سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش هفتم)

 

 1. مناقصه پروژه احداث اورژانس شهری جم / مناقصه , مناقصه پروژه احداث اورژانس شهری جم
 2. فراخوان تعمیرات و نگهداری انتقال نیرو / فراخوان تعمیرات و نگهداری انتقال نیرو
 3. فراخوان مناقصه ترمیم و مقاوم سازی حوضچه خنثی جمع آوری و سرریز پمپ های اسید....- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ترمیم و مقاوم سازی حوضچه خنثی جمع آوری و سرریز پمپ های اسید....- نوبت دوم
 4. تجدید مناقصه عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه در سطح شهر نوبت دوم 95.5.19 / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه در سطح شهر نوبت دوم 95.5.19
 5. تجدید مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن - مرحله سوم سوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن - مرحله سوم نوبت اول
 6. مزایده ششدانگ بنای احداثی مساحت تقریبی 176متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ بنای احداثی مساحت تقریبی 176متر نوبت اول
 7. مزایده 16.4 سیر مشاع از سه دانگ مشاع حق السهم نوبت اول / مزایده,مزایده 16.4 سیر مشاع از سه دانگ مشاع حق السهم نوبت اول
 8. مناقصه انجام لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر
 9. مناقصه طراحی، تهیه کالا و احداث خط لوله زیرزمینی به صورت EPC / مناقصه طراحی، تهیه کالا و احداث خط لوله زیرزمینی به صورت EPC
 10. فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 630kva ....- نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 630kva...- نوبت دوم
 11. مزایده فروش سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پراید
 12. مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان کلاسه 9400061 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان کلاسه 9400061
 13. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400070 غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400070 غیرمنقول
 14. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7835 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7835
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اسناد رهنی
 16. مزایده ششدانگ اپارتمان سند رهنی 17151 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سند رهنی 17151
 17. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 114/99متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 114/99متر
 18. مزایده ششدانگ اپارتمان اسناد رسمی 18 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اسناد رسمی 18
 19. مناقصه تهیه و خرید ، حمل و پخش آسفالت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و خرید ، حمل و پخش آسفالت- نوبت دوم
 20. مزایده ششدانگ زمین بایر کاربری کشاورزی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر کاربری کشاورزی
 21. مزایده بهره برداری از پارکینگ های حاشیه ای سطح شهر- 95.05.18 / مزایده , مزایده بهره برداری از پارکینگ های حاشیه ای سطح شهر- 95.05.18
 22. مزایده فروش سه دستگاه دیگ بخار / مزایده,مزایده فروش سه دستگاه دیگ بخار
 23. مزایده فروش دو قطعه زمین به شماره 11 و 12 کاربری ویلایی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین به شماره 11 و 12 کاربری ویلایی نوبت دوم
 24. مزایده اجاره تالار مهندسین بلوار / آگهی مزایده , مزایده اجاره تالار مهندسین بلوار
 25. همایش ترجمه ماندگار / همایش ترجمه ماندگار
 26. مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای روزانه نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذا نوبت دوم
 27. مزایده بهره برداری از دو باب مغازه مجتمع خدماتی رفاهی چاپ اول / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از دو باب مغازه مجتمع خدماتی رفاهی چاپ اول
 28. مزایده واگذاری 20 پلاک از زمین های مجموعه کارگاهی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری 20 پلاک از زمین های مجموعه کارگاهی نوبت دوم
 29. مزایده فروش یک واحد ملک اداری دفتر کار / مزایده,مزایده فروش یک واحد ملک اداری دفتر کار
 30. مزایده فروش ساختمان شهرداری ابوزیدآباد نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ساختمان شهرداری ابوزیدآباد نوبت دوم
 31. مزایده 103.5 متر مشاع از زمین کشاورزی / مزایده,مزایده 103.5 متر مشاع از زمین کشاورزی
 32. مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیر / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیر
 33. مزایده 0.549 حبه مشاع از یک حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 0.549 حبه مشاع از یک حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی
 34. مزایده یکباب آپارتمان از یک مجموعه تجاری کلاسه 940273 / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان از یک مجموعه تجاری کلاسه 940273
 35. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی نوبت دوم
 36. مزایده 320 سهم مشاع از 6800 سهم پلاک نوبت دوم / مزایده,مزایده 320 سهم مشاع از 6800 سهم پلاک نوبت دوم
 37. مزایده اجاره یک باب آشپزخانه با تجهیزات / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب آشپزخانه با تجهیزات
 38. تجدید مزایده میلگردهای مازاد برنیاز / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده میلگردهای مازاد برنیاز
 39. همایش بزرگداشت امامزادگان باقریه / همایش بزرگداشت امامزادگان باقریه
 40. مزایده پلاک ثبتی شماره 950099 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 950099
 41. مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 300 متر مربع کلاسه 940296 / مزایده,مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 300 متر مربع کلاسه 940296
 42. مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی کلاسه 940358 / مزایده,مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی کلاسه 940358
 43. مزایده خودرو سواری پژو سواری روا .... / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو سواری روا ....
 44. مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان یه مساحت 115/10 متر مربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان یه مساحت 115/10 متر مربع
 45. مزایده املاک مازاد و تملیکی در استان بوشهر نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک مازاد و تملیکی در استان بوشهر نوبت دوم
 46. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7916 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7916
 47. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400103 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400103 اسناد رهنی
 48. مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شمال نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شمال نوبت دوم
 49. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 100/19متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 100/19متر
 50. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7846 کلاسه 9400114 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7846 کلاسه 9400114
 51. مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان کلاسه 9400098 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان کلاسه 9400098
 52. مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7882 کلاسه 9400109 / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7882 کلاسه 9400109
 53. مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7885 کلاسه 9400113 / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7885 کلاسه 9400113
 54. مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7891 کلاسه 9400104 / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7891 کلاسه 9400104
 55. مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7895 کلاسه 9400101 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7895 کلاسه 9400101
 56. مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7838 کلاسه 9400108 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7838 کلاسه 9400108
 57. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول
 58. ششدانگ یکباب اپارتمان دفتر اسناد رسمی شماره هجده / مزایده,ششدانگ یکباب اپارتمان دفتر اسناد رسمی شماره هجده
 59. مناقصه ترانسفور روغنی 100 کیلوولت آمپر سه فاز 20 کیلو ولت کم تلفات AB نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ترانسفور روغنی 100 کیلوولت آمپر سه فاز 20 کیلو ولت کم تلفات AB نوبت دوم
 60. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7866 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7866