سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

اطلاعات مناقصه و مزایده 95.5.7 (بخش پنجم)

 

 1. مزایده واگذاری یک باب ساختمان / مزایده واگذاری یک باب ساختمان
 2. اصلاحیه مناقصه خدمات خودرویی -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه, مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه)-اصلاحیه
 3. مناقصه واگذاری امور خدمات (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه
 4. مناقصه احداث ساختمان اداری فرمانداری کلاردشت / آگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اداری فرمانداری کلاردشت
 5. استعلام دستگاه نوار قلب KENZ / استعلام , استعلام دستگاه نوار قلب KENZ
 6. مزایده یک قطعه زمین 2000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 2000متر نوبت اول
 7. استعلام ماکارانی 700 گرمی زرماکارون / استعلام , استعلام ماکارانی 700 گرمی زرماکارون
 8. استعلام رب گوجه فرنگی حلب 18 کیلوگرم ایساتیس / استعلام , استعلام رب گوجه فرنگی حلب 18 کیلوگرم ایساتیس
 9. استعلام اسکناس شمار رومیزی / استعلام , استعلام اسکناس شمار رومیزی
 10. مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 101/7متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 101/7متر
 11. مزایده یک واحد ساختمان مسکونی ویلایی نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان مسکونی ویلایی نوبت اول
 12. مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم / مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم
 13. فراخوان مناقصه انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، تعمیرات و توسعه شبکه و انشعابات در سطح ناحیه قاین نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، تعمیرات و توسعه شبکه و انشعابات در سطح ناحیه قاین نوبت دوم
 14. مناقصه آسفالت معابر مارلیک..... نوبت دم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت معابر مارلیک..... نوبت دوم
 15. مزایده واگذاری بصورت اجاره مجموعه کشتارگاه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بصورت اجاره مجموعه کشتارگاه نوبت دوم
 16. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف نوبت دوم
 17. مناقصه ساخت داخلی قطعات شیرآلات پالایشگاهی / مناقصه ،مناقصه ساخت داخلی قطعات شیرآلات پالایشگاهی
 18. مناقصه تهیه , تجهیزات ,نصب و برج سیم کشی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه , تجهیزات ,نصب و برج سیم کشی ... نوبت دوم
 19. فراخوان مزایده اجاره یک قطعه زمین با مساحتی در حدود 6904 مترمربع - نوبت دوم / مزایده ,فراخوان مزایده اجاره یک قطعه زمین با مساحتی در حدود 6904 مترمربع -نوبت دوم
 20. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشجر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشجر نوبت دوم
 21. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت دویست متر نوبت اول
 22. مزایده دو قطعه زمین با سند عادی نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین با سند عادی نوبت دوم
 23. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان بخش 28 مساحت 201متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان بخش 28 مساحت 201متر
 24. مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی یک قطعه زمین با سند ثبتی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی یک قطعه زمین با سند ثبتی
 25. ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تامین ، نصب و راه اندازی 4 دستگاه توربو ژنراتور- نوبت دوم / ارزیابی کیفی مناقصه , ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تامین ، نصب و راه اندازی 4 دستگاه توربو ژنراتور- نوبت دوم
 26. آگهی شناسایی سرمایه گذار مشترک در ساخت و ساز فرهنگسرا ، مهمانسرا ، متل و رستوران و ایجاد فضای ورزشی - نوبت دوم / آگهی شناسایی سرمایه گذار , آگهی شناسایی سرمایه گذار مشترک در ساخت و ساز فرهنگسرا ، مهمانسرا ، متل و رستوران و ایجاد فضای ورزشی- نوبت دوم
 27. مزایده یک دستگاه گریدر گالیون / مزایده,مزایده یک دستگاه گریدر گالیون
 28. مناقصه انجام عملیات استخراج ، سایزبندی ... سنگ آهک- تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات استخراج ، سایزبندی ... سنگ آهک- تجدید نوبت دوم
 29. مناقصه اجرای طرح های مرتبط با تعریض بلوار رهبر (باند 7 متری) / مناقصه , مناقصه اجرای طرح های مرتبط با تعریض بلوار رهبر (باند 7 متری)
 30. تجدید مزایده نسبت به واگذاری 2 باب واحد تجاری و 4 باب زیرزمین ... تجدید 95.5.7 / تجدید آگهی مزایده ، مزایده نسبت به واگذاری 2 باب واحد تجاری و 4 باب زیرزمین ...تجدید 95.5.7
 31. مزایده یک دستگاه تراش 2 متری / مزایده , مزایده یک دستگاه تراش 2 متری
 32. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مشجر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مشجر نوبت اول
 33. مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ملک / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ملک
 34. مزایده واگذاری مرکز فیزیوتراپی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مرکز فیزیوتراپی
 35. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه نوزده / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه نوزده
 36. مناقصه ساختمان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ... / مناقصه ساختمان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ...
 37. مزایده یک دستگاه خودروی سواری ال 90 / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده یک دستگاه خودروی سواری ال 90
 38. مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی
 39. فراخوان انتخاب مشاور جهت مطالعه طراحی تقاطع / فراخوان , فراخوان انتخاب مشاور جهت مطالعه طراحی تقاطع
 40. مزایده اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ / مزایده , مزایده اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ
 41. مناقصه ساختمان مرکز مدیریت حوادث و اموریتهای پزشکی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ساختمان مرکز مدیریت حوادث و اموریتهای پزشکی نوبت دوم
 42. مزایده فروش سنگ تراورتن / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول,مزایده فروش سنگ تراورتن
 43. مزایده ششدانگ پلاک 55468 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 55468 فرعی از یک اصلی
 44. مزایده امتیاز یک واحد اپارتمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده امتیاز یک واحد اپارتمان مسکونی نوبت اول
 45. مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول / مزایده, مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول
 46. مزایده ششدانگ زمین قطعه 79 تفکیکی / مزایده, مزایده ششدانگ زمین قطعه 79 تفکیکی
 47. مزایده فروش یکدستگاه کامیون مشبک فلزی نوتون / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون مشبک فلزی نوتون
 48. مزایده اپارتمان اموال منقول نوبت دوم / مزایده, مزایده اپارتمان اموال منقول نوبت دوم
 49. مزایده آپارتمان دو طبقه هر کدام 110متر / مزایده,مزایده اپارتمان دو طبقه هر کدام 110متر
 50. مزایده فروش یکدستگاه کارخانه آسفالت 120 تنی و یکدستگاه سنگ شکن... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کارخانه آسفالت 120 تنی و یکدستگاه سنگ شکن... نوبت دوم
 51. مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان سینا و شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرند / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان سینا و شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرند
 52. مناقصه ساماندهی اطراف امامزاده سید سلطان احمد و اجرای پل دهشتر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه ساماندهی اطراف امامزاده سید سلطان احمد و اجرای پل دهشتر نوبت دوم
 53. مناقصه تکمیل احداث مرکز بهداشتی درمانی مرادآباد... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل احداث مرکز بهداشتی درمانی مرادآباد... نوبت دوم
 54. مزایده نسبت به فروش یک دستگاه پژو 405 مدل 87 - مرحله دوم نوبت اول / مزایده نسبت به فروش یک دستگاه پژو 405 مدل 87 - مرحله دوم نوبت اول
 55. مناقصه واگذاری عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب معابر و نگهداری و .... / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب معابر و نگهداری و ....
 56. مناقصه احداث کتابخانه امام رضا ع واقع در شهر نهبندان / فراخوان پیمانکار جهت مناقصه , مناقصه احداث کتابخانه امام رضا ع واقع در شهر نهبندان
 57. تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر نقاب / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر نقاب
 58. مناقصه نصب پله های برقی / آگهی مناقصه,مناقصه نصب پله های برقی
 59. مناقصه تامین نیروی انسانی- 95.05.06 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی- 95.05.06
 60. همایش بین المللی نظم امنیتی منطقه ای در غرب آسیا / همایش بین المللی نظم امنیتی منطقه ای در غرب آسیا

فراخوان مناقصه و مزایده 95.4.15 (بخش دوم)

 

 1. مناقصه جدولگذاری کانیو ایستاده و خوابیده معابر روستا- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری کانیو ایستاده و خوابیده معابر روستا- نوبت دوم
 2. مناقصه آسفالت و زیرسازی خیابان های حسین آباد- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت و زیرسازی خیابان های حسین آباد- نوبت دوم
 3. مناقصه ساماندهی معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی معابر روستا
 4. مناقصه واگذاری امور نقلیه حوزه ستاد و امورهای اجرایی ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور نقلیه حوزه ستاد و امورهای اجرایی ...
 5. مناقصه پروژه جدولگذاری و پیاده روسازی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری و پیاده روسازی نوبت دوم
 6. مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 12000 تن انواع نهاده های زراعی / مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 12000 تن انواع نهاده های زراعی
 7. مزایده ششدانگ عمارت مسکونی مواد 113 الی 145 / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی مواد 113 الی 145
 8. مناقصه واگذاری پروژه بازسازی دیوار ساحلی شهر فیروزآباد / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری پروژه بازسازی دیوار ساحلی شهر فیروزآباد
 9. مزایده پلاک ثبتی متراژ 140متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی متراژ 140متر نوبت دوم
 10. تجدید مزایده واگذاری مجوز تفکیک در مبداء پسماندهای شهری -نوبت اول / آگهی تجدید,مزایده واگذاری مجوز تفکیک در مبداء پسماندهای شهری - نوبت اول
 11. مناقصه خدمات فروش و طبخ و توزیع مواد غذایی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات فروش و طبخ و توزیع مواد غذایی- نوبت دوم
 12. مناقصه انجام امورات خدمات شهری ...مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امورات خدمات شهری ...-مرحله دوم نوبت دوم
 13. مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی ( تنظیف ) و...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی ( تنظیف ) و...- نوبت دوم
 14. مناقصه شبکه گذاری پراکنده / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه شبکه گذاری پراکنده
 15. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی ، فنی و نیروی انسانی - مرحله دوم / مناقصه , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی ، فنی و نیروی انسانی - مرحله دوم
 16. مناقصه عملیات اجرایی اتصال بلوار شهید چمران به شهید فهمیده - چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی اتصال بلوار شهید چمران به شهید فهمیده - نوبت اول - چاپ دوم
 17. آگهی مزایده فروش یک دستگاه لودر HWL-110-2 نوبت دوم / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش یک دستگاه لودر HWL-110-2 نوبت دوم
 18. مناقصه تهیه ، ساخت و اجرای سوله و سقف تعمیرگاه سازمان خدمات موتوری چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه ، ساخت و اجرای سوله و سقف تعمیرگاه سازمان خدمات موتوری چاپ دوم
 19. مناقصه تکمیل پروژه پارک و جاده سلامت حصار زیرک- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل پروژه پارک و جاده سلامت حصار زیرک- نوبت دوم
 20. مزایده کالای سالم مازاد و کالای اسقاط / آگهی فراخوان مزایده عمومی , مزایده کالای سالم مازاد و کالای اسقاط
 21. اصلاحیه مناقصه خرید و نصب دوربینهای سطح شهر- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید و نصب دوربینهای سطح شهر- اصلاحیه
 22. مناقصه خرید بلوک فرش مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید بلوک فرش مرحله اول نوبت دوم
 23. مناقصه خرید و اجرای آسفالت مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و اجرای آسفالت مرحله اول نوبت دوم
 24. مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان شهروند (بازار روز) مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان شهروند (بازار روز) مرحله اول نوبت دوم
 25. مناقصه ادامه سقف بازار روز / آگهی مناقصه,مناقصه ادامه سقف بازار روز- نوبت دوم
 26. مزایده فروش تعداد نه پلاک / مزایده,مزایده فروش تعداد نه پلاک
 27. مزایده عمومی اموال غیرمنقول شامل املاک 95.4.15 / مزایده,مزایده عمومی اموال غیرمنقول شامل املاک 95.4.15
 28. مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری نواحی شرق استان / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری نواحی شرق استان
 29. مزایده فروش یک دستگاه کمپرسور / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کمپرسور
 30. مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری خدمات شهری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری خدمات شهری نوبت دوم
 31. مناقصه احداث پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان زیتون نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان زیتون نوبت دوم
 32. مزایده اجاره ساختمان رستوران بهشت مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده عمومی کتبی , مزایده اجاره ساختمان رستوران بهشت مرحله دوم نوبت اول
 33. مزایده ششدانگ ساختمان 5 طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان 5 طبقه
 34. مناقصه احداث ساختمان انبار (120 متر مربع ) احداث ساختمان مسجد 253 مترمربع.... / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان انبار (120 متر مربع ) احداث ساختمان مسجد 253 مترمربع...
 35. فراخوان مناقصه عمومی تهیه و تامین ماشین آلات سنگین سالیانه با راننده و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی تهیه و تامین ماشین آلات سنگین سالیانه با راننده و ... نوبت دوم
 36. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر محله پیام نور.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر محله پیام نور....
 37. مزایده یک واحد مسکونی اپارتمانی دو خوابه نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی اپارتمانی دو خوابه نوبت اول
 38. فراخوان اجرای پروژه احداث ساختمان، محوطه سازی و دیوارکشی پاسگاه - نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای پروژه احداث ساختمان، محوطه سازی و دیوارکشی پاسگاه - نوبت دوم
 39. مزایده املاک کاربری مسکونی با عرصه 172.5 و 199متر / مزایده,مزایده املاک کاربری مسکونی با عرصه 172.5 و 199متر
 40. آگهی مناقصه بیمه مسئولیت حرفه ای اعضای / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه بیمه مسئولیت حرفه ای اعضای
 41. ارزیابی کیفی تهیه و طبخ غذا در رستوران پیمانکار و توزیع آن / آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای, ارزیابی کیفی تهیه و طبخ غذا در رستوران پیمانکار و توزیع آن
 42. مزایده فروش 50 واحد غرفه تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 50 واحد غرفه تجاری نوبت دوم
 43. فراخوان بیمه تکمیلی درمان گروهی کارکنان ( بخش بستری ) / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان بیمه تکمیلی درمان گروهی کارکنان ( بخش بستری )
 44. مناقصه به منظور تامین خودروهای استیجاری ( سواری و وانت ) ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین خودرو های استیجاری ( سواری و وانت ) ...
 45. مزایده فروش جرثقیل دروازه ای ، دستگاه اره تیر آهن...نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش جرثقیل دروازه ای ، دستگاه اره تیر آهن... نوبت دوم
 46. مناقصه بهسازی و چهارخطه کردن محور تاکستان-رزن - 95.04.15 نوبت دوم / آگهی فراخوان تأمین کنندگان مالی, مناقصه بهسازی و چهارخطه کردن محور تاکستان-رزن - 95.04.15 نوبت دوم
 47. مزایده ششدانگ پلاک 3482.2 قطعه دوم تفکیکی بخش 4 شهمیرزاد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3482.2 قطعه دوم تفکیکی بخش 4 شهمیرزاد
 48. آگهی مزایده واگذاری تجهیز ، راه اندازی و بهره برداری از آزمایشگاه بیمارستان فرقانی نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری تجهیز ، راه اندازی و بهره برداری از آزمایشگاه بیمارستان فرقانی نوبت دوم
 49. مناقصه احداث جدول ، کانیو و جوی دفع آبهای سطحی / مناقصه , مناقصه احداث جدول ، کانیو و جوی دفع آبهای سطحی نوبت اول
 50. مناقصه خرید یک دستگاه لجن کش (دستگاه همزمان مکش و شستشوی فاضلاب ) سه محور / مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه لجن کش (دستگاه همزمان مکش و شستشوی فاضلاب ) سه محور نوبت اول
 51. فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران انتخاب پیمانکار جهت پروژه انجام خدمات نگهداری از باغ پرندگان نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران انتخاب پیمانکار جهت پروژه انجام خدمات نگهداری از باغ پرندگان نوبت دوم
 52. مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی نوبت اول
 53. آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تامین نیاز خود به 25.000 لیتر سم دامی POUR-ON / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ،آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تامین نیاز خود به 25.000 لیتر سم دامی POUR-ON
 54. مزایده کالاهای اسقاطی نوبت دوم / مزایده , مزایده کالاهای اسقاطی نوبت دوم
 55. مزایده آرایشگاه / مزایده ,مزایده آرایشگاه نوبت اول
 56. مزایده غرفه عینک فروشی / مزایده , مزایده غرفه عینک فروشی
 57. مزایده ششدانگ اپارتمان سمت غربی طبقه سه 59.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سمت غربی طبقه سه 59.50متر
 58. مناقصه خرید 3 دستگاه نمایشگر و کنترلر موتورهای اصلی جهت شناورهای راهنما / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 3 دستگاه نمایشگر و کنترلر موتورهای اصلی جهت شناورهای راهنما
 59. مناقصه عمومی خرید و نصب نیمکت و سطل زباله سنگی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید و نصب نیمکت و سطل زباله سنگی
 60. فراخوان مناقصه خرید لوله های 16-20-24 و 26 اینچ / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید لوله های 16-20-24 و 26 اینچ

اخبار مناقصه و مزایده های سراسری 95.4.13 (بخش هفتم)

 

 1. مناقصه توسعه و تعمیرات لوله کشی کانال تاسیساتی آدم رو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و تعمیرات لوله کشی کانال تاسیساتی آدم رو
 2. مناقصه احداث و تکمیل کانال سیاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث و تکمیل کانال سیاب نوبت اول
 3. تجدید مناقصه خرید تجهیزات نظارت تصویری / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید تجهیزات نظارت تصویری
 4. مزایده عمومی واگذاری فروشگاه / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری فروشگاه
 5. مزایده فروش دو قطعه زمین هر کدام 216متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین هر کدام 216متر
 6. مزایده فروش 29 قطعه پلاک زمین تجاری و کارگاهی / مزایده,مزایده فروش 29 قطعه پلاک زمین تجاری و کارگاهی
 7. مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی متراژ 180/46متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی متراژ 180/46متر
 8. مزایده فروش تعداد 7 پلاک مسکونی و 5 پلاک تجاری و 5 پلاک کارگاهی / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 پلاک مسکونی و 5 پلاک تجاری و 5 پلاک کارگاهی
 9. آگهی مناقصه عمومی عملیات بارگیری ، حمل ، باراندازی ، پخش، آبپاشی ، کوبشف جمع آوری... / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی عملیات بارگیری ، حمل ، باراندازی ، پخش، آبپاشی ، کوبشف جمع آوری... مرحله د وم
 10. مزایده فروش سه دستگاه فتوکپی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش سه دستگاه فتوکپی
 11. مزایده تمامی یک واحد مغازه 24.5متر / مزایده,مزایده تمامی یک واحد مغازه 24.5متر
 12. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان
 13. فروش خودر سواری ام وی ام / مزایده , فروش خودر سواری ام وی ام
 14. مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14
 15. مزایده فروش اموال اسقاط / مزایده , مزایده فروش اموال اسقاط
 16. مزایده واگذاری فضاهای مناسب جهت امور تبلیغات مطرح در سالن مسافری - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری فضاهای مناسب جهت امور تبلیغات مطرح در سالن مسافری -تجدید نوبت دوم
 17. مزایده یکدستگاه پالس نیمه اتواتیک / مزایده یکدستگاه پالس نیمه اتواتیک
 18. مزایده فروش تاسیسات و ماشین آلات خط تولید گچ و دستگاهها و تأسیسات برق رسانی / مزایده, مزایده فروش تاسیسات و ماشین آلات خط تولید گچ و دستگاهها و تأسیسات برق رسانی
 19. مزایده ملک با کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم
 20. مزایده فروش تعداد 121 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتور سیکلت و ... / مزایده, مزایده فروش تعداد 121 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتور سیکلت و ...
 21. مزایده فروش ملک اداره مخابرات و زمین مجاور و مهمانسرا / مزایده,مزایده فروش ملک اداره مخابرات و زمین مجاور و مهمانسرا
 22. مزایده یکباب منزل 210متر و زیربنای 120متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل 210متر و زیربنای 120متر نوبت اول
 23. مزایده فروش موتور کامل سواری مزدا 323 FL سقف تویوتا لندکروز سانروف دار... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش موتور کامل سواری مزدا 323 FL سقف تویوتا لندکروز سانروف دار...
 24. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه
 25. تجدید مناقصه عمومی پروژه پیاده روسازی بلوار امام خمینی ره و آیت اله خامنه ای تجدید / تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی پروژه پیاده روسازی بلوار امام خمینی ره و آیت اله خامنه ای تجدید
 26. فراخوان طراحی و اجرای پروژه های برج مسکونی معلم سمنان / فراخوان مشارکت در ساخت , فراخوان طراحی و اجرای پروژه های برج مسکونی معلم سمنان
 27. فراخوان مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ در شهرک صنعتی شاهرود / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ در شهرک صنعتی شاهرود
 28. تجدید فراخوان مناقصه اجرای ورودی و خروجی و الکتریکال ایستگاه TBS / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای ورودی و خروجی و الکتریکال ایستگاه TBS
 29. تجدید فراخوان مناقصه بهره برداری و راهبری بهینه و مطلوب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه بهره برداری و راهبری بهینه و مطلوب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
 30. مزایده یکدستگاه سواری نیسان پاترول دو درب مدل 1372 / مزایده,مزایده یکدستگاه سواری نیسان پاترول دو درب مدل 1372
 31. مناقصه واگذاری مدیریت مجتمع فرهنگی دیجیتال / فراخوان شناسایی , مناقصه واگذاری مدیریت مجتمع فرهنگی دیجیتال
 32. مزایده پلاک ثبتی کاربری سابقا مسکونی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی کاربری سابقا مسکونی
 33. مزایده یک قطعه زمین متراژ 1476متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین متراژ 1476متر
 34. تجدید مناقصه عمومی عملیات آسفالت خیابان خیام و رودکی تجدید / تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی عملیات آسفالت خیابان خیام و رودکی تجدید
 35. مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ... / مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ...
 36. فراخوان لکه گیری و آسفالت محور اراک - فرمهین -کمیجان -قهاوند / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان لکه گیری و آسفالت محور اراک - فرمهین -کمیجان -قهاوند
 37. تجدید مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر نوبت اول
 38. مزایده تعدادی از اموال مازاد / آگهی مزایده,مزایده تعدادی از اموال مازاد
 39. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری در سطح استان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری در سطح استان نوبت دوم
 40. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری تیبا - نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری تیبا - نوبت دوم
 41. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی 5216/25 بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی 5216/25 بخش یک
 42. مناقصه عمومی تجهیز کشتارگاه / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی تجهیز کشتارگاه
 43. مزایده یک دستگاه مخزن 35 متری مکعبی مستعمل / مزایده , مزایده یک دستگاه مخزن 35 متری مکعبی مستعمل نوبت اول
 44. مزایده اقلام ضایعاتی خود شامل ماشین الات اسقاطی ، مستعمل و از رده خارج ، آهن آلات سنگین و سبک ، آلومینیوم و غیره / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی خود شامل ماشین الات اسقاطی ، مستعمل و از رده خارج ، آهن آلات سنگین و سبک ، آلومینیوم و غیره
 45. مزایده لیست منسوجات موجود (پارچه) / مزایده , مزایده لیست منسوجات موجود (پارچه) نوبت اول
 46. مزایده پلاک ثبتی بخش سه زنجان 176/80متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه زنجان 176/80متر
 47. مزایده انتقال و نصب ترانس ... / مزایده , مزایده انتقال و نصب ترانس ... مرحله اول
 48. مناقصه کلیه امورات حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه , مناقصه کلیه امورات حفظ و نگهداری فضای سبز
 49. مزایده عمومی واگذاری مدیریت اجرایی حفاظتی طرح جنگلداری گلندرود - نوبت اول / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده عمومی واگذاری مدیریت اجرایی حفاظتی طرح جنگلداری گلندرود - نوبت اول
 50. مناقصه تامین و مدیریت سرویس ایاب و ذهاب کارکنان پالایشگاه / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین و مدیریت سرویس ایاب و ذهاب کارکنان پالایشگاه تجدید نوبت اول
 51. مناقصه مقدار 1290 تن ذغال کک ..نوبت دوم / مناقصه مقدار 1290 تن ذغال کک ..نوبت دوم
 52. آگهی مناقصه انجام امور نظارت ومراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطای اشتغال / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه انجام امور نظارت ومراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطای اشتغال
 53. مزایده واگذاری محل پارکینگ -نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری محل پارکینگ - نوبت دوم
 54. مناقصه واگذاری مرکز سلامت جامعه شماره 35 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه واگذاری مرکز سلامت جامعه شماره 35 - نوبت دوم
 55. مناقصه واگذاری مرکز سلامت جامعه شماره 35 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه واگذاری مرکز سلامت جامعه شماره 35
 56. تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی تجدید - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی,مناقصه تأمین نیروی انسانی تجدید - نوبت دوم
 57. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول مساحت 60.91متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول مساحت 60.91متر
 58. مناقصات لوله پلی اتیلن دو جداره کاروگیت / مناقصات , مناقصات لوله پلی اتیلن دو جداره کاروگیت
 59. مناقصه پروژه مشارکت جهت امورات مراقبت ، نگهداری ، حفاظت از جنگلکاری / فراخوان مناقصه, پروژه مشارکت جهت امورات مراقبت ، نگهداری ، حفاظت از جنگلکاری
 60. مناقصه تکمیل مدرسه روستای کوه سفید / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه تکمیل مدرسه روستای کوه سفید

بخش سیزدهم آگهی مناقصات و مزایده 95.4.12

آگهی مناقصات و مزایده 95.4.12 مربوط به پایگاه اطلاع رسانی اخبار و فراخوان مناقصات و مزایده های پارس نماد داده ها به شرح زیر می باشد:

 1. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی باباکوهی / مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی باباکوهی
 2. مزایده یک دستگاه کامیون بنز میکسر / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون بنز میکسر
 3. مناقصه عملیات روسازی و آسفالت جاده جایگزین سد هایقر / مناقصه, مناقصه عملیات روسازی و آسفالت جاده جایگزین سد هایقر
 4. اصلاحیه مناقصه احداث عملیات 35 متری بولوار -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه احداث عملیات 35 متری بولوار -اصلاحیه
 5. مناقصه کرایه 16 دستگاه خودرو جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کرایه 16 دستگاه خودرو جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم
 6. مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل جهت پروژه باباکوهی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل جهت پروژه باباکوهی
 7. مزایده ملک کاربری مسکونی عرصه 403 و اعیان 156متر / مزایده,مزایده ملک کاربری مسکونی عرصه 403 و اعیان 156متر
 8. مزایده خط تولید کمپوست شامل سرند با کانوایر / آگهی مزایده ,مزایده خط تولید کمپوست شامل سرند با کانوایر
 9. اصلاحیه مزایده اجاره پارکینگ های طبقاتی-اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ های طبقاتی-اصلاحیه
 10. مناقصه واگذاری فضای سبز مناطق شرق و غرب / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری فضای سبز مناطق شرق و غرب
 11. فراخوان اجرای پروژه 36 واحدی / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان اجرای پروژه 36 واحدی
 12. تجدید فراخوان حفر یک حلقه چاه آبرفتی - تجدید / تجدید فراخوان, فراخوان حفر یک حلقه چاه آبرفتی - تجدید
 13. مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات مرکز بهداشت- نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات مرکز بهداشت- نوبت دوم
 14. مزایده مقادیری از موجودی خاکه های گندم حاصله از عملیات تخلیه بارگیری گندم / مزایده ,مزایده مقادیری از موجودی خاکه های گندم حاصله از عملیات تخلیه بارگیری گندم
 15. مزایده فضاهای مجتمع فرهنگی , تربیتی ورزشی آیت ...ربانی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مجتمع فرهنگی، تربیتی ورزشی شهید آیت ا.. ربانی -نوبت دوم
 16. مزایده قطعه زمین مزروعی مساحت 5706.42مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین مزروعی مساحت 5706.42مترمربع
 17. تجدید مناقصه نگهداری قسمت B فضای سبز شهر فیروزآباد تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه نگهداری قسمت B فضای سبز شهر فیروزآباد تجدید نوبت دوم
 18. آگهی مناقصه نگهداری قسمت A فضای سبز شهر تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه نگهداری قسمت A فضای سبز شهر تجدید نوبت دوم
 19. مزایده پلاک ثبتی مساحت 1515متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1515متر
 20. تجدید مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز تجدید نوبت سوم - نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,تجدید مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز تجدید نوبت سوم - سوبت اول
 21. مناقصه احداث مدرسه ابتدایی شش کلاسه در شهر آباده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مدرسه ابتدایی شش کلاسه در شهر آباده
 22. مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی ، خدماتی و فضای سبز شهری تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی ، خدماتی و فضای سبز شهری تجدید
 23. مناقصه اجرای زیرسازی ، قیرپاشی و آسفالت با دستگاه فینشر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای زیرسازی ، قیرپاشی و آسفالت با دستگاه فینشر
 24. مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز ..-نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز ...-نوبت دوم
 25. مزایده ملک با عرصه صد و شصت متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه صد و شصت متر نوبت دوم
 26. مناقصه اجرای پل دو دهانه 18 متری گدار نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پل دو دهانه 18 متری گدار نوبت دوم
 27. مزایده سه دستگاه کانکس / مزایده , مزایده سه دستگاه کانکس
 28. مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی بخش دو ناحیه بیست و یک / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی بخش دو ناحیه بیست و یک
 29. مناقصه خرید 20 دستگاه AED (الکتروشوک خودکار) -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 20 دستگاه AED (الکتروشوک خودکار) - نوبت دوم
 30. مناقصه خدمات شهری بصورت حجمی- چاپ دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات شهری بصورت حجمی- چاپ دوم نوبت دوم
 31. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 098/1 جنوب مارون - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 098/1 جنوب مارون - نوبت دوم
 32. مناقصه تنظیف، رفت و روب حمل و دفع زباله و نخاله و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تنظیف، رفت و روب حمل و دفع زباله و نخاله و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم
 33. مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 170 شمال (ج) رگ سفید- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 170 شمال (ج) رگ سفید- نوبت دو
 34. مناقصه عمومی جذب پیمانکار واجد شرایط جهت عملیات بازسازی و مرمت تفریحگاه ساحلی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی جذب پیمانکار واجد شرایط جهت عملیات بازسازی و مرمت تفریحگاه ساحلی نوبت دوم
 35. مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی
 36. مناقصه مراحل تغسیل , تکفین متوفیات مرد و زن ... 95.4.9 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مراحل تغسیل , تکفین متوفیات مرد و زن ... 95.4.9
 37. تجدید مناقصه اجرای عملیات تنظیفات و کاشت، داشت و نگهداری فضای سبز و خدمات شهری / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات تنظیفات و کاشت، داشت و نگهداری فضای سبز و خدمات شهری
 38. مزایده امتیاز تیم فوتبال خود در لیگ دسته دوم کشور مرحله اول نوبت اول / مزایده , مزایده امتیاز تیم فوتبال خود در لیگ دسته دوم کشور مرحله اول نوبت اول
 39. تجدید مزایده اجاره اراضی کشاورزی / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره اراضی کشاورزی
 40. تجدید مزایده اجاره اراضی کشاورزی / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره اراضی کشاورزی
 41. مناقصه سرویس ، نگهداری، بهره برداری ، راهبری و ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ، نگهداری، بهره برداری ، راهبری و ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی نوبت دوم
 42. مناقصه تهیه مواد و طبخ غذای کارکنان نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهیه مواد و طبخ غذای کارکنان نوبت دوم
 43. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی خدمات اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی خدمات اداری نوبت دوم
 44. مناقصه پروژه احداث پارک بانوان... تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث پارک بانوان... تجدید
 45. تمدید مناقصه معاینات ادواری پرسنل - تمدید / تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه معاینات ادواری پرسنل- تمدید
 46. مناقصه مربوط به آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه های درون چاهی نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مربوط به آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه های درون چاهی نوبت دوم
 47. تمدید فراخوان شناسایی ارزیابی کیفی پیمانکار احداث ساختمان اداری مدیریت امور برق خرمشهر / فراخوان , تمدید فراخوان شناسایی ارزیابی کیفی پیمانکار احداث ساختمان اداری مدیریت امور برق خرمشهر
 48. مزایده فروش تعدادی محدودی از واحدهای تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی محدودی از واحدهای تجاری نوبت دوم
 49. تجدید مناقصه عمومی ,تکمیل سالن چند منظوره - تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل سالن چند منظوره - تجدید نوبت دوم
 50. آگهی مزایده عمومی فروش انواع کابلهای هوایی ، خاکی و سیم رانژه / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش انواع کابلهای هوایی ، خاکی و سیم رانژه
 51. مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو نوبت اول / مزایده,مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو نوبت اول
 52. استعلام خرید دستگاه طیف سنج نوری / استعلام , استعلام خرید دستگاه طیف سنج نوری
 53. استعلام ساخت پروانه پمپ تریلی آتش نشانی / استعلام , استعلام ساخت پروانه پمپ تریلی آتش نشانی
 54. مزایده فروش تعدادی موتورسیکلت ایرانی و ژاپنی / مزایده , مزایده فروش تعدادی موتورسیکلت ایرانی و ژاپنی
 55. مزایده ویلا کلنگی / مزایده,مزایده ویلا کلنگی
 56. مزایده نیسان رونیز مدل 83 / مزایده, مزایده نیسان رونیز مدل 83
 57. اصلاحیه مناقصه احداث مجتمع هنری دوگنبدان -اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه احداث مجتمع هنری دوگنبدان- اصلاحیه
 58. مزایده فروش 50،000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط / مزایده , مزایده فروش 50،000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط
 59. مزایده شش دانگ عرصه و اعیان محل کارخانه صنایع نخ خمین.... / مزایده, مزایده شش دانگ عرصه و اعیان محل کارخانه صنایع نخ خمین....
 60. مناقصه تأمین نیروی انسانی / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی

بخش اول آگهی مناقصات و مزایده 95.4.12

 1. مناقصه تهیه و تأمین 10 دستگاه کامیون کشنده ولوو .... / مناقصه, مناقصه تهیه و تأمین 10 دستگاه کامیون کشنده ولوو ....
 2. فراخوان مشاور خدمات بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم و مطالعات اجتماعی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان مشاور خدمات بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم و مطالعات اجتماعی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی
 3. مناقصه خدمات امور نقلیه سازمان ملی زمین و مسکن / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات امور نقلیه سازمان ملی زمین و مسکن
 4. مزایده فروش تعدادی از املاک با کاربری مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک با کاربری مسکونی تجاری
 5. مزایده اماکن ورزشی تحت پوشش 95.4.12 / مزایده , مزایده اماکن ورزشی تحت پوشش 95.4.12
 6. مناقصه ارائه خدمات بهره برداری و راهبری نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه ارائه خدمات بهره برداری و راهبری نوبت دوم
 7. مناقصه پروژه حفر و تجهیز چاههای فلمن آب شیرین کن / آگهی مناقصه ، مناقصه پروژه حفر و تجهیز چاههای فلمن آب شیرین کن
 8. مناقصه حمل فرآورده های نفتی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حمل فرآورده های نفتی
 9. مزایده اجاره مغازه ... / مزایده اجاره مغازه ...
 10. تجدید مناقصه طراحی و احداث سایبان پارک سوار تجدید / تجدید مناقصه , مناقصه طراحی و احداث سایبان پارک سوار تجدید نوبت اول
 11. مناقصه INVITE ELIGIBLE SUPPLIERS FOR THE SUPPLY OF 2500 MT / مناقصه , مناقصه INVITE ELIGIBLE SUPPLIERS FOR THE SUPPLY OF 2500 MT
 12. مزایده فروش تعداد 24 دستگاه خودرو شامل سواری ، وانت ، مینی بوس / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 24 دستگاه خودرو شامل سواری ، وانت ، مینی بوس
 13. مناقصه تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان / مناقصه , مناقصه تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
 14. مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیر (با تامین قطعه) تعداد 2424 دستگاه انواع UPS نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیر (با تامین قطعه) تعداد 2424 دستگاه انواع UPS نوبت دوم
 15. مناقصه خرید 2 عدد رله / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 2 عدد رله
 16. فراخوان سرویس ، تعمیر ؛ نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پردیس مرکزی... - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان سرویس ، تعمیر ؛ نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پردیس مرکزی... - نوبت دوم
 17. مناقصه انجام عملیات استخراج ، سایزبندی و حمل 15100 تن (پانزده هزار و صد تن) سنگ آهک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام عملیات استخراج ، سایزبندی و حمل 15100 تن (پانزده هزار و صد تن) سنگ آهک
 18. مناقصه خرید ماده معدنی (خاک) اکسیده طلا به میزان حداقل 10.000 تن .... مرحله سوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ماده معدنی (خاک) اکسیده طلا به میزان حداقل 10.000 تن .... مرحله سوم نوبت اول
 19. مزایده اجاره اراضی زراعی شرکت کشت و صنعت جیرفت - مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره اراضی زراعی شرکت کشت و صنعت جیرفت - مرحله دوم
 20. مناقصه طراحی تفصیلی ، تامین کالا و اجرای پروژه مخازن توسعه انبارش کارخانه بندرعباس / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه طراحی تفصیلی ، تامین کالا و اجرای پروژه مخازن توسعه انبارش کارخانه بندرعباس
 21. مزایده واگذاری اراضی شرکت زغالسنگ البرز نوبت دوم 95.4.12 / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اراضی شرکت زغالسنگ البرز نوبت دوم 95.4.12
 22. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری (سرور و متعلقات مربوطه) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری (سرور و متعلقات مربوطه) نوبت دوم
 23. فراخوان مناقصه خرید دو دستگاه فایروال ASA / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید دو دستگاه فایروال ASA
 24. مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران گاز و گاز مایع 500 - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران گاز و گاز مایع 500 - نوبت دوم
 25. مناقصه عمومی برگزاری آموزش های کارآفرینی ، حین کار ( مهارتی ) و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی برگزاری آموزش های کارآفرینی ، حین کار ( مهارتی ) و ...
 26. تجدید نگهداری از تلمبه خانه ها ، قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات اداره آبفا نوبت اول / تجدید فراخوان , تجدید نگهداری از تلمبه خانه ها ، قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات اداره آبفا نوبت اول
 27. مناقصه انجام امور نقلیه 11 خودرو سواری پژو یا سمند و 15 خودرو پراید ، جمعا 26 خودرو با راننده مورد نیاز / مناقصه , مناقصه انجام امور نقلیه 11 خودرو سواری پژو یا سمند و 15 خودرو پراید ، جمعا 26 خودرو با راننده مورد نیاز
 28. مناقصه عمومی اجرای عملیات ترمیم نقاط و روکش آسفالت خیابان اصلی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات ترمیم نقاط و روکش آسفالت خیابان اصلی
 29. مزایده درب آسانسور / مزایده , مزایده درب آسانسور
 30. مناقصه عمومی واگذار حجمی زمانی اداره امور انبار نفت / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذار حجمی زمانی اداره امور انبار نفت
 31. مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر خدمات عمرانی و اداری تجدید / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر خدمات عمرانی و اداری تجدید
 32. مناقصه عمومی ایمن سازی ، اصلاح و زیباسازی میادین سطح شهر نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ایمن سازی ، اصلاح و زیباسازی میادین سطح شهر نوبت دوم
 33. اصلاحیه مناقصه عمومی خرید 31250 متر مکعب بالاست -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 31250 متر مکعب بالاست -اصلاحیه
 34. مناقصه عمومی امور خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی امور خدمات شهری و فضای سبز
 35. مناقصه تامین نیروی انسانی مرحله دوم / مناقصه تامین نیروی انسانی مرحله دوم
 36. مزایده فروش ده قطعه زمین نوبت دوم 95.4.12 / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین نوبت دوم 95.4.12
 37. فراخوان مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات تنظیفات محوطه های مناطق مسکونی و اداری / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات تنظیفات محوطه های مناطق مسکونی و اداری
 38. مزایده فروش 5 دستگاه پکیج یونیت سرمایشی و گرمایشی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 5 دستگاه پکیج یونیت سرمایشی و گرمایشی نوبت دوم
 39. مناقصه بهسازی بازار مرکزی شهر -نوبت سوم - چاپ اول / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی بهسازی بازار مرکزی شهر - نوبت سوم - چاپ اول
 40. مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 181 اهواز پسماند آ/ج / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 181 اهواز پسماند آ/ج
 41. تجدید نگهداری از تلمبه خانه ها ، قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات اداره آبفا نوبت دوم 95.4.12 / تجدید فراخوان , تجدید نگهداری از تلمبه خانه ها ، قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات اداره آبفا نوبت دوم 95.4.12
 42. مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله ها - مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله ها - مرحله سوم نوبت دوم
 43. مناقصه تامین نیروی انسانی 318 نفر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی 318 نفر
 44. مناقصه عملیات تعمیرات ساختمانی کارخانه یخ / مناقصه , مناقصه تعمیرات ساختمانی کارخانه یخ
 45. مناقصه راه اندازی دفتر محلی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی استان خوزستان نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مهندسین مشاور, مناقصه راه اندازی دفتر محلی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی استان خوزستان نوبت دوم
 46. مزایده اماکن درمانی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اماکن درمانی نوبت دوم
 47. مناقصه پیاده روسازی و جدول گذاری بلوار نوبت دوم / مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه پیاده روسازی و جدول گذاری بلوار نوبت دوم
 48. مناقصه ساماندهی مسیل منظریه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ساماندهی مسیل منظریه
 49. مناقصه خرید و تهیه مصالح جهت علمیات عمرانی سامانه 137 در شهرداری منطقه 5 اهواز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و تهیه مصالح جهت علمیات عمرانی سامانه 137 در شهرداری منطقه 5 اهواز نوبت دوم
 50. مناقصه خرید دو دستگاه پست کمپکت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید دو دستگاه پست کمپکت
 51. مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات، نگهبانی ، تامین امور حمل و نقل و ترابری ، نظافت و سرویس دهی و سایر وظایف به صورت حجمی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات، نگهبانی ، تامین امور حمل و نقل و ترابری ، نظافت و سرویس دهی و سایر وظایف به صورت حجمی نوبت دوم
 52. مزایده ششدانگ پلاک فرعی 3092 مساحت 139.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک فرعی 3092 مساحت 139.8متر
 53. مزایده ششدانگ ساختمان به شماره پلاک 1283 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان به شماره پلاک 1283 فرعی از یک اصلی
 54. مزایده ششدانگ دو باب مغازه بخش بیست و دو یزد اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب مغازه بخش بیست و دو یزد اسناد رهنی
 55. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بخش 24 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بخش 24 یزد
 56. مزایده ششدانگ یک ساختمان بخش بیست و دو یزد / مزایده,مزایده ششدانگ یک ساختمان بخش بیست و دو یزد
 57. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 21 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 21 یزد
 58. مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 4988متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 4988متر
 59. مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز شهرستان رزن دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز شهرستان رزن نوبت دوم
 60. مناقصه سرویس و نگهداری ، تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای / مناقصه , مناقصه سرویس و نگهداری ، تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای