سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصه و مزایده تاریخ 95.6.18 در سایت پارس نماد

 1. مناقصه راهسازی بخشی از معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه راهسازی بخشی از معابر نوبت دوم
 2. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به موجب پرونده کلاسه 94/35 اجرای شورا / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به موجب پرونده کلاسه 94/35 اجرای شورا
 3. مزایده تعداد 90 دستگاه انواع خودرو سبک... / مزایده,مزایده تعداد 90 دستگاه انواع خودرو سبک...
 4. فراخوان مناقصه خرید دستگاه های امحا زباله بیمارستان 540 تختخوابی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید دستگاه های امحا زباله بیمارستان 540 تختخوابی
 5. تجدید فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و اداری گلها تجدید / فراخوان , فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و اداری گلها تجدید - نوبت اول
 6. مناقصه خرید خاک سرندی دانه بندی شده / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید خاک سرندی دانه بندی شده
 7. مناقصه خرید ورق پوشش سقف گالوانیزه / آگهی عمومی , مناقصه خرید ورق پوشش سقف گالوانیزه
 8. آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری هیوندای نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندای نوبت دوم
 9. مناقصه پشتیبانی دوساله سخت افزاری و نرم افزاری , تعمیر و...نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پشتیبانی دوساله سخت افزاری و نرم افزاری , تعمیر و...نوبت دوم
 10. مناقصه چاپ و صحافی 500.000 پانصد هزار جلد دفترچه گاه شمار رومیزی نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه چاپ و صحافی 500.000 پانصد هزار جلد دفترچه گاه شمار رومیزی نوبت دوم
 11. مناقصه خرید 350 دستگاه یو پی اس online / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 350 دستگاه یو پی اس online
 12. مناقصه خرید 1400 عدد باطری سیلد اسید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 1400 عدد باطری سیلد اسید
 13. مناقصه انجام تعمیرات اساسی پارکهای آزادگان ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام تعمیرات اساسی پارکهای آزادگان ...
 14. مزایده 186/500 کیلوگرم خاویار رقم دان فیل ماهیان پرورشی / آگهی مزایده عمومی , مزایده 186/500 کیلوگرم خاویار رقم دان فیل ماهیان پرورشی
 15. فراخوان مناقصه انجام عملیات احداث مسجد نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام عملیات احداث مسجد نوبت دوم
 16. مزایده واگذاری 10 قطعه زمین تجاری - نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری 10 قطعه زمین تجاری - نوبت دوم
 17. مناقصه خرید آسفالت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت -نوبت دوم
 18. مناقصه موضوع رفت و روب , جمع آوری و حمل زباله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه موضوع رفت و روب , جمع آوری و حمل زباله
 19. مناقصه جهت احداث پروژه خود در استان مازندران / دعوت به مشارکت در ساخت , مناقصه جهت احداث پروژه خود در استان مازندران
 20. مناقصه خرید 400 عدد آند MMO .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 400 عدد آند MMO ....
 21. مزایده ششدانگ پلاک 577 فرعی از 2218 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 577 فرعی از 2218 اصلی
 22. مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان
 23. مزایده یکباب ساختمان یک طبقه روی همکف / مزایده,مزایده یکباب ساختمان یک طبقه روی همکف
 24. مزایده یکدستگاه لیزر هونر / مزایده, مزایده یکدستگاه لیزر هونر
 25. حراج ضایعات خاک ، ضایعات آهن ، بشکه فلزی ..... / آگهی حراج , حراج ضایعات خاک ، ضایعات آهن ، بشکه فلزی .....
 26. مزایده عرصه و اعیان ملک با اموال / مزایده,مزایده عرصه و اعیان ملک با اموال
 27. اصلاحیه مزایده ششدانگ یک قطعه زمین -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین -اصلاحیه
 28. مزایده واگذاری املاک و مستغلات کاربری مسکونی تجاری / مزایده,مزایده واگذاری املاک و مستغلات کاربری مسکونی تجاری
 29. مزایده اجاره یک باب واحد تجاری / مزایده,مزایده اجاره یک باب واحد تجاری
 30. فراخوان بهسازی و آسفالت راه روستایی دره شیخان به چناره تو - خورخوره .... / آگهی فراخوان نخست ,فراخوان بهسازی و آسفالت راه روستایی دره شیخان به چناره تو - خورخوره ....
 31. مزایده واگذاری غرفه های مسافربری شماره 8 و 9 نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه های مسافربری شماره 8 و 9 نوبت دوم
 32. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو خمین / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو خمین
 33. مزایده فروش املاک مازاد به تعداد پانزده قطعه / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد به تعداد پانزده قطعه
 34. فراخوان بیمه درمان تکمیلی و بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان... / آگهی فراخوان , فراخوان بیمه درمان تکمیلی و بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان...
 35. مناقصه واگذاری انجام عملیات نگهداری ، راهبری و بازسازی تاسیسات شبکه کابل و هوایی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام عملیات نگهداری ، راهبری و بازسازی تاسیسات شبکه کابل و هوایی ...
 36. مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی و ..... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی و .....
 37. مزایده یک قطعه زمین 402مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 402مترمربع
 38. فراخوان خرید خط و رنگ ترافیکی / آگهی فراخوان , فراخوان خرید خط و رنگ ترافیکی
 39. مزایده ملک به صورت سند ششدانگ و فاقد اعیان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به صورت سند ششدانگ و فاقد اعیان نوبت اول
 40. مناقصه ترانسفورماتور هوایی کم تلفات (ab 125kva)- نوبت دوک / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ترانسفورماتور هوایی کم تلفات (ab 125kva)- نوبت دوم
 41. مزایده واگذاری چهار قطعه زمین و لوازم مازاد / مزایده واگذاری چهار قطعه زمین و لوازم مازاد
 42. مزایده خودرو پراید 141 مدل 1391 / آگهی مزایده,مزایده خودرو پراید 141 مدل 1391
 43. مناقصه شناسایی پیمانکاران جهت پروژه بوستان بهار 95.6.18 / آگهی فراخوان,مناقصه شناسایی پیمانکاران جهت پروژه بوستان بهار- 95.6.18
 44. مزایده فروش چند پلاک ثبتی کاربری مسکونی ششدانگ ملکی 95.6.18 / مزایده,مزایده فروش چند پلاک ثبتی کاربری مسکونی ششدانگ ملکی 95.6.18
 45. مزایده واگذاری رستوران واقع در آرامستان .....95.6.18 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری رستوران واقع در آرامستان ...95.6.18
 46. مناقصه احداث آرامگاه خانوادگی در آرامستان.....95.6.18 / آگهی مناقصه , مناقصه احداث آرامگاه خانوادگی در آرامستان....95.6.18
 47. آگهی مناقصه واگذاری اجرای جوی و جدول و هدایت آبهای سطحی 95.6.18 / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه اجرای جوی و جدول و هدایت آبهای سطحی- 95.6.18
 48. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری در زمین سنگی ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری در زمین سنگی ... - نوبت دوم
 49. مزایده ششدانگ ساختمان بخش هشت / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش هشت
 50. مزایده فروش تعداد 2150 دستگاه انواع موتورسیکلت / مزایده,مزایده فروش تعداد 2150 دستگاه انواع موتورسیکلت ....
 51. مناقصه خرید آسفالت معابر تجدید / مناقصه , مناقصه خرید آسفالت معابر تجدید
 52. مناقصه واگذاری حجمی اداره امور خدمات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی اداره امور خدمات نوبت دوم
 53. تجدید مزایده واگذاری باشگاه ورزشی کردزار / مزایده ,تجدید مزایده واگذاری باشگاه ورزشی کردزار
 54. مناقصه اصلاح رفوژ جدول وسط بلوار امام خمینی ره .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح رفوژ جدول وسط بلوار امام خمینی ره .... -نوبت دوم
 55. مناقصه احداث دیوار حائل در حاشیه بزرگراه خرازی محدوده شهرک نمونه سپاه و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیوار حائل در حاشیه بزرگراه خرازی محدوده شهرک نمونه سپاه و ...
 56. مزایده تعداد حدود سی راس تلیسه آبستن.... / آگهی مزایده,مزایده تعداد حدود سی راس تلیسه آبستن....
 57. مزایده واگذاری ششدانگ زمین مساحت 9960متر / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ زمین مساحت 9960متر
 58. مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 2 دستگاه آسانسور / مناقصه , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 2 دستگاه آسانسور
 59. مناقصه نسبت به پیاده روسازی معابر شهریار ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نسبت به پیاده روسازی معابر شهریار ... نوبت دوم
 60. مناقصه نسبت به پیاده روسازی معابر اندیشه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نسبت به پیاده روسازی معابر اندیشه ... نوبت دوم
 61. مناقصه کتلت گوشت 40% / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کتلت گوشت 40%
 62. فراخوان احداث شبکه زهکشی، تجهیز و آماده سازی مزارع و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران,فراخوان احداث شبکه زهکشی، تجهیز و آماده سازی مزارع و ... نوبت دوم
 63. مناقصه خرید کابل آلومینیومی 20 کیلوولت / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کابل آلومینیومی 20 کیلوولت
 64. مناقصه تهیه کلیه مصالح و اجرای موزائیک فرش / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه کلیه مصالح و اجرای موزائیک فرش
 65. مناقصه تهیه کلیه مصالح و اجرای 4 دستگاه ساختمان سرویس بهداشتی / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه کلیه مصالح و اجرای 4 دستگاه ساختمان سرویس بهداشتی
 66. مزایده فروش فرم های باطله روزنامه و مجله و .... / آگهی مزایده, مزایده فروش فرم های باطله روزنامه و مجله و ....
 67. تجدید مزایده لوازم مازاد نو ، مستعمل و اسقاطی / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده لوازم مازاد نو ، مستعمل و اسقاطی
 68. مناقصه نگهداری و اتفاقات و عملیات در حوزه عمل توزیع برق - نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه نگهداری و اتفاقات و عملیات در حوزه عمل توزیع برق -نوبت دوم
 69. مزایده منزل مسکونی بخش یک شوشتر / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یک شوشتر
 70. مزایده اجاره اماکن آموزش و پرورش جوادآباد / مزایده اجاره اماکن آموزش و پرورش جوادآباد
 71. مزایده مکان تعبیه سه دستگاه وسایل بازی کودکان در پارک زیتون .... / آگهی مزایده عمومی , مزایده مکان تعبیه سه دستگاه وسایل بازی کودکان در پارک زیتون ....
 72. مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض مشترکین عادی / آگهی مناقصه ,مناقصه مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض مشترکین عادی
 73. مناقصه احداث اتصالات تک مداره تیر بتنی 63 کیلوولت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث اتصالات تک مداره تیر بتنی 63 کیلوولت- نوبت دوم
 74. مزایده دستگاه پرکن عسل اتوماتیک شش نازله / مزایده دستگاه پرکن عسل اتوماتیک شش نازله
 75. مناقصه Peter Brotherhood- 95.6.18 / مناقصه , مناقصه Peter Brotherhood - 95.6.18
 76. مناقصه تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن مورد نیاز - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن مورد نیاز ... نوبت دوم
 77. مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 11000 تن انواع نهادهای زراعی... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 11000 تن انواع نهادهای زراعی... نوبت دوم
 78. مناقصه آسفالت زیرگذر سیاهکله ، گوشه پل شهرستان دورود.... نوب دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه آسفالت زیرگذر سیاهکله ، گوشه پل شهرستان دورود.... نوبت دوم
 79. مناقصه کلیه عملیات حفاری (باقیمانده) تحکیمات و لاینینگ و حفاظتی تونل... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلیه عملیات حفاری (باقیمانده) تحکیمات و لاینینگ و حفاظتی تونل...
 80. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک اهواز
 81. مناقصه عملیات کندن، دپو، بارگیری، حمل ،باراندازی و تسطیح... مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات کندن، دپو، بارگیری، حمل ،باراندازی و تسطیح... مرحله دوم
 82. فراخوان مناقصه خرید شیرآلات و اتصالات چدن داکتیل و فولادی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید شیرآلات و اتصالات چدن داکتیل و فولادی تجدید نوبت دوم
 83. مناقصه انجام پروژه برقرسانی به زمینهای تعاونی مسکن کارکنان... / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی یک مرحله ای ، مناقصه انجام پروژه برقرسانی به زمینهای تعاونی مسکن کارکنان...
 84. مزایده دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان تجاری ملک سوپرمارکت / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان تجاری ملک سوپرمارکت
 85. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 85 / مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 85
 86. مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان 147.31مترمربع / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان 147.31مترمربع
 87. مزایده دو باب مغازه کلاسه 93/93 تجدید / مزایده,مزایده دو باب مغازه کلاسه 93/93 تجدید
 88. مزایده یکباب منزل ویلایی بخش دو اهواز / مزایده,مزایده یکباب منزل ویلایی بخش دو اهواز
 89. مزایده خودروی پراید سواری / مزایده خودروی پراید سواری
 90. مناقصه حمل ، نصب و راه اندازی یک ایستگاه TBS کابینتی 2500 و .... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حمل ، نصب و راه اندازی یک ایستگاه TBS کابینتی 2500 و ....
 91. مزایده یک عدد کولر اسپیلت نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده یک عدد کولر اسپیلت نوبت دوم
 92. مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 295متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 295متر
 93. مزایده ششدانگ یکباب مغازه بیست و هشت مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه بیست و هشت مترمربع
 94. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر نوبت اول
 95. مزایده قطعه زمین مزروعی 1314مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین مزروعی 1314مترمربع
 96. مزایده یک قطعه زمین شالیکاری مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیکاری مساحت 2000متر
 97. مزایده ملک بخش 5 تبریز 105متر / مزایده,مزایده ملک بخش 5 تبریز 105متر
 98. مزایده ششدانگ زمین مسکونی 168متر تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی 168متر تجدید
 99. مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 جی ال ایکس / مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 جی ال ایکس
 100. مزایده یک دستگاه گریدر گالیون 500T / مزایده یک دستگاه گریدر گالیون 500T
 101. مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از معادن و محدوده های اکتشافی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از معادن و محدوده های اکتشافی
 102. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 119/50متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 119/50متر
 103. مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر مرحله اول
 104. مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول
 105. مزایده یک عدد قیچی میلگرد ... / مزایده یک عدد قیچی میلگرد ...
 106. مزایده یک دستگاه فیوزینگ / مزایده یک دستگاه فیوزینگ
 107. مزایده یک دستگاه فیوزینگ ... / مزایده یک دستگاه فیوزینگ ...
 108. مزایده پلاک مشتمل بر ساختمان تجاری نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک مشتمل بر ساختمان تجاری نوبت اول
 109. مزایده یک دستگاه خودروی پراید جی تی ایکس / مزایده یک دستگاه خودروی پراید جی تی ایکس
 110. مزایده ملک به مساحت کل صد وهشتاد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت کل صد وهشتاد متر نوبت دوم
 111. مزایده ملک با عرصه 220متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 220متر نوبت اول
 112. فراخوان مناقصه تهیه ، تامین و هدایت 65 وانت تک کابین و دو کابین بدون کمک کولردار / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه ، تامین و هدایت 65 وانت تک کابین و دو کابین بدون کمک کولردار