سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده در تاریخ 97.02.08 در پارس نماد

 1. مناقصه خرید و نصب تجهیزات سیستم گرمایش و سرمایش / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب تجهیزات سیستم گرمایش و سرمایش
 2. مناقصه عمومی تکمیل هنرستان طالقانی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تکمیل هنرستان طالقانی
 3. استعلام صندلی معلم، میز اداری و ... / استعلام, صندلی معلم، میز اداری و ...
 4. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات - تجدید
 5. استعلام لوله گالوانیزه / استعلام, لوله گالوانیزه
 6. مناقصه عمومی تامین تامین اقلام نقطه جوش گان / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی تامین تامین اقلام نقطه جوش گان
 7. مناقصه خرید و نصب یک عدد المان / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید و نصب یک عدد المان
 8. مناقصه عمومی خرید 40 دستگاه سیستم کنترل از راه دور نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 40 دستگاه سیستم کنترل از راه دور نوبت دوم
 9. استعلام اجرای عملیات خرد ساختمانی... / استعلام,اجرای عملیات خرد ساختمانی...
 10. استعلام اتصالات و شیرآلات... / استعلام,اتصالات و شیرآلات...
 11. استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی / استعلام,استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی
 12. مناقصه احداث مخزن بتنی و حصارکشی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مخزن بتنی و حصارکشی نوبت دوم
 13. استعلام تعمیرات ... / استعلام, استعلام تعمیرات ...
 14. استعلام جارو ... / استعلام, استعلام جارو ...
 15. استعلام اجرای خط برق پمپ آب ... / استعلام, استعلام اجرای خط برق پمپ آب ...
 16. استعلام دستمزد سرامیک و کاشی / استعلام, دستمزد سرامیک و کاشی
 17. مناقصه خریداری سموم مورد نیاز..تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خریداری سموم مورد نیاز..تجدید
 18. تجدید فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی نوبت دوم
 19. فراخوان احداث خط لوله 42 اینچ...نوبت دوم / فراخوان عمومی ، فراخوان احداث خط لوله 42 اینچ...نوبت دوم
 20. مناقصه خرید پارچه و پوشاک 97.2.08 / آگهی مناقصه, مناقصه خرید پارچه و پوشاک 97.2.08
 21. مناقصه انتخاب سرمایه گذاران : تعدادی از مجموعه های تجاری و... - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب سرمایه گذاران : تعدادی از مجموعه های تجاری و... - نوبت دوم
 22. مناقصه فعالیتهای کلید در دست- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فعالیتهای کلید در دست - نوبت دوم
 23. مناقصه انجام عملیات توسعه ، احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع برق...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات توسعه ، احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع برق...نوبت دوم
 24. آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه توسعه و بهسازی ترمینال داخلی....نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه توسعه و بهسازی ترمینال داخلی....نوبت دوم
 25. فراخوان خرید و نصب دستگاه کروماتوگرافی یونی / فراخوان , فراخوان خرید و نصب دستگاه کروماتوگرافی یونی
 26. استعلام مبل اداری / استعلام,مبل اداری
 27. استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...
 28. مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، استقرار و آموزش سامانه جامع مدیریت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، استقرار و آموزش سامانه جامع مدیریت
 29. استعلام مطالعه توجیه فنی اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی فاضلاب ... / استعلام, مطالعه توجیه فنی اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی فاضلاب ...
 30. استعلام روتر شبکه / استعلام,استعلام روتر شبکه
 31. استعلام خرید تجهیزات رایانه ای, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, خرید تجهیزات رایانه ای
 32. استعلام خدمات آموزشی / استعلام, خدمات آموزشی
 33. مناقصه عملیات نصب و خطاطی و حکاکی سنگ قبور / مناقصه ، مناقصه عملیات نصب و خطاطی و حکاکی سنگ قبور
 34. فراخوان ارزیابی کیفی TUBE BUNDEL... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی TUBE BUNDEL...
 35. تجدید مناقصه عملیات حفر چاه دوم شهرک صنعتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفر چاه دوم شهرک صنعتی
 36. استعلام تهیه و اجرای کفپوش ... / استعلام , استعلام تهیه و اجرای کفپوش ...
 37. استعلام دستگاه فتوکپی ... / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی ...
 38. استعلام لوله فولادی اسپیرال / استعلام,استعلام لوله فولادی اسپیرال
 39. مناقصه فعالیت خدمات عمومی و نظافت / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه فعالیت خدمات عمومی و نظافت
 40. مناقصه تامین ومدیریت نیروی انسانی.... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین ومدیریت نیروی انسانی... - نوبت دوم
 41. استعلام مرمت بافت تاریخی روستای .. / استعلام, مرمت بافت تاریخی روستای ..
 42. مناقصه انجام خدمات امور پشتیبانی اداری و خدماتی / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات امور پشتیبانی اداری و خدماتی
 43. استعلام تعمیرات مراکز کار و دانش ... / استعلام, تعمیرات مراکز کار و دانش ...
 44. استعلام خرید تجهیزات کتابخانه ای.... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کتابخانه ای....
 45. استعلام سایر فعالیت های سرگرمی و تفریحی / استعلام,سایر فعالیت های سرگرمی و تفریحی
 46. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 114 دستگاه سیستم راهبند - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 114 دستگاه سیستم راهبند- نوبت دوم
 47. مناقصه ماشین کاری دو نوع قطعه / آگهی مناقصه, مناقصه ماشین کاری دو نوع قطعه
 48. آگهی مناقصه عمومی خرید لباسکار یکسره نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی خرید لباسکار یکسره نوبت دوم
 49. استعلام جابجایی شبکه برق طرح هادی ... / استعلام , استعلام جابجایی شبکه برق طرح هادی ...
 50. استعلام دستمزد نصب و جمع آوری ورقهای قبلی و شاسی کشی ورق گالوانیزه ... / استعلام , استعلام دستمزد نصب و جمع آوری ورقهای قبلی و شاسی کشی ورق گالوانیزه ...
 51. مناقصه انجام عملیات اسیدکاری گسترده Matrix Acidizing ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات اسیدکاری گسترده Matrix Acidizing ...
 52. مناقصه اقلام سه راهی انشعاب مقاوم نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه اقلام سه راهی انشعاب مقاوم نوبت دوم
 53. مناقصه خرید انواع نی خم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع نی خم
 54. مناقصه واگذاری تنظیف معابر سطح شهر / مناقصه, مناقصه واگذاری تنظیف معابر سطح شهر
 55. استعلام 40 دستگاه پرینتر / استعلام,40 دستگاه پرینتر
 56. فراخوان احداث شهر بازی / فراخوان , فراخوان احداث شهر بازی
 57. استعلام تعمیرات کتابخانه... / استعلام,تعمیرات کتابخانه...
 58. استعلام کولر گازی ال جی / استعلام, کولرگازی ال جی
 59. استعلام تابلو روان / استعلام, تابلو روان
 60. مناقصه ?تهیه استاب و برج مشبک، سیم هادی و محافظ،... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ?تهیه استاب و برج مشبک، سیم هادی و محافظ،...
 61. استعلام اجرای جوی 40*35 به وسیله بلوک پیش ساخته بتنی / استعلام, اجرای جوی 40*35 به وسیله بلوک پیش ساخته بتنی
 62. مناقصه عملیات احداث راه / مناقصه عمومی مناقصه عملیات احداث راه
 63. استعلام تعمیرات گاردریل ... / استعلام, استعلام تعمیرات گاردریل ...
 64. استعلام احداث جاده دسترسی خاکی... / استعلام,احداث جاده دسترسی خاکی...
 65. استعلام کیت مصرفی آزمایشگاهی... / استعلام,استعلام کیت مصرفی آزمایشگاهی...
 66. استعلام تولید فراورده های چوب... / استعلام,تولید فراورده های چوب...
 67. استعلام دستگاه تثبیت ولتاژ (استابلایزر)... / استعلام,دستگاه تثبیت ولتاژ (استابلایزر)...
 68. مناقصه اجرای کفپوش سطح شهر / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای کفپوش سطح شهر
 69. مناقصه ساخت 5000 قبر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت 5000 قبر نوبت دوم
 70. استعلام دوربین دیجیتال EOS80D EF همراه با لنز 18135 / استعلام, دوربین دیجیتال EOS80D EF همراه با لنز 18135
 71. استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن ...
 72. استعلام داروی نظافت ... / استعلام , استعلام داروی نظافت ...
 73. استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست
 74. مناقصه عمومی خدمات خودرویی امور نقلیه ستاد شرکت و شهرهای تابعه نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات خودرویی امور نقلیه ستاد شرکت و شهرهای تابعه نوبت دوم
 75. فراخوان تکمیل سالن آموزشگاه، احداث دیوار حائل و محوطه سازی...نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان تکمیل سالن آموزشگاه، احداث دیوار حائل و محوطه سازی...نوبت دوم
 76. فراخوان خریداری صندلی امتحانی دسته دار (نوبت دوم) / فراخوان , فراخوان خریداری صندلی امتحانی دسته دار (نوبت دوم)
 77. فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات شبکه و امنیت سازمان / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات شبکه و امنیت سازمان
 78. استعلام کابل و کابلشو... / استعلام,کابل و کابلشو...
 79. استعلام دستگاه فرز برقی سنگ بری ... / استعلام , استعلام دستگاه فرز برقی سنگ بری ...
 80. استعلام بهای اجرای عملیات نهالکاری مراقبت و آبیاری ... / استعلام , استعلام بهای اجرای عملیات نهالکاری مراقبت و آبیاری ...
 81. استعلام تبدیل اتصالات UPVC... / استعلام,تبدیل اتصالات UPVC...
 82. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری 21 دستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری 21 دستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم
 83. استعلام رم سرور ... / استعلام , استعلام رم سرور ...
 84. مناقصه امور راهبری، تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات / آگهی مناقصه، مناقصه امور راهبری، تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات
 85. استعلام نصب و راه اندازی بی سیم ... / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی بی سیم ...
 86. استعلام طبقات شناور به تعداد 44 دستگاه / استعلام,استعلام طبقات شناور به تعداد 44 دستگاه
 87. استعلام سرور رایانه ... / استعلام, سرور رایانه ...
 88. استعلام یک دستگاه الکتروپمپ... / استعلام,استعلام یک دستگاه الکتروپمپ...
 89. فراخوان مناقصه پروژه احداث 8410 متر خط لوله / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه احداث 8410 متر خط لوله
 90. تجدید مناقصه تهیه، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات الکترونیکی اتاق استدیو و مانیتورینگ نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات الکترونیکی اتاق استدیو و مانیتورینگ نوبت دوم
 91. مناقصه انجام عملیات تعمیر ، شارژ و هیدروتست ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات تعمیر ، شارژ و هیدروتست ـ نوبت دوم
 92. مناقصه شستشو و رنگ آمیزی ... / آگهی مناقصه, مناقصه شستشو و رنگ آمیزی ...
 93. استعلام تعمیرات کلی سالن همایش... / استعلام,تعمیرات کلی سالن همایش...
 94. استعلام بهسازی تاسیسات آبرسانی در روستاها / استعلام, بهسازی تاسیسات آبرسانی در روستاها
 95. استعلام احیا، لایروبی و مرمت... / استعلام,احیا، لایروبی و مرمت...
 96. استعلام اسکنر ... / استعلام, استعلام اسکنر ...
 97. مناقصه انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی ...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی ...نوبت دوم
 98. مناقصه تامین نیروی امنیتی جهت حفاظت فیزیکی / مناقصه , مناقصه تامین نیروی امنیتی جهت حفاظت فیزیکی
 99. استعلام میز و صندلی نهار خوری 6 نفره / استعلام, میز و صندلی نهار خوری 6 نفره
 100. استعلام تامین پهنای باند اینترنت / استعلام, استعلام تامین پهنای باند اینترنت