سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات و مزایدات در تاریخ 96.10.11 در سایت پارس نماد

  1. مناقصه خرید لوله داربست بندی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده , مناقصه خرید لوله داربست بندی - نوبت دوم
  2. مناقصه عمومی بارگیری ، حمل و تخلیه ضایعات جامد و پسماندهای دستگاههای- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بارگیری ، حمل و تخلیه ضایعات جامد و پسماندهای دستگاههای - نوبت دوم
  3. مناقصه تامین 2000 تن کاغذ رول روزنامه / مناقصه , مناقصه تامین 2000 تن کاغذ رول روزنامه
  4. مناقصه پیگرانی هوشمند...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پیگرانی هوشمند ...نوبت دوم
  5. مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی ، بهره برداری و ساماندهی هوشمند ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی ، بهره برداری و ساماندهی هوشمند ...نوبت دوم
  6. مناقصه انجام فرایند مونتاژ برخی از قطعات / مناقصه , مناقصه انجام فرایند مونتاژ برخی از قطعات
  7. فراخوان تحقیق و عیب یابی ماشین آلات دوار و ترانسفورماتورهای برق / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تحقیق و عیب یابی ماشین آلات دوار و ترانسفورماتورهای برق
  8. مناقصه اجرای یکپارچه عملیات عمرانی معابر ... / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای یکپارچه عملیات عمرانی معابر ...
  9. تجدید فراخوان بین المللی تامین زیرساخت CDN و فضای ذخیره سازی ابری - نوبت دوم / تجدید فراخوان بین المللی , تجدید فراخوان بین المللی تامین زیرساخت CDN و فضای ذخیره سازی ابری - نوبت دوم
  10. تمدید مناقصه خرید 7 آیتم اقلام یدکی کمپرسور اینگرسولراند سنتیک / تمدید مناقصه عمومی , تمدید مناقصه خرید 7 آیتم اقلام یدکی کمپرسور اینگرسولراند سنتیک
  11. مناقصه انجام 15000 متر عملیات چاه پیمایی ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه انجام 15000 متر عملیات چاه پیمایی ... (نوبت دوم)
  12. فراخوان تعمیرات اساسی و توسعه آزمایشگاه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان تعمیرات اساسی و توسعه آزمایشگاه
  13. اطلاعیه مناقصه نظافت و پاکسازی اماکن و محوطه / اطلاعیه ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه, اطلاعیه مناقصه نظافت و پاکسازی اماکن و محوطه
  14. تجدید مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات کلرزنی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات کلرزنی - نوبت دوم
  15. فراخوان نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب / فراخوان ، فراخوان نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب
  16. فراخوان شناسایی و ارزیابی عملیات احداث شبکه آبیاری ...نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان شناسایی و ارزیابی عملیات احداث شبکه آبیاری ...نوبت دوم
  17. مناقصه خرید 80 دستگاه کنتور بازار برق - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 80 دستگاه کنتور بازار برق - نوبت دوم
  18. فراخوان مناقصه خرید هادی پرظرفیت ACSS / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید هادی پرظرفیت ACSS
  19. مناقصه خرید آجرنسوز / مناقصه خرید آجرنسوز
  20. فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی مشاور برای انجام خدمات نظارت / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی مشاور برای انجام خدمات نظارت
  21. مناقصه اجرای پروژه مرمت معابر ، جداول و پیاده روسازی بوستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه مرمت معابر ، جداول و پیاده روسازی بوستان
  22. تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 25000 متر خط تغذیه 96.10.11 / تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی ، تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 25000 متر خط تغذیه 96.10.11
  23. مناقصه پروژه رفیوژ خیابان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه رفیوژ خیابان - نوبت دوم
  24. تجدید مناقصه عملیات پرتونگاری سرجوش لوله های و اتصالات فولادی خط آبرسانی / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات پرتونگاری سرجوش لوله های و اتصالات فولادی خط آبرسانی
  25. مناقصه خرید انواع لامپ گازی و ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه های عمومی, مناقصه خرید انواع لامپ گازی و ...نوبت دوم
  26. تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه فاضلاب و ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه فاضلاب و ...
  27. مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و ...
  28. مناقصه واگذاری امور خدماتی ، تاسیسات و فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی ، تاسیسات و فضای سبز
  29. مناقصه خرید 14 کد قطعات کد 09 / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 14 کد قطعات کد 09
  30. فراخوان تجدید مناقصه عمومی لوله گذاری و احداث ابنیه - نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه عمومی لوله گذاری و احداث ابنیه - نوبت دوم
  31. مناقصه مجموعه نیروی انسانی / اگهی مناقصه , مناقصه مجموعه نیروی انسانی
  32. مناقصه اجرای فاز دوم پارک رسالت نوبت دوم / آگهی شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای فاز دوم پارک رسالت نوبت دوم
  33. تجدید مناقصه عملیات خشن تراشی 32 عدد شیرهای سرچاهی / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات خشن تراشی 32 عدد شیرهای سرچاهی
  34. مناقصه پیمانسپاری ایاب و ذهاب و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمانسپاری ایاب و ذهاب و ...
  35. تجدید مناقصه حفاری دو حلقه چاه به روش دورانی...نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه حفاری دو حلقه چاه به روش دورانی...نوبت دوم
  36. مناقصه خرید اقلام حفاظت فردی ، ایمنی ، پلیسی و ترافیکی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید اقلام حفاظت فردی ، ایمنی ، پلیسی و ترافیکی
  37. تجدید مناقصه حفر و تجهیز سه حلقه چاه به روش ضربه ای...نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه حفر و تجهیز سه حلقه چاه به روش ضربه ای...نوبت دوم
  38. مناقصه واگذاری تبدیل ولتاژ شبکه فشار متوسط دانشکده اهواز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری تبدیل ولتاژ شبکه فشار متوسط دانشکده اهواز
  39. تجدید مناقصه شستشو و آزمایش پمپاژ 10 حلقه چاه...نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه شستشو و آزمایش پمپاژ 10 حلقه چاه...نوبت دوم
  40. مناقصه اجرای خیابان ضلع شمالی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای خیابان ضلع شمالی
  41. ارزیابی کیفی خرید لوازم یدکی و لوازم نصب پره های توربین... / مناقصه , ارزیابی کیفی خرید لوازم یدکی و لوازم نصب پره های توربین...
  42. تجدید مناقصه خدمات بهره برداری ، نگهداری و حفاظت از تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خدمات بهره برداری ، نگهداری و حفاظت از تاسیسات
  43. مناقصه خرید و تامین قطعات یدکی ماشین آلات شناورهای تجسس و نجات / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و تامین قطعات یدکی ماشین آلات شناورهای تجسس و نجات
  44. مناقصه پروژه برق رسانی به روستای بدون برق ... اصلاحیه / آگهی اصلاحیه مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه برق رسانی به روستای بدون برق ... اصلاحیه
  45. اصلاحیه مناقصه عمومی بارگیری ، حمل و تخلیه ضایعات جامد و پسماند / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بارگیری ، حمل و تخلیه ضایعات جامد و پسماند
  46. مناقصه عملیات ساختمانی و تامین تجهیزات باقیمانده ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساختمانی و تامین تجهیزات باقیمانده ...
  47. مناقصه اجرای بخشی از شبکه توزیع آب شرب و انشعابات ... / آگهی مناقصات, مناقصه اجرای بخشی از شبکه توزیع آب شرب و انشعابات ...
  48. مناقصه زیرسازی و پخش آسفالت کمربندی... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و پخش آسفالت کمربندی... نوبت دوم
  49. اصلاحیه مناقصه خرید , نصب , راه اندازی و گارانتی هارد دیسک و انکلوژر / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید , نصب , راه اندازی و گارانتی هارد دیسک و انکلوژر
  50. مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری- تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری- تجدید نوبت دوم
  51. ارزیابی کیفی نظارت کارگاهی و نظارت عالیه پروژه اجرای خطوط ارتباطی... / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی نظارت کارگاهی و نظارت عالیه پروژه اجرای خطوط ارتباطی...
  52. ارزیابی کیفی نظارت کارگاهی و نظارت عالیه پروژه اجرای خط 230 کیلوولت / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی نظارت کارگاهی و نظارت عالیه پروژه اجرای خط 230 کیلوولت
  53. مناقصه احداث سالن آموزشی / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه احداث سالن آموزشی
  54. مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن تاسیسات آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن تاسیسات آب
  55. مناقصه بهسازی کف و جداره محور فرهنگی - تاریخی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی کف و جداره محور فرهنگی - تاریخی نوبت دوم
  56. مناقصه ایجاد و شبکه معابر شهر تشان نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه ایجاد و شبکه معابر شهر تشان نوبت دوم
  57. مناقصه Flowserve Control Valve ... / مناقصه عمومیع مناقصه Flowserve Control Valve ...
  58. مناقصه خرید 2.500.000 کیلوگرم اسید سولفوریک صنعتی / مناقصه, مناقصه خرید 2.500.000 کیلوگرم اسید سولفوریک صنعتی
  59. مناقصه عملیات ساختمانی و تامین تجهیزات باقیمانده، نصب، تست و راه اندازی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساختمانی و تامین تجهیزات باقیمانده، نصب، تست و راه اندازی...
  60. فراخوان تکمیل سالن ورزشی و احداث و تکمیل دبستان نوبت دوم / ?آگهی فراخوان اول مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تکمیل سالن ورزشی و احداث و تکمیل دبستان نوبت دوم
  61. مناقصه پیمان اجرای سیستم حفاظت الکترونیک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پیمان اجرای سیستم حفاظت الکترونیک
  62. تجدید فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار جهت آکواریوم بزرگ شهری ... / آگهی تجدید فراخوان عمومی ، فراخوان جذب سرمایه گذار جهت آکواریوم بزرگ شهری ...
  63. استعلام انجام خدمات مشاوره ای بازنگری مطالعات .... / آگهی استعلام ارزیابی کیفی , استعلام انجام خدمات مشاوره ای بازنگری مطالعات ....
  64. تجدید فراخوان اجرای پیوندک سرشاخه روی درختان گردو / مناقصه عمومی, تجدید فراخوان اجرای پیوندک سرشاخه روی درختان گردو
  65. فراخوان ساخت پانل دلتازون و ... / مناقصه, فراخوان ساخت پانل دلتازون و ...
  66. تمدید مناقصه تامین مصالح و تجهیزات و کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه ... / تمدید مناقصه عمومی , تمدید مناقصه تامین مصالح و تجهیزات و کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه ...
  67. مناقصه اجرای واگذاری خدمات شهری... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای واگذاری خدمات شهری...
  68. مناقصه حمل ، تخلیه و تحویل شیر خام / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل ، تخلیه و تحویل شیر خام
  69. مناقصه خدمات بهداشتی و پوشش فعالیت ها و خدمات خانه بهداشت کارگری کارخانه / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات بهداشتی و پوشش فعالیت ها و خدمات خانه بهداشت کارگری کارخانه
  70. مناقصه خرید 11 عدد اکچویتور ... / مناقصه ,مناقصه خرید 11 عدد اکچویتور ...
  71. تجدید مناقصه تامین اسکنر / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه تامین اسکنر
  72. مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان
  73. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع ... نوبت دوم
  74. اصلاحیه مناقصه پروژه برق رسانی به روستای بدون برق / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه برق رسانی به روستای بدون برق
  75. مناقصه پوشش کانال ....- نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه پوشش کانال، پیاده روسازی، تکمیل پارک، جدول گذاری، روکش آسفالت و لکه گیری آسفالت
  76. مناقصه خرید 10 دستگاه ماشین سوزن ...تجدید / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 10 دستگاه ماشین سوزن ...تجدید
  77. مناقصه پروژه مهندسی ، طراحی ، تهیه متریال ... / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه مهندسی ، طراحی ، تهیه متریال ...
  78. فراخوان ارزیابی کیفی تعمیر اساسی و بازسازی 354 دستگاه ماشین های الکتریکی لکوموتیو... / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی تعمیر اساسی و بازسازی 354 دستگاه ماشین های الکتریکی لکوموتیو...
  79. مناقصه خرید سیم آلومینیوم نمره 120 هاینا / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید سیم آلومینیوم نمره 120 هاینا
  80. تجدید مناقصه احداث و آبیاری باغات اراضی شیبدار / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه احداث و آبیاری باغات اراضی شیبدار
  81. مناقصه تولید قطعات ماشینکاری .... / آگهی مناقصه، مناقصه تولید قطعات ماشینکاری ....
  82. مناقصه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده نوبت دوم
  83. مناقصه خرید و تامین 50 دستگاه سرور ... / مناقصه , مناقصه خرید و تامین 50 دستگاه سرور ...
  84. مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سخت افزار .... / مناقصه,مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سخت افزار ....
  85. فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات جامع مشترکین، نصب انشعابات فاضلاب و... / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات جامع مشترکین، نصب انشعابات فاضلاب و...
  86. مناقصه خرید 53 دستگاه کولر گازی دوتیکه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 53 دستگاه کولر گازی دوتیکه - نوبت دوم
  87. مناقصه خرید قطعات یدکی بخش آنالیز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید قطعات یدکی بخش آنالیز - نوبت دوم
  88. اگهی عمومی ارزیابی کیفی خرید X-MASS TREE 7-1/16 نوبت دوم / اگهی عمومی ارزیابی کیفی،اگهی عمومی ارزیابی کیفی خرید X-MASS TREE 7-1/16 نوبت دوم
  89. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی، گارانتی و پشتیبانی تعداد 240 دستگاه نمایشگر صنعتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی، گارانتی و پشتیبانی تعداد 240 دستگاه نمایشگر صنعتی
  90. مناقصه واگذاری خدمات پیش بیمارستانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات پیش بیمارستانی - نوبت دوم
  91. فراخوان مناقصه پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشار - نوبت دوم / فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای , فراخوان مناقصه پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشار نوبت دوم
  92. ارزیابی کیفی حمل سوخت / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی حمل سوخت
  93. تجدید مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری
  94. مناقصه پیکرانی هوشمند خط چهارم سراسری - نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه پیکرانی هوشمند خط چهارم سراسری - نوبت دوم
  95. فراخوان مسابقه طراحی معماری مجتمع ایستگاهی / فراخوان ، فراخوان مسابقه طراحی معماری مجتمع ایستگاهی
  96. فراخوان مناقصه پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع گاز - نوبت دوم / فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای , فراخوان مناقصه پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع گاز - نوبت دوم
  97. مناقصه خرید برنج هندی 1121 / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید برنج هندی 1121
  98. مناقصه خرید بارل سبد اسیدشوئی / مناقصه , مناقصه خرید بارل سبد اسیدشوئی
  99. فراخوان مناقصه پروژه اجرای خط انتقال ، منبع 200 مترمکعبی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای , فراخوان مناقصه پروژه اجرای خط انتقال ، منبع 200 مترمکعبی - نوبت دوم
  100. مناقصه تکمیل دو طبقه از ساختمان / آگهی مناقصه,مناقصه تکمیل دو طبقه از ساختمان