سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش پنجم)

 

 1. مزایده 9 عدد ایستگاه سایه بان اتوبوس در سطح شهر برای تبلیغات محیطی- نوبت دوم / آگهی عمومی , مزایده 9 عدد ایستگاه سایه بان اتوبوس در سطح شهر برای تبلیغات محیطی- نوبت دوم
 2. مناقصه نگهداری از تجهیزات و تاسیسات ایمنی تونل شیرین سو - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نگهداری از تجهیزات و تاسیسات ایمنی تونل شیرین سو - نوبت دوم
 3. اصلاحیه مناقصه زیرسازی جاده شاهد شهر به رامین.....-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه زیرسازی جاده شاهد شهر به رامین.....-اصلاحیه
 4. فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع (سرو) غذا در رستوران و محل- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع (سرو) غذا در رستوران و محل- نوبت دوم
 5. چهارمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی95.5.19 / چهارمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی95.5.19
 6. مزایده ملک مشاع غیر قابل افراز بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع غیر قابل افراز بخش دو نوبت اول
 7. مزایده اپارتمان جنوب شرق طبقه سه 57/70متر / مزایده,مزایده اپارتمان جنوب شرق طبقه سه 57/70متر
 8. مزایده ششدانگ زمین بخش ده تهران کلاسه 940169 ج / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش ده تهران کلاسه 940169 ج
 9. مزایده ششدانگ یکباب گاراژ و 15 باب تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاراژ و 15 باب تجاری
 10. مزایده ششدانگ اپارتمان سمت شمالی طبقه زیرزمین / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سمت شمالی طبقه زیرزمین
 11. مزایده سواری پراید جی تی ایکس / مزایده,مزایده سواری پراید جی تی ایکس
 12. مزایده 0.02258 دانگ از ششدانگ از عرصه ملک بخش یازده تهران / مزایده,مزایده 0.02258 دانگ از ششدانگ از عرصه ملک بخش یازده تهران
 13. مزایده چراغ گردان ... / مزایده چراغ گردان ...
 14. مزایده ششدانگ زمین به مساحت نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت نود متر
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 خورموج / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 خورموج
 16. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7844 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7844
 17. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به کلاسه 9400057 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به کلاسه 9400057 اسناد رهنی
 18. مزایده یکباب اپارتمان مساحت 61.2متر / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان مساحت 61.2متر
 19. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به موجب پرونده اجرایی کلاسه 9400072 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به موجب پرونده اجرایی کلاسه 9400072
 20. مزایده پلاک ثبتی به مساحت سیصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت سیصد متر نوبت دوم
 21. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400063 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400063
 22. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول اسناد رهنی
 23. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش پنج / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش پنج
 24. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه اردبیل
 25. مزایده 4 سهم مشاع از 96 سهم از 96 شعیر ششدانگ پلاک / مزایده,مزایده 4 سهم مشاع از 96 سهم از 96 شعیر ششدانگ پلاک
 26. اصلاحیه مناقصه طرح قرارداد تامین تجهیزات و ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه طرح قرارداد تامین تجهیزات و ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری- اصلاحیه
 27. مزایده سه دانگ مشاع ملک 131.42متر مرحله اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع ملک 131.42متر مرحله اول
 28. مزایده اپارتمان سه طبقه دو واحده نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان سه طبقه دو واحده نوبت دوم
 29. مزایده مقدار ششدانگ زمین 1200متر قطعه هفتاد و چهار / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ زمین 1200متر قطعه هفتاد و چهار
 30. تجدید مزایده نسبت به واگذاری ( اجاره ) تعمیرگاه مرکزی / تجدید مزایده نسبت به واگذاری ( اجاره ) تعمیرگاه مرکزی
 31. مناقصه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 1550 انشعاب تجاری و خانگی فولادی ...- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 1550 انشعاب تجاری و خانگی فولادی ... نوبت دوم
 32. مناقصه جمع آوری و حمل زباله های سطح شهر و....- / مناقصه , مناقصه جمع آوری و حمل زباله های سطح شهر و....
 33. مناقصه بهسازی و آسفالت معابر ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی و آسفالت معابر ...
 34. فراخوان شناسایی احداث پروژه طراحی ، ساخت و نصب پل های عابر پیاده مکانیزه9 95.5.19 / آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار, مناقصه احداث پروژه طراحی ، ساخت و نصب پل های عابر پیاده مکانیزه- 95.5.19
 35. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان مساحت 3120متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان مساحت 3120متر
 36. مزایده ملک به صورت اپارتمان دو خوابه / مزایده,مزایده ملک به صورت اپارتمان دو خوابه
 37. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ مشجر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ مشجر
 38. فراخوان مزایده اجاره واحدهای تجاری / آگهی فراخوان عمومی مزایده,مزایده اجاره واحدهای تجاری
 39. تجدید مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا تک کابین2000 / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا تک کابین2000
 40. مزایده تعداد 66 دستگاه انواع خودرو سبک و ... / مزایده تعداد 66 دستگاه انواع خودرو سبک و ...
 41. مزایده ملک قولنامه ای ساختمان یک طبقه / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای ساختمان یک طبقه
 42. استعلام کوره پرس عملیات حرارتی / استعلام بهاء ,استعلام کوره پرس عملیات حرارتی
 43. استعلام الکتروموتور ونت فن LUBE OIL GERMANY / استعلام , استعلام الکتروموتور ونت فن LUBE OIL GERMANY
 44. استعلام DISC COUPIE A21... / استعلام , استعلام DISC COUPIE A21...
 45. استعلام سوئیچ دمایی / استعلام , استعلام سوئیچ دمایی
 46. مزایده پلاک ثبتی ششدانگ اپارتمان مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ششدانگ اپارتمان مرحله دوم
 47. تجددی فراخوان خدمات مشاوره جهت مطالعات مرحله دوم پروژه های باقیمانده طرح حضرت قمر بنی هاشم ع و ...- تجدید نوبت دوم / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان خدمات مشاوره جهت مطالعات مرحله دوم پروژه های باقیمانده طرح حضرت قمر بنی هاشم ع و ...- تجدید نوبت دوم
 48. استعلام کیس کامپیوتر / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر
 49. استعلام مکانیکال سیل بورگمن / استعلام, استعلام مکانیکال سیل بورگمن
 50. استعلام میل گاردن فن برج خنک کن / استعلام, استعلام میل گاردن فن برج خنک کن
 51. استعلام هاب فن ترانس / استعلام , استعلام هاب فن ترانس
 52. ارزیابی کیفی احداث مخزن بتنی 1000 متر مکعبی / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی احداث مخزن بتنی 1000 متر مکعبی
 53. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل به وسیله 81 دستگاه خودرو نوبت دوم / آگهی فراخون ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل به وسیله 81 دستگاه خودرو نوبت دوم
 54. استعلام خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 66 کاوا ... / استعلام خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 66 کاوا ...
 55. مزایده محل بوفه فروش مواد خوراکی و آشامیدنی / مزایده ,مزایده محل بوفه فروش مواد خوراکی و آشامیدنی
 56. مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای تابعه دانشگاه / مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای تابعه دانشگاه
 57. مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی دانشکده پزشکی / مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی دانشکده پزشکی
 58. مناقصه واگذاری امور پخت و پز / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور پخت و پز
 59. مناقصه خرید کیف های بهداشتی بیمارستان امام خمینی ره سردشت- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید کیف های بهداشتی بیمارستان امام خمینی ره سردشت- نوبت دوم
 60. مزایده فروش اقلام ابزارآلات و ماشین آلات مستعمل و ...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام ابزارآلات و ماشین آلات مستعمل و ...نوبت دوم

اخبار مناقصه و مزایده 95.5.17 (بخش اول)

اخبار مناقصه و مزایده 95.5.17 پارس نماد داده ها از قبیل مزایده خودرو سبک, مناقصات برق, مناقصه شهرداری, مزایده املاک و زمین, مزایده های ماشین آلات راهسازی و موارد زیر می باشد:


 1. مزایده فروش تعدادی واحد تجاری دارای سند مالکیت رسمی / مزایده,مزایده فروش تعدادی واحد تجاری دارای سند مالکیت رسمی
 2. مناقصه FLUKEINSTRUMENTS / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه FLUKEINSTRUMENTS
 3. مزایده ششدانگ یک واحد اپارتمان دارای سابقه ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد اپارتمان دارای سابقه ثبتی
 4. فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران به منظور ارائه خدمات مشاوره / فراخوان , فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران به منظور ارائه خدمات مشاوره
 5. مناقصه آبرسانی سیار و برق رسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی سیار و برق رسانی
 6. مناقصه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 1550 انشعاب تجاری و خانگی فولادی ... / مناقصه , مناقصه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 1550 انشعاب تجاری و خانگی فولادی ... نوبت اول
 7. مزایده ملک ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین نوبت اول
 8. دعوت به ارزیابی انجام پروژه کارهای باقیمانده آماده سازی بخشی از معابر شهرک فرهنگیان / دعوت به ارزیابی , دعوت به ارزیابی انجام پروژه کارهای باقیمانده آماده سازی بخشی از معابر شهرک فرهنگیان نوبت اول
 9. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 240/7متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 240/7متر نوبت دوم
 10. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 180متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 180متر
 11. استعلام بهای خرید فیلتر RO در ابعاد 2*40 سوزنی / استعلام بهای خرید فیلتر RO در ابعاد 2*40 سوزنی
 12. مناقصه خرید تیپ فلز / مناقصه , مناقصه خرید تیپ فلز
 13. دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین / دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین
 14. پنجمین همایش سراسری پدافند زیستی و انرژی محیط زیست95.5.17 / پنجمین همایش سراسری پدافند زیستی و انرژی محیط زیست
 15. کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق / کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق
 16. مزایده طبقه همکف ملک به صورت ساختمان نیمه کار / مزایده,مزایده طبقه همکف ملک به صورت ساختمان نیمه کار
 17. مزایده تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی
 18. مزایده دو قطعه زمین خشکه زاری / مزایده,مزایده دو قطعه زمین خشکه زاری
 19. مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی و یک واحد تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی و یک واحد تجاری تجدید
 20. مزایده اجاره عرصه ای به مساحت حدود ششصد مترمربع / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره عرصه ای به مساحت حدود ششصد مترمربع
 21. مناقصه خرید یک دستگاه سامانه ذخیره سازی اطلاعات sanstorage / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه سامانه ذخیره سازی اطلاعات sanstorage
 22. مناقصه عملیات بهره برداری , نگهداری و تعمیرات ( نت ) واحد شستشوی نمک -نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات بهره برداری , نگهداری و تعمیرات ( نت ) واحد شستشوی نمک -نوبت دوم
 23. مزایده ملک بخش 7 گیلان به مساحت 180متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 7 گیلان به مساحت 180متر نوبت اول
 24. مزایده ششدانگ یکباب مغازه در خصوص پرونده شماره 940391 اجرا / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه در خصوص پرونده شماره 940391 اجرا
 25. مزایده مغازه به مساحت سی متر / مزایده,مزایده مغازه به مساحت سی متر
 26. تجدید مزایده فروش یک دستگاه کمپرسور ... / مزایده, تجدید مزایده فروش یک دستگاه کمپرسور ...
 27. تجدید مزایده فروش پوسته الکتروموتور شناور و ... / آگهی مزایده, تجدید مزایده فروش پوسته الکتروموتور شناور و ...
 28. مزایده یک قطعه زمین مساحت 529/8متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 529/8متر نوبت اول
 29. مزایده یک دستگاه سواری MVM110 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری MVM110
 30. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین محصور زراعتی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین محصور زراعتی
 31. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب واحد تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب واحد تجاری
 32. مزایده منزل مسکونی پرونده 950010 مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی پرونده 950010 مرحله اول
 33. مزایده سند مالکیت به مقدار 120متر ملکی نوبت اول / مزایده,مزایده سند مالکیت به مقدار 120متر ملکی نوبت اول
 34. مزایده یک قطعه زمین به متراژ نود متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به متراژ نود متر مرحله اول
 35. مزایده منزل مسکونی به کلاسه 940260 بخش 4 بردسکن / مزایده,مزایده منزل مسکونی به کلاسه 940260 بخش 4 بردسکن
 36. مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر تجدید / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر تجدید
 37. مزایده ششدانگ ملک مشاع منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاع منزل مسکونی
 38. تجدید مزایده کتبی نسبت به واگذاری تابلوهای تبلیغاتی / تجدید مزایده , تجدید مزایده کتبی نسبت به واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
 39. مزایده یک قطعه زمین خانه سرا / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا
 40. مزایده تعداد دو دستگاه خودرو سواری / مزایده تعداد دو دستگاه خودرو سواری
 41. مزایده ششدانگ یکباب خانه 158/30متر اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 158/30متر اسناد رهنی
 42. مناقصه خرید تعداد محدودی جاروب فرودگاهی (سوئیپر) / مناقصه , مناقصه خرید تعداد محدودی جاروب فرودگاهی (سوئیپر)
 43. مناقصه خرید تعداد محدودی دستگاه یدک کش نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد محدودی دستگاه یدک کش نوبت دوم
 44. مناقصه امور خدمات پشتیبانی مراکز آموزشی ، رفاهی و درمانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات پشتیبانی مراکز آموزشی ، رفاهی و درمانی
 45. مزایده یک قطعه زمین متراژ 240متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین متراژ 240متر
 46. مناقصه امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت... / فراخوان مناقصه,مناقصه امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت...
 47. مناقصه اجرای 15875 متر شبکه توزیع گازرسانی PE / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 15875 متر شبکه توزیع گازرسانی PE
 48. مناقصه خرید تاسیسات شن شویی - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید تاسیسات شن شویی -مرحله اول نوبت دوم
 49. مزایده خودرو پراید سایپا SE111 / مزایده, مزایده خودرو پراید سایپا SE111
 50. تمدید فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / فراخوان ,تمدید فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 51. فراخوان مزایده فروش 200.000 تن سنگ آهن دانه بندی -نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی,مزایده فروش 200.000 تن سنگ آهن دانه بندی - نوبت دوم
 52. تمدید فراخوان مناقصه خرید خدمات عمومی / فراخوان, تمدید فراخوان مناقصه خرید خدمات عمومی
 53. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان زمین مرحله دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان زمین مرحله دوم
 54. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 حوزه ثبتی گلپایگان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 حوزه ثبتی گلپایگان
 55. مناقصه تهیه کلیه مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه کلیه مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا
 56. مناقصه خرید دستگاه تراش کاروسل (آسیایی) - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ، مناقصه خرید دستگاه تراش کاروسل (آسیایی) -نوبت دوم
 57. آگهی مناقصه عمومی خرید پنج قلم مواد سرویس نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی خرید پنج قلم مواد سرویس نوبت دوم
 58. اصلاحیه مزایده مغازه تجاری دارای انباری-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده مغازه تجاری دارای انباری-اصلاحیه
 59. مناقصه خرید مقدار 450000 کیلوگرم گوشت قرمزمنجمد برزیلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مقدار 450000 کیلوگرم گوشت قرمزمنجمد برزیلی نوبت دوم
 60. مناقصه خرید 2 نوع کود شیمیایی شامل سولفات پتاسیم گرانوله ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 2 نوع کود شیمیایی شامل سولفات پتاسیم گرانوله ...نوبت دوم