سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصه و مزایده تاریخ 95.6.25 در سایت

 1. فراخوان انتخاب عامل توسعه پیمانکاری فرعی استان اصفهان spx / فراخوان انتخاب مشاور ارزیابی کیفی , فراخوان انتخاب عامل توسعه پیمانکاری فرعی استان اصفهان spx
 2. مزایده یک دستگاه خودرو پراید 132 / آگهی مزایده یک دستگاه خودرو پراید 132
 3. مزایده سرامیک 50*50 نوع سرامیک گرافیکی / مزایده سرامیک 50*50 نوع سرامیک گرافیکی
 4. مزایده یک دستگاه سواری پروتون ویرا / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه سواری پروتون ویرا
 5. مزایده ملک بخش هفت تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش هفت تبریز نوبت دوم
 6. مزایده یکباب ساختمان مرغداری عرصه 13450متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مرغداری عرصه 13450متر
 7. مزایده ششدانگ یکباب منزل قطعه 4 شیروان مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل قطعه 4 شیروان مرحله دوم
 8. مزایده1 دستگاه موتور سیکلت 125 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده 1 دستگاه موتور سیکلت 125
 9. مزایده ششدانگ زمین شالیزاری 6000متر مجدد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شالیزاری 6000متر مجدد
 10. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی نوبت اول
 11. فراخوان بهسازی و آسفالت راههای روستایی.. نوبت دوم / آگهی فراخوان نخست , فراخوان بهسازی و آسفالت راههای روستایی.. نوبت دوم
 12. مزایده ملک مغازه مساحت 21.11متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مغازه مساحت 21.11متر نوبت دوم
 13. مزایده ملک با عرصه 268.1متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 268.1متر نوبت دوم
 14. مزایده ملک مسکونی بخش هفت تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی بخش هفت تبریز نوبت اول
 15. مزایده ششدانگ یکباب مغازه بخش 24 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه بخش 24 گیلان
 16. مزایده یک قطعه زمین شالیکاری 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیکاری 2000متر
 17. مزایده زمین مشتمل بر دو قطعه مجاور هم کاربری شالیزار / مزایده,مزایده زمین مشتمل بر دو قطعه مجاور هم کاربری شالیزار
 18. مزایده یک دستگاه خودرو پراید 132 95.6.25 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید 132 95.6.25
 19. مزایده ششدانگ پلاک 1988/5855 بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1988/5855 بخش دو
 20. مزایده ساختمان مسکونی مشاع / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مشاع
 21. تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه کاهش سطح ایستابی / آگهی تجدید ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه کاهش سطح ایستابی
 22. فراخوان مناقصه خرید دستگاه های امحا زباله بیمارستان 540 تختخوابی -نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید دستگاه های امحا زباله بیمارستان 540 تختخوابی -نوبت دوم
 23. مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206
 24. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ابادان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ابادان
 25. مزایده مکان پرتابلهای شهری- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده مکان پرتابلهای شهری- نوبت دوم
 26. تجدید مزایده / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده اجازه بهره برداری از غرفه ها و کانکسهای سطح شهر
 27. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت تبریز نوبت اول
 28. مزایده9 دستگاه رینگ سوسن و ... / آگهی مزایده,مزایده 9 دستگاه رینگ سوسن و ...
 29. مناقصه خدمات پشتیبانی و نظافتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات پشتیبانی و نظافتی- نوبت دوم
 30. مزایده نسبت به اجاره مستغلات / مزایده نسبت به اجاره مستغلات
 31. تجدید فراخوان MOBREY LEVEL SWITCH -نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی ,فراخوان MOBREY LEVEL SWITC - نوبت دوم
 32. مزایده تجدید آگهی های بخش خصوصی صفحات اصلی روزنامه / آگهی تجدید مزایده , مزایده آگهی های بخش خصوصی صفحات اصلی روزنامه تجدید
 33. مناقصه تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب کمپ های مسکونی...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب کمپ های مسکونی...- نوبت دوم
 34. مناقصه خدمات لیتوگرافی و چاپ روزنامه قدس در تهران / مناقصه خدمات لیتوگرافی و چاپ روزنامه قدس در تهران
 35. مزایده فروش اموال مازاد بانک سپه- نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده فروش اموال مازاد بانک سپه- نوبت دوم
 36. مزایده فروش ضایعات سیم مسی / آگهی فراخوان مزایده عمومی ,مزایده فروش ضایعات سیم مسی
 37. فراخوان واگذاری امور کارگاه های مکانیکی و سرویسکاری ماشین آلات نوبت سوم / فراخوان،فراخوان واگذاری امور کارگاه های مکانیکی و سرویسکاری ماشین آلات نوبت سوم
 38. مناقصه امور خدماتی و نظافتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی و نظافتی
 39. مزایده فروش هندوانه آجیلی مزرعه ایثار / مزایده , مزایده فروش هندوانه آجیلی مزرعه ایثار
 40. مزایده واگذاری مدیریت کارت پارک الکترونیکی -نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری مدیریت کارت پارک الکترونیکی -نوبت دوم
 41. فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و اداری گلها تجدید نوبت دوم / تجدید فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت , فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و اداری گلها تجدید نوبت دوم
 42. مزایده تعدادی گوساله قطع شیر ..... / آگهی مزایده, مزایده تعدادی گوساله قطع شیر .....
 43. تجدید مناقصه تامین کنتور و کلیه لوازم استاندارد انشعابات آب - تجدید / تجدید مناقصه , مناقصه تامین کنتور و کلیه لوازم استاندارد انشعابات آب - تجدید
 44. مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات بسته بندی ذرت علوفه ای / آگهی مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات بسته بندی ذرت علوفه ای
 45. مزایده سالن ورزشی امام رضا (ع) / مزایده , مزایده سالن ورزشی امام رضا (ع)
 46. فراخوان اجرای بلوک پنج طرح ارگ امیریه سبزوار -نوبت دوم / فراخوان, فراخوان اجرای بلوک پنج طرح ارگ امیریه سبزوار -نوبت دوم
 47. مزایده دو عدد غلتک / مزایده,مزایده دو عدد غلتک
 48. مزایده تعداد 30 دستگاه خودرو ، تعداد 9 دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده فرماندهی انتظامی / آگهی مزایده , مزایده تعداد 30 دستگاه خودرو ، تعداد 9 دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده فرماندهی انتظامی
 49. مزایده ملک با اعیان صد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با اعیان صد متر نوبت اول
 50. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ
 51. مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست و پنجاه متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست و پنجاه متر
 52. مزایده فروش مقداری از ضایعات آهن آلات و وسایل فرسوده و ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش مقداری از ضایعات آهن آلات و وسایل فرسوده و ... مرحله دوم
 53. مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی به صورت حجمی مرحله سوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی به صورت حجمی مرحله سوم
 54. مزایده فروش یک قطعه زمین تملکی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تملکی نوبت دوم
 55. مناقصه عمومی اجرای پروژه عملیات جدول گذاری و زیرسازی معابر / آگهی فراخوان , مناقصه عمومی اجرای پروژه عملیات جدول گذاری و زیرسازی معابر
 56. مزایده فروش لوازم مازاد و اسقاط- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش لوازم مازاد و اسقاط- نوبت دوم
 57. فراخوان بیمه درمان تکمیلی و بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان...- نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان بیمه درمان تکمیلی و بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان...- نوبت دوم
 58. مناقصه تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات تقویت فشار گاز ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه و شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات تقویت فشار گاز ... تجدید نوبت دوم
 59. مزایده فروش تعدادی از قطعات سهم شهرداری / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات سهم شهرداری
 60. مزایده فروش و واگذاری پروژه نیمه تمام 86 واحدی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش و واگذاری پروژه نیمه تمام 86 واحدی نوبت دوم
 61. آگهی مناقصه عمومی عملیات رفت و روب و حمل زباله / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی عملیات رفت و روب و حمل زباله
 62. مزایده ششدانگ ساختمان به کلاسه 950373 اجرا / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان به کلاسه 950373 اجرا
 63. مزایده 13 باب ساختمان مسکونی / مزایده 13 باب ساختمان مسکونی
 64. مزایده ملک مشاع بخش دوازده سبزوار / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش دوازده سبزوار
 65. مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین با ساختمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین با ساختمان مسکونی نوبت اول
 66. مزایده یک قطعه زمین خشکه به صورت خانه و محوطه نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکه به صورت خانه و محوطه نوبت اول
 67. آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای نسبت به واگذاری حفاظت فیزیکی و خدمات ایمنی و آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای،آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای نسبت به واگذاری حفاظت فیزیکی و خدمات ایمنی و آتش نشانی
 68. تجدید مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی نوبت اول
 69. مزایده ششدانگ زمین 142.50متر قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 142.50متر قطعه دو تفکیکی
 70. مناقصه تعداد 100 ثوب لباس فراگسوت غواصی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 100 ثوب لباس فراگسوت غواصی- نوبت دوم
 71. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه ایکس ری کامیونی- کانتینری پرسرعت - تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه ایکس ری کامیونی- کانتینری پرسرعت - تجدید- نوبت دوم
 72. مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی هیوندای / مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی هیوندای
 73. مناقصه پروژه خدمات امداد گاز شهرها و روستاهای تابعه شهرستانهای پیرانشهر و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خدمات امداد گاز شهرها و روستاهای تابعه شهرستانهای پیرانشهر و ... نوبت دوم
 74. مناقصه خرید میزان 500 تن گوشت گوساله / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید میزان 500 تن گوشت گوساله
 75. مناقصه اجرای طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه ها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه ها نوبت دوم
 76. مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب شهرها / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب شهرها
 77. مناقصه عملیات اصلاح شبکه توزیع آب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اصلاح شبکه توزیع آب
 78. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس
 79. مزایده ملک به شماره ثبتی 136282 فرعی از 7411 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره ثبتی 136282 فرعی از 7411 اصلی نوبت اول
 80. مناقصه واگذاری عملیات فاز نهم طرح جامع بم و بروات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات فاز نهم طرح جامع بم و بروات
 81. مناقصه تامین آب موردنیاز نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین آب موردنیاز نوبت دوم
 82. مزایده واگذاری یکپارچه بازارچه ولیعصر / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یکپارچه بازارچه ولیعصر
 83. مناقصه خرید 150 دستگاه ترانسفورماتور / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 150 دستگاه ترانسفورماتور
 84. مناقصه نگهداری از تجهیزات و تاسیسات ایمنی تونل شیرین سو - تجدید 95.06.25 / تجدید مناقصه , مناقصه نگهداری از تجهیزات و تاسیسات ایمنی تونل شیرین سو - تجدید 95.06.25
 85. مناقصه ساخت، حمل و نصب و اجرای 2 دستگاه پل عابر پیاده و تابلوی تبلیغاتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت، حمل و نصب و اجرای 2 دستگاه پل عابر پیاده و تابلوی تبلیغاتی
 86. مزایده ملک خانه مسکونی با قدمت 5 سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک خانه مسکونی با قدمت 5 سال نوبت اول
 87. تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز شبکه فرعی ...نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی,تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز شبکه فرعی ...نوبت دوم
 88. مزایده 150 متر از 250 متر مشاع از ششدانگ واحد مسکونی / مزایده,مزایده 150 متر از 250 متر مشاع از ششدانگ واحد مسکونی
 89. مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام ایکس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام ایکس
 90. مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله ، رفت و روب معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله ، رفت و روب معابر
 91. مناقصه عملیات جابجایی خطوط اصلی و فرعی فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جابجایی خطوط اصلی و فرعی فاضلاب
 92. مزایده فروش یک واحد اپارتمان ملکی / مزایده,مزایده فروش یک واحد اپارتمان ملکی
 93. مناقصه خرید تعداد 951 اصله انواع پایه بتونی چهارگوش ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 951 اصله انواع پایه بتونی چهارگوش...نوبت دوم
 94. تجدید مناقصه نسبت به احداث کمربندی دره چای / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه نسبت به احداث کمربندی دره چای
 95. تجدید مناقصه لکه گیری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه لکه گیری معابر سطح شهر
 96. فراخوان اجرای عملیات نصب فیبر نوری نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی , فراخوان اجرای عملیات نصب فیبر نوری نوبت دوم
 97. تجدید مزایده واگذاری باشگاه ورزشی کردزار نوبت دوم / مزایده ,تجدید مزایده واگذاری باشگاه ورزشی کردزار نوبت دوم
 98. مناقصه خرید 220 دستگاه انواع تابلوی فشار ضعیف .... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 220 دستگاه انواع تابلوی فشار ضعیف .... نوبت دوم
 99. مناقصه انجام امور حفاظتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور حفاظتی نوبت دوم
 100. مزایده سه دانگ از از ششدانگ یک واحد مسکونی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده سه دانگ از از ششدانگ یک واحد مسکونی بخش یازده تهران