 کیسه سیمان سفید نی ریز
 43. استعلام آجر / استعلام ,استعلام آجر
 44. استعلام میلگرد 12 مقدار 250 شاخه اصفهان / استعلام , استعلام میلگرد 12 مقدار 250 شاخه اصفهان
 45. استعلام سیمان دار با تیچ 2 مقدار 700 کیسه اجرگری 38 تن / استعلام , استعلام سیمان دار با تیچ 2 مقدار 700 کیسه اجرگری 38 تن
 46. مناقصه احداث رمپ و لوپ تونل غدیر ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث رمپ و لوپ تونل غدیر ...
 47. استعلام میلگرد / استعلام , استعلام میلگرد
 48. استعلام موزاییک 40*040 یزد / استعلام , استعلام موزاییک 40*040 یزد
 49. استعلام اجر گری کوار ، سیمان .... / استعلام , استعلام اجر گری کوار ، سیمان ....
 50. استعلام میلگرد 12 مقدار 95 شاخه میلگرد 14 مقدار 150 شاخه همگی اصفهان A3 خاموت 8 اهواز 1000 کیلو / استعلام, استعلام میلگرد 12 مقدار 95 شاخه میلگرد 14 مقدار 150 شاخه همگی اصفهان A3 خاموت 8 اهواز 1000 کیلو
 51. استعلام اجر گری 31 تن ماسه شسته 67 تن سیمان سیاه داراب 450 کیسه / استعلام,استعلام اجر گری 31 تن ماسه شسته 67 تن سیمان سیاه داراب 450 کیسه
 52. استعلام دوربین چشمی شکاربانی / استعلام دوربین چشمی شکاربانی
 53. استعلام دستمال کاغذی / استعلام,دستمال کاغذی
 54. استعلام اسکنر فوجیتسو Fi6130 / استعلام , استعلام اسکنر فوجیتسو Fi6130
 55. مزایده فروش چوب / مزایده فروش چوب
 56. استعلام سابرک ، مودم و ... / استعلام , استعلام سابرک ، مودم و ...
 57. استعلام سیستم صوتی کنفرانس هوراند مدل SH-450DC / استعلام , استعلام سیستم صوتی کنفرانس هوراند مدل SH-450DC
 58. استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام , استعلام شیرآلات و اتصالات
 59. استعلام گاو صندوق و کاغذ خردکن / استعلام , استعلام گاو صندوق و کاغذ خردکن
 60. استعلام دستگاه مولد کلید HSM / استعلام, استعلام دستگاه مولد کلید HSM

بخش دوم اخبار مناقصه و مزایده های 95.4.7

 

 1. مناقصه اجرایی ساختمان غربالگری سرطان بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرایی ساختمان غربالگری سرطان بیمارستان
 2. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید خوراک دام نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ،آگهی مناقصه عمومی خرید خوراک دام نوبت دوم
 3. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید درپوش آلومینیومی مدل tear نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ،آگهی مناقصه عمومی خرید درپوش آلومینیومی مدل tear نوبت دوم
 4. مزایده فروش یک دستگاه خودروی پیکان / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی پیکان
 5. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید علوفه دام نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای،آگهی مناقصه عمومی خرید علوفه دام نوبت دوم
 6. مناقصه واگذاری عملیات جایگاه های 1 و 2 شرکتی میانه تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات جایگاه های 1 و 2 شرکتی میانه تجدید نوبت دوم
 7. مزایده پلاک ثبتی بخش 4 حوزه ثبتی کاشان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 حوزه ثبتی کاشان
 8. مزایده ششدانگ زمین بخش 5 ثبت رامسر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 5 ثبت رامسر
 9. مناقصه ساخت و اجرای مراکز درمانی / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه ساخت و اجرای مراکز درمانی
 10. مزایده تعدادی از خودروهای توقیفی / مزایده,مزایده تعدادی از خودروهای توقیفی
 11. مزایده فروش اقلام مازاد و اسقاطی مناطق عملیاتی آغار و دالان... - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام مازاد و اسقاطی مناطق عملیاتی آغار و دالان... - نوبت دوم
 12. ارزیابی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز و خطوط 24 اینچ و فرعی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی و برگزاری مناقصه , ارزیابی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز و خطوط 24 اینچ و فرعی - نوبت دوم
 13. مناقصه تعمیر 30.000 کنتور معیوب در ظرفیت ها و انواع مختلف / مناقصه , مناقصه تعمیر 30.000 کنتور معیوب در ظرفیت ها و انواع مختلف
 14. مزایده منزل مسکونی مساحت 612.8متر و دویست متر اعیان نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 612.8متر و دویست متر اعیان نوبت دوم
 15. مزایده یک قطعه زمین مسکونی با بنای احداثی دارای سند رسمی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی با بنای احداثی دارای سند رسمی
 16. فراخوان نخستین جشنواره رسانه های بورس ، بانک و بیمه / فراخوان نخستین جشنواره رسانه های بورس ، بانک و بیمه
 17. تجدید فراخوان خرید 4 دستگاه نمک پاش با موتور مستقل -نوبت دوم / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان خرید 4 دستگاه نمک پاش با موتور مستقل تجدید - نوبت دوم
 18. فراخوان مناقصه تعداد 483 عدد ابزار تعمیر کمپرسور نئوپیگنون - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان تعداد 483 عدد ابزار تعمیر کمپرسور نئوپیگنون - نوبت دوم
 19. مزایده واگذاری یک باب مغازه نانوایی - مرحله دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک باب مغازه نانوایی - مرحله دوم
 20. مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای پرسنل -تجدید مرحله دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای پرسنل -تجدید مرحله دوم
 21. مناقصه عملیات جدول گذاری و بلوک فرش باند کندرو بلوار امام رضا (ع)- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات جدول گذاری و بلوک فرش باند کندرو بلوار امام رضا (ع)- نوبت دوم
 22. مناقصه امور طبخ و توزیع غذا و امور نگهداشت تاسیسات / مناقصه عمومی , مناقصه امور طبخ و توزیع غذا و امور نگهداشت تاسیسات
 23. مزایده اموال تملیکی / مزایده,مزایده اموال تملیکی
 24. فراخوان طراحی پوستر / فراخوان طراحی پوستر
 25. مزایده فروش انواع بشکه پلاستیکی و آهنی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع بشکه پلاستیکی و آهنی و ...
 26. مزایده فروش یک دستگاه فتوکپی و میز مربوطه / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه فتوکپی و میز مربوطه
 27. مزایده چهار دانگ از ششدانگ ملک بخش ده تهران / مزایده,مزایده چهار دانگ از ششدانگ ملک بخش ده تهران
 28. مزایده فروش تعداد سه عدد یونیت کامل دندانپزشکی / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد سه عدد یونیت کامل دندانپزشکی
 29. مناقصه پروژه بازیافت گازهای ارسالی به مشعل FGR - 95.04.08 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه بازیافت گازهای ارسالی به مشعل FGR - 95.04.08
 30. فراخوان عمومی واگذاری سایت پردازش پسماند.. مرحله دوم- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عمومی واگذاری سایت پردازش پسماند.. مرحله دوم نوبت دوم
 31. مناقصات تامین تجهیزات سخت افزاری و شبکه جهت توسعه سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجاری فرامرزی / آگهی مناقصات عمومی یک و دو مرحله ای , مناقصات تامین تجهیزات سخت افزاری و شبکه جهت توسعه سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجاری فرامرزی
 32. اصلاحیه مناقصه اجرای پمپاژ آب کشاورزی مسن-اصلاحیه / اصلاحیه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پمپاژ کشاورزی مسن -اصلاحیه
 33. مناقصه اتصال خیابان کمربندی جنوبی از قشلاق ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اتصال خیابان کمربندی جنوبی از قشلاق ... نوبت دوم
 34. مناقصه خریداری مقداری لوله پلی اتیلن 400 مورد نیاز / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری مقداری لوله پلی اتیلن 400 مورد نیاز
 35. مزایده فروش یک دستگاه فکس و سه دستگاه کولر گازی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه فکس و سه دستگاه کولر گازی
 36. مزایده پلاک ثبتی 74/35641 بخش یازده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 74/35641 بخش یازده
 37. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی مساحت 78/92متر اسناد ذمه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی مساحت 78/92متر اسناد ذمه
 38. مزایده مال تعرفه شده یک قطعه زمین 205متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مال تعرفه شده یک قطعه زمین 205متر نوبت دوم
 39. مزایده فروش یک دستگاه خودروی پراید / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی پراید
 40. مزایده یک سالن اصلی در محوطه شرکت به صورت سوله / مزایده,مزایده یک سالن اصلی در محوطه شرکت به صورت سوله
 41. مزایده یک دستگاه اپارتمان بخش یازده تهران / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان بخش یازده تهران
 42. مزایده فروش دستگاه لیبل زن و ... / مزایده,مزایده فروش دستگاه لیبل زن و ...
 43. مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام و ... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام و ...
 44. مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم
 45. مزایده یک قطعه زمین در پرونده کلاسه 940535 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین در پرونده کلاسه 940535 اموال غیرمنقول
 46. مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای مجتمع امام خمینی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای مجتمع امام خمینی نوبت دوم
 47. مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 48. مناقصه نگهداری ، شستشو و حفاظت فیزیکی... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری ، شستشو و حفاظت فیزیکی... نوبت دوم
 49. مناقصه عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب صدرا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب صدرا
 50. مناقصه خرید ابزار گروهی خط گرم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ابزار گروهی خط گرم
 51. مزایده اجاره تعدادی از فضاهای آموزشی / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از فضاهای آموزشی
 52. مزایده یک دستگاه کامیون کشنده سیستم دانگ فنگ / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده سیستم دانگ فنگ
 53. مزایده فضای مربوط به فروشگاه شهید مطهری نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده فضای مربوط به فروشگاه شهید مطهری نوبت دوم
 54. مزایده فضای مربوط به مدرسه ابتدایی اندیشه نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده فضای مربوط به مدرسه ابتدایی اندیشه نوبت دوم
 55. مزایده سه دانگ از ششدانگ خانه بخش هشت یزد / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ خانه بخش هشت یزد
 56. مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق در فضای حیاط نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق در فضای حیاط نوبت دوم
 57. مزایده واگذاریی به اجاره ساختمان فروشگاه معلم- 95.04.08 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره ساختمان فروشگاه معلم-95.04.08
 58. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 59. مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق داخل حیاط (نوبت دوم) / آگهی مزایده ,مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق داخل حیاط- نوبت دوم
 60. مناقصه خریداری 57 دستگاه کامپیوتر و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه خریداری 57 دستگاه کامپیوتر و ...

مناقصات, مزایدات و استعلام های پارس نماد داده ها(5)

در تاریخ 95.4.3

 1. مناقصه لوله پلی اتیلن از نوع PE100 در سایزهای مختلف / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لوله پلی اتیلن از نوع PE100 در سایزهای مختلف
 2. مزایده ملک با عرصه موقوفه استان قدس رضوی / مزایده,مزایده ملک با عرصه موقوفه استان قدس رضوی
 3. مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم / آگهی مناقصه,مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم
 4. مناقصه بهسازی مسیل زینال آباد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بهسازی مسیل زینال آباد نوبت دوم
 5. تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG واقع در بلوار شهدا (عزت آباد) / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده بهره برداری از جایگاه CNG واقع در بلوار شهدا (عزت آباد) تجدید
 6. آگهی شرکت در مزایده عمومی فروش ضایعات و دور ریز معدن باران / آگهی شرکت در مزایده عمومی فروش ضایعات و دور ریز معدن باران
 7. مزایده واگذاری اجاره دو ساله دکه های تنقلاتی تجدید / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره دو ساله دکه های تنقلاتی تجدید
 8. مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و شبکه های ICT / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و شبکه های ICT
 9. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب / مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب
 10. فراخوان مناقصه احداث سازه استخر با سازه فضایی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث سازه استخر با سازه فضایی
 11. مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم در سایزهای و انواع مختلف و.. / مناقصه , مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم در سایزهای و انواع مختلف و..
 12. فراخوان مناقصه پروژه تکمیل جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی قاین / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه پروژه تکمیل جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی قاین
 13. فراخوان عملیات اجرایی اسکلت و سقف بتنی مجتمع اداری ....- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی اسکلت و سقف بتنی مجتمع اداری ....- نوبت دوم
 14. اصلاحیه مناقصه فلومتر مغناطیسی- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه فلومتر مغناطیسی- اصلاحیه
 15. فراخوان مناقصه خرید تجهیزات تونلی.... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید تجهیزات تونلی....
 16. فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تامین مصالح و اجرای عملیات رمپ دسترسی ایستگاه N3 میدان شهدا / فراخوان , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تامین مصالح و اجرای عملیات رمپ دسترسی ایستگاه N3 میدان شهدا
 17. مزایده یک قطعه زمین مزروعی زیر کشت زعفران نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی زیر کشت زعفران نوبت اول
 18. مزایده سه دانگ از ششدانگ باغ ویلا نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ باغ ویلا نوبت اول
 19. مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل قدیمی مرحله اول / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل قدیمی مرحله اول
 20. مزایده اجاره بخشی از فضای هنرستان / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره بخشی از فضای هنرستان
 21. مزایده واحد مسکونی 147متر مال مشاعی / مزایده,مزایده واحد مسکونی 147متر مال مشاعی
 22. مزایده فروش انواع ام دی اف، نئوپان و ... / آگهی مزایده,مزایده فروش انواع ام دی اف، نئوپان و ...
 23. مزایده سیستم رنو تیپتندر / آگهی مزایده, مزایده سیستم رنو تیپتندر
 24. مزایده قطعه زمین در پرونده کلاسه 950026 نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین در پرونده کلاسه 950026 نوبت اول
 25. مزایده اپارتمان مساحت هشتاد و دو متر تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت هشتاد و دو متر تجدید نوبت دوم
 26. مزایده سه قطعه پلاک ثبتی در اجرای مواد 137و138 / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی در اجرای مواد 137و138
 27. مزایده پلاک ثبتی بخش سه ابادان مال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه ابادان مال غیرمنقول
 28. مزایده فروش یکدستگاه الکتروموتور / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه الکتروموتور
 29. مزایده ششدانگ پلاک 243 فرعی ازهفت اصلی بخش سه نهاوند / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 243 فرعی ازهفت اصلی بخش سه نهاوند
 30. مزایده ششدانگ پلاک251 فرعی از هفت اصلی بخش چهار / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک251 فرعی از هفت اصلی بخش چهار
 31. مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 418متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 418متر
 32. مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک 5 تن / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک 5 تن
 33. مزایده ششدانگ یکباب مغازه بخش سه قزوین نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه بخش سه قزوین نوبت دوم
 34. مزایده مقدار 199متر مشاع از ششدانگ زمین مرحله اول / مزایده,مزایده مقدار 199متر مشاع از ششدانگ زمین مرحله اول
 35. مزایده یک قطعه زمین بخش دو ثبت کردکوی مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش دو ثبت کردکوی مرحله اول
 36. مزایده ششدانگ پلاک بخش 4 نهاوند مساحت 713.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش 4 نهاوند مساحت 713.30متر
 37. مزایده ششدانگ پلاک مساحت 7000متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 7000متر
 38. مزایده ششدانگ پلاک یک ساختمان دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یک ساختمان دو طبقه نوبت اول
 39. مزایده فروش خودرو سواری سمند ایکس 7 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری سمند ایکس 7
 40. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول
 41. مزایده ششدانگ یکباب مغازه 7/73متر طبقه همکف / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه 7/73متر طبقه همکف
 42. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه نوبت اول
 43. مزایده زمین شالیزاری 4300متر روستای پیشخان / مزایده,مزایده زمین شالیزاری 4300متر روستای پیشخان
 44. مزایده فروش باربند پراید و پژو ، چراغ عقب اسکانیا... / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش باربند پراید و پژو ، چراغ عقب اسکانیا...
 45. مزایده یکباب نانوایی مال غیرمنقول مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب نانوایی مال غیرمنقول مرحله اول
 46. مزایده یک قطعه باغ مرکبات مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات مرحله اول
 47. مناقصه تهیه , تامین و خرید آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه , تامین و خرید آسفالت ...
 48. مزایده یک قطعه زمین مساحت هشتاد متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت هشتاد متر مرحله اول
 49. فراخوان انجام عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم های ewsd, co2 , f&g / فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد شرایط, مناقصه انجام عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم های ewsd, co2 , f&g
 50. فراخوان انجام عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم های HVAC / فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد شرایط, مناقصه انجام عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم های HVAC
 51. فراخوان عملیات اجرائی رفع پانچ مربوط به سیویل ، عملیات خاکبرداری و خاکریزی ، اجرای عملیات بتن ریزی.. / فراخوان شناسایی پیمانکاران , فراخوان عملیات اجرائی رفع پانچ مربوط به سیویل ، عملیات خاکبرداری و خاکریزی ، اجرای عملیات بتن ریزی..
 52. مزایده پلاک ثبتی بخش نه سبزوار / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه سبزوار
 53. فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه پهباد و متعلقات آن / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه پهباد و متعلقات آن
 54. مزایده فروش پژو 206 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پژو 206
 55. مناقصه نگهداری اتفاقات شبکه های برق تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری اتفاقات شبکه های برق تجدید نوبت دوم
 56. مناقصه کیفهای بهداشتی جهت بیماران بستری مرکز پزشکی توحید سنندج / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کیفهای بهداشتی جهت بیماران بستری مرکز پزشکی توحید سنندج
 57. مناقصه انجام خدمات مطالعات و طراحی فاز 1 و 2 پل ششم ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه انجام خدمات مطالعات و طراحی فاز 1 و 2 پل ششم ...
 58. مزایده اجاره کارخانه آسفالت فیروزکوه تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره کارخانه آسفالت فیروزکوه تجدید نوبت دوم
 59. مناقصه کار طبخ و توزیع غذا در سلف سرویس دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کار طبخ و توزیع غذا در سلف سرویس دانشجویی
 60. مناقصه انجام و حفظ و نگهداری فضای سبز شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام و حفظ و نگهداری فضای سبز شهری
 61. تجدید مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل در سطح شهر / تجدید مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل در سطح شهر
 62. مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی سامانه فوریت های برق 121 / مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی سامانه فوریت های برق 121
 63. آگهی مناقصه عمومی انجام عملیات معدنی در معادن - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه عمومی انجام عملیات معدنی در معادن -تجدید
 64. اصلاحیه تجدید مزایده واگذاری سهم از پروژه در حال ساخت و در مرحله اتمام اسکلت بتنی-اصلاحیه / اصلاحیه تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری سهم از پروژه در حال ساخت و در مرحله اتمام اسکلت بتنی-اصلاحیه
 65. آگهی مناقصه واگذاری کارگاه تولید قطعات بتنی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری کارگاه تولید قطعات بتنی
 66. آگهی مزایده کارخانه های آسفالت 60 تنی / آگهی مزایده ،آگهی مزایده کارخانه های آسفالت 60 تنی
 67. مناقصه تامین منابع انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین منابع انسانی
 68. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم
 69. مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر
 70. مناقصه خرید تعداد 100.000 تخته پتوی سربازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 100.000 تخته پتوی سربازی
 71. مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی نوبت دوم
 72. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 150.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 150.38متر
 73. مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی ساختمان اداره کل نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی ساختمان اداره کل نوبت دوم
 74. مزایده ششدانگ عمارت بخش یک حوزه ثبتی نهاوند / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش یک حوزه ثبتی نهاوند
 75. مزایده ششدانگ زمین بخش 23 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 23 یزد
 76. تجدید مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی پایانه مرزی شلمچه - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی پایانه مرزی شلمچه - نوبت دوم
 77. تجدید مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی پایانه مرزی چزابه - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی واگذاری تامین و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی پایانه مرزی چزابه - نوبت دوم
 78. مزایده اجاره ساختمان دبیرستان علامه طباطبایی / مزایده,مزایده اجاره ساختمان دبیرستان علامه طباطبایی
 79. مزایده اجاره ساختمان مدرسه کمال / مزایده,مزایده اجاره ساختمان مدرسه کمال
 80. مزایده اجاره ساختمان دبستان نیایش / مزایده,مزایده اجاره ساختمان دبستان نیایش
 81. فراخوان خرید یکدستگاه چیلر تراکمی اسکروپ / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان خرید یکدستگاه چیلر تراکمی اسکروپ
 82. مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب غربی طبقه سوم کلاسه ش3-17594 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب غربی طبقه سوم کلاسه ش3-17594
 83. مزایده اجاره مدرسه حقیقت / مزایده,مزایده اجاره مدرسه حقیقت
 84. مزایده اجاره ساختمان دبستان یاران خمینی / مزایده,مزایده اجاره ساختمان دبستان یاران خمینی
 85. مناقصه واگذاری حفظ و نگهداشت فضای سبز و نظافت / مناقصه , مناقصه واگذاری حفظ و نگهداشت فضای سبز و نظافت
 86. مزایده 1107 متر مسکونی تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده 1107 متر مسکونی تجاری نوبت دوم
 87. مزایده فروش املاک شامل زمین و اپارتمان / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین و اپارتمان
 88. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت عرصه 1000مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت عرصه 1000مترمربع نوبت دوم
 89. مزایده اجاره پارکینگ های طبقاتی / آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ های طبقاتی
 90. فراخوان سرمایه گذاری پروژه مکانیزه نمودن سیستم هوشمند دوچرخه / فراخوان سرمایه گذاری پروژه مکانیزه نمودن سیستم هوشمند دوچرخه
 91. مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویی - نوبت دوم
 92. مناقصه اجرای کفپوش بتنی و جدولگذاری خیابان شهید مطهری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کفپوش بتنی و جدولگذاری خیابان شهید مطهری - نوبت دوم
 93. مزایده فروش سیم مسی اسقاط مازاد / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش سیم مسی اسقاط مازاد
 94. مناقصه احداث بلوار حکیم- نوبت دوئم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث بلوار حکیم- نوبت دوم
 95. اصلاحیه فراخوان احداث ساختمان سلامتکده طب سنتی -اصلاحیه / اصلاحیه فراخوان مناقصه,فراخوان احداث ساختمان سلامتکده طب سنتی -اصلاحیه
 96. مناقصه احداث فضای سبز و آبیاری تحت فشار ایلند.. / آگهی مناقصه, مناقصه احداث فضای سبز و آبیاری تحت فشار ایلند..
 97. مناقصه احداث ساختمان اداری 2 طبقه پالایشگاه سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان اداری 2 طبقه پالایشگاه سوم نوبت دوم
 98. مناقصه اجرای باقیمانده خط انتقال 20 اینچ فولاد چهارمحال... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای باقیمانده خط انتقال 20 اینچ فولاد چهارمحال... نوبت دوم
 99. مزایده فروش سرقفلی غرفه شماره 126 مساحت شانزده متر / مزایده,مزایده فروش سرقفلی غرفه شماره 126 مساحت شانزده متر

لیست مناقصه و مزایده در سایت پارس نماد داده ها 95.4.1 (قسمت 2)