سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش دوم اخبار و اسناد مزایدات و مناقصه ها 95.4.6

 

 1. مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405- نوبت دوم 95.04.06 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405- نوبت دوم 95.04.06
 2. مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو
 3. مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه شهید آقایی ارجق ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه شهید آقایی ارجق ... نوبت دوم
 4. مناقصه خدمات تخلیه ، بارگیری و باربندی اداره کل راه آهن چاپ اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تخلیه ، بارگیری و باربندی اداره کل راه آهن چاپ اول نوبت دوم
 5. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 306.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 306.40متر
 6. مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری
 7. مزایده ششدانگ زمین در پرونده کلاسه 940044 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین در پرونده کلاسه 940044 نوبت اول
 8. مزایده فروش یک دستگاه سردخانه کامیون / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش یک دستگاه سردخانه کامیون
 9. مزایده هشتاد سهم زمین ابی و 320 زمین دیمی به صورت مشاع / مزایده,مزایده هشتاد سهم زمین ابی و 320 زمین دیمی به صورت مشاع
 10. مزایده یک قطعه زمین مقدار 760 سهم مشاع از 1680000 سهم ششدانگ مزرعه / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مقدار 760 سهم مشاع از 1680000 سهم ششدانگ مزرعه
 11. مزایده ششدانگ 2 قطعه زمین مال غیرمنقول سند رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ 2 قطعه زمین مال غیرمنقول سند رهنی
 12. مناقصه خرید ماسه شسته دوبار شور جهت کارگاه المهدی و پروژه های سازمان95.4.6 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ماسه شسته دوبار شور جهت کارگاه المهدی و پروژه های سازمان 95.4.6
 13. مناقصه عملیات اجرایی آبیاری تحت فشار (قطره ای)در پارک آزادگان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی آبیاری تحت فشار (قطره ای)در پارک آزادگان
 14. مزایده قطعه زمین مزروعی دارای سه درخت گردوی کهنسال نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین مزروعی دارای سه درخت گردوی کهنسال نوبت اول
 15. مزایده پلاک فوق دارای جمعا 507.64 متر اعیانی در 4 طبقه / مزایده,مزایده پلاک فوق دارای جمعا 507.64 متر اعیانی در 4 طبقه
 16. مزایده دو قطعه ملک 19 و 90.90متر نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه ملک 19 و 90.90متر نوبت اول
 17. مناقصه اجاره پنج دستگاه خودروی خاور- تجدید نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجاره پنج دستگاه خودروی خاور- تجدید نوبت اول
 18. مناقصه خرید و پخش آسفالت معابر حوزه خدماتی و استحفاظی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و پخش آسفالت معابر حوزه خدماتی و استحفاظی
 19. مناقصه خرید نصب و راه اندازی و پشتیبانی سامانه هوشمند بلیط الکترونیک ناوگان اتوبوسرانی- تجدید / اگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید نصب و راه اندازی و پشتیبانی سامانه هوشمند بلیط الکترونیک ناوگان اتوبوسرانی - تجدید
 20. مناقصه ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر
 21. مناقصه پیاده روسازی و کفپوش معابر سطح شهر / مناقصه , مناقصه پیاده روسازی و کفپوش معابر سطح شهر
 22. تجدیدمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان - تجدید نوبت اول / تجدید مزایده عمومی ,مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان -تجدید نوبت اول
 23. تجدید مزایده واگذاری فضا تبلیغاتی بر روی دیوار بتنی کارخانه مخمل و ابریشم تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری فضا تبلیغاتی بر روی دیوار بتنی کارخانه مخمل و ابریشم مرحله دوم تجدید نوبت دوم
 24. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ابادان عرصه 309/9متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ابادان عرصه 309/9متر
 25. تجدید مزایده راه اندازی وسایل بازی کودکان / تجدید مزایده , تجدید مزایده راه اندازی وسایل بازی کودکان
 26. تجدید مزایده واگذاری بوفه ها تجدید / تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری بوفه ها تجدید
 27. مناقصه خرید و پخش آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید و پخش آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم
 28. مزایده فروش چند قطعه زمین با مساحت و کاربری های مختلف نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش چند قطعه زمین با مساحت و کاربری های مختلف نوبت دوم
 29. فراخوان مناقصه احداث عملیات آب و خاک در تعاونی تولید حقیقت چهاردولی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث عملیات آب و خاک در تعاونی تولید حقیقت چهاردولی نوبت اول
 30. مناقصه آماده سازی و اجرای جدول بندی رفوژ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آماده سازی و اجرای جدول بندی رفوژ... نوبت دوم
 31. فراخوان مناقصه عمومی اجرای مقاوم سازی مدرسه نصر 95.4.6 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی اجرای مقاوم سازی مدرسه نصر 95.4.6
 32. مزایده واگذاری موقت غرفه های 5-32-37-59-64-73-78 نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری موقت غرفه های 5-32-37-59-64-73-78 نوبت دوم
 33. مزایده ششدانگ منزل مسکونی 503.070متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی 503.070متر نوبت دوم
 34. مزایده واگذاری فروش املاک مرحله سوم / مزایده,مزایده واگذاری فروش املاک مرحله سوم
 35. مزایده کولر پنجره ای و... / مزایده,مزایده کولر پنجره ای و...
 36. مناقصه انجام عملیات کابلکشی خاکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام عملیات کابلکشی خاکی
 37. تجدید مناقصه گازرسانی به روستاهای مغانک و سرخده نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به روستاهای مغانک و سرخده نوبت دوم
 38. مناقصه خرید 2160 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 2160 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور
 39. مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری
 40. مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل
 41. مناقصه خرید و تکمیل اجرای سیستم تله متری خط انتقال کوهرنگ و انشعابات در مسیر تجدید / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید و تکمیل اجرای سیستم تله متری خط انتقال کوهرنگ و انشعابات در مسیر تجدید
 42. مناقصه خرید کابل مسی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کابل مسی نوبت دوم
 43. مناقصه بروزرسانی ، توسعه ، راه اندازی و تکمیل سیستم فایر آلارم نواحی غیر صنعتی... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بروزرسانی ، توسعه ، راه اندازی و تکمیل سیستم فایر آلارم نواحی غیر صنعتی... نوبت دوم
 44. مناقصه واگذاری خدمات مهندسی و نظارت جهت احداث شبکه‌ها.. نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ، مناقصه واگذاری خدمات مهندسی و نظارت جهت احداث شبکه‌ها.. نوبت دوم
 45. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهرستان یزد و... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهرستان یزد و... نوبت دوم
 46. مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال و پمپاژ تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال و پمپاژ تجدید
 47. مزایده یک قطعه زمین مال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مال غیرمنقول نوبت اول
 48. مزایده دو قطعه زمین زراعی در پرونده کلاسه 2/940181 / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی در پرونده کلاسه 2/940181
 49. مزایده ملک ساختمان ویلایی مسکونی / مزایده,مزایده ملک ساختمان ویلایی مسکونی
 50. مزایده یک قطعه زمین به صورت باغ مرکبات / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به صورت باغ مرکبات
 51. مزایده یک دستگاه تیلر کشاورزی / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه تیلر کشاورزی
 52. مناقصه اجرای آسفالت مکانیزه- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای آسفالت مکانیزه - نوبت دوم
 53. فراخوان مناقصه شیرتوپی 24 اینچ - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه شیرتوپی 24 اینچ - نوبت دوم
 54. مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم در سایزهای و انواع مختلف و ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم در سایزهای و انواع مختلف و.. نوبت دوم
 55. مناقصه اجاره دفتر تشریفات و تسهیلات / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره دفتر تشریفات و تسهیلات
 56. مناقصه خرید و حمل آسفالت جهت لکه گیری سطح منطقه 6 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل آسفالت جهت لکه گیری سطح منطقه 6
 57. مناقصه احداث مجتمع هنری دوگنبدان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مجتمع هنری دوگنبدان
 58. اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح -اصلاحیه
 59. مناقصه خدمات شهری شامل: جمع آوری زباله، رفت وروب معابر ، لایروبی و ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات شهری شامل: جمع آوری زباله، رفت وروب معابر ، لایروبی و ...نوبت دوم
 60. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب - نوبت دوم

بخش دوازدهم آگهی های مناقصه و مزایده عمومی 95.4.5

 

 1. تجدید مناقصه اجرای کانال 80*80 حریم راه آهن تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه اجرای کانال 80*80 حریم راه آهن تجدید نوبت دوم
 2. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک خرم اباد / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک خرم اباد
 3. مزایده یک دانگ و 199.9 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده یک دانگ و 199.9 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 4. مزایده اجاره فضای تبلیغاتی پلهای عابر پیاده / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره فضای تبلیغاتی پلهای عابر پیاده
 5. مزایده اجاره پیست اسکیت واقع در پارک الغدیر / آگهی مزایده , مزایده اجاره پیست اسکیت واقع در پارک الغدیر
 6. مزایده واگذاری کارگاه سنگ شکن به همراه یک دستگاه بیل مکانیکی هپکو ... تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده ، مزایده واگذاری کارگاه سنگ شکن به همراه یک دستگاه بیل مکانیکی هپکو ... تجدید نوبت دوم
 7. فراخوان (تهیه) خرید ، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان (تهیه) خرید ، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ...
 8. مزایده یک دستگاه اپارتمان به موجب اجراییه به شماره 940339 / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان به موجب اجراییه به شماره 940339
 9. مزایده فروش خودرو پراید آبی / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو پراید آبی
 10. مزایده دو قطعه ملک مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده دو قطعه ملک مسکونی مرحله اول
 11. مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال از مخزن زهوکی تا مخازن پاقلاتان و نران / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال از مخزن زهوکی تا مخازن پاقلاتان و نران
 12. مناقصه عمومی اجرای شبکه توزیع آب داخلی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای شبکه توزیع آب داخلی نوبت دوم
 13. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 97/95 اجرایی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 97/95 اجرایی
 14. مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک نوبت دوم / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک نوبت دوم
 15. مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بانک نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بانک نوبت دوم
 16. فراخوان پروژه احداث اورژانس بیمارستان امام رضا ع / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار , فراخوان پروژه احداث اورژانس بیمارستان امام رضا ع
 17. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران عمومی تلمبه تخلیه اسید واحد R.O و ... / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران عمومی تلمبه تخلیه اسید واحد R.O و ...
 18. مزایده تعدادی از خودروهای اسقاطی ... - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از خودروهای اسقاطی ... - نوبت دوم
 19. مناقصه اجرای کامل سیستم سرمایشی ساختمان آموزشی طرح 1113 به تعداد 128 دستگاه اسپیلت برند اجنرال / مناقصه , مناقصه اجرای کامل سیستم سرمایشی ساختمان آموزشی طرح 1113 به تعداد 128 دستگاه اسپیلت برند اجنرال
 20. خلاصه آگهی مزایده فروش کاتین کنار جاده جنگلی / مزایده , خلاصه آگهی مزایده فروش کاتین کنار جاده جنگلی
 21. مزایده تعداد 14 واحد تجاری / مزایده,مزایده تعداد 14 واحد تجاری
 22. خلاصه آگهی مزایده فروش پروانه قطع سری 4بخش 3 / مزایده , خلاصه آگهی مزایده فروش پروانه قطع سری 4بخش 3
 23. مناقصه احداث ساختمان خانه محله / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث ساختمان خانه محله
 24. فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مهندسی و نظارت پروژه های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر ... / فراخوان, فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مهندسی و نظارت پروژه های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر ...
 25. تجدید مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، حراست و نگهبانی و نگهداری پارک جنگلی نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، حراست و نگهبانی و نگهداری پارک جنگلی نوبت اول
 26. مناقصه تهیه پیمانکار جهت احداث بازار ماهی فروشان -نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه پیمانکار جهت احداث بازار ماهی فروشان -نوبت دوم
 27. مزایده اقلام نو مازاد خود مشتمل بر 17 قلم انواع قطعات تلمبه های فروش فرآورده، موتور الکتریکی و .. نوبت دوم / مزایده اقلام نو مازاد خود مشتمل بر 17 قلم انواع قطعات تلمبه های فروش فرآورده، موتور الکتریکی و ..
 28. آگهی مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین مدل 1382 / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین مدل 1382
 29. مزایده عمومی استخر ورزشی - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی استخر ورزشی - نوبت دوم
 30. مزایده عمومی جایگاه CNG شماره یک شهرداری پل سفید / مزایده , مزایده عمومی جایگاه CNG شماره یک شهرداری پل سفید
 31. مناقصه بهسازی و جداره سازی سرد آبرود (هچیرود) / مناقصه, مناقصه بهسازی و جداره سازی سرد آبرود (هچیرود)
 32. مناقصه عمومی اجرای پروژه عمرانی احداث جداول نهر سطح شهر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای پروژه عمرانی احداث جداول نهر سطح شهر
 33. مزایده ششدانگ زمین کشاورزی مساحت 656متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی مساحت 656متر نوبت اول
 34. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی کلاسه 9000040 بخش یازده / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی کلاسه 9000040 بخش یازده
 35. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه
 36. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 9149 فرعی از پلاک های تجمیعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 9149 فرعی از پلاک های تجمیعی
 37. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 253متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 253متر
 38. مزایده یک قطعه زمین مساحت 550متر کلاسه 930306 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 550متر کلاسه 930306 نوبت اول
 39. مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر نوبت اول
 40. مزایده پلاک ثبتی مساحت 50/15551 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 50/15551 متر نوبت دوم
 41. مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 9300088 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 9300088
 42. فراخوان مناقصه پروژه خدمات تعمیر و نگهداری شبکه رایانه و تجهیزات جانبی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه خدمات تعمیر و نگهداری شبکه رایانه و تجهیزات جانبی نوبت دوم
 43. فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی نوبت دوم / فراخوان مناقصه,فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی نوبت دوم
 44. فراخوان مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه کامیون کشنده - نوبت دوم / فراخوان مناقصه,فراخوان مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه کامیون کشنده - نوبت دوم
 45. مزایده یکباب منزل به موجب پرونده اجرایی کلاسه 950062 / مزایده,مزایده یکباب منزل به موجب پرونده اجرایی کلاسه 950062
 46. مناقصه خرید 3.000.000 کیلوگرم نمک صنعتی / مناقصه , مناقصه خرید 3.000.000 کیلوگرم نمک صنعتی
 47. مناقصه عمومی همسطح سازی پیاده روهای خیابان / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی همسطح سازی پیاده روهای خیابان
 48. مناقصه عمومی کرایه ماشین آلات سنگین و راهسازی مورد نیاز شهرداری- نوبت سوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی کرایه ماشین آلات سنگین و راهسازی مورد نیاز شهرداری - نوبت سوم
 49. مناقصه واگذاری اجرای جدولگذاری خیابان های بلوارها و میادین - تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای جدولگذاری خیابان های بلوارها و میادین - تجدید - نوبت دوم
 50. مناقصه خدمات شهری بصورت حجمی- چاپ اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات شهری بصورت حجمی- چاپ اول نوبت دوم
 51. مناقصه ترمیم نوارهای حفاری خیابان های انتهایی حصیرآباد.... / مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم نوارهای حفاری خیابان های انتهایی حصیرآباد....
 52. مناقصه نظارت کارگاهی بر پروژه های اجرایی و ساماندهی شهرکهای صنعتی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مهندسین مشاور, مناقصه نظارت کارگاهی بر پروژه های اجرایی و ساماندهی شهرکهای صنعتی - نوبت دوم
 53. مناقصه تأمین نیروی انسانی اداری- خدمات و پشتیبانی و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تأمین نیروی انسانی اداری- خدمات و پشتیبانی و ...
 54. مناقصه انجام امور خدمات شهری نوبت دوم چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات شهری نوبت دوم چاپ دوم
 55. مناقصه عملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
 56. مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی - مرحله اول نوبت دوم
 57. اصلاحیه مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، آبدارخانه ها و خدمات علف چینی -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، آبدارخانه ها و خدمات علف چینی -اصلاحیه
 58. مناقصه خرید انواع فلنج اتصالات، واشر، رنگ های اپوکسی و شیلنگ های فلکسی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع فلنج اتصالات، واشر، رنگ های اپوکسی و شیلنگ های فلکسی- نوبت دوم
 59. مزایده فروش واحد تجاری مساحت 20.63متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری مساحت 20.63متر نوبت دوم
 60. مزایده ساختمان مسکونی با زیربنا 175متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با زیربنا 175متر