سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصه و مزایده 95.5.13 (بخش چهارم)

 

 1. مناقصه ست کامل کیسه برزنتی صندوق صدقات و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ست کامل کیسه برزنتی صندوق صدقات و ... نوبت دوم
 2. مناقصه خرید یکدستگاه ویسکومتر CCS-2100LT نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه ویسکومتر CCS-2100LT نوبت دوم
 3. مناقصه خرید یکدستگاه آنالایزر فلزات نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه آنالایزر فلزات نوبت دوم
 4. مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت دوم
 5. مناقصه خرید پنج دستگاه میکسر نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید پنج دستگاه میکسر نوبت دوم
 6. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش دو بروجرد نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش دو بروجرد نوبت اول
 7. آگهی مناقصه واگذاری راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکزی ، پمپخانه و تصفیه خانه / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکزی ، پمپخانه و تصفیه خانه
 8. مزایده بهره برداری از بخش لابراتوار کلینیک شهید منتظری / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از بخش لابراتوار کلینیک شهید منتظری
 9. مزایده بهره برداری از بخش رادیولوژی کلینیک...95.05.13 / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از بخش رادیولوژی کلینیک ... 95.05.13
 10. مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستان گناباد / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستان گناباد
 11. اصلاحیه مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز -اصلاحیه
 12. مناقصه تامین 130 نفر نیروی نگهبانی جهت حفاظت فیزیکی اماکن / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین 130 نفر نیروی نگهبانی جهت حفاظت فیزیکی اماکن
 13. مناقصه تامین ، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری در پروژه مجتمع مسکونی خانه باغ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین ، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری در پروژه مجتمع مسکونی خانه باغ نوبت دوم
 14. مناقصه خرید 2300 شاخه لوله گالوانیزه داربست بندی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 2300 شاخه لوله گالوانیزه داربست بندی
 15. مناقصه خرید 7 دستگاه suction heater / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 7 دستگاه suction heater
 16. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 173.25متر بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 173.25متر بخش دو
 17. مزایده یک قطعه زمین به مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت سیصد متر
 18. مناقصه نسبت 63000 لیتر رزین آنیونی و کانیونی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت 63000 لیتر رزین آنیونی و کانیونی
 19. مزایده زمین واقع در پارک دانشجو جهت احداث شهربازی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده زمین واقع در پارک دانشجو جهت احداث شهربازی نوبت دوم
 20. آگهی شناسایی خرید دستگاه PAD personal digital Assistant / آگهی شناسایی خرید دستگاه PAD personal digital Assistant
 21. مناقصه خرید و تحویل تجهیزات Cisco / مناقصه عمومی , مناقصه خرید و تحویل تجهیزات Cisco
 22. فراخوان مزایده 1250 تن روغن برگرفته از پساب / آگهی فراخوان مزایده عمومی ,مزایده 1250 تن روغن برگرفته از پساب
 23. مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری
 24. مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 124.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 124.05متر
 25. مزایده فروش کاسه روشویی ، پایه روشویی و ... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فروش کاسه روشویی ، پایه روشویی و ...
 26. مزایده سه دستگاه کش باف با مارک پروتی / مزایده,مزایده سه دستگاه کش باف با مارک پروتی
 27. مناقصه احداث پل ارتباطی بلوار خلج آباد .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پل ارتباطی بلوار خلج آباد ....
 28. مزایده فروش املاک کاربری تجاری مساحت 30.40 و 92.51متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری مساحت 30.40 و 92.51متر نوبت دوم
 29. مزایده یکباب واحد مسکونی عمارت به کلاسه 950429 الف 2 / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی عمارت به کلاسه 950429 الف 2
 30. مزایده امتیاز محیط تابلوهای بیلبرد روی سایه بان های سطح شهر / آگهی مزایده عمومی ، مزایده امتیاز محیط تابلوهای بیلبرد روی سایه بان های سطح شهر
 31. مزایده ملک زمین مشاع مساحت 200.00مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده ملک زمین مشاع مساحت 200.00مترمربع مرحله اول
 32. مناقصه فاز اول احداث پارک ترافیک شهر - نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه فاز اول احداث پارک ترافیک شهر - نوبت دوم
 33. فراخوان BALL VALVE 12X10 CLASS 600 / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان BALL VALVE 12X10 CLASS 600
 34. مزایده یک قطعه زمین به مساحت اولیه 553/95متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت اولیه 553/95متر نوبت اول
 35. مزایده فروش یکی از املاک مازاد در شهرک صنعتی نهرمیان / مزایده,مزایده فروش یکی از املاک مازاد در شهرک صنعتی نهرمیان
 36. ارزیابی کیفی فرمهای بیمارستانی / آگهی عمومی ارزیابی کیفی ,ارزیابی کیفی فرمهای بیمارستانی
 37. تجدید مناقصه گازرسانی به شبکه پراکنده شهرستان اسلام آباد غرب نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه گازرسانی به شبکه پراکنده شهرستان اسلام آباد غرب نوبت دوم
 38. فراخوان P / F SHAFFER MULTI RAMS نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ,فراخوان P / F SHAFFER MULTI RAMS نوبت دوم
 39. مناقصه نسبت به واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری معابر در سطح شهرداری منطقه 4 / مناقصه نسبت به واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری معابر در سطح شهرداری منطقه 4
 40. مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاوره و طراحی فاز یک و دو ... / مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاوره و طراحی فاز یک و دو ...
 41. مناقصه عمومی پروژه احداث خط لوله 16 اینچ حدفاصل مراکز انتقال نفت- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه احداث خط لوله 16 اینچ حدفاصل مراکز انتقال نفت- نوبت دوم
 42. فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات فاضلاب و گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز - نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات فاضلاب و گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز نوبت دوم
 43. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیرانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیرانی
 44. مزایده واگذاری 3 باب غرفه تعمیرگاهی و خدمات خودوریی تجدید / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری 3 باب غرفه تعمیرگاهی و خدمات خودوریی تجدید
 45. تجدید مناقصه خدمات خودرویی شامل ماموریتهای درون شهری ... / خلاصه اگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خدمات خودرو یی شامل ماموریتهای درون شهری ...
 46. مزایده واگذاری حق بهره برداری از دو باب سالن ورزشی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری حق بهره برداری از دو باب سالن ورزشی
 47. مناقصه تکمیل بیمارستان ولیعصر / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه تکمیل بیمارستان ولیعصر
 48. مزایده یک دستگاه منزل مسکونی بخش یازده مشاع / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی بخش یازده مشاع
 49. مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی / فراخوان مناقصه, مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
 50. مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی... مراکز بهداشت شماره یک، سه و ثامن / فراخوان مناقصه, مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی.... مراکز بهداشت شماره یک، سه و ثامن
 51. مناقصه خریداری غذای مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان / فراخوان مناقصه, مناقصه خریداری غذای مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان
 52. مناقصه خرید خدمت تعداد 9 نیرو جهت امور اداری و پشتیبانی / مناقصه عمومی,مناقصه خرید خدمت تعداد 9 نیرو جهت امور اداری و پشتیبانی
 53. مناقصه عملیات حراست و نگهبانی از باغات پسته / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حراست و نگهبانی از باغات پسته
 54. مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز مشترکین عادی / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز مشترکین عادی
 55. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه کلاسه 99 ولایات / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه کلاسه 99 ولایات
 56. همایش بزرگ خانواده های کنکوری / همایش بزرگ خانواده های کنکوری
 57. مناقصه اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو سطح منطقه- 95.05.13 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو سطح منطقه- 95.05.13
 58. مناقصه خرید لیبل های مصرفی سالیانه / آگهی مناقصه, مناقصه خرید لیبل های مصرفی سالیانه
 59. مزایده فروش محل کارخانه و دستگاهها از قبیل ویبراتور و ...تجدید / آگهی تجدید مزایده,مزایده فروش محل کارخانه و دستگاهها از قبیل ویبراتور و ... تجدید
 60. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 98/5متر طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 98/5متر طبقه اول