سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فراخوان مناقصه و مزایده 95.4.15 (بخش دهم)

 

 1. مزایده فروش یازده قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش یازده قطعه زمین
 2. مناقصه اجاره 28 دستگاه خودرو سواری با راننده ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجاره 28 دستگاه خودرو سواری با راننده ...
 3. مزایده اجاره غرفه بدون اخذ سرقفلی تجدید / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره غرفه بدون اخذ سرقفلی تجدید
 4. مناقصه سابرسی صورتهای مالی دوره منتهی به اسفند ماه 95 / مناقصه سابرسی صورتهای مالی دوره منتهی به اسفند ماه 95
 5. مناقصه گزینش پیمانکار جوشکاری و برشکاری نوبت دوم / مناقصه , مناقصه گزینش پیمانکار جوشکاری و برشکاری نوبت دوم
 6. مناقصه عملیات نصب ، جمع آوری ، تعمیر و نگهداری نیورجرسی های سطح شهر نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات نصب ، جمع آوری ، تعمیر و نگهداری نیورجرسی های سطح شهر نوبت دوم
 7. تجدید مزایده بهره برداری از غرفه شماره (5) جهت سوپرمارکت تجدید 95.4.15 / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از غرفه شماره (5) جهت سوپرمارکت تجدید 95.4.15
 8. مزایده یک دستگاه چرخ مادگی خیاطی صنعتی / مزایده, مزایده یک دستگاه چرخ مادگی خیاطی صنعتی
 9. مزایده اجاره بوفه (تامین کپی) پارکینگ طبقاتی هدایت نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره بوفه (تامین کپی) پارکینگ طبقاتی هدایت نوبت دوم
 10. مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر اصلی و راههای دسترسی مسکن مهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر اصلی و راههای دسترسی مسکن مهر- نوبت دوم
 11. مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر اصلی مسکن مهر / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر اصلی مسکن مهر- نوبت دوم
 12. آگهی اجاره مکان بوفه مرکز آموزشی درمانی امیرالمونین ع / آگهی اجاره مکان بوفه مرکز آموزشی درمانی امیرالمونین ع
 13. مزایده بهره برداری یک جایگاه کیوسک مطبوعاتی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری یک جایگاه کیوسک مطبوعاتی نوبت دوم
 14. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 348مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 348مترمربع نوبت اول
 15. تجدید مناقصه اجرای فاز دوم پخش آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر و تهیه و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فاز دوم پخش آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر و تهیه و ...
 16. مناقصه احداث فاز اول پارکینگ طبقاتی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فاز اول پارکینگ طبقاتی ....
 17. مناقصه اجرای فاز اول پخش آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر و تهیه و ...-تجدید 95.04.15 / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فاز اول پخش آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر و تهیه و ...تجدید 95.04.15
 18. مزایده بهره برداری از برخی از غرفات و سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان نوبت دوم / مزایده , مزایده بهره برداری از برخی از غرفات و سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان نوبت دوم
 19. تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه کارخانه تولید آسفالت ، ماسه ساز ، حلزونی ماسه شور و ... تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه کارخانه تولید آسفالت ، ماسه ساز ، حلزونی ماسه شور و ... تجدید
 20. مزایده واگذاری به اجاره دو واحد آپارتمان مسکونی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره دو واحد آپارتمان مسکونی
 21. مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG - نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG - نوبت دوم
 22. مناقصه اجرای تکمیل ساختمان پایانه مسافربری، تکمیل محوطه، تکمیل حصارکشی و سایر عوامل / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای تکمیل ساختمان پایانه مسافربری، تکمیل محوطه، تکمیل حصارکشی و سایر عوامل
 23. مزایده بهره برداری از تعدادی غرف تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف تجدید
 24. مزایده پلاک ثبتی 5132.1 بخش یک شیراز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5132.1 بخش یک شیراز
 25. مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی / آگهی مناقصه, مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی
 26. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 25 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 25 فارس
 27. مزایده بهره برداری از امور ساماندهی و راهبری کلیه گاری های (چهارچرخ باربر) / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از امور ساماندهی و راهبری کلیه گاری های (چهارچرخ باربر)
 28. مزایده غرفه کروی شکل جهت عرضه گل و گیاه.... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده غرفه کروی شکل جهت عرضه گل و گیاه.... نوبت دوم
 29. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 15 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 15 فارس
 30. مزایده بخشی از زمین زراعی مشاعی نوبت اول / مزایده,مزایده بخشی از زمین زراعی مشاعی نوبت اول
 31. مناقصه احداث مدرسه ابتدایی شش کلاسه در شهر آباده- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مدرسه ابتدایی شش کلاسه در شهر آباده- نوبت دوم
 32. مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی
 33. مناقصه واگذاری خدمات شهری ، فضای سبز و آتش نشانی مرحله دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهری ، فضای سبز و آتش نشانی مرحله دوم
 34. مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک 980/104 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک 980/104
 35. مزایده واگذاری به اجاره ششدانگ یکباب واحد تجاری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره ششدانگ یکباب واحد تجاری
 36. مزایده پلاک 509 فرعی از 52 مسکونی 132.57متر مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک 509 فرعی از 52 مسکونی 132.57متر مرحله دوم
 37. مزایده فروش پلاک زمین نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش پلاک زمین نوبت دوم
 38. مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز
 39. آگهی مناقصه آسفالت و لکه گیری / آگهی مناقصه ,مناقصه آسفالت و لکه گیری
 40. مزایده اجاره کارخانه ایستاده شن و ماسه / مزایده ,مزایده اجاره کارخانه ایستاده شن و ماسه
 41. آگهی مناقصه واگذاری عملیات اجرایی آسفالت جهت رویه و لکه گیری معابر شهر سهند - نوبت دوم / آگهی مناقصه آزاد عمومی , آگهی مناقصه واگذاری عملیات اجرایی آسفالت جهت رویه و لکه گیری معابر شهر سهند - نوبت دوم
 42. مزایده آزاد عمومی مینی سالن باشگاه ورزشی شهرداری سهند- نوبت دوم / مزایده آزاد عمومی مینی سالن باشگاه ورزشی شهرداری سهند- نوبت دوم
 43. مزایده 14 هکتار زمین زراعی ابی نوبت اول / مزایده,مزایده 14 هکتار زمین زراعی ابی نوبت اول
 44. فراخوان انجام مطالعات فنی و اقتصادی تامین برق روستاها نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان انجام مطالعات فنی و اقتصادی تامین برق روستاها نوبت دوم
 45. مزایده اجاره هتل امامزاده محمد ع نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره هتل امامزاده محمد ع نوبت دوم
 46. آگهی مزایده عمومی اجاره محل استقرار / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی اجاره محل استقرار
 47. مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان ماده 121 / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان ماده 121
 48. مزایده منزل مسکونی بخش سه کرمانشاه اجرایی 23/95 / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش سه کرمانشاه اجرایی 23/95
 49. مزایده فروش 100متر از ملک شهرداری نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش 100متر از ملک شهرداری نوبت سوم
 50. مزایده سه قطعه زمین آبی / مزایده,مزایده سه قطعه زمین آبی
 51. مزایده ششدانگ یک واحد دامداری سبک نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد دامداری سبک نوبت اول
 52. مزایده یک دستگاه دیگ بخار / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه دیگ بخار
 53. مناقصه پشتیبانی بهره برداری از تاسیسات پالایش و نقل و انتقال مواد نفتی نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه پشتیبانی بهره برداری از تاسیسات پالایش و نقل و انتقال مواد نفتی نوبت دوم
 54. تجدید مزایده اجاره برخی از املاک - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده اجاره برخی از املاک - تجدید نوبت دوم
 55. مزایده یک دستگاه واحد مسکونی عرصه 211.8متر / مزایده,مزایده یک دستگاه واحد مسکونی عرصه 211.8متر
 56. فراخوان تجدید مناقصه ارزیابی پوشش یک سوم خطوط لوله انتقال گاز منطقه یک / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , مناقصه ارزیابی پوشش یک سوم خطوط لوله انتقال گاز منطقه یک نوبت اول
 57. مزایده یک واحد ساختمان مسکونی مساحت صد و چهل متر / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان مسکونی مساحت صد و چهل متر
 58. مناقصه اپراتوری ایستگاههای آبیاری و زهکشی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اپراتوری ایستگاههای آبیاری و زهکشی ....
 59. مناقصه اجرای عملیات احداث کانال مسلح و لوله گذاری عرضی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث کانال مسلح و لوله گذاری عرضی ....
 60. فراخوان معاینه فنی خودرو / فراخوان معاینه فنی خودرو