سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آگهی مناقصه و مزایده 95.4.10 (قسمت ششم)

 

 1. مزایده ماشین سواری پژو 206 آریان / مزایده,مزایده ماشین سواری پژو 206 آریان
 2. مزایده اپارتمان مساحت 456/25 در 4 طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 456/25 در 4 طبقه نوبت دوم
 3. مزایده ششدانگ زمین 420متر بخش دو تهران / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 420متر بخش دو تهران
 4. مزایده عرصه و اعیان زمین مشجر با بنای احداثی نوبت اول / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین مشجر با بنای احداثی نوبت اول
 5. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده... نوبت دوم
 6. فراخوان مناقصه تعداد یک عدد تیپ فلر 70 به همراه کلیه متعلقات نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تعداد یک عدد تیپ فلر 70 به همراه کلیه متعلقات نوبت دوم
 7. مزایده ششدانگ زمین کاربری مسکونی فاقد اعیانی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کاربری مسکونی فاقد اعیانی نوبت اول
 8. مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان مدل 78 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان مدل 78
 9. فراخوان واگذاری بازار های عرضه آبزیان نوبت سوم / فراخوان ، فراخوان واگذاری بازار های عرضه آبزیان نوبت سوم
 10. مزایده فروش پمپ آب / آگهی مزایده , مزایده فروش پمپ آب
 11. مزایده ساختمان مسکونی به موجب نیابت شماره 940897 نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی به موجب نیابت شماره 940897 نوبت دوم
 12. فراخوان مناقصه پروژه انجام عملیات خاکی، ساختمانی و تاسیساتی پست 132 کیوولت بید بلند تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه انجام عملیات خاکی، ساختمانی و تاسیساتی پست 132 کیوولت بید بلند تجدید نوبت دوم
 13. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری راهبری ، تعویض و جابجایی تجهیزات تهویه مطبوع / آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری راهبری ، تعویض و جابجایی تجهیزات تهویه مطبوع
 14. مزایده یکدستگاه لیفتراک سهند ... / مزایده, مزایده یکدستگاه لیفتراک سهند ...
 15. مزایده یک قطعه زمین مزروعی اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی اموال غیرمنقول نوبت دوم
 16. مناقصه توسعه و احداث روستایی بابلکنار و لاله آباد - جنوب بابل / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه توسعه و احداث روستایی بابلکنار و لاله آباد - جنوب بابل
 17. مناقصه خرید تجهیزات و متعلقات ایستگاه تقلیل فشار گاز و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات و متعلقات ایستگاه تقلیل فشار گاز و ... نوبت دوم
 18. مزایده یک دستگاه کامیون باری بنز مدل 21 / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون باری بنز مدل 21 مرحله اول
 19. مناقصه شبکه روشنایی ناحیه صنعتی گلوگاه تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه شبکه روشنایی ناحیه صنعتی گلوگاه تجدید نوبت دوم
 20. فراخوان واگذاری امور و کاهش تصدی گری دولت و بهره گیری از توانمندیهای بخش غیردولتی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری امور و کاهش تصدی گری دولت و بهره گیری از توانمندیهای بخش غیردولتی
 21. مزایده فروش یک قطعه زمین صد و سی متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین صد و سی متر نوبت دوم
 22. مناقصه ترانسفورماتور روغنی 100 و 200 کیلو ولت / مناقصه,مناقصه ترانسفورماتور روغنی 100 و 200 کیلو ولت نوبت اول
 23. تجدید مناقصه عمومی خرید 32258 مترمکعب ماکادوم جهت استفاده از کارخانه آسفالت سازمان تجدید 95.4.10 / تجدید مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه عمومی خرید 32258 مترمکعب ماکادوم جهت استفاده از کارخانه آسفالت سازمان تجدید 95.4.10
 24. مناقصه مقدار حدود 3750 تن بذر گندم نوبت دوم / مناقصه , مناقصه مقدار حدود 3750 تن بذر گندم نوبت دوم
 25. مزایده کتبی تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده سطح شهر / مزایده کتبی , مزایده کتبی تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده سطح شهر
 26. مزایده اپارتمان طبقه سوم ساختمانی سه طبقه / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه سوم ساختمانی سه طبقه
 27. مزایده اجاره یک باب دفتر خدماتی / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب دفتر خدماتی
 28. مزایده کمپ مسافری هامون / مزایده , مزایده کمپ مسافری هامون نوبت اول
 29. مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان 52.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان 52.05متر
 30. اصلاحیه مزایده ماشین آلات ، تجهیزات قطعات صنعتی ، تاسیسات و....اصلاحیه / اصلاحیه مزایده ، مزایده ماشین آلات ، تجهیزات قطعات صنعتی ، تاسیسات و.... اصلاحیه
 31. مزایده زمین کشاورزی مساحت 65341متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 65341متر نوبت اول
 32. مزایده یک قطعه زمین عادی مفروز نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عادی مفروز نوبت اول
 33. مزایده یک دستگاه کوره پخت رنگ فاقد مشعل گاز و یک دستگاه دکورای فاقد مشعل ... / مزایده , مزایده یک دستگاه کوره پخت رنگ فاقد مشعل گاز و یک دستگاه دکورای فاقد مشعل ...
 34. مزایده بهره برداری از برخی از غرفات و سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان / مزایده , مزایده بهره برداری از برخی از غرفات و سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان
 35. مزایده ساختمان مسکونی 409.50متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی 409.50متر نوبت اول
 36. مزایده یک واحد اپارتمان 80 متری نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان 80 متری نوبت دوم
 37. مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی در بخش های امداد ، تعمیرات ، گازبانی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی در بخش های امداد ، تعمیرات ، گازبانی نوبت دوم
 38. مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی نوبت دوم
 39. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز قسمت B نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز قسمت B نوبت دوم
 40. مزایده یک قطعه زمین مزروعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی
 41. مزایده پراید se 131 / مزایده پراید se 131
 42. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت شصت متر و شصت و هفت صدم متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت شصت متر و شصت و هفت صدم متر
 43. مزایده خودرو سواری پژو 405 رنگ مشکی / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری پژو 405 رنگ مشکی
 44. مزایده ششدانگ اپارتمان در طبقه دوم با انباری / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان در طبقه دوم با انباری
 45. مزایده ششدانگ اپارتمان توام با تراس و بالکن / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان توام با تراس و بالکن
 46. مزایده ششدانگ پلاک 12/27858 مساحت 103.62متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 12/27858 مساحت 103.62متر
 47. مزایده نسبت به فروش یک دستگاه مینی لودر هپکو LG312 / مزایده نسبت به فروش یک دستگاه مینی لودر هپکو LG312
 48. مناقصه عملیات تکمیل انبار جدید الاحداث / مناقصه , مناقصه عملیات تکمیل انبار جدید الاحداث
 49. مزایده اجاره قسمتی از زمین واقع در پارک کودک.... / آگهی مزایده, مزایده اجاره قسمتی از زمین واقع در پارک کودک....
 50. مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب علمک های فولادی و شبکه گذاری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب علمک های فولادی و شبکه گذاری ...
 51. تجدید مناقصه ن نگهداری قسمت A فضای سبز شهر فیروزآباد / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نگهداری قسمت A فضای سبز شهر فیروزآباد
 52. تجدید مناقصه نگهداری قسمت B فضای سبز شهر فیروزآباد / تجدید مناقصه , مناقصه نگهداری قسمت B فضای سبز شهر فیروزآباد
 53. مزایده فضاهای مجتمع فرهنگی , تربیتی ورزشی آیت ...ربانی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده اجاره مجتمع فرهنگی، تربیتی ورزشی شهید آیت ا.. ربانی
 54. مزایده واگذاری جایگاه CNG- مرحله دوم نوبت دوم 95.4.10 / آگهی مزایده,مزایده واگذاری جایگاه CNG- مرحله دوم نوبت دوم 95.4.10
 55. مزایده موازی 10000مترمربع مشاع از دو سهم مشاع از 32 سهم مشاع از زمین / مزایده,مزایده موازی 10000مترمربع مشاع از دو سهم مشاع از 32 سهم مشاع از زمین
 56. مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی و ... نوبت دوم
 57. تجدید مناقصه مرمت و بازسازی جاده دسترسی به سد رئیسعلی دلواری / تجدید مناقصه, مناقصه مرمت و بازسازی جاده دسترسی به سد رئیسعلی دلواری
 58. مزایده ملک ششدانگ یکباب خانه میزان 250متر و اعیان 175متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ یکباب خانه میزان 250متر و اعیان 175متر
 59. مزایده سلف غذاخوری دانشگاه / مزایده , مزایده سلف غذاخوری دانشگاه
 60. مزایده مال منقول یک دستگاه خودروی سواری پیکان / مزایده مال منقول , مزایده مال منقول یک دستگاه خودروی سواری پیکان