سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لیست مناقصات و مزایده 95.5.16 (بخش اول)

لیست مناقصات و مزایده 95.5.16 شامل مناقصات کشوری و مزایده سراسری عبارت است از:


 1. مناقصه پروژه تعویض ورق های سقف سوله انبار / مناقصه مناقصه پروژه تعویض ورق های سقف سوله انبار
 2. مناقصه خدمات نصب ، راه اندازی و پشتیبانی پسیو شبکه های محلی / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نصب ، راه اندازی و پشتیبانی پسیو شبکه های محلی
 3. مزایده ششدانگ زمین مسکونی بخش هفت سبزوار مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی بخش هفت سبزوار مرحله اول
 4. مزایده دیسپنسر دو نازله و چهار نازله / آگهی مزایده , مزایده دیسپنسر دو نازله و چهار نازله
 5. مناقصه خرید خط تولید قطعات بتونی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید خط تولید قطعات بتونی
 6. مزایده فرش 12 متری سلمان و ... / آگهی مزایده,مزایده فرش 12 متری سلمان و ...
 7. مزایده فروش تعداد 45 دستگاه انواع خودرو فرسوده اوراقی / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 45 دستگاه انواع خودرو فرسوده اوراقی
 8. مزایده کتبی ماشین آلات / آگهی مزایده کتبی, مزایده کتبی ماشین آلات
 9. مناقصه تامین تجهیزات و تعمیر چراغهای راهنمایی و دوربین ترافیکی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تامین تجهیزات و تعمیر چراغهای راهنمایی و دوربین ترافیکی - تجدید
 10. مناقصه خودروهای استیجاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خودروهای استیجاری - نوبت دوم
 11. مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی .... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست ,مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی ....
 12. مزایده اماکن- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اماکن- نوبت دوم
 13. مناقصه پروژه اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه ملاشیه محدوده A2- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه ملاشیه محدوده A2- نوبت دوم
 14. مناقصه احداث ساختمان دفتر دهیاری روستا / مناقصه احداث ساختمان دفتر دهیاری روستا
 15. مزایده عمومی کتبی جهت واگذاری جمع آوری و انتقال و تفکیک زباله های قابل بازیافت ... / مزایده, مزایده عمومی کتبی جهت واگذاری جمع آوری و انتقال و تفکیک زباله های قابل بازیافت ...
 16. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو تهران / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو تهران
 17. مزایده خودروی سواری پژو 206 / مزایده,مزایده خودروی سواری پژو 206
 18. مزایده یک دستگاه کپی پرینتر رنگی..... / مزایده,مزایده یک دستگاه کپی پرینتر رنگی.....
 19. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید
 20. مزایده ششدانگ زمین شمالا به طول ده متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شمالا به طول ده متر
 21. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه نه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه نه
 22. مزایده پلاک ثبتی بخش سه حوزه ثبتی تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه حوزه ثبتی تهران
 23. مزایده یکباب مغازه مساحت 44/40متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 44/40متر نوبت دوم
 24. مزایده یک دستگاه خودرو سواری اپل کورسا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری اپل کورسا
 25. مزایده ششدانگ اپارتمان به موجب دادنامه 9400682 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به موجب دادنامه 9400682
 26. مزایده ششدانگ اپارتمان شمال طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شمال طبقه دوم
 27. مزایده دو دوازدهم ششدانگ پلاک 127/896 اصلی / مزایده,مزایده دو دوازدهم ششدانگ پلاک 127/896 اصلی
 28. مزایده ملک پلاک ثبتی سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب خانه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب خانه نوبت اول
 29. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان واحد مسکونی غربی طبقه ششم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان واحد مسکونی غربی طبقه ششم
 30. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایدهمزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی
 31. مناقصه واگذاری امور شناوری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور شناوری
 32. مزایده ششدانگ 4 قطعه ملک / مزایده,مزایده ششدانگ 4 قطعه ملک
 33. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم
 34. مناقصه استانداردسازی کامل جایگاه های CNG / آگهی مناقصه , مناقصه استانداردسازی کامل جایگاه های CNG
 35. مناقصه خدمات نقلیه 95.5.16 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خدمات نقلیه 95.5.16 نوبت دوم
 36. مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی نوبت دوم
 37. مزایده 112.5 سهم مشاع معادل 112.5 متر از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 112.5 سهم مشاع معادل 112.5 متر از پلاک ثبتی
 38. مزایده انواع ماشین آلات تراش CNC ، کپی تراش و سنتر افقی .... / مزایده انواع ماشین آلات تراش CNC ، کپی تراش و سنتر افقی ....
 39. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس
 40. مناقصه عملیات اجرای 23800 متر شبکه گذاری پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای 23800 متر شبکه گذاری پلی اتیلن نوبت دوم
 41. فراخوان انجام حجم خدمات نگهداری و تعمیرات عمومی- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان انجام حجم خدمات نگهداری و تعمیرات عمومی- نوبت دوم
 42. تجدید فراخوان ارزیابی لکه گیری و بهسازی آسفالت محور بانه .... نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی , تجدید فراخوان ارزیابی لکه گیری و بهسازی آسفالت محور بانه .... نوبت دوم
 43. مناقصه آبرسانی 1 مورد - تعمیر و نگهداری 1 مورد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی 1 مورد - تعمیر و نگهداری 1 مورد نوبت دوم
 44. مناقصه تعویض جداول فرسوده و کفپوش گذاری آیلند میانی خیابان انقلاب... / مناقصه عمومی , مناقصه تعویض جداول فرسوده و کفپوش گذاری آیلند میانی خیابان انقلاب...
 45. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین اموال غیرمنقول
 46. مناقصه خدمات شهری اعم از تنظیف ....مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات شهری اعم از تنظیف ....مرحله دوم نوبت اول
 47. مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی برج مسکونی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی برج مسکونی
 48. مزایده انواع ورق تخم مرغ بزرگ / مزایده , مزایده انواع ورق تخم مرغ بزرگ
 49. مزایده انواع آهن آلات ضایعاتی / مزایده , مزایده انواع آهن آلات ضایعاتی
 50. مزایده لیفتراک 5 تن سپاهان مستعمل .... / مزایده لیفتراک 5 تن سپاهان مستعمل ....
 51. مناقصه عملیات بهره برداری , نگهداری و تعمیرات ( نت ) واحد شستشوی نمک / فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات بهره برداری , نگهداری و تعمیرات ( نت ) واحد شستشوی نمک
 52. مزایده حضوری فروش خودرو / مزایده حضوری فروش خودرو
 53. مناقصه تکمیل سالن ورزشی دانشگاه زابل / مناقصه , مناقصه تکمیل سالن ورزشی دانشگاه زابل
 54. مزایده یک قطعه زمین مسکونی اجرایی 950074 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی اجرایی 950074 نوبت اول
 55. مزایده پلاک مذکور دارای سند ملکی ششدانگ یک قطعه باغ / مزایده,مزایده پلاک مذکور دارای سند ملکی ششدانگ یک قطعه باغ
 56. مزایده فروش یک دستگاه کامیون مدل 1973- مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیون مدل 1973- مرحله دوم
 57. مزایده یک بیستم 4 دانگ مشاع منزل مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده یک بیستم 4 دانگ مشاع منزل مسکونی مرحله اول
 58. مزایده یک دستگاه موتور سیکلت تریل قرمز رنگ / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه موتور سیکلت تریل قرمز رنگ
 59. مزایده فروش و اجاره تعدادی از واحدهای تجاری.... / مزایده فروش و اجاره تعدادی از واحدهای تجاری....
 60. مزایده یک قطعه زمین تحت کشت زعفران مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تحت کشت زعفران مرحله دوم