سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش چهارم لیست مناقصه و مزایده 95.4.8

 

 1. مرحله دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای پرسنل -تجدید مرحله دوم
 2. مناقصه عملیات جدول گذاری و بلوک فرش باند کندرو بلوار امام رضا (ع)- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات جدول گذاری و بلوک فرش باند کندرو بلوار امام رضا (ع)- نوبت دوم
 3. مناقصه امور طبخ و توزیع غذا و امور نگهداشت تاسیسات / مناقصه عمومی , مناقصه امور طبخ و توزیع غذا و امور نگهداشت تاسیسات
 4. مزایده اموال تملیکی / مزایده,مزایده اموال تملیکی
 5. فراخوان طراحی پوستر / فراخوان طراحی پوستر
 6. مزایده فروش انواع بشکه پلاستیکی و آهنی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع بشکه پلاستیکی و آهنی و ...
 7. مزایده فروش یک دستگاه فتوکپی و میز مربوطه / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه فتوکپی و میز مربوطه
 8. مزایده چهار دانگ از ششدانگ ملک بخش ده تهران / مزایده,مزایده چهار دانگ از ششدانگ ملک بخش ده تهران
 9. مزایده فروش تعداد سه عدد یونیت کامل دندانپزشکی / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد سه عدد یونیت کامل دندانپزشکی
 10. مناقصه پروژه بازیافت گازهای ارسالی به مشعل FGR - 95.04.08 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه بازیافت گازهای ارسالی به مشعل FGR - 95.04.08
 11. فراخوان عمومی واگذاری سایت پردازش پسماند.. مرحله دوم- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عمومی واگذاری سایت پردازش پسماند.. مرحله دوم نوبت دوم
 12. مناقصات تامین تجهیزات سخت افزاری و شبکه جهت توسعه سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجاری فرامرزی / آگهی مناقصات عمومی یک و دو مرحله ای , مناقصات تامین تجهیزات سخت افزاری و شبکه جهت توسعه سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجاری فرامرزی
 13. اصلاحیه مناقصه اجرای پمپاژ آب کشاورزی مسن-اصلاحیه / اصلاحیه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پمپاژ کشاورزی مسن -اصلاحیه
 14. مناقصه اتصال خیابان کمربندی جنوبی از قشلاق ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اتصال خیابان کمربندی جنوبی از قشلاق ... نوبت دوم
 15. مناقصه خریداری مقداری لوله پلی اتیلن 400 مورد نیاز / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری مقداری لوله پلی اتیلن 400 مورد نیاز
 16. مزایده فروش یک دستگاه فکس و سه دستگاه کولر گازی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه فکس و سه دستگاه کولر گازی
 17. مزایده پلاک ثبتی 74/35641 بخش یازده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 74/35641 بخش یازده
 18. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی مساحت 78/92متر اسناد ذمه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی مساحت 78/92متر اسناد ذمه
 19. مزایده مال تعرفه شده یک قطعه زمین 205متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مال تعرفه شده یک قطعه زمین 205متر نوبت دوم
 20. مزایده فروش یک دستگاه خودروی پراید / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی پراید
 21. مزایده یک سالن اصلی در محوطه شرکت به صورت سوله / مزایده,مزایده یک سالن اصلی در محوطه شرکت به صورت سوله
 22. مزایده یک دستگاه اپارتمان بخش یازده تهران / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان بخش یازده تهران
 23. مزایده فروش دستگاه لیبل زن و ... / مزایده,مزایده فروش دستگاه لیبل زن و ...
 24. مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام و ... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام و ...
 25. مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم
 26. مزایده یک قطعه زمین در پرونده کلاسه 940535 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین در پرونده کلاسه 940535 اموال غیرمنقول
 27. مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای مجتمع امام خمینی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای مجتمع امام خمینی نوبت دوم
 28. مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 29. مناقصه نگهداری ، شستشو و حفاظت فیزیکی... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری ، شستشو و حفاظت فیزیکی... نوبت دوم
 30. مناقصه عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب صدرا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب صدرا
 31. مناقصه خرید ابزار گروهی خط گرم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ابزار گروهی خط گرم
 32. مزایده اجاره تعدادی از فضاهای آموزشی / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از فضاهای آموزشی
 33. مزایده یک دستگاه کامیون کشنده سیستم دانگ فنگ / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده سیستم دانگ فنگ
 34. مزایده فضای مربوط به فروشگاه شهید مطهری نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده فضای مربوط به فروشگاه شهید مطهری نوبت دوم
 35. مزایده فضای مربوط به مدرسه ابتدایی اندیشه نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده فضای مربوط به مدرسه ابتدایی اندیشه نوبت دوم
 36. مزایده سه دانگ از ششدانگ خانه بخش هشت یزد / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ خانه بخش هشت یزد
 37. مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق در فضای حیاط نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق در فضای حیاط نوبت دوم
 38. مزایده واگذاریی به اجاره ساختمان فروشگاه معلم- 95.04.08 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره ساختمان فروشگاه معلم-95.04.08
 39. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 40. مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق داخل حیاط (نوبت دوم) / آگهی مزایده ,مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق داخل حیاط- نوبت دوم
 41. مناقصه خریداری 57 دستگاه کامپیوتر و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه خریداری 57 دستگاه کامپیوتر و ...
 42. مزایده یک دستگاه لودر کاترپلار - 95.4.8 / مزایده,مزایده یک دستگاه لودر کاترپلار - 95.4.8
 43. مزایده منزل مسکونی عرصه 127.40متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 127.40متر
 44. مزایده فضای تبلیغاتی بیلبوردها و پیشانی پلهای عابر پیاده حد فاصل محور بیستون ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فضای تبلیغاتی بیلبوردها و پیشانی پلهای عابر پیاده حد فاصل محور بیستون ... تجدید نوبت دوم
 45. مناقصه پروژه عملیات تکمیلی مجتمع فرهنگی و هنری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه عملیات تکمیلی مجتمع فرهنگی و هنری - نوبت دوم
 46. مزایده مازاد 1.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبت شده / مزایده,مزایده مازاد 1.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبت شده
 47. فراخوان ارزیابی کیفی تامین یک فروند شناور -نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی تامین یک فروند شناور - نوبت دوم
 48. مناقصه خرید دستگاه پکیج اسمز معکوس RO.... / مناقصه , مناقصه خرید دستگاه پکیج اسمز معکوس RO....
 49. مناقصه خرید کفش ایمنی / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید کفش ایمنی
 50. مناقصه واگذاری راهبری امور معدن و کارخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری راهبری امور معدن و کارخانه نوبت دوم
 51. مناقصه احداث دیوار اطراف تصفیه خانه شرق صدرا و جاده دسترسی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دیوار اطراف تصفیه خانه شرق صدرا و جاده دسترسی
 52. مناقصه نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای (توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع) ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای (توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع) ...
 53. مزایده ماشین آلات سبک و نیمه سنگین / آگهی مزایده , مزایده ماشین آلات سبک و نیمه سنگین
 54. مزایده ملک کلاسه 9109985627200025 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک کلاسه 9109985627200025 نوبت دوم
 55. مزایده فروش دام، دو دستگاه تراکتور و اقلام مستعمل / آگهی مزایده , مزایده فروش دام، دو دستگاه تراکتور و اقلام مستعمل
 56. مناقصه عملیات اجرایی پروژه کف سازی با بتن مسطح .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی پروژه کف سازی با بتن مسطح ....
 57. مناقصه MAGNETIC FLOW transmittre / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه MAGNETIC FLOW transmittre
 58. مناقصه تامین خودرو و انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودرو و انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان
 59. مناقصه واگذاری انجام خدمات اپراتوری و بهره برداری و نگهداری از خط انتقال آب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام خدمات اپراتوری و بهره برداری و نگهداری از خط انتقال آب
 60. مناقصه واگذاری عملیات رفع حوادث و اتفاقات انشعابات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات رفع حوادث و اتفاقات انشعابات

بخش سوم اخبار مناقصه و مزایده های 95.4.7

 

 1. مزایده یک دستگاه لودر کاترپلار - 95.4.8 / مزایده,مزایده یک دستگاه لودر کاترپلار - 95.4.8
 2. مزایده منزل مسکونی عرصه 127.40متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 127.40متر
 3. مزایده فضای تبلیغاتی بیلبوردها و پیشانی پلهای عابر پیاده حد فاصل محور بیستون ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فضای تبلیغاتی بیلبوردها و پیشانی پلهای عابر پیاده حد فاصل محور بیستون ... تجدید نوبت دوم
 4. مناقصه پروژه عملیات تکمیلی مجتمع فرهنگی و هنری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه عملیات تکمیلی مجتمع فرهنگی و هنری - نوبت دوم
 5. مزایده مازاد 1.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبت شده / مزایده,مزایده مازاد 1.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبت شده
 6. فراخوان ارزیابی کیفی تامین یک فروند شناور -نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی تامین یک فروند شناور - نوبت دوم
 7. مناقصه خرید دستگاه پکیج اسمز معکوس RO.... / مناقصه , مناقصه خرید دستگاه پکیج اسمز معکوس RO....
 8. مناقصه خرید کفش ایمنی / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید کفش ایمنی
 9. مناقصه واگذاری راهبری امور معدن و کارخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری راهبری امور معدن و کارخانه نوبت دوم
 10. مناقصه احداث دیوار اطراف تصفیه خانه شرق صدرا و جاده دسترسی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دیوار اطراف تصفیه خانه شرق صدرا و جاده دسترسی
 11. مناقصه نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای (توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع) ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای (توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع) ...
 12. مزایده ماشین آلات سبک و نیمه سنگین / آگهی مزایده , مزایده ماشین آلات سبک و نیمه سنگین
 13. مزایده ملک کلاسه 9109985627200025 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک کلاسه 9109985627200025 نوبت دوم
 14. مزایده فروش دام، دو دستگاه تراکتور و اقلام مستعمل / آگهی مزایده , مزایده فروش دام، دو دستگاه تراکتور و اقلام مستعمل
 15. مناقصه عملیات اجرایی پروژه کف سازی با بتن مسطح .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی پروژه کف سازی با بتن مسطح ....
 16. مناقصه MAGNETIC FLOW transmittre / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه MAGNETIC FLOW transmittre
 17. مناقصه تامین خودرو و انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودرو و انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان
 18. مناقصه واگذاری انجام خدمات اپراتوری و بهره برداری و نگهداری از خط انتقال آب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام خدمات اپراتوری و بهره برداری و نگهداری از خط انتقال آب
 19. مناقصه واگذاری عملیات رفع حوادث و اتفاقات انشعابات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات رفع حوادث و اتفاقات انشعابات
 20. مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا
 21. مزایده اپارتمان مسکونی بخش 5 یزد / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی بخش 5 یزد
 22. فراخوان طراحی تفصیلی , تهیه تجهیزات , اصلاح ...نوبت دوم / فراخوان طراحی تفصیلی , تهیه تجهیزات , اصلاح ... نوبت دوم
 23. آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری ، تامین و تولید ، بهره برداری و نگهداری از شبکه های توزیع آب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری ، تامین و تولید ، بهره برداری و نگهداری از شبکه های توزیع آب
 24. مزایده یک دانگ و 200 هزارم دانگ از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک دانگ و 200 هزارم دانگ از ششدانگ منزل مسکونی
 25. تجدید مناقصه تامین آهن آلات / تجدید مناقصه ,مناقصه تامین آهن آلات
 26. مزایده یک سهم از 204 سهم مشاع از منزل مسکونی مرحله دوم / مزایده,مزایده یک سهم از 204 سهم مشاع از منزل مسکونی مرحله دوم
 27. اطلاعیه مناقصه عملیات بررسی اسناد و آماده سازی پرونده های وارداتی ارجاعی / اطلاعیه مناقصه ،اطلاعیه مناقصه عملیات بررسی اسناد و آماده سازی پرونده های وارداتی ارجاعی
 28. مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت
 29. مناقصه خرید دبه ماست 2200 گرمی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید دبه ماست 2200 گرمی
 30. مزایده فروش مجتمع مسکونی بهاران شامل 22 دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده فروش مجتمع مسکونی بهاران شامل 22 دستگاه آپارتمان
 31. مزایده سرقفلی یکباب مغازه اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه اموال غیرمنقول نوبت اول
 32. فراخوان سرمایه گذار در احداث، راه اندازی و بهره برداری از مجموعه تفریحی (شهربازی) / آگهی فراخوان سرمایه گذار, فراخوان سرمایه گذار در احداث، راه اندازی و بهره برداری از مجموعه تفریحی (شهربازی)
 33. مزایده فروش گاو شیری و تلیسه آبستن و گوساله نر پرواری-95.04.08 / آگهی مزایده , مزایده فروش گاو شیری و تلیسه آبستن و گوساله نر پرواری -95.04.08
 34. مناقصه چاپ و خرید 5000 جلد دفتر ثبت داروهای خاص / آگهی مناقصه, مناقصه چاپ و خرید 5000 جلد دفتر ثبت داروهای خاص
 35. فراخوان مسابقه طراحی / فراخوان, فراخوان مسابقه طراحی
 36. مناقصه خرید 3 ست کامل عایق حرارتی ژاکتی (بجز محفظه احتراق) توربین های واحدهای گازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 3 ست کامل عایق حرارتی ژاکتی (بجز محفظه احتراق) توربین های واحدهای گازی
 37. مناقصه ماشینکاری دو نمونه قطعه آلومینیومی / آگهی مناقصه,مناقصه ماشینکاری دو نمونه قطعه آلومینیومی
 38. مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های سطح شهرداری منطقه ...تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های سطح شهرداری منطقه ...تجدید
 39. مزایده املاک مازاد بر نیاز با شرایط ویژه و استثنایی / مزایده,مزایده املاک مازاد بر نیاز با شرایط ویژه و استثنایی
 40. مزایده واگذاری به اجاره سالن بدنسازی با تجهیزات، کافی شاپ و ... / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره سالن بدنسازی با تجهیزات، کافی شاپ و ...
 41. مزایده ششدانگ عرصه واعیان ملک نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه واعیان ملک نوبت اول
 42. مزایده فروش یکصد تن استون 99/9 / آگهی مزایده,مزایده فروش یکصد تن استون 99/9
 43. مزایده فروش پراید مدل 91 و 93 سفید / مزایده, مزایده فروش پراید مدل 91 و 93 سفید
 44. مزایده واگذاری آرایشگاه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری آرایشگاه
 45. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پرشیا نقره ای رنگ / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پرشیا نقره ای رنگ
 46. مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان / آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان
 47. مزایده فروش لوازم های مستعمل، اعم از کولر، میز و صندلی و غیره / آگهی مزایده, مزایده فروش لوازم های مستعمل، اعم از کولر، میز و صندلی و غیره
 48. مزایده یک دستگاه سواری ریو / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری ریو
 49. مناقصه تأمین دستگاه اکسیژن ساز دستگاه ساکشن و ... / فراخوان شناسایی تأمین کننده, مناقصه تأمین دستگاه اکسیژن ساز دستگاه ساکشن و ...
 50. مزایده فروش پالت فلزی، ضایعات فلزی و چدنی، ضایعات مسی، / آگهی مزایده, مزایده فروش پالت فلزی، ضایعات فلزی و چدنی، ضایعات مسی،
 51. مزایده تعدادی از ماشین آلات سبک، سنگین و تجهیزات و اموال مستعمل / آگهی مزایده, مزایده تعدادی از ماشین آلات سبک، سنگین و تجهیزات و اموال مستعمل
 52. مزایده پراید / آگهی مزایده , مزایده پراید
 53. مزایده پراید / آگهی مزایده , مزایده پراید
 54. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب
 55. مزایده واگذاری قسمت اداری و فرهنگی و بهره برداری از رستوران / آگهی مزایده معاملات متوسط,مزایده واگذاری قسمت اداری و فرهنگی و بهره برداری از رستوران
 56. مزایده ملک بخش یک ملایر مقدار 255.1متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش یک ملایر مقدار 255.1متر نوبت دوم
 57. مناقصه جمع آوری آب های سطحی / مناقصه , مناقصه جمع آوری آب های سطحی
 58. مناقصه خرید تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و اجرای آن / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و اجرای آن
 59. مزایده عمومی میلگردهای مازاد برنیاز / مزایده عمومی, مزایده عمومی میلگردهای مازاد برنیاز
 60. ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکاران پذیرایی (کترینگ) برنامه های مرکز همایش های بین المللی / ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکاران پذیرایی (کترینگ) برنامه های مرکز همایش های بین المللی