سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصه و مزایده تاریخ 95.7.17 در سایت

 1. مزایده واگذاری به اجاره یک واحد کشتارگاه صنعتی دام / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره یک واحد کشتارگاه صنعتی دام
 2. مناقصه تامین کالا، مصالح، تجهیزات و عملیات اجرایی بصورت توام PC برای اصلاح خط انتقال آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین کالا، مصالح، تجهیزات و عملیات اجرایی بصورت توام PC برای اصلاح خط انتقال آب
 3. مزایده عملیات بهره برداری از پارکینگ عمومی پوریای ولی / آگهی مزایده عمومی, مزایده عملیات بهره برداری از پارکینگ عمومی پوریای ولی
 4. مناقصه نگهداری مرکز تحقیقات ، آموزش و مشاوره فضای سبز و.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری مرکز تحقیقات ، آموزش و مشاوره فضای سبز و.... نوبت دوم
 5. مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز
 6. مناقصه خرید 45 تن متریال سربی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 45 تن متریال سربی
 7. مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز
 8. مزایده ملک مسکونی با عرصه 94.60متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مسکونی با عرصه 94.60متر نوبت دوم
 9. مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات متفرقه، نصب کنتور و رگلاتور... / آگهی مناقصه, مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات متفرقه، نصب کنتور و رگلاتور...
 10. مزایده املاک مساحت 2025 و 306.12متر / مزایده,مزایده املاک مساحت 2025 و 306.12متر
 11. خلاصه آگهی مناقصه خرید 10 قلم کابل ژله فیلد خاکی / خلاصه آگهی مناقصه , خلاصه آگهی مناقصه خرید 10 قلم کابل ژله فیلد خاکی
 12. مناقصه گازرسانی به روستاهای محور نسر ... / آگهی مناقصه , مناقصه گازرسانی به روستاهای محور نسر ...
 13. فراخوان استعلام اجرای پروژه تست و ترزیق گاز شهرکها / فراخوان استعلام ،فراخوان استعلام اجرای پروژه تست و ترزیق گاز شهرکها
 14. مزایده نوار تیپ ضایعاتی / آگهی مزایده,مزایده نوار تیپ ضایعاتی
 15. مناقصه آرد گندم خبازی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه آرد گندم خبازی
 16. مناقصه تهیه تجهیزات و سیم کشی فیبر نوری خطوط 63 ..... -نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه تجهیزات و سیم کشی فیبر نوری خطوط 63 ..... نوبت دوم
 17. فراخوان تعویض پنجره های معمولی با پنجره های دو جداره صنعتی تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان تعویض پنجره های معمولی با پنجره های دو جداره صنعتی تجدید نوبت دوم
 18. فراخوان مزایده مدیریت و نگهداری بنادر صیادی -نوبت دوم / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده مدیریت و نگهداری بنادر صیادی نوبت دوم
 19. مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری
 20. مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه پنج ساله به همراه سرمایه گذاری / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه پنج ساله به همراه سرمایه گذاری
 21. تجدید مناقصه واگذاری بخشی از خدمات (برنامه ریزی و امور اقتصادی) ..... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری بخشی از خدمات (برنامه ریزی و امور اقتصادی) ..... نوبت دوم
 22. فراخوان امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی کوی پردیس / فراخوان مناقصه, فراخوان امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی کوی پردیس
 23. مزایده پیش فروش 440 متر واحد تجاری / مزایده,مزایده پیش فروش 440 متر واحد تجاری
 24. مزایده فروش و اجاره مغازه / مزایده,مزایده فروش و اجاره مغازه
 25. مزایده یکباب مغازه تجاری به متراژ 23متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه تجاری به متراژ 23متر
 26. مزایده فروش زمین و ساختمان مسکونی بخش 23 نکا / مزایده,مزایده فروش زمین و ساختمان مسکونی بخش 23 نکا
 27. مزایده فروش یک دستگاه خودروی هیوندای توسان / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی هیوندای توسان
 28. فراخوان اجرای اسکلت و سقف بتنی / فراخوان عمومی,فراخوان اجرای اسکلت و سقف بتنی
 29. مزایده ساختمان مسکونی مساحت 423.7متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 423.7متر
 30. آگهی مزایده خودرو / آگهی مزایده خودرو
 31. مزایده پکیج دیواری / مزایده,مزایده پکیج دیواری
 32. مزایده ششدانگ پلاک 34 فرعی از باقی مانده 1298 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 34 فرعی از باقی مانده 1298 اصلی
 33. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا
 34. مزایده فروش زمین به مساحت 979/85مترمربع / مزایده,مزایده فروش زمین به مساحت 979/85مترمربع
 35. فراخوان دستگاه بورینگ ماشین افقی نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان دستگاه بورینگ ماشین افقی نوبت اول نوبت دوم
 36. مزایده اجاره یک اتاق / مزایده, مزایده اجاره یک اتاق
 37. تجدید مزایده فروش یک دستگاه چرخ و فلک و یک قطعه زمین تجدید نوبت دوم / تجدید مزایده,مزایده فروش یک دستگاه چرخ و فلک و یک قطعه زمین تجدید نوبت دوم
 38. مناقصه تامین نیروی انسانی جهت امورات جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت امورات جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر... نوبت دوم
 39. مزایده ملک فاقد سند رسمی با عرصه 1820متر / مزایده,مزایده ملک فاقد سند رسمی با عرصه 1820متر
 40. مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین سیصد متری / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین سیصد متری
 41. مزایده یکباب مغازه و ملک مسکونی / مزایده,مزایده یکباب مغازه و ملک مسکونی
 42. مزایده زمین دارای پلاک ثبتی 16.72 / مزایده,مزایده زمین دارای پلاک ثبتی 16.72
 43. مزایده فروش زمین مساحت 3661متر بخش بیست و سه / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 3661متر بخش بیست و سه
 44. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان زمین / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان زمین
 45. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مزروعی 7450متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مزروعی 7450متر
 46. مزایده زمین مساحت 16/500مترمربع / مزایده,مزایده زمین مساحت 16/500مترمربع
 47. مزایده یک واحد کارخانه تولیدی / مزایده,مزایده یک واحد کارخانه تولیدی
 48. مزایده عرصه و اعیان کارخانه تولیدی و ماشین آلات / مزایده,مزایده عرصه و اعیان کارخانه تولیدی و ماشین آلات
 49. مزایده یک عدد درب ضد سرقت / آگهی مزایده , مزایده یک عدد درب ضد سرقت
 50. مزایده فروش 500 هزار تن سنگ آهن کلوخه..... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 500 هزار تن سنگ آهن کلوخه.....
 51. مناقصه بهره برداری و نگهداری نواحی عمرانی و شبکه اصلی طرح شبکه آبیاری- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه بهره برداری و نگهداری نواحی عمرانی و شبکه اصلی طرح شبکه آبیاری- نوبت دوم
 52. فراخوان مزایده بیلبوردهای تبلیغاتی95.7.17 / فراخوان مزایده, فراخوان مزایده بیلبوردهای تبلیغاتی95.7.17
 53. فراخوان مناقصه پروژه احداث خط لوله - نوبت دوم / مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه احداث خط لوله - نوبت دوم
 54. فراخوان تعداد 7 دستگاه کامیون با تجهیزات آتش نشانی / فراخوان , فراخوان تعداد 7 دستگاه کامیون با تجهیزات آتش نشانی
 55. فراخوان اجاره 20 مجموعه تلمبه چند فازی سیار mmpp / مناقصه , فراخوان اجاره 20 مجموعه تلمبه چند فازی سیار mmpp
 56. مناقصه عملیات مرمت و لکه گیری و ترمیم ترانشه و آسفالت ریزی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مرمت و لکه گیری و ترمیم ترانشه و آسفالت ریزی و ...نوبت دوم
 57. مناقصه خرید تجهیزات سامانه نظارت تصویری / مناقصه ،مناقصه خرید تجهیزات سامانه نظارت تصویری
 58. آگهی مزایده عمومی فروش دو دستگاه خودرو مزدا / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش دو دستگاه خودرو مزدا
 59. مزایده پلاک ثبتی بخش5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش5 ثبت اصفهان
 60. مزایده ششدانگ ملک به مساحت 35/40متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 35/40متر مرحله اول
 61. مزایده فروش ماشین آلات نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش ماشین آلات نوبت دوم
 62. فراخوان احداث شبکه فرعی آبیاری بارانی و قطره ای واحدهای عمرانی / آگهی فراخوان عمومی احداث شبکه فرعی آبیاری بارانی و قطره ای واحدهای عمرانی... نوبت اول
 63. مزایده املاک و انواع ماشین آلات نوبت دوم 95.7.17 / مزایده,مزایده املاک و انواع ماشین آلات نوبت دوم 95.7.17
 64. فراخوان مجدد فروش انواع تیوب های آلیاژی، انواع ابزارآلات مستعمل و ...- 95.07.17 / آگهی فراخوان مزایده عمومی مجدد, فراخوان مجدد فروش انواع تیوب های آلیاژی، انواع ابزارآلات مستعمل و ...- 95.07.17
 65. مناقصه خرید و نصب سیستم و تجهیزات شبکه اتوماسیون اداری - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و نصب سیستم و تجهیزات شبکه اتوماسیون اداری مرحله دوم نوبت دوم
 66. مناقصه خرید کنتور خانگی آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور خانگی آب
 67. مناقصه خرید انواع تیر بتنی گرد / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید انواع تیر بتنی گرد
 68. مناقصه خرید مینی رک مخابراتی -95.07.17 / مناقصه عمومی, مناقصه خرید مینی رک مخابراتی -95.07.17
 69. مزایده انواع خودرو سواری و وانت -95.7.17 / مزایده عمومی, مزایده انواع خودرو سواری و وانت 95.7.17
 70. فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران انجام مطالعات و نظارت پروژه های راه های حوزه استحفاظی- 95.07.17 / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران انجام مطالعات و نظارت پروژه های راه های حوزه استحفاظی-95.07.17
 71. مناقصه ارائه خدمات حرفه ای مالی و حسابداری- نوبت دوم / آگهی شرکت در مناقصه , مناقصه ارائه خدمات حرفه ای مالی و حسابداری- نوبت دوم
 72. آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی بسته بندی و نگهداری دام....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی بسته بندی و نگهداری دام.....نوبت دوم
 73. فراخوان عمومی واگذاری سایت پردازش پسماند.. مرحله چهارم - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عمومی واگذاری سایت پردازش پسماند.. مرحله چهارم نوبت دوم
 74. مناقصه عملیات احداث ساختمان دهیاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث ساختمان دهیاری
 75. فراخوان مناقصه LINE BRAKE VALVE 8" CL600 SUITABLE FOR PIGGING... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه LINE BRAKE VALVE 8" CL600 SUITABLE FOR PIGGING...
 76. مزایده یک واحد مسکونی خشت و گل قدیمی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی خشت و گل قدیمی نوبت دوم
 77. مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه عمومی , مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان
 78. قبول شریک سرمایه گذار جهت انجام پروژه شهرک فرودگاهی / قبول شریک سرمایه گذار جهت انجام پروژه شهرک فرودگاهی
 79. مناقصه عملیات جدول گذاری معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جدول گذاری معابر روستا
 80. مناقصه بیس و آسفالت و ترمیم زیرسازی شهرک -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بیس و آسفالت و ترمیم زیرسازی شهرک -نوبت دوم
 81. مزایده ششدانگ زمین با اعیانی احداثی 1920متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با اعیانی احداثی 1920متر
 82. ارزیابی کیفی تجدید خرید 17295 عدد کنتور گاز خانگی / مناقصه,مناقصه ارزیابی کیفی تجدید خرید 17295 عدد کنتور گاز خانگی
 83. مناقصه پیمان خدمات عمومی و نظافت و باغبانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی,مناقصه پیمان خدمات عمومی و نظافت و باغبانی نوبت دوم
 84. مزایده فروش لوله تجدید / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش لوله تجدید
 85. تجدید مزایده واگذاری 9 قطعه زمین در شهرک صنعتی نیکو اشکذر / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری 9 قطعه زمین در شهرک صنعتی نیکو اشکذر
 86. مزایده واگذاری پروژه 1008 واحدی مسکن مهر / مزایده,مزایده واگذاری پروژه 1008 واحدی مسکن مهر
 87. مناقصه پروژه خط تغذیه و شبکه گازرسانی به شهرک توحید .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه خط تغذیه و شبکه گازرسانی به شهرک توحید .... نوبت دوم
 88. مزایده واگذاری پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارائه خدمات پستی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارائه خدمات پستی نوبت دوم
 89. مناقصه محوطه سازی -احداث کانال..... / مناقصه , مناقصه محوطه سازی -احداث کانال...
 90. مزایده ششدانگ عرصه تعداد نه قطعه با کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه تعداد نه قطعه با کاربری مسکونی نوبت دوم
 91. مناقصه حمل آسفالت و حمل مصالح از کارخانه آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه حمل آسفالت و حمل مصالح از کارخانه آسفالت نوبت دوم
 92. مزایده مقدار ششدانگ اپارتمان 70.18مترمربع / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ اپارتمان 70.18مترمربع
 93. مناقصه قرارداد واگذاری فعالیتهای خرید کالا و خدمات و انجام امور کارپردازی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرارداد واگذاری فعالیتهای خرید کالا و خدمات و انجام امور کارپردازی تجدید
 94. مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز... / آگهی مناقصه , مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز...
 95. ارزیابی کیفی سازندگان قاب ، بازو و رابط رک جهت تجهیز انبار تجدید نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی سازندگان , ارزیابی کیفی سازندگان قاب ، بازو و رابط رک جهت تجهیز انبار تجدید نوبت دوم
 96. مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب طبقه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب طبقه چهارم
 97. مزایده ششدانگ اپارتمان سمت غرب طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سمت غرب طبقه دوم
 98. فراخوان انجام امور تاسیسات شرکت مدیریت شبکه برق ایران / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان انجام امور تاسیسات شرکت مدیریت شبکه برق ایران
 99. مزایده ششدانگ اپارتمان 114.62مترمربع قطعه سه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 114.62مترمربع قطعه سه
 100. مزایده یک دستگاه خمیرگیر 1 کیسه با گیربکس / مزایده, مزایده یک دستگاه خمیرگیر 1 کیسه با گیربکس
 101. مزایده یک قطعه زمین مسکونی 844متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 844متر مرحله دوم
 102. مزایده مقدار 120 مترمربع ملک نوبت دوم / مزایده,مزایده مقدار 120 مترمربع ملک نوبت دوم
 103. مزایده یک قطعه عرصه به مساحت هفت هزار متر مشاع از 50 هزار متر / مزایده,مزایده یک قطعه عرصه به مساحت هفت هزار متر مشاع از 50 هزار متر
 104. مزایده یک قطعه عرصه زراعی میزان 14700متر مشاع از اراضی شورایی / مزایده,مزایده یک قطعه عرصه زراعی میزان 14700متر مشاع از اراضی شورایی
 105. مزایده ششدانگ اپارتمان قولنامه ای مساحت 50متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قولنامه ای مساحت 50متر نوبت اول
 106. مزایده یک واحد مسکونی 67.27متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی 67.27متر
 107. مزایده یک واحد مسکونی با 1.85متر تراس نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی با 1.85متر تراس نوبت اول
 108. مزایده ملک ششدانگ یکباب تجاری طبقه زیرزمین 20.18متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک ششدانگ یکباب تجاری طبقه زیرزمین 20.18متر مرحله اول
 109. مزایده فروش مقدار 50 تن مرکبات شامل پرتغال و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش مقدار 50 تن مرکبات شامل پرتغال و ...
 110. مزایده زمین شالیزاری و خانه و محوطه نوبت سوم / مزایده,مزایده زمین شالیزاری و خانه و محوطه نوبت سوم
 111. اصلاحیه مزایده زمین / اصلاحیه , اصلاحیه مزایده زمین
 112. فراخوان عمومی تکمیل ساختمان کلینیک ویژه- نوبت دوم / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی تکمیل ساختمان کلینیک ویژه- نوبت دوم
 113. مزایده منزل مسکونی مساحت 166متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 166متر نوبت دوم
 114. مزایده یک قطعه زمین زراعی ابی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی ابی نوبت اول
 115. مزایده ششدانگ زمین مساحت 5 هکتار با کاربری زراعی و دیم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5 هکتار با کاربری زراعی و دیم
 116. مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان اسناد ذمه / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان اسناد ذمه
 117. مزایده یک دستگاه جک بالابر چهارستون برقی / مزایده ,مزایده یک دستگاه جک بالابر چهارستون برقی مرحله اول
 118. مزایده یکباب ساختمان در سه طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان در سه طبقه نوبت اول
 119. مزایده پنج دستگاه الکتروپمپ کفکش چاه چهل ... نوبت دوم / مزایده پنج دستگاه الکتروپمپ کفکش چاه چهل ... نوبت دوم