سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات ثبت شده در تاریخ 96.10.9

 1. مناقصه عملیات رنگ آمیزی، شابلون گذاری و ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات رنگ آمیزی، شابلون گذاری و ... نوبت دوم
 2. فراخوان خرید کودهای سوپر فسفات ساده ، سوپر فسفات تریپل ... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان خرید کودهای سوپر فسفات ساده ، سوپر فسفات تریپل ... نوبت دوم
 3. مناقصه اجرای تصفیه سیستم فاضلاب بهداشتی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای تصفیه سیستم فاضلاب بهداشتی ... نوبت دوم
 4. مناقصه تهیه، ساخت و نصب کامل پست برق ... / مناقصه , مناقصه تهیه، ساخت و نصب کامل پست برق ...
 5. مناقصه خرید 8.000 متر لوله واتروال بویلرها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 8.000 متر لوله واتروال بویلرها
 6. مناقصه نگهداری و راهبری BMS و اعلان حریق شهر - تجدید (نوبت دوم) / آگهی شناسایی پیمانکار تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه نگهداری و راهبری BMS و اعلان حریق شهر - تجدید (نوبت دوم)
 7. تجدید مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم اطفاء حریق آبی و گازی (نوبت دوم) / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم اطفاء حریق آبی و گازی (نوبت دوم)
 8. مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب با وسایل نقلیه (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب با وسایل نقلیه (نوبت دوم)
 9. تجدید مناقصه اجرای تعمیرات دوره ای بخش الکتریک و.... / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای تعمیرات دوره ای بخش الکتریک و....
 10. مناقصه پروژه زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم
 11. مناقصه عملیات ساختمانی دستمزدی ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساختمانی دستمزدی ...
 12. مناقصه خرید دو ردیف چک ولو پایپینگ (نوبت دوم) / مناقصه,مناقصه خرید دو ردیف چک ولو پایپینگ (نوبت دوم)
 13. مناقصه انجام امور انتظامات و حفاظت پیرامونی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور انتظامات و حفاظت پیرامونی
 14. مناقصه واگذاری حجمی، زمانی اداره امور انبار (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری حجمی، زمانی اداره امور انبار (نوبت دوم)
 15. مناقصه کف سازی و رزین کف سالن های تولید مجتمع - نوبت دوم / مناقصه, کف سازی و رزین کف سالن های تولید مجتمع - نوبت دوم
 16. تجدید مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری خط انتقال / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری خط انتقال
 17. مناقصه خریداری اقلام برقی / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری اقلام برقی
 18. آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تامین ترانسفورماتورهای 63/20 (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تامین ترانسفورماتورهای 63/20 (نوبت دوم)
 19. مناقصه احداث و توسعه طرح فاضلاب شهر.. / مناقصه , مناقصه احداث و توسعه طرح فاضلاب شهر..
 20. تجدید مناقصه تهیه، خرید، حمل و تحویل قطع یدکی کوژنراتورها... / مناقصه, تجدید مناقصه تهیه، خرید، حمل و تحویل قطع یدکی کوژنراتورها...
 21. مناقصه طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه طبخ و توزیع غذای کارکنان
 22. مناقصه خریداری تخته چند لایی / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری تخته چند لایی
 23. مناقصه اجرای تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشکده ... / مناقصه, مناقصه اجرای تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشکده...
 24. تجدید مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی با پازل / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی با پازل
 25. مناقصه انجام 15000 متر عملیات چاه پیمایی ... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام 15000 متر عملیات چاه پیمایی ...
 26. مناقصه خرید حمل و تحویل.. / مناقصه, مناقصه خرید حمل و تحویل..
 27. مناقصه تولید، طراحی و چاپ امنیتی کارت ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تولید، طراحی و چاپ امنیتی کارت ...نوبت دوم
 28. مناقصه ساخت SCALLOP ظروف 253&252&251-V / مناقصه, مناقصه ساخت SCALLOP ظروف 253&252&251-V
 29. مناقصه تهیه و ساخت پانل های دیواره اواپراتور ... / مناقصه تهیه و ساخت پانل های دیواره واپراتور ...
 30. مناقصه کاشت و نگهداری نهال در معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کاشت و نگهداری نهال در معابر سطح شهر
 31. مناقصه پیش فروش پساب... / مناقصه , مناقصه پیش فروش پساب...
 32. مناقصه خرید رزین‌های تبادل یون تصفیه خانه آب.. / مناقصه, خرید رزین‌های تبادل یون تصفیه خانه آب..
 33. مناقصه خرید چای / مناقصه, مناقصه خرید چای
 34. مناقصه تهیه و تعویض وینچ Quick release های اسکله نفتی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تعویض وینچ Quick release های اسکله نفتی ... نوبت دوم
 35. مناقصه خرید ماده شیمیایی رسوب زدا / مناقصه, مناقصه خرید ماده شیمیایی رسوب زدا
 36. مناقصه انجام خدمات کارشناسی و دفتری (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات کارشناسی و دفتری (نوبت دوم)
 37. مناقصه تعمیر و نگهداری خودروهای ادارات ایمنی و آتش نشانی و ... 96.10.9 / مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری خودروهای ادارات ایمنی و آتش نشانی و ... 96.10.9
 38. مناقصه هرس 139 هکتار درختان پسته / اگهی مناقصه , مناقصه هرس 139 هکتار درختان پسته
 39. مناقصه قسمتی از ساختمان اصلی موزه منطقه هگمتانه (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه قسمتی از ساختمان اصلی موزه منطقه هگمتانه (نوبت دوم)
 40. مناقصه خرید یکصد هزار تن ذرت وارداتی... / مناقصه خرید یکصد هزار تن ذرت وارداتی...
 41. ارزیابی کیفی دستگاه نیتروژن ساز / مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی دستگاه نیتروژن ساز
 42. فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای رستوران نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای رستوران نوبت دوم
 43. فراخوان اجرای راهسازی ، جدولگذاری و احداث فضای سبز... تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اجرای راهسازی ، جدولگذاری و احداث فضای سبز... تجدید
 44. مناقصه بهینه سازی سیستم تاسیسات و ... / مناقصه, مناقصه بهینه سازی سیستم تاسیسات و ...
 45. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب نوبت دوم / مناقصه, مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب نوبت دوم
 46. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی نوبت دوم / مناقصه, بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ... نوبت دوم
 47. مناقصه پیگرانی هوشمند... / مناقصه , مناقصه پیگرانی هوشمند ...
 48. مناقصه خرید و نصب رله های حفاظتی انتقال و.... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید و نصب رله های حفاظتی انتقال و.... نوبت دوم
 49. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ...نوبت دوم / مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ...نوبت دوم
 50. مناقصه عملیات تکمیل مخزن 5000 مترمکعبی / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تکمیل مخزن 5000 مترمکعبی
 51. دومین جشنواره هنری ایران خودرو صنعت خودرو هنر ایرانی / دومین جشنواره هنری ایران خودرو صنعت خودرو هنر ایرانی
 52. مناقصه نصب و راه اندازی دستگاه چیلر جذبی / مناقصه,مناقصه نصب و راه اندازی دستگاه چیلر جذبی
 53. مناقصه توسعه و بهینه سازی برق شهرستان...نوبت دوم / مناقصه,مناقصه توسعه و بهینه سازی برق شهرستان...نوبت دوم
 54. مناقصه عملیات ساختمانی دستمزدی ... / مناقصه , مناقصه عملیات ساختمانی دستمزدی ...
 55. مناقصه آبرسانی نوبت دوم / مناقصه های عمومی , مناقصه آبرسانی نوبت دوم
 56. مناقصه پاسخگویی امور اطلاعات 118 (نوبت دوم) / مناقصه پاسخگویی امور اطلاعات 118 (نوبت دوم)
 57. مناقصه خرید لوله و اتصالات لی فلت ... / مناقصه خرید لوله و اتصالات لی فلت ...
 58. واگذاری ماشینکاری قطعات فولادی... / مناقصه, مناقصه واگذاری ماشینکاری قطعات فولادی ...
 59. مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض.. / مناقصه, واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض..
 60. فراخوان شناسایی سرمایه گذار نوبت دوم / آگهی فراخوان ، فراخوان شناسایی سرمایه گذار نوبت دوم
 61. مناقصه قرارداد حمل و نقل کالا بین انبارها و سایت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه قرارداد حمل و نقل کالا بین انبارها و سایت نوبت دوم
 62. فراخوان ارزیابی طرح مطالعاتی - پژوهشی تدوین برنامه عملیاتی مدیریت منابع... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی طرح مطالعاتی - پژوهشی تدوین برنامه عملیاتی مدیریت منابع... نوبت دوم
 63. تجدید مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ... / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ...
 64. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب و شبکه فاضلاب مدرن...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب و شبکه فاضلاب مدرن...نوبت دوم
 65. هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک 96.10.09 / هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
 66. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل تجدید نوبت دوم
 67. مناقصه قرارداد نگهداری، تعمیر، بازسازی و تامین تجهیزات... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه قرارداد نگهداری، تعمیر، بازسازی و تامین تجهیزات... نوبت دوم
 68. یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی / یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی
 69. مناقصه واگذاری صدور بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه خودروها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری صدور بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه خودروها نوبت دوم
 70. مناقصه لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی - نوبت دوم / مناقصه لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی - نوبت دوم
 71. مناقصه مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی نوبت دوم
 72. مناقصه عملیات تهیه و تامین کالا و اجرای شبکه توزیع و خط لوله تغذیه گاز و ...- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات تهیه و تامین کالا و اجرای شبکه توزیع و خط لوله تغذیه گاز و ...- نوبت دوم
 73. مناقصه تجهیز چاه ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تجهیز چاه ... نوبت دوم
 74. فراخوان مناقصه LIGHTING FITTING FLAMEPROOF - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه LIGHTING FITTING FLAMEPROOF - نوبت دوم
 75. فراخوان سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی نوبت دوم / آگهی فراخوان ، فراخوان سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی نوبت دوم
 76. مناقصه تخم مرغ، سبزی خورشتی ... / مناقصه, مناقصه تخم مرغ، سبزی خورشتی ...
 77. مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی 1000 متر مکعبی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی 1000 متر مکعبی نوبت دوم
 78. مناقصه جابجایی پلهای عابر پیاده - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جابجایی پلهای عابر پیاده - نوبت دوم
 79. فراخوان مناقصه اجرای طرح آبرسانی... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه اجرای طرح آبرسانی... نوبت دوم
 80. مناقصه خرید دو دستگاه کوره گردان / مناقصه خرید دو دستگاه کوره گردان
 81. مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور سوختگیری - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی یک مرحله‌ ای ، مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور سوختگیری - نوبت دوم
 82. مناقصه تامین خدمات خودرویی و سرویس دهی درون شهری و برون شهری- نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین خدمات خودرویی و سرویس دهی درون شهری و برون شهری - نوبت دوم
 83. مناقصه پروژه گازرسانی فاز یک شهرک صنعتی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه گازرسانی فاز یک شهرک صنعتی ... نوبت دوم
 84. فراخوان شناسایی سرمایه گذار کلیه مراحل اجرایی اعم از خرید ، حمل ، نصب ، تجهیز تمدید - نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان شناسایی سرمایه گذار کلیه مراحل اجرایی اعم از خرید ، حمل ، نصب ، تجهیز تمدید - نوبت دوم
 85. مناقصه یک قلم ایستگاه تقلیل فشار - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه یک قلم ایستگاه تقلیل فشار - نوبت دوم
 86. مناقصه خرید حمل، تحویل، نصب و راه اندازی و آموزش تئوری - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید حمل، تحویل، نصب و راه اندازی و آموزش تئوری - نوبت دوم
 87. مناقصه احداث سالن ورزشی و ساختمان سرایداری و محوطه سازی ... مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه, مناقصه احداث سالن ورزشی و ساختمان سرایداری و محوطه سازی ... مرحله دوم نوبت دوم
 88. مناقصه واگذاری عملیات تهیه، نصب، راه‌‌اندازی، تعمیر و نگهداری - نوبت دوم / مناقصه واگذاری عملیات تهیه، نصب، راه‌‌اندازی، تعمیر و نگهداری- نوبت دوم
 89. مناقصه تجهیز نفتکش های موجود در ناوگان - نوبت دوم / مناقصه تجهیز نفتکش های موجود در ناوگان -نوبت دوم
 90. مناقصه حفر یک حلقه چاه ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه حفر یک حلقه چاه ...نوبت دوم
 91. مناقصه عمومی روکش گرم 300 متر مربع درام صنعتی - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه عمومی روکش گرم 300 متر مربع درام صنعتی - نوبت دوم
 92. تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات / آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات
 93. تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث آبشار صخره ایی / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث آبشار صخره ایی
 94. مناقصه خودرو بالابر و جرثقیل (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خودرو بالابر و جرثقیل (نوبت دوم)
 95. مناقصه اجرای عملیات لوله کشی و نصب و راه اندازی گاز / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات لوله کشی و نصب و راه اندازی گاز
 96. استعلام لوله پلی اتیلن, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 97. مناقصه خرید 18 دستگاه سنجش لحظه ای .. / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 18 دستگاه سنجش لحظه ای ..
 98. فراخوان مناقصه خرید ، حمل و تحویل مقدار 1.000 تن آهک هیدراته 96.10.9 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید ، حمل و تحویل مقدار 1.000 تن آهک هیدراته 96.10.9
 99. مناقصه پیگرانی هوشمند خط چهارم سراسری / آگهی مناقصه, پیگرانی هوشمند خط چهارم سراسری
 100. استعلام صندلی کارمندی, سایت ستاد / استعلام ,استعلام صندلی کارمندی, سایت ستاد
 101.  و رو فرم گزارش a4