سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لیست مناقصات و مزایده 95.5.16 (بخش اول)

لیست مناقصات و مزایده 95.5.16 شامل مناقصات کشوری و مزایده سراسری عبارت است از:


 1. مناقصه پروژه تعویض ورق های سقف سوله انبار / مناقصه مناقصه پروژه تعویض ورق های سقف سوله انبار
 2. مناقصه خدمات نصب ، راه اندازی و پشتیبانی پسیو شبکه های محلی / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نصب ، راه اندازی و پشتیبانی پسیو شبکه های محلی
 3. مزایده ششدانگ زمین مسکونی بخش هفت سبزوار مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی بخش هفت سبزوار مرحله اول
 4. مزایده دیسپنسر دو نازله و چهار نازله / آگهی مزایده , مزایده دیسپنسر دو نازله و چهار نازله
 5. مناقصه خرید خط تولید قطعات بتونی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید خط تولید قطعات بتونی
 6. مزایده فرش 12 متری سلمان و ... / آگهی مزایده,مزایده فرش 12 متری سلمان و ...
 7. مزایده فروش تعداد 45 دستگاه انواع خودرو فرسوده اوراقی / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 45 دستگاه انواع خودرو فرسوده اوراقی
 8. مزایده کتبی ماشین آلات / آگهی مزایده کتبی, مزایده کتبی ماشین آلات
 9. مناقصه تامین تجهیزات و تعمیر چراغهای راهنمایی و دوربین ترافیکی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تامین تجهیزات و تعمیر چراغهای راهنمایی و دوربین ترافیکی - تجدید
 10. مناقصه خودروهای استیجاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خودروهای استیجاری - نوبت دوم
 11. مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی .... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست ,مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی ....
 12. مزایده اماکن- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اماکن- نوبت دوم
 13. مناقصه پروژه اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه ملاشیه محدوده A2- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه ملاشیه محدوده A2- نوبت دوم
 14. مناقصه احداث ساختمان دفتر دهیاری روستا / مناقصه احداث ساختمان دفتر دهیاری روستا
 15. مزایده عمومی کتبی جهت واگذاری جمع آوری و انتقال و تفکیک زباله های قابل بازیافت ... / مزایده, مزایده عمومی کتبی جهت واگذاری جمع آوری و انتقال و تفکیک زباله های قابل بازیافت ...
 16. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو تهران / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو تهران
 17. مزایده خودروی سواری پژو 206 / مزایده,مزایده خودروی سواری پژو 206
 18. مزایده یک دستگاه کپی پرینتر رنگی..... / مزایده,مزایده یک دستگاه کپی پرینتر رنگی.....
 19. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید
 20. مزایده ششدانگ زمین شمالا به طول ده متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شمالا به طول ده متر
 21. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه نه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه نه
 22. مزایده پلاک ثبتی بخش سه حوزه ثبتی تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه حوزه ثبتی تهران
 23. مزایده یکباب مغازه مساحت 44/40متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 44/40متر نوبت دوم
 24. مزایده یک دستگاه خودرو سواری اپل کورسا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری اپل کورسا
 25. مزایده ششدانگ اپارتمان به موجب دادنامه 9400682 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به موجب دادنامه 9400682
 26. مزایده ششدانگ اپارتمان شمال طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شمال طبقه دوم
 27. مزایده دو دوازدهم ششدانگ پلاک 127/896 اصلی / مزایده,مزایده دو دوازدهم ششدانگ پلاک 127/896 اصلی
 28. مزایده ملک پلاک ثبتی سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب خانه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب خانه نوبت اول
 29. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان واحد مسکونی غربی طبقه ششم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان واحد مسکونی غربی طبقه ششم
 30. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایدهمزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی
 31. مناقصه واگذاری امور شناوری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور شناوری
 32. مزایده ششدانگ 4 قطعه ملک / مزایده,مزایده ششدانگ 4 قطعه ملک
 33. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم
 34. مناقصه استانداردسازی کامل جایگاه های CNG / آگهی مناقصه , مناقصه استانداردسازی کامل جایگاه های CNG
 35. مناقصه خدمات نقلیه 95.5.16 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خدمات نقلیه 95.5.16 نوبت دوم
 36. مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی نوبت دوم
 37. مزایده 112.5 سهم مشاع معادل 112.5 متر از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 112.5 سهم مشاع معادل 112.5 متر از پلاک ثبتی
 38. مزایده انواع ماشین آلات تراش CNC ، کپی تراش و سنتر افقی .... / مزایده انواع ماشین آلات تراش CNC ، کپی تراش و سنتر افقی ....
 39. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس
 40. مناقصه عملیات اجرای 23800 متر شبکه گذاری پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای 23800 متر شبکه گذاری پلی اتیلن نوبت دوم
 41. فراخوان انجام حجم خدمات نگهداری و تعمیرات عمومی- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان انجام حجم خدمات نگهداری و تعمیرات عمومی- نوبت دوم
 42. تجدید فراخوان ارزیابی لکه گیری و بهسازی آسفالت محور بانه .... نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی , تجدید فراخوان ارزیابی لکه گیری و بهسازی آسفالت محور بانه .... نوبت دوم
 43. مناقصه آبرسانی 1 مورد - تعمیر و نگهداری 1 مورد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی 1 مورد - تعمیر و نگهداری 1 مورد نوبت دوم
 44. مناقصه تعویض جداول فرسوده و کفپوش گذاری آیلند میانی خیابان انقلاب... / مناقصه عمومی , مناقصه تعویض جداول فرسوده و کفپوش گذاری آیلند میانی خیابان انقلاب...
 45. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین اموال غیرمنقول
 46. مناقصه خدمات شهری اعم از تنظیف ....مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات شهری اعم از تنظیف ....مرحله دوم نوبت اول
 47. مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی برج مسکونی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی برج مسکونی
 48. مزایده انواع ورق تخم مرغ بزرگ / مزایده , مزایده انواع ورق تخم مرغ بزرگ
 49. مزایده انواع آهن آلات ضایعاتی / مزایده , مزایده انواع آهن آلات ضایعاتی
 50. مزایده لیفتراک 5 تن سپاهان مستعمل .... / مزایده لیفتراک 5 تن سپاهان مستعمل ....
 51. مناقصه عملیات بهره برداری , نگهداری و تعمیرات ( نت ) واحد شستشوی نمک / فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات بهره برداری , نگهداری و تعمیرات ( نت ) واحد شستشوی نمک
 52. مزایده حضوری فروش خودرو / مزایده حضوری فروش خودرو
 53. مناقصه تکمیل سالن ورزشی دانشگاه زابل / مناقصه , مناقصه تکمیل سالن ورزشی دانشگاه زابل
 54. مزایده یک قطعه زمین مسکونی اجرایی 950074 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی اجرایی 950074 نوبت اول
 55. مزایده پلاک مذکور دارای سند ملکی ششدانگ یک قطعه باغ / مزایده,مزایده پلاک مذکور دارای سند ملکی ششدانگ یک قطعه باغ
 56. مزایده فروش یک دستگاه کامیون مدل 1973- مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیون مدل 1973- مرحله دوم
 57. مزایده یک بیستم 4 دانگ مشاع منزل مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده یک بیستم 4 دانگ مشاع منزل مسکونی مرحله اول
 58. مزایده یک دستگاه موتور سیکلت تریل قرمز رنگ / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه موتور سیکلت تریل قرمز رنگ
 59. مزایده فروش و اجاره تعدادی از واحدهای تجاری.... / مزایده فروش و اجاره تعدادی از واحدهای تجاری....
 60. مزایده یک قطعه زمین تحت کشت زعفران مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تحت کشت زعفران مرحله دوم

آگهی های مناقصه و مزایده 95.5.14 (بخش چهارم)

 

 1. فراخوان ارزیابی کیفی خرید قطعات فلزی داخل مبدل های حرارتی / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید قطعات فلزی داخل مبدل های حرارتی
 2. فراخوان مناقصه تهیه گواهینامه فنی کارخانه آسفالت جهت شرکت در مناقصه های اداره کل / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه گواهینامه فنی کارخانه آسفالت جهت شرکت در مناقصه های اداره کل
 3. مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی نوبت دوم
 4. مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری نوبت دوم
 5. مناقصه انجام عملیات اجرای فاز دوم احداث سرای محله -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرای فاز دوم احداث سرای محله - نوبت دوم
 6. مناقصه ارائه خدمات انتظامی برای گشتهای ویژه حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات انتظامی برای گشتهای ویژه حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی - نوبت دوم
 7. مزایده اجاره غرفه های بازارچه سربداران -نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده اجاره غرفه های بازارچه سربداران -نوبت دوم
 8. اصلاحیه مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی راههای استان تهران... اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی راههای استان تهران... اصلاحیه
 9. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1035متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1035متر
 10. مزایده زمین مساحت حدود 166متر کلاسه 930433 بایگانی نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت حدود 166متر کلاسه 930433 بایگانی نوبت دوم
 11. فراخوان مناقصه اصلاح خطوط انتقال و شبکه توزیع روستاهای بخش نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اصلاح خطوط انتقال و شبکه توزیع روستاهای بخش نوبت دوم
 12. مناقصه عملیات تکمیل مجتمع تجاری / مناقصه , مناقصه عملیات تکمیل مجتمع تجاری نوبت اول
 13. مناقصه عملیات جاروب کشی و تنظیف خیابان ها سطح منطقه دو نوبت دوم / مناقصه عمومی, عملیات جاروب کشی و تنظیف خیابان ها سطح منطقه دو نوبت دوم
 14. تجدید مناقصه خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی بر سرویس و نگهداری و تعمیرات اساسی تأسیسات برق، آب، گاز و ... تجدید 95.5.14 / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی بر سرویس و نگهداری و تعمیرات اساسی تأسیسات برق، آب، گاز و ... تجدید 95.5.14
 15. مناقصه کلیه امورات مربوط به خدمات عمومی ساختمان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه, مناقصه کلیه امورات مربوط به خدمات عمومی ساختمان نوبت دوم
 16. مزایده ششدانگ ساختمان 165/50متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان 165/50متر نوبت اول
 17. فراخوان مناقصه قطعات برق هیدرولیکی L.B.V / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه قطعات برق هیدرولیکی L.B.V
 18. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 112.71متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 112.71متر
 19. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت....-نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت.... -نوبت چهارم
 20. مزایده ساختمان مسکونی کلاسه 950046 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی کلاسه 950046 اموال غیرمنقول
 21. فراخوان خرید ، بیمه ، حمل ، نصب ، آزمایش ، راه اندازی ، آموزش ، بهره برداری و نگهداری 518 دستگاه کنتور حجمی... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید ، بیمه ، حمل ، نصب ، آزمایش ، راه اندازی ، آموزش ، بهره برداری و نگهداری 518 دستگاه کنتور حجمی... نوبت دوم
 22. مسابقه طراحی پوستر95.5.14 / مسابقه طراحی پوستر95.5.14
 23. مزایده ششدانگ 4 قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ 4 قطعه پلاک ثبتی
 24. یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی / یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی
 25. فراخوان ارزیابی P/F DERRICK نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی P/F DERRICK نوبت دوم
 26. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه سه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه سه
 27. مزایده اقلام مستعمل و اسقاط از قبیل انواع ورق، پلیت و ... 95.5.14 / مزایده اقلام مستعمل و اسقاط از قبیل انواع ورق، پلیت و ... 95.5.14
 28. مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی به مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی به مساحت سیصد متر
 29. مزایده واگذاری حق بهره برداری یک قطعه نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی,مزایده واگذاری حق بهره برداری یک قطعه نوبت دوم
 30. مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک گازسوز ، یکدستگاه لیفتراک گازوئیلی... / مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک گازسوز ، یکدستگاه لیفتراک گازوئیلی...
 31. مزایده فروش وسیله نقلیه کیاسراتو / آگهی مزایده , مزایده فروش وسیله نقلیه کیاسراتو
 32. مزایده یک قطعه زمین قریه جماران / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قریه جماران
 33. مزایده ملک به مساحت 522متر بخش 11 تهران / مزایده,مزایده ملک به مساحت 522متر بخش 11 تهران
 34. مزایده یک دستگاه اپارتمان به کلاسه 940062 / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان به کلاسه 940062
 35. مناقصه خرید 600 دستگاه لپ تاپ و 2226 دستگاه رایانه / مناقصه , مناقصه خرید 600 دستگاه لپ تاپ و 2226 دستگاه رایانه
 36. مزایده ششدانگ پلاک 24 فرعی از 1880 اصلی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 24 فرعی از 1880 اصلی بخش یک
 37. مزایده یک قطعه زمین به متراژ 500مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به متراژ 500مترمربع نوبت اول
 38. مزایده باغ منزل به مساحت 1976/5متر نوبت اول / مزایده,مزایده باغ منزل به مساحت 1976/5متر نوبت اول
 39. مزایده یکدستگاه خودرو وانت مزدا تک کابین 2000 تجدید / تجدید مزایده عمومی , مزایده یکدستگاه خودرو وانت مزدا تک کابین 2000 تجدید
 40. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک های ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک های ثبتی نوبت اول
 41. مزایده یک مجموعه دستگاه بسته بندی توزیع دار کیک و کلوچه و ... / آگهی مزایده, مزایده یک مجموعه دستگاه بسته بندی توزیع دار کیک و کلوچه و ...
 42. مناقصه خدمات نقلیه 95.5.14 / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خدمات نقلیه 95.5.14
 43. تجدید مزایده اجاره 14 واحد تجاری / مزایده , مزایده اجاره 14 واحد تجاری
 44. مناقصه اجاره یکدستگاه لودر، کامیون و بولدوزر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره یکدستگاه لودر، کامیون و بولدوزر- نوبت دوم
 45. مناقصه خدمات تهیه بلیت هواپیما و قطار / مناقصه خدمات تهیه بلیت هواپیما و قطار
 46. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم
 47. مزایده فروش ضایعات فلزات رنگین / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات فلزات رنگین
 48. مزایده بهره برداری از کارخانجات تولید آسفالت و محصولات بتنی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از کارخانجات تولید آسفالت و محصولات بتنی- نوبت دوم
 49. مزایده یک قطعه زمین بایر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر نوبت دوم
 50. مزایده لودر چرخ لاستیکی- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده لودر چرخ لاستیکی- نوبت دوم
 51. مزایده ششدانگ زمین کشاورزی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی نوبت دوم
 52. مزایده یازده قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده یازده قطعه زمین نوبت اول
 53. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول
 54. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم مساحت 90.29متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم مساحت 90.29متر
 55. مزایده 12 شعیر از 96 شعیر پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده 12 شعیر از 96 شعیر پلاک ثبتی نوبت اول
 56. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ باغ میوه نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ باغ میوه نوبت اول
 57. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی و عمارت نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی و عمارت نوبت اول
 58. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت مفید 80.35متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت مفید 80.35متر نوبت اول
 59. مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش هفت / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش هفت
 60. مزایده فروش ژنراتور 155 کاترپیلار و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش ژنراتور 155 کاترپیلار و ...

آگهی مناقصه و مزایده 95.4.10 (قسمت هفتم)

اخبار آگهی مناقصه و مزایده 95.4.10 اطلاع رسانی شده در پایگاه مناقصات و مزایدات پارس نماد داده ها به صورت زیر می باشد:

 1. آگهی مناقصه عمومی بازسازی تعداد 100،000 کیلوگرم گریت بار / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی بازسازی تعداد 100،000 کیلوگرم گریت بار
 2. فراخوان حفاظت و نگهداری از پروژه های پل سنگی و پل قاری / فراخوان , فراخوان حفاظت و نگهداری از پروژه های پل سنگی و پل قاری
 3. فراخوان اصلاح و روشن نمودن پروژه های سازمان / فراخوان , فراخوان اصلاح و روشن نمودن پروژه های سازمان
 4. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 20 اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 20 اصفهان
 5. مزایده تعداد 60 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتورسیکلت و ... / مزایده , مزایده تعداد 60 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتورسیکلت و ...
 6. مزایده تعداد 121 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتورسیکلت..... / آگهی مزایده , مزایده تعداد 121 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتورسیکلت.....
 7. فراخوان اجاره رستوران دهکده زاینده رود 95.4.10 / آگهی فراخوان , فراخوان اجاره رستوران دهکده زاینده رود 95.4.10
 8. مزایده نسبت به فروش حدود 5.000 کیلوگرم سیم لاکی اسقاط / مزایده,مزایده نسبت به فروش حدود 5.000 کیلوگرم سیم لاکی اسقاط نوبت اول
 9. مزایده یک دستگاه کمپرسور باد 24 بار / مزایده,مزایده یک دستگاه کمپرسور باد 24 بار
 10. مناقصه خرید خدمت جهت تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی واحدهای تابعه... / مناقصه , مناقصه خرید خدمت جهت تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی واحدهای تابعه
 11. مناقصه خدمات نقلیه و خدمات خودرویی / مناقصه , مناقصه اخدمات نقلیه و خدمات خودرویی
 12. مناقصه امور خدمات طبخ ، توزیع غذا و نان مددجویان و پرسنل / مناقصه , مناقصه امور خدمات طبخ ، توزیع غذا و نان مددجویان و پرسنل
 13. مناقصه پروژه حفاری چاه شرب شماره 2 مجتمع ناویا - تجدید نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه پروژه حفاری چاه شرب شماره 2 مجتمع ناویا - تجدید
 14. مزایده فروش محصول سردرختی گلابی اسپادانا و کوشیا باغ مهنی / آگهی مزایده,مزایده فروش محصول سردرختی گلابی اسپادانا و کوشیا باغ مهنی
 15. فراخوان مناقصه خرید کابل 20kv-flexible / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید کابل 20kv-flexible
 16. مناقصه نصب ، تست ، راه اندازی و اجرای خروجی ایستگاه تقلیل فشار گاز و اتصال به شبکه داخلی گاز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب ، تست ، راه اندازی و اجرای خروجی ایستگاه تقلیل فشار گاز و اتصال به شبکه داخلی گاز نوبت دوم
 17. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی آنالایزرهای ترکیبات گاز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی آنالایزرهای ترکیبات گاز
 18. تجدید مناقصه خرید انواع پایه سیمانی تجدید 95.4.10 / تجدید , تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع پایه سیمانی- تجدید 95.4.10
 19. مزایده ششدانگ زمین مسکونی 162متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی 162متر نوبت دوم
 20. مناقصه عملیات واگذاری کلیه فعالیتهای حوزه بهره برداری آب به صورت تجمیعی شهر نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه عملیات واگذاری کلیه فعالیتهای حوزه بهره برداری آب به صورت تجمیعی شهر نوبت دوم
 21. مناقصه خرید 1200 عدد لانس دمش گاز ازت / مناقصه , مناقصه خرید 1200 عدد لانس دمش گاز ازت
 22. استعلام روتور بارگیری آگلومراسیون / استعلام , استعلام روتور بارگیری آگلومراسیون
 23. استعلام دو ردیف چراغ فلورسنت و چراغ آویز / استعلام دو ردیف چراغ فلورسنت و چراغ آویز
 24. استعلام مقره چینی / استعلام, مقره چینی
 25. استعلام چهار شاخ گاردان / استعلام,استعلام چهار شاخ گاردان
 26. استعلام روغن صنعتی مقاوم K68 / استعلام, استعلام روغن صنعتی مقاوم K68
 27. استعلام اسپری کنتاکت شوراسپری ضد زنگ 400 سی سی / استعلام , استعلام اسپری کنتاکت شوراسپری ضد زنگ 400 سی سی
 28. استعلامN2O شارژ گاز اکسید ازت / استعلام , استعلام N2O شارژ گاز اکسید ازت
 29. استعلام مخلوط گاز 20 درصد اکسیژن در ازت / استعلام , استعلام مخلوط گاز 20 درصد اکسیژن در ازت
 30. استعلام خرید 3 ردیف پروپ اندازه گیری / استعلام, استعلام خرید 3 ردیف پروپ اندازه گیری
 31. مناقصه خرید تسمه کنسول، کنسول فلزی و میله ارت... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تسمه کنسول، کنسول فلزی و میله ارت.. نوبت دوم
 32. استعلام بهاء خرید لوزام آزمایشگاهی / استعلام بهاء , استعلام خرید لوزام آزمایشگاهی
 33. فراخوان مزایده فروش انواع ضایعات سیم و کابل آلومینیوم- نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی, فراخوان مزایده فروش انواع ضایعات سیم و کابل آلومینیوم- نوبت دوم
 34. مناقصه عمومی تهیه مواد ، طبخ و توزیع غذای پرسنل / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تهیه مواد ، طبخ و توزیع غذای پرسنل
 35. مزایده هفتاد و هفت سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ زمین نوبت اول / مزایده,مزایده هفتاد و هفت سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ زمین نوبت اول
 36. تجدید مناقصه عملیات نگهداری سایت های همراه اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ، تجدید مناقصه عملیات نگهداری سایت های همراه اول
 37. مناقصه انجام کلیه امور مربوط به تنظیف، انتظامات، نگهبانی، تاسیسات و حفظ امنیت / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه امور مربوط به تنظیف، انتظامات، نگهبانی، تاسیسات و حفظ امنیت
 38. مناقصه بهره برداری و راهبری بهینه و مطلوب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی- تجدید / تجدید فراخوان, مناقصه بهره برداری و راهبری بهینه و مطلوب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی- تجدید
 39. مناقصه خرید 1700 متر لوله چدن داکتیل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 1700 متر لوله چدن داکتیل - نوبت دوم
 40. مناقصه تامین یکدستگاه لودر و دو دستگاه کمپرسی جهت عملیات خاکبرداری و خاکریزی -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین یکدستگاه لودر و دو دستگاه کمپرسی جهت عملیات خاکبرداری و خاکریزی -نوبت دوم
 41. مزایده 650 سهم از 1406 سهم از 4218 سهم مشاع ششدانگ پلاک / مزایده,مزایده 650 سهم از 1406 سهم از 4218 سهم مشاع ششدانگ پلاک