سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش دهم)

 

 1. مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم
 2. آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار حمل و نقل / آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار حمل و نقل
 3. آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار رستوران / آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار رستوران
 4. مناقصه خرید چراغ جهت نورپردازی در سطح منطقه هفت- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید چراغ جهت نورپردازی در سطح منطقه هفت- تجدید
 5. مزایده انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده,مزایده انتشارات دانشجویی
 6. مزایده ملک بخش یک حوزه ثبتی گرگان نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش یک حوزه ثبتی گرگان نوبت دوم
 7. مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات سازه تابلیه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات سازه تابلیه
 8. مزایده واگذاری به اجاره محلهای غرفه کافی شاپ و ... / آگهی مزایده حراج, مزایده واگذاری به اجاره محلهای غرفه کافی شاپ و ...
 9. مزایده اجاره محصول زیتون سبز / آگهی مزایده , مزایده اجاره محصول زیتون سبز
 10. مناقصه جابجایی ستونهای واقع در خیابان امام حسین / مناقصه , مناقصه جابجایی ستونهای واقع در خیابان امام حسین
 11. مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشکده پیراپزشکی / آگهی مناقصه,مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشکده پیراپزشکی
 12. مزایده هشتاد سهم دیم مشاع 7975 سهم ششدانگ مرحله اول / مزایده,مزایده هشتاد سهم دیم مشاع 7975 سهم ششدانگ مرحله اول
 13. مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم
 14. مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس نوبت دوم
 15. مناقصه انتخاب پیمانکار پارکهای ترافیک ایرانی و مروارید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار پارکهای ترافیک ایرانی و مروارید نوبت دوم
 16. مزایده منزل مسکونی مساحت 294متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 294متر
 17. مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز نوبت اول
 18. مزایده ششدانگ پلاک 2980/80 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2980/80
 19. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید قابل شماره گذاری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید قابل شماره گذاری نوبت دوم
 20. مزایده پلاک دارای 275مترمربع / مزایده,مزایده پلاک دارای 275مترمربع
 21. مزایده مقدار 1879.73متر مربع زمین تجاری / مزایده,مزایده مقدار 1879.73متر مربع زمین تجاری
 22. مزایده یک دستگاه خودرو 405 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو 405
 23. مزایده پیش فروش واحد 52 از بلوک f مجتمع مسکونی انارستان تجدید / مزایده,مزایده پیش فروش واحد 52 از بلوک f مجتمع مسکونی انارستان تجدید
 24. مناقصه تکمیل مدرسه گیتی نژاد / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه گیتی نژاد
 25. آگهی تجدید مناقصه پروژه تهیه و نصب سیستم LG-TG مخازن 12 و 13 انبار نفت یاسوج / آگهی تجدید مناقصه عمومی پروژه تهیه و نصب سیستم LG-TG مخازن 12 و 13 انبار نفت یاسوج
 26. ارزیابی کیفی خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره مکانیک.... / مناقصه , ارزیابی کیفی خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره مکانیک....
 27. اصلاحیه مزایده فروش خودرو های مازاد-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده فروش خودروهای مازاد-اصلاحیه
 28. مناقصه اجرای عملیات مربوط به سوله فلزی ساختمان پمپاژ نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مربوط به سوله فلزی ساختمان پمپاژ نوبت دوم
 29. مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل 89 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل 89
 30. مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون کمپرسی مدل 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون کمپرسی مدل 88
 31. مناقصه احداث دیوار بلوکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیوار بلوکی
 32. مناقصه تامین نیروی انسانی / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه تامین نیروی انسانی
 33. مناقصه مراقبت و حراست فیزیکی از سد و سازه کنترل چاه نیمه چهارم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مراقبت و حراست فیزیکی از سد و سازه کنترل چاه نیمه چهارم نوبت دوم
 34. اصلاحیه مزایده واگذاری امتیاز سرقفلی واحد تجاری-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده واگذاری امتیاز سرقفلی واحد تجاری-اصلاحیه
 35. مزایده فروشگاه مواد غذایی بیمارستان شفاء / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروشگاه مواد غذایی بیمارستان شفاء
 36. مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری تجاری ناحیه صنعتی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری تجاری ناحیه صنعتی
 37. فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع های فرهنگی و هنری نوبت دوم / فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع های فرهنگی و هنری نوبت دوم
 38. مناقصه اجرای فاز دوم احداث فضای سبز ورودی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فاز دوم احداث فضای سبز ورودی
 39. مناقصه انجام امورات خدمات شهری ... - مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امورات خدمات شهری .. - مرحله سوم نوبت دوم
 40. مزایده فروش واحد تجاری مساحت 20.63متر / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری مساحت 20.63متر
 41. مزایده196 قلم اموال اسقاط / آگهی مزایده عمومی ,مزایده 196 قلم اموال اسقاط
 42. مزایده فروش شش قطعه زمین با پلاکهای ثبتی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین با پلاکهای ثبتی نوبت سوم
 43. مناقصه عملیات ایمن سازی حوزه کرخه جنوبی (نصب گاردریل) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ایمن سازی حوزه کرخه جنوبی (نصب گاردریل) - نوبت دوم
 44. فراخوان امور خدمات استخر دانشگاه بصورت حجمی / آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای , فراخوان امور خدمات استخر دانشگاه بصورت حجمی
 45. مناقصه روکش آسفالت خیابان های کوی حصیرآباد و عامری ..... / مناقصه عمومی , مناقصه روکش آسفالت خیابان های کوی حصیرآباد و عامری .....
 46. مزایده یک دستگاه فرز انگشتی ... / مزایده یک دستگاه فرز انگشتی ...
 47. مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی نوبت دوم
 48. مزایده وسایط نقلیه / مزایده, مزایده وسایط نقلیه
 49. مزایده قطعه زمین زراعی دیم نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین زراعی دیم نوبت اول
 50. مزایده ششدانگ 5 قطعه تجمیعی / مزایده,مزایده ششدانگ 5 قطعه تجمیعی
 51. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اموال غیرمنقول
 52. مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان بدون حقوق ارتفاقی / مزایده,مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان بدون حقوق ارتفاقی
 53. مزایده اسناد رهنی اپارتمان / مزایده,مزایده اسناد رهنی اپارتمان
 54. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 112.46مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 112.46مترمربع
 55. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400088 اسناد رهنی غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400088 اسناد رهنی غیرمنقول
 56. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7883 به کلاسه 9400082 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7883 به کلاسه 9400082
 57. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7845 به کلاسه 9400134 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7845 به کلاسه 9400134
 58. مزایده اپارتمان سند شماره 17022 / مزایده,مزایده اپارتمان سند شماره 17022
 59. مزایده ششدانگ اپارتمان 64.44متر کلاسه 9400127 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 64.44متر کلاسه 9400127 اسناد رهنی
 60. مزایده آهن آلات ضایعاتی موجود در مجتمع تولیدی مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده آهن آلات ضایعاتی موجود در مجتمع تولیدی مرحله اول نوبت دوم

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش چهارم)

 

 1. تجدید مناقصه خرید و نصب چیلر تراکمی به همراه برج خنک کننده مربوطه تجدید نوبت سوم / تجدید مناقصه , مناقصه خرید و نصب چیلر تراکمی به همراه برج خنک کننده مربوطه تجدید نوبت سوم
 2. مناقصه ملزومات آشپزخانه / مناقصه , مناقصه ملزومات آشپزخانه نوبت اول
 3. مزایده اجاره استخر سرپوشیده کوثر / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره استخر سرپوشیده کوثر
 4. مناقصه عملیات جدولگذاری میدان دانشگاه به سمت خیابان محمد رسول الله تجدید مرحله دوم نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جدولگذاری میدان دانشگاه به سمت خیابان محمد رسول الله تجدید مرحله دوم نوبت دوم
 5. فراخوان خرید 96 عدد نورافکن ضد افنجار به همراه لامپ- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ,فراخوان خرید 96 عدد نورافکن ضد افنجار به همراه لامپ- نوبت دوم
 6. مناقصه خرید تجهیزات سیستم انتقال PTN تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه خرید تجهیزات سیستم انتقال PTN تجدید نوبت دوم
 7. مزایده خط کامل تولید و تزریق پلی یورتان / مزایده,مزایده خط کامل تولید و تزریق پلی یورتان
 8. مزایده واگذاری اجاره عرصه و گلخانه سه قلو / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره عرصه و گلخانه سه قلو
 9. مناقصه عملیات اجرایی میدان حضرت معصومه (س) - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی میدان حضرت معصومه (س) -تجدید نوبت دوم
 10. مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری و اداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری و اداری نوبت دوم
 11. مناقصه اجرای پوشش سقف و مصلی شهر قدس تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پوشش سقف و مصلی شهر قدس تجدید
 12. مناقصه خرید انواع کابل ژله فیلد خاکی و هوائی / آگهی مناقصه یک مرحله ای, مناقصه خرید انواع کابل ژله فیلد خاکی و هوائی
 13. مزایده ششدانگ اعیان یک دربند مغازه تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یک دربند مغازه تجاری
 14. مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری نوبت دوم
 15. مزایده واگذاری مجوز نصب یک عدد دکه به مساحت 24 متر مربع نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده مجوز واگذاری نصب یک عدد دکه به مساحت 24 متر مربع نوبت دوم
 16. مناقصه نگهداری و پشتیبانی دوربین های نظارت تصویری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه نگهداری و پشتیبانی دوربین های نظارت تصویری
 17. مناقصه پروژه اجرای ساختمانهای پدافند غیر عامل و سامانه 122 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اجرای ساختمانهای پدافند غیر عامل و سامانه 122 نوبت دوم
 18. مزایده یک قطعه زمین مزروعی مبذر 110 سهم مشاع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مبذر 110 سهم مشاع
 19. مزایده فروش یک دستگاه خودروی پراید هاچبک مدل 80 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی پراید هاچبک مدل 80
 20. مزایده ملک با قدمت بیست سال بدون نماسازی حدود 170متر تجدید / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیست سال بدون نماسازی حدود 170متر تجدید
 21. مزایده فروش 4 قطعه تجاری خدماتی و دو قطعه جای زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه تجاری خدماتی و دو قطعه جای زمین مسکونی نوبت دوم
 22. مزایده واگذار حق بهره برداری از سرقفلی یک باب سوله / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذار حق بهره برداری از سرقفلی یک باب سوله
 23. مناقصه خدمات تنظیفات ،سرایداری، امور آبدارخانه ها و ... / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه خدمات تنظیفات ،سرایداری، امور آبدارخانه ها
 24. تجدید مناقصه تعداد 1200 طاقه نایلون یا استرچ و تعداد 200 طاقه توری مخصوص بسته بندی ... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعداد 1200 طاقه نایلون یا استرچ و تعداد 200 طاقه توری مخصوص بسته بندی ... تجدید نوبت دوم
 25. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 11 ثبت امل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 11 ثبت امل
 26. مناقصه واگذاری حجمی خدمات پشتیبانی و امور نظافت به مساحت 7000 متر مربع نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری حجمی خدمات پشتیبانی و امور نظافت به مساحت 7000 متر مربع نوبت دوم
 27. مناقصه عملیات اجرای جابجایی تاسیسات در مناطق یک و سه - مرحله دوم نوبت اول / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای جابجایی تاسیسات در مناطق یک و سه - مرحله دوم نوبت اول
 28. تجدید مناقصه اجرای خط انتقال و تجهیز چاه های ...95.05.19 / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای خط انتقال و تجهیز چاه های ...95.05.19
 29. مناقصه انتخاب پیمانکار اجرایی C جهت انجام پروژه عملیات نگهداری و تعمیرات گوی شناور- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه انتخاب پیمانکار اجرایی C جهت انجام پروژه عملیات نگهداری و تعمیرات گوی شناور- نوبت دوم
 30. مناقصه تهیه و توزیع غذای کارکنان تأسیسات تقویت فشار ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه و توزیع غذای کارکنان تأسیسات تقویت فشار ...
 31. مناقصه خرید نهاده های دامی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید نهاده های دامی
 32. مزایده فروش دو دستگاه باسکول 95/5/19 / آگهی مزایده کتبی , مزایده فروش دو دستگاه باسکول 95/5/19
 33. مناقصه امور مربوط به سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی / آگهی مناقصه , مناقصه امور مربوط به سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی
 34. مناقصه دنده بزرگ Lowspeed ... نوبت سوم / آگهی مناقصه , مناقصه دنده بزرگ Lowspeed ... نوبت سوم
 35. مناقصه امور مربوط به تایپ و تکثیر / آگهی مناقصه , مناقصه امور مربوط به تایپ و تکثیر
 36. مناقصه عملیات نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل و هوایی و خطوط DECT و ... نوبت دوم / خلاصه آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل و هوایی و خطوط DECT و ... نوبت دوم
 37. مزایده خودرو / مزایده,مزایده خودرو
 38. مزایده عمومی پروژه های نیمه تمام اداره کل اموزش و پرورش- نوبت دوم / مزایده , مزایده عمومی پروژه های نیمه تمام اداره کل اموزش و پرورش- نوبت دوم
 39. مناقصه احداث تعداد نه سازه پل عابر پیاده مکانیزه و تجهیز دو پل عابر پیاده / آگهی مناقصه , مناقصه احداث تعداد نه سازه پل عابر پیاده مکانیزه و تجهیز دو پل عابر پیاده
 40. مزایده ساختمان مسکونی عرصه 204.64متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 204.64متر نوبت دوم
 41. مزایده ششدانگ زمین فاقد سند مالکیت نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین فاقد سند مالکیت نوبت اول
 42. مزایده یک ممیز سی و سه صدم سهم مشاع از 160 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک ممیز سی و سه صدم سهم مشاع از 160 سهم پلاک ثبتی
 43. مزایده پلاک زمین طبق سند 224متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک زمین طبق سند 224متر نوبت اول
 44. مزایده پلاک ثبتی بخش 16 یزد نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 16 یزد نوبت اول
 45. مزایده 4 قطعه ملک کلاسه 940366 ح ماده 138 مرحله سوم / مزایده,مزایده 4 قطعه ملک کلاسه 940366 ح ماده 138 مرحله سوم
 46. مزایده ملک بخش یک ثبت گرگان پرونده اجرایی 2/94/0263 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش یک ثبت گرگان پرونده اجرایی 2/94/0263 نوبت اول
 47. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی روستای دیدار نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی روستای دیدار نوبت دوم
 48. تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرای نورپردازی میدان شیخ مرتضی انصاری تجدید - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرای نورپردازی میدان شیخ مرتضی انصاری تجدید - نوبت دوم
 49. مزایده ملک مشاع شامل پلاک ثبتی قطعه 230 تفکیکی / مزایده,مزایده ملک مشاع شامل پلاک ثبتی قطعه 230 تفکیکی
 50. مزایده فرش ماشینی و ... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فرش ماشینی و ...
 51. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبت شده بخش 8 / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبت شده بخش 8
 52. مزایده پلاک ثبت شده بخش هشت یزد به صورت زمین باغی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده بخش هشت یزد به صورت زمین باغی نوبت دوم
 53. مزایده تمامت ششدانگ عمارت مسکونی بخش 11خرم اباد / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ عمارت مسکونی بخش 11خرم اباد
 54. مزایده ششدانگ یکباب غرفه به شماره هفتاد نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب غرفه به شماره هفتاد نوبت اول
 55. مزایده زمین مساحت 885متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 885متر نوبت دوم
 56. مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 2000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 2000متر نوبت اول
 57. مناقصه خرید کابل مسی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کابل مسی - نوبت دوم
 58. مزایده یک قطعه زمین مساحت هفتاد و پنج متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت هفتاد و پنج متر نوبت اول
 59. مزایده ششدانگ زمین بخش 7 گیلان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 7 گیلان نوبت اول
 60. مزایده ملک مشاعی بخش هشت شامل ویلایی قدیمی ساز / مزایده,مزایده ملک مشاعی بخش هشت شامل ویلایی قدیمی ساز

مناقصه و مزایده ایران 95.5.18 (بخش دوم)

 

 1. فراخوان انجام خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه / فراخوان , فراخوان انجام خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه
 2. مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر عملیات احداث شبکه برق فشار متوسط / مناقصه , مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر عملیات احداث شبکه برق فشار متوسط
 3. مناقصه بلوک های سبک گازی AAC استاندارد مورد نیاز / مناقصه , مناقصه بلوک های سبک گازی AAC استاندارد مورد نیاز
 4. مزایده واگذاری بوفه دانشجویی دانشگاه / مزایده , مزایده واگذاری بوفه دانشجویی دانشگاه
 5. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش ده تهران مساحت 56.15متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش ده تهران مساحت 56.15متر نوبت دوم
 6. مزایده فروش سردرختی گلابی درگزی نوبت دوم / مزایده فروش سردرختی گلابی درگزی نوبت دوم
 7. مزایده فروش 100 قلم (لوازم و اثاثیه مستعمل) / مزایده, مزایده فروش 100 قلم (لوازم و اثاثیه مستعمل)
 8. مزایده واگذاری به صورت اجاره یک واحد غرفه با کاربری آجیل و تنقلات / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره یک واحد غرفه با کاربری آجیل و تنقلات
 9. مناقصه عملیات نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل و هوایی و خطوط DECT و ... / خلاصه آگهی مناقصه, مناقصه عملیات نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل و هوایی و خطوط DECT و ...
 10. مزایده فروش محصول سیب گلابی درگزی و اسپادانا / مزایده,مزایده فروش محصول سیب گلابی درگزی و اسپادانا
 11. مناقصه کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه , طبخ و توزیع غذای دانشجویان ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه , طبخ و توزیع غذای دانشجویان ...
 12. مزایده یک قطعه زمین باغ به مساحت 207متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغ به مساحت 207متر
 13. فراخوان خرید و حمل مصالح سنگی ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان خرید و حمل مصالح سنگی ...
 14. فراخوان شناسایی و ارزیابی مشاور انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات بازنگری و تدوین مقررات ایمنی - نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی مشاور انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات بازنگری و تدوین مقررات ایمنی نوبت دوم
 15. مزایده ساختمان مسکونی بخش دو سنندج نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش دو سنندج نوبت اول
 16. مزایده فروش ورق فولادی طرح چوب / مزایده فروش ورق فولادی طرح چوب
 17. مناقصه خرید و نصب دربهای کرکره ای ... / آگهی مناقصه,مناقصه خرید و نصب دربهای کرکره ای ...
 18. مزایده فروش ضایعات لوله و آهن آلات / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات لوله و آهن آلات
 19. مزایده 8 راس گوسفند / آگهی مزایده,مزایده 8 راس گوسفند
 20. مزایده فروش تعدادی خودرو شامل سواری پژو پارس و مگان / مزایده,مزایده فروش تعدادی خودرو شامل سواری پژو پارس و مگان
 21. مزایده فروش اقلام بلااستفاده از قبیل صندلی ، اقلام کامپیوتری و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام بلااستفاده از قبیل صندلی ، اقلام کامپیوتری و ...
 22. مناقصه خرید یکدستگاه چیلر تراکمی / مناقصه, مناقصه خرید یکدستگاه چیلر تراکمی
 23. اصلاحیه مناقصه خدمات آبدارخانه و نظافت -اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه خدمات آبدارخانه و نظافت -اصلاحیه
 24. مناقصه خرید 26 دستگاه هواکش سانتریفوژ یوتیلیتی بکوارد / آگهی فراخوان عمومی,مناقصه خرید 26 دستگاه هواکش سانتریفوژ یوتیلیتی بکوارد
 25. مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات و تجهیزات مستعمل / مزایده,مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات و تجهیزات مستعمل
 26. مزایده یکباب مغازه / مزایده,مزایده یکباب مغازه
 27. مناقصه خرید 220 عدد تیوپ لوله آتشخوار / مناقصه,مناقصه خرید 220 عدد تیوپ لوله آتشخوار
 28. مزایده واگذاری تعدادی از فضاهای مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از فضاهای مازاد بر نیاز
 29. مزایده فروش اقلام مازاد از قبیل دستگاه خودرو مزدا و ... / مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد از قبیل دستگاه خودرو مزدا و ...
 30. مناقصه خرید و نصب کلیه اقلام و اجناس مورد نیاز یکدستگاه آسانسور مسافری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب کلیه اقلام و اجناس مورد نیاز یکدستگاه آسانسور مسافری
 31. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ، بارگیری و حمل شبانه خاک و نخاله کارگاه- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ، بارگیری و حمل شبانه خاک و نخاله کارگاه- نوبت دوم
 32. مزایده زمینی به مساحت 40 هزار مترمربع / مزایده,مزایده زمینی به مساحت 40 هزار مترمربع
 33. مناقصه خرید اقلام شبکه روشنایی در بوستانهای منطقه یک (الف) / مناقصه , مناقصه خرید اقلام شبکه روشنایی در بوستانهای منطقه یک (الف)
 34. اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات نظافتی، آبدارخانه ای و ... -اصلاحیه / اصلاحیه ,مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات نظافتی، آبدارخانه ای و ... اصلاحیه
 35. مزایده فروش دو دستگاه خودرو آمبولانس و ... / آگهی مزایده عمومی (استعلام بها) یک مرحله ای,مزایده فروش دو دستگاه خودرو آمبولانس و ...
 36. مناقصه عمومی جدولگذاری / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی جدولگذاری
 37. مناقصه تامین 130 نفر نیروی نگهبانی جهت حفاظت فیزیکی اماکن نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین 130 نفر نیروی نگهبانی جهت حفاظت فیزیکی اماکن نوبت دوم
 38. مناقصه واگذاری سرپرستی حفاظت فیزیکی موزه های تابعه و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری سرپرستی حفاظت فیزیکی موزه های تابعه و ...
 39. مزایده یک قطعه زمین مسکونی کلاسه 940503 الی 940507 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی کلاسه 940503 الی 940507
 40. مناقصه عملیات اجرائی احداث بوستان دوستدار کودک / مناقصه , مناقصه عملیات اجرائی احداث بوستان دوستدار کودک
 41. فراخوان امتیاز احداث مجتمع خدماتی- رفاهی / فراخوان , فراخوان امتیاز احداث مجتمع خدماتی- رفاهی
 42. مزایده استخر مجموعه ورزشی شهر بانو / آگهی حراج , مزایده استخر مجموعه ورزشی شهر بانو
 43. مزایده ضایعات آهن آلات / آگهی مزایده ,مزایده ضایعات آهن آلات
 44. مناقصه خرید نهاده های دامی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید نهاده های دامی
 45. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 602.80متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 602.80متر
 46. مناقصه عملیات تعمیر و بهسازی معابر و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تعمیر و بهسازی معابر و ...
 47. مزایده فروش لوازم یدکی ماشین آلات - تجهیزات و ابزار حفاری و تزریق و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش لوازم یدکی ماشین آلات - تجهیزات و ابزار حفاری و تزریق و ...
 48. مناقصه واگذاری امور فضای سبز و امور مرتبط بوستان و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور فضای سبز و امور مرتبط بوستان و ...
 49. مناقصه عملیات خرید مصالح و اجرای خط کشی معابر در سطح نواحی و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خرید مصالح و اجرای خط کشی معابر در سطح نواحی و ...
 50. مناقصه تأمین، تحویل، نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه فاضلاب / مناقصه عمومی, مناقصه تأمین، تحویل، نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه فاضلاب
 51. مناقصه واگذاری ممیزی املاک منطقه (4) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری ممیزی املاک منطقه (4)
 52. مناقصه خرید 2030 دستگاه فن کویل سقفی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 2030 دستگاه فن کویل سقفی
 53. مناقصه طبخ و تویع یک وعده غذای نیم روز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طبخ و تویع یک وعده غذای نیم روز
 54. مناقصه بازسازی جداول جوی و کانیو ... 95.5.18 / مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی جداول جوی و کانیو ... 95.5.18
 55. چهاردهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی / چهاردهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی
 56. مزایده فروش گرانول لاستیک ضایعات 95.5.18 / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش گرانول لاستیک ضایعات 95.5.18
 57. مزایده فروش لوازم مستعمل و مازاد بر نیاز شامل لوازم تأسیساتی و ... 95.5.18 / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش لوازم مستعمل و مازاد بر نیاز شامل لوازم تأسیساتی و ... 95.5.18
 58. مزایده فروش دو دربند مغازه تجدید / مزایده,مزایده فروش دو دربند مغازه تجدید
 59. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دو مه ولات / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دو مه ولات
 60. مزایده یک قطعه زمین زراعی متراژ 2025متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی متراژ 2025متر نوبت دوم

اخبار مناقصه و مزایده های سراسری 95.4.13 (بخش سوم)

 

 1. تمدید مناقصات خرید 590 سلول خازن با ظرفیت های مختلف - تمدید / تمدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 590 سلول خازن با ظرفیت های مختلف- تمدید
 2. مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان گیلان تمدید / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان گیلان تمدید
 3. فراخوان خرید مواد اولیه ، طبخ و سرو غذای نیمروزی به تعداد 200 پرس غذا در سه نوع / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار , فراخوان خرید مواد اولیه ، طبخ و سرو غذای نیمروزی به تعداد 200 پرس غذا در سه نوع
 4. تجدید مناقصه تهیه و نصب یک عدد اتاقک welding set / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تهیه و نصب یک عدد اتاقک welding set
 5. مناقصه نگهداری تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم
 6. مزایده واگذاری تعدادی آپارتمان مسکونی و واحدهای تجاری 95/6 / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی آپارتمان مسکونی و واحدهای تجاری 95/6
 7. مزایده فروش آلومینیوم .... / آگهی مزایده, مزایده فروش آلومینیوم ....
 8. مناقصه انتخاب پیمانکار تامین لیفتراک -نوبت دوم / اگهی مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار تامین لیفتراک -نوبت دوم
 9. مناقصه کیت های آزمایشگاهی / مناقصه, مناقصه کیت های آزمایشگاهی
 10. مزایده قطعه زمینی 1856.48متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی 1856.48متر
 11. مناقصه ساخت سازه فلزی صنعتی و .... 95.4.13 / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و تأمین کنندگان, مناقصه ساخت سازه فلزی صنعتی و .... -95.4.13
 12. مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت شهر مهاجران - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت شهر مهاجران - نوبت دوم
 13. آگهی مزایده عمومی فروش کانکس های فلزی دست ساز - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش کانکس های فلزی دست ساز - نوبت دوم
 14. مزایده واگذاری اجاره مغازه های شماره 5 و 7 مجتمع جانبازان / مزایده,مزایده واگذاری اجاره مغازه های شماره 5 و 7 مجتمع جانبازان
 15. مزایده تاسیسات برق ، تاسیسات آبرسانی ، یک دستگاه باسکول 60 تنی.... / مزایده,مزایده تاسیسات برق ، تاسیسات آبرسانی ، یک دستگاه باسکول 60 تنی....
 16. تجدید مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ....مراکز ولیعصر عج، امام خمینی ره، شهید قندی.... نوبت سوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ....مراکز ولیعصر عج، امام خمینی ره، شهید قندی.... نوبت سوم
 17. مزایده ششدانگ ساختمان بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش دو اردبیل
 18. مزایده یک دستگاه خودرو ال 90 تیپ ای 1 مدل 89 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو ال 90 تیپ ای 1 مدل 89 نوبت اول
 19. مزایده 28500 عدد تیغه نماده نوبت دوم / مزایده , مزایده 28500 عدد تیغه نماده نوبت دوم
 20. مناقصه اجرای کارهای دستمزدی سازمان / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای کارهای دستمزدی سازمان
 21. مزایده ششدانگ اپارتمان مفروزه قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مفروزه قطعه اول تفکیکی
 22. آگهی مزایده اجاره کانتر تاکسی سرویس / آگهی مزایده،آگهی مزایده اجاره کانتر تاکسی سرویس
 23. آگهی مناقصه خرید 6 دستگاه تریلر کمرشکن سه محوره / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید 6 دستگاه تریلر کمرشکن سه محوره
 24. مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 25. مناقصه عملیات اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوار حفاری لوله گذاری آب- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوار حفاری لوله گذاری آب- نوبت دوم
 26. مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد / مزایده,مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد
 27. مزایده واگذاری اماکن ورزشی تحت پوشش خود از جمله استخر آزادگان و ... / مزایده,مزایده واگذاری اماکن ورزشی تحت پوشش خود از جمله استخر آزادگان و ...
 28. مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب منطقه یک تبریز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب منطقه یک تبریز
 29. مناقصه خرید تیوب مبدل حراراتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تیوب مبدل حراراتی
 30. همایش سلامت و رسانه 95.4.13 / همایش سلامت و رسانه 95.4.13
 31. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی آنالایزرهای ترکیبات گاز- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی آنالایزرهای ترکیبات گاز- نوبت دوم
 32. مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیراتی ، مکانیکی و اپراتوری خط نورد مجتمع / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیراتی ، مکانیکی و اپراتوری خط نورد مجتمع
 33. مناقصه عملیات اجرای پروژه آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای پروژه آبرسانی
 34. حراج یکدستگاه اتوبوس بنز بیابانی 302 ، کامیون تانکر سوخت 911 و تانکرهای چرخدار و مقداری آهن آلات ... / آگهی حراج , حراج یکدستگاه اتوبوس بنز بیابانی 302 ، کامیون تانکر سوخت 911 و تانکرهای چرخدار و مقداری آهن آلات ...
 35. مناقصه پروژه احداث و توسعه و مرمت جداول و کانالهای معابر فرعی / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه احداث و توسعه و مرمت جداول و کانالهای معابر فرعی
 36. مزایده واگذاری غرفه بیمه و آرایشگاه در پایانه بار مشهد و غرفه راهنما پایانه مرزی باجگیران / مزایده, مزایده واگذاری غرفه بیمه و آرایشگاه در پایانه بار مشهد و غرفه راهنما پایانه مرزی باجگیران
 37. فراخوان مناقصه خرید و تجهیز واحدهای اقامتی ساختمان شماره 31 (تامین منسوجات و کالای خواب) نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید و تجهیز واحدهای اقامتی ساختمان شماره 31 (تامین منسوجات و کالای خواب) نوبت دوم
 38. مزایده فروش سردرختی حدود 120 هکتار باغ میوه / مزایده , مزایده فروش سردرختی حدود 120 هکتار باغ میوه
 39. مزایده فروش چوب- نوبت دوم / مزایده فروش چوب- نوبت دوم
 40. مزایده واگذاری امتیاز دفن اموات به صورت خصوصی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری امتیاز دفن اموات به صورت خصوصی
 41. مزایده واگذاری ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان در خیابان اصلی و اماکن تجمع - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان در خیابان اصلی و اماکن تجمع - نوبت دوم
 42. مناقصه بهسازی و روکش آسفالت و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت و ...
 43. مناقصه خریداری لوله پلی اتیلن -تجدید 95.04.13 / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خریداری لوله پلی اتیلن -تجدید 95.04.13
 44. مناقصه واگذاری عملیات مربوط به توسعه و احداث و اصلاح شبکه جهت افزایش قدرت... - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات مربوط به توسعه و احداث و اصلاح شبکه جهت افزایش قدرت... - نوبت دوم
 45. مناقصه خرید روشنایی معابر سطح شهر / مناقصه , مناقصه خرید روشنایی معابر سطح شهر
 46. مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت -نوبت دوم
 47. مزایده ششدانگ دو قطعه باغ / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه باغ
 48. فراخوان اجرای عملیات احداث پروژه های آزمایشگاه رفرانس و پایگاه سلامت شهری / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای، فراخوان اجرای عملیات احداث پروژه های آزمایشگاه رفرانس و پایگاه سلامت شهری
 49. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک سیستان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک سیستان
 50. مزایده یک دستگاه سواری پیکان / مزایده یک دستگاه سواری پیکان
 51. مزایده یک دستگاه رادیوگرافی / فلورسکوپی / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه رادیوگرافی / فلورسکوپی
 52. مناقصه لوله داکتیل700 ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لوله داکتیل700 ...
 53. مناقصه عمومی انتخاب دفتر فنی ناظر حقوقی جهت اخذ پروانه ساختمانی / مناقصه عمومی انتخاب دفتر فنی ناظر حقوقی جهت اخذ پروانه ساختمانی
 54. مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار اجرای فلاشینگ روی نما / مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار اجرای فلاشینگ روی نما
 55. مزایده اجاره کانتر تاکسی سرویس.... / آگهی مزایده و مناقصه عمومی , مزایده اجاره کانتر تاکسی سرویس....
 56. مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه نواب صفوی و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه نواب صفوی و ...نوبت دوم
 57. مزایده فروش دو دهنه مغازه / مزایده,مزایده فروش دو دهنه مغازه
 58. مزایده ششدانگ اپارتمان شمال طبقه سوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شمال طبقه سوم
 59. مناقصه عملیات اعزام و بدرقه مددجویان / مناقصه , مناقصه عملیات اعزام و بدرقه مددجویان
 60. مناقصه لبنیات مورد نیاز ندامتگاههای خود / مناقصه , مناقصه لبنیات مورد نیاز ندامتگاههای خود