سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

اطلاعات مناقصه و مزایده 95.5.7 (بخش پنجم)

 

 1. مزایده واگذاری یک باب ساختمان / مزایده واگذاری یک باب ساختمان
 2. اصلاحیه مناقصه خدمات خودرویی -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه, مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه)-اصلاحیه
 3. مناقصه واگذاری امور خدمات (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه
 4. مناقصه احداث ساختمان اداری فرمانداری کلاردشت / آگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اداری فرمانداری کلاردشت
 5. استعلام دستگاه نوار قلب KENZ / استعلام , استعلام دستگاه نوار قلب KENZ
 6. مزایده یک قطعه زمین 2000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 2000متر نوبت اول
 7. استعلام ماکارانی 700 گرمی زرماکارون / استعلام , استعلام ماکارانی 700 گرمی زرماکارون
 8. استعلام رب گوجه فرنگی حلب 18 کیلوگرم ایساتیس / استعلام , استعلام رب گوجه فرنگی حلب 18 کیلوگرم ایساتیس
 9. استعلام اسکناس شمار رومیزی / استعلام , استعلام اسکناس شمار رومیزی
 10. مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 101/7متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 101/7متر
 11. مزایده یک واحد ساختمان مسکونی ویلایی نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان مسکونی ویلایی نوبت اول
 12. مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم / مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم
 13. فراخوان مناقصه انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، تعمیرات و توسعه شبکه و انشعابات در سطح ناحیه قاین نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، تعمیرات و توسعه شبکه و انشعابات در سطح ناحیه قاین نوبت دوم
 14. مناقصه آسفالت معابر مارلیک..... نوبت دم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت معابر مارلیک..... نوبت دوم
 15. مزایده واگذاری بصورت اجاره مجموعه کشتارگاه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بصورت اجاره مجموعه کشتارگاه نوبت دوم
 16. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف نوبت دوم
 17. مناقصه ساخت داخلی قطعات شیرآلات پالایشگاهی / مناقصه ،مناقصه ساخت داخلی قطعات شیرآلات پالایشگاهی
 18. مناقصه تهیه , تجهیزات ,نصب و برج سیم کشی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه , تجهیزات ,نصب و برج سیم کشی ... نوبت دوم
 19. فراخوان مزایده اجاره یک قطعه زمین با مساحتی در حدود 6904 مترمربع - نوبت دوم / مزایده ,فراخوان مزایده اجاره یک قطعه زمین با مساحتی در حدود 6904 مترمربع -نوبت دوم
 20. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشجر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشجر نوبت دوم
 21. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت دویست متر نوبت اول
 22. مزایده دو قطعه زمین با سند عادی نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین با سند عادی نوبت دوم
 23. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان بخش 28 مساحت 201متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان بخش 28 مساحت 201متر
 24. مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی یک قطعه زمین با سند ثبتی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی یک قطعه زمین با سند ثبتی
 25. ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تامین ، نصب و راه اندازی 4 دستگاه توربو ژنراتور- نوبت دوم / ارزیابی کیفی مناقصه , ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تامین ، نصب و راه اندازی 4 دستگاه توربو ژنراتور- نوبت دوم
 26. آگهی شناسایی سرمایه گذار مشترک در ساخت و ساز فرهنگسرا ، مهمانسرا ، متل و رستوران و ایجاد فضای ورزشی - نوبت دوم / آگهی شناسایی سرمایه گذار , آگهی شناسایی سرمایه گذار مشترک در ساخت و ساز فرهنگسرا ، مهمانسرا ، متل و رستوران و ایجاد فضای ورزشی- نوبت دوم
 27. مزایده یک دستگاه گریدر گالیون / مزایده,مزایده یک دستگاه گریدر گالیون
 28. مناقصه انجام عملیات استخراج ، سایزبندی ... سنگ آهک- تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات استخراج ، سایزبندی ... سنگ آهک- تجدید نوبت دوم
 29. مناقصه اجرای طرح های مرتبط با تعریض بلوار رهبر (باند 7 متری) / مناقصه , مناقصه اجرای طرح های مرتبط با تعریض بلوار رهبر (باند 7 متری)
 30. تجدید مزایده نسبت به واگذاری 2 باب واحد تجاری و 4 باب زیرزمین ... تجدید 95.5.7 / تجدید آگهی مزایده ، مزایده نسبت به واگذاری 2 باب واحد تجاری و 4 باب زیرزمین ...تجدید 95.5.7
 31. مزایده یک دستگاه تراش 2 متری / مزایده , مزایده یک دستگاه تراش 2 متری
 32. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مشجر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مشجر نوبت اول
 33. مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ملک / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ملک
 34. مزایده واگذاری مرکز فیزیوتراپی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مرکز فیزیوتراپی
 35. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه نوزده / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه نوزده
 36. مناقصه ساختمان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ... / مناقصه ساختمان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ...
 37. مزایده یک دستگاه خودروی سواری ال 90 / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده یک دستگاه خودروی سواری ال 90
 38. مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی
 39. فراخوان انتخاب مشاور جهت مطالعه طراحی تقاطع / فراخوان , فراخوان انتخاب مشاور جهت مطالعه طراحی تقاطع
 40. مزایده اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ / مزایده , مزایده اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ
 41. مناقصه ساختمان مرکز مدیریت حوادث و اموریتهای پزشکی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ساختمان مرکز مدیریت حوادث و اموریتهای پزشکی نوبت دوم
 42. مزایده فروش سنگ تراورتن / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول,مزایده فروش سنگ تراورتن
 43. مزایده ششدانگ پلاک 55468 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 55468 فرعی از یک اصلی
 44. مزایده امتیاز یک واحد اپارتمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده امتیاز یک واحد اپارتمان مسکونی نوبت اول
 45. مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول / مزایده, مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول
 46. مزایده ششدانگ زمین قطعه 79 تفکیکی / مزایده, مزایده ششدانگ زمین قطعه 79 تفکیکی
 47. مزایده فروش یکدستگاه کامیون مشبک فلزی نوتون / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون مشبک فلزی نوتون
 48. مزایده اپارتمان اموال منقول نوبت دوم / مزایده, مزایده اپارتمان اموال منقول نوبت دوم
 49. مزایده آپارتمان دو طبقه هر کدام 110متر / مزایده,مزایده اپارتمان دو طبقه هر کدام 110متر
 50. مزایده فروش یکدستگاه کارخانه آسفالت 120 تنی و یکدستگاه سنگ شکن... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کارخانه آسفالت 120 تنی و یکدستگاه سنگ شکن... نوبت دوم
 51. مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان سینا و شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرند / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان سینا و شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرند
 52. مناقصه ساماندهی اطراف امامزاده سید سلطان احمد و اجرای پل دهشتر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه ساماندهی اطراف امامزاده سید سلطان احمد و اجرای پل دهشتر نوبت دوم
 53. مناقصه تکمیل احداث مرکز بهداشتی درمانی مرادآباد... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل احداث مرکز بهداشتی درمانی مرادآباد... نوبت دوم
 54. مزایده نسبت به فروش یک دستگاه پژو 405 مدل 87 - مرحله دوم نوبت اول / مزایده نسبت به فروش یک دستگاه پژو 405 مدل 87 - مرحله دوم نوبت اول
 55. مناقصه واگذاری عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب معابر و نگهداری و .... / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب معابر و نگهداری و ....
 56. مناقصه احداث کتابخانه امام رضا ع واقع در شهر نهبندان / فراخوان پیمانکار جهت مناقصه , مناقصه احداث کتابخانه امام رضا ع واقع در شهر نهبندان
 57. تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر نقاب / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر نقاب
 58. مناقصه نصب پله های برقی / آگهی مناقصه,مناقصه نصب پله های برقی
 59. مناقصه تامین نیروی انسانی- 95.05.06 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی- 95.05.06
 60. همایش بین المللی نظم امنیتی منطقه ای در غرب آسیا / همایش بین المللی نظم امنیتی منطقه ای در غرب آسیا