سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.7 در سایت

 1. مزایده فروش یک دستگاه بلدوزر D755 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه بلدوزر D755
 2. مزایده فروش مقدار 100 تن لوله / مزایده ، مزایده فروش مقدار 100 تن لوله
 3. مزایده پلاک ثبتی 157/4 بخش ده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 157/4 بخش ده تهران
 4. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری ال دیو اس 1500 مدل 86 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری ال دیو اس 1500 مدل 86
 5. مناقصه زیرسازی و روسازی معابر مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و روسازی معابر مرحله دوم نوبت اول
 6. استعلام پروژه تهیه شناسنامه شهرک صنعتی بروجن / استعلام پروژه تهیه شناسنامه شهرک صنعتی بروجن
 7. مناقصه طراحی نشان (لوگو) / مناقصه طراحی نشان (لوگو)
 8. فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور پروژه طرح توسعه مجموعه مذهبی ، فرهنگی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور پروژه طرح توسعه مجموعه مذهبی ، فرهنگی
 9. مزایده پروژه های نیمه تمام تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده پروژه های نیمه تمام تجدید نوبت دوم
 10. مزایده فروش مقداری اموال اسقاطی منقول و غیر منقول شامل تراکتور و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش مقداری اموال اسقاطی منقول و غیر منقول شامل تراکتور و ...
 11. فراخوان تهاتر گریت بارهای مستعمل پالت کارهای کوره های گندله سازی نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان تهاتر گریت بارهای مستعمل پالت کارهای کوره های گندله سازی نوبت دوم
 12. مناقصه عملیات بازسازی تابلوهای سوئیچگیر 33 کیلوولت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه عملیات بازسازی تابلوهای سوئیچگیر 33 کیلوولت نوبت دوم
 13. مناقصه خرید 2500 تن لینتر کات دو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 2500 تن لینتر کات دو
 14. مزایده ششدانگ زمین 129.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 129.60متر
 15. همایش دروازه ایرانی تجارت بین الملل 95.9.7 / همایش دروازه ایرانی تجارت بین الملل 95.9.7
 16. مزایده فروش بشکه های 1000/220/200 لیتری فلزی و .... 95.9.7 / مزایده ,مزایده فروش بشکه های 1000/220/200 لیتری فلزی و .... 95.9.7
 17. مناقصه اجرای کفپوش بتنی و پیاده روسازی خیابان امام خمینی ره / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کفپوش بتنی و پیاده روسازی خیابان امام خمینی ره
 18. ارزیابی کیفی ارائه خدمات عمومی و سرویس های فنی در منطقه کیش نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , ارزیابی کیفی ارائه خدمات عمومی و سرویس های فنی در منطقه کیش نوبت دوم
 19. ارزیابی کیفی مناقصه گران تامین یک دستگاه TEST SEPARATOR (CAS LIQUID CYLINDRICAL CYCLONE) نوبت دوم / آگهی عمومی ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی مناقصه گران تامین یک دستگاه TEST SEPARATOR (CAS LIQUID CYLINDRICAL CYCLONE) نوبت دوم
 20. اصلاحیه خدمات مشاوره مرحله اول و دوم احداث برج کنترل ترافیک و ساختمان - اصلاحیه / اصلاحیه , خدمات مشاوره مرحله اول و دوم احداث برج کنترل ترافیک و ساختمان -اصلاحیه
 21. مناقصه خرید تعداد 10دستگاه رادیولوژی پانورکس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 10دستگاه رادیولوژی پانورکس
 22. مناقصه PARTS FOR RUSTON GAS TURBINE / مناقصه PARTS FOR RUSTON GAS TURBINE
 23. مناقصه خرید تعداد 10دستگاه اتوکلاو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 10دستگاه اتوکلاو
 24. مزایده اجاره کانکس بوفه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره کانکس بوفه
 25. مزایده فروش دو قطعه زمین 152 و 450متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 152 و 450متر
 26. اصلاحیه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت دو - اصلاحیه / اصلاحیه, ارزیابی کیفی خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت دو - اصلاحیه
 27. اصلاحیه مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی بصورت حجمی زمانی- اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی بصورت حجمی زمانی- اصلاحیه
 28. مزایده بوفه تاقه دار / آگهی مزایده , مزایده بوفه تاقه دار
 29. مزایده 34 سهم مشاع از 456 سهم پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده 34 سهم مشاع از 456 سهم پلاک ثبتی نوبت دوم
 30. مزایده فروش قطعات آرماتوربندی و تجهیزات مربوطه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش قطعات آرماتوربندی و تجهیزات مربوطه
 31. آگهی مناقصه عمومی پروژه اجرای سر درب ورودی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی پروژه اجرای سر درب ورودی
 32. مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی گروه دو منطقه جنوب اصفهان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی گروه دو منطقه جنوب اصفهان نوبت دوم
 33. مزایده ششدانگ زمین مساحت 2214.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2214.16متر
 34. اصلاحیه مزایده خودرو / اصلاحیه مزایده , مزایده خودرو- اصلاحیه
 35. مزایده کانکس و ... نوبت دوم / مزایده,مزایده کانکس و ... نوبت دوم
 36. مزایده واگذاری رستوران / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری رستوران
 37. مزایده فروش یک دستگاه نوار نقاله و ... مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه نوار نقاله و ... مرحله دوم
 38. مزایده اره نواری اتومات و ... / آگهی مزایده, مزایده اره نواری اتومات و ...
 39. مزایده 2 دانگ و 150.5 هزارم دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده 2 دانگ و 150.5 هزارم دانگ مشاع از اپارتمان
 40. مزایده فروش سه باب واحد آپارتمانی / مزایده,مزایده فروش سه باب واحد آپارتمانی
 41. مزایده حضوری سواری پژو پرشیا - مرحله دوم / مزایده, مزایده حضوری سواری پژو پرشیا - مرحله دوم
 42. مزایده پلاک ثبتی بخش شش طرقبه شاندیز مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش شش طرقبه شاندیز مرحله اول
 43. مزایده دو باب واحد قولنامه ای مرحله اول / مزایده,مزایده دو باب واحد قولنامه ای مرحله اول
 44. مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو .... / مزایده ، مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو
 45. مزایده مالکیت ششدانگ یکباب مغازه 317.9متر / مزایده,مزایده مالکیت ششدانگ یکباب مغازه 317.9متر
 46. آگهی مزایده عمومی واگذاری محل واحد بهداشت دهان و دندان / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی واگذاری محل واحد بهداشت دهان و دندان
 47. مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی گروه دو منطقه غرب اصفهان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی گروه دو منطقه غرب اصفهان نوبت دوم
 48. مزایده عمومی اموال غیرمنقول به صورت نقدی / مزایده,مزایده عمومی اموال غیرمنقول به صورت نقدی
 49. مزایده دو دانگ از تمامت ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو دانگ از تمامت ششدانگ پلاک ثبتی
 50. مزایده فروش 6 قطعه زمین کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش 6 قطعه زمین کاربری مسکونی
 51. آگهی فراخوان عمومی احداث دانشکده دندانپزشکی / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی احداث دانشکده دندانپزشکی
 52. تجدید مزایده فروش یک دستگاه کامیونت ون نیسان / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده فروش یک دستگاه کامیونت ون نیسان
 53. مزایده واگذاری فروش سه قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری فروش سه قطعه زمین نوبت دوم
 54. مزایده واگذاری اجاره ای تعداد شش واحد تجاری نوبت دوم / مزایده واگذاری اجاره ای تعداد شش واحد تجاری نوبت دوم
 55. مزایده دو قطعه زمین به پلاک شماره هفت فرعی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین به پلاک شماره هفت فرعی
 56. مزایده مقدار 130 متر پارچه مخمل و ... / مزایده , مزایده مقدار 130 متر پارچه مخمل و ...
 57. مزایده 126 سهم مشاع از 5500سهم از 708000 سهم سه دانگ / مزایده,مزایده 126 سهم مشاع از 5500سهم از 708000 سهم سه دانگ
 58. مزایده زمین 4 دانگ و نیم مشاع از ششدانگ 1445متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین 4 دانگ و نیم مشاع از ششدانگ 1445متر نوبت اول
 59. مزایده بخشی از پلاک ثبتی یک فرعی از 1747 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده بخشی از پلاک ثبتی یک فرعی از 1747 اصلی نوبت اول
 60. مزایده انواع میلگرد / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده انواع میلگرد
 61. مزایده ششدانگ زمین مسکونی به مساحت نود متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی به مساحت نود متر نوبت سوم
 62. آگهی فراخوان عمومی احداث دانشکده پزشکی / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی احداث دانشکده پزشکی
 63. مزایده اجاره امور پارکبان - نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره امور پارکبان - نوبت سوم
 64. مناقصه امور خدمات شهری / مناقصه , مناقصه امور خدمات شهری
 65. مزایده فروش یک واحد تجاری به مساحت 1385.18متر / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری به مساحت 1385.18متر
 66. تجدید مناقصه اجاره تعداد 80 دستگاه خودروی سواری ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجاره تعداد 80 دستگاه خودروی سواری ...
 67. مزایده ملک قولنامه ای مشاعی / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای مشاعی
 68. مزایده ملک مشاع زمین به مساحت 2214.16متر / مزایده,مزایده ملک مشاع زمین به مساحت 2214.16متر
 69. مزایده یک قطعه زمین به مساحت هفتاد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت هفتاد متر نوبت دوم
 70. مزایده ملک با عرصه 297متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 297متر نوبت اول
 71. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل به صورت حجمی و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور حمل و نقل به صورت حجمی و ...نوبت دوم
 72. مزایده عمومی فروش اقلام مستهلک مربوط به واحد انفورماتیک / مزایده, مزایده عمومی فروش اقلام مستهلک مربوط به واحد انفورماتیک
 73. مزایده فروش سواری پیکان مدل 1375 / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری پیکان مدل 1375
 74. مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 175مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 175مترمربع
 75. استعلام پروژه توسعه و پشتیبانی سامانه - 95.9.7 / خلاصه آگهی استعلام, استعلام پروژه توسعه و پشتیبانی سامانه -95.9.7
 76. مزایده دستگاه دزدگیر کره ای ، مانکن لباس ، موتورسیکلت / مزایده,مزایده دستگاه دزدگیر کره ای ، مانکن لباس ، موتورسیکلت
 77. مزایده سواری سمند ایکس 7 / مزایده,مزایده سواری سمند ایکس 7
 78. تمدید مزایده فروش 16 قطعه از املاک-تمدید / تمدید مزایده,مزایده فروش 16 قطعه از املاک- تمدید
 79. فراخوان مناقصه عمومی مرمت و بهسازی جاده ومحوطه چاه 174 آغاجاری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی مرمت و بهسازی جاده ومحوطه چاه 174 آغاجاری نوبت دوم
 80. آگهی مزایده واگذاری بهره برداری از سالن ورزشی البرز / آگهی مزایده ،آگهی مزایده واگذاری بهره برداری از سالن ورزشی البرز
 81. آگهی مناقصه عمومی عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های ستادی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های ستادی
 82. مزایده ملک به مساحت چهل و دو متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت چهل و دو متر
 83. مناقصه اجرای عملیات لایروبی و کانالهای سرپوشیده / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات لایروبی و کانالهای سرپوشیده
 84. مناقصه انجام خدمات عمومی مخابراتی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات عمومی مخابراتی نوبت دوم
 85. مزایده انتخاب سرمایه گذار جهت احداث واحد صنعتی تولید کلرید کلسیم / آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده انتخاب سرمایه گذار جهت احداث واحد صنعتی تولید کلرید کلسیم
 86. مناقصه انتخاب سرمایه گذار جهت احداث واحد صنعتی تولید کلرید کلسیم / آگهی فراخوان , مناقصه انتخاب سرمایه گذار جهت احداث واحد صنعتی تولید کلرید کلسیم
 87. مزایده عرصه کارخانه تولیدی / مزایده,مزایده عرصه کارخانه تولیدی
 88. مناقصه حمل و نقل و دفع پسماندهای شهری -تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه حمل و نقل و دفع پسماندهای شهری -تجدید
 89. مزایده فروش اقلام اسقاط و ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام اسقاط و ضایعاتی
 90. مزایده ششدانگ از پلاک ثبتی مساحت 80.01متر / مزایده,مزایده ششدانگ از پلاک ثبتی مساحت 80.01متر
 91. مزایده یک قطعه زمین شماره هفت مساحت 252.75متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شماره هفت مساحت 252.75متر
 92. مناقصه خرید 1250 متر لوله پلی اتیلن تک جداره - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 1250 متر لوله پلی اتیلن تک جداره - نوبت دوم
 93. مناقصه تهیه ، حمل ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری تعداد 200 دستگاه کنتور هوشمند....- نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، حمل ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری تعداد 200 دستگاه کنتور هوشمند....- نوبت دوم
 94. مزایده واگذاری به اجاره محل کپی دانشجویی ساختمان مکانیک -نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره محل کپی دانشجویی ساختمان مکانیک - نوبت سوم
 95. مناقصه استاندارد 7 دستگاه آسانسور ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه استاندارد 7 دستگاه آسانسور ...
 96. شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت جهت واگذاری بوفه / دعوت به همکاری , شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت جهت واگذاری بوفه
 97. مناقصه نازک کاری و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی / آگهی مناقصه , مناقصه نازک کاری و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی
 98. فراخوان مطالعات آماربرداری محدوده مطالعاتی حوضه آبریز بلوچستان جنوبی - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان مطالعات آماربرداری محدوده مطالعاتی حوضه آبریز بلوچستان جنوبی - نوبت دوم
 99. فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 20 دستگاه دیسندر و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 20 دستگاه دیسندر و ... نوبت دوم
 100. مزایده منزل مسکونی با عرصه 286.20متر مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 286.20متر مرحله دوم
 101. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول شرقی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول شرقی
 102. مناقصه فاز اول خط تغذیه گازرسانی ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه فاز اول خط تغذیه گازرسانی ... تجدید نوبت دوم
 103. تجدید مزایده یک دستگاه پرس هیدرولیک 100 تن دو جک 50 تن ... / مزایده, تجدید مزایده یک دستگاه پرس هیدرولیک 100 تن دو جک 50 تن ...
 104. مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد
 105. حراج یکدستگاه وانت مزدا 1600 تک کابین و..... / آگهی حراج , حراج یکدستگاه وانت مزدا 1600 تک کابین و.....
 106. مزایده فروش قالبهای فلزی مازاد بر نیاز / آگهی مزایده , مزایده فروش قالبهای فلزی مازاد بر نیاز
 107. مزایده فروش یکدستگاه کامیونت باری فلزی آمیکو M4.5S / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کامیونت باری فلزی آمیکو M4.5S
 108. مزایده سواری تاکسی پراید / مزایده,مزایده سواری تاکسی پراید
 109. مزایده فروش گله شامل سه راس گاو شیری / آگهی مزایده اموال منقول - غیر منقول , مزایده فروش گله شامل سه راس گاو شیری
 110. سومین جشنواره علوم پزشکی / سومین جشنواره علوم پزشکی