سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده در تاریخ 97.02.02 در پارس نماد

 1. استعلام انجام امور خدمات ... / استعلام , استعلام انجام امور خدمات ...
 2. مناقصه عمومی تعداد 5000 عدد شیر پروانه ای رادیاتور از جنس آلومینیوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعداد 5000 عدد شیر پروانه ای رادیاتور از جنس آلومینیوم
 3. مناقصه واگذاری امور خدماتی و نظافتی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری امور خدماتی و نظافتی
 4. آگهی مناقصه انجام تعمیرات جاری، اساسی و پیشگیرانه / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه انجام تعمیرات جاری، اساسی و پیشگیرانه
 5. مناقصه اجرای دیوار ساحلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای دیوار ساحلی
 6. فراخوان خرید خدمت امور ترابری درون شهری و برون شهری - نوبت دوم / مناقصه, فراخوان خرید خدمت امور ترابری درون شهری و برون شهری ـ نوبت دوم
 7. مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز
 8. مناقصه عمومی انواع خرید بطر ـ خرید پریفر و... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انواع خرید بطر ـ خرید پریفر و...
 9. مناقصه پروژه احداث فیدر جدید فشار ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث فیدر جدید فشار ... نوبت دوم
 10. استعلام پیشگیری از ایدز... / استعلام,استعلام پیشگیری از ایدز...
 11. مناقصه خرید ، حمل ، تحویل و نصب ، راه اندازی و پشتیبانی 500 دستگاه ... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید ، حمل ، تحویل و نصب ، راه اندازی و پشتیبانی 500 دستگاه ... نوبت دوم
 12. مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات کامپیوتری / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات کامپیوتری
 13. مناقصه اداره مکان ورزشی ویژه بانوان / مناقصه, مناقصه اداره مکان ورزشی ویژه بانوان
 14. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری حوزه مهندسی - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری حوزه مهندسی- نوبت دوم
 15. مناقصه خرید لوازم یدکی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید لوازم یدکی - نوبت دوم
 16. فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور
 17. آگهی استعلام ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات مشاوره ای مطالعات مراحل اول و دوم پروژه احداث سیستم اعلام حریق / استعلام, استعلام ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات مشاوره ای مطالعات مراحل اول و دوم پروژه احداث سیستم اعلام حریق
 18. مناقصه واحد نوار قلب جنین و بزرگسال مرکز آموزشی درمانی حافظ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واحد نوار قلب جنین و بزرگسال مرکز آموزشی درمانی حافظ
 19. مناقصه اجرای 18300 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن و ... - نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه اجرای 18300 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن و ... - نوبت دوم
 20. استعلام تایر ... / استعلام, استعلام تایر ...
 21. استعلام اره تاشو بلند / استعلام,استعلام اره تاشو بلند
 22. مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 19 کیلومتر شبکه پراکنده / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 19 کیلومتر شبکه پراکنده
 23. استعلام ضد عفونی 20 دهنه از آبشخورهای / استعلام , استعلام ضد عفونی 20 دهنه از آبشخورهای
 24. فراخوان استعلام ارائه خدمات نگهبانی از اماکن و تاسیسات پژوهشگاه نوبت دوم / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی , فراخوان استعلام ارائه خدمات نگهبانی از اماکن و تاسیسات پژوهشگاه نوبت دوم
 25. مناقصه واگذاری انجام امور تاسیسات، موتوری و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام امور تاسیسات، موتوری و فضای سبز
 26. استعلام اجرای استخر ذخیره آب روستای ... / استعلام, اجرای استخر ذخیره آب روستای ...
 27. فراخوان مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات نگهداری از تاسیسات و سیستم تهویه ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات نگهداری از تاسیسات و سیستم تهویه ... - نوبت دوم
 28. استعلام تعمیر و تجهیز اتاق سرور / استعلام, تعمیر و تتجهیز اتاق سرور
 29. سمینار آموزشی صنعتی بازاریابی / سمینار آموزشی صنعتی بازاریابی
 30. استعلام سامانه رهگیری GPS / استعلام ، استعلام سامانه رهگیری GPS
 31. آگهی شناسایی پیمانکار جهت تامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه کمپرسور خلا / آگهی شناسایی پیمانکار، آگهی شناسایی پیمانکار جهت تامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه کمپرسور خلا
 32. استعلام برق رسانی ... / استعلام, استعلام برق رسانی ...
 33. استعلام راک ... / استعلام , استعلام راک ...
 34. استعلام اسپری تمیزکننده... / استعلام, استعلام اسپری تمیزکننده...
 35. مناقصه واگذاری خدمات نقلیه ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات نقلیه ...
 36. مناقصه اجاره 7 فروند قایق / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجاره 7 فروند قایق
 37. مناقصه تامین، نصب و راه اندازی سیستم تغذیه... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه تامین، نصب و راه اندازی سیستم تغذیه...
 38. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی
 39. استعلام اصلاح و بهینه شبکه روستا ... / استعلام , استعلام اصلاح و بهینه شبکه روستا ...
 40. استعلام کاور کفش یک بار مصرف / استعلام, استعلام کاور کفش یک بار مصرف
 41. استعلام خرید آهن آلات و پروفیل ... / استعلام, استعلام خرید آهن آلات و پروفیل ...
 42. استعلام پیشگیری از ایدز ... / استعلام , استعلام پیشگیری از ایدز ...
 43. مناقصه خرید انواع کابل و انواع سرکابل و ... / مناقصه, مناقصه خرید انواع کابل و انواع سرکابل و ...
 44. مناقصه تکمیل راه دسترسی... / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل راه دسترسی...
 45. مناقصه توسعه و کاشت بوستان ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و کاشت بوستان ...
 46. استعلام کبراسل ... / استعلام, استعلام کبراسل ...
 47. مناقصه رده بندی بارج های ملکی ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه رده بندی بارج های ملکی ... (نوبت دوم)
 48. استعلام لوازم جانبی خودرو... / استعلام, استعلام لوازم جانبی خودرو...
 49. استعلام اجرای 1750 متر مربع آسفالت گرم / استعلام, استعلام اجرای 1750 متر مربع آسفالت گرم
 50. مناقصه خرید سنگ سیلیس / مناقصه عمومی, مناقصه خرید سنگ سیلیس
 51. مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدمات ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی نوبت دوم
 52. ارزیابی کیفی انجام خدمات امور مسافری تجدید / آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام خدمات امور مسافری تجدید
 53. استعلام یک دستگاه لپ تاب نو asus / استعلام, یک دستگاه لپ تاب نو asus
 54. فراخوان ارزیابی و انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات احیای تالاب / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان ارزیابی و انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات احیای تالاب
 55. فراخوان مناقصه 27 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده شهری و روستایی... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه 27 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده شهری و روستایی... نوبت دوم
 56. مناقصه واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری
 57. مناقصه رفع نقاط حادثه خیز / مناقصه , مناقصه رفع نقاط حادثه خیز
 58. اصلاحیه مناقصه پروژه احداث تصفیه خانه آب / اصلاحیه مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه پروژه احداث تصفیه خانه آب
 59. استعلام دوربین مدار بسته ... / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته ...
 60. استعلام گاز صفحه ای چهار شعله اخوان ، هود و .... / استعلام, گاز صفحه ای چهار شعله اخوان ، هود و ....
 61. استعلام تسمه کش برقی اتوماتیک / استعلام, استعلام تسمه کش برقی اتوماتیک
 62. مناقصه عمومی جدول گذاری معابر سطح شهر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی جدول گذاری معابر سطح شهر
 63. استعلام قرارداد یکساله پشتیبانی و نگهداری سیستم ذخیره ساز استورج ... / استعلام, قرارداد یکساله پشتیبانی و نگهداری سیستم ذخیره ساز استورج ...
 64. استعلام خدمات مربوط به کاربرد رایانه جهت ورود اطلاعات و .. / استعلام, خدمات مربوط به کاربرد رایانه جهت ورود اطلاعات و ..
 65. استعلام خدمات سرویس، نگهداری و تعمیر آسانسور / استعلام, استعلام خدمات سرویس، نگهداری و تعمیر آسانسور
 66. مناقصه P/F GEO-DATA MUD LOGGING UNIT - تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه P/F GEO-DATA MUD LOGGING UNIT - تجدید
 67. مناقصه عملیات تکمیل ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی... / مناقصه, مناقصه عملیات تکمیل ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی...
 68. استعلام اسفنج ... / استعلام , استعلام اسفنج ...
 69. استعلام احداث استخر ذخیره آب ... / استعلام, استعلام احداث استخر ذخیره آب ...
 70. مناقصه عملیات حمل مصالح سنگی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حمل مصالح سنگی تجدید
 71. مناقصه تامین 200 عدد چرخ منو بلوک 920 میلیمتری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 200 عدد چرخ منو بلوک 920 میلیمتری
 72. مناقصه احداث سوله ماشین آلات ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث سوله ماشین آلات ... نوبت دوم
 73. فراخوان مناقصه عمومی 250 تن پلی آلومینیوم کلراید / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی 250 تن پلی آلومینیوم کلراید
 74. استعلام اقلام کالا ورزشی ... / استعلام, استعلام اقلام کالا ورزشی ...
 75. مناقصه خطوط مناطق تاکسیرانی مشهد - 96.2.2 / مناقصه, مناقصه خطوط مناطق تاکسیرانی مشهد - 96.2.2
 76. استعلام خودروی اجاره ... / استعلام, استعلام خودروی اجاره ...
 77. مناقصه خرید 150 کیلومتر کابل خودنگهدار - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 150 کیلومتر کابل خودنگهدار - نوبت دوم
 78. مناقصه احداث محور ... نوبت دوم / مناقصه دو مرحله ای, مناقصه احداث محور ... نوبت دوم
 79. مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه سوخت مصرفی ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه سوخت مصرفی ... نوبت دوم
 80. استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن ...
 81. استعلام اصلاح و بهینه شبکه ... / استعلام, استعلام اصلاح و بهینه شبکه ...
 82. استعلام تخریب و بازسازی ... / استعلام , استعلام تخریب و بازسازی ...
 83. استعلام پرینتر طرح های عمرانی / استعلام,استعلام پرینتر طرح های عمرانی
 84. مناقصه سنگ کاری - کاشیکاری و ... / آگهی مناقصه, مناقصه سنگ کاری - کاشیکاری و ...
 85. فراخوان مناقصه خرید الکتروموتور نوبت سوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید الکتروموتور نوبت سوم
 86. مناقصه ساماندهی و پاکسازی بخشی از رودخانه ... / مناقصه , مناقصه ساماندهی و پاکسازی بخشی از رودخانه ...
 87. مناقصه واگذاری امور مربوط به تاسیسات بیمارستان ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به تاسیسات بیمارستان ...
 88. استعلام احیاء و مرمت قنوات / استعلام , استعلام احیاء و مرمت قنوات
 89. استعلام خرید پنل SMD 60*60 وات 36 تو کار / استعلام, خرید پنل SMD 60*60 وات 36 تو کار
 90. استعلام عملیات اجرایی احداث یک باب... / استعلام,استعلام عملیات اجرایی احداث یک باب...
 91. استعلام مادربرد رایانه ... / استعلام, استعلام مادربرد رایانه ...
 92. استعلام اتصالات و شیرآلات و اتصالات پلی اتیلن / استعلام, اتصالات و شیرآلات و اتصالات پلی اتیلن
 93. مناقصه اجرای عملیات بولوار ورودی شهر...- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات بولوار ورودی شهر... - نوبت دوم
 94. استعلام پاکت ... / استعلام, استعلام پاکت ...
 95. تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B ...
 96. استعلام فیلتر هوا / استعلام، استعلام فیلتر هوا
 97. مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی - نوبت دوم
 98. دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت / دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت
 99. استعلام دستگاه فتوکپی شارپ, سایت ستاد / استعلام, دستگاه فتوکپی شارپ
 100. استعلام انجام خدمات تعمیر و نگهداری / استعلام، استعلام انجام خدمات تعمیر و نگهداری
 101. استعلام شارژ انبار دفتر مرکزی / استعلام،استعلام شارژ انبار دفتر مرکزی
 102. استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر
 103. استعلام اقلام مصرفی پزشکی ... / استعلام, استعلام اقلام مصرفی پزشکی ...
 104. مناقصه خرید انواع پایه سیمانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه خرید انواع پایه سیمانی - نوبت دوم
 105. مناقصه بارگیری سیمان تولیدی کارخانه... / آگهی مناقصه، مناقصه بارگیری سیمان تولیدی کارخانه...
 106. استعلام اجرای جدول گذاری ... / استعلام , استعلام اجرای جدول گذاری ...
 107. مناقصه انجام بیمه تکمیلی پرسنل 97.1.26 (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام بیمه تکمیلی پرسنل 97.1.26 (نوبت دوم)
 108. فراخوان انتخاب مشاور ذیصلاح جهت انجام خدمات مهندسی ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان انتخاب مشاور ذیصلاح جهت انجام خدمات مهندسی ...
 109. مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی - نوبت دوم
 110. استعلام آلارم یونیت ... / استعلام, استعلام آلارم یونیت ...
 111. مناقصه اجرای پروژه تکمیل ساختمان مرکزی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه تکمیل ساختمان مرکزی...
 112. اصلاحیه مناقصه تجهیزات ساختمان های امدادی و اداری / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه تجهیزات ساختمان های امدادی و اداری
 113. مناقصه خرید تعداد 10000 عدد اکسیژناتور بزرگسال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 10000 عدد اکسیژناتور بزرگسال
 114. مناقصه اجرای دور برگردان... / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای دور برگردان...
 115. مناقصه تراش , تهیه قیر و قیر پاشی و حمل و ... / آگهی مناقصه , مناقصه تراش , تهیه قیر و قیر پاشی و حمل و ...
 116. مناقصه خرید سیستم نرم افزار HIS ... / مناقصه, مناقصه خرید سیستم نرم افزار HIS ...
 117. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه 56 قلم قطعات پمپ آبرسانی / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه 56 قلم قطعات پمپ آبرسانی
 118. استعلام اجرای استخر ذخیره آب / استعلام,استعلام اجرای استخر ذخیره آب
 119. مناقصه احداث پروژه مجتمع فرهنگی و هنری (نوبت دوم) / آگهی جذب سرمایه گذار ,مناقصه احداث پروژه مجتمع فرهنگی و هنری (نوبت دوم)
 120. فراخوان مناقصه احداث مجتمع اداری شهرستان.... / مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث مجتمع اداری شهرستان....