سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات و مزایدات کشور در پارس نماد داده ها 95.3.31 (قسمت ششم)


فراخوان مناقصات و مزایدات سراسری در سایت پارس نماد داده ها 95.3.

 

 1. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات... نوبت دوم
 2. مزایده زمین به مساحت 207/75متر در خصوص پرونده کلاسه اجرایی 5.930639 / مزایده,مزایده زمین به مساحت 207/75متر در خصوص پرونده کلاسه اجرایی 5.930639
 3. استعلام سیلندر پنوماتیک جک تلسکوپ / استعلام, استعلام سیلندر پنوماتیک جک تلسکوپ
 4. استعلام (هیدروکسیدکلسیم صنعتی ( آهک هیدراته / استعلام, استعلام (هیدروکسیدکلسیم صنعتی ( آهک هیدراته
 5. استعلام طراحی و ساخت سیستم شیلنگ جمع کن دمش ازت / استعلام, استعلام طراحی و ساخت سیستم شیلنگ جمع کن دمش ازت
 6. استعلام دو ردیف چراغ فلورسنت و چراغ آویز / استعلام دو ردیف چراغ فلورسنت و چراغ آویز
 7. تجدید استعلام خرید اقلام فرعی سیستم تلفن / استعلام, تجدید استعلام خرید اقلام فرعی سیستم تلفن
 8. تجدید استعلام خرید اقلام اصلی سیستم تلفن / استعلام تجدید استعلام خرید اقلام اصلی سیستم تلفن
 9. مناقصه انجام خدمات نشت یابی در سطح استان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نشت یابی در سطح استان
 10. مزایده تمامی 59.3 سهم از 240 سهم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده تمامی 59.3 سهم از 240 سهم ششدانگ پلاک ثبتی
 11. فراخوان مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه کامیون کشنده / فراخوان مناقصه,فراخوان مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه کامیون کشنده
 12. فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی / فراخوان مناقصه,فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی
 13. فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات / فراخوان مناقصه,فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات
 14. تکرار فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 017 جنوب ... / تکرار فراخوان مناقصه عمومی, تکرار فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 017 جنوب ...
 15. تکرار فراخوان مربوط به احداث ساختمان چاپخانه مرکزی ( باقیمانده کار ) / تکرار فراخوان مناقصه عمومی, تکرار فراخوان مربوط به احداث ساختمان چاپخانه مرکزی ( باقیمانده کار )
 16. فراخوان مناقصه کارهای باقیمانده جمع آوری خطوط لوله بلااستفاده و احداث خط لوله کریدور جدید ماهشهر ... / فراخوان,فراخوان مناقصه کارهای باقیمانده جمع آوری خطوط لوله بلااستفاده و احداث خط لوله کریدور جدید ماهشهر ...
 17. فراخوان PYROPRESS TEMP SWITCH / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان PYROPRESS TEMP SWITCH
 18. فراخوان ATKOMATIC SOLENOID VALVE / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان ATKOMATIC SOLENOID VALVE
 19. مزایده قطعه زمینی محصور با دیوار اجری نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمینی محصور با دیوار اجری نوبت اول
 20. مناقصهCONTROL VALVE / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه CONTROL VALVE
 21. فراخوانROTOTHREM THERMOMETERS BI- METALLC / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصهROTOTHREM THERMOMETERS BI- METALLC
 22. فراخوان P/F G.E.C MULTI-MOTOR CINTROL BOARD / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه P/F G.E.C MULTI-MOTOR CINTROL BOARD
 23. مناقصه اقلام آشپزخانه صنعتی / مناقصه , مناقصه اقلام آشپزخانه صنعتی
 24. مناقصه SLICKLINE WIRE / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه SLICKLINE WIRE
 25. فراخوان انتخاب مشاور انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات- نوبت دوم / فراخوان انتخاب مشاور انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات- نوبت دوم
 26. استعلام خرید کربنات سدیم سبک / مناقصه,استعلام خرید کربنات سدیم سبک
 27. مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 28. استعلام ساخت گسکت / استعلام بهاء , استعلام ساخت گسکت
 29. استعلام THRMOWRLL / مناقصه,استعلام THRMOWRLL
 30. مناقصه MEGGER DIGIRAL MULTIMERER / مناقصه,مناقصه MEGGER DIGIRAL MULTIMERER
 31. مناقصه خرید 2 قلم انواع لوله فلزی آلیاژی LINE PIPE / مناقصه,مناقصه خرید 2 قلم انواع لوله فلزی آلیاژی LINE PIPE
 32. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تامین نیروی انسانی
 33. مزایده یک دستگاه پژو 405 / مزایده , مزایده یک دستگاه پژو 405
 34. مزایده ملک با عرصه 76.20متر اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 76.20متر اموال غیرمنقول نوبت دوم
 35. فراخوان واگذاری به صورت اجاره / آگهی فراخوان,فراخوان واگذاری به صورت اجاره
 36. مزایده پلاک ثبتی 291/131 ششدانگ زمین محصور / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 291/131 ششدانگ زمین محصور
 37. مزایده پلاک ثبتی شامل عرصه و اعیان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شامل عرصه و اعیان
 38. مزایده واگذاری تعدادی از محدوده های معدنی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری تعدادی از محدوده های معدنی
 39. مزایده یک عرصه زراعی مساحت 5600متر / مزایده,مزایده یک عرصه زراعی مساحت 5600متر
 40. مزایده یک قطعه زمین قریه سورک کلاسه 950054 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قریه سورک کلاسه 950054 نوبت اول
 41. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ 490متر و 50 دسی متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ 490متر و 50 دسی متر نوبت دوم
 42. مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام / مزایده, مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام
 43. مزایده انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری شهر - نوبت دوم / مزایده , مزایده انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری شهر - نوبت دوم
 44. مزایده ششدانگ یکباب منزل اراضی معصوم زاده بخش دو بجنورد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل اراضی معصوم زاده بخش دو بجنورد
 45. مزایده اجازه بهره برداری از غرفه ها و کانکسهای سطح شهر- تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده اجازه بهره برداری از غرفه ها و کانکسهای سطح شهر - تجدید- نوبت دوم
 46. فراخوان عمومی خرید خطوط لوله و اتصالات شبکه آبیاری تحت فشار اراضی پایاب- نوبت دوم / فراخوان عمومی ,فراخوان خرید خطوط لوله و اتصالات شبکه آبیاری تحت فشار اراضی پایاب- نوبت دوم
 47. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش یک حومه کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش یک حومه کرمانشاه
 48. مزایده فروش زمینی به مساحت 70.40متر به صورت معبر متروکه / مزایده,مزایده فروش زمینی به مساحت 70.40متر به صورت معبر متروکه
 49. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت..... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت.... نوبت دوم
 50. مزایده واگذاری رستوان بهشت ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی کتبی,مزایده واگذاری رستوان بهشت ... نوبت دوم
 51. مناقصه عملیات اصلاح هندسی معابر سطح شهر و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اصلاح هندسی معابر سطح شهر و ...
 52. مناقصه ساخت کوره گردان 50 تنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت کوره گردان 50 تنی
 53. مناقصه انجام خدمات امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی ...
 54. مزایده ساختمان مسکونی بخش سه / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش سه
 55. مناقصه نسبت به خرید کارتن بسته بندی سه لایه / مناقصه , مناقصه نسبت به خرید کارتن بسته بندی سه لایه
 56. مزایده یک دستگاه ساختمان بخش یک زنجان نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان بخش یک زنجان نوبت دوم
 57. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند LX / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند LX
 58. مزایده فروش چهار تخته فرش 12 متری نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش چهار تخته فرش 12 متری نوبت دوم
 59. مناقصه نظافت و پاکبانی محوطه ها، انبارها و سایر اماکن / آگهی مناقصه, مناقصه نظافت و پاکبانی محوطه ها، انبارها و سایر اماکن
 60. آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار , جهت تکمیل بانک اطلاعاتی در زمینه ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ... / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار , جهت تکمیل بانک اطلاعاتی در زمینه ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ...
 61. مناقصه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه PM و همچنین تعمیرات اساسی ، بازسازی و نوسازی تاسیسات برقی و روشنایی / آگهی مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه PM و همچنین تعمیرات اساسی ، بازسازی و نوسازی تاسیسات برقی و روشنایی
 62. مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب / مناقصه , مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب
 63. فراخوان اجرای عملیات تکمیلی بخشی از شبکه فرعی آبیاری میاناب.. نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران , فراخوان اجرای عملیات تکمیلی بخشی از شبکه فرعی آبیاری میاناب.. نوبت دوم
 64. مزایده یک دستگاه آپارتمان به پلاک 1579/16201 کلاسه 9000046 / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به پلاک 1579/16201 کلاسه 9000046
 65. مزایده ملک دارای مساحتی حدود 308 متر مربع / مزایده,مزایده ملک دارای مساحتی حدود 308 متر مربع
 66. مزایده ششدانگ یک باب خانه شماره 930257 / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه شماره 930257
 67. مزایده پلاک ثبتی پرونده 30/95 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی پرونده 30/95
 68. مزایده یک باب گاراژ و ... / آگهی مزایده,مزایده یک باب گاراژ و ...
 69. مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید
 70. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو روا مدل 87 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو روا مدل 87
 71. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق در منطقه قدس- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق در منطقه قدس- نوبت دوم
 72. مزایده شش دانگ یک باب منزل ویلایی کلاسه 940058 نوبت دوم / مزایده,مزایده شش دانگ یک باب منزل ویلایی کلاسه 940058 نوبت دوم
 73. مناقصه بهره برداری ، نگهداری و حراست و حفاظت از تصفیه خانه و سیفون کنارگذر فاضلاب شهر قصر شیرین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهره برداری ، نگهداری و حراست و حفاظت از تصفیه خانه و سیفون کنارگذر فاضلاب شهر قصر شیرین
 74. مزایده راه اندازی بازارچه موقت مرزی تیله کوه تعدادی غرفه تجاری / آگهی مزایده عمومی , مزایده راه اندازی بازارچه موقت مرزی تیله کوه تعدادی غرفه تجاری
 75. مناقصه راهسازی و آسفالت تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه راهسازی و آسفالت تجدید
 76. مناقصه تامین نیروهای انسانی جهت انجام امور نگهبانی و انتظامی ، نگهداری از فضای سبز... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروهای انسانی جهت انجام امور نگهبانی و انتظامی ، نگهداری از فضای سبز...
 77. مزایده اموال مازاد بر نیاز تجدید / آگهی مزایده ، مزایده اموال مازاد بر نیاز تجدید
 78. مزایده یک قطعه زمین آبی در قریه کلاسه 930267 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین آبی در قریه کلاسه 930267 نوبت اول
 79. مزایده فروش یکدستگاه جت پرینتر ، یکدستگاه کپسول آتش نشانی ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه جت پرینتر ، یکدستگاه کپسول آتش نشانی ...
 80. مناقصه عملیات جدول کاری، محوطه سازی و بتن ریزی در تصفیه خانه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات جدول کاری، محوطه سازی و بتن ریزی در تصفیه خانه- نوبت دوم
 81. مزایده املاک زمین و آپارتمان / مزایده,املاک زمین و آپارتمان
 82. مزایده فروش انبار سوله فلزی با مساحت 695متر نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش انبار سوله فلزی با مساحت 695متر نوبت سوم
 83. فراخوان واگذاری طرح خرید خدمات تخصصی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان واگذاری طرح خرید خدمات تخصصی
 84. ارزیابی کیفی احداث، ترمیم و تخریب 36 باب پل بتنی و فلزی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی احداث، ترمیم و تخریب 36 باب پل بتنی و فلزی
 85. مناقصه ماشینکاری، جوشکاری و بالانس قطعه مخروطی شکل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه ماشینکاری، جوشکاری و بالانس قطعه مخروطی شکل
 86. مناقصه خدمات تفکیک و خروج ضایعات فلزی و غیر فلزی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات تفکیک و خروج ضایعات فلزی و غیر فلزی- نوبت دوم
 87. مناقصه تکمیل بانک اطلاعاتی در زمینه ارائه خدمات بسته بندی و انبار محصول و ... / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه تکمیل بانک اطلاعاتی در زمینه ارائه خدمات بسته بندی و انبار محصول و ...
 88. مناقصه تکمیل بانک اطلاعاتی در زمینه خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی، ترابری و نقلیه و ... / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه تکمیل بانک اطلاعاتی در زمینه خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی، ترابری و نقلیه و ...
 89. آگهی مناقصه یک مرحله ای عملیات احداث جاده بیرونی- نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای،آگهی مناقصه یک مرحله ای عملیات احداث جاده بیرونی- نوبت دوم
 90. مناقصه حمل ، بارگیری ، شستشو ، اتوکشی ، تحویل البسه و لنژ بیمارستان - نوبت دوم چاپ اول / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه حمل ، بارگیری ، شستشو ، اتوکشی ، تحویل البسه و لنژ بیمارستان - نوبت دوم چاپ اول
 91. مزایده ساختمان مکسونی مساحت 507مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مکسونی مساحت 507مترمربع
 92. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت - نوبت دوم
 93. مزایده انواع ضایعات فلزی / مزایده, مزایده انواع ضایعات فلزی
 94. مناقصه پروژه زیرسازی، جدول گذاری خیابان 65 متری پاسداران- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه زیرسازی، جدول گذاری خیابان 65 متری پاسداران- نوبت دوم
 95. آگهی مزایده فروش کلیه دارائی های خود / آگهی مزایده ، آگهی مزایده فروش کلیه دارائی های خود
 96. مناقصه FILTER METAL&ROD / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه FILTER METAL&ROD
 97. مزایده زمین کاربری اداری یا مسکونی / مزایده,مزایده زمین کاربری اداری یا مسکونی
 98. مزایده مجتمع نوبت دوم / مزایده,مزایده مجتمع نوبت دوم
 99. مناقصه خرید خرید اسانس نعناء و پونه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خرید اسانس نعناء و پونه
 100. مناقصه خرید درب بطری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید درب بطری