سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

بخش سیزدهم آگهی مناقصات و مزایده 95.4.12

آگهی مناقصات و مزایده 95.4.12 مربوط به پایگاه اطلاع رسانی اخبار و فراخوان مناقصات و مزایده های پارس نماد داده ها به شرح زیر می باشد:

 1. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی باباکوهی / مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی باباکوهی
 2. مزایده یک دستگاه کامیون بنز میکسر / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون بنز میکسر
 3. مناقصه عملیات روسازی و آسفالت جاده جایگزین سد هایقر / مناقصه, مناقصه عملیات روسازی و آسفالت جاده جایگزین سد هایقر
 4. اصلاحیه مناقصه احداث عملیات 35 متری بولوار -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه احداث عملیات 35 متری بولوار -اصلاحیه
 5. مناقصه کرایه 16 دستگاه خودرو جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کرایه 16 دستگاه خودرو جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم
 6. مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل جهت پروژه باباکوهی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل جهت پروژه باباکوهی
 7. مزایده ملک کاربری مسکونی عرصه 403 و اعیان 156متر / مزایده,مزایده ملک کاربری مسکونی عرصه 403 و اعیان 156متر
 8. مزایده خط تولید کمپوست شامل سرند با کانوایر / آگهی مزایده ,مزایده خط تولید کمپوست شامل سرند با کانوایر
 9. اصلاحیه مزایده اجاره پارکینگ های طبقاتی-اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ های طبقاتی-اصلاحیه
 10. مناقصه واگذاری فضای سبز مناطق شرق و غرب / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری فضای سبز مناطق شرق و غرب
 11. فراخوان اجرای پروژه 36 واحدی / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان اجرای پروژه 36 واحدی
 12. تجدید فراخوان حفر یک حلقه چاه آبرفتی - تجدید / تجدید فراخوان, فراخوان حفر یک حلقه چاه آبرفتی - تجدید
 13. مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات مرکز بهداشت- نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات مرکز بهداشت- نوبت دوم
 14. مزایده مقادیری از موجودی خاکه های گندم حاصله از عملیات تخلیه بارگیری گندم / مزایده ,مزایده مقادیری از موجودی خاکه های گندم حاصله از عملیات تخلیه بارگیری گندم
 15. مزایده فضاهای مجتمع فرهنگی , تربیتی ورزشی آیت ...ربانی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مجتمع فرهنگی، تربیتی ورزشی شهید آیت ا.. ربانی -نوبت دوم
 16. مزایده قطعه زمین مزروعی مساحت 5706.42مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین مزروعی مساحت 5706.42مترمربع
 17. تجدید مناقصه نگهداری قسمت B فضای سبز شهر فیروزآباد تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه نگهداری قسمت B فضای سبز شهر فیروزآباد تجدید نوبت دوم
 18. آگهی مناقصه نگهداری قسمت A فضای سبز شهر تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه نگهداری قسمت A فضای سبز شهر تجدید نوبت دوم
 19. مزایده پلاک ثبتی مساحت 1515متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1515متر
 20. تجدید مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز تجدید نوبت سوم - نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,تجدید مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز تجدید نوبت سوم - سوبت اول
 21. مناقصه احداث مدرسه ابتدایی شش کلاسه در شهر آباده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مدرسه ابتدایی شش کلاسه در شهر آباده
 22. مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی ، خدماتی و فضای سبز شهری تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی ، خدماتی و فضای سبز شهری تجدید
 23. مناقصه اجرای زیرسازی ، قیرپاشی و آسفالت با دستگاه فینشر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای زیرسازی ، قیرپاشی و آسفالت با دستگاه فینشر
 24. مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز ..-نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز ...-نوبت دوم
 25. مزایده ملک با عرصه صد و شصت متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه صد و شصت متر نوبت دوم
 26. مناقصه اجرای پل دو دهانه 18 متری گدار نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پل دو دهانه 18 متری گدار نوبت دوم
 27. مزایده سه دستگاه کانکس / مزایده , مزایده سه دستگاه کانکس
 28. مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی بخش دو ناحیه بیست و یک / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی بخش دو ناحیه بیست و یک
 29. مناقصه خرید 20 دستگاه AED (الکتروشوک خودکار) -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 20 دستگاه AED (الکتروشوک خودکار) - نوبت دوم
 30. مناقصه خدمات شهری بصورت حجمی- چاپ دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات شهری بصورت حجمی- چاپ دوم نوبت دوم
 31. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 098/1 جنوب مارون - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 098/1 جنوب مارون - نوبت دوم
 32. مناقصه تنظیف، رفت و روب حمل و دفع زباله و نخاله و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تنظیف، رفت و روب حمل و دفع زباله و نخاله و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم
 33. مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 170 شمال (ج) رگ سفید- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 170 شمال (ج) رگ سفید- نوبت دو
 34. مناقصه عمومی جذب پیمانکار واجد شرایط جهت عملیات بازسازی و مرمت تفریحگاه ساحلی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی جذب پیمانکار واجد شرایط جهت عملیات بازسازی و مرمت تفریحگاه ساحلی نوبت دوم
 35. مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی
 36. مناقصه مراحل تغسیل , تکفین متوفیات مرد و زن ... 95.4.9 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مراحل تغسیل , تکفین متوفیات مرد و زن ... 95.4.9
 37. تجدید مناقصه اجرای عملیات تنظیفات و کاشت، داشت و نگهداری فضای سبز و خدمات شهری / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات تنظیفات و کاشت، داشت و نگهداری فضای سبز و خدمات شهری
 38. مزایده امتیاز تیم فوتبال خود در لیگ دسته دوم کشور مرحله اول نوبت اول / مزایده , مزایده امتیاز تیم فوتبال خود در لیگ دسته دوم کشور مرحله اول نوبت اول
 39. تجدید مزایده اجاره اراضی کشاورزی / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره اراضی کشاورزی
 40. تجدید مزایده اجاره اراضی کشاورزی / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره اراضی کشاورزی
 41. مناقصه سرویس ، نگهداری، بهره برداری ، راهبری و ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ، نگهداری، بهره برداری ، راهبری و ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی نوبت دوم
 42. مناقصه تهیه مواد و طبخ غذای کارکنان نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهیه مواد و طبخ غذای کارکنان نوبت دوم
 43. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی خدمات اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی خدمات اداری نوبت دوم
 44. مناقصه پروژه احداث پارک بانوان... تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث پارک بانوان... تجدید
 45. تمدید مناقصه معاینات ادواری پرسنل - تمدید / تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه معاینات ادواری پرسنل- تمدید
 46. مناقصه مربوط به آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه های درون چاهی نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مربوط به آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه های درون چاهی نوبت دوم
 47. تمدید فراخوان شناسایی ارزیابی کیفی پیمانکار احداث ساختمان اداری مدیریت امور برق خرمشهر / فراخوان , تمدید فراخوان شناسایی ارزیابی کیفی پیمانکار احداث ساختمان اداری مدیریت امور برق خرمشهر
 48. مزایده فروش تعدادی محدودی از واحدهای تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی محدودی از واحدهای تجاری نوبت دوم
 49. تجدید مناقصه عمومی ,تکمیل سالن چند منظوره - تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل سالن چند منظوره - تجدید نوبت دوم
 50. آگهی مزایده عمومی فروش انواع کابلهای هوایی ، خاکی و سیم رانژه / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش انواع کابلهای هوایی ، خاکی و سیم رانژه
 51. مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو نوبت اول / مزایده,مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو نوبت اول
 52. استعلام خرید دستگاه طیف سنج نوری / استعلام , استعلام خرید دستگاه طیف سنج نوری
 53. استعلام ساخت پروانه پمپ تریلی آتش نشانی / استعلام , استعلام ساخت پروانه پمپ تریلی آتش نشانی
 54. مزایده فروش تعدادی موتورسیکلت ایرانی و ژاپنی / مزایده , مزایده فروش تعدادی موتورسیکلت ایرانی و ژاپنی
 55. مزایده ویلا کلنگی / مزایده,مزایده ویلا کلنگی
 56. مزایده نیسان رونیز مدل 83 / مزایده, مزایده نیسان رونیز مدل 83
 57. اصلاحیه مناقصه احداث مجتمع هنری دوگنبدان -اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه احداث مجتمع هنری دوگنبدان- اصلاحیه
 58. مزایده فروش 50،000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط / مزایده , مزایده فروش 50،000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط
 59. مزایده شش دانگ عرصه و اعیان محل کارخانه صنایع نخ خمین.... / مزایده, مزایده شش دانگ عرصه و اعیان محل کارخانه صنایع نخ خمین....
 60. مناقصه تأمین نیروی انسانی / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی