سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش یازدهم)

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 در سایت پارس نماد داده ها به روز رسانی شد. جهت اطلاعات بیشتر به قسمت مناقصات و مزایده ها مراجعه نمایید.


 1. مزایده اپارتمان مساحت 100/19متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 100/19متر
 2. مزایده اموال غیرمنقول آپارتمان / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول آپارتمان
 3. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7940 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7940 اسناد رهنی
 4. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 64/97متر بخش5 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 64/97متر بخش5
 5. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اسناد رهنی
 6. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7834 کلاسه 9400120 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7834 کلاسه 9400120
 7. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7858 بخش 5 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7858 بخش 5
 8. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7869 کلاسه 9400093 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7869 کلاسه 9400093
 9. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 100/19متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 100/19متر
 10. مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9400073 بانک ملت استان بوشهر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9400073 بانک ملت استان بوشهر
 11. مناقصه عملیات نصب برج و سیم کشی خط 230 کیلوولت داریان.... تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید , مناقصه عملیات نصب برج و سیم کشی خط 230 کیلوولت داریان.... تجدید نوبت دوم
 12. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7929 کلاسه 9400078 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7929 کلاسه 9400078
 13. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7938 کلاسه 9400084 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7938 کلاسه 9400084
 14. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7837 کلاسه 9400080 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7837 کلاسه 9400080
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان 107/42مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 107/42مترمربع
 16. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش پنج غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش پنج غیرمنقول
 17. مزایده ششدانگ اپارتمان 114.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 114.86متر
 18. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7861 کلاسه 9400076 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7861 کلاسه 9400076
 19. مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول اسناد رهنی / مزایده,مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول اسناد رهنی
 20. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7865 کلاسه 9400074 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7865 کلاسه 9400074
 21. مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9400125 بانک ملت / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9400125 بانک ملت
 22. فراخوان ارزیابی کیفی استقرار واحد PMO / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی استقرار واحد PMO
 23. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7892 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7892 اسناد رهنی
 24. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7941 کلاسه 9400123 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7941 کلاسه 9400123
 25. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7913 کلاسه 9400136 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7913 کلاسه 9400136
 26. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7921 کلاسه 9400131 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7921 کلاسه 9400131
 27. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش 5 خورموج غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش 5 خورموج غیرمنقول
 28. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7912 کلاسه 9400132 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7912 کلاسه 9400132
 29. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7894 کلاسه 9400129 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7894 کلاسه 9400129
 30. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7880 واقع در بخش 5 به مساحت 100/41 متر مربع کلاسه 9400137 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7880 واقع در بخش 5 به مساحت 100/41 متر مربع کلاسه 9400137
 31. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7863 کلاسه 9400130 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7863 کلاسه 9400130
 32. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7867 کلاسه 9400119 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7867 کلاسه 9400119
 33. فراخوان حسابرس رسمی واجد شرایط جهت نظارت دقیق و قانونی بر عملکرد مالی / فراخوان حسابرس رسمی واجد شرایط جهت نظارت دقیق و قانونی بر عملکرد مالی
 34. مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن گل گهر 2 با عیار میانگین 53% / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن گل گهر 2 با عیار میانگین 53%
 35. مزایده تاورکرین پتن 10 تن ، H25/14 / مزایده, مزایده تاورکرین پتن 10 تن ، H25/14
 36. مزایده خودرو های مازاد ... / مزایده عمومی , مزایده خودروهای مازاد ...
 37. مناقصه خرید انواع کوبیکل کمپکت / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کوبیکل کمپکت
 38. مناقصه واگذاری امور خدمات 95.5.19 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات 95.5.19
 39. مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یک مدیریت برق گنبد / مناقصه و مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یک مدیریت برق گنبد
 40. استعلام خرید یک عددتراورس 200 تنی فولاد سازی / استعلام , استعلام خرید یک عددتراورس 200 تنی فولاد سازی
 41. استعلام الکل متیلیک با خلوص 99 درصد / استعلام , استعلام الکل متیلیک با خلوص 99 درصد
 42. استعلام کنترل والو کاهنده فشار فولادی فلنچی با محرک دیافراگمی / استعلام , استعلام کنترل والو کاهنده فشار فولادی فلنچی با محرک دیافراگمی
 43. استعلام خرید 5 ردیف گیربکس جرثقیل دماگ / استعلام , استعلام خرید 5 ردیف گیربکس جرثقیل دماگ
 44. استعلام چهار ردیف پوزیشنر / استعلام , استعلام چهار ردیف پوزیشنر
 45. استعلام قطعات مربوط به پوزیشنر 3661 / استعلام, استعلام قطعات مربوط به پوزیشنر 3661
 46. مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان نوبت دوم
 47. استعلام سرس برش / استعلام, استعلام سرس برش
 48. استعلام سر شیلنگی / استعلام, استعلام سر شیلنگی
 49. استعلام 2ردیف فیلتر خشک کننده هوا / استعلام , استعلام 2ردیف فیلتر خشک کننده هوا
 50. استعلام تعمیر جک محرک دریچه و جک هیدرولیک پیستون 95.5.19 / استعلام , استعلام تعمیر جک محرک دریچه و جک هیدرولیک پیستون95.5.19
 51. استعلام واشرفنری دوبل / استعلام , استعلام واشرفنری دوبل
 52. استعلام انواع آچاروابزار / استعلام , استعلام انواع آچاروابزار
 53. آگهی مناقصه عمومی خرید انواع سیم و کابل / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی خرید انواع سیم و کابل
 54. مناقصه خرید اقلام ایمنی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید اقلام ایمنی
 55. تجدید مناقصه خرید تریستورهای قدرت 7 کیلو ولتی -تجدید / تجدید , مناقصه خرید تریستورهای قدرت 7 کیلو ولتی - تجدید
 56. مناقصه خرید SOUND WIN FXO/FXS 160S & MINI PC ANTENNA / مناقصه, مناقصه خرید SOUND WIN FXO/FXS 160S & MINI PC ANTENNA
 57. فراخوان ارائه راهکارهای ارتقا و بهبود کارکرد مسجد / فراخوان ارائه راهکارهای ارتقا و بهبود کارکرد مسجد
 58. استعلام انواع فیوز المنت / فرم استعلام بهاء , استعلام انواع فیوز المنت
 59. استعلام فیدر 250 آمپر معمولی 200 دستگاه / فرم استعلام بهاء , استعلام فیدر 250 آمپر معمولی 200 دستگاه
 60. استعلام رادیاتور پنلی مارک تاش / استعلام بهاء ,استعلام رادیاتور پنلی مارک تاش
 61. استعلام کیوسک بتنی CRC / فرم استعلام بهاء , استعلام کیوسک بتنی CRC
 62. استعلام ترانس جریان فشار ضعیف 300/5 / فرم استعلام بهاء , استعلام ترانس جریان فشار ضعیف 300/5
 63. استعلام تجهیزات لابراتور تخصصی دندانپزشکی / استعلام بهاء ,استعلام تجهیزات لابراتور تخصصی دندانپزشکی
 64. استعلام قفل کتابی بزرگ / استعلام , استعلام قفل کتابی بزرگ
 65. استعلام انواع فیوز استوانه ای / فرم استعلام بهاء , استعلام انواع فیوز استوانه ای
 66. فراخوان انجام خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه نوبت دوم / فراخوان , فراخوان انجام خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه نوبت دوم
 67. فراخوان مناقصه CONTROL VALVE 4 IN CL 600 AS PER SPEC SHEET.. / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه CONTROL VALVE 4 IN CL 600 AS PER SPEC SHEET..
 68. فراخوانflow recording cintroller / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه flow recording cintroller
 69. تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهبانی / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهبانی
 70. فراخوان تامین مصالح و گازرسانی به روستاها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان تامین مصالح و گازرسانی به روستاها
 71. مزایده فروش دستگاه تخلیه چغندر ....نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش دستگاه تخلیه چغندر ....نوبت دوم
 72. اولین همایش ملی مدیریت آب / اولین همایش ملی مدیریت آب
 73. سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی عمران ، معماری و سازه / سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی عمران ، معماری و سازه
 74. مناقصه انجام توانسنجی پروژه خرید و حمل مصالح آسفالتی95.5.19 / فراخوان توانسنجی پیمانکار,مناقصه انجام توانسنجی پروژه خرید و حمل مصالح آسفالتی 95.5.19
 75. مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG / آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش نهم)

 

 1. مزایده ملک زمین معرفی شده 1000متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک زمین معرفی شده 1000متر نوبت اول
 2. مزایده نقلیه لودر کماتسو w90 / مزایده,مزایده نقلیه لودر کماتسو w90
 3. مناقصه بهسازی و آسفالت راه های روستایی کوهدشت و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه بهسازی و آسفالت راه های روستایی کوهدشت و ...
 4. مزایده فروش منزل مسکونی مساحت 533.5متر با بر 12 متر / مزایده,مزایده فروش منزل مسکونی مساحت 533.5متر با بر 12 متر
 5. مزایده 553 سهم مشاع از 970 سهم ششدانگ یکباب خانه و مغازه / مزایده,مزایده 553 سهم مشاع از 970 سهم ششدانگ یکباب خانه و مغازه
 6. مزایده و حراج حضوری فروش تعدادی از خودروهای سنگین و نیمه سنگین و سبک مازاد بر نیاز / مزایده و حراج حضوری, مزایده و حراج حضوری فروش تعدادی از خودروهای سنگین و نیمه سنگین و سبک مازاد بر نیاز
 7. مزایده پلاک ثبتی دارای شش قطعه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دارای شش قطعه
 8. مزایده اجاره 7 باب واحد مسکونی / مزایده , مزایده اجاره 7 باب واحد مسکونی
 9. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2.5 هکتار نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2.5 هکتار نوبت دوم
 10. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت دوم
 11. فراخوان مناقصه 1250 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده تکی و جمعی روستاهای غرب ... نوبت اول / آگهی فراخون مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه 1250 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده تکی و جمعی روستاهای غرب ... نوبت اول
 12. مزایده فروش اموال و اقلام سرمایه ای مازاد / مزایده فروش اموال و اقلام سرمایه ای مازاد
 13. آگهی مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب
 14. شناسایی پیمانکار برون سپاری بخش فیزیوتراپی بیمارستان مرکزی نفت و داروخانه های مراکز سلامت خانواده / شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار برون سپاری بخش فیزیوتراپی بیمارستان مرکزی نفت و داروخانه های مراکز سلامت خانواده نوبت اول
 15. مناقصه آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر بروات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر بروات
 16. مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی واقع در پیشانی پل عابر پیاده در مجاورت دانشگاه - نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی واقع در پیشانی پل عابر پیاده در مجاورت دانشگاه - نوبت دوم
 17. تمدید مزایده فروش تعدادی از آپارتمانها- تمدید / تمدید مزایده,مزایده فروش تعدادی از آپارتمانها-تمدید
 18. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید
 19. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب و شبکه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب و شبکه فاضلاب
 20. مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی و سلف سرویس / مناقصه ,مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی و سلف سرویس
 21. فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع های فرهنگی و هنری / فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع های فرهنگی و هنری
 22. فراخوان مناقصه قرائت و توزیع قبوض آبفا هندیجان / فراخوان ,فراخوان مناقصه قرائت و توزیع قبوض آبفا هندیجان
 23. مناقصه عملیات بارگیری , حمل و تخلیه مقدار 10.000 تن نهاده های کشاورزی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بارگیری , حمل و تخلیه مقدار 10.000 تن نهاده های کشاورزی ... نوبت دوم
 24. مناقصه ساخت جعبه چوبی تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه ساخت جعبه چوبی تجدید
 25. مزایده فروش اقلام و اثاثیه های اسقاطی مازاد / مزایده فروش اقلام و اثاثیه های اسقاطی مازاد
 26. مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی و حراستی و ... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی و حراستی و ...
 27. مزایده واگذاری یک ملک جنب پمپ گاز CNG نوبت دوم مرحله دوم 95/5/19 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک ملک جنب پمپ گاز CNG نوبت دوم مرحله دوم 95/5/19
 28. مزایده فروش واحدهای تجاری تجدید نوبت اول / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری تجدید نوبت اول
 29. تجدید مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور تجدید نوبت اول
 30. فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر دهق به روش بیع متقابل / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر دهق به روش بیع متقابل
 31. فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر دهق به روش بیع متقابل / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر دهق به روش بیع متقابل
 32. مزایده فروش تعداد 5 دستگاه مینی بوس آرین تیپ C616 / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 5 دستگاه مینی بوس آرین تیپ C616
 33. مزایده فروش دو پلاک زمین کارگاهی هرکدام 83.72متر / مزایده,مزایده فروش دو پلاک زمین کارگاهی هرکدام 83.72متر
 34. مزایده یک قطعه زمین عرصه 300متر فاقد اعیان نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 300متر فاقد اعیان نوبت دوم
 35. مناقصه خرید جعبه چوبی تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خرید جعبه چوبی تجدید
 36. مزایده سه دانگ از ششدانگ حق کسب و پیشه مغازه / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ حق کسب و پیشه مغازه
 37. مزایده ملک مشاع منزل مسکونی 72 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ملک مشاع منزل مسکونی 72 سهم پلاک ثبتی
 38. مزایده منزل مسکونی در سه طبقه با سه واحد مسکونی / مزایده,مزایده منزل مسکونی در سه طبقه با سه واحد مسکونی
 39. تجدید مناقصه انجام پروژه های عمرانی جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه انجام پروژه های عمرانی جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم
 40. مزایده تعداد 36 عدد کیف حاوی دستگاه پرس لوله / مزایده , مزایده تعداد 36 عدد کیف حاوی دستگاه پرس لوله
 41. مزایده یک دستگاه خودروی پراید / مزایده یک دستگاه خودروی پراید
 42. مزایده جایگاه گاز CNG / مزایده جایگاه گاز CNG
 43. مزایده تعدادی از اماکن ورزشی / مزایده , مزایده تعدادی از اماکن ورزشی نوبت اول
 44. مناقصه سرویس و نگهداری شبکه های برقی و مخابراتی دانشگاه / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس و نگهداری شبکه های برقی و مخابراتی دانشگاه
 45. مناقصه سرویس و نگهداری کلیه ساختمانهای ابنیه و محوطه های داخلی و خارجی دانشگاه / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس و نگهداری کلیه ساختمانهای ابنیه و محوطه های داخلی و خارجی دانشگاه
 46. اصلاحیه مناقصه ساماندهی معابر اصلی - اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی معابر اصلی -اصلاحیه
 47. مناقصه احداث شبکه روستایی معابر نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث شبکه روستایی معابر نوبت دوم
 48. مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری محور قصرالدشت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری محور قصرالدشت نوبت دوم
 49. مزایده ششدانگ یک اعیانی ششدانگ یکبابخانه کلاسه 9204011122000317 / مزایده,مزایده ششدانگ یک اعیانی ششدانگ یکبابخانه کلاسه 9204011122000317
 50. مزایده یک قطعه زمین قدمت 35 سال / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قدمت 35 سال
 51. مناقصه اجرای 7960 متر توسعه شبکه گازرسانی پلی اتیلن و فلزی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 7960 متر توسعه شبکه گازرسانی پلی اتیلن و فلزی...
 52. مزایده موازی یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده موازی یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی
 53. مزایده یکباب مغازه به مساحت 69/83 کلاسه 940528 / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 69/83 کلاسه 940528
 54. مزایده یکباب منزل مسکونی مشاع / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مشاع
 55. تجدید مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرح حریم رودخانه اندرگلی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرح حریم رودخانه اندرگلی تجدید نوبت دوم
 56. مزایده ششدانگ یکباب گاوداری / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاوداری
 57. مناقصه حمل فرآورده های نفتی مورد نیاز خود -95.5.19 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل فرآورده های نفتی مورد نیاز خود -95.5.19
 58. مناقصه انجام امور بهره برداری از دپارتمان بارگیرخانه (بارگیری سیمان) کارخانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور بهره برداری از دپارتمان بارگیرخانه (بارگیری سیمان) کارخانه
 59. مزایده فروش قطعات تجاری / مزایده,مزایده فروش قطعات تجاری
 60. مزایده فروش اقساطی قطعه مسکونی / مزایده,مزایده فروش اقساطی قطعه مسکونی

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش هفتم)

 

 1. مناقصه پروژه احداث اورژانس شهری جم / مناقصه , مناقصه پروژه احداث اورژانس شهری جم
 2. فراخوان تعمیرات و نگهداری انتقال نیرو / فراخوان تعمیرات و نگهداری انتقال نیرو
 3. فراخوان مناقصه ترمیم و مقاوم سازی حوضچه خنثی جمع آوری و سرریز پمپ های اسید....- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ترمیم و مقاوم سازی حوضچه خنثی جمع آوری و سرریز پمپ های اسید....- نوبت دوم
 4. تجدید مناقصه عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه در سطح شهر نوبت دوم 95.5.19 / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه در سطح شهر نوبت دوم 95.5.19
 5. تجدید مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن - مرحله سوم سوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن - مرحله سوم نوبت اول
 6. مزایده ششدانگ بنای احداثی مساحت تقریبی 176متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ بنای احداثی مساحت تقریبی 176متر نوبت اول
 7. مزایده 16.4 سیر مشاع از سه دانگ مشاع حق السهم نوبت اول / مزایده,مزایده 16.4 سیر مشاع از سه دانگ مشاع حق السهم نوبت اول
 8. مناقصه انجام لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر
 9. مناقصه طراحی، تهیه کالا و احداث خط لوله زیرزمینی به صورت EPC / مناقصه طراحی، تهیه کالا و احداث خط لوله زیرزمینی به صورت EPC
 10. فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 630kva ....- نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 630kva...- نوبت دوم
 11. مزایده فروش سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پراید
 12. مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان کلاسه 9400061 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان کلاسه 9400061
 13. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400070 غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400070 غیرمنقول
 14. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7835 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7835
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اسناد رهنی
 16. مزایده ششدانگ اپارتمان سند رهنی 17151 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سند رهنی 17151
 17. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 114/99متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 114/99متر
 18. مزایده ششدانگ اپارتمان اسناد رسمی 18 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اسناد رسمی 18
 19. مناقصه تهیه و خرید ، حمل و پخش آسفالت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و خرید ، حمل و پخش آسفالت- نوبت دوم
 20. مزایده ششدانگ زمین بایر کاربری کشاورزی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر کاربری کشاورزی
 21. مزایده بهره برداری از پارکینگ های حاشیه ای سطح شهر- 95.05.18 / مزایده , مزایده بهره برداری از پارکینگ های حاشیه ای سطح شهر- 95.05.18
 22. مزایده فروش سه دستگاه دیگ بخار / مزایده,مزایده فروش سه دستگاه دیگ بخار
 23. مزایده فروش دو قطعه زمین به شماره 11 و 12 کاربری ویلایی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین به شماره 11 و 12 کاربری ویلایی نوبت دوم
 24. مزایده اجاره تالار مهندسین بلوار / آگهی مزایده , مزایده اجاره تالار مهندسین بلوار
 25. همایش ترجمه ماندگار / همایش ترجمه ماندگار
 26. مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای روزانه نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذا نوبت دوم
 27. مزایده بهره برداری از دو باب مغازه مجتمع خدماتی رفاهی چاپ اول / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از دو باب مغازه مجتمع خدماتی رفاهی چاپ اول
 28. مزایده واگذاری 20 پلاک از زمین های مجموعه کارگاهی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری 20 پلاک از زمین های مجموعه کارگاهی نوبت دوم
 29. مزایده فروش یک واحد ملک اداری دفتر کار / مزایده,مزایده فروش یک واحد ملک اداری دفتر کار
 30. مزایده فروش ساختمان شهرداری ابوزیدآباد نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ساختمان شهرداری ابوزیدآباد نوبت دوم
 31. مزایده 103.5 متر مشاع از زمین کشاورزی / مزایده,مزایده 103.5 متر مشاع از زمین کشاورزی
 32. مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیر / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیر
 33. مزایده 0.549 حبه مشاع از یک حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 0.549 حبه مشاع از یک حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی
 34. مزایده یکباب آپارتمان از یک مجموعه تجاری کلاسه 940273 / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان از یک مجموعه تجاری کلاسه 940273
 35. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی نوبت دوم
 36. مزایده 320 سهم مشاع از 6800 سهم پلاک نوبت دوم / مزایده,مزایده 320 سهم مشاع از 6800 سهم پلاک نوبت دوم
 37. مزایده اجاره یک باب آشپزخانه با تجهیزات / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب آشپزخانه با تجهیزات
 38. تجدید مزایده میلگردهای مازاد برنیاز / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده میلگردهای مازاد برنیاز
 39. همایش بزرگداشت امامزادگان باقریه / همایش بزرگداشت امامزادگان باقریه
 40. مزایده پلاک ثبتی شماره 950099 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 950099
 41. مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 300 متر مربع کلاسه 940296 / مزایده,مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 300 متر مربع کلاسه 940296
 42. مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی کلاسه 940358 / مزایده,مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی کلاسه 940358
 43. مزایده خودرو سواری پژو سواری روا .... / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو سواری روا ....
 44. مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان یه مساحت 115/10 متر مربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان یه مساحت 115/10 متر مربع
 45. مزایده املاک مازاد و تملیکی در استان بوشهر نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک مازاد و تملیکی در استان بوشهر نوبت دوم
 46. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7916 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7916
 47. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400103 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400103 اسناد رهنی
 48. مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شمال نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شمال نوبت دوم
 49. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 100/19متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 100/19متر
 50. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7846 کلاسه 9400114 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7846 کلاسه 9400114
 51. مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان کلاسه 9400098 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان کلاسه 9400098
 52. مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7882 کلاسه 9400109 / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7882 کلاسه 9400109
 53. مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7885 کلاسه 9400113 / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7885 کلاسه 9400113
 54. مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7891 کلاسه 9400104 / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7891 کلاسه 9400104
 55. مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7895 کلاسه 9400101 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7895 کلاسه 9400101
 56. مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7838 کلاسه 9400108 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7838 کلاسه 9400108
 57. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول
 58. ششدانگ یکباب اپارتمان دفتر اسناد رسمی شماره هجده / مزایده,ششدانگ یکباب اپارتمان دفتر اسناد رسمی شماره هجده
 59. مناقصه ترانسفور روغنی 100 کیلوولت آمپر سه فاز 20 کیلو ولت کم تلفات AB نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ترانسفور روغنی 100 کیلوولت آمپر سه فاز 20 کیلو ولت کم تلفات AB نوبت دوم
 60. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7866 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7866

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش پنجم)

 

 1. مزایده 9 عدد ایستگاه سایه بان اتوبوس در سطح شهر برای تبلیغات محیطی- نوبت دوم / آگهی عمومی , مزایده 9 عدد ایستگاه سایه بان اتوبوس در سطح شهر برای تبلیغات محیطی- نوبت دوم
 2. مناقصه نگهداری از تجهیزات و تاسیسات ایمنی تونل شیرین سو - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نگهداری از تجهیزات و تاسیسات ایمنی تونل شیرین سو - نوبت دوم
 3. اصلاحیه مناقصه زیرسازی جاده شاهد شهر به رامین.....-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه زیرسازی جاده شاهد شهر به رامین.....-اصلاحیه
 4. فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع (سرو) غذا در رستوران و محل- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع (سرو) غذا در رستوران و محل- نوبت دوم
 5. چهارمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی95.5.19 / چهارمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی95.5.19
 6. مزایده ملک مشاع غیر قابل افراز بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع غیر قابل افراز بخش دو نوبت اول
 7. مزایده اپارتمان جنوب شرق طبقه سه 57/70متر / مزایده,مزایده اپارتمان جنوب شرق طبقه سه 57/70متر
 8. مزایده ششدانگ زمین بخش ده تهران کلاسه 940169 ج / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش ده تهران کلاسه 940169 ج
 9. مزایده ششدانگ یکباب گاراژ و 15 باب تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاراژ و 15 باب تجاری
 10. مزایده ششدانگ اپارتمان سمت شمالی طبقه زیرزمین / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سمت شمالی طبقه زیرزمین
 11. مزایده سواری پراید جی تی ایکس / مزایده,مزایده سواری پراید جی تی ایکس
 12. مزایده 0.02258 دانگ از ششدانگ از عرصه ملک بخش یازده تهران / مزایده,مزایده 0.02258 دانگ از ششدانگ از عرصه ملک بخش یازده تهران
 13. مزایده چراغ گردان ... / مزایده چراغ گردان ...
 14. مزایده ششدانگ زمین به مساحت نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت نود متر
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 خورموج / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 خورموج
 16. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7844 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7844
 17. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به کلاسه 9400057 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به کلاسه 9400057 اسناد رهنی
 18. مزایده یکباب اپارتمان مساحت 61.2متر / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان مساحت 61.2متر
 19. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به موجب پرونده اجرایی کلاسه 9400072 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به موجب پرونده اجرایی کلاسه 9400072
 20. مزایده پلاک ثبتی به مساحت سیصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت سیصد متر نوبت دوم
 21. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400063 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400063
 22. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول اسناد رهنی
 23. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش پنج / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش پنج
 24. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه اردبیل
 25. مزایده 4 سهم مشاع از 96 سهم از 96 شعیر ششدانگ پلاک / مزایده,مزایده 4 سهم مشاع از 96 سهم از 96 شعیر ششدانگ پلاک
 26. اصلاحیه مناقصه طرح قرارداد تامین تجهیزات و ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه طرح قرارداد تامین تجهیزات و ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری- اصلاحیه
 27. مزایده سه دانگ مشاع ملک 131.42متر مرحله اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع ملک 131.42متر مرحله اول
 28. مزایده اپارتمان سه طبقه دو واحده نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان سه طبقه دو واحده نوبت دوم
 29. مزایده مقدار ششدانگ زمین 1200متر قطعه هفتاد و چهار / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ زمین 1200متر قطعه هفتاد و چهار
 30. تجدید مزایده نسبت به واگذاری ( اجاره ) تعمیرگاه مرکزی / تجدید مزایده نسبت به واگذاری ( اجاره ) تعمیرگاه مرکزی
 31. مناقصه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 1550 انشعاب تجاری و خانگی فولادی ...- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 1550 انشعاب تجاری و خانگی فولادی ... نوبت دوم
 32. مناقصه جمع آوری و حمل زباله های سطح شهر و....- / مناقصه , مناقصه جمع آوری و حمل زباله های سطح شهر و....
 33. مناقصه بهسازی و آسفالت معابر ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی و آسفالت معابر ...
 34. فراخوان شناسایی احداث پروژه طراحی ، ساخت و نصب پل های عابر پیاده مکانیزه9 95.5.19 / آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار, مناقصه احداث پروژه طراحی ، ساخت و نصب پل های عابر پیاده مکانیزه- 95.5.19
 35. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان مساحت 3120متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان مساحت 3120متر
 36. مزایده ملک به صورت اپارتمان دو خوابه / مزایده,مزایده ملک به صورت اپارتمان دو خوابه
 37. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ مشجر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ مشجر
 38. فراخوان مزایده اجاره واحدهای تجاری / آگهی فراخوان عمومی مزایده,مزایده اجاره واحدهای تجاری
 39. تجدید مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا تک کابین2000 / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا تک کابین2000
 40. مزایده تعداد 66 دستگاه انواع خودرو سبک و ... / مزایده تعداد 66 دستگاه انواع خودرو سبک و ...
 41. مزایده ملک قولنامه ای ساختمان یک طبقه / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای ساختمان یک طبقه
 42. استعلام کوره پرس عملیات حرارتی / استعلام بهاء ,استعلام کوره پرس عملیات حرارتی
 43. استعلام الکتروموتور ونت فن LUBE OIL GERMANY / استعلام , استعلام الکتروموتور ونت فن LUBE OIL GERMANY
 44. استعلام DISC COUPIE A21... / استعلام , استعلام DISC COUPIE A21...
 45. استعلام سوئیچ دمایی / استعلام , استعلام سوئیچ دمایی
 46. مزایده پلاک ثبتی ششدانگ اپارتمان مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ششدانگ اپارتمان مرحله دوم
 47. تجددی فراخوان خدمات مشاوره جهت مطالعات مرحله دوم پروژه های باقیمانده طرح حضرت قمر بنی هاشم ع و ...- تجدید نوبت دوم / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان خدمات مشاوره جهت مطالعات مرحله دوم پروژه های باقیمانده طرح حضرت قمر بنی هاشم ع و ...- تجدید نوبت دوم
 48. استعلام کیس کامپیوتر / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر
 49. استعلام مکانیکال سیل بورگمن / استعلام, استعلام مکانیکال سیل بورگمن
 50. استعلام میل گاردن فن برج خنک کن / استعلام, استعلام میل گاردن فن برج خنک کن
 51. استعلام هاب فن ترانس / استعلام , استعلام هاب فن ترانس
 52. ارزیابی کیفی احداث مخزن بتنی 1000 متر مکعبی / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی احداث مخزن بتنی 1000 متر مکعبی
 53. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل به وسیله 81 دستگاه خودرو نوبت دوم / آگهی فراخون ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل به وسیله 81 دستگاه خودرو نوبت دوم
 54. استعلام خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 66 کاوا ... / استعلام خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 66 کاوا ...
 55. مزایده محل بوفه فروش مواد خوراکی و آشامیدنی / مزایده ,مزایده محل بوفه فروش مواد خوراکی و آشامیدنی
 56. مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای تابعه دانشگاه / مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای تابعه دانشگاه
 57. مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی دانشکده پزشکی / مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی دانشکده پزشکی
 58. مناقصه واگذاری امور پخت و پز / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور پخت و پز
 59. مناقصه خرید کیف های بهداشتی بیمارستان امام خمینی ره سردشت- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید کیف های بهداشتی بیمارستان امام خمینی ره سردشت- نوبت دوم
 60. مزایده فروش اقلام ابزارآلات و ماشین آلات مستعمل و ...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام ابزارآلات و ماشین آلات مستعمل و ...نوبت دوم

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش سوم)

 

 1. مزایده یک دستگاه خودرو سانتافه مدل 2016 NEW FACE / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سانتافه مدل 2016 NEW FACE
 2. مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات صنعتی / مزایده , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات صنعتی
 3. فراخوان مزایده اجاره برخی از فضاهای سازمان بهزیستی / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده اجاره برخی از فضاهای سازمان بهزیستی
 4. مزایده اجاره واگذاری دو اتاق مجاور آموزش و پرورش / مزایده , مزایده اجاره واگذاری دو اتاق مجاور آموزش و پرورش
 5. مناقصه اجرای عملیات حمل شبانه و تخلیه خاک و باطله های مرطوب و... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات حمل شبانه و تخلیه خاک و باطله های مرطوب و... نوبت دوم
 6. مزایده فروش وسائط نقلیه 95.5.19 / مزایده , مزایده فروش وسائط نقلیه 95.5.19
 7. مزایده اکسترودر تزریق پلاستیک مرحله اول / مزایده,مزایده اکسترودر تزریق پلاستیک مرحله اول
 8. مناقصه انجام کلیه خدمات بازدید و گردشگری مجموعه برج میلاد نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام کلیه خدمات بازدید و گردشگری مجموعه برج میلاد نوبت دوم
 9. مناقصه واگذاری امور نگهبانی / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور نگهبانی
 10. مزایده یک قطعه زمین مزروعی میزان 12 من محلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی میزان 12 من محلی
 11. مزایده فروش یک دستگاه وایر کات cnc / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه وایر کات cnc
 12. آگهی مناقصه خرید شصت دستگاه دوربین بریگام / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید شصت دستگاه دوربین بریگام
 13. مزایده یک قطعه زمین با مجوز شهرداری نوبت سوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با مجوز شهرداری نوبت سوم
 14. آگهی مزایده لابراتوار دندانپزشکی / آگهی مزایده ،آگهی مزایده لابراتوار دندانپزشکی
 15. مزایده انواع نایلون ضایعاتی ... / مزایده , مزایده انواع نایلون ضایعاتی ...
 16. آگهی مزایده فروش ورق کربن استیل (فولاد کربنی ) / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش ورق کربن استیل (فولاد کربنی )
 17. فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری پروژه تجاری مسکونی طالقانی / فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری پروژه تجاری مسکونی طالقانی
 18. ارزیابی کیفی فراخوان ترمیم و نگهداری دوساله فضای سبز.... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست , ارزیابی کیفی فراخوان ترمیم و نگهداری دوساله فضای سبز....نوبت دوم
 19. مزایده ششدانگ یکباب خانه 284/82مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 284/82مترمربع
 20. مزایده ساختمان مسکونی مساحت دویست و بیست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت دویست و بیست متر نوبت اول
 21. مناقصه واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه - نوبت دوم
 22. مزایده فروش تعداد 14 دستگاه موتور سیکلت و خودرو- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 14 دستگاه موتور سیکلت و خودرو- نوبت دوم
 23. مناقصه اجرای پروژه های کاهش تلفات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه های کاهش تلفات
 24. مزایده پلاک ثبتی اپارتمان 126.76متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اپارتمان 126.76متر نوبت اول
 25. مزایده دستگاه سواری پژو 405 / آگهی مزایده, مزایده دستگاه سواری پژو 405
 26. مزایده دو باب مغازه متصل به هم مرحله اول / مزایده,مزایده دو باب مغازه متصل به هم مرحله اول
 27. مشارکت در ساخت پروژه واقع در تهران / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت , مشارکت در ساخت پروژه واقع در تهران
 28. چهارمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه / چهارمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه
 29. مزایده ملک مغازه در پرونده 930069 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مغازه در پرونده 930069 نوبت اول
 30. مناقصه نسبت به واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری معابر در سطح شهرداری منطقه 4 نوبت دوم / مناقصه نسبت به واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری معابر در سطح شهرداری منطقه 4 نوبت دوم
 31. مزایده ششدانگ اپارتمان واحد اول طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان واحد اول طبقه اول
 32. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو SD206 مدل 86 فاقد پلاک / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو SD206 مدل 86 فاقد پلاک نوبت اول
 33. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی در پرونده 941029/1 مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی در پرونده 941029/1 مرحله اول
 34. مناقصه خرید 11 آیتم لوازم یدکی سیستم هیدرولیک واحدهای بخار مدل E-TYPE / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 11 آیتم لوازم یدکی سیستم هیدرولیک واحدهای بخار مدل E-TYPE
 35. مناقصه عملیان تخلیه و بارگیری حدود 200 هزار تن شکر خام فله کشتیهای وارده به بندر امام خمینی ره / مناقصه , مناقصه عملیان تخلیه و بارگیری حدود 200 هزار تن شکر خام فله کشتیهای وارده به بندر امام خمینی ره
 36. مناقصه تکمیل و تجهیز محوطه سازی ساختمان شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل و تجهیز محوطه سازی ساختمان شهرداری
 37. مزایده اجاره بوفه ، انتشارات و کافی نت / مزایده , مزایده اجاره بوفه ، انتشارات و کافی نت
 38. تمدید مزایده فروش دو دستگاه خودرو / آگهی تمدید مزایده,مزایده فروش دو دستگاه خودرو
 39. مزایده بوفه های دانشگاه / مزایده بوفه های دانشگاه
 40. مزایده یکدستگاه تولید نایلکس ... / مزایده یکدستگاه تولید نایلکس ...
 41. مناقصه تهیه و اجرای سازه فضاکار ساختمان اداری / مناقصه تهیه و اجرای سازه فضاکار ساختمان اداری
 42. تجدید مزایده انتشارات دانشجویی / تجدید مزایده انتشارات دانشجویی
 43. مزایده واگذاری غرفه های (تکثیر و زیراکس و صحافی) و تاکسی تلفنی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه های (تکثیر و زیراکس و صحافی) و تاکسی تلفنی و ...
 44. مزایده اجاره یک طبقه کامل فضای فروشگاهی نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یک طبقه کامل فضای فروشگاهی نوبت سوم
 45. مزایده واگذاری به اجاره محل کپی دانشجویی ساختمان مکانیک / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره محل کپی دانشجویی ساختمان مکانیک
 46. مناقصه خرید سنگ نما و کف از نوع (درجه یک) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید سنگ نما و کف از نوع (درجه یک)
 47. مناقصه نیروی خدماتی خواهر جهت نظافت خوابگاه / آگهی مناقصه,مناقصه نیروی خدماتی خواهر جهت نظافت خوابگاه
 48. مزایده عمومی محل بوفه و انتشارات دانشجویی - مرحله سوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی محل بوفه و انتشارات دانشجویی - مرحله سوم
 49. مزایده فروش 3 دستگاه خودرو کارکرده / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 3 دستگاه خودرو کارکرده
 50. مزایده دو دستگاه خودروی مازاد- تمدید / اگهی مزایده ,مزایده دو دستگاه خودروی مازاد- تمدید
 51. مزایده آهن آلات و وسایل اسقاطی - تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده آهن آلات و وسایل اسقاطی - تجدید
 52. مناقصه پخت غذای دانشجویان / آگهی مناقصه, مناقصه پخت غذای دانشجویان
 53. مزایده فروش چهار دستگاه خودرو سواری - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش چهار دستگاه خودرو سواری - نوبت دوم
 54. مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 39 کیلومتر شبکه پراکنده / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 39 کیلومتر شبکه پراکنده
 55. مناقصه تاسیس 1 باب داروخانه / مناقصه , مناقصه تاسیس 1 باب داروخانه
 56. مناقصه زیرسازی و آسفالت / مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی و آسفالت
 57. مزایده ششدانگ اپارتمان شماره یک / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شماره یک
 58. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با کاربری مسکونی
 59. فراخوان شناسایی سرمایه گذاران واگذاری بهسازی استخر شهید رجایی اردبیل ... / فراخوان شناسایی سرمایه گذاران ،فراخوان شناسایی سرمایه گذاران بهسازی استخر شهید رجایی اردبیل ...
 60. مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی کاربری مسکونی نوبت دوم