سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لیست مناقصه ها و مزایده ها 95.5.11 (بخش دوم)

 

 1. فراخوان مناقصه پروژه مشاور و خدمات نیروی انسانی بصورت حجمی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه پروژه مشاور و خدمات نیروی انسانی بصورت حجمی نوبت دوم
 2. مناقصه واگذاری انجام امور خدمات کارگری جهت بازسازی و نوسازی شبکه.. نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور خدمات کارگری جهت بازسازی و نوسازی شبکه .. نوبت دوم
 3. فراخوان تعداد 93 دستگاه انواع اگزوز فن های دیواری .... / آگهی فراخوان , فراخوان تعداد 93 دستگاه انواع اگزوز فن های دیواری ....
 4. مناقصه کنسرو تن ماهی 120 گرمی / مناقصه عمومی, مناقصه کنسرو تن ماهی 120 گرمی
 5. مناقصه خرید انواع رول .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید انواع رول ....
 6. مناقصه خرید 47 قلم قطعات توربین بخار Tuthil- تجدید -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید 47 قلم قطعات توربین بخار Tuthil- تجدید - نوبت دوم
 7. مناقصه تامین ، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری در پروژه مجتمع مسکونی خانه باغ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین ، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری در پروژه مجتمع مسکونی خانه باغ
 8. مزایده فروش گرانول لاستیک ضایعات / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش گرانول لاستیک ضایعات
 9. مزایده فروش 300 هزار تن سنگ آهن دانه بندی معدن میشدوان / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش 300 هزار تن سنگ آهن دانه بندی معدن میشدوان
 10. تجدید مناقصه خرید 15.000 ریبون KO دستگاه کارت پرینتر Evolis Pebble 4 / مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید 15.000 ریبون KO دستگاه کارت پرینتر Evolis Pebble 4
 11. تجدید مناقصه پشتیبانی سرویس , تعمیر و نگهداری دوساله و تامین قطعات 221 دستگاه خودپرداز .. / مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه پشتیبانی سرویس , تعمیر و نگهداری دوساله و تامین قطعات 221 دستگاه خودپرداز ..
 12. مزایده فروش 100 درصد سهام خود معادل 15.000.000 سهم در شرکت خانه ایرانیان / آگهی مزایده , مزایده فروش 100 درصد سهام خود معادل 15.000.000 سهم در شرکت خانه ایرانیان
 13. مناقصه نگهبانی و گشت کنترل حریم خطوط لوله- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه نگهبانی و گشت کنترل حریم خطوط لوله- نوبت دوم
 14. مزایده سهام / آگهی مزایده , مزایده سهام
 15. مناقصه فعالیت های تولیدی به صورت تامین نیروی انسانی / مناقصه ,مناقصه فعالیت های تولیدی به صورت تامین نیروی انسانی
 16. مزایده فروش لوازم مستعمل و مازاد بر نیاز شامل لوازم تأسیساتی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش لوازم مستعمل و مازاد بر نیاز شامل لوازم تأسیساتی و ...
 17. مناقصه فعالیت های تولیدی حوزه دی اتیل اتر و بازیابی الکل به صورت نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه فعالیت های تولیدی حوزه دی اتیل اتر و بازیابی الکل به صورت نیروی انسانی
 18. مناقصه فعالیت های تولیدی در زمینه میکروبالن به صورت تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه فعالیت های تولیدی در زمینه میکروبالن به صورت تامین نیروی انسانی
 19. مناقصه تولید انواع نیترو سلولز گرانولی ، الکلی و تولید آلفا سلولز به صورت تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه تولید انواع نیترو سلولز گرانولی ، الکلی و تولید آلفا سلولز به صورت تامین نیروی انسانی
 20. مناقصه نانل و شاک تیوب به صورت تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه نانل و شاک تیوب به صورت تامین نیروی انسانی
 21. فروش یک واحد تولیدکننده تن ماهی .... / فروش یک واحد تولیدکننده تن ماهی ....
 22. آگهی اجاره واحد تولیدی در آمل / آگهی اجاره واحد تولیدی در آمل
 23. مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان پالایشگاه و.. / آگهی مناقصه , مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان پالایشگاه و..
 24. مناقصه ادامه عملیات اجرایی سازه نگهبان و کل سازه هسته مرکزی ایستگاه / مناقصه , مناقصه ادامه عملیات اجرایی سازه نگهبان و کل سازه هسته مرکزی ایستگاه
 25. مزایده مقدار حدود 500 تن راهگاه چدنی مازاد / آگهی مزایده عام , مزایده مقدار حدود 500 تن راهگاه چدنی مازاد
 26. مجدد مناقصه احداث ساختمان اداری / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مجدد مناقصه احداث ساختمان اداری
 27. مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ب ناحیه 3 / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ب ناحیه 3
 28. مزایده فروش یک دستگاه اپارتمان با کاربری اداری / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اپارتمان با کاربری اداری
 29. مزایده providing QTY 10.000±1000 MT Ammonium Nitrate / آگهی مزایده،مزایده providing QTY 10.000±1000 MT Ammonium Nitrate
 30. مناقصه خرید لوله های GRP16 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید لوله های GRP16
 31. مزایده فروش سرورهای HP / آگهی مزایده,مزایده فروش سرورهای HP
 32. مناقصه 10.000 کیلوگرم رزین اپوکسی و هاردنر / آگهی مناقصه عمومی , 10.000 کیلوگرم رزین اپوکسی و هاردنر
 33. تجدید مناقصه بهره برداری از شبکه های توزیع (کنترل و بازرسی) در محدوده مناطق (در دو گروه) -نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه بهره برداری از شبکه های توزیع (کنترل و بازرسی) در محدوده مناطق (در دو گروه)- نوبت دوم
 34. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین دادنامه 9209970250301025 / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین دادنامه 9209970250301025
 35. مناقصه عملیات اجرای کپ بیم / مناقصه عملیات اجرای کپ بیم
 36. مناقصه تعویض و لکه گیری جداول، کانالها و ... 95.05.11 / آگهی مناقصه, مناقصه تعویض و لکه گیری جداول، کانالها و ... 95.05.11
 37. تجدید مناقصه انجام کلیه عملیات مربوط به چاپ و بسـته بندی- 95.5.11 / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه انجام کلیه عملیات مربوط به چاپ و بسـته بندی95.5.11
 38. مناقصه خرید انواع رله جهت پروژه اصلاح و بهینه سازی پستها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع رله جهت پروژه اصلاح و بهینه سازی پستها
 39. مناقصه تهیه مصالح و نصب 1000 فقره انشعاب فاضلاب به همراه تهیه لوله و اجرای 500 متر توسعه شبکه ... / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و نصب 1000 فقره انشعاب فاضلاب به همراه تهیه لوله و اجرای 500 متر توسعه شبکه ...
 40. مناقصه اجاره 10 دستگاه خودروی سواری دارای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به همراه راننده / مناقصه , مناقصه اجاره 10 دستگاه خودروی سواری دارای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به همراه راننده
 41. مناقصه واگذاری امور مشاغل تخصصی و گروه پرستاری و پشتیبانی / مناقصه , مناقصه واگذاری امور مشاغل تخصصی و گروه پرستاری و پشتیبانی
 42. مناقصه احداث بوستان / مناقصه , مناقصه احداث بوستان نوبت اول
 43. مزایده بهره برداری از جمعه بازار / مزایده ,مزایده بهره برداری از جمعه بازار نوبت اول
 44. مزایده فروش پلاکهای ثبتی کاربری مسکونی تولیدی / مزایده,مزایده فروش پلاکهای ثبتی کاربری مسکونی تولیدی
 45. اصلاحیه مناقصه پروژه تکمیل 2 باب مسجد -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تکمیل 2 باب مسجد -اصلاحیه
 46. مناقصه تامین دو نوع یونولیت استوانه ای نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین دو نوع یونولیت استوانه ای نوبت دوم
 47. مناقصه بازسازی جوی و جداول و کانالها / آگهی مناقصه, مناقصه بازسازی جوی و جداول و کانالها
 48. مناقصه طراحی و ساخت قالب های لاستیکی و پلاستیکی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی و ساخت قالب های لاستیکی و پلاستیکی نوبت دوم
 49. مزایده فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز به شماره 3/95 نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز به شماره 3/95 نوبت دوم
 50. مناقصه عملیات اجرایی بازسازی آزمایشگاه برخورد غیر مخرب و ارتعاشات مکانیکی مرکز تحقیقات... / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی بازسازی آزمایشگاه برخورد غیر مخرب و ارتعاشات مکانیکی مرکز تحقیقات... نوبت اول
 51. مناقصه خرید ، حمل و نصب 31 دستگاه اسانسور / مناقصه , مناقصه خرید ، حمل و نصب 31 دستگاه آسانسور
 52. مناقصه تامین نصب و راه اندازی دو دستگاه فایروال juniper SRX 3400 / مناقصه , مناقصه تامین نصب و راه اندازی دو دستگاه فایروال juniper SRX 3400
 53. مزایده واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی / مزایده واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی نوبت اول
 54. دعوت به همکاری تهیه و اجرای کفپوش های مورد نیاز / دعوت به همکاری , دعوت به همکاری تهیه و اجرای کفپوش های مورد نیاز
 55. مناقصه بازسازی جداول جوی و کانیو ... / مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی جداول جوی و کانیو ...
 56. مزایده کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک (دولت) - 95.05.11 / آگهی مزایده الکترونیکی سراسری , مزایده کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک (دولت) -95.05.11
 57. مزایده فروش تعداد ده رقبه املاک تملیکی / مزایده,مزایده فروش تعداد ده رقبه املاک تملیکی
 58. مناقصه وصول حقوق دولت از منابع در اختیار- نوبت دوم / مناقصه , وصول حقوق دولت از منابع در اختیار- نوبت دوم
 59. مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی 95.5.11 / آگهی مناقصه,مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی 95.5.11
 60. فراخوان TURBOLOG DSP COMPACT/M4 ANTI SURGE VALVE CONTROLLER نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان TURBOLOG DSP COMPACT/M4 ANTI SURGE VALVE CONTROLLER نوبت دوم

اطلاعات مناقصه و مزایده 95.5.7 (بخش دوم)

 

 1. مناقصه نماسازی پروژه 51 واحدی در شهرستان ساوجبلاغ / مناقصه عمومی,مناقصه نماسازی پروژه 51 واحدی در شهرستان ساوجبلاغ
 2. مناقصه پروژه لکه گیری و اجرای نوارهای حفاری در سطح شهر تجدید مرحله دوم نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه لکه گیری و اجرای نوارهای حفاری در سطح شهر تجدید مرحله دوم نوبت دوم
 3. مزایده واحدهای درآمدزائی خود را (کیوسکهای موجود شهرداری به تعداد 4 عدد کیوسک)- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واحدهای درآمدزائی خود را (کیوسکهای موجود شهرداری به تعداد 4 عدد کیوسک)- نوبت دوم
 4. مزایده مال غیرمنقول زمین دو قطعه بخش دو ناحیه بیست و یک نوبت دوم / مزایده,مزایده مال غیرمنقول زمین دو قطعه بخش دو ناحیه بیست و یک نوبت دوم
 5. مزایده فروش 31 قطعه از املاک کاربری مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش 31 قطعه از املاک کاربری مسکونی تجاری
 6. آگهی شرکت در مزایده عمومی فروش ضایعات و دور ریز معدن یاران - مرحله دوم / آگهی شرکت در مزایده عمومی فروش ضایعات و دور ریز معدن یاران
 7. ارزیابی کیفی عملیات احداث فونداسیون قطعه اول خط فوق توزیع سراوان - سیرکان / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی عملیات احداث فونداسیون قطعه اول خط فوق توزیع سراوان - سیرکان
 8. مزایده واگذاری یک ساله غرفه نشاط و ... / آگهی مزایده و مناقصه, مزایده واگذاری یک ساله غرفه نشاط و ...
 9. مناقصه بازسازی و نوسازی سقف هتل توچال و ... / آگهی مزایده و مناقصه, مناقصه بازسازی و نوسازی سقف هتل توچال و ...
 10. مزایده فروش قطعات اداری تجاری صنعتی ورزشی مسکونی / مزایده,مزایده فروش قطعات اداری تجاری صنعتی ورزشی مسکونی
 11. مزایده فروش حدود 55 هکتار ذرت علوفه ای / آگهی مزایده, مزایده فروش حدود 55 هکتار ذرت علوفه ای
 12. مزایده واگذاری به صورت اجاره یک قطعه زمین و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت اجاره یک قطعه زمین و ...
 13. فراخوان تعداد 240 دستگاه پروژکتور 2000 W ( جهت استادیوم فولاد ) -نوبت دوم / آگهی فراخوان ,فراخوان تعداد 240 دستگاه پروژکتور 2000 W ( جهت استادیوم فولاد ) - نوبت دوم
 14. مزایده فروش گریدر 6H-722 نوبت اول / آگهی مزایده ، مزایده فروش گریدر 6H-722 نوبت اول
 15. تجدید مزایده واگذاری و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شهر آمل / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده واگذاری و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شهر آمل
 16. مزایده فروش زمین ، ماشین آلات و تاسیسات ، لوازم و تجهیزات اداری-نوبت پنجم / آگهی مزایده ، مزایده فروش زمین ، ماشین آلات و تاسیسات ، لوازم و تجهیزات اداری- نوبت پنجم
 17. مزایده یکدستگاه سوزوکی ویتارا سفید / مزایده یکدستگاه سوزوکی ویتارا سفید
 18. مناقصه MONO- ETHYLENE GLYCL ....- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه MONO- ETHYLENE GLYCL ....- نوبت دوم
 19. مناقصه زیرسازی و آسفالت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی و آسفالت- نوبت دوم
 20. مناقصه 5000PSI DEAD WEIGHT TESTER 2 PIST نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه 5000PSI DEAD WEIGHT TESTER 2 PIST نوبت دوم
 21. آگهی مناقصه عمومی نسبت به تکمیل ساختمان بانک شهر در محوطه شهرداری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی نسبت به تکمیل ساختمان بانک شهر در محوطه شهرداری- نوبت دوم
 22. آگهی مناقصه عمومی نسبت به تکمیل سوله ورزشی امیریه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی نسبت به تکمیل سوله ورزشی امیریه - نوبت دوم
 23. مناقصه تکمیل، طراحی و احداث مجموعه رفاهی باغ عالیخانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل، طراحی و احداث مجموعه رفاهی باغ عالیخانی
 24. مزایده امتیاز وصول عوارض ترمینال برون شهری / مزایده , مزایده امتیاز وصول عوارض ترمینال برون شهری نوبت اول
 25. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر محله پیام نور / مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر محله پیام نور نوبت اول
 26. مناقصه خرید آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه , مناقصه خرید آسفالت معابر سطح شهر مرحله اول
 27. مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان بنزینی مدل 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان بنزینی مدل 88
 28. تجدید مناقصه ادامه احداث مقبره شهدای گمنام- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه ادامه احداث مقبره شهدای گمنام- نوبت دوم
 29. فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی خود اعم از تنظیفات رانندگی ، نگهبانی و ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی خود اعم از تنظیفات رانندگی ، نگهبانی و ...نوبت دوم
 30. مزایده باغ و ویلا / مزایده,مزایده باغ و ویلا
 31. مناقصه جدول گذاری و زیرسازی آسفالت / آگهی مناقصه, مناقصه جدول گذاری و زیرسازی آسفالت
 32. مناقصه جدول گذاری / آگهی مناقصه, مناقصه جدول گذاری
 33. مزایده ششدانگ مغازه بخش 01 ناحیه نود و نه / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش 01 ناحیه نود و نه
 34. مناقصه خرید آسفالت و حمل به پایکار برای لکه گیری و روکش .... -نوبت دوم / فراخوان ارزیابی و مناقصه, مناقصه خرید آسفالت و حمل به پایکار برای لکه گیری و روکش ... نوبت دوم
 35. مزایده یک قطعه زمین چسبیده به پلاک 113 فرعی از 1254 اصلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین چسبیده به پلاک 113 فرعی از 1254 اصلی
 36. مزایده یک قطعه زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی نوبت اول
 37. مناقصه انجام امور اعزام و بدرقه زندانیان 95.5.7 / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور اعزام و بدرقه زندانیان نوبت اول 95.5.7
 38. فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی، شناسایی مشاور کارآمد جهت واگذاری عملیات نظارت ... نوبت دوم / فراخوان عمومی شناسایی ارزیابی کیفی مشاور , فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی، شناسایی مشاور کارآمد جهت واگذاری عملیات نظارت ... نوبت دوم
 39. مزایده یک دستگاه آسیاب ذرت 2- یک دستگاه میکسر ... / مزایده , مزایده یک دستگاه آسیاب ذرت 2- یک دستگاه میکسر ...
 40. فراخوان عملیات توزیع و قرائت دیماندی استان نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار,فراخوان عملیات توزیع و قرائت دیماندی استان نوبت دوم
 41. مناقصه تهیه مصالح ، ساخت ونصب ، 2500 فقره انشعاب پلی اتیلن در سطح شهرستان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح ، ساخت ونصب ، 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن در سطح شهرستان نوبت دوم
 42. مزایده خط تولید لوله پلی اتیلن / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خط تولید لوله پلی اتیلن
 43. مناقصه بهسازی و نوسازی شبکه برق ایستگاه راه آهن نوبت دوم / آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و نوسازی شبکه برق ایستگاه راه آهن نوبت دوم
 44. مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی راههای استان تهران... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی راههای استان تهران... نوبت دوم
 45. مناقصه خرید دستگاه مکانیزه مخزن شوی ، جدول شوی.... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید دستگاه مکانیزه مخزن شوی ، جدول شوی.... تجدید نوبت دوم
 46. مناقصه ایاب و ذهاب و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ایاب و ذهاب و ...
 47. فراخوان انجام خدمات نگهبانی از اماکن و تأسیسات نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان انجام خدمات نگهبانی از اماکن و تأسیسات نوبت دوم
 48. فراخوان بهسازی و آسفالت راههای روستایی و ... / آگهی فراخوان نخست,فراخوان بهسازی و آسفالت راههای روستایی و ...
 49. تجدید مناقصه خرید 10000 متر لوله پلی اتیلن تک جداره نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 10000 متر لوله پلی اتیلن تک جداره نوبت دوم
 50. مزایده یک دستگاه خودروی پژو / مزایده یک دستگاه خودروی پژو
 51. مناقصه خرید 2500 متر لوله پلی اتیلن 400 م .م تک جداره pe100-pn6 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 2500 متر لوله پلی اتیلن 400 م .م تک جداره pe100-pn6 نوبت دوم
 52. مزایده نوع سواری سیستم و تیپ : پورشه پانامر 1-4 مدل 2010 / مزایده , مزایده نوع سواری سیستم و تیپ : پورشه پانامر 1-4 مدل 2010 نوبت اول
 53. مزایده فروش محصول سردرختی پسته باغات برم ، حسن آباد.... / مزایده , مزایده فروش محصول سردرختی پسته باغات برم ، حسن آباد...
 54. فراخوان ارزیابی کیفی کابل کشی فیبر نوری اضطراری 26.... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی کابل کشی فیبر نوری اضطراری 26.... نوبت دوم
 55. فراخوان واگذاری غرف و اماکن تجاری (غرف خرده فروشی) تبلیغاتی ، پارکینگ و یک قطعه زمین.. / آگهی فراخوان عمومی شناسایی , فراخوان واگذاری غرف و اماکن تجاری (غرف خرده فروشی) تبلیغاتی ، پارکینگ و یک قطعه زمین..
 56. مناقصه تکمیل روسازی خطوط ایستگاه مبارکه نوبت دوم / آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل روسازی خطوط ایستگاه مبارکه نوبت دوم
 57. مزایده ششدانگ مغازه طبقه همکف / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه طبقه همکف
 58. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم کلاسه 9103863 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم کلاسه 9103863 اسناد رهنی
 59. مزایده بهره برداری از آژانس 133 / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از آژانس 133
 60. آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار جهت مناقصه خدمات نگهبانی- نوبت دوم / آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار جهت مناقصه خدمات نگهبانی- نوبت دوم