سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده در تاریخ 97.02.03 در پارس نماد

 1. مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی از 306 اصلی بخش دو سنندج / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی از 306 اصلی بخش دو سنندج
 2. مزایده زمین مسکونی مساحت 1885متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 1885متر
 3. مزایده یک دستگاه کامیون جک / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کامیون جک
 4. مزایده دستگاه تولید لیوان کاغذی / آگهی مزایده، مزایده دستگاه تولید لیوان کاغذی
 5. مزایده یک دستگاه خودرو پیکان وانت / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پیکان وانت
 6. تجدید مزایده یک دستگاه خودروی زانتیا نوک مدادی / تجدید مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی زانتیا نوک مدادی
 7. مزایده انبار اگزوز تریلی - جرثقیل مغازه ... / آگهی مزایده، مزایده انبار اگزوز تریلی - جرثقیل مغازه ...
 8. مزایده یک دستگاه ماشین چند لا تاب نخ 60 دوکه / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه ماشین چند لا تاب نخ 60 دوکه
 9. مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 138.86متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 138.86متر
 10. مزایده یک قطعه زمین مساحت 8400متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 8400متر نوبت اول
 11. مزایده فروش یک دستگاه سنگ شکن سیلیس / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سنگ شکن سیلیس
 12. مزایده ششدانگ یک قطعه مسکونی پلاک 710 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه مسکونی پلاک 710 فرعی
 13. مزایده سرقفلی مغازه مساحت 13 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 13 متر
 14. مزایده فروش ملزومات کارگاهی مستعمل / مزایده حضوری, مزایده فروش ملزومات کارگاهی مستعمل
 15. مزایده ملک مساحت 5312متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 5312متر
 16. مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 86.22متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 86.22متر نوبت اول
 17. مزایده یک رقبه املاک تملیکی عرصه 175.80متر نوبت سوم / مزایده,مزایده یک رقبه املاک تملیکی عرصه 175.80متر نوبت سوم
 18. مزایده واگذاری مجموعه فرهنگی تفریحی مادر ... چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری مجموعه فرهنگی تفریحی مادر ... چاپ دوم
 19. مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 19.19متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 19.19متر
 20. مزایده تعداد 60 عدد کتری و قوری استیل / آگهی مزایده، مزایده تعداد 60 عدد کتری و قوری استیل
 21. مزایده پلاک ثبتی بخش سه کرمان مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه کرمان مرحله اول
 22. مزایده اجاره زمین مزروعی... / آگهی مزایده مزایده اجاره زمین مزروعی...
 23. مزایده ششدانگ خانه مساحت 70.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 70.40متر
 24. مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه یک تفکیکی 97.03متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه یک تفکیکی 97.03متر
 25. مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 58.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 58.26متر
 26. مزایده زمین چمن مصنوعی / مزایده ، مزایده زمین چمن مصنوعی
 27. مزایده ساختمان مسکونی بخش سیزده شماره بیست و دو فرعی / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش سیزده شماره بیست و دو فرعی
 28. مزایده یک دستگاه اتومبیل سمند / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل سمند
 29. مزایده واگذاری به اجاره محوطه چمن مصنوعی- 97.02.03 / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره محوطه چمن مصنوعی
 30. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 299 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 299 متر
 31. مزایده اجاره یک باب غرفه .... نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده اجاره یک باب غرفه .... نوبت دوم
 32. مزایده فروش املاک مساحت 1997.75-1311.5-117.29متر / مزایده ,مزایده فروش املاک مساحت 1997.75-1311.5-117.29متر
 33. مزایده کارخانه صنعتی عرصه 25.1058متر / مزایده ,مزایده کارخانه صنعتی عرصه 25.1058متر
 34. فراخوان ارزیابی و انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات احیای تالاب - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان ارزیابی و انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات احیای تالاب - نوبت دوم
 35. مناقصه عمومی امور مربوط به حفاظت فیزیکی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی امور مربوط به حفاظت فیزیکی - نوبت دوم
 36. مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 440.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 440.82متر
 37. مزایده ششدانگ یکباب خانه ناحیه 22 شادگان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ناحیه 22 شادگان
 38. مزایده هشت دانگ آب قنات و زمین و منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده هشت دانگ آب قنات و زمین و منزل مسکونی نوبت دوم
 39. مزایده ششدانگ زمین مساحت 696.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 696.65متر
 40. مزایده سه دستگاه از خودروهای کارکرده و فرسوده / مزایده ، مزایده سه دستگاه از خودروهای کارکرده و فرسوده
 41. فراخوان اجاره داری سه ساله زمین با کاربری خدماتی نوبت دوم / فراخوان عمومی, فراخوان اجاره داری سه ساله زمین با کاربری خدماتی نوبت دوم
 42. مزایده دو دستگاه تزریق پلاستیک- یک دستگاه چیلر و ... / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده دو دستگاه تزریق پلاستیک- یک دستگاه چیلر و ...
 43. مزایده پلاکهای 7-4-2-9 شهر قدس نوبت اول / مزایده,مزایده پلاکهای 7-4-2-9 شهر قدس نوبت اول
 44. مزایده زمینی واقع در پارک مهدی آباد جهت راه اندازی... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده زمینی واقع در پارک مهدی آباد جهت راه اندازی... نوبت دوم
 45. مزایده ملک به شماره پلاک 6558 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 6558 فرعی از دو اصلی
 46. مزایده فروش قسمتی از املاک تملیکی بصورت نقد اقساط / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک تملیکی بصورت نقد اقساط
 47. مزایده تلویزیون رنگی ، فرش ماشینی ، لباسشویی / مزایده,مزایده تلویزیون رنگی ، فرش ماشینی ، لباسشویی
 48. مزایده عمومی فروش آهن آلات ضایعاتی / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش آهن آلات ضایعاتی
 49. مزایده انواع قطعات ضایعاتی خودرو و اسکلت / مزایده ، مزایده انواع قطعات ضایعاتی خودرو و اسکلت
 50. مزایده دو دستگاه بویلر مستعمل / آگهی مزایده عمومی , مزایده دو دستگاه بویلر مستعمل
 51. مزایده فروش تجهیزات آزمایشگاهی... / مزایده, مزایده فروش تجهیزات آزمایشگاهی...
 52. مزایده بهره برداری درشکه سواری ... تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده بهره برداری درشکه سواری ... تجدید - نوبت دوم
 53. مزایده تعرفه هزینه تعمیر و نگهداری آسفالت نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده تعرفه هزینه تعمیر و نگهداری آسفالت نوبت دوم
 54. مزایده اجاره سالن های ورزشی / مزایده , مزایده اجاره سالن های ورزشی
 55. مزایده دو دانگ مشاع از پلاک 4575 فرعی 350متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک 4575 فرعی 350متر
 56. مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ ملک عرصه 696متر نوبت دوم / مزایده,مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ ملک عرصه 696متر نوبت دوم
 57. مزایده پلاک ثبتی شامل 4 دهنه مغازه 66 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شامل 4 دهنه مغازه 66 متر
 58. مزایده منزل مسکونی شماره 1205 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی شماره 1205 فرعی نوبت دوم
 59. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.08متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.08متر
 60. مزایده یک دستگاه پراید / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پراید
 61. مزایده وانت پیکان رنگ سفید یخچالی / مزایده ،مزایده وانت پیکان رنگ سفید یخچالی
 62. مزایده پلاک ثبتی شماره 72 فرعی از 12 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 72 فرعی از 12 اصلی
 63. مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 217 متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 217 متر
 64. مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 85 متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 85 متر نوبت اول
 65. مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 64 تفکیکی مساحت 67.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 64 تفکیکی مساحت 67.8متر
 66. مزایده آپارتمان قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه شش تفکیکی
 67. مزایده فروش دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده , مزایده فروش دستگاه تزریق پلاستیک
 68. استعلام واگذاری اجاره مکان جهت نوبت دهی و پذیرش تلفنی و اینترنتی / استعلام واگذاری اجاره مکان جهت نوبت دهی و پذیرش تلفنی و اینترنتی
 69. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه یک - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه یک - نوبت دوم
 70. مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی نوبت دوم
 71. مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک صد و سی و شش / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک صد و سی و شش
 72. مزایده خانه و زمین مزروعی شالیزاری نوبت اول / مزایده,مزایده خانه و زمین مزروعی شالیزاری نوبت اول
 73. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید
 74. مزایده فروش سهام / مزایده , مزایده فروش سهام
 75. مزایده محصولات پلیمری ضایعاتی 97.02.03 / آگهی مزایده عمومی, مزایده محصولات پلیمری ضایعاتی 97.02.03
 76. مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار ...
 77. مزایده فروش سهام / مزایده , مزایده فروش سهام
 78. مزایده ساختمان مسکونی قطعه نوزده تفکیکی / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی قطعه نوزده تفکیکی
 79. مزایده یک قطعه زمین مساحت 320متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 320متر
 80. مزایده ششدانگ منزل مسکونی نیمه ساز عرصه 91متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی نیمه ساز عرصه 91متر
 81. مزایده یک دستگاه اسپکترومتر... / مزایده,مزایده یک دستگاه اسپکترومتر....
 82. مزایده زمین مساحت 40000مترمربع / مزایده,مزایده زمین مساحت 40000مترمربع
 83. مزایده ششدانگ زمین مساحت 20300متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 20300متر نوبت دوم
 84. مزایده ششدانگ ساختمان سه طبقه عرصه 220متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان سه طبقه عرصه 220متر
 85. مزایده یک قطعه زمین زراعی محصور مساحت 1100متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی محصور مساحت 1100متر
 86. مزایده بهره برداری از مستحدثات مجتمع بهتوانی ورزشی غدیر / مزایده ,مزایده بهره برداری از مستحدثات مجتمع بهتوانی ورزشی غدیر
 87. مزایده تعداد 155 کارتن ماکارانی 700 گرمی اسپاگتی... / مزایده,مزایده تعداد 155 کارتن ماکارانی 700 گرمی اسپاگتی...
 88. مزایده اتومبیل سواری سمند / مزایده, مزایده اتومبیل سواری سمند
 89. مزایده یک قطعه زمین مساحت 44 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 44 متر
 90. آگهی مزایده محصول باغ لیمو / آگهی مزایده محصول باغ لیمو
 91. مزایده مدیریت و بهره برداری میدان اغنام و احشام شهرداری / آگهی مزایده , مزایده مدیریت و بهره برداری میدان اغنام و احشام شهرداری
 92. مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید
 93. مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه مساحت 2000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه مساحت 2000متر نوبت دوم
 94. مزایده فروش تعداد شش قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد شش قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم
 95. مزایده بهره برداری از اماکن ورزشی سرپوشیده / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از اماکن ورزشی سرپوشیده
 96. مزایده جمع آوری و تفکیک زباله های شهر تجدید - نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده جمع آوری و تفکیک زباله های شهر - نوبت دوم
 97. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو و یک دستگاه وانت ... / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو و یک دستگاه وانت ...
 98. مزایده خودرو سواری پراید تیپ GTX / مزایده, مزایده خودرو سواری پراید تیپ GTX
 99. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1046متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1046متر
 100. مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 15.17متر / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 15.17متر
 101. مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده دو فرعی مغازه 140متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده دو فرعی مغازه 140متر
 102. مزایده پلاک ثبتی شماره 1762/195 نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 1762/195 نوبت اول
 103. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه دو -نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه دو -نوبت دوم
 104. فراخوان شناسایی و ارزیابی منابع خرید انواع فیلتر اولیه پکیج / فراخوان , فراخوان شناسایی و ارزیابی منابع خرید انواع فیلتر اولیه پکیج
 105. فراخوان اجاره داری سه ساله زمین با کاربری پرورش میگو ... - نوبت دوم / فراخوان عمومی, فراخوان اجاره داری سه ساله زمین با کاربری پرورش میگو ... - نوبت دوم
 106. مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت دو هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت دو هکتار
 107. مزایده ملک مشاعی پلاک 2601 بخش شش گیلان / مزایده,مزایده ملک مشاعی پلاک 2601 بخش شش گیلان
 108. مزایده یک دستگاه وانت مزدا 2000 تک کابین / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت مزدا 2000 تک کابین
 109. مزایده آپارتمان مساحت 94.43متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 94.43متر
 110. مزایده ششدانگ ساختمان قطعه 876 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان قطعه 876 تفکیکی