سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش پنجم)

 

 1. مزایده 9 عدد ایستگاه سایه بان اتوبوس در سطح شهر برای تبلیغات محیطی- نوبت دوم / آگهی عمومی , مزایده 9 عدد ایستگاه سایه بان اتوبوس در سطح شهر برای تبلیغات محیطی- نوبت دوم
 2. مناقصه نگهداری از تجهیزات و تاسیسات ایمنی تونل شیرین سو - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نگهداری از تجهیزات و تاسیسات ایمنی تونل شیرین سو - نوبت دوم
 3. اصلاحیه مناقصه زیرسازی جاده شاهد شهر به رامین.....-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه زیرسازی جاده شاهد شهر به رامین.....-اصلاحیه
 4. فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع (سرو) غذا در رستوران و محل- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع (سرو) غذا در رستوران و محل- نوبت دوم
 5. چهارمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی95.5.19 / چهارمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی95.5.19
 6. مزایده ملک مشاع غیر قابل افراز بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع غیر قابل افراز بخش دو نوبت اول
 7. مزایده اپارتمان جنوب شرق طبقه سه 57/70متر / مزایده,مزایده اپارتمان جنوب شرق طبقه سه 57/70متر
 8. مزایده ششدانگ زمین بخش ده تهران کلاسه 940169 ج / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش ده تهران کلاسه 940169 ج
 9. مزایده ششدانگ یکباب گاراژ و 15 باب تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاراژ و 15 باب تجاری
 10. مزایده ششدانگ اپارتمان سمت شمالی طبقه زیرزمین / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سمت شمالی طبقه زیرزمین
 11. مزایده سواری پراید جی تی ایکس / مزایده,مزایده سواری پراید جی تی ایکس
 12. مزایده 0.02258 دانگ از ششدانگ از عرصه ملک بخش یازده تهران / مزایده,مزایده 0.02258 دانگ از ششدانگ از عرصه ملک بخش یازده تهران
 13. مزایده چراغ گردان ... / مزایده چراغ گردان ...
 14. مزایده ششدانگ زمین به مساحت نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت نود متر
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 خورموج / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 خورموج
 16. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7844 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7844
 17. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به کلاسه 9400057 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به کلاسه 9400057 اسناد رهنی
 18. مزایده یکباب اپارتمان مساحت 61.2متر / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان مساحت 61.2متر
 19. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به موجب پرونده اجرایی کلاسه 9400072 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به موجب پرونده اجرایی کلاسه 9400072
 20. مزایده پلاک ثبتی به مساحت سیصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت سیصد متر نوبت دوم
 21. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400063 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400063
 22. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول اسناد رهنی
 23. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش پنج / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش پنج
 24. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه اردبیل
 25. مزایده 4 سهم مشاع از 96 سهم از 96 شعیر ششدانگ پلاک / مزایده,مزایده 4 سهم مشاع از 96 سهم از 96 شعیر ششدانگ پلاک
 26. اصلاحیه مناقصه طرح قرارداد تامین تجهیزات و ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه طرح قرارداد تامین تجهیزات و ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری- اصلاحیه
 27. مزایده سه دانگ مشاع ملک 131.42متر مرحله اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع ملک 131.42متر مرحله اول
 28. مزایده اپارتمان سه طبقه دو واحده نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان سه طبقه دو واحده نوبت دوم
 29. مزایده مقدار ششدانگ زمین 1200متر قطعه هفتاد و چهار / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ زمین 1200متر قطعه هفتاد و چهار
 30. تجدید مزایده نسبت به واگذاری ( اجاره ) تعمیرگاه مرکزی / تجدید مزایده نسبت به واگذاری ( اجاره ) تعمیرگاه مرکزی
 31. مناقصه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 1550 انشعاب تجاری و خانگی فولادی ...- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 1550 انشعاب تجاری و خانگی فولادی ... نوبت دوم
 32. مناقصه جمع آوری و حمل زباله های سطح شهر و....- / مناقصه , مناقصه جمع آوری و حمل زباله های سطح شهر و....
 33. مناقصه بهسازی و آسفالت معابر ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی و آسفالت معابر ...
 34. فراخوان شناسایی احداث پروژه طراحی ، ساخت و نصب پل های عابر پیاده مکانیزه9 95.5.19 / آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار, مناقصه احداث پروژه طراحی ، ساخت و نصب پل های عابر پیاده مکانیزه- 95.5.19
 35. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان مساحت 3120متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان مساحت 3120متر
 36. مزایده ملک به صورت اپارتمان دو خوابه / مزایده,مزایده ملک به صورت اپارتمان دو خوابه
 37. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ مشجر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ مشجر
 38. فراخوان مزایده اجاره واحدهای تجاری / آگهی فراخوان عمومی مزایده,مزایده اجاره واحدهای تجاری
 39. تجدید مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا تک کابین2000 / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا تک کابین2000
 40. مزایده تعداد 66 دستگاه انواع خودرو سبک و ... / مزایده تعداد 66 دستگاه انواع خودرو سبک و ...
 41. مزایده ملک قولنامه ای ساختمان یک طبقه / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای ساختمان یک طبقه
 42. استعلام کوره پرس عملیات حرارتی / استعلام بهاء ,استعلام کوره پرس عملیات حرارتی
 43. استعلام الکتروموتور ونت فن LUBE OIL GERMANY / استعلام , استعلام الکتروموتور ونت فن LUBE OIL GERMANY
 44. استعلام DISC COUPIE A21... / استعلام , استعلام DISC COUPIE A21...
 45. استعلام سوئیچ دمایی / استعلام , استعلام سوئیچ دمایی
 46. مزایده پلاک ثبتی ششدانگ اپارتمان مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ششدانگ اپارتمان مرحله دوم
 47. تجددی فراخوان خدمات مشاوره جهت مطالعات مرحله دوم پروژه های باقیمانده طرح حضرت قمر بنی هاشم ع و ...- تجدید نوبت دوم / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان خدمات مشاوره جهت مطالعات مرحله دوم پروژه های باقیمانده طرح حضرت قمر بنی هاشم ع و ...- تجدید نوبت دوم
 48. استعلام کیس کامپیوتر / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر
 49. استعلام مکانیکال سیل بورگمن / استعلام, استعلام مکانیکال سیل بورگمن
 50. استعلام میل گاردن فن برج خنک کن / استعلام, استعلام میل گاردن فن برج خنک کن
 51. استعلام هاب فن ترانس / استعلام , استعلام هاب فن ترانس
 52. ارزیابی کیفی احداث مخزن بتنی 1000 متر مکعبی / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی احداث مخزن بتنی 1000 متر مکعبی
 53. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل به وسیله 81 دستگاه خودرو نوبت دوم / آگهی فراخون ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل به وسیله 81 دستگاه خودرو نوبت دوم
 54. استعلام خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 66 کاوا ... / استعلام خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 66 کاوا ...
 55. مزایده محل بوفه فروش مواد خوراکی و آشامیدنی / مزایده ,مزایده محل بوفه فروش مواد خوراکی و آشامیدنی
 56. مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای تابعه دانشگاه / مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای تابعه دانشگاه
 57. مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی دانشکده پزشکی / مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی دانشکده پزشکی
 58. مناقصه واگذاری امور پخت و پز / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور پخت و پز
 59. مناقصه خرید کیف های بهداشتی بیمارستان امام خمینی ره سردشت- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید کیف های بهداشتی بیمارستان امام خمینی ره سردشت- نوبت دوم
 60. مزایده فروش اقلام ابزارآلات و ماشین آلات مستعمل و ...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام ابزارآلات و ماشین آلات مستعمل و ...نوبت دوم

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش اول)

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 در سایت پارس نماد داده ها به روز رسانی شد. جهت اطلاعات بیشتر به قسمت مناقصات و مزایده ها مراجعه نمایید.


 1. مزایده اجاره بوفه باغ گلها ، پارکینگ پارک شهید چمران ، کافی شاپ باغ گلها و پارک بین فازی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بوفه باغ گلها ، پارکینگ پارک شهید چمران ، کافی شاپ باغ گلها و پارک بین فازی
 2. مناقصه فعالیت های اجرایی مناطق و خدمات مشترکین و فعالیت های نیروی انسانی ... نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فعالیت های اجرایی مناطق و خدمات مشترکین و فعالیت های نیروی انسانی ... نوبت اول
 3. مناقصه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف روستاهای شهرستان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف روستاهای شهرستان نوبت دوم
 4. مناقصه تعمیر و نگهداری از تاسیسات آبرسانی شهرکهای صنعتی نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری از تاسیسات آبرسانی شهرکهای صنعتی نوبت اول
 5. مزایده واگذاری دو دستگاه مینی بوس / آگهی مزایده , مزایده واگذاری دو دستگاه مینی بوس
 6. مناقصه خرید نه دستگاه آسانسو برای پروژه بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید نه دستگاه آسانسو برای پروژه بیمارستان
 7. مناقصه انجام عملیات روکش ، آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات روکش ، آسفالت
 8. مزایده فروش تعدادی از مستحدثات نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از مستحدثات نوبت دوم
 9. مزایده فروش انواع خودروهای وانت و سواری / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش انواع خودروهای وانت و سواری
 10. مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات افزایش ارتفاع دیوار مخزن 8 / مناقصه عمومی,مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات افزایش ارتفاع دیوار مخزن 8
 11. فراخوان انتخاب مهندس مشاور مطالعات ترافیکی و ساماندهی معابر و تقاطعات نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان انتخاب مهندس مشاور مطالعات ترافیکی و ساماندهی معابر و تقاطعات نوبت دوم
 12. فراخوان مناقصه خرید ، نصب ، راده اندازی ، آموزش و پیشتیبانی یک دستگاه ذخیره ساز اطلاعات SANSTORAGE نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید ، نصب ، راده اندازی ، آموزش و پیشتیبانی یک دستگاه ذخیره ساز اطلاعات SANSTORAGE نوبت دوم
 13. فراخوان مناقصه خرید راه اندازی و پشتیبانی یک دستگاه سرور HP PROLIANTDL580 نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید راه اندازی و پشتیبانی یک دستگاه سرور HP PROLIANTDL580 نوبت دوم
 14. مناقصه تکمیل هنرستان 8 کلاسه فاز 4و ... / مناقصه تکمیل هنرستان 8 کلاسه فاز 4و ...
 15. آگهی انتخاب پیمانکار برداشت، حمل و بسته بندی مرکبات / آگهی انتخاب پیمانکار برداشت، حمل و بسته بندی مرکبات
 16. مزایده کتبی 13 قطعه زمین مسکونی تجدید / مزایده,مزایده کتبی 13 قطعه زمین مسکونی تجدید
 17. فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت / دعوت به مشارکت در ساخت
 18. فراخوان ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت نظارت بر اجرای عملیات تعمیرات و بهره برداری از شبکه های توزیع برق در سال 96-95 / فراخوان عمومی,فراخوان ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت نظارت بر اجرای عملیات تعمیرات و بهره برداری از شبکه های توزیع برق در سال 96-95
 19. مناقصه واگذاری امور راهبری نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور راهبری نیروی انسانی
 20. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 5013متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 5013متر
 21. مزایده بهره برداری فضای مهدکودک / آگهی حراج,مزایده بهره برداری فضای مهدکودک
 22. ارزیابی کیفی مدیریت، راهبری، اپراتوری، تعمیر ، نگهداری و تخلیه خطوط بسته بندی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,ارزیابی کیفی مدیریت، راهبری، اپراتوری، تعمیر ، نگهداری و تخلیه خطوط بسته بندی
 23. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع
 24. مناقصه تهیه مصالح، ساخت، رنگ آمیزی، حمل و نصب اسکلت فلزی 4 باب سوله / مناقصه عمومی,مناقصه تهیه مصالح، ساخت، رنگ آمیزی، حمل و نصب اسکلت فلزی 4 باب سوله
 25. مزایده فروش دام، یک دستگاه تراکتور و اقلام مستعمل / آگهی مزایده , مزایده فروش دام، یک دستگاه تراکتور و اقلام مستعمل
 26. مناقصهCALACIUM STEARATE / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه CALACIUM STEARATE
 27. تمدید مناقصه فعالیت های مربوط به سرویس های ایاب و ذهاب- تمدید / تمدید مناقصه عمومی, مناقصه فعالیت های مربوط به سرویس های ایاب و ذهاب-تمدید
 28. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7847 واقع در بخش 5 کلاسه 9400090 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7847 واقع در بخش 5 کلاسه 9400090
 29. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7855 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7855
 30. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7930کلاسه 9400079 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7930کلاسه 9400079
 31. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7933کلاسه 9400077 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7933کلاسه 9400077
 32. تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت سطح شهر تجدید تجدید نوبت دوم 95.5.19 / تجدید مناقصه , مناقصه اجرای روکش آسفالت سطح شهر تجدید نوبت دوم
 33. مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب ناحیه دو / مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب ناحیه دو...
 34. مناقصه خرید خدمات سلامت واحدهای تابعه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات سلامت واحدهای تابعه
 35. مزایده زمین 254متر بخش 26 فارس نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین 254متر بخش 26 فارس نوبت دوم
 36. مزایده یک دستگاه اتومبیل مازاد برنیاز نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل مازاد برنیاز نوبت دوم
 37. مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پیکان / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پیکان
 38. مزایده واگذاری به اجاره تعداد 1 واحد ساختمان / آگهی مزایده حضوری, مزایده واگذاری به اجاره تعداد 1 واحد ساختمان
 39. مزایده فروش املاک / مزایده,مزایده فروش املاک
 40. مزایده اجاره استادیوم شهید متقی / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره استادیوم شهید متقی
 41. مناقصه اجرای آشیانه آتش نشانی شهرک صنعتی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای آشیانه آتش نشانی شهرک صنعتی... نوبت دوم
 42. مناقصه نگهداری راه و عملیات راهداری / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری راه و عملیات راهداری
 43. مزایده واگذاری مدیریت اجرایی کلیه امور مربوط به بازار هفتگی / آگهی مزایده,مزایده واگذاری مدیریت اجرایی کلیه امور مربوط به بازار هفتگی
 44. مزایده فروش املاک در استان مازندران / مزایده,مزایده فروش املاک در استان مازندران
 45. مناقصه امور مربوط به تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه,مناقصه امور مربوط به تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا
 46. مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه
 47. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 جنوبی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 جنوبی
 48. اصلاحیه مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک قوامین -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک قوامین -اصلاحیه
 49. مناقصه نگهداری بخشی از فضای سبز -تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه نگهداری بخشی از فضای سبز -تجدید
 50. مناقصه واگذاری آشپزخانه بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری آشپزخانه بیمارستان
 51. مزایده فروش ضایعات آهن آلات و پلاستیک / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات آهن آلات و پلاستیک
 52. مزایده تعدادی بردهای الکترونیک لامپ های هالوژن و فلورسنت... / آگهی مزایده حضوری , مزایده تعدادی بردهای الکترونیک لامپ های هالوژن و فلورسنت...
 53. مزایده ملک کاربری مسکونی دارای قابلیت تجاری و اداری نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک کاربری مسکونی دارای قابلیت تجاری و اداری نوبت دوم
 54. فراخوان واگذاری مدیریت / فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری مدیریت
 55. مزایده اجاره سالن های ورزشی و مدارس مازاد / مزایده,مزایده اجاره سالن های ورزشی و مدارس مازاد
 56. مزایده واگذاری یک قطعه زمین واقع در خیابان شهید مدنی / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین واقع در خیابان شهید مدنی
 57. مزایده اجاره مکان ورزشی پیست اسکیت نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مکان ورزشی پیست اسکیت نوبت دوم
 58. مزایده احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک / مزایده,مزایده احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک
 59. مزایده واگذاری اتاقی در کلینیک شماره 2 واقع در خیابان مولوی شهرکرد.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اتاقی در کلینیک شماره 2 واقع در خیابان مولوی شهرکرد....
 60. مزایده تعداد حدود 350 اصله / مزایده, مزایده تعداد حدود 350 اصله