سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصه و مزایده 95.5.7 (بخش نهم)

اطلاعات مناقصه و مزایده 95.5.7 ثبت شده در سایت پارس نماد داده ها شامل مزایده ملک, فراخوان مناقصه,مناقصه حمل, مزایده سند مالکیت.

 1. مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیانی تعداد سه قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیانی تعداد سه قطعه زمین
 2. مزایده ششدانگ اپارتمان در ضلع شمالی طبقه سوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان در ضلع شمالی طبقه سوم
 3. مزایده سواری پژو ROA مدل 1388 نقره ای متالیک / مزایده,مزایده سواری پژو ROA مدل 1388 نقره ای متالیک
 4. فراخوان مناقصه اجرای عملیات بهسازی آسفالت در محدوده گردنه آهوان نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای عملیات بهسازی آسفالت در محدوده گردنه آهوان نوبت دوم
 5. مزایده کلاسه 9400071 ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین / مزایده,مزایده کلاسه 9400071 ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین
 6. مزایده ششدانگ عرصه به مساحت 190/30 متر مربع شماره 950001 / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه به مساحت 190/30 متر مربع شماره 950001
 7. مزایده ششدانگ یکباب دکان بمساحت 225/23 متر مربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دکان بمساحت 225/23 متر مربع
 8. مزایده سالن ورزشی اقبال لاهوری / آگهی مزایده,مزایده سالن ورزشی اقبال لاهوری
 9. مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه ، انشعابات ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه 3 نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه ، انشعابات ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه 3 نوبت دوم
 10. فراخوان مناقصه کابل آلومینیوم فشار ضعیف 16*4 / فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه کابل آلومینیوم فشار ضعیف 16*4نوبت اول
 11. مزایده بخشی از تبلیغات محیطی شهر / آگهی مزایده,مزایده بخشی از تبلیغات محیطی شهر
 12. تجدید مناقصه مقدار 1290 تن ذغال کک / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه مقدار 1290 تن ذغال کک
 13. مزایده عمومی خودرو مزدا 1600 / مزایده عمومی ،مزایده عمومی خودرو مزدا 1600
 14. مزایده عمومی لوازم اسقاط مربوط به کارگاه تعمیر ترانس / مزایده عمومی ، مزایده عمومی لوازم اسقاط مربوط به کارگاه تعمیر ترانس
 15. مزایده کالاهای شبکه اسقاط / مزایده عمومی, مزایده کالاهای شبکه اسقاط
 16. مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه، پذیرایی و تشریفات و خدمات عمومی ساختمانهای ستادی و عملیاتی / مناقصه,مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه، پذیرایی و تشریفات و خدمات عمومی ساختمانهای ستادی و عملیاتی
 17. مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان سلف سرویس معاونت آموزشی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان سلف سرویس معاونت آموزشی نوبت دوم
 18. استعلام برچسب جهت نصب بر روی کنتور مشترکین / استعلام برچسب جهت نصب بر روی کنتور مشترکین
 19. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری CAPTUR هاچ بک / مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری CAPTUR هاچ بک
 20. مزایده واگذاری به اجاره سه دانگ سهم شهرداری از تالار پذیرایی نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره سه دانگ سهم شهرداری از تالار پذیرایی نوبت دوم
 21. مزایده ششدانگ ساختمان قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان قطعه اول تفکیکی
 22. مناقصه شستشوی لنژهای بیمارستان نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه شستشوی لنژهای بیمارستان نوبت دوم
 23. استعلام برگزاری دوره آموزشی مدیران و بنیانگذاران کسب و کار / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی مدیران و بنیانگذاران کسب و کار
 24. استعلام بها کابل HT (های ولتاژ) مخصوص دستگاه دیرکتومتری اشعه ایکس (XRD) مارک فیلیپس - مدل PW3040 / استعلام بها ، استعلام بها کابل HT (های ولتاژ) مخصوص دستگاه دیرکتومتری اشعه ایکس (XRD) مارک فیلیپس - مدل PW3040
 25. مزایده یک قطعه زمین متراژ پانصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین متراژ پانصد متر نوبت اول
 26. استعلام برگزاری دوره آموزشی تخصصی فرش / استعلام , استعلام برگزاری دوره آموزشی تخصصی فرش
 27. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 9400199 و 9300270 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 9400199 و 9300270
 28. مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب غرب طبقه پنجم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب غرب طبقه پنجم
 29. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه اول واحد شمالی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه اول واحد شمالی
 30. مناقصه عملیات جاروب کشی و تنظیف خیابان ها سطح منطقه دو / مناقصه عمومی, عملیات جاروب کشی و تنظیف خیابان ها سطح منطقه دو