سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لیست مناقصه ها و مزایده ها 95.5.11 (بخش دوم)

 

 1. فراخوان مناقصه پروژه مشاور و خدمات نیروی انسانی بصورت حجمی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه پروژه مشاور و خدمات نیروی انسانی بصورت حجمی نوبت دوم
 2. مناقصه واگذاری انجام امور خدمات کارگری جهت بازسازی و نوسازی شبکه.. نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور خدمات کارگری جهت بازسازی و نوسازی شبکه .. نوبت دوم
 3. فراخوان تعداد 93 دستگاه انواع اگزوز فن های دیواری .... / آگهی فراخوان , فراخوان تعداد 93 دستگاه انواع اگزوز فن های دیواری ....
 4. مناقصه کنسرو تن ماهی 120 گرمی / مناقصه عمومی, مناقصه کنسرو تن ماهی 120 گرمی
 5. مناقصه خرید انواع رول .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید انواع رول ....
 6. مناقصه خرید 47 قلم قطعات توربین بخار Tuthil- تجدید -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید 47 قلم قطعات توربین بخار Tuthil- تجدید - نوبت دوم
 7. مناقصه تامین ، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری در پروژه مجتمع مسکونی خانه باغ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین ، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری در پروژه مجتمع مسکونی خانه باغ
 8. مزایده فروش گرانول لاستیک ضایعات / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش گرانول لاستیک ضایعات
 9. مزایده فروش 300 هزار تن سنگ آهن دانه بندی معدن میشدوان / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش 300 هزار تن سنگ آهن دانه بندی معدن میشدوان
 10. تجدید مناقصه خرید 15.000 ریبون KO دستگاه کارت پرینتر Evolis Pebble 4 / مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید 15.000 ریبون KO دستگاه کارت پرینتر Evolis Pebble 4
 11. تجدید مناقصه پشتیبانی سرویس , تعمیر و نگهداری دوساله و تامین قطعات 221 دستگاه خودپرداز .. / مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه پشتیبانی سرویس , تعمیر و نگهداری دوساله و تامین قطعات 221 دستگاه خودپرداز ..
 12. مزایده فروش 100 درصد سهام خود معادل 15.000.000 سهم در شرکت خانه ایرانیان / آگهی مزایده , مزایده فروش 100 درصد سهام خود معادل 15.000.000 سهم در شرکت خانه ایرانیان
 13. مناقصه نگهبانی و گشت کنترل حریم خطوط لوله- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه نگهبانی و گشت کنترل حریم خطوط لوله- نوبت دوم
 14. مزایده سهام / آگهی مزایده , مزایده سهام
 15. مناقصه فعالیت های تولیدی به صورت تامین نیروی انسانی / مناقصه ,مناقصه فعالیت های تولیدی به صورت تامین نیروی انسانی
 16. مزایده فروش لوازم مستعمل و مازاد بر نیاز شامل لوازم تأسیساتی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش لوازم مستعمل و مازاد بر نیاز شامل لوازم تأسیساتی و ...
 17. مناقصه فعالیت های تولیدی حوزه دی اتیل اتر و بازیابی الکل به صورت نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه فعالیت های تولیدی حوزه دی اتیل اتر و بازیابی الکل به صورت نیروی انسانی
 18. مناقصه فعالیت های تولیدی در زمینه میکروبالن به صورت تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه فعالیت های تولیدی در زمینه میکروبالن به صورت تامین نیروی انسانی
 19. مناقصه تولید انواع نیترو سلولز گرانولی ، الکلی و تولید آلفا سلولز به صورت تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه تولید انواع نیترو سلولز گرانولی ، الکلی و تولید آلفا سلولز به صورت تامین نیروی انسانی
 20. مناقصه نانل و شاک تیوب به صورت تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه نانل و شاک تیوب به صورت تامین نیروی انسانی
 21. فروش یک واحد تولیدکننده تن ماهی .... / فروش یک واحد تولیدکننده تن ماهی ....
 22. آگهی اجاره واحد تولیدی در آمل / آگهی اجاره واحد تولیدی در آمل
 23. مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان پالایشگاه و.. / آگهی مناقصه , مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان پالایشگاه و..
 24. مناقصه ادامه عملیات اجرایی سازه نگهبان و کل سازه هسته مرکزی ایستگاه / مناقصه , مناقصه ادامه عملیات اجرایی سازه نگهبان و کل سازه هسته مرکزی ایستگاه
 25. مزایده مقدار حدود 500 تن راهگاه چدنی مازاد / آگهی مزایده عام , مزایده مقدار حدود 500 تن راهگاه چدنی مازاد
 26. مجدد مناقصه احداث ساختمان اداری / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مجدد مناقصه احداث ساختمان اداری
 27. مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ب ناحیه 3 / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ب ناحیه 3
 28. مزایده فروش یک دستگاه اپارتمان با کاربری اداری / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اپارتمان با کاربری اداری
 29. مزایده providing QTY 10.000±1000 MT Ammonium Nitrate / آگهی مزایده،مزایده providing QTY 10.000±1000 MT Ammonium Nitrate
 30. مناقصه خرید لوله های GRP16 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید لوله های GRP16
 31. مزایده فروش سرورهای HP / آگهی مزایده,مزایده فروش سرورهای HP
 32. مناقصه 10.000 کیلوگرم رزین اپوکسی و هاردنر / آگهی مناقصه عمومی , 10.000 کیلوگرم رزین اپوکسی و هاردنر
 33. تجدید مناقصه بهره برداری از شبکه های توزیع (کنترل و بازرسی) در محدوده مناطق (در دو گروه) -نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه بهره برداری از شبکه های توزیع (کنترل و بازرسی) در محدوده مناطق (در دو گروه)- نوبت دوم
 34. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین دادنامه 9209970250301025 / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین دادنامه 9209970250301025
 35. مناقصه عملیات اجرای کپ بیم / مناقصه عملیات اجرای کپ بیم
 36. مناقصه تعویض و لکه گیری جداول، کانالها و ... 95.05.11 / آگهی مناقصه, مناقصه تعویض و لکه گیری جداول، کانالها و ... 95.05.11
 37. تجدید مناقصه انجام کلیه عملیات مربوط به چاپ و بسـته بندی- 95.5.11 / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه انجام کلیه عملیات مربوط به چاپ و بسـته بندی95.5.11
 38. مناقصه خرید انواع رله جهت پروژه اصلاح و بهینه سازی پستها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع رله جهت پروژه اصلاح و بهینه سازی پستها
 39. مناقصه تهیه مصالح و نصب 1000 فقره انشعاب فاضلاب به همراه تهیه لوله و اجرای 500 متر توسعه شبکه ... / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و نصب 1000 فقره انشعاب فاضلاب به همراه تهیه لوله و اجرای 500 متر توسعه شبکه ...
 40. مناقصه اجاره 10 دستگاه خودروی سواری دارای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به همراه راننده / مناقصه , مناقصه اجاره 10 دستگاه خودروی سواری دارای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به همراه راننده
 41. مناقصه واگذاری امور مشاغل تخصصی و گروه پرستاری و پشتیبانی / مناقصه , مناقصه واگذاری امور مشاغل تخصصی و گروه پرستاری و پشتیبانی
 42. مناقصه احداث بوستان / مناقصه , مناقصه احداث بوستان نوبت اول
 43. مزایده بهره برداری از جمعه بازار / مزایده ,مزایده بهره برداری از جمعه بازار نوبت اول
 44. مزایده فروش پلاکهای ثبتی کاربری مسکونی تولیدی / مزایده,مزایده فروش پلاکهای ثبتی کاربری مسکونی تولیدی
 45. اصلاحیه مناقصه پروژه تکمیل 2 باب مسجد -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تکمیل 2 باب مسجد -اصلاحیه
 46. مناقصه تامین دو نوع یونولیت استوانه ای نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین دو نوع یونولیت استوانه ای نوبت دوم
 47. مناقصه بازسازی جوی و جداول و کانالها / آگهی مناقصه, مناقصه بازسازی جوی و جداول و کانالها
 48. مناقصه طراحی و ساخت قالب های لاستیکی و پلاستیکی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی و ساخت قالب های لاستیکی و پلاستیکی نوبت دوم
 49. مزایده فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز به شماره 3/95 نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز به شماره 3/95 نوبت دوم
 50. مناقصه عملیات اجرایی بازسازی آزمایشگاه برخورد غیر مخرب و ارتعاشات مکانیکی مرکز تحقیقات... / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی بازسازی آزمایشگاه برخورد غیر مخرب و ارتعاشات مکانیکی مرکز تحقیقات... نوبت اول
 51. مناقصه خرید ، حمل و نصب 31 دستگاه اسانسور / مناقصه , مناقصه خرید ، حمل و نصب 31 دستگاه آسانسور
 52. مناقصه تامین نصب و راه اندازی دو دستگاه فایروال juniper SRX 3400 / مناقصه , مناقصه تامین نصب و راه اندازی دو دستگاه فایروال juniper SRX 3400
 53. مزایده واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی / مزایده واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی نوبت اول
 54. دعوت به همکاری تهیه و اجرای کفپوش های مورد نیاز / دعوت به همکاری , دعوت به همکاری تهیه و اجرای کفپوش های مورد نیاز
 55. مناقصه بازسازی جداول جوی و کانیو ... / مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی جداول جوی و کانیو ...
 56. مزایده کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک (دولت) - 95.05.11 / آگهی مزایده الکترونیکی سراسری , مزایده کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک (دولت) -95.05.11
 57. مزایده فروش تعداد ده رقبه املاک تملیکی / مزایده,مزایده فروش تعداد ده رقبه املاک تملیکی
 58. مناقصه وصول حقوق دولت از منابع در اختیار- نوبت دوم / مناقصه , وصول حقوق دولت از منابع در اختیار- نوبت دوم
 59. مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی 95.5.11 / آگهی مناقصه,مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی 95.5.11
 60. فراخوان TURBOLOG DSP COMPACT/M4 ANTI SURGE VALVE CONTROLLER نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان TURBOLOG DSP COMPACT/M4 ANTI SURGE VALVE CONTROLLER نوبت دوم

مناقصه و مزایده های کشور 95.5.10 (قسمت نهم)

 

 1. آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران اجرای لوله شبکه توزیع و احداث دو باب مخزن زمینی 100 مترمکعبی و ساخت اتاق کلرزنی و محوطه سازی پروژه آبرسانی نوبت دوم / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران اجرای لوله شبکه توزیع و احداث دو باب مخزن زمینی 100 مترمکعبی و ساخت اتاق کلرزنی و محوطه سازی پروژه آبرسانی نوبت دوم
 2. فراخوان مشارکت بنیاد برکت با کارآفرینان / فراخوان مشارکت بنیاد برکت با کارآفرینان
 3. مناقصه احداث ساختمان اداری فرمانداری کلاردشت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث ساختمان اداری فرمانداری کلاردشت
 4. مزایده ششدانگ زمین 500متر بخش 4 ثبت تنکابن / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 500متر بخش 4 ثبت تنکابن
 5. مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 13000 تن انواع نهاده های کشاورزی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 13000 تن انواع نهاده های کشاورزی - نوبت دوم
 6. مناقصه خرید قفل کتابی برنجی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید قفل کتابی برنجی
 7. مناقصه تأمین نیروی خدماتی و نظافتی / آگهی مناقصه, مناقصه تأمین نیروی خدماتی و نظافتی
 8. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم ضلع غربی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم ضلع غربی
 9. مناقصه احداث مجتمع بین راهی و رفاهی امام رضا (ع) / فراخوان پیمانکار جهت مناقصه,مناقصه احداث مجتمع بین راهی و رفاهی امام رضا (ع)
 10. مناقصه عملیات نصب و راه اندازی GPON های خرمدشت 2 / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات نصب و راه اندازی GPON های خرمدشت 2
 11. مزایده واگذاری اجازه بهره برداری از غرفه ها و کانکس های سطح شهر -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری اجازه بهره برداری از غرفه ها و کانکس های سطح شهر -نوبت دوم
 12. مناقصه تامین نیروی انسانی- 95.05.06 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی- 95.05.06 نوبت دوم
 13. مناقصه خرید گوشت گوساله منجمد نوبت سوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید گوشت گوساله منجمد نوبت سوم
 14. مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی اماکن و تاسیسات / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه , مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی اماکن و تاسیسات
 15. تجدید مزایده بهره برداری از امور ساماندهی و راهبری کلیه گاری های (چهارچرخ باربر) / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری از امور ساماندهی و راهبری کلیه گاری های (چهارچرخ باربر)
 16. مناقصه عمومی عملیات لوله گذاری و سرپوشیده کردن جداول بولوار / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات لوله گذاری و سرپوشیده کردن جداول بولوار
 17. تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه 3 محدوده F / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه 3 محدوده F
 18. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 50 متر مربع جهت راه اندازی ترامبولین - نوبت دوم / مزایده , مزایده یک قطعه زمین به مساحت 50 متر مربع جهت راه اندازی ترامبولین نوبت دوم
 19. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش چهار شیراز / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش چهار شیراز
 20. مزایده فروش مقادیری وسایل گلخانه از قبیل اسکلت گلخانه قوسی شکل و 10 عدد بخاری با فن و مشعل گازی / آگهی مزایده , مزایده فروش مقادیری وسایل گلخانه از قبیل اسکلت گلخانه قوسی شکل و 10 عدد بخاری با فن و مشعل گازی
 21. فراخوان تامین خدمات جهت پمپاژ و انتقال آب غیر شرب مورد نیاز 5 دستگاه حفاری خشکی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران به روش نیمه فشرده, فراخوان تامین خدمات جهت پمپاژ و انتقال آب غیر شرب مورد نیاز 5 دستگاه حفاری خشکی
 22. مزایده ششدانگ زمین با عرصه 522/20متر مال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با عرصه 522/20متر مال غیرمنقول
 23. مناقصه واگذاری عملیات کرایه انواع جرثقیل نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری عملیات کرایه انواع جرثقیل نوبت دوم
 24. مناقصه واگذاری عملیات کرایه انواع جرثقیل کفی دار وینچی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری عملیات کرایه انواع جرثقیل کفی دار وینچی نوبت دوم
 25. تجدید مزایده وسیله بازی ماشین برقی بوستان نماز و..... تجدید نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده وسیله بازی ماشین برقی بوستان نماز و..... تجدید نوبت دوم
 26. مزایده یک دستگاه دیزل کمپرسور XP900 نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه دیزل کمپرسور XP900 95.5.10
 27. مناقصه خرید 20.000 بیست هزار تن سنگ گچ کلوخه / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 20.000 بیست هزار تن سنگ گچ کلوخه
 28. مزایده فروش محصول انگور / گهی مزایده , مزایده فروش محصول انگور
 29. مناقصه بیمه مسئولیت مدنی ، آتش سوزی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه مسئولیت مدنی ، آتش سوزی و ...
 30. مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری 490/5متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری 490/5متر
 31. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت سطح معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت سطح معابر سطح شهر نوبت دوم
 32. مناقصه واگذاری مدیریت بخش خدمات عمومی و بهداشتی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری مدیریت بخش خدمات عمومی و بهداشتی
 33. مزایده فروش کود دامی / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش کود دامی
 34. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 425متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 425متر
 35. مزایده فروش حدود 400000 تن نمک صنعتی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش حدود 400000 تن نمک صنعتی- نمک دوم
 36. مزایده واگذاری یک دستگاه بنز سواری شخصی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک دستگاه بنز سواری شخصی
 37. مناقصه عملیات تکمیل انبار جدید الاحداث-95.05.10 / مناقصه , مناقصه عملیات تکمیل انبار جدید الاحداث- 95.05.10
 38. مزایده فروش کالاهای شبکه اسقاط 95.5.10 / آگهی مزایده , مزایده فروش کالاهای شبکه اسقاط 95.5.10
 39. فراخوان قیمت واگذاری انجام امور تایپ گزارش اتاق عمل / فراخوان , فراخوان قیمت واگذاری انجام امور تایپ گزارش اتاق عمل
 40. فراخوان قیمت واگذاری انجام امور تایپ گزارش اتاق عمل / فراخوان , فراخوان قیمت واگذاری انجام امور تایپ گزارش اتاق عمل
 41. مزایده فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه / مزایده,مزایده فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه
 42. مزایده فروش قطعات باقی مانده زمین / مزایده,مزایده فروش قطعات باقی مانده زمین
 43. مناقصه عمومی بهسازی معابر / مناقصه عمومی بهسازی معابر
 44. مناقصه واگذاری فضای سبز مناطق شرق و غرب شهر کازرون / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری فضای سبز مناطق شرق و غرب شهر کازرون
 45. مزایده فضاهای مجتمع فرهنگی- تربیتی ورزشی آیت ا... ربانی / تجدید مزایده عمومی,مزایده فضاهای مجتمع فرهنگی- تربیتی ورزشی آیت ا... ربانی
 46. مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و واگذاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع تامین و واگذاری مدیریت و نظارت بر اجرای تعهدات 19 نفر نیروی انسانی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و واگذاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع تامین و واگذاری مدیریت و نظارت بر اجرای تعهدات 19 نفر نیروی انسانی
 47. فراخوان مناقصه CLEANING PIG 6 IN, SUITBLE FOR LINE PIPE ...... -نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه CLEANING PIG 6 IN, SUITBLE FOR LINE PIPE ...... - نوبت دوم
 48. مناقتصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقتصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز
 49. آگهی مناقصه انجام کارهای خدمات شهری از قبیل جمع آوری د فع زباله شهر و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه انجام کارهای خدمات شهری از قبیل جمع آوری د فع زباله شهر و ... نوبت دوم
 50. مزایده فروش دو دستگاه نیسان کمپرسی ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه نیسان کمپرسی ... نوبت دوم
 51. مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین نیروی انسانی
 52. مزایده فروش یک دستگاه کامیون بنز کمپرسی نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیون بنز کمپرسی نوبت دوم
 53. مناقصه خرید کفپوش بتنی پرسی جهت پیاده روی -نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه خرید کفپوش بتنی پرسی جهت پیاده روی -نوبت دوم
 54. فروش یک دستگاه وانت زامیاد / فروش یک دستگاه وانت زامیاد
 55. مناقصه پروژه زیرسازی در حد ساب گرید شهرک صنعتی فتح آباد مرودشت / آگهی فراخوان مناقصه,مناقصه پروژه زیرسازی در حد ساب گرید شهرک صنعتی فتح آباد مرودشت
 56. اطلاعیه واگذاری تامین بخشی از خوابگاه های دانشجویی / اطلاعیه شناسایی,اطلاعیه واگذاری تامین بخشی از خوابگاه های دانشجویی
 57. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مسکونی 360مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مسکونی 360مترمربع
 58. مزایده فروش یک دستگاه کامیون بادسان / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کامیون بادسان
 59. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی به صورت منزل مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی به صورت منزل مسکونی
 60. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1652/47378 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1652/47378

مناقصه و مزایده های کشور 95.5.10 (قسمت پنجم)

 

 1. اصلاحیه مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی راههای استان تهران...-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی راههای استان تهران...-اصلاحیه
 2. مناقصه خرید 105 تن امولسی فایر SMS / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 105 تن امولسی فایر SMS
 3. مناقصه نسبت به تامین 116 دستگاه / ماه خودرو سواری / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه نسبت به تامین 116 دستگاه / ماه خودرو سواری
 4. مزایده یکدستگاه خودرو پژو پارس ELX / مزایده یکدستگاه خودرو پژو پارس ELX
 5. مناقصه خرید یک دستگاه ویسکومتر CCS-2100LT / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خرید یک دستگاه ویسکومتر CCS-2100LT
 6. آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان مرکزی...تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان مرکزی...تجدید
 7. مناقصه ساخت داخلی قطعات شیرآلات پالایشگاهی نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه ساخت داخلی قطعات شیرآلات پالایشگاهی نوبت دوم
 8. مناقصه خرید، حمل، بارگیری، حمل و تخلیه لوله و اتصالات فایبرگلاس (GRP) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، بارگیری، حمل و تخلیه لوله و اتصالات فایبرگلاس (GRP)
 9. مزایده یک فقره ملک با مساحت 527متر / مزایده,مزایده یک فقره ملک با مساحت 527متر
 10. مناقصه خرید یک دستگاه آنالایزر فلزات / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه آنالایزر فلزات
 11. مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان
 12. مزایده فروش دو دستگاه خودرو مگان مشکی / آگهی مزایده,مزایده فروش دو دستگاه خودرو مگان مشکی
 13. مناقصه خرید مقدار 6700 متر کابل لاستیکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید مقدار 6700 متر کابل لاستیکی
 14. مناقصه خرید تعداد 385 شاخه لوله 6 متری فولادی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 385 شاخه لوله 6 متری فولادی...
 15. مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت بلوار امام حسین و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت بلوار امام حسین و ...
 16. مناقصه خرید تعداد چهل (40) دستگاه الکتروموتور و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد چهل (40) دستگاه الکتروموتور و ...
 17. فراخوان همکاری مشاورین جهت ارائه خدمات مشاوره به واحدهای صنعتی و تولیدی / فراخوان همکاری ، فراخوان همکاری مشاورین جهت ارائه خدمات مشاوره به واحدهای صنعتی و تولیدی
 18. مناقصه خرید ماست پاستوریزه نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ماست پاستوریزه نوبت دوم
 19. ارزیابی کیفی جهت مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی سایت و مخزن 5000 مترمکعبی صفر زهی 95.5.10 / ارزیابی کیفی جهت مناقصه , ارزیابی کیفی جهت مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی سایت و مخزن 5000 مترمکعبی صفر زهی 95.5.10
 20. تجدید مناقصه بهره برداری از شبکه های توزیع (کنترل و بازرسی) در محدوده مناطق (در دو گروه) / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه بهره برداری از شبکه های توزیع (کنترل و بازرسی) در محدوده مناطق (در دو گروه) نوبت اول
 21. ارزیابی کیفیعملیات اجرایی تکمیلی توزیع آب روستاهای ... / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفیعملیات اجرایی تکمیلی توزیع آب روستاهای ... نوبت اول
 22. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 مدل 82 / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 مدل 82
 23. مزایده 190.9 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده 190.9 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ منزل مسکونی
 24. مزایده آهن ضایعاتی خود به میزان 400 تن / مزایده, مزایده آهن ضایعاتی خود به میزان 400 تن
 25. مزایده مغازه و منزل مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه و منزل مسکونی نوبت اول
 26. فراخوان مناقصه چهار خطه دهلران اندیمشک نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه چهار خطه دهلران اندیمشک نوبت دوم
 27. مزایده 633.4 هزارم یک دانگ ملک / مزایده,مزایده 633.4 هزارم یک دانگ ملک
 28. مزایده اقلام مستعمل شامل ضایعات فلزی ..... / مزایده اقلام مستعمل شامل ضایعات فلزی .....
 29. استعلام یک دستگاه لپ تاپ MSI CX6L 2QC / استعلام, استعلام یک دستگاه لپ تاپ MSI CX6L 2QC
 30. استعلام سمپاش فرغونی 100 لیتری / استعلام, استعلام سمپاش فرغونی 100 لیتری
 31. استعلام مکانیزمهای پسیو (Passive) / استعلام,استعلام مکانیزمهای پسیو (Passive)
 32. استعلام ساخت دکور دیواری mdf درجه یک / استعلام, استعلام ساخت دکور دیواری mdf درجه یک
 33. استعلام ساخت دکور دیواری mdf درجه یک / استعلام, استعلام ساخت دکور دیواری mdf درجه یک
 34. استعلام کولر گازی 12000 سامسونگ / استعلام , استعلام کولر گازی 12000 سامسونگ
 35. استعلام کنتاکت مادگی TIBB / استعلام , استعلام کنتاکت مادگی TIBB
 36. استعلام ترانس جریان 2*500/5 20KV - CT RATION / استعلام , استعلام ترانس جریان 2*500/5 20KV - CT RATION
 37. استعلام پارتیشن و کتابخانه چوبی / استعلام , استعلام پارتیشن و کتابخانه چوبی
 38. مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع
 39. استعلام نر و مادگی 3 شاخه 32 آمپر ضد انفجار EX / استعلام , استعلام نر و مادگی 3 شاخه 32 آمپر ضد انفجار EX
 40. استعلام تهیه باطری قلمی / استعلام, استعلام تهیه باطری قلمی
 41. استعلام مداد اتد فلزی اصل 0.7 .... / استعلام, استعلام مداد اتد فلزی اصل 0.7 ....
 42. استعلام گیره دوبل فلزی در سایزهای 51-41-32 .... / استعلام, استعلام گیره دوبل فلزی در سایزهای 51-41-32 ....
 43. استعلام سوزن دوخت مسی رنگ.... / استعلام, استعلام سوزن دوخت مسی رنگ....
 44. استعلام تهیه لوازم التحریر / استعلام, استعلام تهیه لوازم التحریر
 45. استعلام وسایل تاسیسات / استعلام استعلام , استعلام وسایل تاسیسات
 46. استعلام چراغ ال ای دی به طول 120 سانتی متر .... / استعلام, استعلام چراغ ال ای دی به طول 120 سانتی متر ....
 47. استعلام هدست مارک ACCUTONE مدل UM610-UM ... / استعلام, استعلام هدست مارک ACCUTONE مدل UM610-UM ...
 48. استعلام کاشی کف 40*40 .... / استعلام , استعلام کاشی کف 40*40 ....
 49. تجدید مناقصه تعداد 5.000.000 قطعه کارت بانکی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ،تجدید مناقصه تعداد 5.000.000 قطعه کارت بانکی تجدید
 50. استعلام وسایل تاسیسات ( بست کمربندی پیچی ( / استعلام استعلام , استعلام وسایل تاسیسات ( بست کمربندی پیچی (
 51. استعلام شناور فلاش تانک / استعلام, استعلام شناور فلاش تانک
 52. استعلام وسایل تاسیسات از قبیل رله کنترل و ... / استعلام, استعلام وسایل تاسیسات از قبیل رله کنترل و ...
 53. استعلام وسایل تاسیسات از قبیل پلاگ دوشاخه ارت دار / استعلام, استعلام وسایل تاسیسات از قبیل پلاگ دوشاخه ارت دار
 54. استعلام دستگاه نوار قلب kenz / استعلام, استعلام دستگاه نوار قلب kenz
 55. استعلام میکرو SD کارت 64 گیگ / استعلام, استعلام میکرو SD کارت 64 گیگ
 56. استعلام کیستون NEXANS CAT6 .... / استعلام, استعلام کیستون NEXANS CAT6....
 57. استعلام تجهیزات شبکه / استعلام, استعلام تجهیزات شبکه
 58. دعوت به همکاری ارایه خدمات مسافرتی / دعوت به همکاری ارایه خدمات مسافرتی
 59. مزایده دو قطعه باغ میوه و زمین صنوبرزا / مزایده,مزایده دو قطعه باغ میوه و زمین صنوبرزا
 60. مناقصه خرید و تحویل شامل بارگیری ، حمل و تخلیه 11060 دستگاه کنتور مولتی جت.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تحویل شامل بارگیری ، حمل و تخلیه 11060 دستگاه کنتور مولتی جت....

مناقصه و مزایده های کشور 95.5.10 (قسمت اول)

 1. مزایده سهام / آگهی مزایده , مزایده سهام
 2. مناقصه احداث ساختمان اداری- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اداری نوبت دوم
 3. مزایده ملک با عرصه 990/55متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه 990/55متر
 4. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و یک دستگاه کمباین / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و یک دستگاه کمباین
 5. مزایده زمین به صورت باغ مرکبات / مزایده,مزایده زمین به صورت باغ مرکبات
 6. مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 1892-گ-3و8800116 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 1892-گ-3و8800116
 7. مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 120متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 120متر
 8. مزایده ششدانگ عمارت بخش شش ثبت اراک / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش شش ثبت اراک
 9. مزایده فروش مالکیت و سرقفلی واحدهای تجاری / مزایده,مزایده فروش مالکیت و سرقفلی واحدهای تجاری
 10. اصلاحیه مزایده عمومی فروش وسایل اسقاطی ومازاد بر نیاز بیمارستان امام رضا-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده عمومی ،مزایده فروش وسایل اسقاطی ومازاد بر نیاز بیمارستان امام رضا- اصلاحیه
 11. آگهی مزایده اجاره ساندویچی نوبت دوم / آگهی مزایده،آگهی مزایده اجاره ساندویچی نوبت دوم
 12. فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث بازار میوه تره بار در شهرک - مرحله سوم نوبت ششم / فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث بازار میوه تره بار در شهرک - مرحله سوم نوبت ششم
 13. مناقصه نگهبانی و گشت کنترل حریم خطوط لوله / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه نگهبانی و گشت کنترل حریم خطوط لوله
 14. مزایده فروش ملک کارخانه / مزایده,مزایده فروش ملک کارخانه
 15. مناقصه احداث سوله 95.5.10 / آگهی مناقصه, مناقصه احداث سوله 95.5.10
 16. آگهی ارزیابی کیفی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ حجم مرده مخزن / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ حجم مرده مخزن
 17. مزایده واگذاری انجام قطع ، جمع آوری و حمل درختان خشک و خطر زای سطح شهر... / مزایده , مزایده واگذاری انجام قطع ، جمع آوری و حمل درختان خشک و خطر زای سطح شهر..
 18. مزایده مازاد پنجم ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده مازاد پنجم ششدانگ یکباب خانه
 19. مزایده بهره برداری از یکباب سالن بدمیتون.... / مزایده, مزایده بهره برداری از یکباب سالن بدمیتون.....
 20. مناقصه طراحی و اجرای طرح ساماندهی هیدرولیکی ... / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه طراحی و اجرای طرح ساماندهی هیدرولیکی ...
 21. فراخوان ارزیابی کیفی POWER TRANSFORMER...- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان ارزیابی کیفی POWER TRANSFORMER...- نوبت دوم
 22. فراخوان نشت بند سقف شناور مخازن ذخیره نفت خام / فراخوان نشت بند سقف شناور مخازن ذخیره نفت خام
 23. ...مناقصه واگذاری انجام امور خدمات کارگری جهت بازسازی و نوسازی شبکه / مناقصه عمومی,...مناقصه واگذاری انجام امور خدمات کارگری جهت بازسازی و نوسازی شبکه
 24. مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم- نوبت دوم / مناقصه خرید عایق سیلیکات کلیسیم- نوبت دوم
 25. مناقصه اجرای عملیات راهبری , بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب کرج / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات راهبری , بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب کرج
 26. مزایده فروش املاک تجاری مسکونی صنعتی و ماشین آلات کارگاهی / مزایده,مزایده فروش املاک تجاری مسکونی صنعتی و ماشین آلات کارگاهی
 27. تعداد چهار مکان از اماکن ورزشی در سطح استان ... نوبت سوم / تعداد چهار مکان از اماکن ورزشی در سطح استان ... نوبت سوم
 28. مزایده تعداد 5 دستگاه انواع اتومبیل مازاد بر نیاز ... / مزایده , مزایده تعداد 5 دستگاه انواع اتومبیل مازاد بر نیاز ... نوبت اول
 29. مناقصه رنگ آمیزی ، سند بلاست و سوییپ بلاست سطوح خارجی مخازن ، آیلند بارگیری ... / مناقصه , مناقصه رنگ آمیزی ، سند بلاست و سوییپ بلاست سطوح خارجی مخازن ، آیلند بارگیری ...
 30. مناقصه طبخ غذای کارکنان و خدمات رستوران نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه طبخ غذای کارکنان و خدمات رستوران نوبت دوم
 31. مناقصه رنگ و پوشش تجهیزات نیروگاه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه رنگ و پوشش تجهیزات نیروگاه نوبت دوم
 32. مناقصه خرید 20000 متر انواع لوله پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 20000 متر انواع لوله پلی اتیلن نوبت دوم
 33. مزایده فروش ضایعات (شامل اقلام فلزی، پلاستیکی و قطعات فنی) 95.5.10 / مزایده,مزایده فروش ضایعات (شامل اقلام فلزی، پلاستیکی و قطعات فنی) 95.5.10
 34. مناقصه مقدار 85.000 کیلوگرم هیدروکسید پتاسیم KOH / مناقصه مقدار 85.000 کیلوگرم هیدروکسید پتاسیم KOH
 35. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا -مرحله دوم
 36. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان در خصوص پرونده 1171/94 ش ج / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان در خصوص پرونده 1171/94 ش ج
 37. مزایده یک دستگاه خودرو L90 / مزایده یک دستگاه خودرو L90
 38. مزایده ششدانگ اعیانی مغازه 45/35متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی مغازه 45/35متر
 39. مزایده سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 174/19371 ..... / مزایده ,مزایده سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 174/19371 .....
 40. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر منزل مسکونی
 41. مزایده ملک مشاع بخش 5 ثبتی اصفهان / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 5 ثبتی اصفهان
 42. مناقصه عملیات احداث بلوار فجر شهرداری منطقه یک نجف آباد چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات احداث بلوار فجر شهرداری منطقه یک نجف آباد چاپ دوم
 43. مزایده ششدانگ پلاک 301/5527 بخش شانزده ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 301/5527 بخش شانزده ثبت اصفهان
 44. مزایده منزل مسکونی با عرصه پس از عقب نشینی 240متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه پس از عقب نشینی 240متر
 45. مزایده فروش تجهیزات و لوازم فنی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و ... / مزایده , مزایده فروش تجهیزات و لوازم فنی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و ...
 46. مزایده مقدار 1500 متر مربع دیوار بتنی خاک مسطح / مزایده , مزایده مقدار 1500 متر مربع دیوار بتنی خاک مسطح
 47. تجدید فراخوان احداث پروژه های عمرانی شامل یکصد واحد مسکونی ویلایی.... تجدید - نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار , فراخوان احداث پروژه های عمرانی شامل یکصد واحد مسکونی ویلایی... - نوبت دوم
 48. مناقصه اجرای محوطه سازی سایت مسکن مهر شهر جدید مجلسی -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه جرای محوطه سازی سایت مسکن مهر شهر جدید مجلسی- نوبت دوم
 49. مزایده یکباب مغازه و یک زیرزمین / مزایده,مزایده یکباب مغازه و یک زیرزمین
 50. مناقصه خرید با نظارت بر ساخت سه دست از پره های متحرک ردیف اول توربین گازی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید با نظارت بر ساخت سه دست از پره های متحرک ردیف اول توربین گازی...
 51. مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری کاوه ، صفه - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری کاوه ، صفه - نوبت دوم
 52. مزایده فروش زمین مساحت 191.02متر شماره یک نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 191.02متر شماره یک نوبت دوم
 53. مناقصه اصلاح شبکه برق و تامین روشنایی مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اصلاح شبکه برق و تامین روشنایی مرحله اول نوبت دوم
 54. مزایده فروش زمین مسکونی و تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی و تجاری نوبت دوم
 55. مزایده اجاره فضای مجموعه پارک بادی پارک فیروزه ..... تجدید چاپ دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره فضای مجموعه پارک بادی پارک فیروزه ..... تجدید چاپ دوم
 56. مزایده فروش تعداد 750 عدد بشکه خالی مستعمل / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 750 عدد بشکه خالی مستعمل
 57. مناقصه تامین پیمانکار ایاب و ذهاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین پیمانکار ایاب و ذهاب نوبت دوم
 58. تجدید مناقصه نسبت به خرید , نصب , آموزش و پشتیبانی سامانه جامع مدیریت اسناد و آرشیو دیجیتال / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نسبت به خرید , نصب , آموزش و پشتیبانی سامانه جامع مدیریت اسناد و آرشیو دیجیتال
 59. مزایده واگذاری 4 قطعه زمین تجاری و هشت واحد تجاری نیمه ساز نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری 4 قطعه زمین تجاری و هشت واحد تجاری نیمه ساز نوبت دوم
 60. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه نه با 1/44متر سطح بالکن / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه نه با 1/44متر سطح بالکن

بخش چهارم آگهی مناقصات و مزایده 95.4.12

 

 1. استعلام لوله آبده مانیسمان 3 اینچ با دنده درشت و بوشن سنگین به ضخامت 6 میلیمتر / استعلام ,استعلام لوله آبده مانیسمان 3 اینچ با دنده درشت و بوشن سنگین به ضخامت 6 میلیمتر
 2. استعلام تجهیزات اداری (تجهیزات خانگی ، اداری و صنعتی) / استعلام , استعلام تجهیزات اداری (تجهیزات خانگی ، اداری و صنعتی)
 3. استعلام زونکن / استعلام, استعلام زونکن
 4. استعلام تابلو برق درایو 5.5 کیلو وات / استعلام , استعلام تابلو برق درایو 5.5 کیلو وات
 5. استعلام یک دستگاه تابلو برق درایو 92 کیلو وات و یک دستگاه تابلو برق درایو / استعلام , استعلام یک دستگاه تابلو برق درایو 92 کیلو وات و یک دستگاه تابلو برق درایو
 6. استعلام خرید رایانه / استعلام , استعلام خرید رایانه
 7. استعلام خرید لوله گالوانیزه در اقطار مختلف-95.04.12 / استعلام , استعلام خرید لوله گالوانیزه در اقطار مختلف-95.04.12
 8. استعلام تلوزیون 40 اینچ LED ساخت ایران / استعلام , استعلام تلوزیون 40 اینچ LED ساخت ایران
 9. استعلام کولر گازی اجنرال فقط سرمایشی مدل AWGC36AXT / استعلام , استعلام کولر گازی اجنرال فقط سرمایشی مدل AWGC36AXT
 10. استعلام لیبل زن بیکسلون تی 400 / استعلام , استعلام لیبل زن بیکسلون تی 400
 11. استعلام کولر گازی ایستاده صدهزار مدل تراست / استعلام , استعلام کولر گازی ایستاده صدهزار مدل تراست
 12. استعلام هارد اکسترنال / استعلام, استعلام هارد اکسترنال
 13. استعلام مادربرد / استعلام, استعلام مادربرد
 14. استعلام چراغ تزئینی / استعلام ,استعلام چراغ تزئینی
 15. استعلام مازی نور dmrc5 brackhet / استعلام,استعلام مازی نور dmrc5 brackhet
 16. استعلام لوازم آسانسور / استعلام ,استعلام لوازم آسانسور
 17. استعلام یک عدد INTEL XEON 5150-2.66 CHZ BUS1.33 4MCACHE ... / استعلام,استعلام یک عدد INTEL XEON 5150-2.66 CHZ BUS1.33 4MCACHE ...
 18. استعلام دستگاه منگنه / استعلام ,استعلام دستگاه منگنه
 19. استعلام تجهیزات رایانه ای / استعلام , استعلام تجهیزات رایانه ای
 20. استعلام شوینده و دستکش پلاستیکی / استعلام,استعلام شوینده و دستکش پلاستیکی
 21. استعلام لوله پلی اتیلن 10 بار فشار 3 اینچ / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن 10 بار فشار 3 اینچ
 22. استعلام لوله پلی اتیلن 10 بار فشار 2 اینچ / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن 10 بار فشار 2 اینچ
 23. استعلام کیسه پلاستیکی زباله / استعلام , استعلام کیسه پلاستیکی زباله
 24. استعلام چای قرمز بسته 500 گرمی گلستان / استعلام,استعلام چای قرمز بسته 500 گرمی گلستان
 25. استعلام قند خرد شده نام تجارتی قند فردین / استعلام,استعلام قند خرد شده نام تجارتی قند فردین
 26. خلاصه آگهی تجدید مناقصه عمومی پشتیبانی فنی و توسعه عوامل شارژ و فروش و نگهداری دستگاههای خودکار / خلاصه آگهی تجدید مناقصه عمومی،خلاصه آگهی تجدید مناقصه عمومی پشتیبانی فنی و توسعه عوامل شارژ و فروش و نگهداری دستگاههای خودکار
 27. استعلام الکتروپمپ شناور 345/14 110KW / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور 345/14 110KW
 28. استعلام میلگرد 12 آجدار A3 مقدار 3600 کیلو میلگرد 14 آجدار A3 اهواز 2800 کیلو / استعلام , استعلام میلگرد 12 آجدار A3 مقدار 3600 کیلو میلگرد 14 آجدار A3 اهواز 2800 کیلو
 29. استعلام یکدستگاه Cisco MDS 9148S 16G FC SWITCH , W/48 ACTIVE PORTS+ 16G SW / استعلام , استعلام یکدستگاه Cisco MDS 9148S 16G FC SWITCH , W/48 ACTIVE PORTS+ 16G SW
 30. استعلام کولر گازی ایستاده اوجنرال / استعلام , استعلام کولر گازی ایستاده اوجنرال
 31. استعلام سخت گیر الکترو مغناطیسی / استعلام , استعلام سخت گیر الکترو مغناطیسی
 32. مناقصه گازرسانی به صنایع? توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز / مناقصه ,مناقصه گازرسانی به صنایع? توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز
 33. فراخوان بازرسی فنی تجهیزات شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین / مناقصه, فراخوان بازرسی فنی تجهیزات شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین
 34. مزایده یک قطعه زمین مسکونی 182.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 182.5متر
 35. مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 12هزار تن انواع نهادهای زراعی / مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 12هزار تن انواع نهادهای زراعی
 36. مناقصه نگهداری زیرساختهای واحد اندازه گیری و توزیع گاز / مناقصه, مناقصه نگهداری زیرساختهای واحد اندازه گیری و توزیع گاز
 37. مناقصه شناسائی شرکت های واجد صلاحیت به منظور نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات و تهیه فهرست بلند / مناقصه , مناقصه شناسائی شرکت های واجد صلاحیت به منظور نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات و تهیه فهرست بلند
 38. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل کارکنان هما / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات حمل و نقل کارکنان هما
 39. مناقصه انجام امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی اشتغال و همچنین پیگیری وصول مطالبات / مناقصه ,مناقصه انجام امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی اشتغال و همچنین پیگیری وصول مطالبات
 40. مناقصه واگذاری خطوط ict روستایی / مناقصه ,مناقصه واگذاری خطوط ict روستایی
 41. مزایده فروش یک دستگاه کامیون / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کامیون
 42. مناقصه خرید و تهیه کاشی و سرامیک مورد نیاز جهت 144 واحد از مجتمع وحدت بندرعباس / مناقصه, مناقصه خرید و تهیه کاشی و سرامیک مورد نیاز جهت 144 واحد از مجتمع وحدت بندرعباس
 43. مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه ،ترمیم و واکاری فضای سبز ،تهیه و.... / مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه ،ترمیم و واکاری فضای سبز ،تهیه و....
 44. مناقصه نگهداری ، پشتیبانی ، بروزرسانی ، مشاوره و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری ، پشتیبانی ، بروزرسانی ، مشاوره و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه
 45. مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت
 46. مزایده یک قطعه زمین مزورعی به مساحت 34569 متر مربع / مزایده یک قطعه زمین مزورعی به مساحت 34569 متر مربع
 47. مزایده یک واحد ساختمانی نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد ساختمانی نوبت اول
 48. مناقصه اجرای عملیات پروژه حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات پروژه حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی
 49. مزایده یک دستگاه کمپرسور اسکرو / مزایده,مزایده یک دستگاه کمپرسور اسکرو
 50. مزایده یک واحد اپارتمان 68/81متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان 68/81متر نوبت اول
 51. فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و اداری گلها تجدید / فراخوان , فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و اداری گلها تجدید
 52. مزایده واگذاری زمین نسبت به راه انداز پارک کودک / مزایده , مزایده واگذاری زمین نسبت به راه انداز پارک کودک نوبت اول
 53. مناقصه کاشی و سرامیک لازم جهت بلوک های 2،3،4 از مجتمع 528 واحدی وحدت / مناقصه , مناقصه کاشی و سرامیک لازم جهت بلوک های 2،3،4 از مجتمع 528 واحدی وحدت
 54. تجدید مناقصه اجرای خرید آب غیر شرب تجدید / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای خرید آب غیر شرب تجدید نوبت اول
 55. ارزیابی کیفی تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان مدیریت منطقه پارس 3 (پارس شمالی)- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان مدیریت منطقه پارس 3 (پارس شمالی)- نوبت دوم
 56. مناقصه تعمیر و نگهداری عایق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری عایق
 57. فراخوان مناقصه عمومی تهیه و تامین ماشین آلات سنگین سالیانه با راننده و ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی تهیه و تامین ماشین آلات سنگین سالیانه با راننده و ...
 58. فراخوان ساخت هفت دستگاه باندل - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه ساخت هفت دستگاه باندل
 59. مناقصه تامین خدمات حمل و بارگیری مواد گل ، لوله های جداری ولوازم حفاری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خدمات حمل و بارگیری مواد گل ، لوله های جداری ولوازم حفاری- نوبت دوم
 60. مناقصه توسعه و احداث روستایی بابلکنار و لاله آباد - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه توسعه و احداث روستایی بابلکنار و لاله آباد - نوبت دوم